5 - Grønt Miljø

grontmiljo.dk

5 - Grønt Miljø

2. BAROKHAVEN VED FREDERIKSBORG SLOT ITALIENSK INSPIRERET BAROK

Barokhaven ved Frederiksborg Slot blev anlagt af Frederik d.

4. og hans foretrukne havearkitekt Johan Cornelius Krieger i

1720’erne. På sine rejser til Italien havde kongen set haver

som givetvis har inspireret til udformningen af haven ved Frederiksborg

Slot.

Haven blev anlagt på fire terrasser, symmetrisk omkring et

stort kaskadeanlæg. Haven var udstyret med alt hvad der

hørte til en kongelig have i datiden. Der var baljeplanter, eksotiske

vækster, smukke porcelænskrukker, skulpturer, bro-

deriparterrer og meget mere. Det var en dyr have at anlægge

og vedligeholde, og nemt har det heller ikke været.

Det har været vanskeligt at holde vand i kaskaden og muldvarpe

var også et problem. Kaskadeanlæg og bede blev derfor

nedlagt allerede sidst i 1700-tallet, mens terrasserne og de efterhånden

store lindealléer stod uændrede frem til 1990’erne

hvor anlægget blev genskabt. I sommer kan den genskabte

barokhave fejre sin 12-års fødselsdag. Man begynder at kunne

fornemme hvordan haven tog sig ud på Frederik d. 4.’s tid.

GRØNT MILJØ 5/2009 5

More magazines by this user
Similar magazines