Indholdsfortegnelse

www2.dmu.dk

Indholdsfortegnelse

2. Hvis du vil kopiere alle filer fra et eksisterende projekt, så benyt dig af Gem projekt som

RSLHULQJ YHG NOLN Sn HW SURMHNWQDYQ

Du vil få tilbud om at få kopieret alle filer hørende til et andet projekt over i det aktuelle projekt.

Meteorologifilen udgør dog en undtagelse: Den vil ikke blive kopieret.

7LS

Hvis du får at vide, at 'HU HU LQJHQ ILOHU DW NRSLHUH " kan forklaringen være, at det projekt, du vil

kopiere fra ikke "hænger sammen":

Projektfilen henviser måske til nogle filer, som ikke befinder sig dér, hvor projektfilen henviser til.

I den situation skal du følge anvisningerne i emnet "Opskrift: Filer er flyttet".

RSLHULQJ YHG NOLN Sn ILOQDYQ

Du vil få tilbud om at få kopieret en fil af en bestemt type over i en aktuel fil af samme type.

Det er dog således, at filer af typerne .kld og .kbg (data for punktkilder) følges ad: hvis du beder om at få

kopieret en .kld-fil, vil du samtidig få kopieret en .kbg-fil.

0HQXHQ LOGHU

Menuen LOGHU giver adgang til følgende muligheder:

• Punktkilder

• Arealkilder (fladekilder)

• Baggrundsniveauer

• Importér punktkilder

• Importér arealkilder

Gå til Indhold

3XQNWNLOGH PHQXHQ

6H RJVn: Menuen Kilder | Afkast | Emission | Bygninger

Valget LOGHU_3XQNWNLOGHU giver adgang til skærmbilledet 3XQNWNLOGHU

OML-Multi tillader beregninger med op til 3000 punktkilder.

Der kan højst regnes på 3 stoffer samtidig. Tip

Der er særskilte hjælpetekster for hver af de 3 dele af skærmbilledet 3XQNWNLOGHU:

Afkast (kilde-geometri)

Emission

Bygninger

Herunder findes nogle supplerende bemærkninger.

,QWHUQH EUXJHUNRPPHQWDUHU RP NLOGHQ

Kommentarer fra dette felt bliver kun vist på skærmen. Derimod bliver kildeidentifikationen (på højst 8

tegn) udskrevet sammen med modelresultaterne.

Bemærk, at der via menuen %HUHJQLQJ er mulighed for at give kommentarer vedrørende KHOH

EHUHJQLQJHQ.

,QGVWLOOLQJHU

Brug knappen Indstillinger til at fastlægge de enheder, som skal bruges fremover.

)OHUH NLOGHU

Der er en gruppe af knapper til at oprette nye kilder, slette dem, og til at ændre rækkefølgen af kilderne.

9

More magazines by this user
Similar magazines