BrugerMANuAL BOxer ON DeMAND

boxertv.dk

BrugerMANuAL BOxer ON DeMAND

I kapitlet ”Oprette kanalliste” i denne manual kan du læse, hvordan du opretter og

redigerer dine kanallister.

Lyd

Her har du mulighed for at ændre lyden fra den forudindstillede stereolyd til

multikanallyd og vælge, hvilket sprog du vil have som primært og sekundært lydsprog.

Bemærk, at det kun er visse kanaler, som sender med digital lyd. Hvis du vælger digital

lyd, og kanalen ikke sender digitalt, vil lyden være analog.

Billede

Her vælger du ”Billedformat” (forprogrammeret til 16:9), ”Scart signal ud” (forprogrammeret

til RGB), ”HDMI ud” (forprogrammeret til automatisk). Hvis du anvender

HDMI-kabel, bliver billedindstillingerne automatisk rigtige.

undertekster

Her vælger du, om du vil have undertekster og på hvilket sprog (hvor der er forskellige

sprog tilgængelige). Du kan også benytte for at få vist undertekster.

Menusprog

Her kan du vælge, hvilket sprog du vil have i menuerne og i portalen. Sprogvalget

påvirker ikke sproget i filmene i Boxer Bio eller programmerne i Play-tjenester.

godkendelse

Her ændrer du filmkoden og aktiverer filmkode første gang, du ser film. Du indstiller,

ændrer og nulstiller også forældrekoden her og indstiller aldersgrænse for koden.

21

More magazines by this user
Similar magazines