2 - Grønt Miljø

grontmiljo.dk

2 - Grønt Miljø

RUL DIN

GRÆSPLÆNE UD

ÅRET RUNDT

SMÅ RULLER:

40 x 250 x 1,5 cm

= 1m 2 pr. rulle

STORE RULLER:

Bredde 50-81 cm.

Længde op til 35 meter.

Dansk

Produceret

1-24 m2 ..................................................... kr. 30,-

25-99 m2 .................................................. kr. 25,-

100-299 m2 ........................................... kr. 18,-

300-999 m2 ........................................... kr. 15,-

1000-2999 m2 ..................................... kr. 13,-

Over 3000 m2 ..................................... kr. 12,-

Græstage, 1-39 m2 ....................... kr. 40,-

Græstage, over 40 m2 Priser pr. m

............... kr. 30,-

2 excl. moms & transport:

4100 Ringsted Tlf. 56 87 00 95

www.leopolds-rullegraes.dk info@leopolds-rullegraes.dk

KOMMENTAR

VARMT ARBEJDE

Varmt arbejde er ikke stjålet tid, men arbejde der medfører

ild, gnister og brandfarlig varme. Hertil hører arbejde med

ukrudtsbrænderne der - med udgangspunkt i beredskabsloven

- er omfattet af omfattende sikkerhedsregler for at

undgå brandulykker. Reglerne er nylig skærpet, ikke fordi

loven er ændret, men fordi forsikringsselskaberne har

strammet sine vilkår for hvornår forsikringstagernes selvrisiko

træder i kraft. Der har været for mange ‘grimme’ sager

af den slags ukrudtsbrænding selv er leveringsdygtig i. Er

man derfor ikke omhyggelig med at leve om til lovens krav

om at udvise ‘tilbørlig forsigtighed’ skal man betale selvrisiko

hvis der opstår brandskader. Og det er ikke billigt.

Spørgmålet er hvordan viser tilbørlig forsigtighed. Det kan

læse i en vejledning fra Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut

der er den store autoritet inden for området, og deres

vejledninger er i realiteten defacto-normer. Vejledningen

der omtaler ukrudtsbrænding, siger at man skal have uddannelsesbevis,

at bestiller og udførende har pligt til at informere

hinanden grundigt og at der som udgangspunkt

skal være brandvagt. Og der skal foreligge en underskrevet

aftale på en standardblanket. Hertil kommer regler om

hvordan man skal udføre arbejdet og behandle redskaberne.

Herunder afstandsregler der betyder at man ikke får fat

i det ukrudt der er nærmere end en halv til en hel meter fra

facader, hegn og bevoksning. Og så skal man også tjekke

med sit forsikringsselskab hvordan det forholder sig med

hensyn til brandvagt og retningslinjerne generelt.

Så kan man gå i gang - hvis man stadig mener at ukrudtsbrænding

er den mest hensigtsmæssige metode. Man kan

selvfølgelig også blæse på det hele. Og risikere at skulle betale

selvrisikoen - og i værste fald få bøde for at overtræde

beredskabsloven. Reglerne må tages alvorligt, men konsekvensen

kan være at en faglig afprøvet teknik bliver kørt ud

på et sidespor. Det rejser mange spørgsmål. Vil vi se en forstærket

udvikling af ikke brandfarlige teknologier? Vil pesticidsprøjten

eller saltbøssen tages mere frem? Skal små private

kunder nu være hjemme for at stå brandvagt? Og

hvordan er det nu med kommunernes selvforsikring? Noget

der fra starten ligner et lille forsikringsspørgsmål er en sag

med væsentlige faglige følger.

FORSIDEN

Adgangen til parker og natur er en del af velfærden - også

selv om det ikke altid defineres sådan. En af kommunernes

nye opgave er at være med til det sundhedsforebyggende

arbejde. Her kan de grønne områder spille en aktiv rolle.

Som haveterapien har vist, kan det grønne også optræde i

en direkte helbredende rolle, men det har dog endnu ikke

haft indflydelse på parkplanlægningen. Foto: Lars Thorsen

tirsdag den 17. februar kl. 10.57 i Frederiksberg have.

GRØNT MILJØ

Sankt Knuds Vej 25, 1903 Frederiksberg C

Tlf. 3386 0860. Fax 3386 0850. www.grontmiljo.dk

Redaktion: Søren Holgersen, ansv. (sign.: sh). sh@dag.dk. Tlf. 2065 1507.

Lars Lindegaard Thorsen, (sign. lt). lt@dag.dk. Tlf. 2065 4507.

Annoncer: Steen Lykke Madsen. SL@b2b-press.dk. Tlf. 3035 7797.

Adr.: B2B Press, Sydvestvej 110, 1. sal, 2600 Glostrup. Tlf. 4613 9000.

Udgiver: ProVerte A/S - et selskab ejet af Danske Anlægsgartnere.

Tryk: Jørn Thomsen A/S. Trykoplag: 5.200.

Distribueret: 1.7.07-30.6.08: 4.321 jf. Fagpressens Medie Kontrol.

Abonnement: 425 kr. pr. år med moms. Udgives 10 gange pr. år.

Medlem af Danske Specialmedier. 27. årgang. ISSN 0108-4755.

GRØNT MILJØ 2/2009 3

More magazines by this user
Similar magazines