Trådløs bølgeradar 3308A i Rosemount 3308-serien ...

www2.emersonprocess.com

Trådløs bølgeradar 3308A i Rosemount 3308-serien ...

Trådløs bølgeradar 3308A i

Rosemount 3308-serien

Installationsvejledning, udstyrskode WU

Installationsvejledning

00825-0108-4308, Rev AC

Maj 2013


Installationsvejledning

2

ADVARSEL

Nødvendigt udstyr

Maj 2013

Eksplosioner kan resultere i død eller alvorlige kvæstelser.

Installation af denne enhed i eksplosive omgivelser skal overholde lokale, nationale og

internationale standarder, forskrifter og praksis.

Sørg for, at enheden er installeret i iht. standard metoder for egensikrede eller brandsikrede

elinstallationer.

Elektrisk stød kan medføre død eller alvorlige kvæstelser.

Enheden skal jordes på ikke-metalliske tanke (f.eks. glasfibertanke) for at forhindre ophobning

af statisk elektricitet.

Sonder med enkelt ledning er følsomme over for kraftige elektromagnetiske felter og er

derfor ikke egnede til ikke-metalliske tanke.

Der skal udvises forsigtighed under transport af strømmodulet for at undgå ophobning af

statisk elektricitet.

Enheden skal installeres, så antennen er mindst 20 cm (8 in.) fra alle personer.

Proceslækager kan resultere i død eller alvorlige kvæstelser.

Transmitteren skal håndteres forsigtigt.

Hvis procesforseglingen er beskadiget, kan der slippe gas ud af tanken, når

transmitterhovedet tages af sonden.

Følges retningslinjer for sikker installation ikke, kan det resultere i død eller alvorlige

kvæstelser.

Kun faglært personale må installere udstyret.

Brug kun udstyr som angivet i denne installationsvejledning og referencemanualen. Flere

anvisninger kan findes i referencemanualen til den trådløse bølgeradar mode 3308A i

Rosemount 3308-serien (dokumentnummer 00809-0100-4308).

2 m

Målebånd

Blyant

Boltsaks eller ledningsskærer

Unbrakonøgle (M4)

AMS

Gevindpasta eller PTFE-tape

(til gevindforbindelser)

Pakning

(til flangeforbindelser)

Standardværktøj, f.eks.

skruetrækker, skruenøgle, tang

AMS Wireless Configurator

version 12.0 eller nyere eller

en Field Communicator


Maj 2013

1. Mål tankens højde

Tankhøjde:

2. Beregn sondens længde

Sondelængde = Tankhøjde – 5 cm (2 in.)

Sondelængde:

Tankhøjde

Sondelængde

5 cm (2 in.)

afstand

Installationsvejledning

3


Installationsvejledning

3. Markér, hvor sonden skal afskæres

4. Skub vægten op

4

Maj 2013

0

1 2 3 4 5 6 7 8


Maj 2013

5. Skær sonden af ved mærket

6. Fastgør vægten

Installationsvejledning

Stram med hånden,

hårdt

(15 Nm)

5


Installationsvejledning

7. Forsegl og beskyt gevind

6

Brug gevindpasta eller PTFE-tape iht.

stedets praksis.

Kun til tank med gevindforbindelse,

ikke flangeforbindelse.

8. Montér enheden på tanken

Maj 2013

Pakning


Maj 2013

9. Sæt strømmodulet i

10. Tilslut enheden

AMS Wireless Configurator:

a. Start AMS Wireless Configurator.

b. Vælg Device Connection View

(Visning af tilslutning af enhed) i

menuen View (Vis).

c. Dobbeltklik på enheden under

HART-modemmet.

Kommunikationsterminaler

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

HART-modem

Field Communicator:

Installationsvejledning

Field Communicator

a. Tænd for Field Communicator.

b. Klik på HART-symbolet på

hovedmenuen.

c. Field Communicator er nu forbundet

med enheden.

7


Installationsvejledning

11. Konfigurer enheden vha. vejledingen til

opsætning

8

Maj 2013

a. Gå til Configure > Guided Setup > Initial Setup (Konfigurer > Vejledning til

opsætning > Første opsætning).

b. Klik på Basic Setup (Grundliggende opsætning), og følg anvisningerne.

Brug den Probe Length (Sondelængde) og Tank Height (Tankhøjde), der

blev fundet i trin 1 og 2 i denne vejledning.

c. Klik på Verify Level (Kontrollér niveau) for at kontrollere niveaumålingen.

d. Overvej valgfri opsætning som Volume (Volumen) og Device Display

(Visning af enhed).


Maj 2013

12. Slut enheden til netværket

a. Gå til Overview > Shortcuts (Oversigt > Genvejstaster).

13. Vent, til enheden er sluttet til netværket

Installationsvejledning

b. Klik på Configure Update Rate (Konfigurer opdateringshastighed), og

følg anvisningerne.

c. Find Network ID (Netværks-id) og Join Key (Tilslutningsnøgle) til det

trådløse netværk (findes i trådløs gateway).

d. Klik på Join Device to Network (Slut enheden til netværk), og følg

anvisningerne.

a. Gå til Overview > Status (Oversigt > Status).

b. Vent, indtil kommunikationsstatussen viser Connected (Tilsluttet).

Det tager flere minutter. Vær tålmodig.

Den trådløse bølgeradar i Rosemount 3308-serien er nu installeret.

Vil du vide mere?

Gå ind på www.rosemount.com/level for at downloade referencemanualen

(dokumentnr. 00809-0100-4308) til den trådløse bølgeradar model 3308A i

Rosemount 3308-serien.

9


Maj 2013

Oversigt

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

Sted

Tag/tank Tankhøjde (1)

1) På gevindforbindelser trækkes 13 mm (0.5 in.) fra den målte

tankhøjde for at kompensere for forskydning.

Tankhøjde = Målt tankhøjde – 13 mm (0.5 in.)

Sondelængde

1. Mål tankens højde

2. Beregn sondens længde

3. Markér, hvor sonden skal afskæres

4. Skub vægten op

5. Skær sonden af ved mærket

6. Fastgør vægten

7. Forsegl, og beskyt gevind

8. Monter enheden på tanken

9. Sæt strømmodulet i

10. Tilslut enheden

11. Konfigurer enheden vha. vejledningen til opsætning

12. Slut enheden til netværket

13. Vent, til enheden er sluttet til netværket

Installationsvejledning

Ca. 13 mm

(0.5 in.)

11


Emerson Process Management

Rosemount Inc.

8200 Market Boulevard

Chanhassen, MN USA 55317

Tlf. (USA) +1 800 999 9307

Tlf. (internationalt) +1 952 906 8888

Fax +1 952 949 8889

Emerson Process Management

Blegistrasse 23

P.O. Box 1046

CH 6341 Baar

Schweiz

Tlf. +41 (0) 41 768 6111

Fax +41 (0) 41 768 6300

Emerson FZE

P.O. Box 17033

Jebel Ali Free Zone

Dubai UAE

Tlf. +971 4 811 8100

Fax +971 4 886 5465

Emerson Process Management

Asia Pacific Private Limited

1 Pandan Crescent

Singapore 128461

Tlf. +65 6777 8211

Fax +65 6777 0947 / +65 6777 0743

Emerson Process Management

Latinamerika

1300 Concord Terrace, Suite 400

Sunrise Florida 33323, USA

Tlf. +1 954 846 5030

Emerson Beijing Instrument Co.

No.6 North Street, Hepingli

Dong Cheng District

Beijing 100013, Kina

Tlf. +8610 642 82233

Fax +8610 642 87640

Emerson Process Management

Hejrevang 11

3450 Allerød

Danmark

Tlf. 70 25 30 51

Fax 70 25 30 52

Installationsvejledning

00825-0108-4308, Rev AC

Maj 2013

© 2013 Rosemount Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Alle mærker tilhører ejeren.

Emerson-logoet er et vare- og servicemærke tilhørende Emerson Electric Co.

Rosemount og Rosemounts logo er indregistrerede varemærker tilhørende

Rosemount Inc.

More magazines by this user
Similar magazines