01.09.2013 Views

7 - Grønt Miljø

7 - Grønt Miljø

7 - Grønt Miljø

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Grønt</strong> <strong>Miljø</strong><br />

7 / SEPTEMBER 2010<br />

4 August i skybruddenes tegn<br />

10 Vand skal være på terræn en gang imellem<br />

12 En plan for at tilpasse sig klimaet<br />

18 Drænet skal ligge dybt for at dræne nok<br />

28 Nationalpark på frivillige vilkår<br />

34 Man kan ikke se byen for bare træer<br />

44 Industrinatur som grøn oase<br />

60 Gabioner<br />

GRØNT MILJØ 7/2010 1


2<br />

kontakt@skag.dk<br />

www.skag.dk<br />

Fra villahaver til slotsparker.<br />

Fra planlægning til sidste sten.<br />

Toptunet ledelse og 300 medarbejdere.<br />

58 16 47 00<br />

SKÆLSKØR: T 58 16 47 00 - F 58 19 00 81 - Teglværksvej 2B, Tystofte - 4230 Skælskør<br />

ØLSTYKKE: T 47 17 47 00 - F 47 17 43 53 - Frederikssundsvej 235 - 3650 Ølstykke<br />

ODENSE: T 66 11 47 04 - F 66 11 00 35 - Peder Wessels Vej 17 - 5220 Odence SØ<br />

KALUNDBORG: T 23 38 89 11 - F 58 19 00 81 - Flakagervej 36 - 4400 Kalundborg<br />

www.kortegaard.dk<br />

Kvalitet året rundt!<br />

P. Kortegaards<br />

Planteskole<br />

www.kortegaard.dk<br />

65 97 26 56<br />

GRØNT MILJØ 7/2010


RUL DIN<br />

GRÆSPLÆNE UD<br />

ÅRET RUNDT<br />

SMÅ RULLER:<br />

61 x 164 x 1,5 cm<br />

= 1m2 pr. rulle<br />

STORE RULLER:<br />

Bredde 50-81 cm.<br />

Længde op til 35 meter.<br />

25 års<br />

jubilæum<br />

1-24 m2 ...................................................... kr. 30,-<br />

25-99 m2 ................................................... kr. 25,-<br />

100-299 m2 ............................................kr. 18,-<br />

300-999 m2 ............................................kr. 15,-<br />

1000-2999 m2 ...................................... kr. 13,-<br />

Over 3000 m2 ...................................... kr. 12,-<br />

Græstage, 1-39 m2 ......................... kr. 40,-<br />

Græstage, over 40 m2 Priser pr. m<br />

................. kr. 30,-<br />

2 excl. moms & transport:<br />

4100 Ringsted Tlf. 56 87 00 95<br />

www.leopolds-rullegraes.dk info@leopolds-rullegraes.dk<br />

KOMMENTAR<br />

DET VAR PÅ FREDERIKSBERG<br />

Man kan ikke se byen for bare træer. Det er naturligvis en<br />

gang vrøvl, men talemåden kan godt bruges om Frederiksberg,<br />

kommunen der er et paradoks og en specialitet af de<br />

få. Landets klart mindste og klart tættest bebyggede, og alligevel<br />

grøn på grund af de mange gadetræer og små anlæg<br />

som man passer godt på. Og på grund af de mange private<br />

træer som kommunen også har kontrol over - som den<br />

eneste i landet. Og fordi man har en kommunalt vedtaget<br />

vision der både er konkret og til at forstå: Fra hver eneste<br />

bolig skal der være udsigt til et træ.<br />

Vel er kommunen også begunstiget. Dens eneste store parker,<br />

Frederiksberg Have og Søndermarken, ejes og forvaltes<br />

af staten fordi det er slotshave. Ih, tak. De rigtigt store trafikårer<br />

går uden om kommunen eller tangerer højst kanten.<br />

Metroens første linje går lige gennem kommunen og<br />

giver adgang til stranden på få minutter. Og kommunen<br />

har af historiske årsager en pænt byggeri og en social sammensætning<br />

der dæmper de sociale omkostninger. Voldsomme<br />

saneringer har ikke været nødvendige. Historien<br />

har givet et grønt, stemningsfuldt image med et heldigt<br />

miks af ånden fra den lille have i Pile Allé til Champs Élyséss.<br />

Et roligt grønt indtryk og lidt pariserstemning.<br />

Begunstigelser eller ej. Det er i alle tilfælde et fint perspektiv<br />

i at det er muligt at få kompakte, tætte byer der alligevel<br />

er attraktive og med en grøn profil og et grønt image<br />

der trækker. At man kan lave fine løsninger på små arealer.<br />

Tag f.eks. Copenhagen Business School, et universitet der<br />

fylder ingenting i forhold til andre med samme antal studerende<br />

og ansatte. Det sparer også i sidste ende på landskabet<br />

i byens omegn. På den måde anviser Frederiksberg veje<br />

som andre snart også kan være nødt til at følge fordi grænserne<br />

snærer og pladsen reduceres.<br />

Jeg har selv haft den fornøjelse at arbejde på Frederiksberg,<br />

først i byens ældste villakvarter, nu i de historiske omgivelser<br />

ved Frederiksberg Have og det klassiske gamle traktørområde<br />

omkring Allégade. Jeg ved godt at man kritisere<br />

meget hvis man vil, også på Frederiksberg. Det er ikke alle<br />

træer der gror lige fint, heller ikke på Frederiksberg Alle.<br />

Det lader jeg ligge denne gang.<br />

FORSIDEN. Gartnere fra Frederiksberg Gartner- og Vejservice<br />

beskærer plataner i et kryds ved Roskildevej. Nogle<br />

grene har sænket sig så langt ned at de er begyndt at genere<br />

fodgængere og cyklister. Foto: L. Thorsen.<br />

GRØNT MILJØ<br />

Maglekrogen 11, 2860 Søborg. www.grontmiljo.dk.<br />

Redaktion: Søren Holgersen, ansv. (sign.: sh). SH@dag.dk. Tlf. 2065 1507.<br />

Lars Lindegaard Thorsen, (sign.: lt). LT@dag.dk. Tlf. 2065 4507.<br />

Abonnement: Inge Andersen, ia@teknovation.dk. Tlf. 4613 9000.<br />

Annoncer: Steen Lykke Madsen. SL@b2b-press.dk. Tlf. 3035 7797.<br />

Adr.: B2B Press, Sydvestvej 110, 1. sal, 2600 Glostrup. Tlf. 4613 9000.<br />

Udgiver: Danske Anlægsgartnere / ProVerte A/S.<br />

Drift: Gror ApS.<br />

Tryk: Jørn Thomsen A/S. Trykoplag: 5.000.<br />

Oplag: 1.7.08-30.6.09: 4.267 ifølge Specialmediernes Oplagskontrol.<br />

Yderligere 600 distribueres til bl.a. erhvervsskoler.<br />

Medlem af Danske Specialmedier. 28. årgang. ISSN 0108-4755.<br />

<strong>Grønt</strong> <strong>Miljø</strong> er et fagligt magasin om planlægning, anlæg og drift af<br />

have, park og landskab. Målgruppen er fagfolk der i privat eller offentlig<br />

virksomhed arbejder inden for området eller er tilknyttet som kunde, leverandør<br />

eller uddannelsessøgende. <strong>Grønt</strong> <strong>Miljø</strong> udkommer med 10 årlige<br />

numre. Et årsabonnement koster 425 kr. inklusive moms. Kollektive<br />

abonnementer kan aftales.<br />

GRØNT MILJØ 7/2010 3


August i skybruddenes tegn<br />

Fem dage med flere skybrud midt i august satte Danmark på den anden ende. <strong>Grønt</strong> <strong>Miljø</strong><br />

kigger tilbage på regnvandet der oversvømmede kældre, veje og nyheder i mere end en uge<br />

Af Lars Thorsen<br />

„Det er noget af det voldsomste<br />

vi har set i 30, 40, 50 år,“<br />

fastslår klimatolog ved Danmarks<br />

Meteorologiske Institut,<br />

DMI, Mikael Scharling om<br />

regnvejret i august. Selv langt<br />

inde i landet stod himmel og<br />

hav i ét.<br />

Efter flere dages regn over<br />

det meste af landet åbnede<br />

sluserne sig for alvor over<br />

Nordsjælland og København<br />

den 14. august. Værst gik det<br />

ud over Nordsjælland hvor<br />

Vedbæk i løbet af 24 timer fik<br />

hele 98,6 millimeter. Det er<br />

150% højere end normalen i<br />

området for hele måneden.<br />

Det betød oversvømmelser i<br />

kældre, på veje og i viadukter,<br />

og de fleste af os så optagelserne<br />

af oversvømmede biler<br />

på Lyngbyvej ved Ryparken<br />

Station i København - billeder<br />

vi ellers er vant til at se fra andre<br />

lande. TV2 kunne også vise<br />

optagelser fra Buddinge Station<br />

hvor en kvinde stod sin cykel<br />

og så sig forvirret omkring.<br />

Desværre stod hun i vand til<br />

midt på livet, så hverken cyklen<br />

eller hendes Helly Hansenjakke<br />

var meget bevendt.<br />

Derpå fulgte et par meget<br />

våde dage frem mod den 18.<br />

august, og så brød helvede løs<br />

over Billund. 66 millimeter<br />

regn væltede ned over området<br />

på én time midt i morgentrafikken.<br />

Lufthavnen måtte<br />

4<br />

OVERSKRIFTER FRA LOKALAVISER I AUGUST<br />

Oversvømmelser i Sønderjylland efter kraftig regn<br />

Værste oversvømmelser i 30 år (Midtjylland)<br />

Oversvømmelser truer Skagen<br />

100.000 boliger er truet af oversvømmelse (Fyn)<br />

Sydsjælland ramt af voldsomt skybrud<br />

Oversvømmelser i Nordsjælland<br />

Skybrud og oversvømmelser i København<br />

Regn giver oversvømmelser på Bornholm<br />

lukke, heldigvis, for få øjeblikke<br />

senere ramte et lyn kontroltårnet<br />

og slog både landingslys<br />

og overvågningssystemer<br />

ud af drift.<br />

Regnen fortsatte og var lige<br />

ved at slå Danmarksrekorden i<br />

regn på 24 timer, men nåede<br />

det ikke. Det regnede mere i<br />

Skørringe i 1986, men ellers<br />

har vi aldrig set så meget regn<br />

herhjemme som de 138 millimeter<br />

DMI målte i Blåhøj Kirkeby<br />

nord for Billund fra kl.<br />

16:00 den 17. august til klokken<br />

16:00 den 18. august.<br />

Vandskader og sygdomme<br />

Selv om skybruddet i Billund<br />

altså kun løb med sølvmedaljen<br />

i ‘regn på 24 timer’, fik augustregnen<br />

guld i flere andre<br />

discipliner. Bl.a. fortæller Falck<br />

til <strong>Grønt</strong> <strong>Miljø</strong> at de måtte rykke<br />

ud til omkring 1.200 vandskader<br />

over hele landet fra<br />

den 14. til den 18. august. Det<br />

er det højeste antal i Falcks<br />

104-årige historie.<br />

Trykket på regnvandsledningen er blevet så stort at vandet presses op i<br />

stedet for at løbe ned. Fra et skybrud 9.7.2007. Foto: Grontmij Carl Bro.<br />

Det er dog ikke kun parketgulve<br />

og papkasser i kælderen<br />

som er i farezonen når vandet<br />

vælter ned. Det er helbredet<br />

også. Når regnvandet presses<br />

op af kloakkerne, tager det<br />

spildevand fra køkkenvaske og<br />

toiletter med op til overfladen<br />

og smører køkkenhaven og<br />

bærbuskene ind i bakterier.<br />

Det er sket overalt i landet og<br />

er ikke helt ufarligt, fortæller<br />

læge ved Statens Seruminstitut,<br />

Nils Strandberg Pedersen.<br />

„Med mindre afgrøderne<br />

skylles meget grundigt, koges<br />

eller steges, er der en risiko<br />

hvis frugten eller grøntsagerne<br />

har været oversvømmet med<br />

kloakvand. Risikoen er mavetarminfektioner,<br />

dvs. diarre,<br />

eller sjældent i Danmark smitsom<br />

leverbetændelse,“ forklarer<br />

Nils Strandberg Pedersen.<br />

Det opdagede flere af deltagerne<br />

i triathlonkonkurrencen<br />

Challenge Copenhagen der<br />

foregik dagen efter, først<br />

med 3,8 km svømning ved<br />

Amager Strandpark. Efter<br />

konkurrencen meldte flere af<br />

deltagerne om maveproblemer<br />

og diarré.<br />

De skide små kloakker<br />

Problemer forstærkes af at<br />

kloaksystemet i visse kommuner<br />

er så underdimensioneret<br />

at kloakvandet løber over ved<br />

blot 10-20 millimeter regn, siger<br />

professor i spildevand ved<br />

Danmarks Tekniske Universitet<br />

Michael Henze til Dagbladet<br />

Politiken.<br />

Derfor er der ikke noget at<br />

sige til at kloakkernes størrelse<br />

blev et af de helt store debatemner<br />

efter skybruddene. Når<br />

ens kælder eller have bliver<br />

oversvømmet i kloakvand, er<br />

det en naturlig reaktion at<br />

skyde skylden på politikerne.<br />

De har jo i årevis vidst at vi<br />

ikke har et kloaksystem som<br />

kan hamle op med skyerne.<br />

Ligesom et væld af andre<br />

analyser fastslog rapporten<br />

‘State of the Nation’ der blev<br />

udarbejdet af Foreningen af<br />

Rådgivende Ingeniører i 2008,<br />

at hverken kloaksystemets aktuelle<br />

tilstand eller dets fremtidssikring<br />

er tilfredsstillende.<br />

Problemet er bare at det<br />

ifølge flere kilder - bl.a. miljøminister<br />

Karen Ellemann (V)<br />

og chefredaktør på Ingeniøren<br />

Arne R. Steinmark - vil koste<br />

mindst 10 milliarder at lave en<br />

Toppen af brønden er ‘skudt af’op, her i Esbjerg 19.8.2010. Der forestår<br />

nu en renovering af belægningen. Foto: Claus Tobiasen.<br />

GRØNT MILJØ 7/2010


I en viadukt blev Lyngbyvej i København den 14. august til noget der<br />

lignede en flod. Et nyere, storstilet kloakprojekt ved kunne ikke holde<br />

trit med regnen. Fodgængertunellen stod under seks meter vand og<br />

blev først åbnet for igen 14 dage efter skybruddet.<br />

tilstrækkelig kloakløsning alene<br />

i København.<br />

Derfor kom miljøministeren<br />

frem med et forslag der i medierne<br />

blev kaldt ‘skat på<br />

regnvand’. Substansen var at<br />

man også skulle basere spildevandsafgiften<br />

på hvor meget<br />

vand der ryger i kloakken fra<br />

ejendommen. Ikke kun det<br />

vand man modtager fra vandværket.<br />

Et udvalg er nu i gang<br />

med at udforme det endelig<br />

forslag.<br />

Dette udvalg behøver heldigvis<br />

ikke opfinde den dybe -<br />

meget dybe - tallerken. Lokal<br />

afledning af regnvand er allerede<br />

et velfunderet forskningsområde<br />

som udvalget forhåbentlig<br />

lytter til i deres forsøg<br />

på at „gøre det økonomisk attraktivt<br />

for boligejerne at gennemføre<br />

tiltag der belaste klo-<br />

24 timers sum.<br />

Opgjort 15.8.2010<br />

kl. 8:00 (mm).<br />

Grafik: Michael<br />

Scharling/DMI<br />

Foto: Thomas Bertram, Scanpix<br />

Foto: Martin Olsen.<br />

24 timers sum.<br />

Opgjort 19.8.2010<br />

kl. 8:00 (mm).<br />

Grafik: Michael<br />

Scharling/DMI<br />

GRØNT MILJØ 7/2010 5


6<br />

Bjarne Christensen, faglærer<br />

ved Selandia i Slagelse,<br />

om oversvømmelsers...<br />

BETYDNING FOR<br />

BELÆGNINGEN<br />

Hvad gør oversvømmelser<br />

ved belægninger?<br />

„Det kan i høje grad skade<br />

en belægning, for hvis<br />

fugen ikke er i orden, siver<br />

vandet ned i underlaget.<br />

Og så vil køretøjer give en<br />

pumpevirkning der ødelægger<br />

bærelaget. Vand<br />

under en belægning kan<br />

også rykke rundt på gruset<br />

under stenene og deformere<br />

hele belægningen.“<br />

Og hvad med asfalt?<br />

„Hvis en asfaltbelægning<br />

er intakt, så kan den godt<br />

håndtere en oversvømmelse,<br />

men hvis ikke, så trænger<br />

vandet også ned og<br />

skaber samme problemer.“<br />

Hvad man man som belægningsudførend<br />

gøre for<br />

at forebygge problemet?<br />

„Sørg for effektiv afvanding<br />

så belægningen står<br />

under vand i så kort tid<br />

som mulig. F.eks. med rigeligt<br />

fald. I normerne fra<br />

Danske Anlægsgartnere<br />

havde vi før en minimumshældning<br />

på 10 promille,<br />

nu er det 25 millimeter,<br />

hvilket jo er for at få vandet<br />

væk fra belægningen.“<br />

aknettet unødigt,“ som miljøministeren<br />

skriver i en pressemeddelelse.<br />

Aviser fulde af vand<br />

<strong>Miljø</strong>minister Karen Ellemanns<br />

forslag fik omtale nok til at<br />

gøre enhver spindoktor våd i<br />

bukserne. Medierne tørstede<br />

nemlig efter nyheder om vandet.<br />

Og det var tydeligt at se i<br />

dagens overskrifter.<br />

Med al den regn kan det<br />

være svært at lade være med<br />

at råbe KLIMAFORANDRIN-<br />

GER, men det skal man være<br />

påpasselig med, siger klimatolog<br />

Mikael Scharling.<br />

„Det er let at lave en Ekstra-<br />

Bladet-overskrift som blæser<br />

det hele op. Vi har ganske vist<br />

nogle modeller der fortæller<br />

at gennemsnitstemperaturen<br />

kommer til at stige over de<br />

næste 50-100 år, og så stiger<br />

sandsynligheden for at der<br />

kommer voldsommere regn,<br />

men det er gennemsnitlige betragtninger.<br />

De fortæller ikke<br />

ret meget om udviklingen fra<br />

år til år. Der kan sagtens gå et<br />

årti eller mere før vi ser disse<br />

regnmængder igen,“ understreger<br />

Michael Scharling.<br />

Det dødbringende vand<br />

Selv her i lille Danmark kan naturen<br />

blive farlig. <strong>Grønt</strong> <strong>Miljø</strong><br />

har været i kontakt med Vandog<br />

spildevandschef ved Lolland<br />

Forsyning, Peder Sørensen<br />

der havde en skræmmen-<br />

de oplevelse med borgernes<br />

omgang med vandet.<br />

„Et vandløb var gået over sine<br />

bredder og oversvømmede<br />

en offentlig parkeringsplads.<br />

Det gjorde det umuligt at se<br />

hvad der var i terræn. Her var<br />

dækslerne fra brønde på det<br />

rørlagte vandløb skudt af på<br />

grund af tryk fra vandet. Vi<br />

kunne ikke få børn eller voksne<br />

væk fra stedet. De mente<br />

at de var i deres gode ret til at<br />

være der. De kunne ikke forstå<br />

at det kunne være farligt at de<br />

kunne falde i de dybe brønde<br />

og måske blive trukket med af<br />

strømmen. Det var meget uvir-<br />

En dæmning mellem to mindre søer er skyllet væk i Esbjerg. Den er sandsynligvis skyllet væk indefra. En<br />

afledningsledning fra et fællessystem inde i dæmningen er sikkert gået fra hinanden. Foto: Claus Tobiasen.<br />

Svend Andersen, konsulent med speciale i bevoksninger i<br />

grønne områder, om oversvømmelsers...<br />

BETYDNING FOR BEVOKSNINGEN<br />

Hvilken betydning har en oversvømmelse på planterne?<br />

„I værste fald kan de drukne. Hvis de i en periode ikke har<br />

ilt til rødderne, bliver rødderne kvalt. Det komemr an på arten,<br />

for de har forskellig ømfindighed. Og det kommer på<br />

hvor lang tid de står i meget vandlidende jord. Er en del af<br />

rodnettet blevet kvalt, viser det sig rimeligt hurtigt som efterårssymptomer.<br />

Umiddelbart tror jeg at træerne er ekstra<br />

følsomme når de står med løv på, for de har mange aktive<br />

og fine rødder der skal virke i sommertiden.“<br />

Er et halvt døgns oversvømmelse nok til at skade planterne?<br />

„Vi skal i hvert fald over et døgn, og i mange tilfælde vil<br />

det være 2-3 døgn eller opad før der sker noget. De kan<br />

godt tåle oversvømmelse.“<br />

Kan man gøre noget?<br />

„Få en oversvømmelse væk så hurtigt som muligt. Pumpe<br />

eller noget i den dur. Normalt vil der været noget dræn i jorden,<br />

men står der en blank sø, så tager det ofte lang tid, inden<br />

den er væk og det kan let være for meget.“<br />

keligt at stå og advare og forsøge<br />

at spærre af, og så kører<br />

voksne udenom og børn følger<br />

efter,“ fortæller Peder Sørensen.<br />

„Har danskere svært<br />

ved at forstå at det de ser i<br />

fjernsynet fra andre lande eller<br />

andre landsdele, også kan ske<br />

for dem?“ spørger han.<br />

Det har de ganske givet. Og<br />

det er måske ikke så underligt.<br />

I sammenligning med oversvømmelserne<br />

i Pakistan er vores<br />

skybrud i hvert fald i hyggekategorien.<br />

Den 14. august -<br />

hvor medierne herhjemme<br />

reagerede som om ragnarok<br />

stod for døren - var 1.384 mennesker<br />

i Pakistan allerede døde<br />

i vandmasserne som ramte<br />

omkring 100.000 km 2 . 722.000<br />

huse var for længst skyllet omkuld,<br />

og over 6 millioner mennesker<br />

var nødt til at drikke<br />

beskidt vand. Så var svømmerne<br />

ved Amager Strandpark<br />

heldigere. De var trods alt selv<br />

skyld i deres tynde maver. ❏<br />

KILDER<br />

Interview med klimatolog Michael<br />

Scharling, Danmarks Meteorologiske<br />

Institut, vand- og spildevandschef ved<br />

Lolland Forsyning Peder Sørensen,<br />

læge ved Statens Seruminstitut Nils<br />

Strandberg Pedersen samt servicemedarbejder<br />

i Falck A/S.<br />

<strong>Miljø</strong>ministeriet (2010): Pressemeddelelser<br />

fra miljøminister Karen Ellemand<br />

(V) 20. og 23.8.2010.<br />

Arne R. Steinmark 82010): Efter skybruddet:<br />

Dyre forventninger i stride<br />

strømme. Ingeniøren.<br />

Politiken (2010): Mere kloakvand<br />

skylles ud ved de danske strande.<br />

21.8.20.<br />

Politiken (2010): Tabte fire kilo af<br />

diarre efter badetur. 21.8.2010.<br />

www.frinet.dk<br />

www.dmi.dk<br />

www.un.org<br />

www.tv2.dk<br />

GRØNT MILJØ 7/2010


GRØNT MILJØ 7/2010 7


8<br />

REGNEN DER SKABTE NY DEBAT<br />

Det blev en august i regnens tegn.<br />

Ikke kun på grund af skybrud og<br />

oversvømmelser midt på måneden. Også<br />

fordi miljøminister Karen Ellemann<br />

(V) før de store regnfald meddelte at<br />

ministeriet havde et forslag på vej om at<br />

ændre vandafledningsafgiften så man<br />

også kan tage afgift for regnvand der<br />

forlader grunden - og dermed motivere<br />

folk til at håndtere det på egen grund.<br />

„Det er min ambition at have et udspil<br />

klar i den kommende folketingssamling.<br />

<strong>Miljø</strong>teknisk kan man sagtens finde<br />

de rigtige grunde, men det juridiske<br />

skal også falde i hak,“ sagde hun (7.8.).<br />

Det fik snart reaktioner, i første omgang<br />

kritiske.<br />

■ Socialdemokraternes klima- og miljøordfører<br />

Mette Gjerskov så det sådan at<br />

„nu får husejerne regningen“ hvilket de<br />

ifølge ordføreren ikke ville have fået<br />

hvis man havde fulgt partiets klimajobplan<br />

(11.8.).<br />

■ Fra Dansk Byggeri meddelte Jørn Berner<br />

Pedersen, formand for kloaksektionen,<br />

at „det er ikke nok blot at pålægge<br />

boligejerne en yderligere omkostning<br />

til nedsivningsanlæg og andre alternative<br />

løsninger.“ Han henviste til<br />

tekniske begrænsninger, bl.a. at selvrensningen<br />

i kloakken kræver regn, og<br />

at massiv lerjord ikke kan bruges til nedsivning<br />

(12.8.). Han fortsatte dagen efter:<br />

„Sådan en afgift vil have effekt som<br />

en dråbe i havet. Man skal hellere tage<br />

fat andre steder hvor det batter langt<br />

mere,“ og pegede på at tage fat på de<br />

store belagte arealer ved supermarkeder,<br />

p-pladser og boligkarréer (13.8.)<br />

■ Fra Danske Anlægsentreprenører under<br />

Dansk Byggeri fortsatte direktør<br />

Niels Nielsen: „Det er ganske enkelt<br />

uholdbart at utætte og underdimensionerede<br />

kloakker betyder at mange borgere<br />

skal kæmpe med kloakvand i kælderen<br />

og ødelagte ejendele.“ (13.8.).<br />

■ Fra Kommunernes Landsforening<br />

sagde sagde formand for foreningens<br />

teknik- og miljøudvalg Martin Damm<br />

(V): „Jeg har umiddelbart meget svært<br />

ved at forestille mig en lov der kan måle<br />

hvor meget regnvand husejere leder<br />

ned i en kloak. Det kan nemt blive så<br />

bureaukratisk at gevinsten ved at opkræve<br />

afgiften forsvinder.“<br />

■ Professor i spildevand, Mogens Henze,<br />

Danmarks Tekniske Universitet, lød<br />

mere diplomatisk: „Man bliver nødt til<br />

at sætte gang i en masse initiativer der<br />

hver for sig kan synes små for at løse det<br />

her.“ (13.8.)<br />

■ Så begyndte forsvaret at dukke op.<br />

”DANVA ser meget positivt på at Karen<br />

Ellemann har åbnet for drøftelsen af nye<br />

værktøjer til regnvandshåndtering. Med<br />

klimaændringernes nye regnmønstre er<br />

der brug for nytænkning, herunder også<br />

nye økonomiske incitamenter,“ sagde<br />

direktør Carl-Emil Larsen fra vandselskabernes<br />

brancheorganisation og fastslog<br />

at der ikke er brug for en ny afgift til<br />

grundejerne, men en omstrukturering af<br />

takstsystemet (13.8.).<br />

■ Danmarks Naturfredningsforening pegede<br />

generelt på grønne alternativer: „I<br />

stedet for at investere i dyre kloakker<br />

bør politikerne se på de grønne alternativer.<br />

Flere parker og søer og mere grønt<br />

på byens tage kan sikre mod fremtidens<br />

oversvømmelser.“ Det er et ‘spørgsmål<br />

om moderne byplanlægning’, sagde direktør<br />

René la Cour Sell (17.8.).<br />

■ Danske Anlægsentreprenører anerkendte<br />

at der kunne være noget om<br />

det, men holdt fast at kloakkerne er det<br />

vigtigste: „Det er korrekt at de grønne<br />

områder og grønne tage og lignende<br />

kan absorbere en del vand, men det er<br />

kun én af de strenge vi skal spille på.<br />

Først og fremmest er vi nødt til at gøre<br />

noget ved vores nedslidte kloaknet,“<br />

sagde direktør Niels Nielsen (18.8.).<br />

■ Seniorkonsulent i Dansk Byggeri Finn<br />

Bro Frandsen foreslog at oprette en kvalitetsfond<br />

til kloakområdet og en ny national<br />

handlingsplan. „Regeringen, folketinget<br />

og kommunalpolitikerne bør gå<br />

sammen om at iværksætte en ny national<br />

handlingsplan, som kan genoprette<br />

og fremtidssikre kloakkerne og afløbssystemerne,“<br />

(17.8.)<br />

■ Fra Skov & Landskab der arbejder med<br />

de såkaldte grønne afvandingsløsninger,<br />

kom endelig en replik. Her blev det slået<br />

fast at milliardinvesteringer i nye og<br />

større kloakker er ikke den eneste vej.<br />

”Oversvømmelserne kan forhindres gennem<br />

lokal håndtering af regnvand, hvor<br />

regnen tilbageholdes lokalt, og nedsives<br />

eller ledes langsomt til kloak. Det er en<br />

decentral og fleksibel løsning der kan tilpasses<br />

klimaændringerne gradvist. Det er<br />

altså ikke bare ingeniørerne der skal på<br />

banen, men også byplanlæggere,<br />

landskabsarkitekter og miljøkemikere<br />

der har en stor opgave foran sig,“ lød<br />

det fra seniorforsker Marina Bergen Jensen<br />

(18.8.).<br />

■ Fra Haveselskabet fulgte direktør Ole<br />

Münster trop: „Det er fuldstændigt tåbeligt<br />

at hælde godt dansk regnvand i kloakken<br />

og dermed også skabe et forureningsproblem.<br />

Løsningen ligger i at få<br />

haveejere til at bidrage til en bedre løsning.<br />

Derfor er det vigtigt at finde gode<br />

løsninger som sætter haveejerne i stand<br />

til at forsinke vandet eller allerbedst opbevare<br />

regnvandet i haverne.“ (18.8.).<br />

■ Martin Damm (V) fra Kommunernes<br />

Landsforening meldte ud igen: „Løsningen<br />

er for det første større kloakker og<br />

for det andet nye indretninger af vores<br />

byer så man kan lede vand væk på overfladen.<br />

Vi vil gerne i dialog med regeringen<br />

og Folketinget om de store udfordringer<br />

vi står over for, for at vi kan gennemføre<br />

den samlede løsning.“ (19.8.).<br />

■ <strong>Miljø</strong>minister Karen Ellemann får her<br />

det sidste ord: „Jeg har hverken foreslået<br />

skat eller afgift på det rgnvand der hældes<br />

i kloakken. Det jeg har foreslået er at<br />

vi gør det økonomisk attraktivt for boligejere<br />

at gennemføre tiltag der kan forhindre<br />

regnvand i at havne i kloakken<br />

og dermed belaste kloaknettet unødigt.“<br />

(23.8.) sh<br />

KILDER<br />

Licitationen, Byggeriets Dagblad 17.8.2010,<br />

18.8.2010.<br />

Midtjyllands Avis, 14.8.2010.<br />

www.danskbyggeri.dk, 13.8.2010.<br />

www.dn.dk, 17.8.2010.<br />

www.life.ku.dk, 18.8.2010<br />

www.danva.dk, 13.8.2010.<br />

Politiken 7.8.-23.8.2010.<br />

GRØNT MILJØ 7/2010


GRØNT MILJØ 7/2010 9


Skov & Landskab måler sammen med<br />

Københavns Kommune og Nykilde<br />

Frø hvor meget regn et grønt tag på<br />

Østerbro Brandstation tilbageholder.<br />

Marina viser hvordan.<br />

Vand skal være på terræn en gang imellem<br />

Svaret på skybrud og oversvømmelser er ikke større kloakker, men landskabsbaserede<br />

løsninger, siger Marina Bergen Jensen der leder flere forskningsprojekter om regnhåndtering<br />

August måneds skybrud og<br />

oversvømmelser rettede<br />

atter opmærksomheden mod<br />

kloakkerne. Dansk Byggeri benyttede<br />

lejligheden til at pege<br />

på at kloakkerne skal udbygges.<br />

Men det skal de ikke, lyder<br />

det fra Marina Bergen Jensen<br />

der som seniorforsker på<br />

Skov & Landskab leder flere<br />

forskningsprojekter om håndtering<br />

af regnen.<br />

„Kloakkerne er store nok og<br />

opfylder det serviceniveau de<br />

skal. Desuden er det umuligt<br />

at bygge kloakker der er store<br />

nok til så ekstreme regnskyl.<br />

Det vil være en kæmpe fejlinvestering<br />

at dimensionere kloaknettet<br />

så stort at der aldrig<br />

vil opstå oversvømmelser,“ siger<br />

Marina Bergen Jensen.<br />

Derfor er hun også meget<br />

kritisk over for dem der efter<br />

skybruddet har argumenteret<br />

for større kloakker. Det er næsten<br />

at slå plat på den voldsomme<br />

regn som altid kommer<br />

med års mellemrum.<br />

„Vi er nødt til at leve med<br />

sådanne oversvømmelser som<br />

vi fik i august. Vi er nødt til at<br />

få en fælles forståelse af at<br />

vand skal være på terræn en<br />

gang imellem. Men det skal<br />

10<br />

ske på en måde så de forurenende<br />

og uhygiejniske kloakoverløb<br />

undgås. Derfor skal<br />

regnen afledes før den når<br />

kloakkerne.“<br />

En måde at gøre det på er at<br />

anlægge forsinkelsesbassiner.<br />

Dem har f.eks. Københavns<br />

Energi opført 12 af under jorden<br />

de sidste 15 år og har<br />

brugt næsten en milliard kroner<br />

på det. Nu stoppes denne<br />

udbygning til manges undren.<br />

Men ikke til Marinas:<br />

„Jeg har stor respekt for at<br />

forsyningsselskabet vil udnytte<br />

kapaciteten ved at være bedre<br />

til at styre vandet med spjæld,<br />

pumper og radar. Når de ikke<br />

kan komme længere den vej,<br />

vil de på innovativ vis benytte<br />

de landskabsbaserede metoder,<br />

og først hvis det viser sig<br />

ikke at slå til, vil man igen<br />

overveje større kloakker.“<br />

Landskabsbaseret<br />

Selvfølgelig skal kloakkerne<br />

også renoveres. „Nedslidte<br />

kloakker er et forureningsproblem,<br />

og til den del skal der<br />

ikke spares på budgettet,“<br />

fastslår Marina Bergen Jensen.<br />

Ellers er landskabsbaserede<br />

løsninger fremtiden. Ikke stør-<br />

re kloakker. Ikke for mange at<br />

de store, dyre underjordiske<br />

bassiner eller af de hegnede<br />

overjordiske betonbassiner<br />

som ser triste ud det meste af<br />

året hvor de er tomme eller<br />

står med lidt vand på bunden.<br />

„Bassiner skal bygges ind i<br />

landskabet. Det har man f.eks.<br />

gjort i Malmøbydelen Augustenborg.<br />

Her er der arbejdet<br />

med terrænet og lavet grønne<br />

strøg. Det fungerer bedst hvis<br />

man integrerer lavninger, bassiner<br />

og nedsivningsarealer i<br />

områder der i forvejen er<br />

grønne. Endnu finere eksempler<br />

kan man se i Holland. Her<br />

er skabt søer hvor vandstanden<br />

kan variere kraftigt fordi<br />

de er omgivet af plæner der<br />

kan holde til vandet. Idéen er<br />

at definere vandet som en ressource<br />

og tænke det ind i<br />

landskabet. På den måde kan<br />

man bruge byens landskab til<br />

at tage højde for klimaændringer.<br />

Her har vi endnu meget<br />

at lære i udlandet.“<br />

Koble kvarterer af<br />

I de danske kommuner kan<br />

man passende begynde med<br />

at lære at koble af. „Kloaksystemerne<br />

er jo centraliserede.<br />

Vandmængderne vokser, jo<br />

længere nedstrøms man kommer.<br />

Så får vi en flaskehals. Og<br />

resultatet er overløb. Vi skal<br />

skabe en lokal og landskabsbaseret<br />

afkobling hvor dele af<br />

byen bliver koblet af nettet,“<br />

forklarer Marina Bergen Jensen<br />

der som eksempel bruger<br />

sit eget hus den meget våde<br />

lørdag i august:<br />

„Hvis det blev koblet af, ville<br />

mit regnbed og nedsivningsanlæg<br />

ikke kunne følge med.<br />

Det er jo kun dimensioneret til<br />

en 5 års regn. I stedet ville vandet<br />

have stået op i min plæne<br />

og lidt op af havemuren hvorefter<br />

det i løbet af de næste<br />

par dage stille og roligt ville<br />

sive ned eller fordampe. Jeg<br />

og mine naboer kunne på den<br />

måde tage vores del af oversvømmelsen.<br />

Det samme kunne<br />

p-pladser, offentlige parker<br />

og andre steder hvor der godt<br />

kan stå noget vand.“<br />

At afkoble huse og hele<br />

kvarterer er en lavpraktisk løsning<br />

som kan indledes meget<br />

simpelt: Drej afløbsrøret en<br />

halv omgang og led vandet ud<br />

i plænen i stedet for ned i kloakken.<br />

Så kan man kalde sin<br />

plæne for et infiltrationsareal.<br />

GRØNT MILJØ 7/2010


Hvis man ikke vil have en våd<br />

plæne alt for tit, kan man lede<br />

vandet ud i et særligt regnbed<br />

med fugtighedstålende planter<br />

eller ned i en skjult faskine.<br />

Løsningen skal i alle tilfælde<br />

passe til forholdene. Man skal<br />

f.eks. tage højde for at haverne<br />

kan ligge meget lavt eller<br />

have en meget tæt lerjord<br />

hvor vandet siver meget langsomt<br />

igennem.<br />

Nok billigste løsning<br />

Nogle kommuner er kommet<br />

et godt stykke med at finde<br />

problemerne og løse dem. Det<br />

kan blive et problem for kommuner<br />

med dårlig økonomi.<br />

Men det vil der være i alle tilfælde.<br />

Også hvis man udbygger<br />

kloakkerne.<br />

Sandsynligvis er det billigere<br />

at bruge landskabsbaserede<br />

løsninger end at udbygge kloakkerne.<br />

Afkoblingerne kan<br />

distribueres over hele byen og<br />

strækkes over tid. En landskabsbaseret<br />

strategi har dermed<br />

et mere jævnt finansieringsbehov<br />

end kloakudvidelser<br />

der kræver at hele strengen<br />

opgraderes på en gang og<br />

til en kapacitet der rækker 50-<br />

100 år ud i fremtiden.<br />

„Indikationer fra udlandet<br />

peger i den rigtige retning,<br />

men vi mangler præcise anlægs-<br />

og driftstal. Det vil vi få<br />

gennem projektet ‘Vand i byer’<br />

hvor vi vil lave en database<br />

over de forskellige anlægs fordele<br />

og ulemper, deres drift,<br />

pris og så videre.“ sh<br />

4 STORE PROJEKTER OM VAND<br />

Marina Bergen Jensen er seniorforsker<br />

ved Skov & Landskab, Københavns<br />

Universitet. Hun indgår i ledelsen<br />

af fire større forskningsprojekter:<br />

Dobbeltporøs filtrering der er en ny<br />

teknik til rensning af vejvand som nu<br />

er under produktmodning og kommercialisering.<br />

www.sl.life.ku.dk.<br />

2BG-projektet der udvikler værktøjer<br />

til at støtte planlægning og beslutninger<br />

om brug af byens landskab<br />

til håndtering af regnafstrømningen.<br />

www.2BG.dk<br />

19K-projektet der fremmer innovationen<br />

i den danske vandsektor ved<br />

hjælp af brainstorme, videndeling og<br />

netværk og via opbygning af database<br />

over regnvandsløsninger.<br />

www.19k.dk. Afsluttet januar 2010.<br />

Det strategiske partnerskab ‘Vand i<br />

Byer’ hvor virksomheder, forsyninger,<br />

kommuner, interesseorganisationer<br />

og vidensinstitutioner samarbejder<br />

om at udvikle løsninger til klimatilpasning<br />

af byer. www.vandibyer.dk.<br />

I samarbejde med den øvrige<br />

forskningsgruppe på KU-Life arbejdes<br />

der bl.a. med afprøvning af filtermuld<br />

til at rense regnvand fra p-plads<br />

i Odense, opstilling af vandbalance<br />

på et grønt tag på Østerbro, København,<br />

vurdering af ‘urban heat island’<br />

i Københavns Kommune.<br />

I efterårsscenariet kan der opstå<br />

hele søer i Ørestaden. Med vilje.<br />

MERE REGN, MERE TRIVSEL<br />

Tiltagende problem er en ressource, viser Carl Bros sommerstudenter<br />

Fremtidens regnvand skal integreres<br />

bedre i byplanlægningen.<br />

Ikke bare for at vi kan<br />

komme mere tørskoede frem.<br />

Også for at tilføre byen mere<br />

natur, liv, variation og kvalitet.<br />

Det er essensen af 20 studerendes<br />

visioner for fremtidens<br />

regnvandshåndtering da de i<br />

en uge deltog i den rådgivende<br />

ingeniørvirksomhed Grontmij<br />

Carl Bros Summer School.<br />

Byrummet skal kunne bruges<br />

uanset vejr og årstid, hedder<br />

det i vinderprojektet ‘I al<br />

slags vejr’. Cykel- og gangarealer<br />

skal delvist hæves over jorden<br />

og være farbare, også når<br />

vandet står højt. Og vandet<br />

kan bruges positivt ved at skabe<br />

plads til rislende vand, søer,<br />

frøer og soppende børnefødder<br />

mellem byens bygninger.<br />

Projektet er forholdsvis enkelt<br />

og let at implementere, vurderede<br />

dommerpanelet der bestod<br />

af meteorolog Jesper<br />

Theilgaard, seniorforsker på<br />

KU Life Marina Berg Jensen,<br />

kreativ direktør i SLA Stig L.<br />

Andersson, koncerndirektør i<br />

TrygVesta Lars Bonde og administrerende<br />

direktør i Grontmij<br />

Carl Bro Søren Larsen.<br />

”Fremtiden vil byde på hyppigere<br />

og kraftigere regnskyl,<br />

og derfor lagde vi i dommerpanelet<br />

vægt på at de studerende<br />

kom med innovative<br />

idéer til hvordan regnvandet<br />

håndteres lokalt,” fremhævede<br />

Søren Larsen.<br />

Universitetsområdet i Ørestad,<br />

Søndre Campus, var projektområde.<br />

Vinderprojektet<br />

har - via lokal afledning af<br />

vandet fra både bygninger og<br />

nærområder - skabt en blå og<br />

grøn cyklus. Den blå består af<br />

områder der bliver fyldt op eller<br />

ligefrem oversvømmes af<br />

regn. Vandkvaliteten skal<br />

fremmes ved en cirkulation<br />

som bl.a. drives af cyklister på<br />

cykelstierne. Den grønne cyklus<br />

består bl.a. af planter der<br />

bruges til at optage og forsinke<br />

regnvandet.<br />

De 20 studerende er fra en<br />

bred vifte af studieretninger<br />

der med projektet har kickstartet<br />

efterårssemestret med<br />

en uges intensivt projektarbejde<br />

med opbakning fra specialister<br />

og eksperter. Bag vinderprojektet<br />

står Stine Redder Pedersen,<br />

Maibrit Søstrøm, Malene<br />

A. Hansen, Morten Jensen<br />

og Steffen Frandsen. sh<br />

GRØNT MILJØ 7/2010 11


En plan for at tilpasse sig klimaet<br />

Kommunerne er i gang, men tilpasningen har stået i skygge af fokuseringen på CO 2<br />

Vi får klimaændringer i<br />

Danmark. Det er der ingen<br />

tvivl om, heller ikke i regeringens<br />

nyeste landsplanredegørelse.<br />

Og klimaændringerne<br />

får nogle følger som har betydning<br />

for planlægningen af<br />

by og land. Derfor er flere<br />

kommuner i gang med en klimaplanlægning<br />

som samtidig<br />

indbygges i deres kommuneplanlægning<br />

og al deres øvrige<br />

planlægning.<br />

Når det gælder om at forebygge<br />

klimaforandringer fokuseres<br />

især på at nedbringe<br />

CO2-udslippet. Her er energiproduktion,<br />

transport og byggeri<br />

de tunge drenge. Når det<br />

gælder klimaplanlægningens<br />

anden side - at tilpasse sig de<br />

klimaændringer der i alle tilfælde<br />

må formodes at komme<br />

- spiller de grønne områder<br />

12<br />

derimod en væsentlig rolle,<br />

ikke bare for at håndtere oversvømmelser,<br />

men også for at<br />

dæmpe hedebølger.<br />

Ikke kun tale om CO 2<br />

I bedste fald kan man kun afbøde<br />

noget af klimaændringen<br />

ved at dæmpe CO 2-udslippet.<br />

Set i dette lys har spørgsmålet<br />

om tilpasning været sat<br />

noget i baggrunden, vurderer<br />

seniorprojektleder Arne Bernt<br />

Hasling fra det rådgivende ingeniørfirma<br />

Cowi.<br />

Det mest aktuelle spørgsmål<br />

i klimatilpasningen er den<br />

tiltagende regn. Der skal dog<br />

heller ikke gå mange år før<br />

stigningen i havspejlet kan<br />

spille en større rolle. Klimaforandringer<br />

får tilsyneladende<br />

havene til at stige mere end<br />

tidligere forudsat. Mere end<br />

det som mange kommuner i<br />

dag planlægger ud fra, lyder<br />

det fra det fra Cowi. Den seneste<br />

forskning viser at havene<br />

vil stige 70-120 centimeter i<br />

dette århundrede afhængigt<br />

af hvor hurtigt man griber ind<br />

mod udledningen af drivhusgasser.<br />

Også nedbøren ser ud<br />

til at blive mere voldsom end<br />

hidtil antaget.<br />

Arne Bernt Hasling mener<br />

dog ikke at der er grund til panik.<br />

„Vi skal i planlægningen<br />

forholde os konstruktivt til at<br />

vandet stiger, og at visse områder<br />

vil blive oversvømmet<br />

hyppigere, medmindre vi gør<br />

noget, men der er tid til at<br />

tænke sig om, inden der investeres<br />

en masse i klimatilpasning,”<br />

siger han.<br />

Ifølge Hasling eksisterer de<br />

nødvendige metoder og tek-<br />

nikker til at imødegå følgerne<br />

af ekstremt vejr og klimaforandringer,<br />

så kommunerne<br />

kan allerede nu begynde at<br />

disponere langsigtet. Man kan<br />

gå konkret til værks med det<br />

samme. ”Undersøg hvad der<br />

sker i ekstreme vejrsituationer,<br />

f.eks. ved kraftigt højvande eller<br />

ekstrem regn, for det kan<br />

komme i morgen,“ råder Hasling<br />

kommunerne.<br />

Hasling efterlyser dog samtidig<br />

undersøgelser der belyser<br />

hvordan klimaforandringerne<br />

konkret vil give skader på bl.a.<br />

infrastruktur og nye bydele,<br />

og om det kan betale sig at<br />

klimasikre og hvornår.<br />

Statens rolle<br />

Regeringen kom i 2008 med<br />

en national strategi for tilpasning<br />

til klimaændringer. Den<br />

Klimatilpasningen kan forenes med en rekreativ udnyttelse af regnen. Det er positiv sammenhæng som alle heldigvis ser. Foto: Grontmij Carl Bro.<br />

GRØNT MILJØ 7/2010


opfordrer myndigheder, virksomheder<br />

og borgere til rettidigt<br />

at agere på de udfordringer<br />

som klimaændringerne vil<br />

medføre for samfundet. Strategien<br />

indeholder kun sigtelinjer,<br />

ikke konkrete krav, og<br />

det er kommunerne der får<br />

pålagt initiativet for klimaet i<br />

den offentlige planlægning.<br />

Regeringen har desuden anbefalet<br />

det klimascenarie kommunerne<br />

bør tage som udgangspunkt<br />

i deres planlægning.<br />

Det er scenarie A1B fra<br />

FN’s klimapanel. Det siger at<br />

det frem mod 2050 vil blive op<br />

mod én grad varmere om vinteren,<br />

vækstsæsonen vil blive<br />

tre uger længere, og regnskyl<br />

vil blive 6% kraftigere.<br />

Regeringen har i sin landsplanredegørelse<br />

formuleret<br />

sine forventninger til kommunernes<br />

planlægning. Den skal<br />

mindske energiforbruget, bl.a.<br />

ved en byplanlægning der begrænser<br />

transportbehovet og<br />

tilskynder brugen af kollektiv<br />

trafik. Energineutralt byggeri<br />

anføres som en anden mulighed.<br />

Desuden peges på en<br />

‘hensigtsmæssig planlægning<br />

af arealanvendelsen, f.eks. ved<br />

at friholde visse områder for<br />

beboelse og andre anlæg’.<br />

Endelig peges på en naturforvaltning<br />

der gør naturen mere<br />

robust og tilpasningsdygtig<br />

over for klimaændringerne,<br />

f.eks. ved at omlægge ådale til<br />

naturlige vådområder med<br />

ekstensiv drift og pleje.<br />

En egentlig handlingsplan<br />

for at forebygge klimaændringernes<br />

følger er regeringen<br />

dog ikke kommet med. Det<br />

beklager Kommunernes Landsforening<br />

der opfordrer regeringen<br />

til at tage mere ansvar<br />

for klimaindsatsen.<br />

Regereringen egen aktive<br />

indsats er mere strategisk,<br />

forskningsmæssig og informativ,<br />

bl.a. gennem portalen<br />

www.klimatilpasning.dk. Her<br />

samler man viden og planlægningseksempler<br />

og henvender<br />

sig specifikt til henholdsvis<br />

borgere, erhverv og kommuner.<br />

Kommunerne kan bl.a.<br />

læse om hvilke muligheder<br />

den eksisterende planlov giver<br />

for at klimaplanlægge. En<br />

kontrolfunktion har staten<br />

dog ikke. Hvis kommunernes<br />

indsats er for svag, er det kommunernes<br />

egne indbyggere<br />

der må reagere.<br />

Kommunernes rolle<br />

August måneds kraftige regn<br />

og oversvømmelser rettede<br />

også opmærksomheden mod<br />

kommunernes planlægning. Er<br />

den systematisk og grundig<br />

nok? Nej, mener kritikerne der<br />

samtidig peger på at det klimascenarie<br />

regeringen har<br />

valgt, kan vise sig at være for<br />

optimistisk. Kritikken kommer<br />

bl.a. fra den grønne tænketank<br />

Concito der har påvist at<br />

kun 16% af de danske kommuner<br />

har en strategi for klimatilpasning<br />

og at klimaområ-<br />

det generelt er lavt prioriteret.<br />

Det kan blive dyrt i sidste<br />

ende. Som Jørn Jespersen, direktør<br />

i Dansk <strong>Miljø</strong>teknologi<br />

udtrykker det: „Jo længere vi<br />

venter med at sikre den nødvendige<br />

klimatilpasning, jo dyrere<br />

bliver det for samfundet i<br />

form af skader på infrastruktur<br />

og ejendom og i form af store<br />

praktiske problemer for produktion<br />

og transport.“ Som<br />

vindmøllerne blev det, kan er<br />

satsning på klimaområdet også<br />

skabe teknologiudvikling,<br />

beskæftigelse og eksport.<br />

EU’s Grønbog fra 2007 ‘Tilpasning<br />

til klimaændringerne’<br />

anbefaler også at tilpasningsprocessen<br />

går i gang så hurtigt<br />

som muligt, bl.a. fordi indsatsen<br />

da bliver billigere og mere<br />

effektive end hvis man skal<br />

gribe til nødværgeforanstaltninger<br />

i sidste øjeblik.<br />

Den grønne sidegevinst<br />

En sidegevinst ved kommunernes<br />

klimatilpasning er at den<br />

kan bruges til rekreative formål.<br />

Denne gevinst peges der<br />

på fra snart alle sider, bl.a. fra<br />

Arne Bernt Hasling, Concito og<br />

Dansk <strong>Miljø</strong>teknologi. F.eks.<br />

kan grønne områder på samme<br />

tid kan bruges rekreativt<br />

og til at opmagasinere vand<br />

fra regnskyl. De grønne områder<br />

kan også give skygge og<br />

begrænse temperaturen i byerne.<br />

I mange nye områder og<br />

ved sanering af kvarterer bliver<br />

der mulighed for at bor-<br />

Ekstremregn og oversvømmelser<br />

har været det mest aktuelle klimaproblem<br />

hidtil. Men klimaplanlægningen<br />

er nødt til at forholde<br />

sig flere spørgsmål.<br />

Foto: Grontmij Carl Bro.<br />

gerne kan nyde livet på et areal<br />

der samtidig skal opsuge<br />

vand efter store regnskyl.<br />

I stedet for at renovere, kan<br />

det i kystnære, saneringsmodne<br />

bydele som påvirkes af havvandsstigninger,<br />

være en bedre<br />

løsning at omdanne området<br />

til f.eks. park. Tilsvarende<br />

kan dæmninger indrettes som<br />

et rekreativt område, så byens<br />

kontakt med vandet bevares.<br />

Planlægningens rolle<br />

Skov & Landskab lavede i 2008<br />

i Plan09-regi et hæfte om<br />

planlægningens rolle i forbindelse<br />

med klimatilpasning.<br />

Formålet var at råde bod på<br />

usikkerheden om hvilket omfang<br />

klimaforandringerne ventes<br />

at få og hvordan de kan<br />

håndteres i den fysiske planlægning,<br />

især med fokus på de<br />

grønne områder.<br />

Det konstateres af klimaændringerne<br />

faktisk kommer i<br />

form af stigende temperaturer,<br />

især om vinteren, flere hedebølger,<br />

varmeø-effekt i de<br />

store byer, længere vækstsæson,<br />

mere vinternedbør, mindre<br />

sommernedbør, flere episoder<br />

med kraftig regn, flere<br />

og kraftigere storme og stigende<br />

havspejl. Hvor meget<br />

kan man derimod ikke sige noget<br />

præcist om.<br />

Derimod kan kan sige en del<br />

om hvordan man kan afbøde<br />

klimaændringer. ‘Grønne og<br />

blå overflader’ kan hjælpe til<br />

at dæmpe temperaturen og<br />

dermed også den enertgi man<br />

bl.a. bruger til nedkøling. Velkendt<br />

er Manchester-studiet<br />

hvor der blev fundet klare<br />

sammenhænge mellem bystruktur,<br />

den grønne struktur<br />

og varme-ø-effekten i byerne.<br />

Overfladetemperaturen i byen<br />

afhænger af andelen af grønt<br />

på grund af planternes fordampning<br />

af vand - evaporation.<br />

Jo grønnere byområdet<br />

er, jo lavere er temperaturen.<br />

Grønne tage og mere bevoksning<br />

er altid en fordel.<br />

Den stigende nedbør skaber<br />

i byen en kraftig overfladeaf-<br />

GRØNT MILJØ 7/2010 13


strømning. Her handler det<br />

det i høj grad om at udvide<br />

byens potentialer for tilbageholdelse<br />

og nedsivning af nedbør.<br />

Der stilles spørgsmålstegn<br />

om at udvidelse af kloaknettet<br />

er den bedste løsning på problemerne.<br />

Alternativt kan byens<br />

grønne struktur bruges til<br />

at udvikle både billigere og<br />

mere robuste afvandingsløsninger,<br />

hedder det. F.eks. ved<br />

hjælp af nedsivningsbassiner<br />

under jorden, grøfter, render,<br />

vådområder og søer, der tilpasses<br />

byens landskab.<br />

Den ambitiøse plan<br />

Flere kommuner har lavet klimaplaner<br />

som bl.a. kan se på<br />

www.klimatilpasning.dk og<br />

Kommunernes Landsforenings<br />

hjemmeside www.kl.dk der<br />

også samler viden om klimaplanlægning.<br />

Københavns Kommune er<br />

en af de kommuner der har<br />

vedtaget en klimaplan. Visionen<br />

er hægtet op på en CO 2reduktion:<br />

20% i 2015 og<br />

100% i 2025! „Vi vil være CO 2neutrale,“<br />

som det hedder i<br />

planen der skal udfyldes gennem<br />

en indsats inden for vidt<br />

14<br />

Ambitionerne fejler ikke noget i<br />

Københavns Kommunes klimaplan.<br />

CO 2 -neutral by!<br />

Vand tæt til boliger er ikke kun en<br />

trussel. Det er også en mulighed<br />

hvis planlægningen og byggeriet<br />

tager højde for det. Foto:<br />

Grontmij Carl Bro.<br />

forskellige områder. Hertil hører<br />

bl.a. brug af biomasse på<br />

kraftværkerne, mere energieffektiv<br />

transport med mere kollektiv<br />

transport og cyklisme,<br />

energibesparende byggeri og<br />

en byplanlægning der støtter<br />

‘klimavenlig adfærd’. Byfortætning<br />

og stationsnærhed er<br />

to af nøgleordene. Klimaplanen<br />

skal tænkes ind i alt, hvad<br />

kommunen foretager sig. Alle<br />

kommunens forvaltninger og<br />

institutioner skal tage aktivt<br />

klimaansvar.<br />

Men let er det ikke. Kommunens<br />

miljøregnskab 2009 viser<br />

at hele kommunens udledning<br />

af CO 2 i 2009 var lige så stor<br />

som i 2005. „Udviklingen de<br />

seneste år viser at kurven ikke<br />

er knækket. Det betyder at vi<br />

nu for alvor skal op i tempo,“<br />

siger teknik- og miljøborgmester<br />

Bo Asmus Kjeldgaard.<br />

En del af klimaplanen vedrører<br />

dog også en tilpasning til<br />

fremtidens ændrede vejr. Her<br />

er det grønne og parkforvaltningen<br />

en central aktør. Tilpasningen<br />

har hidtil især været<br />

rettet mod ekstremregn og<br />

oversvømmelser, bl.a. gennem<br />

en spildevandsplan og ved at<br />

iværksætte et projekt om<br />

hvordan man skal håndtere lokal<br />

afledning af regnvand.<br />

Spildevandsplanen sigter<br />

mod at kunne klare mere<br />

regnvand, men afløbssystemet<br />

dimensioneres dog kun til at<br />

kunne modstå en 10 års regnhændelse.<br />

Der vil derfor ske<br />

oversvømmelser ved sjælden<br />

kraftig regn - som man så fik i<br />

august.<br />

Ved flere større anlægsprojekter<br />

er der også taget højde<br />

for den forventede stigning i<br />

havvandspejlet. F.eks. er Københavns<br />

metro sikret mod<br />

oversvømmelse ved at nedgangspartierne<br />

til flere stationer<br />

er hævet til en kote på<br />

mindst 2,3 meter over havet. I<br />

det hele taget peges på at<br />

hæve den mindst terrænkote,<br />

bl.a. med overskudsjord.<br />

Klimaplanen nævner det potentielle<br />

problem med ‘varmeøeffekten’.<br />

I den forbindelse<br />

fremhæves at grønne og blå<br />

områder har særlig interesse<br />

da de samtidig har rekreative<br />

værdier. Også grønne tage og<br />

facadebevoksning nævnes som<br />

et middel til at isolere bygninger.<br />

Det grønne er alt i alt så<br />

væsentligt at alle fremtidige<br />

byudviklingsområder skal indeholde<br />

en grøn strukturplan<br />

med redegørelse for den grønne<br />

struktur og en konkret beplantningsplan.<br />

sh<br />

KILDER<br />

Københavns Kommune (2009): CO 2 -<br />

neutral i 2025. Københavns Klimaplan.<br />

www.kk.dk.<br />

Københavns Kommune (2010): Københavns<br />

<strong>Miljø</strong>regnskab 2009.<br />

www.kk.dk.<br />

Cowi (2010): Bydele kan blive sat under<br />

vand. www.cowi.dk.<br />

Concito (2010): Kommunernes klimaindsats.<br />

www.concito.info.<br />

<strong>Miljø</strong>ministeriet (2010): Landsplanredegørelse<br />

2010. www.min.dk.<br />

Plan09 (2008): Klimaforandringer i<br />

byerne. Nyt tema i kommuneplanlægningen.<br />

Klimaministeriet og Realdania.<br />

www.klimatilpasning.dk.<br />

GRØNT MILJØ 7/2010


GRØNT MILJØ 7/2010 15


Vores ganghastighed<br />

svinger som vinden blæser<br />

Normerne skal bruges med forsigtighed, for<br />

man skal også have de ældre med over krydset<br />

Normal gang svarer til 1,0<br />

meter pr. sekund, mens<br />

hurtig gang svarer til 1,2 meter<br />

pr. sekund - svarende til 3,6<br />

og 4,3 km/t. I hvert fald efter<br />

de danske vejstandarder. Og<br />

hvis man da taler om ‘fri ganghastighed’<br />

hvor man ikke sinkes<br />

af andre fodgængere. Det<br />

er værdier der bruges når man<br />

planlægger veje og stier, f.eks.<br />

når man finde ud af hvor længe<br />

fodgængere skal have<br />

grønt lys til at komme over,<br />

den såkaldte rømningstid.<br />

Man skal bare være forsigtig<br />

med at bruge den slags normer.<br />

For vi går som vi vil, og<br />

ikke nødvendigvis som de gennemsnitlige‘normaltrafikanter’<br />

normerne hviler på. Hvis<br />

man designer et kryds efter<br />

normaltrafikanten, når de ældre<br />

ikke over. Det understreges<br />

i et litteraturstudium som<br />

Lene Herrstedt fra Trafitec har<br />

16<br />

lavet for Vejdirektoratet. Hun<br />

konkluderer på grundlag af<br />

talrige udenlandske målinger -<br />

og en enkelt Trafitec selv har<br />

lavet - at trafikken skal dimensioneres<br />

mere nuanceret, ikke<br />

mindst af hensyn til de ældre.<br />

Ganghastigheden øges<br />

gradvist op til 10 års alderen<br />

hvorefter den er nogenlunde<br />

konstant op til omkring 50 år.<br />

Hvorefter den aftager. Groft<br />

sagt er ældre fodgængere omkring<br />

0,25 meter pr. sekund<br />

langsommere når de skal over<br />

et kryds end yngre forgængere,<br />

bl.a. fordi de har længere<br />

‘opstartstid’.<br />

Alt er dog med store individuelle<br />

forskelle. Selv de enkelte<br />

gennemsnitsmålinger viser<br />

stor variation, og forskellen på<br />

hver enkelt fodgænger er endnu<br />

større. De variable tal afspejles<br />

i de forskellige landes<br />

normer. Det der kaldes hurtig<br />

Parkforvaltningerne overvejer flere sponsorater<br />

Sponsorer er ikke noget de<br />

kommunale parkforvaltninger<br />

bruger mange af. Men<br />

mange kommuner vil gerne<br />

bruge sponsorater selv om de<br />

samtidig er skeptiske over for<br />

dem. Det viser en undersøgelse<br />

fra Skov & Landskab på Københavns<br />

Universitet og Niraskonsulenterne<br />

- men som er<br />

udført af landskabsarkitekt<br />

Lærke Knudsen som led i hendes<br />

speciale ‘Hvem skal betale<br />

for fremtidens parker?’ Ja, det<br />

kunne bl.a. være sponsorer.<br />

Muligheden for at bruge dem<br />

gang i Danmark, kaldes normal<br />

gang i Finland, Norge og<br />

Tyskland. I USA går man langsommere,<br />

i hvert fald hvis normerne<br />

afspejler virkeligheden.<br />

I kørestol er man næsten så<br />

hurtig som raske gående, men<br />

med rollator eller stok kan farten<br />

falde ned mod det halve<br />

af gennemsnittet. Den danske<br />

norm for langsom gang - som<br />

ældre og små børn går med -<br />

er sat til 0,7 meter pr. sekund.<br />

Fodgængeres fart stiger når<br />

de føler sig utrygge. De går<br />

hurtigere når de krydser en<br />

vej, især trafikerede veje, eller<br />

krydser vejen uden for lysregulerede<br />

kryds eller går over sent<br />

i den grønne fase. Farten er<br />

også højere i den første del af<br />

passagen end over den sidste.<br />

‘Krydsninghastigheden’ er<br />

større end ‘strækningshastigheden’.<br />

Vintervejr synes også<br />

at nedsætte hastigheden, bare<br />

ikke i kryds. Det ser også ud til<br />

at kvinder går lidt langsommere<br />

end mænd og at enlige går<br />

hurtigere end grupper. sh<br />

KILDER<br />

Lene Herstedt og Belinda la Cour<br />

Lund (2010): Ganghastigheder - med<br />

særlig fokus på ældre forgængere.<br />

Trafik & Veje 6-7/2010.<br />

Kan være en mulighed når faldende budgetter og stigende forventninger skal nå hinanden<br />

Odense har<br />

fitnessparker.<br />

Det vil Kerteminde<br />

også have, men<br />

med hjælp fra<br />

private sponsorer.<br />

Gengivet fra<br />

www.fyens.dk<br />

20.3.2009.<br />

blev i hvert fald liberaliseret i<br />

den nye reklamelov fra 2006.<br />

I 2009 fik alle 98 kommuners<br />

parkforvaltninger tilsendt et<br />

spørgeskema. De 58 svarede.<br />

Stillet over for udsagnet ‘sponsorater<br />

er en måde at få flere<br />

økonomiske midler på’ svarede<br />

29% ‘i høj grad’, mens 45%<br />

svarede ‘i nogen grad’. De fleste<br />

så mest sponsorering som<br />

en mulighed i forbindelse med<br />

anlægsopgaver og særlige<br />

events, ikke så meget i forhold<br />

til drift.<br />

På den anden side ville langt<br />

de fleste ikke være afhængig<br />

af en sponsor for at få udført<br />

en opgave. Der var bred enighed<br />

om at det er tidskrævende<br />

at finde sponsorer og at sponsorer<br />

skal godkendes politisk<br />

inden der kan indgås en aftale.<br />

To ud af tre så det som en<br />

risiko at en effektiv sponsorpolitik<br />

kan føre til en økonomisk<br />

ulempe, f.eks. hvis forvaltningen<br />

underbudgetteres i<br />

tiltro til sponsorater der alligevel<br />

ikke kommer.<br />

De forvaltninger der allerede<br />

har benyttet sponsorater,<br />

har mest fået penge fra fonde<br />

og mest til enkeltprojekter. De<br />

har ikke fået penge til noget<br />

fast. Det enkelte sponsorat ses<br />

som en mulighed for at gennemføre<br />

et projekt der ellers<br />

ikke ville være penge til.<br />

Københavns Kommune fik i<br />

2005 og 2007 sponsorer til at<br />

donere 185 træer som led i<br />

kampagnen ‘Gør byen grønnere<br />

- giv træer’. I Århus Kommune<br />

har et sponsorat fra et<br />

vinfirma gjort det muligt at<br />

anlægge en sti rundt om den<br />

nye Egå Engsø. I Kerteminde<br />

Kommune har flere sponsorer<br />

bidraget til tre fitnessparker.<br />

Sponsorerne fik deres navn på<br />

det enkelte fitnessredskab.<br />

Som Lærke Knudsen bemærker<br />

er der et ‘interessant<br />

misforhold’ mellem ønsket om<br />

sponsering og de barrierer<br />

man forventer. Undersøgelsen<br />

peger på at mange parkforvaltninger<br />

forholder sig afventende<br />

over for sponsorer og<br />

andre alternative muligheder<br />

som f.eks. frivillige.<br />

Men de kan blive tvunget<br />

ud af busken, tvunget af skismaet<br />

mellem faldende budgetter<br />

og stigende forventninger<br />

til de grønne områder.<br />

Som undersøgelsen også viste,<br />

ventede to ud af tre parkforvaltninger<br />

faldende budgetter<br />

de kommende år. sh<br />

KILDE Lærke Knudsen (2010): Sponsering<br />

i dansk parkforvaltning. Teknik<br />

& <strong>Miljø</strong> 7-8/2010.<br />

GRØNT MILJØ 7/2010


GRØNT MILJØ 7/2010 17


Drænet skal ligge dybt for at dræne nok<br />

Og man behøver ikke at fylde drængraven med grus for det gavner ikke dræningen<br />

Tekst og foto: Agnar Kvalbein<br />

Det er vigtigt at lægge<br />

drænrørene tilstrækkeligt<br />

dybt for at opnå den ønskede<br />

dræningseffekt. Og det hjælper<br />

ikke dræningen at fylde<br />

drængraven med grus, men<br />

det kan dog bidrage til at<br />

fjerne overfladevand og kan<br />

også forebygge sætninger.<br />

For at forstå det, skal man<br />

vide hvad dræning er. Dræning<br />

er at trække vand ud af<br />

porerne ved hjælp af tyngdekraften.<br />

Jorden bliver mere tør<br />

og luftig efter dræning. Jeg<br />

skelner altså mellem dræning<br />

og overfladeafvanding. Sidstnævnte<br />

er at fjerne vand som<br />

løber eller står i pytter på<br />

overfladen. I et grønt område<br />

er begge dele vigtige, men her<br />

omtales kun dræning.<br />

Årsager til at dræne<br />

Planterødderne lever i jordens<br />

porer. Porerene er enten fyldt<br />

med luft eller med vand. Rødderne<br />

er akkurat som os helt<br />

afhængige af ilt for at leve.<br />

Derfor må vandet ud af porerne<br />

for at der kan komme<br />

luft til rødderne. I dårlig drænet<br />

jord vil rødderne bare vokse<br />

i i det alleøverste jordlag.<br />

Det gør rodsystemet overfla-<br />

18<br />

disk og svagt og svækker planternes<br />

næringsoptagelse.<br />

Men dræning giver flere andre<br />

positive virkninger end<br />

øget plantevækst:<br />

Jorden får bedre bæreevne<br />

for mennesker og maskiner.<br />

Drænet, tør jord tåler mere<br />

slid før strukturen ødelægges.<br />

De ønskede planter konkurrerer<br />

bedre med ukrudt der<br />

trives med overfladiske rødder,<br />

f.eks. lav ranunkel, enårig rapgræs<br />

og almindelig fuglegræs.<br />

Man får en tidlig vækststart<br />

fordi jorden før bliver varm.<br />

Vinterskaderene bliver færre.<br />

Man får en hurtigere og<br />

bedre nedbrydning af organisk<br />

materiale.<br />

Alle disse faktorer tilsammen<br />

gør at dræning er en forudsætning<br />

for at få de fleste<br />

grønne anlæg til at lykkes.<br />

Vandet i jorden<br />

Når vi graver et hul i jorden,<br />

oplever vi ofte at vand bliver<br />

stående i hullet. Vandfladen<br />

kaldes grundvandsspejlet. Under<br />

dette niveau - og lidt over<br />

- er alle porer fulde af vand.<br />

Når vi dræner, sænkes grundvandstanden<br />

ved at vandet får<br />

afløb gennem et rørsystem. I<br />

Vandet vil ikke bevæge sig fra sandjorden øverst til det grove grus<br />

nederst før vandtrykket bliver stort nok. Det er det blevet her. Hvor højt<br />

vandet skal stå før det løber ned i gruset afhænger af sandjordenen.<br />

KRITISK<br />

DRÆNINGSHØJDE I SAND<br />

Sand 0,06-0,125 mm 90 cm<br />

Sand 0,125-0,250 mm 40 cm<br />

Sand 0,250-0,5 mm 22 cm<br />

Sand 0,5-1,0 mm 12 cm<br />

Den kritiske drænhøjde angiver<br />

hvor dybt drænet skal<br />

ligge under jordlaget for at<br />

vandet kan trækkes ud.<br />

en ensartet jord vil grundvandet<br />

da stille sig i en bue mellem<br />

rørene. Buens form påvirkes<br />

af jordtypen og nedbørsmængden.<br />

Er jorden tæt og<br />

nedbøren kraftig, bliver buen<br />

stejlere, og man må lægge<br />

drænene tættere.<br />

Der er mange forhold der<br />

påvirker vandets bevægelse i<br />

jorden. I forhold til dræning er<br />

der to kræfter der betyder<br />

mest: Tyngdekraften der trækker<br />

vandet nedad. Og kapillærkraften<br />

der holder vandet<br />

fast. Dræning opnår man kun<br />

når tyngdekraften er større<br />

end kapillærkraften.<br />

Dræningshøjden<br />

Porestørrelsen afhænger af<br />

jordtypen og jordens struktur.<br />

Terrænoverflade<br />

Grundvandsspejl<br />

Porer fyldt med luft<br />

Vandpyt<br />

Frit vand<br />

Kapillært<br />

bundet vand<br />

Principskitse for halvåben drængrav<br />

som kan fjerne overfladevand.<br />

Jord med mange små porer<br />

har stor kapillærkraft og kan<br />

holde på meget vand. De store<br />

porer giver lettere slip på vandet<br />

end de små porer.<br />

Jordtypen i et grønt område<br />

har vi som regel ikke indflydelse<br />

på, men vi kan bestemme<br />

hvor dybt vi lægger drænrørene.<br />

Jo dybere, desto mere<br />

vand trækkes ud af jorden.<br />

I et jordlag med ensartede<br />

sandpartikler er der en direkte<br />

sammenhæng mellem partiklernes<br />

størrelse, og hvor dybt<br />

drænet skal ligge under jordlaget<br />

for at vandet kan blive<br />

trukket ud (se figuren). Denne<br />

såkaldte dræningshøjde stiger<br />

når partikelstørrelsen falder,<br />

men er selv i groft sand mindst<br />

12 cm. Det er udtryk for at kapillærkraften<br />

stiger når porerne<br />

bliver mindre.<br />

Desværre ser jeg ofte at<br />

dræn bliver lagt for overfladisk,<br />

både når grønne områder<br />

anlægges og renoveres.<br />

Det er trist, for det koster ikke<br />

meget mere at lægge drænet i<br />

en dybde som giver god effekt.<br />

En meters dybde er ofte<br />

tilpas. Graver man dybere, kan<br />

det blive kostbart bl.a. fordi<br />

drængraven må sikres mod at<br />

I drænet jord vil vi finde luftfyldte porer allerede kort efter kraftig regn.<br />

Hvor langt nede, afhænger af jordtype og drændybden.<br />

Så længe der er frit synligt<br />

vand på overfladen,<br />

vil det presses ned<br />

gennem gruset. Denne<br />

transport går hurtigere<br />

end gennem jorden.<br />

Grundvandet vil<br />

presses ind i drænrøret<br />

fra alle sider<br />

som når man sænker<br />

røret ned i et<br />

badekar.<br />

GRØNT MILJØ 7/2010


skride sammen. En mindre<br />

dybde som 60 cm er normalt<br />

kun aktuelt i sandjord hvor<br />

planterødderne skal stå i kontakt<br />

med grundvandet.<br />

Den høje tension<br />

Et andet vigtigt fysisk fænomen<br />

er at vandet bevæger sig<br />

til de porer som har størst kapillær<br />

sugekraft (høj tension),<br />

altså fra grove porer ind til de<br />

små. I Danmark kendes dette<br />

fænomen bl.a. under begrebet<br />

‘hydraulisk barriere’.<br />

Dette princip er blevet udnyttet<br />

ved anlæg af fodboldbaner<br />

gennem mange år selv<br />

om kun få har forstået hvorfor<br />

der blev lagt et gruslag under<br />

vækstmaterialet. De fleste tror<br />

at gruset skal sørge for en god<br />

dræning. Sandheden er den<br />

modsatte: Gruset er lagt under<br />

vækstmediet for at holde på<br />

fugtigheden. Gruset hindrer<br />

dræning fordi der dannes en<br />

hængende vandspejl. Vandet<br />

vil ikke bevæge sig fra de fine<br />

porer til de grove porer før<br />

vandtrykket er så stort at vandet<br />

presses ind i dem. Fordelen<br />

er også at man med denne<br />

teknik kan anlægge fodboldbaner<br />

med groft sand som indeholder<br />

meget luft og tåler<br />

belastning.<br />

Konstruktion med hængende<br />

vandspejl kræver meget<br />

præcis kvalitet både på vækstjorden<br />

og på gruset, og vækstlagets<br />

tykkelse må være helt<br />

Sådan får du altså<br />

ikke drænet jorden<br />

ret meget, mand!<br />

Sådan har vi<br />

altid gjort. Desuden<br />

skal jeg fylde graven<br />

med grus!<br />

rigtig. Det koster og der laves<br />

ofte fejl fordi bygherren ikke<br />

er kompetent nok. Det kan betyde<br />

at græstørven tit vil være<br />

for våd at spille på. Derfor foretrækker<br />

mange at anlægge<br />

fodboldbaner med traditionelt<br />

drænet sandjord. Det er en<br />

mere robust løsning, men som<br />

regel dyrere i vanding.<br />

En glasmodel<br />

Det er almindeligt at fylde<br />

grus over drænrøret. Nogle<br />

hævder at det er vigtigt for at<br />

få en god dræneffekt, men<br />

det er ikke rigtigt. I landbruget<br />

har man heller aldrig fyldt<br />

op med grus. Porevandet i jorden<br />

vil ikke løbe i gruset, men<br />

i jorden ved siden af. Det har<br />

mange svært ved at acceptere.<br />

Derfor konstruerede vi en<br />

glasmodel med en sandjord og<br />

et drænrør i en drængrav fyldt<br />

med groft grus. Vi lod det regne<br />

på toppen og fulgte vandets<br />

bevægelser ned gennem<br />

jordprofilet. Først da grundvandet<br />

steg 8-10 cm over bun-<br />

den af grøften, trængte vandet<br />

ind i gruset og til drænrøret.<br />

Altså først når sandjorden<br />

ikke længere kunne holde<br />

på vandet med kapillær kraft.<br />

Det hjælper altså ikke dræningen<br />

at fylde graven med<br />

grus. Derimod kan det være<br />

en fordel at bruge filtergrus<br />

(1-4 mm) rundt om drænrørene,<br />

12-15 liter pr. meter, for at<br />

hindre at silt og finsand trænger<br />

ind og stopper systemet.<br />

Omvendt skader det ikke at<br />

fylde en drængrav med grus,<br />

men det koster. Selv om det<br />

ikke hjælper dræningen, kan<br />

gruset have andre formål. Hvis<br />

målet er at fjerne vand som<br />

har samlet sig i en pyt på overfladen,<br />

så en drængrav med<br />

grus helt op til overfladen er<br />

en god idé. I en vandpyt er der<br />

ingen kapillære kræfter, og<br />

vandtrykket presser vandet<br />

ned gennem de største porer.<br />

Men så snart vandet på overfladen<br />

er borte, vil jordvandet<br />

igen sive ned gennem de små<br />

porer, altså uden om gruset. ❏<br />

SKRIBENT<br />

Agnar Kvalbein er forsker og konsulent<br />

i det norske forskningscenter<br />

Bioforsk. agnar.kvalbein@bioforsk.no<br />

+47 406 22 916. Artiklen har tidligere<br />

været bragt i Park & Anlegg.<br />

Når vand siver gennem jorden, vil<br />

det gå gennem de små porer og<br />

undgå det grove grus i drængraven.<br />

Først når vandet stiger nedefra<br />

- og over den kritiske dræningshøjde<br />

- vil vandet presses ind<br />

i gruset og derefter ind i røret.<br />

GRØNT MILJØ 7/2010 19<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4


Fotos: Schønherr.<br />

20<br />

Skov på Store Torv<br />

Store Torv midt i Århus blev til en skov med 130 træer på en<br />

bund af mos og græs. Og skulpturen Vanddragen blev indhyllet<br />

i vanddamp og tåger som oprindeligt tænkt. Forvandlingen<br />

var et led i Århus Festuge fra 27. august til 5. september.<br />

„Muligheden opstår for at se byen og naturen i en ny og anderledes<br />

konstellation hvor naboskabet for alvor udfordrer byen<br />

som en grøn rumlighed. Mellem træer og græsklædte bakker<br />

udfoldes nye rumlige potentialer hvor skoven opfordrer til leg,<br />

refleksion, afbræk, oplevelse - og når mørket falder på: natteskovens<br />

mystik. Her i det grønne kan nye møder opstå, og nye<br />

relationer til både by, natur og mennesker dannes,“ lyder det fra<br />

landskabsarkitektfirmaet Schønherr der står bag skoven sammen<br />

med P. Malmos A/S, Fokdal Springvand A/S og Magistratsafdelingen<br />

for børn og unge i Århus Kommune. Efter festugen er de<br />

store træer flyttet til nye pladser i byens institutioner. sh<br />

GRØNT MILJØ 7/2010


Trilo feje- og<br />

sugegrej til græs<br />

De hollandske Trilo feje- og sugevogne<br />

til græsarealer er nyt<br />

i sortimentet fra græsmaterielspecialisten<br />

Lindhold Maskiner<br />

A/S. Model SG200 er med 130<br />

cm arbejdsbredde og 2 m 3<br />

tank fin sammen med småtraktorer<br />

til mindre arealer,<br />

f.eks. kirkegårde. Til golf- og<br />

boldbaner mv. er den større<br />

SG300 (billedet) med 140 cm<br />

arbejdsbredde og 3 m 3 tank<br />

bedre. Der er modeller på op<br />

til 200 cm arbejdsbredde og 7<br />

m 3 tank. Vognene kan kan også<br />

monteres med vertikalskærer,<br />

slagleklipper, løvsuger mv.<br />

www.lindholmmaskiner.dk.<br />

Dobbeltholder til<br />

engangsgrills<br />

Engangsgrills kan være vældig<br />

hyggelige en sommeraften i<br />

parken. Og en pestilens bagefter,<br />

bl.a. fordi de efterlader<br />

svedne pletter i græsset eller<br />

på borde og bænke. Det kan<br />

man forebygge med en holder.<br />

En sådan med plads til to<br />

grills er præsenteret af Aktiv<br />

Ude. Den er udført i 2,5 mm<br />

jernplade med sort overfladebehandling<br />

og monteret på en<br />

oliebehandlet robiniestolpe<br />

der forankres ved nedgravning.<br />

www.aktivude.dk.<br />

4 millioner til nye friluftsfaciliteter<br />

Med en pulje på 4 mio. kr. årligt fra 2010 til 2015 kan foreninger,<br />

lodsejere og kommuner nu søge staten om midler til<br />

friluftsfaciliteter i fredede områder eller ved et fortidsminde.<br />

Formålet er at give offentligheden flere og bedre naturoplevelser.<br />

Der kan f.eks. gives tilskud til informationsstandere,<br />

bedre adgangsforhold, borde, bænke og fugletårne. Puljen<br />

er et led i landdistriktsprogrammet og regeringsaftalen om<br />

Grøn Vækst. Første frist er 1. november 2010. Ansøgningsskeaer<br />

findes på www.ferv.fvm.dk og www.skovognatur.dk.<br />

Solid ægyptisk stangtennis til have og ...<br />

Et solidere og mere udfordrende<br />

alternativ til havestangtennis<br />

er den ægyptiske udgave<br />

som kaldes speedball og er en<br />

rigtig sport. Fint, ikke blot til<br />

haven, men også til parker og<br />

anlæg. Toppen roterer ikke på<br />

en spiral, men på en skrue, og<br />

det handler om at passere<br />

modstanderen ligesom i rigtig<br />

tennis, ikke at skrue linen op.<br />

Regler medfølger. Grejet er solidt<br />

udført i pulverlakeret stål<br />

og en wire med en lille silikonebold.<br />

Hertil ketsjere og tape<br />

til at afgrænse banen, 6x4 meter<br />

i single og 8x6 meter i double.<br />

Det hele vejer 54 kg.<br />

Dansk forhandler er Palle<br />

Krabbe, www.speedtennis.dk.<br />

Muren, der nedbryder<br />

alle grænser<br />

Det komplette mursystem Dolomit åbner dit udemiljø. Hvor traditionelle<br />

mure lukker, hæmmer og spærrer, gør Dolomit vægklatring til en sport for<br />

slyngplanter.<br />

Mursystemet består af normalblok, hjørneblok og hel/halv slutblok.<br />

Muren er befriende nem og ligefrem sjov at bygge. Du kan for eksempel<br />

lade muren slå nogle ordentlige herresving gennem haven. Uden brug af<br />

specialblokke.<br />

Dolomit er optimal, hvis du har brug for en høj og stabil støttemur. Til<br />

systemet hører en topsten med dekorativ, knækket front, der lader det<br />

rene og moderne design komme til sin ret. Muren pynter i din have og<br />

giver den et velplejet indtryk. Dolomit er noget så usædvanligt som en<br />

grænseløs mur – ganske enkelt.<br />

Du er velkommen til at rekvirere vores katalog på www.starka.dk.<br />

www.starka.dk<br />

GRØNT MILJØ 7/2010 21


Onsdag morgen, midt i juni.<br />

Fjorten biler fylder<br />

næsten parkeringspladsen. To<br />

kvinder bakser med hver sin<br />

klapvogn. En gråhåret mand<br />

og en falmet kvinde balancerer<br />

langbenede kikkerter op<br />

på skulderen og styrer uden<br />

om den røde bom. Lige indenfor<br />

ligger Egå Engsø som en<br />

slank blå stribe med små bitte<br />

mørke bølger. Ude i baggrunden<br />

suser blanke legetøjsbiler<br />

af sted på motorvejen til Djursland.<br />

Et blandet fuglekor overdøver<br />

lyden. Fast grus knaser<br />

under fødderne, og solen bager<br />

så småt i nakken.<br />

„Jeg kan allerede se legepladsen,“<br />

råber en dreng med<br />

mørke krøller og pisker foran<br />

de andre fra 1. klasse. Han<br />

sætter farten op ved at pløje<br />

albuerne gennem luften. Jakker,<br />

poser og fiskenet er bunket<br />

sammen i en sort trækvogn.<br />

En dreng trækker, en<br />

anden skubber.<br />

Lige bagved går en pige i<br />

leggings og løs sort kjole med<br />

en veninde på hver side. „Prøv<br />

at se, man kan gå i naturen,<br />

og så er man endda i skole,“<br />

siger hun med lærerstemme.<br />

Former hvert ord og snakker<br />

lidt højere end de andre. To<br />

22<br />

kvinder marcherer den modsatte<br />

vej med røde fleecetrøjer<br />

om livet. De brune arme svinger<br />

i takt.<br />

Renser vandet<br />

Ude på bunden af Egå Engsø<br />

arbejder bakterierne på fuldt<br />

tryk med at opfylde søens<br />

egentlige formål. I det lave,<br />

stille vand omsætter de nitrat<br />

til uskadeligt frit kvælstof der<br />

forsvinder op i atmosfæren.<br />

Nitratet er overskud fra markerne<br />

længere oppe ad Egåen.<br />

Korn og majs får ikke fat i al<br />

gødningen, og drænvandet<br />

fører resten ud i åen. Tidligere<br />

løb nitratet direkte ud i Århusbugten<br />

hvor det fik algerne til<br />

at vokse. Algerne bruger ilt og<br />

gør livet svært for fiskene.<br />

I 2006 gav Vandmiljøplan II<br />

mulighed for at dæmme Egåen<br />

op og etablere søen i det<br />

lave område ved Vejlby i det<br />

nordlige Århus. Søen dækker<br />

115 hektar med 60 hektar<br />

enge udenom. Positive erfaringer<br />

fra Årslev Engsø var med<br />

til at få projektet i gang.<br />

Lokale behov for grønt<br />

Fra starten tænkte Århus Kommune<br />

de lokale rekreative behov<br />

ind i projektet for Egå<br />

Egå Engsø tiltrækker mange mennesker i alle aldre.<br />

Her to 1. klasser der leger og lærer på stranden neden<br />

for aktivitetspladsen. Foto: Tilde Tvedt.<br />

Engsø. Sydbyen har Marselisborgskovene<br />

og vestbyen Brabrand<br />

Sø. Nordpå manglede<br />

beboerne noget. Derfor indgik<br />

den 5,2 km lange sti rundt om<br />

søen som en vigtig del af projektet,<br />

fortæller projektchef<br />

Ole Skou Rasmussen, Natur og<br />

<strong>Miljø</strong> i Århus Kommune. Samtidig<br />

planlagde kommunen en<br />

udflugtslegeplads i denne del<br />

af byen. Det blev en aktivitetsplads<br />

ned til søen, inspireret af<br />

de bopladser der prægede<br />

området i stenalderen.<br />

Staten og amtet finansierede<br />

halvdelen af søen med 9<br />

mio. kroner. Kommunen betalte<br />

den anden halvdel plus<br />

de rekreative anlæg der kostede<br />

6 mio. kroner. De fik lidt<br />

hjælp på vejen af et australsk<br />

vinfirma der donerede penge<br />

Rent vand skaber nye<br />

rekreative muligheder<br />

Egå Engsø renser åvand for nitrat før det løber<br />

ud i Århusbugten. Samtidig virker søen som<br />

en magnet på folk i alle aldre der går, løber,<br />

cykler, leger, lærer og ser på fugle<br />

Af Tilde Tvedt<br />

til fugletårnet for at støtte miljøbeskyttelse.<br />

Mange besøgende<br />

Naturvejleder Bjarne Golles<br />

har været med hele vejen. Han<br />

er overrasket over hvor mange<br />

skoleklasser, daginstitutioner,<br />

foreninger og andre der hver<br />

dag indtager området. Folk<br />

kan køre fra den anden ende<br />

af byen for at løbe en tur<br />

rundt om søen.<br />

„Jeg har ikke set noget lignende<br />

i mine 18 år, jeg har arbejdet<br />

i kommunen,“ fortæller<br />

han. Bjarne Golles mener det<br />

hænger sammen med at området<br />

virker overskueligt. Man<br />

ser hele søen og fornemmer<br />

tydeligt hvor turen går hen. Til<br />

sammenligning kan en stor<br />

skov godt virke skræmmende<br />

GRØNT MILJØ 7/2010


på nogle. Området er også<br />

nemt at komme til. Stien rundt<br />

om søen er nøje tænkt sammen<br />

med vejene udenom og<br />

indgår i kommunens overordnede<br />

cykelstinet. Desuden har<br />

en sø noget at byde på fra dag<br />

ét. Det har en ny skov ikke.<br />

Men søer passer ikke ind alle<br />

steder. Man har heller ikke altid<br />

miljøbeskyttelsen som lokomotiv.<br />

I de kommende år får<br />

kommunerne dog gode chancer<br />

når de nye vandplaner -<br />

der p.t. er i høring - skal føres<br />

ud i livet. Forurening med nitrat<br />

er stadig et problem, selv<br />

efter to vandmiljøplaner.<br />

Ulempen med vandplanerne<br />

er at kommunerne selv skal<br />

betale de rekreative anlæg.<br />

Lege og lære<br />

På stranden neden for aktivitetspladsen<br />

myldrer 1.a og 1.b<br />

rundt. Næsten alle får sat sig<br />

ned, mens læreren fortæller at<br />

en gruppe dagplejemødre har<br />

booket selve pladsen. Derfor<br />

må klasserne holde sig på<br />

stranden. Ude i gruppens kant<br />

står Agnete med dagens første<br />

fund. Med armene strakt foran<br />

sig holder hun en død<br />

muldvarp. Næsen rynker lidt.<br />

Et øjeblik efter trækker de fle-<br />

ste børn ud på den smalle træbro<br />

eller hopper fra sten til<br />

sten i vandkanten.<br />

Oppe på land ligger seks<br />

sheltere i halvcirkel omkring<br />

bålpladsen. De lave bjælkehytter<br />

har græs på taget og åben<br />

forside. Lugten af røg bølger<br />

ud over pladsen. En kvinde i<br />

pink bluse holder øje med ilden.<br />

På en træstub venter en<br />

femliters gryde med snobrødsdej.<br />

I den tætte skov af tjørn<br />

bagved stavrer dagplejebørn<br />

af sted med deres forældre i<br />

hælene. Med enden i vejret<br />

pirker to fædre i en træstamme<br />

og scorer et insekt til syltetøjsglasset.<br />

En lille pige med<br />

småblomstret kjole vil hellere<br />

grave med sit forstørrelsesglas<br />

i sandet rundt om uroksen.<br />

Den mørke, blanke træfigur<br />

har manke af krøllet uld.<br />

Lidt længere fremme knejser<br />

fugletårnet. Lige nu er det<br />

proppet med en hel 8. klasse<br />

som Bjarne Golles er ved at introducere<br />

til området. Ude på<br />

søen sejler et kridhvidt svanepar<br />

af sted med to lodne unger<br />

imellem sig. En blishøne<br />

dykker. Det ældre par fra parkeringspladsen<br />

stiller deres<br />

langbenede kikkerter op i kanten<br />

af stien. Sorte overtræk<br />

Asbjørn Nyholt<br />

Hortonom<br />

Gl. Nyborgvej 61<br />

DK-5772 Kværndrup<br />

Mobil +45 4020 9613<br />

asbjoern@nyholt.dk<br />

www.nyholt.dk<br />

Uvildig rådgivning<br />

Græspleje: Strategi og sparring<br />

Jordprøver: Analyse og tolkning<br />

Ring gerne - så ser vi,<br />

hvor vi kan samarbejde<br />

<br />

MEKANISEREDE BEPLANTNINGER<br />

MED BLOMSTERLØG<br />

<br />

<br />

<br />

BESTIL SPECIALBROCHUREN OM MEKANISERET<br />

BEPLANTNING NU.<br />

LAD DIG INSPIRERE PÅ WWW.VERVEREXPORT.NL<br />

AGENT THUESEN JENSEN A.S.<br />

0045 70 20 52 22<br />

GRØNT MILJØ 7/2010<br />

23


24<br />

Den 5,2 km lange sti rundt om<br />

søen er central for de rekreative<br />

muligheder. Her går, cykler og<br />

løber folk - eller kigger på fugle.<br />

Foto: Tilde Tvedt.<br />

med slidte kanter beskytter de<br />

store linser. Begge spejder ud<br />

over søen et par minutter. Slår<br />

benene sammen, går lidt<br />

længere frem, stiller op igen<br />

og retter kikkerterne mod den<br />

vestlige fugleø. „Vi har ikke<br />

set noget særligt i dag, men<br />

vejret er jo dejligt,“ siger hun.<br />

Fuglene kom først<br />

Fuglene var de første der indtog<br />

Egå Engsø. Da anlægsarbejdet<br />

gik i gang, undrede en<br />

beboer i nærheden sig over en<br />

mærkelig lyd, nærmest en piben.<br />

Han ringede til kommunen.<br />

Her kunne Ole Skou Rasmussen<br />

oplyse at en flok pibesvaner<br />

allerede var flyttet ind.<br />

Egå Engsø er også designet<br />

til fugle. Derfor er den ikke cirkelrund,<br />

men går ud og ind<br />

for at skabe mange opholdssteder.<br />

Fem større og mindre<br />

øer sørger for at fuglene kan<br />

yngle i fred. Af samme grund<br />

må man ikke sejle på søen. På<br />

gode dage raster op til 10.000<br />

fugle i området der ligger på<br />

en trækrute. 169 arter er registreret,<br />

også sjældne rovfugle<br />

som havørn, fiskeørn og vandrefalk.<br />

Bjarne Golles fortæller<br />

at søen tiltrækker fuglekiggere<br />

fra hele landet fordi de lokale<br />

ornitologer rapporterer<br />

om deres sjældne fund.<br />

Stenalderinspiration<br />

Aktivitetspladsen skulle egentlig<br />

have været en legeplads,<br />

men plastik og beton passer<br />

ikke på søbredden. I stenalderen<br />

rakte en fjordarm ind forbi<br />

Vejlby, og fund viser at her lå<br />

bopladser. Det inspirerede<br />

kommunens landskabsarkitekter<br />

til en boplads der er udformet<br />

sammen med arkæologer<br />

fra Moesgaard Museum.<br />

Træfigurer af datidens dyr,<br />

skelettet af en spækhugger og<br />

to stammebåde på stranden<br />

understreger stemningen. På<br />

den måde lægger pladsen op<br />

til at blande leg og læring, fortæller<br />

Bjarne Golles. En skoleklasse<br />

kan nemt overnatte i de<br />

fem sheltere. Den sjette rummer<br />

grej til undervisning, bl.a.<br />

om jægerstenalderen. Alle kan<br />

bruge pladsen, men skal booke<br />

på www.naturbooking.dk<br />

hvis de vil have førsteret.<br />

Hærværk har ikke været noget<br />

større problem. Der er 800<br />

meter fra parkeringspladsen,<br />

og det er åbenbart nok til at<br />

rødderne ikke gider tage hen<br />

på aktivitetspladsen for at<br />

hærge, mener Bjarne Golles.<br />

En enkelt gang sidste år optrådte<br />

en gruppe voksne lidt<br />

mere ‘vildt og maskulint’ end<br />

normalt. Det fik en anden<br />

gruppe til at gå hjem før tiden.<br />

Men for det meste tager<br />

folk hensyn til hinanden og til<br />

stedet. Mange kommer flere<br />

gange og føler et vist ejerskab.<br />

De kan også finde ud af at deles<br />

når flere grupper møder op<br />

samtidig som i dag.<br />

Stien består af grus, og det<br />

er ikke tilfældigt. Erfaringer<br />

fra Brabrand Sø viser at asfalt<br />

gør det muligt at køre hurtigt<br />

på skateboards, rulleskøjter og<br />

andre køretøjer. Det generer<br />

tit andre besøgende. Løberne<br />

glæder sig over det blødere<br />

underlag, og cyklisterne har<br />

endnu ikke klaget, ifølge Ole<br />

Skou Rasmussen.<br />

Tilbage til virkeligheden<br />

To unge fyre på mountainbikes<br />

har heller ingen problemer<br />

med gruset. De suser forbi<br />

med kurs mod Egåens udløb.<br />

En løber med pulsur på højre<br />

overarm pruster den anden<br />

vej. På de flade enge ned mod<br />

søen gnasker kvie nr. 3538<br />

uden om tidslerne sammen<br />

med en flok røde og sortbrogede<br />

artsfæller. En svag lugt<br />

af solvarm kokasse anes. Langs<br />

stien kradser ru blade fra lyslilla<br />

kulsukker de bare ben.<br />

På aktivitetspladsen er madpakkerne<br />

spist, og 1.a og 1.b<br />

trasker tilbage ad stien. Lidt<br />

for sig selv går en dreng med<br />

briller og fanger vinden i sit<br />

grønne fiskenet. „Fik I nogen<br />

fisk,“ spørger en dame i hvid<br />

blazer og håndtaske. „Neej,“<br />

svarer et par af børnene i kor.<br />

Ved den røde bom ud til parkeringspladsen<br />

er der fuldt<br />

stop. „Ind på række og holde<br />

hinanden i hånden to og to. Vi<br />

skal ud hvor der kører biler<br />

nu,“ dirigerer læreren. Tilbage<br />

til virkeligheden. ❏<br />

KILDER<br />

Interviews 14.6.2010: Ole Skou Rasmussen,<br />

projektchef, Natur og <strong>Miljø</strong>,<br />

og Bjarne Golles, naturvejleder, begge<br />

Århus Kommune.<br />

Århus Kommune: Egå Engsø. Rensningsanlæg,<br />

naturperle og rekreative<br />

muligheder.<br />

Se www.aarhuskommune.dk > borger<br />

> kultur, idræt og fritid > natur.<br />

www.blst.dk > vandet > vandplaner.<br />

GRØNT MILJØ 7/2010


Bucher Schörlings<br />

feje-suge-program<br />

Bucher Schörling, en af verdens<br />

førende producenter af<br />

feje-sugemaskiner, er nu på<br />

det danske marked. Det er<br />

Helms TMT Centret der har<br />

hjemtaget det schweiziske<br />

mærke der omfatter feje-sugemaskiner<br />

med kapacitet fra 1<br />

til 8 m 3 . De små (CityCat) er<br />

selvkørende maskiner til gågader,<br />

fortove, mindre p-pladser<br />

mv. CityCat 2020 (billedet) er<br />

den eneste knækstyrede maskine<br />

i sin klasse. Den har en<br />

digital styringsenhed der kan<br />

programmeres til tre forskellige<br />

fejeopgaver. Den første<br />

2020’er er allerede solgt til Kaj<br />

Bech i Holstebro. De større maskiner<br />

(EuroFant, CityFant,<br />

OptiFant) er lastbilmonterede.<br />

www.helmstmt.com.<br />

Hako<br />

102 hk WW 2,0 TDI CR Euro 5 motor<br />

Kælkeunderlag<br />

af polyethylen<br />

Kælkebakker kan laves kunstigt<br />

året rundt ved hjælp af et<br />

kælkebakkenet, f.eks. det som<br />

leveres af Kælkebakken ved<br />

Palle Krabbe og Børge<br />

Speedtsberg. Nettet kan tages<br />

frem eller rulles sammen på ét<br />

minut, og vejer kun omkring<br />

30 kg. Nettet er grønt, produceret<br />

i polyethylen og miljøgodkendt.<br />

Det fås i 2x20 meter<br />

eller en stærkere 1,2x20 meter<br />

inklusiv pløkke. Priser omkring<br />

2300 kr. uden moms.<br />

www.kaelkebakken.dk.<br />

Citymaster 2000 E 5<br />

Vedligeholdelsesfrit<br />

sod- og partikelfilter i<br />

helt lukket system - som det<br />

kendes fra personbiler<br />

Reducér CO 2<br />

og dieselpartikler !<br />

Ingen udgifter til at vedligeholde<br />

partikelfilter<br />

Sugemundstykke 80 cm bredt og på hjul<br />

Fejebrede op til 2,5 m med 2 stk. 90 cm børster<br />

Rustfri beholder 2,0 m 3 , tiphøjde 1,45 m<br />

Valgfri 2- eller 4-hjulsstyring<br />

Mulighed for Ø 90 cm ukrudtsbørste<br />

<strong>Miljø</strong>rigtig fejning i din by<br />

Leveres også i en version med 3 børster<br />

Forhandling i Danmark siden 1960. Kontakt os for demonstration.<br />

AMU kurser 2. halvår 2010<br />

(Kurser) (Dage) (Starttidspunkt)<br />

Anlæg i betonsten, lige linjer 15 dage 08.11.<br />

Anlæg i betonsten, buede linjer 15 dage 29.11.<br />

Betjening og vedligeholdelse af<br />

motorkædesave<br />

Betjening og vedligeholdelse af<br />

mindre gartnermaskiner<br />

5 dage<br />

10 dage<br />

04.10.<br />

01.11.<br />

25.10.<br />

29.11.<br />

15.11.<br />

Brug af PC på arbejdspladsen 3 dage 10.11.<br />

Design af grønne haveanlæg 5 dage 22.11.<br />

Etablering af basis for tagbeplantning<br />

med belægninger<br />

Etablering af mindre anlæg med<br />

<br />

Etablering og pleje af<br />

kirkegårdsanlæg<br />

4 dage<br />

20 dage<br />

15 dage<br />

12.10.<br />

04.10.<br />

04.10.<br />

01.11.<br />

Ikke kemisk ukrudtsbekæmpelse 5 dage 08.11.<br />

Opmåling og tegning af mindre<br />

grønne anlæg<br />

5 dage 22.11.<br />

Planteliv, økologi og miljølære 15 dage 08.11. 29.11.<br />

Plantevækst og etablering af<br />

grønne anlæg<br />

15 dage 08.11.<br />

Plantebeskyttelse 10 dage 06.12.<br />

Pleje og pasning af kirkegårdens<br />

arealer<br />

8 dage 04.10.<br />

Pleje af grønne områder 10 dage 25.10. 06.12.<br />

Pleje af grønne områder<br />

– vinterbeskæring<br />

5 dage 29.11.<br />

Stauder i grønne anlæg 5 dage 20.09.<br />

Brandforanstaltninger ved<br />

ukrudtsbekæmpelse<br />

1 dag 11.11. 25.11. 09.12.<br />

1 dag 28.10. 23.11. 07.12.<br />

Yderligere information<br />

og tilmelding 8747 5700<br />

eller se mere på www.ju.dk<br />

NYHED!<br />

Odensevej 33,<br />

5550 Langeskov<br />

Tlf. 6538 1163<br />

Fax 6838 2951<br />

hako@hako.dk<br />

www.hako.dk<br />

GRØNT MILJØ 7/2010 25


På vej mod 8.000 hektar ny natur<br />

150 nye vådområder er de næste<br />

seks år på vej som led i regeringens<br />

plan Grøn Vækst.<br />

Det er billedet efter at <strong>Miljø</strong>ministeriet<br />

har modtaget projektoversigter<br />

og ansøgninger<br />

fra landets kommuner. Målet<br />

er at begrænse udledningen<br />

af kvælstof til sårbare kystvande,<br />

men samtidig skabes ny og<br />

attraktiv natur. De nye vådområder<br />

på i alt 8.000 hektar vil<br />

fjerne over 1.100 tons kvælstof<br />

26<br />

om året. Det største vådområde<br />

ventes at blive på næsten<br />

400 hektar, og mange bliver<br />

større end 100 ha. Vådområderne<br />

kommer primært til at<br />

ligge nær kysterne hvor kvælstofeffekten<br />

er størst. I Grøn<br />

Vækst er der også lagt op til at<br />

kommunerne selv skal skabe<br />

cirka 3.000 ha ådalsprojekter<br />

for at skabe ny natur og samtidig<br />

fjerne fosfor. Læs mere på<br />

www.vandprojekter.dk.<br />

Briterne samler power mod visnesyge<br />

Det gør ondt når rododendron<br />

må ryddes fordi de er angrebet<br />

af visneskimmel. Sygdommen<br />

der skyldes svampen Phytophthora<br />

ramorum, slår sig<br />

ned i f.eks. slotshaver hvor det<br />

ofte er meget store og meget<br />

gamle beplantninger der må<br />

vige. Men udryddelse er den<br />

eneste bekæmpelse der dur.<br />

Indtil videre. For nu har det<br />

britiske haveselskab RHS samlet<br />

mange gode kræfter for at<br />

finde en anden måde at bekæmpe<br />

sygdommen på eller<br />

holde den i skak. Både kemiske<br />

og ikke-kemiske metoder<br />

er i spil. Man vil også vide mere<br />

om sygdommens spredning.<br />

Indtil videre er det den europæiske<br />

variant der hærger og<br />

mest rammer Rhododendron<br />

og Viburnum, men frygten er<br />

at den californiske variant bryder<br />

løs. Den går på egetræer<br />

og det med en sådan hast at<br />

den kaldes Sudden Oak Death.<br />

Sygdommen findes også<br />

herhjemme. I 2008 fandt Plantedirektoratet<br />

den i 22 virksomheder,<br />

året før var det i 32,<br />

i 2006 kun tre. Fund udløser<br />

påbud om at destruere planterne.<br />

Arne Kronborg<br />

Den gode vækstjord<br />

Vilvorde, Roskilde Tekniske Skole, 21. september kl. 9-13<br />

På et halvdags kursus gennemgår vi metoder til vurdering<br />

af jordens egnethed som vækstmedie. Vi kigger på<br />

jordstruktur og afprøver metoder til at bestemme jordens<br />

E-modul, tørrumvægt og den hydrauliske ledningsevne.<br />

De anvendte teknikker giver en hurtig og<br />

præcis dokumentation for jorden anvendelighed. Kurset<br />

afholdes som et praktisk udendørs kursus.<br />

Program og elektronisk tilmelding via hjemmesiden:<br />

www.godvækstjord.dk. Tilmeldingsfrist 17. september.<br />

Arrangør: Skov & Landskab, Jan Støvring<br />

God vækstjord kendetegnes af mindre aggregater med mange<br />

små rødder imellem. Lerindholdet sikrer en god vandresserve og<br />

tilgængelige næringsstoffer. En sigteanalyse underbygger at der<br />

er tale om en god dyrkningsjord, mens jordbearbejdet kan kontrolleres<br />

med isotopsondemåler. På kurset prøver vi metoderne.<br />

Uno Apold, Niels Gravesen og Lars Hejgaard har høje forventninger til<br />

deres nye internetbaserede tilbudsgenerator.<br />

Hurtigt tilbud på nettet<br />

Web-løsning kan være en stor fordel for bl.a.<br />

anlægsgartnervirksomheder<br />

Med www.ebud.dk er der<br />

opstået en ny internetbaseret<br />

mulighed for anlægsgartnervirksomheder<br />

og andre<br />

mindre firmaer der bruger meget<br />

tid og bøvl på at regne tilbud.<br />

Gennem et personligt<br />

login har man adgang til sin<br />

egen kundedatabase, materialelister,<br />

tilbud og kontrakter.<br />

Man sparer cirka 50% af den<br />

tid man ellers har brugt på at<br />

give tilbud, lokker anlægsgartnerfirmaet<br />

Grøn Entreprise der<br />

står bag www.ebud.dk via selskabet<br />

ebud.dk Aps. Med i<br />

projektet som investor er Niels<br />

Gravesen, tidligere medejer af<br />

it-virksomheden frontAvenue.<br />

Prisen for at bruge webtjenesten<br />

er 299 kr. pr. måned hvis<br />

der er kun tale om en enkelt<br />

bruger.<br />

www.ebud.dk kan kombineres<br />

med eget logo, brevhoved<br />

ligesom websitet kan arbejde<br />

sammen med Outlook. Man<br />

har overblik over om tilbuddet<br />

er sendt, og om tilbuddet er<br />

accepteret. Med ét tryk på én<br />

knap genereres tilbuddet til en<br />

kontrakt med de standardformularer<br />

man ønsker.<br />

At udregne tilbud koster traditionelt<br />

meget tid. Og det<br />

blive ikke bedre af en ofte<br />

bøvlet arbejdsform hvor man<br />

bruger indtil flere edb-pro-<br />

grammer og har svært ved at<br />

trække på tal og erfaringer fra<br />

tidligere bud hvis man da<br />

overhovedet kan finde dem.<br />

Nogle firmaer bruger sågar<br />

stadig skrivemaskine og en lille<br />

notesblok til at regne på.<br />

Hos Grøn Entreprise var man<br />

mere end træt af det omstændelige<br />

arbejde. „Vi har som<br />

alle andre siddet med Excelark<br />

og Wordfiler og copy-pastet.<br />

Men det er ikke praktisk, og<br />

det er ikke let. Vi vil meget<br />

hellere bruge vores tid på<br />

fakturérbare timer. Derfor besluttede<br />

vi os i 2007 for selv at<br />

udvikle et it-program der kunne<br />

lette arbejdet. Først lavede<br />

vi et primitivt program i Excel,<br />

men da vi blev trætte af konstant<br />

at flippe over i Word,<br />

kontaktede vi en programmør<br />

og sagde ‘vi har en idé’,“ lyder<br />

det fra indehaverne af Grøn<br />

Entreprise, Uno Apold og Lars<br />

Hejgaard.<br />

Testbrugere og virksomheder<br />

der allerede har købt adgang,<br />

er ifølge Grøn Entreprise<br />

positive. En af dem er Ronni<br />

Emborg fra Midtjydsk Anlægsgartner.<br />

„Ebud.dk har gjort<br />

vores hverdag nemmere. Vi<br />

kan give kunden svar hurtigere,<br />

da vi kan sende mail direkte<br />

fra ebud - det er en klar fordel,“<br />

siger han. sh<br />

GRØNT MILJØ 7/2010


Filsø er på vej tilbage<br />

Den store tørlagte sø overtages af naturfond<br />

Den tørlagte Filsø i Vestjylland<br />

- engang landets<br />

næststørste sø efter Arresø -<br />

skal nu være sø og naturområde<br />

igen. Især til glæde for<br />

fuglelivet og områdets befolkning<br />

og turister. Efter mange<br />

års forhandling har ejerne, Fiil-<br />

Sø A/S, accepteret at sælge<br />

området på i alt 2320 ha (23,2<br />

km2 ) til Aage V. Jensens Naturfond.<br />

Blandt andet på grund af<br />

bebyggelse er det dog ikke hele<br />

den gamle Filsø der skal retableres,<br />

men kun godt 9 km2 .<br />

Det er dog nok til at gøre den<br />

til landets sjettestørste sø. Søen<br />

dannes på landbrugsjord<br />

som omfatter cirka 1300 ha af<br />

det overtagede areal. Kun<br />

nogle svinestalde og andre<br />

driftsbygninger skal fjernes.<br />

Resten af landbrugsjorden bliver<br />

til 220 ha rørsump og enge<br />

og 175 ha fodermarker for<br />

gæs og krondyr. Resten af det<br />

overtagede areal er hede og<br />

den eksisterende sø på 65 ha.<br />

Filsø, der ligger nord for<br />

Varde, blev afvandet første<br />

gang i 1852 hvor søen blev<br />

mindsket fra 20 til 7,5 km2 . I<br />

1940’erne fulgte - på Hedeselskabets<br />

og godsejer Aksel<br />

Olufsens initiativ - en ny afvanding<br />

der kun efterlod en mindre<br />

sø. Den gamle søbund er<br />

Søen vil omfatte knap 40% af<br />

hele arealet. De ikke markerede<br />

områder inden for den røde<br />

ejendomsgrænse består mest af<br />

hede og af den eksisterende sø<br />

mod nordøst. Søen bliver Jyllands<br />

næststørste sø med en middeldybde<br />

på 1,1 meter og op til 2,5<br />

meter dyb.<br />

siden drevet som storlandbrug.<br />

Aksel Olufsens søn Peter<br />

Skak Olufsen er nu bestyrelsesformand<br />

for Fiil-Sø A/S. Han<br />

fortæller at familien glæder<br />

sig over at overdrage området<br />

til et naturgenopretningsprojekt,<br />

selv om det har taget tid<br />

at vænne sig til tanken.<br />

Planen er at skabe en grøn<br />

oase i Vestjylland hvor landskabet<br />

om den nye sø med havet,<br />

heden og klitterne vil skabe<br />

et unikt dyreliv. „Med genopretningen<br />

vil indbyggere på<br />

vestkysten og de mange tusinde<br />

turister og besøgende i området<br />

få let adgang til store<br />

naturoplevelser. Der vil i projektet<br />

blive lagt vægt på at både<br />

gående og cyklister kan få<br />

en storslået naturoplevelse, og<br />

der vil blive opsat tårne og<br />

bænke til gavn for fastboende<br />

og tilrejsende,“ lyder det fra<br />

Aage V. Jensens Naturfond der<br />

er Danmarks største private<br />

ejer af naturområder.<br />

Aftalen indebærer at fonden<br />

skal foretage undersøgelser<br />

med henblik på vurdering<br />

af om projektet kan gennemføres.<br />

I givet fald skal der så<br />

udarbejdes og godkendes en<br />

VVM-redegørelse. Om alt går<br />

vel, vil overtagelsen ske efter<br />

høst 2011, og genopretningen<br />

ventes at begynde i 2012. sh<br />

Vandflade, < 0,5 m dyb<br />

Vand og rørsump, 0-0,5 m dyb<br />

Øer og holme<br />

Våd eng, drændybde 0-0,5 m<br />

Tør eng, drændyebde 0,5-1 m<br />

Ejendomsgrænse<br />

Åbne vandløb og grøfter<br />

GRØNT MILJØ 7/2010 27


Nationalpark på frivillige vilkår<br />

Nationalparken koger suppe på noget der er der i forvejen. Men suppen bliver bedre af det,<br />

forklarer skovrider Ditte Svendsen der er med til at udvikle Nationalpark Thy<br />

Tekst og foto: Marie E. Kielsgaard<br />

Det er tidlig morgen, klar<br />

solskin og en frisk brise.<br />

Havnen i Hanstholm er allerede<br />

fyldt med børn og voksne,<br />

og alle har en cykel ved hånden.<br />

Snart triller de i en lang<br />

række ud på vejen og indleder<br />

turen mod Klitmøller ad den<br />

nye cykelsti. Stien følger en af<br />

de smukkeste veje i Danmark,<br />

den gamle redningsvej hvor<br />

havet titter frem mellem klitterne<br />

på den ene side og<br />

Hanstholm Vildtreservat på<br />

den anden.<br />

Vildtreservatet er nu en del<br />

af Nationalpark Thy der blev<br />

indviet for to år siden af bl.a.<br />

tidligere statsminister Anders<br />

Fogh Rasmussen. De store klitområder<br />

i det vestlige Thy blev<br />

de første som fik benævnelsen<br />

nationalpark i Danmark. Sidste<br />

år kom Mols Bjerge til, og<br />

snart følger flere efter.<br />

Skovrider Ditte Svendsen fra<br />

Skov- og Naturstyrelsen Thy<br />

var med i front da cykelstien<br />

blev indviet. Det var hun også<br />

da begrebet nationalparker<br />

dukkede op på den politiske<br />

arena for ti år siden. Ditte<br />

Svendsen har derfor haft en<br />

stor finger med i spillet om at<br />

få nationalparken til Thy, og<br />

28<br />

hun blev i den anledning kåret<br />

som ‘årets thybo’ i 2008.<br />

Men hvad er en nationalpark<br />

egentlig? <strong>Grønt</strong> <strong>Miljø</strong> satte<br />

Ditte Svendsen stævne i den<br />

gamle skovriderbolig der ligger<br />

omgivet af træer ved Vandet<br />

Sø i Nationalpark Thy.<br />

„Der er ingen standard på<br />

verdensplan for en nationalpark.<br />

Det er de enkelte lande,<br />

der beslutter hvad der ligger i<br />

begrebet,“ siger Ditte Svendsen<br />

der er skovrider på 15. år<br />

for Skov- og Naturstyrelsen i<br />

Thy. „Den internationale naturbeskyttelsesorganisation,<br />

IUCN, har nogle anbefalinger,<br />

men de er vanskelige at opfylde<br />

i tætbefolkede lande<br />

som Danmark. Vi minder mere<br />

om England der også inddrager<br />

byerne i nationalparkerne,“<br />

siger hun med henvisning<br />

til at Sverige og Norge er tyndt<br />

befolket og har nationalparker<br />

som mange danskere kender.<br />

Nationalparker af en helt<br />

anden karakter.<br />

Klitlandskabet<br />

Ditte Svendsen er den femte<br />

skovrider i rækken siden 1892,<br />

og hendes kontor ligger i den<br />

gamle hestestald der blev byg-<br />

Skovrider Ditte Svendsen foran<br />

kontoret i Skovriderboligen.<br />

get sammen med skovriderboligen<br />

i 1894. Dengang var der<br />

ingen træer, og den første<br />

skovrider betingede sig at han<br />

kunne tilbringe februar og<br />

marts måned i København, så<br />

han kunne følge teatersæsonen.<br />

For her var jo ingenting.<br />

Dengang bestod opgaven i<br />

at få tæmmet sandflugten<br />

som i århundreder havde hær-<br />

Treenigheden med borgmester Lene Kjelgaard Jensen, bestyrelsesformand Ejner Frøkjær for Nationalpark Thy<br />

og skovrider Ditte Svendsen førte an da den 10 km nye cykelsti mellem Hanstholm og Klitmøller blev indviet.<br />

get langs vestkysten og truet<br />

med at lægge de frugtbare<br />

jorde øde længere inde i landet.<br />

Det skete ved at plante<br />

nåletræer i stor stil. I dag er<br />

opgaven en anden. Nu handler<br />

det om at genskabe klitlandskabet<br />

og omlægge klitplantagerne<br />

til naturnær skovdrift<br />

med flere danske træer<br />

som eg og bøg.<br />

En stor del foregår i Nationalpark<br />

Thy, da størstedelen af<br />

nationalparken ligger på Skovog<br />

Naturstyrelsens områder.<br />

De strækker sig 94 km fra Lodbjerg<br />

Fyr i syd til Tranum<br />

Strand i nord. Selve nationalparkens<br />

24.400 hektar går kun<br />

cirka halvvejen fra Agger i syd<br />

til Hanstholm i nord. Kun en<br />

fjerdedel er privatejet.<br />

Ditte Svendsen var derfor en<br />

central person da spørgsmålet<br />

om nationalparker dukkede<br />

op i 2001. Her anbefalede det<br />

såkaldte Wilhjelmudvalg (opkaldt<br />

efter tidligere konservative<br />

minister Nils Wilhjelm) at<br />

der skulle skabes et netværk af<br />

større sammenhængende naturområder<br />

i Danmark.<br />

„Jeg blev spurgt om jeg<br />

kunne foretille mig at klithederne<br />

i Thy blev nationalpark.<br />

Det kunne jeg godt,“ husker<br />

Ditte Svendsen. Klithederne i<br />

Thy er en vigtig del af det<br />

nordeuropæiske klitareal, og<br />

en stor del af området var i<br />

forvejen fredet, beskyttet eller<br />

udlagt som reservat.<br />

Frivillighed som kodeord<br />

Starten var ikke let. Især landbruget<br />

og jægerne var imod.<br />

Men efter nogle møder blev<br />

man dog enige om at gå videre<br />

med et undersøgelsesprojekt<br />

der fordomsfrit skulle undersøge<br />

mulighederne.<br />

„De ville ikke gå med til at<br />

kalde det et pilotprojekt. Det<br />

lød for forpligtende. Så Thy<br />

var det eneste sted der havde<br />

et undersøgelsesprojekt,“ siger<br />

Ditte Svendsen med et smil.<br />

For politikerne handlede det<br />

om at udvikle noget kendt,<br />

GRØNT MILJØ 7/2010


Fra Hanstholm Fyr er der en storslået udsigt ud over Nationalpark Thy og den smukke vandrerute langs kanten af knuden.<br />

nemlig naturen. Og frivillighed<br />

er et kodeord der går<br />

gennem hele forløbet. Også i<br />

den nye nationalparkplan. Her<br />

gælder ingen særlige regler<br />

for nationalparken.<br />

Nationalparkplanen har ingen<br />

retsvirkning over for hverken<br />

lodsejere, kommune eller<br />

region. De regler der gælder<br />

uden for nationalparken gælder<br />

også inden for. Med andre<br />

ord kan ingen påtvinge særlige<br />

regler for landmændene i<br />

nationalparken, med mindre<br />

de går med til en frivillig aftale.<br />

Ditte Svendsen understreger<br />

dog at der gælder særlige<br />

regler for kommuneplanlægning.<br />

F.eks. må der ikke bygges<br />

høje anlæg som vindmøller<br />

i nationalparken.<br />

Også de fire kystbyer og havet<br />

står uden for nationalparken.<br />

Borgmestrene mente at<br />

byerne kunne sikres bedre udviklingsmuligheder<br />

når de var<br />

uden for end inden for. Og<br />

Stenbjerg Landingsplads huser Nationalpark Thys første og eneste<br />

formidlingscenter.<br />

med hensyn til havet siger Ditte<br />

Svendsen: „Man kunne også<br />

have haft havet med i nationalparken<br />

ud til tremilegrænsen.<br />

Men vi ville have mødt<br />

modstand fra fiskerne hvis et<br />

rev skulle fredes, og de dermed<br />

ikke kunne fiske der.“<br />

Lokal opbakning<br />

I dag er angsten for nationalparken<br />

stort set forsvunden,<br />

og nu handler det om at fastholde<br />

den lokale opbakning.<br />

„Vi skal fortsat inddrage og<br />

fortælle om nationalparken.<br />

Thyboerne skal føle at det er<br />

‘vores’ nationalpark,“ siger<br />

Ditte Svendsen.<br />

Nationalparken har et korps<br />

af frivillige der bl.a. fungerer<br />

som guider, ligesom det nye<br />

formidlingscenter ved landingspladsen<br />

i Stenbjerg delvis<br />

er bemandet med frivillige.<br />

Også arbejdsdelingen mellem<br />

nationalparkbestyrelsen<br />

og nationalparkrådet skal finde<br />

sine ben. Rådet skal rådgive<br />

bestyrelsen, men indtil videre<br />

har fokus begge steder været<br />

på at få udarbejdet den første<br />

nationalparkplan for de næste<br />

seks år. Den første af slagsen i<br />

Danmark. Nu gælder det om<br />

at give rådet noget at arbejde<br />

med selv. De skal ikke lave det<br />

samme som bestyrelsen, understreger<br />

skovrideren.<br />

Naturen råber ikke selv op<br />

Danmarks første nationalparkplan<br />

involverer i høj grad Ditte<br />

Svendsen og Skov- og Naturstyrelsen.<br />

Thy Nationalpark er<br />

klitnaturens nationalpark, og<br />

der skal skabes en større sammenhæng<br />

i klithedelandskabet.<br />

Det betyder at dele af klitplantagerne<br />

skal føres tilbage<br />

til den oprindelige natur af<br />

klithede og klitsøer, og at der<br />

skal plantes flere danske løvtræer<br />

og buske.<br />

Den oprindelige natur finder<br />

man i Hanstholm Vildtreservat<br />

hvor den daværende<br />

skovrider var med til at opkøbe<br />

jord i 1930’erne og 40’erne<br />

for Jagtfondens midler.<br />

Han er i øvrigt den skovrider<br />

der har siddet længst på embedet<br />

i Thy, nemlig i 40 år.<br />

„Når en natur ligger uberørt<br />

hen meget længe, opstår der<br />

en stor artsrigdom. I reservatet<br />

har man bl.a. fundet 250 arter<br />

af edderkopper og 44 forskellige<br />

arter af lav,“ siger Ditte<br />

Svendsen om Hanstholm Vild-<br />

GRØNT MILJØ 7/2010 29


Det blev tydeligt hvor Nationalpark Thy er da skiltene kom op i år<br />

reservat der udgør 13% af nationalparken.<br />

Men også andre projekter er<br />

på tegnebrættet, herunder et<br />

formidlingscenter, får til afgræsning<br />

samt ride- og cykelstier.<br />

Ditte Svendsen lægger<br />

ikke skjul på at det drejer sig<br />

om at få del i nogle ekstra<br />

midler der kan sikre den naturmæssige<br />

udvikling i området.<br />

„Naturen råber ikke selv op<br />

og står altid bagest på den politiske<br />

dagsorden. Her er der<br />

mulighed for en positiv naturudvikling<br />

med en biologisk<br />

mangfoldighed,“ siger hun.<br />

Skov- og Naturstyrelsen Thy<br />

har fået bevilliget 30 mio. kr.<br />

fra Arbejdsmarkedets Ferie-<br />

30<br />

fond til at etablere bedre adgangsforhold<br />

til Nationalpark<br />

Thy, bl.a. en cykelsti fra Hjardemål<br />

(uden for nationalparken)<br />

over Hanstholm ned til<br />

Agger. Første etape fra Hanstholm<br />

til Klitmøller blev taget i<br />

brug i juni i år. Næste år gælder<br />

det strækningen fra Klitmøller<br />

til Nr. Vorupør.<br />

Brandet Thy<br />

For det gælder om at trække<br />

aktiviteter og flere besøgende<br />

til området. Allerede nu oplever<br />

nationalparken flere henvendelser<br />

om guidede ture<br />

m.m. For nationalparkbegrebet<br />

er med til at brande Thy<br />

både internt og udadtil.<br />

„Der er flere der kommer til<br />

Thy nu. Primært af nysgerrighed.<br />

Tidligere kom man kun,<br />

hvis man havde relationer heroppe,“<br />

siger Ditte Svendsen<br />

der i øvrigt selv er thybo.<br />

Men det brander også Thy<br />

over for thyboerne selv som<br />

når der bliver lavet nationalpark-tv,<br />

eller når en minister<br />

tager ud og ser et stykke<br />

smukt natur som f.eks. Isbjerget<br />

ved Tved Klitplantage.<br />

„Thyboerne er kommet til at<br />

kende deres eget område<br />

bedre og de særlige naturværdier<br />

der er heroppe,“ mener<br />

Ditte Svendsen.<br />

Men der er dog lang vej<br />

endnu inden nationalparken<br />

er helt oppe i højeste gear. I<br />

forbindelse med indvielsen for<br />

to år siden fik nationalparken<br />

sit eget logo. Sidste år blev der<br />

sat informationsskilte op på<br />

strategiske steder, og i år er<br />

turen så kommet til vejskilte,<br />

så det er tydeligt hvornår man<br />

kører ind og ud af parken.<br />

Forventninger<br />

Ting tager tid, og det handler<br />

alt sammen om forventninger<br />

til en nationalpark. En ivrig<br />

vandrer fra København blev<br />

skuffet over den manglende<br />

afmærkning af vandrestien fra<br />

Klitmøller til Hanstholm. Hun<br />

mente i det hele taget ikke at<br />

det havde noget med en na-<br />

Det gamle fiskeleje Klitmøller er ligesom de øvrige kystbyer Nr. Vorupør, Stenbjerg og Agger ikke en del af Nationalpark Thy.<br />

tionalpark at gøre når hun<br />

sammenlignede med Sverige.<br />

Selv mener Ditte Svendsen,<br />

at nationalparken på en skala<br />

fra et til fem ligger på en trefire<br />

stykker. Der vil gå op til ti<br />

år før man når op på et femtal,<br />

dvs. når der er større tilgængelighed,<br />

flere oplevelsesmuligheder<br />

og en bedre formidling.<br />

Tilbage på den nye cykelsti<br />

tramper store og små, lokale<br />

og turister ivrigt i pedalerne<br />

mellem Hanstholm og Klitmøller<br />

og nyder den smukke udsigt<br />

ud over hav og Vildtreservatet.<br />

Næste år fortsætter udvidelsen<br />

sydpå i nationalparken,<br />

mens strækningen, der<br />

ligger udenfor må vente til<br />

sidst.<br />

Denne del af strækningen<br />

går også gennem arealer som<br />

Skov- og Naturstyrelsen Thy<br />

ejer. For ud over arealerne i<br />

Nationalpark Thy ejer staten<br />

yderligere cirka 13.000 hektar<br />

jord der strækker sig nordpå<br />

fra Hanstholm med klitplantager<br />

og fredsskov. Herunder<br />

Østerild og Hjardemål Klitplantager<br />

der nu skal huse det<br />

omdiskuterede nationale testcenter<br />

for vindmøller. Noget,<br />

der ville være utænkeligt at<br />

placere i nationalparken. ❏<br />

SKRIBENT<br />

Marie E. Kielsgaard er agronom og<br />

freelanceskribent.<br />

GRØNT MILJØ 7/2010


Trimble Compaction System monteret på en Caterpillar- tromle. Til højre displayet i funktion.<br />

Gps og edb gør komprimeringsgrejet meget smartere<br />

Gps og edb giver også komprimeringsgrejet<br />

nye muligheder. Et eksempel er Trimble Compaction<br />

System der forhandles af Sitech Danmark<br />

A/S. Det samler under kørslen data om<br />

maskinens hastighed, vibrationsfrekvens, amplitude<br />

- og komprimeringsgrad i form af<br />

CMV-værdien.<br />

CMV-værdien angiver komprimeringen tilbageslag<br />

- forskellen mellem den kraft der<br />

sendes i jorden og den der kastes tilbage. Jo<br />

mere kraft der kastes tilbage, desto hårdere er<br />

underlaget. Man får ikke et tal i forhold til en<br />

reference som f.eks. StandardProctor.<br />

Oplysningerne registreres for hver 30x30 cm<br />

så man får et detaljeret billede. Føreren kan<br />

følge med på displayet, f.eks. om hvor mange<br />

gange et areal er passeret, og kan straks rea-<br />

gere. Det giver et mere ensartet komprimeringsresultat<br />

med detaljeret dokumentation.<br />

En maskine skal forberedes til systemet,<br />

men så kan det også monteres på et kvarter.<br />

Hidtil er systemet kun sat på stort vibrationsgrej,<br />

men det kan bruges på alle størrelser.<br />

Den relative udgift stiger dog, jo mindre grejet<br />

er. De dyreste dele, gps og kontrolboks,<br />

kan dog let flyttes fra maskine til maskine.<br />

„Først og fremmest giver systemet en høj<br />

sikkerhed for kvalitet i arbejdet, og det kan<br />

naturligvis dokumenteres ud fra de lagrede<br />

data. Det kan også begrænse kørslen og dermed<br />

omkostningerne fordi det ikke længere<br />

er nødvendigt at køre en ekstra tur for en sikkerheds<br />

skyld,“ siger Anders Thomsen fra<br />

Sitech Danmark. www.sitech.dk. sh<br />

www.elkaer-maskiner.dk<br />

Tlf. 65 331 331<br />

Rotorfræsere<br />

Hegnsklippere<br />

Jordbor<br />

Svend Andersen<br />

Professionel træ- og planterådgivning<br />

Din direkte<br />

vej til faglig<br />

sparring og<br />

udvikling.<br />

Tlf.: 30 32 72 33<br />

www.plantefokus.dk<br />

GRØNT MILJØ 7/2010 31


NORDENS<br />

DYBE SKOVE<br />

VISER TÆNDER<br />

Af Lars Thorsen<br />

Los, jærv, bjørn og ulv breder sig i Sverige, men kun lossen har en teoretisk chance i Danmark<br />

I<br />

år vil Sveriges store rovdyr<br />

dræbe mellem 70.000 og<br />

80.000 rensdyr. Det vurderer<br />

professor ved Sveriges Lantbruksuniversitet<br />

(SLU) Öje Daell.<br />

Det vil være en stigning på<br />

15% i forhold til 2009. Næsten<br />

1000 virksomheder lever af deres<br />

store, vandrende flokke af<br />

rensdyr og er truet af rovdyrenes<br />

glubende appetit.<br />

„Hele renindustrien nærmer<br />

sig et kollaps. Tilstanden er<br />

fortvivlende i mange af samernes<br />

byer,“ fortæller Öje Danell.<br />

Det er nemlig samernes<br />

eksklusive ret at holde rensdyr,<br />

men også deres eneste måde<br />

at tjene til dagen og vejen på.<br />

Rovdyrenes voldsomme indhug<br />

understreges af at der kun<br />

findes cirka 260.000 rensdyr i<br />

sameres eje i Nordsverige.<br />

Massakren i nord<br />

Hvem snupper så samernes rener?<br />

Nordeuropas største kattedyr<br />

lossen er den mest effektive<br />

rensdyrjæger ifølge biolog<br />

Camilla Wikenros fra SLU.<br />

Næstflest tager jærven som<br />

også kan æde de ådsler lossen<br />

efterlader. Bjørne - som der er<br />

1100 af i Sverige - kan også tage<br />

rener, men foretrækker elge.<br />

Selv kongeørne tager rensdyrkid.<br />

Derimod får ulvene<br />

næsten aldrig bid fordi de i<br />

dagens Sverige sjældent fær-<br />

32<br />

des på det samme territorium.<br />

Det sker dog nok snart. Siden<br />

1999 er antallet af ulve i Sverige<br />

steget 7-19% hvert år.<br />

Derfor er det også usædvanligt<br />

at antallet af los og jærv<br />

ikke er faldet i ulvenes områder.<br />

Normalt følges en markant<br />

forøgelse af et rovdyr i<br />

toppen af fødekæden næsten<br />

altid af en nedgang i antallet<br />

af laverestående rovdyr. F.eks.<br />

faldt antallet af de små prærieulve<br />

med 50-90% da ulven<br />

blev genindført i Yellowstone<br />

National Park i USA.<br />

At det samme ikke er sket i<br />

Sverige skyldes især en overvældende<br />

mængde byttedyr.<br />

Som f.eks. rener. Öje Danell<br />

skyder på at rovdyrene spiser<br />

for 250 til 300 millioner svenske<br />

kroner rensdyr om året.<br />

Rovdyr og dansk natur<br />

Et lignende scenario er utænkeligt<br />

i Danmark. Vi har simpelthen<br />

ikke naturen til at understøtte<br />

de store rovdyr. „Vi<br />

har jo grundlæggende ikke<br />

natur som de har det i Sverige.<br />

Vores landskab er for fragmenteret<br />

i byer og landbrug<br />

og skove, og den måde vores<br />

skove fungerer på betyder at<br />

der er for meget uro. I Danmark<br />

har du jo praktisk talt<br />

ikke et frimærke hvor der ikke<br />

kommer mennesker hver dag.<br />

Derfor vil der sandsynligvis aldrig<br />

kunne trives ulve så længe<br />

vi er her,“ forklarer vildtkonsulent<br />

Anton Linnet fra<br />

Skov- og Naturstyrelsen i Thy.<br />

Netop i Thy ligger Danmarks<br />

nye nationalpark og gør både<br />

politikere og lokale stolte. De<br />

store rovdyr ville dog langt fra<br />

være imponerede, hvis de kom<br />

på besøg fra Sveriges langt<br />

langt større naturarealer. Men<br />

lidt har også ret, og det er ikke<br />

utænkeligt at eksempelvis lossen<br />

kunne klare sig selv i vores<br />

kulturlandskab.<br />

Manglen på store rovdyr betyder<br />

dog langt fra at det er<br />

ren fred og idyl at være planteæder<br />

i Danmark. „Det største<br />

landpattedyr herhjemme<br />

er godt nok krondyr, men en<br />

ræv kan godt tage en kalv.<br />

Det sker tit, og også grævlingen<br />

tager nogle, men det er<br />

ræven der tager for sig af rålam<br />

og kronkalve,“ forklarer<br />

Anton Linnet.<br />

Nye, gamle skove på vej<br />

Naturen er dog på vej tilbage<br />

med små skridt herhjemme. I<br />

løbet af de sidste 3-4 år er derfor<br />

alvor kommet gang i den<br />

naturnære skovdrift. Tidligere<br />

lavede man hele skovrydninger,<br />

men nu foregår driften<br />

mange steder på skovens egne<br />

præmisser. Enten laver man<br />

En bjørn har fundet et kadaver af<br />

en elg nedlagt af ulve. Billedet er<br />

taget om natten med et feltkamera<br />

med indbyggede bevægelsessensorer.<br />

Fra Klotentreviret,<br />

mellemsverige. Foto: Skandulv.<br />

Lossen er med sin enspændernatur<br />

et af de få store rovdyr som<br />

muligvis kan tilpasse sig i Danmarks<br />

fragmenterede natur. En<br />

voksen los er 80-130 cm lang fra<br />

næsetip til halerod og 50-70 cm<br />

høj til mankehøjde, mens halen er<br />

ganske kort. Foto: Håkan Sand.<br />

langt mindre rydninger eller<br />

nøjes simpelthen med at fælde<br />

et enkelt eller ganske få træer.<br />

Det skaber en lysbrønd hvor<br />

skovens naturlige genfornyelse<br />

kan finde sted.<br />

„Denne driftsform giver en<br />

meget forskellig fordeling af<br />

aldersklasser i skoven, fra knæstørrelse<br />

til mægtige træer.<br />

Det medfører så en meget<br />

større artsdiversitet, og fordi<br />

krondyr og rådyr nu lever af<br />

skuddene og selvforyngelsen<br />

løbende, er vi ikke nødt til at<br />

lave indhegninger om de nye<br />

skovområder. Tidligere skulle<br />

vi jo holde dyrene ude med<br />

hegn når vi havde plantet nyt<br />

efter en af de store skovrydninger.<br />

Det behøver vi ikke<br />

længere,“ forklarer Ole Linnet.<br />

Så selv om ulvene ikke kommer,<br />

så ville de være glade for<br />

at høre om udviklingen?<br />

„Det skulle jeg mene. Set med<br />

naturens øjne er det langt<br />

bedre og mere naturligt.“ ❏<br />

KILDER<br />

Interview med professor Öje Danell<br />

ved, Sveriges Lantbruksuniversitet,<br />

biolog og ph.d.-studerende Camilla<br />

Wikenros, Sveriges Lantbruksuniversitet<br />

og vildtkonsulent Anton Linnet,<br />

Skov- og Naturstyrelsen.<br />

Camilla Wikenros (2006): The role of<br />

large carnivores in trophic cascades.<br />

Sveriges Lantbruksuniversitet.<br />

Sveriges Lantbruksuniversitet (2010):<br />

Växande vargstam stör inte lodjuren.<br />

www.slu.se 13.4.10. Rennäringen<br />

nära kollaps. www.slu.se 16.4.10.<br />

GRØNT MILJØ 7/2010


Bevoksede filtre<br />

skal kunne rense<br />

vejvandet<br />

Regnvandsbassiner som modtager<br />

meget af det forurenede<br />

vejvand, kan blive bedre til at<br />

rense vandet ved hjælp af tilknyttede<br />

sandfilteranlæg. På<br />

den måde kan det omgivende<br />

vandmiljø af åer, søer og kystvande<br />

slippe for en del af den<br />

forurening der belaster det i<br />

dag når vandet siver videre fra<br />

bassinerne. Det viser undersøgelser<br />

som Aalborg Universitet<br />

har lavet for Vejdirektoratet.<br />

Vejvandet er forurenet af<br />

nedbrydningsprodukter fra bilerne<br />

og asfalten, bl.a. partikler<br />

fra udstødningen, støv fra<br />

dæk og bremser og rester fra<br />

motorolie. Det skylles med vejvandet<br />

ned i bassinerne der<br />

især ved nye motorveje ses<br />

med få kilometers mellemrum.<br />

En stor del af forureningen<br />

er bundet til partikler der<br />

bundfælder sig i regnvandsbassinerne.<br />

Det viser sig at<br />

over 80% af partiklerne tilbageholdes<br />

- og dermed også<br />

det meste af den såkaldte PAH<br />

(oliereststoffer) og eventuelle<br />

pesticidrester.<br />

Bassinerne tilbageholder til<br />

gengæld ikke nær så meget af<br />

de forurenende stoffer som<br />

der er opløst i vandet. Hertil<br />

hører tungmetaller og fosfor<br />

hvor op mod halvdelen slipper<br />

videre. Det kan man imødegå<br />

med et sandfilteranlæg der<br />

kan absorbere opløst forurening<br />

ved de relativt lave koncentrationer<br />

som normalt forekommer<br />

i vejvand.<br />

Filtret er en sandwichkonstruktion<br />

som vejvandet siver<br />

ned igennem. Øverst er det et<br />

bevokset organisk filtermateriale<br />

som tørvemuld. Planterne<br />

skal sikre vandgennemtrænge-<br />

Bevoksning der er<br />

tolerant over for<br />

varierende vandspejl.<br />

Organisk filtermateriale<br />

der samtidig er vækstlag.<br />

Uorganisk filtermateriale I<br />

Uorganisk filtermateriale I<br />

Uorganisk filtermateriale I<br />

Filtergrus med drænrør<br />

Tæt bund af f.eks.ler<br />

Principopbygning af et filteranlæg. Gengivet fra Trafik & Veje.<br />

ligheden og samtidig gøre filtret<br />

til et grønt anlæg. Nedenunder<br />

følger flere lag uorganiske<br />

filtermateriale med bl.a.<br />

kalk- og aluminiumholdige<br />

materialer der kan optage fosfor<br />

og tungmetaller. Nederst<br />

er der dræn og en tæt bund.<br />

Der er udført laboratorieforsøg<br />

med materialerne, og der<br />

skal nu udføres forsøg i større<br />

skala, i første omgang i form<br />

af et filter i containerstørrelse<br />

ved et regnvandsbassin. Derefter<br />

vil man være klar til at anlægge<br />

et anlæg i fuld skala. sh<br />

KILDE<br />

Jes Vollertsen og Niels Krogh Kristensen<br />

(2010): Når vejvandet skal renses<br />

helt i bund. Teknik & <strong>Miljø</strong> 6-7/2010.<br />

GRØNT MILJØ 7/2010 33


Man kan ikke se byen for bare træer<br />

Frederiksberg Kommune har et enkelt løfte til sine borgere: Alle skal kunne se et træ fra sin<br />

bolig. Den lille storbykommune er en oase på grund af sin kærlighed til træerne<br />

Af Lars Thorsen<br />

Frederiksberg Kommune er en ø i Københavns Kommune. Og har modsat<br />

sin storebror altid stemt konservativt. Nu truer finanskrisen den ellers<br />

så propre kommune. Det kan ramme renholdet og gadefejningen.<br />

Der ligger ikke en skov midt<br />

i København. Der ligger til<br />

gengæld et smørhul. Det hedder<br />

Frederiksberg og er det<br />

femte sted som <strong>Grønt</strong> <strong>Miljø</strong><br />

besøger på sin rundtur til de<br />

danske kommuner. Besøget er<br />

ikke den store udgift da bladets<br />

lokaler ligger durk oven i<br />

Frederiksberg Have. Derfor<br />

kan vi også dagligt bevidne<br />

det store engagement som<br />

kommunen udviser for sine<br />

træer. Træerne breder sig<br />

langs praktisk talt alle veje og i<br />

enhver af de små haver.<br />

Der er en grund til at haverne<br />

er små, for Frederiksberg<br />

fylder kun 8,7 km2 , og folk bor<br />

tæt. Faktisk bor de tættere<br />

end nogen andre steder herhjemme,<br />

for de mere end<br />

11.000 borgere per km2 er<br />

Danmarksrekord. Det er dobbelt<br />

så mange som i København<br />

der omgiver Frederiksberg<br />

med trængsel og alarm<br />

på alle sider. Alligevel er Frederiksberg<br />

- der kalder sig selv<br />

Københavns grønne hjerte -<br />

kendetegnet af sin ro som gør<br />

den elsket af børnefamilier og<br />

pensionister. Og her spiller<br />

træerne en uvurderlig rolle.<br />

Alle elsker trævision<br />

Det kan ikke komme bag på<br />

nogen at netop Frederiksberg<br />

34<br />

Kommune har gjort det ulovligt<br />

at fælde træer over 25 år<br />

og har vedtaget en vision om<br />

at alle skal have udsigt til et<br />

træ fra sin bolig. Det var daværende<br />

borgmester Mads<br />

Lebech (C) og en grøn én af<br />

slagsen stolt over:<br />

„Visionen er opstået som en<br />

letforståelig og ligetil huskesætning<br />

for alle i forvaltningen.<br />

Kan du finde plads til et<br />

træ ... så plant det! Og baggrunden.<br />

Ja, kan alle fra deres<br />

bolig se et træ, så giver det<br />

harmoni og ro i sindet. Sådan<br />

virker træer på de fleste af os.<br />

De gør livet lidt grønnere,“<br />

sagde Mads Lebech i et interview<br />

til træbranchens informationsprojekt<br />

Træ Er <strong>Miljø</strong>.<br />

Frederiksbergs vision om en<br />

træudsigt til borgerne har også<br />

fået øjenlågene til at løfte<br />

sig uden for den grønne branche.<br />

Den er ligefrem blevet et<br />

glanseksempel blandt erhvervslivets<br />

teoretikere. I den<br />

nye bog ‘Strategisk ledelseskommunikation’<br />

skriver ph.d.-forskerne<br />

Anders Bordum og<br />

Jacob Holm Hansen:<br />

„Eksemplet er eksemplarisk,<br />

for det viser potentialet i en vision.<br />

Det er en øjenåbner der<br />

kan få selv en støvet skribent<br />

til at plante et træ. Når en vision<br />

er god, får den alle til at<br />

arbejde med på sagen. Så bliver<br />

ledelse til selvledelse. Hvis<br />

alle virksomheder bare fik<br />

denne underfundige genialitet<br />

ind over sig, ville Danmarks<br />

fremtid se lysere ud.“<br />

Det var nu ikke strategisk<br />

ledelseskommunikation der lå<br />

stadsgartner Karsten Klintø<br />

mest på sinde da han fandt på<br />

den ‘underfundigt geniale’ vision.<br />

Han tænkte såmænd på<br />

træerne og de miljømæssige<br />

fordele de giver byen.<br />

Hvert et træ tæller<br />

Stadsgartneren tøver ikke et<br />

sekund da <strong>Grønt</strong> <strong>Miljø</strong> spørger<br />

ham hvad træerne betyder for<br />

Frederiksberg Kommune:<br />

„Hvad end det er vores vejtræer<br />

eller de privatejede<br />

træer, så udgør de en stor del<br />

af den bolignære naturoplevelse.<br />

Det er mindst lige så vigtigt<br />

som parkområderne, for<br />

selv om de store statshaver<br />

som Søndermarken og Frederiksberg<br />

Have selvfølgelig tegner<br />

landkortet, er de enkeltstående,<br />

vertikale vækster lige<br />

uden for vinduet nok så vigtige.<br />

Der har du mulighed for at<br />

se hvordan vejret er på alle tider<br />

af året. Der er altid en<br />

gren eller lidt bevægelse i bladene.<br />

Måske sidder der sne på<br />

kvistene, eller du kan måske<br />

betragte en fugl, der spiser<br />

bær fra træet. Det fortæller,<br />

Den nok mest kendte gade på Frederiksberg er naturligvis kendetegnet<br />

af sine træer. Det er Frederiksberg Allé hvis lindetræer beskåres hvert 4.-<br />

5. år som en kandelaberbeskæring.<br />

GRØNT MILJØ 7/2010


hvordan situationen er udenfor,<br />

inden du får fat i overfrakken,“<br />

fortæller Karsten Klintø.<br />

Frederiksberg Kommune har<br />

også Danmarksrekord i vejtræer.<br />

Der er ganske enkelt flere<br />

vejtræer per løbende meter<br />

her end noget andet sted i<br />

dronningeriget. I alt er der cirka<br />

6.500 vejtræer. Dertil kommer<br />

300 formede træer og<br />

godt 5.000 fritvoksende træer<br />

i mindre parkområder. Hertil<br />

kommer træerne i Frederiksberg<br />

Have og Søndermarken<br />

samt alle de privatejede træer.<br />

Som læseren måske har bemærket<br />

er der tale om cirkatal,<br />

men den slags sløseri er<br />

snart slut. Kommunen vil ganske<br />

enkelt tælle alle sine vejtræer<br />

og give dem et nummer.<br />

Når projektet til 330.000 kroner<br />

er færdigt, vil det lette<br />

kommunikationen mellem udførerne<br />

i Frederiksberg Gartner-<br />

og Vejservice og bestillerne<br />

fra Vej og Park på rådhuset.<br />

Når man ikke står ansigt til<br />

ansigt, kan det nemlig være<br />

vanskeligt at forklare præcist<br />

hvilket træ der skal beskæres.<br />

„Vi har været ude for nogle<br />

Selv de mindste sidegader på Frederiksberg er ofte præget af markante vejtræer.<br />

Her er det N.J. Fjords Allé hvor træerne næsten står tættere end bilerne. Foto: Karsten Klintø.<br />

pudsige episoder hvor driftsfolkene<br />

i en mail har fået at<br />

vide at de skulle beskære det<br />

første træ til højre på en vej.<br />

Men da de så kører derud, er<br />

vejen ensrettet imod husnummereringen,<br />

så de ankommer<br />

fra den anden side. Resultatet<br />

er derfor at de går i gang med<br />

det diagonalt modsatte træ,“<br />

beretter Karsten Klintø.<br />

Den slags kommer ikke til at<br />

ske længere når de har styr på<br />

træernes numre, og så har<br />

kommunen også mulighed for<br />

at holde logbog med plantningsår,<br />

art og andre oplysninger<br />

over alle træerne. Det er<br />

nu ikke sådan at forvaltningen<br />

vil starte i den ene ende med<br />

‘træ nummer 1’ og så gå gen-<br />

STORKOMMUNERNES ÅRTI<br />

Med bl.a. kommunalreformen<br />

har de kommunale<br />

parkforvaltninger fået nye<br />

vilkår og nye udfordringer.<br />

Efter et par år er man klar til<br />

at tage fat på 10’erne. Med<br />

ti artikler - her den femte -<br />

tager <strong>Grønt</strong> <strong>Miljø</strong> den kommunale<br />

temperatur.<br />

nem kommunen indtil de når<br />

‘træ nummer 6.500’. Træerne<br />

vil i stedet blive nummereret<br />

ud fra vejene de står på. Vejtræerne<br />

med ulige numre vil<br />

stå på den side af vejen, hvor<br />

husnumrene også er ulige.<br />

Frederiksbergs krise?<br />

I det allerfjerneste hjørne af<br />

Frederiksberg ligger Frederiksberg<br />

Gartner- og Vejservice.<br />

Det ligger faktisk så yderligt at<br />

man må mistænke korttegneren<br />

for at have hikket og kommet<br />

til at tegne et hak ind<br />

over kommunegrænsen i Valby.<br />

Her springer <strong>Grønt</strong> <strong>Miljø</strong><br />

ombord hos driftskoordinator<br />

Rasmus Andersen og gartner<br />

Oliver Burger, hvis tyske accent<br />

passer fornemt til det honnette<br />

Frederiksberg.<br />

Vi skal ud og ‘løfte’ nogle<br />

platantræer der er ved at<br />

sænke deres grene ned over<br />

cyklisternes ører på hjørnet af<br />

Roskildevej og Borgmester<br />

Fischers Vej. Rasmus Andersen<br />

er i sin tid uddannet skovarbejder,<br />

men nu styrer han område<br />

2 hvor 12 mand sørger for<br />

at Frederiksberg lever op til sit<br />

rygte og borgernes høje krav.<br />

Og det er ikke altid lige let.<br />

„Man kan godt mærke at<br />

der er noget under opsejling<br />

på grund af finanskrisen. Men<br />

indtil videre er ingen blevet fyret.<br />

Nogle gange mangler vi til<br />

gengæld materiel. Vi kunne<br />

også trænge til flere hænder,<br />

men der kan ikke ansættes<br />

flere,“ forklarer Rasmus Andersen,<br />

mens vi hopper ud og<br />

besigtiger træerne hvis grene<br />

hænger lidt for tungt ned<br />

mod det trafikerede hjørne.<br />

„Det område vi kører i, er<br />

blevet større. Desuden har Frederiksberg<br />

og København byttet<br />

nogle områder, men det<br />

hele er landet netop i vores<br />

område, og samtidig er der lavet<br />

flere nye anlæg herude<br />

med træer, så vi mangler sgu<br />

nogen folk nogle gange.“<br />

Rasmus er ikke helt galt på<br />

den i sin vurdering af finanskrisen.<br />

I organisationen har<br />

han en driftleder over sig, og<br />

over driftlederen sidder Dorthe<br />

Kjerulf. Hun er leder i kontraktafdelingen<br />

i Frederiksberg<br />

Gartner- og Vejservice og<br />

skal holde styr på 165 folk,<br />

GRØNT MILJØ 7/2010 35


heriblandt 65 som bl.a. har til<br />

opgave at passe på Frederiksbergs<br />

løvtag. Hun er heller<br />

ikke i tvivl om at finanskrisen<br />

snart kommer til at vise sit<br />

grimme fjæs i Frederiksberg<br />

Gartner- og Vejservice.<br />

„Det kommer vi til at mærke,“<br />

siger hun med alvor i<br />

stemmen. Uden for hendes<br />

vindue står to høre, døde popler<br />

og strækker deres nøgne<br />

grene lodret op i luften. De<br />

står på grunden hos plejehjemmet<br />

ved siden af og er<br />

uden for driftafdelingens lange<br />

sakses jurisdiktion.<br />

„Det går jo i etaper i kommunen.<br />

Det startede på rådhuset.<br />

Der havde de fyrerunder i<br />

maj, og så kommer det nye<br />

budgetforslag i starten af september.<br />

Her lægger de nok<br />

snittet på de faste kontraktopgaver,<br />

og så er det klart at hvis<br />

der skal tages nogle millioner,<br />

er der kun få muligheder. Man<br />

kan være mere effektiv, spare<br />

på helt basale ting eller afskedige.<br />

Og vores største udgift er<br />

jo løn,“ siger Dorthe Kjerulf<br />

men understreger at hun ikke<br />

håber at det kommer til at<br />

ramme så hårdt.<br />

Til gengæld kan det sagtens<br />

tænkes at der vil blive skåret<br />

ned på gadefejning og andet<br />

renhold i kommunen. „Men vi<br />

har måske også ligget et kvalitetsniveau<br />

over mange andre<br />

kommuner, så vi kan nok tåle<br />

det,“ pointerer Dorthe Kjerulf.<br />

Perfektionistisk<br />

Det rige Frederiksberg er altså<br />

ikke usårligt. Men det kan virke<br />

sådan. Selv udliciteringer<br />

har svært ved at bide sig ordentligt<br />

fast herinde, og indtil<br />

videre har Frederiksberg kun<br />

tabt en kirkegård til private<br />

anlægsgartnere. Desuden er<br />

det tre år siden der sidst har<br />

været en udbudsrunde, og der<br />

er endnu ingen politisk beslutning<br />

om at nye udliciteringer<br />

skal sættes i søen i det nye år.<br />

Det betyder at Rasmus Andersen<br />

kan koncentrere sig,<br />

finde håndværktøjet og holde<br />

træerne i acceptabel stand, og<br />

<strong>Grønt</strong> <strong>Miljø</strong> kigger på, mens<br />

han snakker og forsigtigt tager<br />

vægten af en stor gren, inden<br />

han saver den af inde ved<br />

stammen. På den måde undgår<br />

han at grenen trækker<br />

barken af da den falder ned.<br />

Som skovarbejder kan Ras-<br />

36<br />

Gartner Lise Stigsen er i fuld gang med at holde platantræerne ved i kryds ved Roskildevej. De små el-biler<br />

bruges til beskærings- og renholdsopgaver, men det er ikke kun de små opgaver som kan klares uden benzin.<br />

Kommunens driftafdeling var de første herhjemme til at købe en 5,5 tons el-lastbil. Foto: L. Thorsen.<br />

mus Andersen tydeligt mærke<br />

at der er et fokus på træer i<br />

kommunen. „Jeg har arbejdet<br />

i fire år i Ishøj, og der er en tydelig<br />

forskel. Det er især fordi,<br />

at Frederiksberg er en bykommune,<br />

mens Ishøj ligger mellem<br />

land og by. Det betyder at<br />

de aldrig har dyrket vejtræer<br />

særligt meget. De fokuserer<br />

mere på grønne bælter, og<br />

træerne er der ligesom bare.<br />

Herinde er vi jo nødt til at af-<br />

sætte plads og etablere plantehuller<br />

hvis vi vil have et nyt<br />

træ, og så planter vi en stribe<br />

på 30 styk.“<br />

Når man kigger nærmere i<br />

de ydelsesbeskrivelser som Rasmus<br />

Andersens folk arbejder<br />

ud fra, kan kommunen heller<br />

ikke skjule sin kompromisløse<br />

holdning til dens træer. Under<br />

‘acceptkriterium’ står der: ‘10<br />

ud af 10 målinger skal overholde<br />

kvalitetskravet umiddel-<br />

bart efter arbejdets udførelse’.<br />

Der er altså ikke noget med at<br />

ryste på hånden hvad end man<br />

kronereducerer, beskærer vanris<br />

eller lformbeskærer. Det<br />

skal være perfekt hver gang.<br />

Aldrig over 20%<br />

Hvad end man ser på politikernes<br />

højtragende taler eller<br />

driftfolkenes lavpraktiske<br />

hverdag, er der ingen tvivl om<br />

at Frederiksbergs træer er en<br />

GRØNT MILJØ 7/2010


afgørende del af kommunens<br />

identitet. Det betyder også at<br />

de ikke kan tåle endnu en elmesyge.<br />

Jo flere af samme<br />

træart der er i kommunen, jo<br />

mere sårbar er den or at ende i<br />

en lige så grum situation som<br />

dengang hvor næsten hver<br />

fjerde af kommunens træer<br />

forsvandt.<br />

Det har Karsten Klintø for<br />

længst taget højde for. I dag<br />

har Frederiksberg et væld af<br />

forskellige træer, nogle storbladede,<br />

andre småbladede,<br />

nogle blomstrende med frugtsætning.<br />

Ingen træart udgør<br />

mere end 20% af det samlede<br />

antal træer i kommunen. Der<br />

er plantet 22 forskellige træarter<br />

langs vejene og mere end<br />

60 forskellige sorter. Der er<br />

nok ingen anden kommune<br />

som så bevidst arbejder bevidst<br />

med at indføre så mange<br />

forskellige træarter.<br />

„Vi vover det ene øje og<br />

prøver på noget nyt. På Danasvej<br />

har vi taget en ny lindeklon<br />

i brug. Den hedder Odin og<br />

har lidt større blade end de<br />

andre lindetyper og indtil videre<br />

tyder det godt. Selv om vi<br />

vedligeholder vores eksisterende<br />

træbank, kaster vi os også<br />

gerne ud i ting, der ikke er afprøvet<br />

i årevis,“ siger stadsgartneren.<br />

Det er han selvfølgelig også<br />

nødt til hvis han vil leve op til<br />

den vision han selv har skabt,<br />

og som nu også står i kommuneplanen.<br />

Alle Frederiksbergs<br />

borgere skal kunne se et træ<br />

fra deres bolig. Men er det<br />

overhovedet realistisk?<br />

„Det er noget vi stræber efter.<br />

Det kan da være at der er<br />

nogle steder hvor man skal<br />

læne sig ud af vinduet. Men<br />

selv om jeg ikke vil vædde på<br />

det, vil jeg mene at det er van-<br />

skeligt at finde en bolig, hvor<br />

denne målsætning ikke er opfyldt,“<br />

mener Karsten Klintø,<br />

der i en årrække har siddet i<br />

bestyrelsen for Dansk Træplejeforening.<br />

Derfor er der også<br />

plantet op mod 200 træer<br />

mere end de 85 som Frederiksberg<br />

Gartner- og Vejservice<br />

har kontrakt med rådhuset om<br />

at plante hvert år.<br />

Træet over alt<br />

Ganske usagligt kan man få<br />

tanken at det må være dejligt<br />

at være træ her i kommunen.<br />

Til jul er mange af træerne<br />

helt fyldt med flere tusinde<br />

dioder der spreder deres gyldne<br />

lys af overskud og tradition<br />

ud over Frederiksbergs borgere.<br />

<strong>Grønt</strong> <strong>Miljø</strong> føler sig overbevidst<br />

om at en landsopgørelse<br />

over ‘flest julelys per træ i<br />

kommunen’ ville blive en storsejr<br />

til Frederiksberg.<br />

Private har ikke hånd- og halsret over deres egne træer i Frederiksberg Kommune hvis træet er over 25 år<br />

gammelt eller markant i gadebilledet - som de to træer her. Man må kun fælde træet hvis det er sygt eller til<br />

fare for borgerne. Hestekastanjen har fået helt brune blade på grund af minermøl. Foto: S. Holgersen.<br />

Og i hverdagen kæmper<br />

Karsten Klintø og resten af<br />

Vej- og Park for træerne med<br />

næb og klør; hvad end det er<br />

en virksomhed, som prøver at<br />

fælde en mægtig blodbøg, eller<br />

en beboer i en boligforening<br />

er træt af at den gamle<br />

kastanje i gården skygger og<br />

beder viceværten om at fælde<br />

den. For den går ikke.<br />

Det er forbudt at fælde træer<br />

som er mere end 25 år<br />

gamle, men det er kommunalbestyrelsen<br />

der beslutter hvilket<br />

træer som bør blive stående.<br />

Og indtil videre har politikerne<br />

lyttet, når kommunens<br />

træfolk har taget ordet.<br />

Det betyder også at Rasmus<br />

og de andre i driftsafdelingen<br />

kører rundt og vander træer i<br />

regnvejr. Selv under skybruddene<br />

som smider hundreder af<br />

milliliter vand på hver af kommunens<br />

få kvadratmeter.<br />

„Herinde midt i byen er<br />

plantehullerne jo ikke særligt<br />

store, så de kan ikke nå at<br />

trække særligt meget vand<br />

ind. Men der er blevet lagt<br />

drænrør i jorden som vi så<br />

vander i uanset vejret indtil<br />

træet er fem år,“ forklarer<br />

Rasmus Andersen.<br />

Tidligere var der faktisk flere<br />

vejtræer i Frederiksberg Kommune<br />

som døde af for meget<br />

og ikke for lidt vand. Det var<br />

nu ikke fordi Rasmus og driftsfolkene<br />

gik amok med vandkanden.<br />

„Hvis der har stået for meget<br />

vand i jorden i lang tid, så<br />

dør rødderne på grund af iltmangel<br />

og anaerob gæring. Vi<br />

gjorde så det, at vi lavede ‘kuvøser’,<br />

og det gav pote. Normalt<br />

kan man ikke have mere<br />

end 30-40 centimeter organisk<br />

materiale, for så bliver det<br />

problematisk længere nede,<br />

men vi prøvede at tilføre ilt<br />

nedefra. I en kuvøse laver man<br />

plantehullerne så store som<br />

muligt, også ud under parkeringsarealer<br />

og cykelstier med<br />

rodvenligt bærelag. I bunden<br />

af hullerne har vi udluftningslag<br />

og så et rør op til overfladen.<br />

Så får jorden ilt fra begge<br />

sider og gasudsivningen ryger<br />

op gennem røret,“ forklarer<br />

Karsten Klintø.<br />

På Frederiksberg har de altså<br />

kuvøser til træerne. Nogle ville<br />

kalde det at gå til yderligheder.<br />

Andre ville kalde det kærlighed.<br />

❏<br />

GRØNT MILJØ 7/2010 37


Løvenholm skov i Løvenholm skovdistrikt efter januarstormene 2005. Samtidig som en orkan rev sig gennem<br />

Amazonas og væltede omkring en halv milliard træer. Billedet viser et hugstforsøg. Intakt efter stormere var<br />

kun den ikke tyndede parcel og til dels den tyndede parcel der lå i læ af den urørte. Foto: Skov & Landskab.<br />

Når stormen tager på skovtur<br />

Nok over en halv milliard træer faldt i Amazonas i én storm.<br />

Det var 70 gange flere end i decemberstormen i Danmark i 1999<br />

Af Lars Thorsen<br />

På landsplan er der intet<br />

komplet overblik over antallet<br />

af træer i de dybe skove.<br />

Hverken herhjemme eller i udlandet.<br />

Derfor har det vakt opsigt<br />

at det er lykkedes forskere<br />

fra Tulane University at give et<br />

kvalificeret bud på hvor mange<br />

træer der væltede i en<br />

voldsom januarstorm som pløjede<br />

gennem Amazon-junglen<br />

i 2005. Mellem 441 og 663 millioner<br />

træer lyder buddet der<br />

netop er blevet offentliggjort i<br />

tidsskriftet ‘Geophysical Research<br />

Letters’.<br />

Forskerne sammenlignede<br />

satellitbilleder fra før og efter<br />

stormen og opdagede store<br />

forandringer i skovens refleksivitet.<br />

Uforstyrrede skove har<br />

nemlig et lukket, grønt kronedække.<br />

Derfor afslører en<br />

pludselig lysning i kronedækket<br />

- hvor død vegetation,<br />

skovbundens krat og træ kan<br />

ses - at et træ er væltet. Det<br />

kaldes et ‘woody signal’ og<br />

holder kun et års tid i Amazonas,<br />

for derefter overvokser<br />

vegetationen lysningen.<br />

38<br />

Det betyder at man kan med<br />

nogen nøjagtighed tidfastsætte<br />

hvornår træet væltede. I<br />

dette tilfælde til stormen som<br />

den 16.-18. januar 2005 drog<br />

mere end 1000 kilometer hen<br />

over Amazon-junglen med<br />

vinde på 145 km/t.<br />

Stormenes træhugst<br />

Danmark blev også ramt af<br />

flere januarstorme samme år,<br />

men det er ikke den folk tænker<br />

på, når talen falder på<br />

voldsom blæst i Danmark. Den<br />

ære løber decemberorkanen i<br />

1999 med. Her målte Danmarks<br />

Meteorologiske Institut<br />

vindstød på op til 185 km/t og<br />

den højeste middelvind på<br />

Rømø op 137 km/t.<br />

Dengang væltede der ifølge<br />

Dansk Skovforening 3,6 millioner<br />

m 3 træ. Det svarer til næsten<br />

to års skovhugster der røg<br />

med ét hug, men ingen ved<br />

nøjagtigt hvor mange træer<br />

det drejede sig om. De nysgerrige<br />

kan dog godt regne sig<br />

frem til et kvalificeret gæt, fortæller<br />

seniorkonsulent ved<br />

Skov & Landskab, Bruno Bilde<br />

Jørgensen.<br />

„Der væltede langt flest nåletræer<br />

i stormen som ramte<br />

det sydlige Danmark hårdest.<br />

Især Sønderjylland er præget<br />

af store rødgranplantager, og<br />

eftersom et nåletræ - i hvert<br />

fald rødgran og sitkagran - bliver<br />

ustabilt når det når omkring<br />

13-14 meter i højden og<br />

hvis man samtidigt tynder ud i<br />

bevoksningen. Derfor udgjorde<br />

rødgran og sitkagran cirka<br />

90% af det faldne nåletræ.<br />

Tyndes nålebevoksningen ikke,<br />

er den ganske stabil overfor<br />

almindelige storme.“<br />

Hvis man vil vide nogenlunde<br />

hvor mange træer der væltede<br />

i 1999, skal man finde et<br />

‘gennemsnitstræ’ hvilket udmærket<br />

kunne være en rødgran<br />

på 20 meter med en diameter<br />

på 22-25 cm. Man kan<br />

så holde dette gennemsnitstræs<br />

anslåede vedmasse op<br />

mod den samlede vedmasse af<br />

stormlagte træer. Det vil svare<br />

til 6,7-8,7 millioner stk. nåletræer.<br />

Det skal understreges at<br />

der virkelig vil være tale om et<br />

slag på tasken, understreger<br />

Bruno Bilde Jørgensen.<br />

Stærkere skove<br />

Siden 1999 er de danske skove<br />

til gengæld blevet bedre til at<br />

modstå kommende storme.<br />

Hovedårsagen er dog ikke darwinistisk,<br />

men skyldes primært<br />

menneskets indsats og ikke de<br />

overlevende træers unikke<br />

egenskaber, forklarer ingeniør<br />

Ib Holmgård Sørensen fra Skov<br />

& Landskab.<br />

„Skovene er set over én kam<br />

blevet mere robuste. Særligt<br />

udsatte er jo de store flader af<br />

ensartede træer der især præger<br />

Midt- og Vestjylland. Men<br />

i Skov & Landskab arbejder vi<br />

på at konvertere det til mere<br />

stabil skov ved at indføre en<br />

højere andel af løvtræer, typisk<br />

eg der er mere vindstabil.<br />

Hvis naturen selv fik lov til at<br />

bestemme, ville den være<br />

langt mere stormstabil. Det er<br />

vores monokulturer i nåletræ<br />

der gør skovene så udsatte.<br />

Derfor er de seneste års øgede<br />

fokus på naturnær skovdrift -<br />

der bl.a. giver en mere uensartet<br />

træbestand - også med til<br />

at sikre mere robuste skove.<br />

Men samtidig skal man huske,<br />

når vejret er så ekstremt som i<br />

1999, vil også normale bevoksninger<br />

med ellers robuste arter<br />

lægge sig ned,“ understreger<br />

Ib Holmgård Sørensen.<br />

Og hvis vi kigger ud i verden,<br />

er det ikke nogen dårlig<br />

idé med mere robuste skove.<br />

Mens dette nummer af <strong>Grønt</strong><br />

<strong>Miljø</strong> er i trykken, raser orkanen<br />

Earl mod New England på<br />

USA’s østkyst. Det er 19 år siden<br />

en orkan sidst nåede i<br />

land her, og meteorologerne<br />

forventer en usædvanlig aktiv<br />

stormsæson i år fra midt-august<br />

til midt-oktober. The National<br />

Hurricane Center regner<br />

med 14-20 navngivne storme,<br />

8-12 orkaner og 4-6 store orkaner.<br />

Det er næsten dobbelt så<br />

mange storme som normalt på<br />

et helt år. Det er som bekendt<br />

svært at spå, især om vejret.<br />

Men man får unægtelig følelsen<br />

af at noget er i gære. ❏<br />

KILDER<br />

Interview med seniorkonsulent Bruno<br />

Bilde Jørgensen og ingeniør Ib Holmgård<br />

Sørensen, Skov & Landskab.<br />

Negrón Juárez m.fl. (2010): Widespread<br />

Amazon forest tree mortality<br />

from a single cross-basin squall line<br />

event. Geophysical Research Letters.<br />

www.sl.life.ku.dk.<br />

GRØNT MILJØ 7/2010


<strong>Miljø</strong>venlig brug af træ i have og landskab<br />

MILJØVENLIG BRUG AF<br />

TRÆ<br />

I HAVE OG LANDSKAB<br />

HAVE & LANDSKABSRÅDET<br />

<strong>Miljø</strong>venlig brug af træ<br />

i have og landskab<br />

Hæftet fra 2001 er udsolgt,<br />

men stadig relevant og nu fri<br />

på www.grontmiljo.dk. Se under<br />

‘særtryk’.<br />

På 28 sider gennemgås brug<br />

af træ til småkonstruktioner i<br />

udemiljøet med særlig vægt<br />

på konstruktiv beskyttelse.<br />

Man kan også læse om træets<br />

opbygning og nedbrydning,<br />

træmaterialer, konstruktioner,<br />

overfladebehandling og om<br />

marked og pristendenser.<br />

Der findes mere glyphosat og AMPA i grundvandet<br />

Danmarks mest anvendte pesticid, glyphosat<br />

og dets nedbrydningsprodukt AMPA, bliver<br />

fundet stadig hyppigere i grundvandet. Ifølge<br />

Grundvandsovervågningen 2009 fra De Nationale<br />

Geologiske Undersøgelser for Danmark<br />

og Grønland (GEUS) er glyphosat nu fundet i<br />

knap 3% af de aktive vandværksboringer der<br />

er analyseret for stoffet, mens AMPA er fundet<br />

i 1,5% af boringerne. Dermed er glyphosat<br />

det pesticid der findes tredjehyppigst.<br />

Topscorer er BAM (2,6-dichlorbenzamid)<br />

der er nedbrydningsprodukt efter dichlorbenil<br />

der under navne som Prefix og Casoron<br />

SPECIAL MASKINER A/S<br />

Individuelle<br />

løsninger tilpasset<br />

kundens ønsker<br />

og behov<br />

Turf Cutter. Lille og effektiv<br />

maskine til udskiftning af græs på<br />

bl.a. golfbaner og sportpladser.<br />

Pris: 21.000,- ekskl. moms.<br />

www.special-maskiner.com . Tlf. 6256 1667<br />

vejarbejde • skov græs vandløb snerydning<br />

sder blev brugt på som jordmiddel på bl.a. belægninger.<br />

Det blev forbudt i 1996, men findes<br />

i dag i 19,6% af de analyserede boringer.<br />

For ti år siden fandt man ikke glyphosat i<br />

grundvandet, og det man finder nu findes<br />

stadig i det øvre grundvand. Glyphosat er ellers<br />

kendt for at binde sig til lermineraler og<br />

jernoxider, men kan smutte forbi i sprækker i<br />

jorden og i gamle brønde. Der er i flere år<br />

sket et fald i fundet af pesticider i vandværksboringer,<br />

men det er i 2009 vendt til en lille<br />

stigning. GEUS venter at problemet tiltager i<br />

takt med at pesticiderne siver længere ned.<br />

GRØNT MILJØ 7/2010 39


gmPUBLIKATIONER<br />

... „måske den allerfineste plan, men der må sættes spørgsmålstegn ved om den er mulig er i det hele taget, dog, skulle jeg selv vælge, jeg tror det<br />

blev denne,“ skriver mesteren selv om denne regnbuehave hvor lave hække deler haven i rækker præget af hver sin blomsterfarve.<br />

ANMELD EN KLASSIKER 1<br />

De 39 utypiske haver<br />

C.Th. Sørensen viste med sine typehaver hvor<br />

rige mulighederne er i parcelhushaven<br />

39 forskellige skitser til den<br />

samme parcelhushave. Til hver<br />

skitse lidt tekst og et referencebillede<br />

der illustrerer skitsens<br />

hovedidé. Og et kort forord.<br />

Det er i al sin enkelthed<br />

konceptet bag C.Th. Sørensens<br />

‘39 haveplaner’ med undertitlen<br />

‘Typiske haver til et typehus’.<br />

Bogen er fra 1966, dengang<br />

parcelhusbyggeriet<br />

boomede med alle sine typehuse,<br />

men ingen typehaver.<br />

C.Th. var 73 år da han skrev<br />

bogen der skulle blive en lille<br />

klassiker. Både fordi skitserne<br />

viste sig at være meget inspirerende.<br />

Og fordi de var tegnet<br />

af ham, landets mest kendte<br />

40<br />

og velrenommerede havearkitekt.<br />

I de uprætentiøse streger<br />

og ord fornemmes destillatet<br />

af hele C.Th.s talent, rutine og<br />

viden. Man kan i nedskaleret<br />

form finde træk fra hans tidligere<br />

og berømmede anlæg.<br />

C.Th. kalder selv bogen for<br />

en ‘lille undersøgelse af hvilke<br />

muligheder der er i en meget<br />

almindelig havesituation’. Og<br />

dem er der nærmest uendelig<br />

mange af. „Det har overrasket<br />

mig meget at disse muligheder<br />

er så talrige, her har jeg udvalgt<br />

39, men jeg kunne let<br />

give Dem ti gange så mange,“<br />

som han selv skriver. Tonen er<br />

høflig og ydmyg, selv om af-<br />

senderen havde al den autoritet<br />

nogen kunne ønske sig.<br />

Det er rigdommen af designmuligheder<br />

der er budskabet.<br />

Ingen detaljer, ingen<br />

plantelister, ingen arbejdstegninger,<br />

men masser af variation<br />

i rum, vægge, gulv og arealdisponering.<br />

Hver skitse sit<br />

hovedtema. F.eks. Lund og lysning.<br />

Radiære espaliers. Drivhushave<br />

til en entusiast. Forsænket<br />

blomsterhave. Flot placeret<br />

rum. Have til fest. Huset i<br />

et skovbryn. Bare for at tage<br />

syv af dem.<br />

„Enkelt sagt er det klogt på<br />

et lille areal at nøjes med et af<br />

den større haves elementer, i<br />

visse tilfælde at se sin have<br />

som ét rum,“ skriver han. Formerne<br />

er enkle og ofte i den<br />

meget geometriske stil som<br />

C.Th. er kendt for. De bløde<br />

kurver skulle plantevæksten<br />

nok sørge for.<br />

Hver skitse illustreret af et<br />

referencebillede der illustrerer<br />

skitsens tema. Det er ofte fra<br />

den klassiske havekunst. C.Th.<br />

satte selv den franske barokhave<br />

højest. Man finder da også<br />

en parterrehave, men generelt<br />

står de engelske forbilleder<br />

stærkere.<br />

Ville typehaverne se ander-<br />

GRØNT MILJØ 7/2010


ANMELD EN KLASSIKER<br />

Faglitteraturen inden for det grønne - anlægsgartneri, haveog<br />

landskabsarkitektur mv. - har også sine klassikere som man<br />

stadig kan læse med fagligt udbytte. Eller kan man? Holder de<br />

i dagens virkelighed hvor der er helt andre forudsætninger for<br />

vores arbejde end dengang bøgerne blev skrevet? Eller har de<br />

højst historisk og nostalgisk interesse?<br />

Det kan jo komme an på en prøve. <strong>Grønt</strong> <strong>Miljø</strong> vil fremover anmelde<br />

klassikere nu og da og begynder med C.Th. Sørensens<br />

‘39 haveplaner’ fra 1966. Læserne er meget velkomne til at selv<br />

at foreslå og anmelde en klassiker. Henvendelse på sh@dag.dk.<br />

C.Th. Sørensen (1893-1979) var<br />

en af vor tids største havearkitekter<br />

og skrev flere bøger som kan<br />

betragtes som grønne klassikere.<br />

ledes ud i dag? Ja helt sikkert.<br />

Alene fordi grundene som regel<br />

er mindre end dengang,<br />

mens husene er større. C.Th.s<br />

standardsituation er en have<br />

på 810 m 2 med et knap 100 m 2<br />

stort hus. I dag skal der også<br />

gerne afsættes mere plads til<br />

parkering, skure og carporte.<br />

Selv om C.Th. selv bemærker<br />

at soldyrkelsen har taget til, så<br />

tager han ikke helt de solhensyn<br />

som man i dag er nødt til, i<br />

hvert fald på terrassen. Og han<br />

trækker ofte store veksler på<br />

haveejernes lyst til at bruge tid<br />

på at holde haven og evnerne<br />

til gøre det. Til typehaven anno<br />

2010 ville man nok gøre<br />

haverne mere plejevenlige.<br />

C.Th. har også flere dyrkningshaver<br />

med og skriver i nogle<br />

tilfælde at frugt, pyntegrønt<br />

m.v. kan give ejeren en indtægt!<br />

Her fornemmer man<br />

ikke bare at det er 1966, men<br />

også at forfatteren har rod i<br />

en endnu ældre havekultur.<br />

Tiden præger også bogens<br />

udstyr. Der er en verden til forskel<br />

til i dag hvor man digitalt<br />

kan visualisere idéerne så godt<br />

de kan ligne fotografier af de<br />

færdigt udviklede anlæg.<br />

C.Th. nøjes med en skitse af de<br />

faste elementer - huset og de<br />

afgrænsende hække og hegn -<br />

og tegner hen over det, nok<br />

på et transparent papiroverlæg<br />

som bagefter kan trykkes i<br />

den røde farve sammen med<br />

maskinskrevne tekster. Det ser<br />

teknisk set ret primitivt ud,<br />

men formidler alligevel idéen<br />

ganske klart.<br />

Bogen blev godt 30 år senere<br />

genudgivet under den mere<br />

rammende titel: ‘Utypiske haver<br />

til et typehus. 39 haveplaner.’<br />

Det typiske var blevet til<br />

det utypiske. Ikke fordi tiden<br />

havde forandret sig så meget.<br />

Typiske var haverne heller ikke<br />

i 1966. Begrebet ’typiske haver’<br />

skal vel forstås som ‘typehaver’<br />

ligesom ‘typehuse’.<br />

Den nye og smukkere udgave<br />

fik samme layout med<br />

affotograferet tekst, men billedreproduktionerne<br />

er nye og<br />

bedre, de røde skitser er blevet<br />

grønne, Sven-Ingvar Andersson<br />

indleder, og et hårdt og<br />

farvestrålende omslag har afløst<br />

den oprindelig knaldrøde<br />

karton. Og så har den ofte<br />

gengivne rejste plan af C.Th.<br />

Sørensens favorit, den afsluttende<br />

regnbuehave, afløst det<br />

oprindelige referencebillede<br />

fra en historisk have.<br />

Det er en hurtigt læst bog<br />

med mange gode baggrundsideer<br />

til baghovedet. Nogle<br />

forudsætninger holder ikke<br />

længere, men bogen har mere<br />

end historisk interesse tilbage.<br />

Man kan stadig blive inspireret<br />

af C.Th.s kreative leg med med<br />

formerne og kække brug af<br />

forbillederne. sh<br />

C.Th. Sørensen: 39 haveplaner. Typiske<br />

haver til et typehus. Arkitektens<br />

Forlag 1966. 84 s.<br />

C.Th. Sørensen: Utypiske haver til et<br />

typehus. Christian Ejlers Forlag 1997.<br />

84 s. Forlaget blev opløst i 2008, og<br />

bogen kan tilsyneladende nu kun købes<br />

antikvarisk.<br />

Med en engcon tiltrotator skaber<br />

du dine egne mesterværker. Den er et<br />

professionelt stykke værktøj, som garanterer<br />

et topresultat – ganske enkelt et<br />

suverænt konkurrencemiddel.<br />

ENEMARK<br />

GRUPPEN<br />

The noble art of digging<br />

RAPID EURO<br />

med<br />

LIPCO<br />

stennedlægningsfræser<br />

Basismaskinen er<br />

fuldhydraulisk<br />

med el-tilkobling<br />

H.G. ENEMARK A/S<br />

Baldersbæksvej 40, 2635 Ishøj<br />

www.hg-enemark.dk<br />

e-mail: hge-enemark.dk<br />

GRØNT MILJØ 7/2010 41<br />

www.syre.se<br />

Danmark: engcon, Vedtoftevej 42, DK-5620 Glamsbjerg<br />

Tel 2020 3584 • Fax 6479 2110 • h.bolting@engcon.dk<br />

engcon, Box 111, SE-833 22 Strömsund<br />

Tel +46 (0)670 178 00 • Fax +46 (0)670 178 28<br />

info@engcon.se • www.engcon.se<br />

<strong>Grønt</strong>_92x134_DK_golf.indd 1 08-07-07 11.29.23


42<br />

ANALYSE<br />

IDÉUDVIKLING<br />

RÅDGIVNING<br />

PLANLÆGNING<br />

FORMIDLING<br />

STIEN<br />

BYEN<br />

SKOVEN<br />

LANDET<br />

VANDET<br />

FUNKTIONALITET<br />

VITALITET<br />

ÆSTETIK<br />

NATUR<br />

KLIMA<br />

ADGANG<br />

OPLEVELSER<br />

BEVÆGELSE<br />

SUNDHED<br />

OPHOLD<br />

KONTAKT<br />

33 36 38 76<br />

LANDSKAB.NU<br />

INFO@LANDSKAB.NU<br />

gmPUBLIKATIONER<br />

Klimaledelse. Af Hans-Martin<br />

Friis Møller, Eva Born Rasmussen<br />

og Sigurd Bunk Lauritsen<br />

(red.) Grontmij Carl Bro og<br />

Forlaget Andersen 2010. 4. udgave.<br />

Håndbog (3480 kr.) eller<br />

internetadgang (2980 kr.)<br />

www.forlagetandersen.dk.<br />

På baggrund af 46 eksperters<br />

viden beskrives værktøjer og<br />

strategier til at håndtere klimaudfordringen<br />

og skabe en<br />

klimastrategi der bygger på<br />

en helhedsorienteret tilgang,<br />

fornuftig forretningssans og<br />

bæredygtighed. Udgangspunktet<br />

er at klimaforandringerne<br />

er et faktum og der<br />

med en ny ledelsesudfordring<br />

for virksomheder og myndigheder.<br />

Snart er klimaprofilering<br />

af virksomheden, grønne<br />

regnskaber og klimarapportering<br />

en nødvendighed. Om lidt<br />

er virksomhedens konkurrenceevne<br />

afhængig af hvor god<br />

en klimaledelse den udøver.<br />

Teknologisk indsigt. Energi<br />

og miljø i kommunerne.<br />

Mediehuset Ingeniøren A/S i<br />

samarbejde med Kommunalteknisk<br />

Chefforening 2010.<br />

www.ing.dk/emk. Årsabonnement:<br />

6.499 kr.<br />

Nyt nyhedsbrev om energi,<br />

miljø og klima henvendt til de<br />

kommunale tekniske chefer og<br />

miljø-, klima- og energimedarbejdere.<br />

Nyhedsbrevet kommer<br />

2-3 gange om ugen.<br />

Landsplanredegørelse<br />

2010. <strong>Miljø</strong>ministeriet. 2010.<br />

3o s. www.blst.dk.<br />

Redegørelsen indeholder de<br />

principper og prioriteringer<br />

som regeringen mener at<br />

kommunerne skal planlægge<br />

efter. Den skal ses i sammenhæng<br />

med regeringens øvrige<br />

politiske initiativer, herunder<br />

aftalerne om en grøn transportpolitik<br />

og Grøn Vækst. Der<br />

fokuseres på Danmarks geografiske<br />

områder og de tilsvarende<br />

planlægningsmæssige<br />

udfordringer.<br />

Herregårdsjagt i Danmark.<br />

Af Jesper Laursen. Gads Forlag<br />

i samarbejde med Moesgård<br />

Museum og Dansk Jagt- og<br />

Skovbrugsmuseum 2009. 454 s.<br />

399 kr. www.gad.dk.<br />

I samlet form fortælles historien<br />

om livet under og omkring<br />

jagten på de danske herregårde<br />

som den fandt sted<br />

indtil mellemkrigstiden, herunder<br />

også vildtopdræt og vildtpleje,<br />

og krybskytteri. Jagten<br />

var en central del af både<br />

hverdagen og det selskabelige<br />

liv på herregårdene. Den var<br />

med til at udforme det danske<br />

landskab og spillede en afgørende<br />

rolle for hvordan jagten<br />

udviklede sig i Danmark.<br />

Københavns genrejsning<br />

1990-2010. Af Holger Bisgaard.<br />

Bogværet 2010. 194 s.<br />

278 kr. www.bogvaerket.dk.<br />

Fortælling om hvordan København<br />

har rejst sig fra en<br />

nedslidt og socialt belastet by i<br />

1980’erne til et kreativt vækstcenter.<br />

Som årsagen anføres<br />

bl.a. samarbejde mellem stat<br />

og kommune og integreret<br />

økonomisk og fysisk planlægning.<br />

Udviklingen præges af<br />

tre bølger: Først Ørestad, Metro,<br />

lufthavnsudvidelse, bro til<br />

Sverige og statslige byggerier.<br />

Dernæst store erhvervsbyggerier<br />

og sidst store boligbyggerier<br />

og havneplaner.<br />

Garten und Kulturen. Deutschen<br />

Gesellschaft für Gartenkunst<br />

und Landschaftsarchitektur.<br />

DGGL. Callwey 2010. 108 s.<br />

www.callwey.de.<br />

Årsskrift fra det tyske selskab<br />

for havekunst og landskabsarkitektur.<br />

I 18 artikler beskrives<br />

strømninger inden for have<br />

og kultur verden rundt,<br />

bl.a. om gamle ægyptiske haver,<br />

engagement af borgere i<br />

drift af byens grønne områder<br />

og botaniske haver.<br />

Beatrix Farrand: Private<br />

Gardens, Public Landscapes.<br />

Af Judith B. Tankard. Monacelli<br />

Press 2009. 240 s.<br />

www.randomhouse.com.<br />

www.plantarum.dk.<br />

Om den amerikanske landskabsarkitekt<br />

Beatrix Ferrand<br />

og hendes virke i 1900-tallets<br />

første del. Hun var inspireret<br />

af Gertrude Jekyll og er kendt<br />

for sine blomsterbede. Hun<br />

blev også konsulent for botaniske<br />

haver, men er måske<br />

mest kendt for haven ved<br />

Dumbarton Oaks.<br />

Close: Landscape Design<br />

And Land Art In Scotland.<br />

Allan Pollok-Morris. Northfield<br />

Editions 2010. 288 s.<br />

www.northfieldeditions.com.<br />

www.plantarum.dk.<br />

Rejsebeskrivelse med masser<br />

af billeder fra en tur rundt til<br />

22 havedesignere og landartkunstnere<br />

i Skotland. Genudgivet<br />

og udvidet i forhold til<br />

førsteudgaven i 2008.<br />

GRØNT MILJØ 7/2010


Detaljeret landkort<br />

på Garmin-gps’en<br />

Med et blik på gps-enkan man<br />

nu aflæse danmarkskortet i<br />

målestoksforholdet 1:10.000.<br />

Hidtil man vi måtte nøjes med<br />

en detaljeringsgrad som et almindeligt<br />

bilkort. Den digitale<br />

løsning, der hedder Topo Danmark,<br />

tilbydes af gps-leverandøren<br />

Garmin på grundlag af<br />

Kort- og Matrikelstyrelsens<br />

kortgrundlag. Kortet koster<br />

omkring 1500 kr. og er kun<br />

beregnet til Garmin-gps’er.<br />

Man kan zoome og scrolle på<br />

kryds og tværs af hele landet<br />

og f.eks. finde de nærmeste<br />

skovstier, aflæse højdekurver<br />

Lindholm Maskiner A/S kan nu<br />

præsentere rotorklippere til<br />

golfbaner, boldbaner og parker<br />

af mærket Progressive. De<br />

er på klassisk manér traktortrukne<br />

og PTO-drevne. De<br />

mange modeller spænder fra<br />

169 til 670 cm arbejdsbredde<br />

og fra ét til fem led. Femledsmaskinen<br />

Pro-Flex 120 har kun<br />

300 cm arbejdsbredde, men<br />

og anddybder. De digitale kort<br />

er bl.a. henvendt til de geocachere<br />

som også tager vel<br />

imod det, se f.eks. anmeldelse<br />

på www.geocacheren.dk<br />

Progressives pto-drevne rotorklippere<br />

kan til gengæld følge terrænet<br />

nøje uden at skalpere.<br />

www.lindholmmaskiner.dk.<br />

CityCat 1000<br />

• Totalhøjde under 2 m<br />

• Lille venderadius<br />

• Stort førerhus<br />

• Enkel joystickbetjening<br />

med én hånd<br />

• Serviceinterval 1000 timer<br />

Kampagnepris på DK Pakke<br />

29.900,-<br />

Aircondition<br />

Firehjulsstyring<br />

Rotorblink<br />

Bakkamera<br />

Radio/CD<br />

Slangerulle med vand<br />

Løvsugerslange<br />

Manuel centralsmøring<br />

Bakalarm<br />

CityCat 2020<br />

• Knækstyret<br />

• EURO 5 dieselmotor<br />

• Enkel og let<br />

programmerbar styring<br />

• Servicevenlig<br />

Kampagnepris på DK Pakke<br />

29.900,-<br />

Aircondition<br />

Radio/CD<br />

trepunktssikkerhedssele<br />

Cruise Control<br />

Rotorblink på kabine<br />

Bakalarm<br />

Løvsugerslange (4,8 m)<br />

Slangerulle med vand<br />

Opvarmede sidespejle<br />

Forhandler: Rimas - Løgstør - 96 66 03 99 www.helmstmt.com<br />

www.helmstmt.com<br />

GRØNT MILJØ 7/2010 43


Industrinatur som grøn oase<br />

Industrinatur er et interessant koncept når man skal omdanne tidligere industrielle landskaber<br />

Af Mikkel Zoffmann Jessen og Bo Holm-Nielsen<br />

Gennem de sidste årtier er<br />

der sket store ændringer i<br />

de vestlige landes industrielle<br />

landskaber. Industrivirksomheder<br />

har rykket deres produktion<br />

til lande og regioner uden<br />

for Europa og efterladt funktionstømte<br />

landskaber med ringe<br />

værdi for samfundet. Det er<br />

en tendens som også findes i<br />

Danmark, dog i mindre omfang<br />

og med færre sociale og<br />

økonomiske konsekvenser end<br />

man ser i f.eks. Tyskland og<br />

England.<br />

De tidligere industrielle<br />

landskaber er ikke kun et<br />

planlægningsproblem af økonomisk,<br />

social og økologisk karakter.<br />

De indeholder også et<br />

potentiale for nytænkning og<br />

muligheder for at etablere interessante<br />

og alternative landskaber.<br />

Denne artikel er skrevet på<br />

baggrund af vores speciale på<br />

landskabsarkitektstudiet ved<br />

Københavns Universitet. Det<br />

behandler omdannelse af<br />

44<br />

postindustrielle landskaber og<br />

specifikt udvikling af en transformationsstrategi<br />

for Stålvalseværket<br />

i Frederiksværk. I forbindelse<br />

med specialet har vi<br />

været på studieture til Emscher<br />

park i Ruhrdistriktet og<br />

til Berlin. Her får man et indblik<br />

i hvordan man i Tyskland<br />

arbejder med naturen når man<br />

omdanner tidligere industrielle<br />

landskaber.<br />

Bauausstellung<br />

Ruhrdistriktet var op gennem<br />

det 20. århundrede et centralt<br />

område for kul- og stålindustri<br />

og rygrad i den tyske økonomi.<br />

Økonomiens gradvise globalisering<br />

medvirkede til at<br />

området fra sidst i halvfjerdserne<br />

til midt i halvfemserne<br />

mistede cirka 270.000 arbejdspladser<br />

og fik en arbejdsløshed<br />

på cirka17%. Det var derfor<br />

afgørende for regionens<br />

fremtid at der blev igangsat<br />

initiativer til at ændre på de<br />

økonomiske, sociale og økolo-<br />

giske udfordringer som man<br />

stod over for.<br />

I 1989 indledtes en proces<br />

som skulle løbe ti år og gennemføres<br />

som en Bauausstellung<br />

(byggeudstilling). En byggeudstilling<br />

betragtes som et<br />

alternativ til traditionel tysk<br />

planlægning som ofte er styret<br />

oppe fra og ned. Med den alternative<br />

strategi blev der<br />

skabt en organisation (IBA)<br />

som involverede flere offentlige<br />

instanser med statslige, regionale<br />

og kommunale og en<br />

række private aktører. IBA<br />

skulle fungere som initiativtager,<br />

agent, koordinator, promotor<br />

og pr-formidler for de<br />

mange enkeltprojekter og involverede<br />

aktører.<br />

Akupunktur<br />

Emscher Park fremstår som det<br />

største og mest succesfulde<br />

projekt til dato. Emscher Park<br />

er ikke en park i traditionel<br />

forstand, men dækker over et<br />

areal langs floden Emscher på<br />

70 kilometer i længden og 15<br />

kilometer i bredden.<br />

Grundet områdets enorme<br />

skala og problemstillingens<br />

komplekse karakter valgte<br />

man en form for ’akupunkturstrategi’.<br />

Cirka 200 projekter<br />

er i dag gennemført, og omkring<br />

250 er på vej. På grund<br />

af Ruhrdistriktets veludbyggede<br />

infrastruktur, arbejdsløsheden<br />

og dens sociale følger<br />

valgte man at fokusere på<br />

bløde værdier som sociale og<br />

kulturelle aspekter, rekreative<br />

forhold og naturen.<br />

Denne strategi blev også<br />

valgt af økonomiske og ressourcemæssige<br />

årsager. Det<br />

ville blive for dyrt at oprense<br />

forurenet jord, starte naturgenopretningsprojekter<br />

og<br />

udvikle de sociale og kulturelle<br />

forhold over hele Emscher<br />

Parks store område.<br />

Industrinatur blev det koncept<br />

som skulle være med til at<br />

kickstarte en forgrønnelse.<br />

Helt banalt handler det om at<br />

Naturpark Südgelände i Berlin er et gammelt rangerterræn der lå øde hen og over 30-40 år udviklede sig til et urbant vildnis. Nu er det udpeget<br />

som naturbeskyttelsesområde og åbnede som offentlig tilgængelig naturpark i år 2000.<br />

GRØNT MILJØ 7/2010


Landschaftspark Düisburg Nord. Dele af området er karakteriseret af bevoksninger af hovedsageligt af spontant etableret birk med enkelte pil.<br />

De lyse og lette birk står som modspil til industriens tekniske og tunge konstruktioner der står tilbage som efterladte skulpturelle elementer.<br />

lade naturen indvandre og<br />

etablere sig i samspil med de<br />

specifikke økologiske forhold<br />

som industrien har efterladt.<br />

Det er en strategi der som udgangspunkt<br />

ikke kræver det<br />

store i ressourcer og forvaltning,<br />

men som på sigt stiller<br />

en række spørgsmål om drift,<br />

anvendelse og æstetik.<br />

Industrinaturens æstetik<br />

Landschaftspark Duisburg-<br />

Nord er et af de gennemførte<br />

projekter og et godt udgangspunkt<br />

for en diskussion af industrinatur<br />

i forhold til drift,<br />

anvendelse og æstetik.<br />

Landschaftspark Duisburg-<br />

Nord er i dag en kulturel, social<br />

og rekreativ værdifuld landskabspark<br />

i Duisburg. Parken<br />

er anlagt på det 5 ha tidligere<br />

Thyssen-Hüttenwerk der fra<br />

1901 til 1985 producerede stål<br />

og gas. I dag, 25 år efter, fremstår<br />

området som alternativ<br />

park og 1:1-museum. Både i<br />

funktion og beplantning adskiller<br />

det sig fra traditionelle<br />

parker. De lyse og lette birke<br />

står som modspil til industriens<br />

tekniske og tunge konstruktioner<br />

der står tilbage som efterladte<br />

skulpturelle elementer.<br />

De industrielle konstruktioner<br />

som er underlagt tidens og<br />

vejrets forandringsprocesser,<br />

danner et samspil med beplantningens<br />

dynamiske udvikling.<br />

Dette sampil kan man<br />

kalde successionsæstetik. Her<br />

er det forandring og forvandling<br />

som er i fokus.<br />

Driftsmæssigt betyder det at<br />

man må gå bort fra en traditionel<br />

parkdrift hvor man bl.a.<br />

gennem beskæringer af de enkelte<br />

træer generelt forsøger<br />

at fastholde en statisk situation.<br />

I stedet skal driften forholde<br />

sig til at de fysiske omgivelser<br />

er under konstant forandring<br />

og at arealanvendelsen<br />

ikke er defineret på forhånd.<br />

Når industrinatur bliver gjort<br />

til beplantningsprincip skal der<br />

i driften bl.a. trækkes på viden<br />

fra skovbrug og især den del<br />

af skovbruget som handler om<br />

naturnær skovdrift. I naturnær<br />

skovdrift tager man udgangspunkt<br />

i de økologiske forhold<br />

som gælder for et givent område<br />

og udvikler en skovtype<br />

med træer af forskellig art og<br />

forskellig alder. Det kræver et<br />

indgående kendskab til bestandes<br />

successionsforløb for<br />

at kunne styre og udvikle de<br />

æstetiske kvaliteter og rekreative<br />

muligheder.<br />

Industrinatur som beplantningsprincip<br />

understøtter også<br />

områdets funktion som 1:1museum.<br />

For det første er beplantningen<br />

med til at understøtte<br />

parkens karakter som<br />

noget anderledes og ukontrolleret<br />

der skiller sig ud fra det<br />

omliggende styrede samfund.<br />

Man opfordres til at gå på opdagelse<br />

i landskabsparkens industrielle<br />

omgivelser. Med få<br />

simple indgreb er der skabt tilgang<br />

til de tekniske anlæg og<br />

dermed mulighed for at udforske<br />

dem.<br />

Andre steder har stål- og<br />

gasværket fået nye programmer.<br />

En tidligere gasbeholder<br />

er omdannet til dykkercenter.<br />

Betonvægge som tidligere udgjorde<br />

ramme for råstofdepoter,<br />

anvendes som klatrevægge.<br />

Bygninger anvendes til forskellige<br />

kulturelle arrangementer.<br />

Samspillet mellem<br />

industrinaturen, de industrielle<br />

konstruktioners langsomme<br />

forfald og bygningernes nye<br />

anvendelse udgør en usentimental<br />

bevarelse og formidling<br />

af Ruhrdistriktets industrihistorie.<br />

Over for den ’ukontrollerede’<br />

industrinatur er der enkelte<br />

områder med traditionel<br />

styret beplantning. Omkring<br />

ankomstarealet til parken findes<br />

opstammede træer plantet<br />

i grid. Her dannes et rum af<br />

mere traditionel karakter som<br />

et modspil til industrinaturens<br />

ukontrollerede og uplanlagte<br />

udseende. Kontrasten mellem<br />

den stramme beplantning og<br />

den spontane bevoksning understreger<br />

at industrinaturen<br />

er en bevidst strategi og ikke<br />

et tilfælde.<br />

Fra goldt til frodigt<br />

I Emscher Park er industrinaturen<br />

et beplantningsprincip<br />

som gør det økonomisk og<br />

driftsmæssigt muligt at gøre<br />

Emscher Park og de enkelte<br />

delprojekter mere grønne. I<br />

Naturpark Südgelände i Berlin<br />

er udgangspunktet modsat.<br />

Her er industrinaturen resultat<br />

af fravær af planlægning.<br />

Området der ligger i bydelen<br />

Schönenberger, fungerede<br />

som rangerterræn fra 1880 og<br />

frem til 1952. Det 18 ha store<br />

område lå derefter øde hen,<br />

og underlagt naturlig succession<br />

udviklede det sig de næste<br />

GRØNT MILJØ 7/2010 45


Stålvalseeværket i Frederiksværk.<br />

Dele af området kan overlades til den<br />

naturlige succession så pionerarter,<br />

hovedsageligt birk og skovfyr, kan etablere<br />

sig. Andre områder kan holdes som<br />

næringsfattige og kalkrige overdrev som<br />

begge er sjældne habitater. Jorden er<br />

meget kalkrig på grund af produktet<br />

skeovnsslagger fra stålproduktionen.<br />

30-40 år til et urbant vildnis. I<br />

slutningen af 70’erne undersøgte<br />

de lokale myndigheder<br />

områdets økologi og konkluderede<br />

at området grundet<br />

den rige flora og fauna havde<br />

udviklet sig til et af byens mest<br />

biodiverse områder. I 1999<br />

blev Südgelände udpeget som<br />

naturbeskyttelsesområde og<br />

åbnede som offentlig tilgængelig<br />

naturpark i år 2000.<br />

I samspil med de omdannede<br />

og bevarede elementer fra<br />

områdets industrihistorie, som<br />

f.eks. skinner, lamper, bygninger,<br />

vandhaner, vandtårn, drejeskiver,<br />

fungerer Südgelände<br />

i dag både som naturperle og<br />

alternativ formidler af industrihistorien.<br />

Adgang og beskyttelse<br />

Da man skulle omdanne Südgelände<br />

til naturpark, stod<br />

man over for to overordnede<br />

udfordringer.<br />

For det første skulle man<br />

forholde sig til hvordan området<br />

kunne åbnes for offentligheden<br />

uden at naturen ville<br />

lide overlast. Det blev løst ved<br />

at etablere et tydeligt og klart<br />

afgrænset stiforløb skåret ind i<br />

46<br />

det mere eller mindre tilgroede<br />

område. Stierne blev udformet<br />

dels ved at omdanne<br />

tidligere baneforløb til asfaltstier,<br />

dels ved at lave et hævet<br />

stiforløb gennem området.<br />

Herved bliver brugeren tydeligt<br />

adskilt fra omgivelserne,<br />

og der signaleres at naturen<br />

skal betragtes og beskyttes,<br />

ikke betrædes og forstyrres.<br />

Man forstod at den unikke<br />

natur var defineret af lysninger,<br />

lunde og lukkede bevoksninger<br />

i en mosaikagtig struktur.<br />

Tidligere undersøgelser<br />

havde vist at skovdækket blev<br />

fordoblet fra 37% til 70% mellem<br />

1981 og 1992, og man forventede<br />

at området over tid<br />

ville udvikle sig til en tæt lukket<br />

skov med tab af plantesamfund,<br />

karakteristisk flora<br />

og fauna, åbne områder og<br />

variation af rum.<br />

For at undgå det, blev den<br />

driftsmæssige løsning at kombinere<br />

den naturlige succession<br />

med styring og kontrol.<br />

Målet er at fastholde den mosaikagtige<br />

struktur. Ved at tillade<br />

den naturlige succession<br />

på visse områder og samtidig<br />

kontrollere at de åbne områ-<br />

der ikke gror til, bevarer man<br />

den naturmæssige værdi.<br />

I dag er området habitat for<br />

en række plante- og dyrearter<br />

herunder 366 arter af bregner<br />

og blomster, 28 ynglende fugle,<br />

49 svampe, 14 græshopper<br />

og fårekyllinger, 57 edderkopper<br />

og ikke mindst 208 arter af<br />

bier og hvepse.<br />

Stålvalseværket<br />

I både Emscher Park og Südgelände<br />

har industrinatur vist<br />

sig som en beplantningsstrategi<br />

der indeholder en række<br />

fordele. For det første er det<br />

en effektiv måde at forgrønne<br />

større arealer på med relativt<br />

få midler. For det andet får<br />

man anderledes grønne områder<br />

på grund af samspillet<br />

mellem det økologiske udgangspunkt<br />

som industrien efterlader<br />

og naturens succession.<br />

Udtryksmæssigt placerer<br />

de sig mellem natur, skov og<br />

park, og driftsmæssigt ligger<br />

de i grænselandet mellem<br />

parkforvaltning, naturforvaltning<br />

og skovdrift.<br />

Naturen har en utrolig evne<br />

til at tilbageerobre tidligere<br />

forstyrrede og forurenede om-<br />

råder og inden for en relativ<br />

kort periode at udvikle meget<br />

biodiverse naturtyper. Det er<br />

et potentielt aktiv i fremtidig<br />

planlægning af tidligere industrielle<br />

områder. Dette potentiale<br />

har vi sat ind i en dansk<br />

kontekst, nemlig Stålvalseværket<br />

i Frederiksværk. Her er der<br />

problemstillinger meget lig de<br />

tyske. Derfor har det på flere<br />

niveauer været muligt at overføre<br />

erfaringer og konklusioner<br />

til Stålvalseværket.<br />

Stålvalseværksområdet omfatter<br />

cirka 40 ha eller en fjerdedel<br />

af hele byens areal. Det<br />

er derfor en kæmpeudfordring<br />

for kommunen, både<br />

økonomisk og byudviklingsmæssigt.<br />

Derfor valgte vi en<br />

strategi som bl.a. fokuserede<br />

på to nedslagsområder som<br />

skal fungere som udgangspunkter<br />

og kickstartere for en<br />

fremtidig udvikling.<br />

I det ene ser vi muligheden<br />

for at omdanne et tidligere<br />

depotområde til industrinaturpark.<br />

Tanken er at den i fremtiden<br />

kan udvikle sig til en helt<br />

unik naturtype og formidle<br />

områdets helt specielle historie<br />

gennem beplantningen.<br />

GRØNT MILJØ 7/2010


Depotområdet er opbygget<br />

dels af opfyldsmateriale af<br />

sand pumpet ind fra Roskilde<br />

fjord, dels af restproduktet<br />

skeovnsslagger fra stålproduktionen.<br />

Skeovnsslagge var oprindeligt<br />

kalk udvundet i Faxe<br />

Kalkbrud og indgik i processen<br />

for at sikre stålkvaliteten. I dag<br />

ligger det som et kalkrigt fundament<br />

på depotområdet.<br />

Depotområdet udgør således<br />

et område med et økologisk<br />

udgangspunkt som kun<br />

findes få andre steder i Danmark,<br />

heriblandt Faxe Kalkbrud,<br />

Møns klint samt områder<br />

ved Thisted, syd for Ålborg<br />

og nord for Grenå.<br />

Vi foreslår at dele af området<br />

overlades til den naturlige<br />

succession så pionerarter, hovedsageligt<br />

birk, men også<br />

skovfyr, kan etablere sig. Andre<br />

områder holdes som næringsfattige<br />

og kalkrige overdrev<br />

som begge er sjældne<br />

habitater i Danmark.<br />

Kalkrige overdrev er ofte karakteriseret<br />

af en meget artsrig<br />

flora. Den kan omfatte arter<br />

som rundbælg, stivhåret<br />

kalkkarse, bakkestilkaks, nøgleblomstret<br />

klokke, vårstar,<br />

bakketidsel, stor knopurt,<br />

tyndakset gøgeurt, stor gøgeurt,<br />

hulkravet kodriver og opret<br />

hejre. Derudover er overdrevene<br />

vigtige for den danske<br />

fauna. En stor del af Danmarks<br />

cirka 18.000 insekter er<br />

knyttet til overdrev, herunder<br />

mere end halvdelen af de danske<br />

sommerfugle.<br />

Vi ser også mulighed for at<br />

udnytte kalken til at etablere<br />

en troldeskov af bøg. I ren<br />

kalk udvikles bøgetræer dårligt<br />

og vil sandsynligt udvikle<br />

troldevækst. Kalken vil ligeledes<br />

mindske optag af jern og<br />

mangan hvilket resulterer i<br />

nedsat produktion af grønkorn<br />

i bladene. Man kan derfor<br />

forvente at bøgen vil udvikle<br />

den karakteristisk lysegrønne<br />

farve som kendes fra<br />

bøgetræerne på Møns klint.<br />

Et grønt potentiale<br />

Set på baggrund af studieturene<br />

og specialet er der et stort<br />

uudnyttet potentiale i de tidligere<br />

industrielle landskaber<br />

for at udvikle byers grønne<br />

struktur. Industrinaturen kan<br />

bidrage til en mere grøn byomdannelse<br />

og bl.a. løse en<br />

række ressourcemæssige udfordringer<br />

når store industrielle<br />

arealer skal omdannes.<br />

I et bæredygtighedsperspektiv<br />

kan industrinaturen forventes<br />

at have samme kvaliteter<br />

som skove baseret på naturnær<br />

skovdrift. Begge bygger<br />

på eksisterende økologiske vilkår,<br />

herunder hydrologiske og<br />

jordbundmæssige forhold.<br />

Industrinaturen vil derfor<br />

have lettere ved at tilpasse sig<br />

klimaforandringer end mere<br />

traditionelle grønne områder,<br />

økologisk som æstetisk. Mindre<br />

kollaps og ændringer i<br />

økosystemet er allerede en del<br />

af den naturlige succession, og<br />

forandringer forårsaget af klimaet<br />

vil opfattes som en naturlig<br />

del af karakteren.<br />

Industrinaturen giver ligeledes<br />

en unik mulighed for at<br />

omdanne de ofte centralt beliggende<br />

forladte industrilandskaber<br />

til biodiverse grønne<br />

oaser til gavn for både mennesker,<br />

dyr og planter. Som projekterne<br />

i bl.a. Tyskland viser,<br />

er natur og industri ikke uadskillelige<br />

størrelser. De kan<br />

sameksistere og blive til unikke<br />

urbane grønne områder. ❏<br />

Sådan er det i dag.<br />

Sådan kunne det blive.<br />

KILDER<br />

Andersen H.S.; Andersen H. T. (2004):<br />

Den mangfoldige by. Statens Byggeforskningsinstitut.<br />

Bothmann, Frank; Sabine Auer. 2009.<br />

The New Emscher Valley. Reshaping<br />

an urban Landscape creates regional<br />

Identity. I REAL CORP 2009: Cities 3.0<br />

- smart, sustainable, integrative.<br />

Braae, E. (2002): Ruinøse industrinaturområders<br />

’natur’ - fra materiel<br />

produktion til kulturel proces. Fra Fabrik<br />

Fabrik - industriens arkitektur i<br />

Aalborg. Fonden til Udgivelse af Arkitekturtidsskrift<br />

B.<br />

Clark, Lars A.: Møns klint et 75 millioner<br />

år gammelt landskab.<br />

www.netbiologen.dk.<br />

Ejrnæs, R. Fredshavn, J. og Nygaard,<br />

B. (2009): Overdrev, Enge og Moser -<br />

Håndbog i naturtypernes karakteristik<br />

og udvikling samt forvaltningen<br />

af deres biodiversitet. Faglig rapport<br />

fra DMU nr. 727. Danmarks <strong>Miljø</strong>undersøgelser<br />

Aarhus Universitet.<br />

Hartoft-Nielsen, P.; John Nousianinen<br />

(2001): Styring af erhvervslokalisering<br />

og omdannelse af ældre erhvervsområder.<br />

Forskningscentret for Skov &<br />

Landskab.<br />

Landschafstpark Duisburg Nord.<br />

www.landschaftspark.de.<br />

Langer, A. (2007): Urban Wildscapes -<br />

Pure urban nature, Nature-Park Südgelände<br />

Berlin. Department of<br />

Landscape, University of Sheffield &<br />

Environment Room Ltd.<br />

Ministeriet for fødevare, landbrug og<br />

fiskeri, www.netpublikationer.dk.<br />

Skov og Naturstyrelsen: Jordbundsforhold<br />

og vegetation på kalkrig<br />

jordbund i Drarstrup. www.sns.dk.<br />

SKRIBENTER<br />

Mikkel Zoffmann Jessen og Bo Holm-<br />

Nielsen er begge landskabsarkitekter.<br />

Artiklen er baseret på deres speciale.<br />

GRØNT MILJØ 7/2010 47


48<br />

Vi leverer planter af<br />

høj kvalitet til alle typer<br />

park- og haveanlæg.<br />

Vi tilbyder rådgivning<br />

i valg samt plantning,<br />

pasning og pleje af<br />

planter.<br />

HedeDanmarks Planteskole:<br />

Planteskolen Brøndlundgård<br />

Brøndlundvej 2<br />

Gabøl<br />

6500 Vojens<br />

Telefon 74 87 16 00<br />

Telefax 74 87 15 43<br />

plant@hededanmark.dk<br />

www.hededanmarksplanteskole.dk<br />

Driftsvejledning<br />

kan hentes som pdf<br />

‘Kvalitetsbeskrivelse for drift af<br />

grønne områder’ fra Skov &<br />

Landskab har været udsolgt i<br />

årevis, men den er tilgængelig<br />

som pdf på Skov & landskabs<br />

hjemmeside www.sl.ku.life.dk.<br />

Søg med stikordet ‘kvalitetsbeskrivelse’<br />

eller se under publikationer><br />

rapporter>rapporter<br />

for fagfolk. Udgivelsen er fra<br />

1998, og findes ikke i en nyere<br />

udgave. For den næsten parallelle<br />

‘Pleje af grønne områder’<br />

er seneste udgave fra 2000.<br />

EU forbyder handel<br />

med illegalt træ<br />

Handel med træ af illegal oprindelse<br />

er blevet forbudt i EU.<br />

Det vedtog EU-parlamentet 7.<br />

juli med endelig virkning fra<br />

sidst i 2010. Ud over selve forbuddet<br />

pålægges importører<br />

af træ til EU at indføre et ‘påpasselighedssystem’<br />

der skal<br />

minimere risikoen for at handle<br />

med ulovligt træ. Vedtagelsen<br />

skal være med til at hindre<br />

det globale skovtab som ifølge<br />

FAO er omkring 5,2 millioner<br />

hektar om året. Tabet, der er<br />

størst i Afrika og Sydamerika,<br />

finder ofte sted for at skaffe<br />

landbrugsjord eller for at tjene<br />

penge på salg af tømmer.<br />

Konsekvensen er både tab af<br />

natur, større CO 2-udledning og<br />

lokale sociale og økonomiske<br />

konsekvenser.<br />

Tjek det gamle vejr på nettet<br />

En ny hjemmeside, www.forsikringsvejret.dk,<br />

fortæller ikke hvordan vejret bliver, men<br />

hvordan det lokalt var. Det er Cowi der står<br />

bag tjenesten på grundlag af data fra Danmarks<br />

Meteorologiske Institut. Tjenesten er<br />

udviklet for brancheorganisationen Forsikring<br />

og Pension og er beregnet til forsikringsselskaber<br />

og forbrugere når en skade er sket. Siden<br />

er gratis at bruge og åbenfor alle.<br />

Åhus<br />

400 nye stier rundt<br />

om i Danmark<br />

Fra august 2010 og fire år frem<br />

vil Friluftsrådet etablere<br />

mindst 400 nye stier fordelt<br />

rundt i 100 danske byer. Projektet<br />

kaldes ‘Kløverstier’ og<br />

vil give befolkningen adgang<br />

til kultur-, frilufts- og naturoplevelser<br />

med motion og bevægelse.<br />

Stierne er inddelt i<br />

farvekoder der fortæller om<br />

længen på den givende rute.<br />

Grøn er 2,5 km, blå 5 km, rød<br />

7,5 km, mens den sorte sti kan<br />

være af en længde på mindst<br />

10 km. Kløverstierne vælges<br />

ud fra allerede eksisterende<br />

faciliteter, oplevelser og historier<br />

og designes i samarbejde<br />

med kommuner og lokale foreninger<br />

og organisationer.<br />

Nordea-fonden støtter projektet<br />

med 6,5 mio. kr.<br />

Terrano og Åhus med formatmiks<br />

Farvemiks er velkendt for fliser<br />

og sten af beton, men nu er<br />

det også blevet almindeligt<br />

med formatmiks. Det muliggør<br />

et varieret og individuelt mønster.<br />

Starka har præsenteret to<br />

nye serier til haven og indkørslen.<br />

Den ene er Terrano der leveres<br />

med længder på 22, 26,<br />

37 og 48 cm og en fast bredde<br />

på 28 cm. Farvetonen er enten<br />

varm sandgul eller en grå-sort<br />

Terrano<br />

melering. Fliserne er overfladebehandlede<br />

så de kan modstå<br />

snavs og støv. En anden nyhed<br />

er Åhusstenen i seks forskellige<br />

formater fra 10x10 cm<br />

til 20x15 cm. De leveres i et<br />

brunbeige eller gråsort farvemiks<br />

og med let rumled kanter.<br />

For begge nyheder er<br />

formaterne blandede på pallen<br />

og tykkelsen er 6 cm.<br />

www.starka.dk.<br />

Minikubuta der<br />

graver som en midi<br />

En 5½ tons maskine der kan<br />

sammenlignes med en 6 tons.<br />

Og et avanceret hydraulisk system<br />

og digitalt betjening der<br />

gør hverdagen mere behagelig<br />

for maskinføreren. Sådan<br />

omtaler importøren Løwener<br />

den ny Kubota KX 057-4 minigraver<br />

som med sin 46 hk dieselmotor<br />

kan tage 1200 kg i<br />

strakt arm og grave næsten 4<br />

meter ned. Minien er næsten<br />

en midi. www.loewener.dk.<br />

Ved at søge på tidspunkt, adresse og vejrtype,<br />

f.eks. nedbør eller vindstyrke, kan man se<br />

hvordan vejret udfoldede sig på ens bopæl på<br />

det givne tidspunkt. Ved at zoome ind kan<br />

man med én km 2 nøjagtighed se hvordan et<br />

eventuelt uvejr har formet sig time for time.<br />

Det er også muligt at tilmelde sig en smsvarslingsfunktion<br />

der advarer mod f.eks. skybrud<br />

eller storm i nærområdet. Endvidere kan<br />

man få råd til at forebygge skader på sit hus<br />

som følge af hårdt vejr.<br />

Bundet bærelag af<br />

slagge med cement<br />

Forbrændingsslagger kan bruges<br />

som bundet bærelag hvis<br />

man tilsætter cement. Det viser<br />

forsøg som Vejdirektoratet<br />

har udført. For at trykstyrken<br />

kan blive god nok, skal man<br />

dog helt op på 8% cement<br />

hvis det skal svare til styrken i<br />

almindelige cementbundne<br />

bærelag, og så bliver det ret<br />

dyrt. Som besparelse foreslås<br />

at bruge en banding af cement<br />

og flyveaske. Det vil indgå<br />

i de fortsatte forsøg. Forbrændingsslagge<br />

er ellers kun<br />

anbefalet til bundsikring, og<br />

selv til dét er det ikke er nær<br />

så godt som bundsikringsgrus,<br />

hverken med hensyn til bæreevne<br />

eller fugtfølsomhed. Reglerne<br />

kan ses i Vejdirektoratets<br />

‘Ubundne bærelag af forbrændingsslagge’<br />

fra 2004 og i<br />

anlægsgartnernormerne.<br />

KILDE. Salem M. Ghaiby og Caroline<br />

Hejlesen (2010): Cementstabiliserede<br />

forbrændingsslagger som bærelag.<br />

Trafik & Veje 8/10.<br />

GRØNT MILJØ 7/2010


De digitalt baserede<br />

redskaber giver<br />

‘moderat fysisk aktivitet’.<br />

Digitale legeredskaber får<br />

børnene i gang i frikvarteret<br />

Når børn leger med Kompans<br />

digitale legeredskaber får de<br />

bevæget sig mere end ellers.<br />

Det viser et studie fra Syddansk<br />

Universitet udarbejdet<br />

for Kompan Play Institute. Når<br />

børnene leger med redskaberne<br />

bruger de mellem en tredjedel<br />

og halvdelen af legetiden<br />

på hvad der defineres som<br />

‘moderat fysisk aktivitet’. Resten<br />

af tiden blev brugt på lav<br />

fysisk aktivitet.<br />

Udersøgelsen er foretaget<br />

på Københavns Internationale<br />

Skole i Hellerup. Her målte<br />

man hvor meget energi 14-årige<br />

skolebørn bruger, mens de<br />

i frikvartererne leger på de digitale<br />

legeredskaber i Icon-serien<br />

(Nova, Rocky, Space,<br />

Swirl). Icon er en elektronisk<br />

platform som gør legepladsen<br />

interaktiv. Legeredskaberne er<br />

baseret på konkurrencer, fysisk<br />

aktivitet og socialt samvær.<br />

Der var tendens til større aktivitet<br />

når børnene selv vælger<br />

legekammerater end når andre<br />

(dem der udførte forsøget)<br />

gør det. Der er også tendens<br />

til at pigerne bruger mere<br />

energi end drengene, men det<br />

kan skyldes at kun tre - og<br />

næppe repræsentative - piger<br />

ville være med i forsøget.<br />

„Alt for mange unge teenagere<br />

holder op med at være<br />

fysisk aktive. At Kompan Icon<br />

motiverer dem til fysisk aktivitet<br />

betyder at et af de to vigtigste<br />

succeskriterier for produktlinien<br />

er blevet opfyldt.<br />

Det andet succeskriterium var<br />

at skabe social kontakt. Når<br />

eleverne leger endnu mere intenst<br />

på produkterne i de selvvalgte<br />

grupper et det et vink<br />

om at Kompan Icon og fri leg<br />

på legepladsen også støtter de<br />

unges sociale samspil,“ hedder<br />

det fra Kompan. sh<br />

KILDER<br />

Kompan (2010): Ny undersøgelse:<br />

Kompan Icon ‘øger den fysiske aktivitet’.<br />

www.kompan.dk.<br />

Mathias Ried-Larsen, Anders <strong>Grønt</strong>ved,<br />

Karsten Froberg (2010): Energy<br />

Expenditure in Children during Play<br />

on Kompan ICON SPACE and NOVA<br />

Playgrounds. Syddansk Universitet.<br />

Beskæringsværktøj<br />

Stangsakse<br />

Knivtandssave<br />

Topsave<br />

SITAS<br />

www.sitas.dk 44 65 05 65<br />

GRØNT MILJØ 7/2010 49


BRANCHE<br />

Dansk Skovbrugs<br />

Tidsskrift går ind<br />

Dansk Skovbrugs Tidsskrift - eller<br />

bare DST - er nedlagt på<br />

grund af faldende antal abonnenter<br />

og derfor underskud.<br />

Kun godt 300 abonnenter var<br />

der tilbage mod de de omkring<br />

900 tidsskriftet havde i<br />

1989 da tidsskriftet var begyndt<br />

i sit nuværende regi.<br />

Også problemer med at skaffe<br />

stof til bladet spiller en rolle,<br />

oplyser redaktionen. Udgivelsen<br />

har normalt omfattet fire<br />

hæfter om året i A5-format,<br />

men også temahæfter om især<br />

skovdyrkning. Før 1989 var<br />

DST medlemsblad sammen<br />

med ‘Skoven’ der blev oprettet<br />

i 1969. DST skulle tage sig af<br />

de længere, faglige artikler af<br />

såkaldt blivende værdi. Dem<br />

må ‘Skoven’ nu overtage helt.<br />

Conmac vil ind på<br />

det gule marked<br />

Conmac A/S hedder en ny aktør<br />

blandt danske leverandører<br />

af de store entreprenørmaskiner.<br />

Firmaet er en udløber<br />

af Helms TMT-Centret A/S der i<br />

forvejen er kendt for sine lidt<br />

mindre entreprenørmaskiner.<br />

Conmac åbnede tidligere i år<br />

en outletforretning i Herning<br />

for at sælge brugte maskiner,<br />

men nu er nye agenturer kommet<br />

til, ikke mindst Case Construction<br />

som er overtaget fra<br />

Scantruck, men også bl.a. den<br />

amerikanske Laser Grader og<br />

den italienske Dieci teleskoplæsser.<br />

Fra 1. oktober åbner<br />

Conmac, Helms TMT-Centret<br />

og Johs. Mertz A/S desuden en<br />

fælles forhandling af maskiner<br />

i Sorø. Det sker under navnet<br />

Helms & Mertz A/S.<br />

HedeDanmark<br />

passer Danfoss<br />

HedeDanmark A/S ekspanderer<br />

inden for drift af grønne<br />

områder. Fra 1. juli overtog firmaet<br />

driften af Danfoss-koncernens<br />

samlede grønne områder<br />

på 30 ha. I forvejen driver<br />

HedeDanmark grønne områder<br />

for bl.a. Nordea Ejendomme,<br />

Aalborg Kommune, Vejdirektoratet<br />

og Københavns<br />

Kommune.<br />

50<br />

Anlægsgartnerfirmaer kan også levere god brolægning. Her er et af dem i gang med en mindre opgave.<br />

De pressede brolæggerfirmaer<br />

Mister arbejde til både kommunale entreprenører og anlægsgartnere<br />

Brolæggerfirmaerne mister<br />

arbejde i konkurrencen<br />

med de kommunale entreprenørafdelinger<br />

og private anlægsgartnervirksomheder.<br />

Alle<br />

parter byder med på de kommunale<br />

udbud om befæstelser,<br />

og brolæggerfirmaerne<br />

vinder færre af dem end før.<br />

Kommunerne er ellers brolæggerfirmaernes<br />

største arbejdsgiver.<br />

Cirka 75% af deres opgaver<br />

ligger enten dér eller<br />

hos staten. Men det er altså et<br />

tal der falder.<br />

I Brolæggerlauget vurderes<br />

det at 20% af medlemmernes<br />

traditionelle opgaver i dag udføres<br />

af kommunerne selv med<br />

egne brolæggere som bl.a. er<br />

overtaget fra de private firmaer.<br />

Og tallet er blevet større på<br />

det seneste, vurderer laugssekretær<br />

John Hvass.<br />

Samtidig overtager anlægsgartnervirksomheder<br />

stadig<br />

mere af kommunernes belægningsarbejde,<br />

også når det<br />

gælder ren granit. Det gør de<br />

som led i større entrepriser der<br />

både omfatter befæstelser og<br />

beplantning. John Hvass vurderer<br />

at det kan spille en rolle<br />

at brolæggernes løn er lidt højere<br />

end anlægsgartnernes.<br />

Hvass beklager at brolæggerfirmaerne<br />

taber terræn.<br />

„Vores undren går på at man<br />

ikke stiller krav om at medarbejderne<br />

skal være faglærte<br />

på området. Anlægsgartnerne<br />

er gode til mange ting, men<br />

de ‘grønne’ af dem har ikke en<br />

egentlig uddannelse til at sætte<br />

granit. De beskæftiger sig<br />

primært med træer, buske og<br />

græs. De ‘grå’ anlægsgartnere<br />

har mere med om belægning,<br />

men de har mere om beton<br />

end om granit,“ siger Hvass.<br />

For at løse problemet vil<br />

lauget nu prøve at holde kommunerne<br />

fast på at arbejdet<br />

skal udføres af faglærte. Han<br />

udelukker heller ikke at brolæggerfirmaerne<br />

ansætter<br />

medarbejdere med ‘grønne<br />

fingre’ så man selv kan byde<br />

på blandede opgaver.<br />

Kim Tang, fagkonsulent i<br />

Danske Anlægsgartnere, afviser<br />

at anlægsgartnervirksomheder<br />

er ufaglærte i forhold til<br />

belægninger. „Dels fordi belægningsarbejde,<br />

herunder<br />

klassisk brolægning, faktisk er<br />

en væsentlig del af uddannelsen,<br />

i hvert fald når man ser på<br />

linjen for anlægsteknik. Dels<br />

fordi anlægsgartnervirksomheder<br />

meget ofte har ansat<br />

brolæggere. Det skal også<br />

med at anlægsgartnervirksomheder<br />

også tager brolæggerfirmaer<br />

ind som underentreprenører,“<br />

siger han.<br />

Kim Tang er med på at brolæggerfirmaer<br />

kan tage beplantning<br />

med på ligesom anlægsgartnerne<br />

kan tage brolægningen<br />

med: „Men så er<br />

det ikke nok at ansætte folk<br />

med grønne fingre. Så skal de<br />

være faguddannede anlægsgartnere.<br />

Ellers hænger Hvass’<br />

egen argumentation jo heller<br />

ikke sammen,“ siger han.<br />

Samtidig med at de mister<br />

opgaver oplever brolæggerne<br />

også pressede priser fordi<br />

kommunerne udsætter anlægsarbejder<br />

og reparationer<br />

og derfor udbyder mindre. Licitation<br />

Byggeriets Dagblad<br />

henviser til kilder der taler om<br />

et fald på op mod 35%.<br />

Brolæggerlauget - der er det<br />

samme som Brolægningssektionen<br />

i Dansk Byggeri - kritiserer<br />

at de kommunale politikere<br />

for at lade kommunerne<br />

overtage mere af brolæggerarbejdet.<br />

På laugets generalforsamling<br />

gav flere medlemmer<br />

udtryk for at de ikke kan<br />

gennemskue om de kommunale<br />

bud har det hele med, og<br />

om konkurrencen derfor er<br />

helt fair. sh<br />

KILDER<br />

Licitationen Byggeriets Dagblad<br />

26.7.2010.<br />

Mestertidende 7/2010.<br />

Samtale med John Hvass 27.8.2010.<br />

GRØNT MILJØ 7/2010


Legepladselskabets år i jubilæets tegn<br />

2009 var jubilæumsår for<br />

Dansk Legeselskab. 50 år var<br />

det siden selskabet blev stiftet<br />

i 1959 af bl.a. Jens Sigsgaard,<br />

Max Siegumfeldt og C.Th. Sørensen.<br />

Det prægede også<br />

årets aktiviteter, fremgik det<br />

af selskabets generalforsamling<br />

19. maj 2010. Sammen<br />

med International Play Organisation<br />

Denmark arrangerede<br />

selskabet jubilæumskonferencen<br />

‘Hvor skal vi lege’ 11. maj<br />

2009. En stor velbesøgt succes<br />

med 150 deltagere, oplyste<br />

‘Entreprenør & Håndværk’ heder<br />

den nye messe som entreprenørsektionen<br />

under Maskinleverandørerne<br />

vil holde i<br />

samarbejde med Messecenter<br />

Herning. Det sker første gang<br />

10.-12. maj 2012 i Herning og<br />

efter planen derefter hver<br />

tredje år. Dermed har entreprenørsektionen<br />

fået fastlagt<br />

sin messepolitik efter at Entreprenør<br />

& Grønne Anlæg blev<br />

formand Helle Nebelong i sin<br />

beretning. Senere på året udkom<br />

selskabets tidsskrift Legepladsen<br />

i et udvidet jubilæumsnummer.<br />

Hertil kom et par<br />

københavnerbegivenheder,<br />

bl.a. Legens Dag som selskabet<br />

også holder 15. oktober i år.<br />

Helle Nebelong fortsætter som<br />

formand og suppleres i bestyrelsen<br />

af Carsten Frederiksen,<br />

Henny Green, Dina Ingerslev<br />

Heldt, Frank Simonsen, Ning<br />

De Coninck-Smith og Annette<br />

Westermann.<br />

Se entreprenørenes præstationer<br />

Når en rådgiver eller en entreprenør<br />

involveres i en statslig<br />

byggeopgave, skal deres indsats<br />

vurderes i form af nøgletal.<br />

Nu offentliggøres nøgletallene<br />

for entreprenører, så<br />

man kan se hvordan de enkelte<br />

entreprenører performer.<br />

Sigtet er at skabe synlighed<br />

om kvaliteten i byggeriet ved<br />

at vise tal og fakta om fejl og<br />

mangler i byggeriet, overholdelse<br />

af pris og tidsfrister,<br />

energiforbrug, arbejdsulykker<br />

og kundetilfredshed. Det kan<br />

også medvirke til at fremme at<br />

konkurrencen i byggeriet ikke<br />

alene foregår på pris, men også<br />

på pris og kvalitet, siger<br />

Finn Lauritzen, direktør i Erhvervs-<br />

og Byggestyrelsen. Offentliggørelsen<br />

sker nu hvor<br />

de første 100 evaluerede entreprenørsager<br />

på det statslige<br />

område er klar. Næste år offentliggøres<br />

også rådgivernøgletallene<br />

og tallene for de<br />

statslige bygherrer. For det<br />

statslige område kan nøgletallene<br />

ses på hjemmesiden<br />

www.bedstepraksisibyggeriet.dk.<br />

For det almene område vil offentliggørelse<br />

ske på Byggeskadefondens<br />

hjemmeside.<br />

Hans Holm, formand for entreprenørsektionen (til venstre) og<br />

administrerende direktør Georg Sørensen, Messecenter Herning giver<br />

hinanden håndslag på et godt samarbejde.<br />

Ny ‘Entreprenør & Håndværk‘ i 2012<br />

opgivet. Den ny messe skal<br />

være udendørs, både med<br />

stande og demonstrationsaktiviteter.<br />

Arrangørerne vil med<br />

messen samle entreprenør- og<br />

byggebranchen med fokus på<br />

materiel, bl.a. maskiner, kraner,<br />

containere, stillads og<br />

værktøj. Maskinleverandørernes<br />

sektion for vej, park og anlæg<br />

har fortsat Have & Landskab<br />

som hovedudstilling.<br />

AMU kurser på<br />

Selandia CEU<br />

Målrettede kurser inden for:<br />

Anlægsgartneri<br />

Jord og planter<br />

<br />

Muligheder med mere... C.A. Olesensvej 2 | 4200 Slagelse | www.selandia-ceu.dk<br />

GRØNT MILJØ 7/2010 51<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Kirkegårde<br />

<br />

Bliv faglært anlægsgartner gennem efteruddannelses-<br />

gave<br />

du beskæftiger dig med.<br />

Vi tilbyder uddannelsesplanlægning og IKV – Individuel<br />

<br />

individuelle mål.<br />

Se også vores kursuskalender på<br />

<br />

Eller kontakt os for yderligere information<br />

på telefon: 58 56 73 02<br />

Timan fjernstyret<br />

buskrydder RC-750<br />

Klippebredde 750 mm Op til 58°<br />

Lav højde - 500 mm<br />

<br />

- Skån ryg og ben for<br />

nedslidende belastning,<br />

anvend derfor den<br />

nye fjernbetjente<br />

buskrydder RC-750...


Uddrag af den brochure som skulle sælge uddannelsen.<br />

Ny uddannelse kæmper sig på banen<br />

24 unge startede i år på den nye uddannelse til have- og parkingeniør.<br />

Det er resultatet af et benhårdt reklamearbejde<br />

Af Lars Thorsen<br />

I<br />

år er hele 52.554 studerende<br />

blevet optaget på en videregående<br />

uddannelse. Det er<br />

næsten 6.000 flere end sidste<br />

år. Begge tal er historisk høje.<br />

Det kan derfor lyde som en<br />

meget begrænset succes når<br />

kun 24 studerende har sagt ja<br />

tak til at starte på den splinternye<br />

uddannelse som have- og<br />

parkingeniør.<br />

Men tallene snyder. Det er<br />

nemlig meget svært for en ny<br />

uddannelse at presse sig ind<br />

på markedet. For de unge er<br />

det deres fremtid som er på<br />

spil. Og tør man virkelig satse<br />

på en helt ny uddannelse som<br />

måske ikke har fundet sine<br />

ben endnu, en uddannelse<br />

som virksomhederne ikke kender<br />

og som måske ikke eksisterer<br />

om et par år?<br />

Det mente 24 unge mennesker<br />

altså, og det er studieleder<br />

for uddannelsen Susanne<br />

Ogstrup yderst tilfreds med.<br />

„Vi har sagt at vi ville være tilfreds<br />

med 20 og vi kan ikke<br />

køre med hold over 30, så det<br />

52<br />

er supergodt at 24 studerende<br />

har sagt ja,“ mener Ogstrup.<br />

Hårdt at være ny<br />

Nye uddannelser har det ofte<br />

svært i deres første år. Da kandidatuddannelsen<br />

i sundhedsvidenskab<br />

blev oprettet for<br />

snart ti år siden, var der således<br />

kun omkring 30 studerende<br />

som søgte den selv om den<br />

er en ‘søsteruddannelse’ til<br />

medicinstudiet, et af landets<br />

mest eftertragtede studier.<br />

Men også på det grønne<br />

område har de nye uddannelser<br />

måtte kæmpe hårdt. I 2008<br />

introducerede Århus Universitet<br />

to nye jordbrugsuddannelser,<br />

en bacheloruddannelse i<br />

jordbrug, fødevarer og miljø<br />

samt en kandidatuddannelse i<br />

jordbrugsvidenskab, Agrobiologi.<br />

De kunne sammen stille<br />

med 20 studerende det første<br />

år. Her to år senere går det<br />

dog lidt bedre med 22 optagne<br />

på bacheloruddannelsen og<br />

10 på kandidatuddannelsen.<br />

„Vi har optaget flere på bacheloruddannelsen,<br />

og vi har<br />

haft en god fremgang på vo-<br />

res kandidatuddannelser. Vi<br />

kunne godt ønske os flere, og<br />

der er plads til forbedringer. Vi<br />

har ambitioner om flere studerende,<br />

men vi ved også fra andre<br />

at det tager tid at løbe en<br />

ny uddannelse i gang,“ fortæller<br />

prodekan for uddannelser<br />

Det Jordbrugsvidenskabelige<br />

Fakultet på Århus Universitet,<br />

Jørgen B. Jespersen.<br />

Reklamens magt<br />

Det Jordbrugsvidenskabelige<br />

Fakultet brugte ifølge chefkonsulent<br />

Gert Ejaas Jørgensen<br />

nogle hundrede tusinde<br />

på at reklamere for de nye uddannelser.<br />

Det er i samme nabolag<br />

som de 250.000-300.000<br />

kroner Skov & Landskab ifølge<br />

Susanne Ogstrup har brugt på<br />

at få skabt opmærksomhed<br />

om have- og parkingeniøruddannelsen.<br />

Det lykkedes bl.a.<br />

at få DR til at bringe et spot i<br />

programmet OBS. Det var gratis<br />

bortset fra de 6.000 kr. det<br />

kostede at producere filmen.<br />

Generelt har der været et<br />

godt optag på Skov & Landskabs<br />

‘klassiske’ uddannelser.<br />

Der var fuldt optag på både<br />

uddannelserne til landskabsarkitekt<br />

og skov- og landskabsingeniør,<br />

og 75% flere ansøgere<br />

til den sidstnævnte i forhold<br />

til 2009. Og den stigning<br />

er ikke kommet af sig selv,<br />

pointerer Susanne Ogstrup.<br />

„Den gode søgning til skovog<br />

landskabsingeniøren skyldes<br />

til dels den opmærksomhed<br />

vi har fået skabt omkring<br />

have- og parkingeniøruddannelsen<br />

på både tv, internet,<br />

landsdækkende aviser, fagudstillingen<br />

Have & Landskab<br />

’09, reklame på universitetet<br />

og så videre,“ siger Susanne<br />

Ogstrup der mener at pengene<br />

er givet meget godt ud:<br />

„Med den intensive markedsføring<br />

vi har gennemført i år,<br />

kan vi allerede nu mærke en<br />

større interesse for at søge til<br />

2011 end vi kunne ved samme<br />

tid sidste år.“<br />

I sin første vækstsæson er de<br />

grønne uddannelsers lille ny<br />

altså skudt fint i vejret trods et<br />

ugæstfrit miljø. ❏<br />

Have- og parkingeniøruddannelsen<br />

er blevet til i samarbejde mellem<br />

Erhvervsakademi Sjælland og Københavns<br />

Universitet. Uddannelsen<br />

gennemføres på Roskilde Tekniske<br />

Skole og Skovskolen, KU Life.<br />

Det er aldrig for tidligt at begynde<br />

at interessere sig for det grønne.<br />

Her ser en lille pige som leger ved<br />

en vandtrappe og måske vil være<br />

have- og parkingeniør en dag.<br />

Den nye uddannelse har i hvert<br />

fald fået en god start, så der er<br />

gode chancer for at den stadig vil<br />

eksistere når hun en dag skal beslutte<br />

sin fremtid. Foto: Skov &<br />

Landskab.<br />

GRØNT MILJØ 7/2010


Økonomisk vækst<br />

når ikke byggeriet<br />

Den spæde økonomiske vækst<br />

har ikke slået igennem i byggeri<br />

og anlæg. Den økonomiske<br />

vækst i dansk økonomi var<br />

2,8% fra 2. kvartal 2009 til 2.<br />

kvartal 2010. I samme periode<br />

faldt produktionen i byggeog<br />

anlægsbranchen med 12%,<br />

viser de nye tal fra Danmarks<br />

Statistik. Både det private og<br />

offentlige forbrug voksede 2-<br />

3% i første del af 2010 i forhold<br />

til året før, men investeringerne<br />

i byggeri og anlæg<br />

faldt samtidig omkring 16%.<br />

Ifølge Danmarks Statistiks konjunkturindikator<br />

for byggeri<br />

og anlæg har bygge og anlæg<br />

holdt sig på det samme lave<br />

niveau de seneste fem måneder.<br />

Indikatoren er en sammenvejning<br />

af byggeriets forventninger<br />

til beskæftigelsen i<br />

de kommende tre måneder og<br />

en vurdering af ordrebeholdningen<br />

ved udgangen af den<br />

foregående måned.<br />

„BIG har på en yderst vidende måde anvendt<br />

de grønne tage som udtryksmiddel og udnyttet<br />

bygningsvolumen,“ lyder det fra Scandinavian<br />

Green Roof Association.<br />

Veksø overtager svenske Centa<br />

Svendebrev og studenterhue sammen<br />

Det er nu muligt at kombinere<br />

en erhvervsuddannelse og<br />

gymnasieuddannelse. Man får<br />

samtidig både svendebrev og<br />

et EUX-bevis som giver direkte<br />

adgang til nogle videregående<br />

uddannelser som f.eks. f.eks.<br />

diplomingeniør eller arkitekt.<br />

Loven om EUX blev godkendt<br />

af Folketinget i maj 2010 og i<br />

august startede det første hold<br />

hvor lærlingene kombinerer<br />

den faglige erhvervsuddannelse<br />

med gymnasiale fag.<br />

Uddannelsen får en længde<br />

på op til fire år og en måned.<br />

Uddannelsen er opbygget med<br />

cirka 100 ugers skoleundervisning<br />

fordelt på tre skoleophold<br />

og en praktiktid på cirka<br />

to år. EUX-forløbet tilpasses<br />

den enkelte erhvervsuddannelse<br />

og tager højde for at også<br />

erhvervsfagene bidrager til<br />

elevens studiekompetence.<br />

Den kombinerede uddannelse<br />

kan indtil videre tages på<br />

Mercantec i Viborg, Syddansk<br />

Erhvervsskole i Odense og Københavns<br />

Tekniske Skole. Det<br />

er endnu ikke muligt at tage<br />

en anlægsgartner-EUX.<br />

Mostaget på 8-tallet i Ørestad blev ‘årets bedste grønne tag’<br />

Det nye store boligbyggeri<br />

8Tallet i Ørestad, København,<br />

har vundet prisen ‘Årets bedste<br />

grønne tag’ for sit skrå<br />

mosstag. Arkitekt Bjarke Ingels<br />

tegnestue BIG har tegnet bygningen<br />

der har form som et<br />

kantet ottetal. 1700 m 2 af de<br />

lange, stejle og vindudsatte<br />

tagflader er dækket af mos.<br />

„Taget bidrager ikke kun<br />

med miljømæssige fordele<br />

som vi alle kender fra grønne<br />

tage, men bidrager også til det<br />

Den danske producent af inventar<br />

til udemiljøet, Veksø,<br />

har overtaget Centa Component<br />

AB i Malmø. Den svenske<br />

virksomhed har siden 1996<br />

specialiseret sig i design, produktion<br />

og montage af overdækninger,<br />

infotavler og udstyr<br />

til togperroner og bushol-<br />

visuelle drama og appel af<br />

skrånende tage og tagterrasserne<br />

imellem,“ siger Bjarke<br />

Ingels der tidligere har arbejdet<br />

med grønne tage, bl.a. på<br />

VM Bjerget i samme kvarter.<br />

„BIG har på en yderst vidende<br />

måde anvendt de grønne<br />

tage som udtryksmiddel og<br />

udnyttet bygningsvolumen,“<br />

lyder det fra Scandinavian<br />

Green Roof Association der<br />

har uddelt prisen siden 2000<br />

for at fremme grønne tage.<br />

depladser. I 2008/2009 omsatte<br />

Centa forknap 30 mio. svenske<br />

kroner. Veksø der ejes af NRGi,<br />

har siden 1986 været etableret<br />

i Sverige og har i forvejen serier<br />

inden for overdækninger<br />

til busholdepladser med design<br />

af bl.a. Henning Larsens<br />

tegnestue. www.vekso.com.<br />

I det hele taget vinder tendensen<br />

med planter på Københavns<br />

tage frem. På Nørrebro<br />

har en andelsforening i Birkegade<br />

fået anlagt en park på<br />

toppen, Rigsarkivet har en<br />

have på taget, og Nationalbanken<br />

er også grøn for oven.<br />

Københavns Kommune har<br />

besluttet at alle nye flade tage<br />

på både private og offentlige<br />

bygninger med en hældning<br />

på under 30% skal beplantes<br />

med grønne vækster. sh<br />

OK grøn anlæg<br />

- grundlaget for<br />

kvalitet i top<br />

Pleje og vedligeholdelse<br />

Anlægsarbejde<br />

Jordarbejde og kloak<br />

OK grøn anlæg as<br />

Tlf.: 57 53 75 09<br />

www.ok-as.dk<br />

Inspirerende<br />

udemiljøer anlægges<br />

og vedligeholdes<br />

GRØNT MILJØ 7/2010 53


Gartnerne har både grønne<br />

fingre og regnskaber<br />

Danske Anlægsgartnere har finpudset et nyt<br />

værktøj som allerede har vist sin duelighed<br />

Af Lars Thorsen<br />

Landets 200.000-300.000 små<br />

og mellemstore virksomheder<br />

tænder lyset tidligt, går<br />

sent hjem og farer land og<br />

rige rundt. Det betyder at deres<br />

CO2-udslip må være kolossalt.<br />

Formentligt. For der er aldrig<br />

nogen som dokumenteret<br />

miljøpåvirkningen.<br />

„Der er ikke en djævel der<br />

ved det,“ siger energipolitisk<br />

medarbejder i Håndværksrådet,<br />

Henrik Lilja. „Ingen kan<br />

sige det præcist, men der er<br />

mange der har et gæt. Jeg vil<br />

skyde på at små og mellemstore<br />

virksomheder over en<br />

bred front står for i omegnen<br />

af 15% af det samlede danske<br />

energiforbrug. I den enkelte<br />

virksomhed virker det måske<br />

ikke af så meget, men til sammen<br />

er der tale om enorme<br />

mængder.“<br />

Starter optællingen<br />

Der er ikke tradition for at små<br />

og mellemstore virksomheder<br />

arbejder målrettet på at sænke<br />

deres forbrug af elektricitet<br />

eller brændstof, f.eks. ved at<br />

dokumentere deres forbrug<br />

med et grønt regnskab. Det er<br />

mest noget som de helt store<br />

virksomheder gør for at markedsføre<br />

sig selv. Eksempelvis<br />

54<br />

laver sprøjtegiftgiganten Cheminova<br />

hvert år et grønt regnskab.<br />

Nu har brancheforeningen<br />

Danske Anlægsgartnere imidlertidig<br />

færdigpudset et grønt<br />

regnskab som for første gang<br />

kan være med til at dokumentere<br />

små håndværksvirksomheders<br />

forbrug. Et grønt regnskab<br />

tillader virksomheden at<br />

byde på opgaver hvor et miljøengagement<br />

er påkrævet, og<br />

det hjælper i markedsføringen,<br />

men først og fremmest er<br />

det et værktøj til at tøjle virksomhedens<br />

forbrug.<br />

Værktøjet til at lave det<br />

grønne regnskab er udviklet af<br />

Danske Anlægsgartnere og<br />

Force Technology. Det har de<br />

gjort i samarbejde med flere<br />

anlægsgartnervirksomheder<br />

som sideløbende har lavet deres<br />

eget grønne regnskab - og<br />

flere af dem har allerede fået<br />

store besparelser. Så snart der<br />

kommer tal på forbruget, er<br />

det nemlig lettere at motivere<br />

medarbejderne.<br />

Et af prøvekanin-firmaerne<br />

har oplevet at forbruget af<br />

diesel pr. medarbejder er faldet<br />

fra 1250 liter pr. medarbejder<br />

i 2008 til 950 liter i 2009.<br />

Det er et fald på 24% som<br />

Mange dieselbiler små, gør en stor, beskidt å. Det er essensen i det budskab<br />

som miljøorganisationen Greenpeace gør opmærksom på her. Der<br />

er heldigvis et stort potentiale for miljøbesparelser. Foto: Greenpeace.<br />

både kan mærkes på bundlinjen<br />

og i atmosfæren.<br />

„Det må jeg sige er vældig<br />

interessant. Virkelig interessant.<br />

En stor del af vores medlemsvirksomheder<br />

har jo en<br />

masse transport, så sådan et<br />

grønt regnskab kan være af<br />

enorm betydning,“ understreger<br />

Henrik Lilja.<br />

Kæmpe potentiale<br />

Samme følelse går igen hos de<br />

anlægsgartnere der har arbejdet<br />

med det grønne regnskab.<br />

„Vi kører fire gange rundt<br />

om jorden i vore biler hvert år.<br />

Her er kæmpe potentiale for<br />

forbedringer til glæde for miljøet<br />

og ikke mindst økonomien,“<br />

forklarer HedeDanmarks<br />

Carsten Damgaard.<br />

Så nemt er så heller ikke at lave et grønt regnskab. Men det kan lade sig gøre. Billedet fra et kursus som<br />

Danske Anlægsgartere holdt om grønne regnskaber. Nye chancer byder sig 12. og 19. november.<br />

Selv om 91-99% af de deltagendes<br />

firmaers CO 2-udslip<br />

stammede fra deres brændstofforbrug,<br />

er der dog også<br />

andre fordele at hente pointerer<br />

Thomas Olsen fra Skælskør<br />

Anlægsgartnere A/S:<br />

„Vi fandt ud af at vores elforbrug<br />

var stort og bidrog til<br />

en stor del af vores CO 2-udledning.<br />

Derfor er vi gået i gang<br />

med at se på forbedringsmuligheder<br />

på kontor og værksted.<br />

Det er godt for klimaet,<br />

og her er der desuden mange<br />

penge og spare.“<br />

Hos Frank Sørensen ApS<br />

nævner Kristian Pedersen<br />

endnu en grund til at kaste sig<br />

over det grønne regnskab: „Vi<br />

har valgt og fokusere på miljøet,<br />

fordi det er blevet et<br />

konkurrenceparameter.“<br />

Nemt at arbejde med<br />

Danske Anlægsgartneres miljøkonsulent<br />

Dorte Jørgensen<br />

understreger at det grønne<br />

regnskab er utroligt simpelt at<br />

arbejde med. Hun mener at<br />

fordelene, så som direkte besparelser<br />

og markedsføring<br />

både intern og eksternt, mere<br />

end rigeligt opvejer indsatsen<br />

med at skrive de kørte kilometer<br />

og andre nøgletal ind i det<br />

Excelark som det grønne regnskab<br />

bygger på.<br />

I takt med at flere og flere<br />

anlægsgartnere bruger det<br />

grønne regnskab og får overblik<br />

over forbruget, håber<br />

Danske Anlægsgartnere at<br />

kunne præsentere landets første<br />

konkrete nøgletal over<br />

energiforbruget i branchen. lt<br />

GRØNT MILJØ 7/2010


Fejemaskiner med motorer der holder de nye Euro 5-krav<br />

Nye emissionsregler for kørsel med<br />

større motorer kræver at de senest 1. januar<br />

2011 skal leve op til Euro 5-normen.<br />

Den stiller bl.a. nye skrappe krav<br />

til hvor mange partikler og hvor mange<br />

nitrogenoxider der må være i udstødningsluften.<br />

Det er allerede vedtaget<br />

at Euro 5 senere skal blive til Euro 6<br />

med en reducering af partikler og nitrogenoxider<br />

på 50%.<br />

OG Maskiner har nu leveret de første<br />

Boschung fejemaskiner med den nye<br />

Euro 5-motor. Første kunde var Tårnby<br />

Kommune. „Vi er selvfølgelig meget optaget<br />

af at vore maskiner opfylder de<br />

nyeste kriterier for forurening og især<br />

med maskiner som denne der altid befinder<br />

sig i nærmiljøet, er det særdeles<br />

nødvendigt,“ udtaler vejchef Allan Ejstrup<br />

fra Tårnby Kommune.<br />

Hos Tårnby Kommune er man gået i<br />

retning af mindre fejemaskiner, idet<br />

den nye 2,5 m 3 Boschung fejemaskine<br />

afløser en 7 m 3 lastbilmonteret fejemaskine.<br />

„Vi har observeret at de mindre<br />

maskiner giver os større fleksibilitet og<br />

mulighed for at kunne feje overalt, derfor<br />

denne ændring i vor taktik,“ siger<br />

Allan Ejstrup.<br />

Imidlertid kan nu også de store lastbil-<br />

monterede fejeanlæg leveres så de opfylder<br />

Euro 5-kravene. Ganske vist kan<br />

de hjælpemotorer der normalt trækker<br />

fejeanlægget, ikke leveres som Euro 5<br />

endnu. Løsningen har hidtil været den<br />

ret kostbare at montere et partikelfilter<br />

på hjælpe-motoren. Nu kan problemet<br />

løses ved at lade lastbilens egen motor<br />

trække fejeanlægget via hydraulik. Det<br />

kræver en større motor på lastbilen, og<br />

den kan kun leveres efter Euro 5-normen.<br />

OG Maskiner fået leveret en fejemaskine<br />

i denne udførelse fra leveran-<br />

døren Brock i Tyskland, og den skal vises<br />

frem på udstillinger.<br />

„Det er en ny måde at tænke lastbilmonterede<br />

fejemaskiner på,“ udtaler<br />

Søren Gersvang fra OG maskiner. “Det<br />

er dog ikke nyt for Brock der til andre<br />

markeder har leveret et større antal af<br />

denne type. Vi er nu 100% klar til at tilbyde<br />

det danske marked maskiner der<br />

opfylder de stillede krav og på den<br />

måde give vort lille bidrag til at forureningen<br />

nedsættes for at opretholde et<br />

nogenlunde klima at leve i.“ sh<br />

Leif Pedersen fra OG Maskiner (til venstre) ønsker vejchef Allan Ejstrup og chauffør Jan<br />

Petersen fra Tårnby Kommune tillykke med den nye fejemaskine.<br />

GRØNT MILJØ 7/2010 55


56<br />

VINDUET<br />

Picnic lige mellem urnegravene<br />

Kirkegårdene får mere parkpræg og<br />

bruges mere som en slags parker. Men<br />

det kan give konflikter, for vi skifter<br />

ikke alle normer på samme tid. Som Birgitte<br />

skriver i Kirkegården, august 2010:<br />

„På Holmens kirkegård har vi i år måttet<br />

sætte skilte op på opfordring fra de<br />

pårørende da de har følt sig støt over<br />

adfæren: ‘Venligst ingen solbadning -<br />

respekter gravfreden’ står der ved indgangen<br />

til fællesgraven og kolletkive<br />

områder. En yngre dame der var i færd<br />

med at slå sig ned med hovedpude,<br />

tæppe og madpakke lige mellem urnegravene,<br />

havde lidt svært ved at se problemet<br />

da hun blev henvist til Østre Anlæg<br />

der ligger tæt ved. Mennesker er<br />

meget forskellige, og det er i bund og<br />

grund også et af tilværelsens grundvilkår.<br />

Vi kan ikke gøre alle tilfredse.“<br />

Dyrehavernes spærrende hegn<br />

<strong>Miljø</strong>minister Karen Ellemann har foreslået<br />

at forbyde dyrehaver i skovene af<br />

frygt for at flere hegn vil hindre en sammenhængende<br />

og tilgængelig natur.<br />

Det harcellerer Niels Reventlow og Jan<br />

Søndergaard imod i Skoven, 8/2010:<br />

„At forbyde dyrehaver strider mod regeringens<br />

og de fleste andres højt prioriterede<br />

mål om mere biodiversitet<br />

(Danmark har endnu ikke opfyldt sin<br />

forpligttelse på dette punkt) og flere attraktive<br />

oplevelse i naturen for danskerne.<br />

Dyrehaver byder samtidig på store<br />

naturoplevelser hvilket understreges af<br />

mere end 1 million årlige besøg i Jægersborg<br />

Dyrehave. Hvad kan så være<br />

regeringens idé med at forbyde dyrehaver?<br />

Vi gætter på at strategien er:<br />

1) Tegn et skræmmebillede, i dette tilfælde<br />

af hegn overalt i Danmarks natur.<br />

2) Forbyd skræmmebillede. 3) Se ud om<br />

som om man har gjort noget godt.“<br />

Brød, biler eller natur<br />

Energipil og anden bioenergi er en del<br />

af fremtidens forureningsfrie energi.<br />

Men vi bliver også flere mennesker og<br />

vil have mere natur. Professor Jørgen E.<br />

Olesen, medlem af FN’s klimapanel, skriver<br />

i Vækst 3/2010:<br />

„Der er fire mulige løsninger på problemet<br />

med at skulle vælge mellem produktion<br />

af mad til befolkningen eller<br />

brændstof til biler og biomasse til el og<br />

varme. Den første mulighed er at øge<br />

landbrugsarealet, men dette er ikke acceptabelt<br />

på grund af store udledninger<br />

af CO 2 fra afskovning og opdyrkning.<br />

Den anden mulighed er at mindske ef-<br />

Private træer kan spille en stor rolle i gademiljøet. Her står der en bøg på en hestekastanje -<br />

præget af brune blade på grund af minermøl - på en vej på Frederiksberg.<br />

terspørgslen på fødevarer, især gennem<br />

et mindre kødforbrug. Selv om et mindre<br />

kødforbrug i de industrialiserede<br />

lande også vil have sundhedsmæssige<br />

fordele, så viser erfaring at det er meget<br />

vanskeligt at gennemføre. Den tredje<br />

mulighed er at øge stigningstakten i udbytterne,<br />

og her er der især nogle muligheder<br />

i udviklingslandene. Den fjerde<br />

mulighed er at udvikle en bioenergiproduktion<br />

på det jord der er for dårligt<br />

egnet til landbrugsmæssig udnyttelse.“<br />

Byens markante træer er private<br />

Mange af byernes markante solitærtræer<br />

er private - typisk trukket lidt tilbage<br />

fra vejen. Det bør kommunerne forholde<br />

sig mere til, skriver konsulent Svend<br />

Andersen i Teknik & <strong>Miljø</strong> 7-8/2010:<br />

„Jeg tror at mange private ejere af<br />

markante træer vil blive glade for at opleve<br />

at det offentlige og byens borgere<br />

sætter pris på deres træ og interesserer<br />

sig for det. Det giver positiv omtale i<br />

medier at kommunen samtænker egne<br />

og private træer for at gøre gøre byen<br />

og kommunen grønnere (...) Skal der<br />

være et godt samspil mellem offentlige<br />

og private træer, forventes det at der er<br />

styr på og respekt om kommunens egne<br />

træer. Alle træer skal opleves som byens<br />

og borgernes træer.“<br />

Rovdrift skal genindføres<br />

Læsøs gamle heder og strandenge er<br />

ved at gro til i skov, og 40 års landskabspleje<br />

viser at det ikke er nok at sætte får<br />

ud, skriver leder af Læsø Saltsyderi Poul<br />

Christensen i Vækst 3/2010:<br />

„I stedet er man nødt til at forarme<br />

jorden konstant, bl.a. ved afskæring af<br />

tørv, og man er nødt til at afslå den<br />

gamle lyng og fjerne den. Kort sagt skal<br />

den gamle rovdrift genindføres. Der<br />

skal maskiner til, og de skal udvikles til<br />

at kunne udføre alle de processer som<br />

man førhen kunne med lyng-le, tørvespade,<br />

får og geder. Lidt det samme kan<br />

siges om landskabspleje af strandenge,<br />

men her er der dog lidt optimisme at<br />

spore på Læsø som følge af den voksende<br />

bestand af islandske heste. Hvorom<br />

alting er, så ligger der en kraftig udfordring<br />

forude hvis de store lyngarealer<br />

og strandengene skal bevares. Vi skal<br />

turde tale om rovdrift og udpining, og<br />

vi skal acceptere at maskinerne bliver<br />

den væsentligste del af den fremtidige<br />

naturpleje på læsø. Vi undgår ikke fejl<br />

og vildskud, men naturen er robust og<br />

den lider aldrig.“<br />

Udvikler børnenes naturglæde<br />

Han bor stadig ved Fredensborg Slot,<br />

hans halve barndomshjem. Kommer i<br />

den smukke park næsten hver dag. Og<br />

den naturglæde han har fået deler han<br />

med sine børn, fortæller kronprins Frederik<br />

i Natur & <strong>Miljø</strong> 3/2010:<br />

„Det er min pligt. Børn ved jo ikke at<br />

naturen ligger der med mindre vi voksne<br />

tager dem væk fra tegnefilm og spil<br />

og viser dem hvad naturen kan bruges<br />

til. Det er umagen værd. Selv får jeg fornøjelsen<br />

af at genopdage det hele på ny<br />

fordi jeg pludselig oplever det hele på<br />

ny fordi jeg oplever det hele gennem<br />

mine børns øjne. Deres spontane begejstring<br />

smitter i den grad af på mig, og i<br />

naturen opnår vi et specielt fælleskab.<br />

Jeg får dem til at lugte, lytte og smage<br />

på naturen, og jeg synes det er helt fantastisk<br />

at se glæden i deres ansigter når<br />

de holder en lille bille eller ser en hjort.“<br />

Under overskriften ‘Vinduet’ refererer <strong>Grønt</strong><br />

<strong>Miljø</strong> udpluk fra den faglige debat. Skriv til<br />

sh@dag.dk med debatforslag eller kommentarer.<br />

GRØNT MILJØ 7/2010


KALENDER<br />

KURSER & KONFERENCER<br />

SEPTEMBER 2010<br />

Horta in urbe - urbs in horta.<br />

Landskabsarkitekt Jens Jensen,<br />

Chicago. Sønderborg 16-17/9. Arr.<br />

Museum Sønderjylland.<br />

pedr@museum-sonderjylland.dk.<br />

Danske Parkdage. Fremtidens<br />

grønne byer. Kolding 20-22/9.<br />

SL, KPN.<br />

Den gode vækstjord. Roskilde<br />

21/9. ½ dag. SL.<br />

Komprimering af ubundne materialer.<br />

Hedehusene 21/9. VEU.<br />

Golfbanen - et areal til idræt,<br />

natur og friluftsliv. København<br />

22-23/9. STE.<br />

Teknik og <strong>Miljø</strong> 2010-2020. KTCkonferencen<br />

2010. København 23-<br />

24/9. KTC.<br />

Ugekursus i afløbssystemers<br />

opbygning og funktion. Tåstrup<br />

27/9-1/10. TIR.<br />

OKTOBER 2010<br />

Cykeltrafik. Odense 5/10. VEU.<br />

Integrerede projekter i det åbne<br />

land. Jylland 7/10. SL.<br />

Kampen om investeringer. Det<br />

60. danske Byplanmøde. Århus<br />

7-8/10. DB.<br />

Samtidskunst, leg og midlertidighed<br />

i det offentlige rum. 14/<br />

10. SL.<br />

Managing the Urban Rural Interface.<br />

København 18-21/10. SL.<br />

PLUREL: Managing the Urban<br />

Rural Interface. 19-22/10. SL.<br />

Studietur til Argentina. 19-30/<br />

10. DB.<br />

By og land. Esbjerg 25/10. DB.<br />

NOVEMBER<br />

Helhedsorienteret energiplanlægning.<br />

Stenløse 9-10/11. DB.<br />

3D-arbejdsmetode i terræn. København<br />

10/11 plus følgende 3<br />

fredage og projekt. SL.<br />

Bytræseminar 2010: Beskæring.<br />

København 10/11. SL, DTF.<br />

Byplanhistorisk seminar 2010.<br />

Hørsholm 12/11. DB.<br />

Erhvervsudvikling i landdistrikter.<br />

København 18/11. SL.<br />

Planloven i praksis. Nyborg 23-<br />

24/11. DB.<br />

DECEMBER<br />

Byens vand. Malmø 8/12, Skanderborg<br />

12-13/1 og Middelfart 3/<br />

2. DB.<br />

ANDRE KURSER<br />

AMU-kurser: Se 3F’s ‘Vejviser’.<br />

www.gront3fpunkt.dk.<br />

Diplom i Parkvirksomhed: Se<br />

www.sl.life.ku.dk/efteruddannelse.<br />

UDSTILLINGER<br />

Have & Landskab 2011. Slagelse<br />

24-26/8. www.hl5.dk.<br />

CSB Center for Strategisk Byforskning. www.byforskning.dk. T 3533 1818.<br />

DB Dansk Byplanlaboratorium. www.byplanlab.dk. T 3313 7281.<br />

DTF Dansk Træplejeforening. www.dansk-traeplejeforening.dk. T 4914 0802.<br />

KPN Kommunale Park- og Naturforvaltere. www.parkognatur.dk.<br />

KTC Kommunalteknisk Chefforening. www.ktc.dk. T 7228 2804.<br />

SL Skov & Landskab, KU. www.SL.life.ku.dk. anyc@life.ku.dk. T 3528 1623.<br />

STE STERF. Scandinavian Turfgrass Env. Foundation. www.sterf.golf.se.<br />

TIR Teknologisk Institut Rørcentret. www.teknologisk.dk/kurser. T. 7220 2290.<br />

VEU Vejsektorens Efteruddannelse (Vej-EU). www.vej-eu.dk. T 4630 7168.<br />

Traditionel Kioti<br />

importeres af Fog<br />

Med den koreanske Kioti har<br />

H.A. Fog A/S nu også fået en<br />

konventionelt opbygget traktor<br />

som supplement til Nimos’<br />

og Carraros brede program af<br />

knækstyrede og reversible<br />

traktorer med lige store hjul.<br />

Der er modeller fra 22 til 90<br />

hk, alle med fabriksmonteret<br />

kabine. Selv den mindste model<br />

er fremstillet som en rigtig<br />

traktor, ikke en plænetraktor.<br />

Det borger for holdbarheden,<br />

lyder det fra Fog. Kioti er senest<br />

importeret af konkursramte<br />

Almac. www.hafog.dk.<br />

Det regner mere,<br />

siger statistikken<br />

Det er ikke bare indbildning<br />

og et farvet indtryk fra en meget<br />

våd august. Det regner<br />

faktisk generelt mere end før.<br />

Nye beregninger fra Danmarks<br />

Meteorologiske Institut viser<br />

at landsgennemsnittet for<br />

1991-2010 var 743 mm om<br />

året. For perioden 1961-90, der<br />

er det seneste officielle 30-årsgennesnit,<br />

var det tilsvarende<br />

gennemsnit 712 mm. Det svarer<br />

til en stigning på 4,4%, en<br />

stigning der er jævnt fordelt<br />

over hele landet. Men ikke<br />

nok med det. Tendensen er tiltagende<br />

og der kommer navnlig<br />

flere tilfælde af ‘ekstremregn’<br />

med mindst 60 mm på et<br />

døgn. Som årsag anføres især<br />

en varmere atmosfære der gør<br />

at luften kan indeholde mere<br />

fugt. Det resultater i mere<br />

regn når de de fugtige luft stiger<br />

og afkøles ind over land.<br />

Levering lige til døren<br />

Kvalitetsprodukter til din have<br />

Forhandles gennem dit havecenter<br />

Leveringstid: 22-7 7 dage<br />

dage.<br />

Champost anbefales af Jesperhus Blomsterpark<br />

www.champost.dk · 96 19 18 80 · sg@champost.dk<br />

GRØNT MILJØ 7/2010 57


58<br />

Danske Anlægsgartnere<br />

GRØNNE SKUB<br />

& SMÅ BENSPÆND<br />

I sommer har Danmark igen fået store mængder regn.<br />

Oversvømmelser i mange kældre og haver har været konsekvensen.<br />

I Danske Anlægsgartnere har vi længe arbejdet<br />

med LAR (Lokal afledning af Regnvand) og interessen er<br />

støt stigende for løsninger hvor vandet opsamles og nedsives<br />

på alternative måder.<br />

Det som har skabt den største interesse for sådanne løsninger<br />

er at man fra politisk hold nu går ind og regulerer på en<br />

række områder. F.eks. fastsættes der nu begrænsninger for<br />

hvor store områder som må være befæstede. Der gives afgiftslempelser<br />

for de haveejere som nedsiver eller opsamler<br />

regnvand. Vi ser at udfordringer som stammer fra klimaet,<br />

bevirker at der bygges grønne tage som aldrig før for at<br />

spare kloakkerne. Vi får nu også ‘hængehaver’ som yderligere<br />

forskønnelse og afhjælpning af klimaproblemer. Politikerne<br />

har med andre ord givet den grønne sektor et skub<br />

på en række områder. Det er vi meget glade for.<br />

Men der er noget som ikke hænger sammen. På den ene<br />

side taler politikerne om et grønnere og renere Danmark.<br />

På den anden side så findes der regler som direkte modarbejder<br />

de gode intentioner. Et eksempel kunne være reglerne<br />

om afgifter på kabinebiler: Hvis en medarbejder som er<br />

chauffør på en ladbil med fire siddepladser tager den med<br />

hjem, skal han i princippet beskattes for ‘fri bil’ over lønnen.<br />

Mens en ansat som er chauffør på en ladbil med to siddepladser,<br />

ikke skal. Konsekvensen er således at de som bruger<br />

flere biler - og bidrager til et større CO 2-udslip - har en lempeligere<br />

skattemæssig status. Det er konkurrencemæssigt<br />

betænkeligt, og det harmonerer slet ikke med de gode<br />

klimaintentioner.<br />

Et andet eksempel af reglerne om affaldsgebyrer. Her har<br />

kunden betalt over skatten for at komme af med sit haveaffald.<br />

Det har anlægsgartneren også. Bor kunden i en kommune<br />

og anlægsgartneren i en anden, risikerer anlægsgartneren<br />

at skulle betale for at komme af med affaldet, hvis<br />

han ikke kører hjem til egen hjemkommune med det. Ikke<br />

blot er affaldet godt overbeskattet, men CO 2-en slippes ud<br />

når anlægsgartneren kører hjem med affaldet og tilbage<br />

igen på pladsen. Danske Anlægsgartnere ser gerne at regeringen<br />

ser mere på hvorledes ændringer i nuværende lovgivning<br />

på f.eks. skatte og afgiftsområdet, yderligere kan<br />

bidrage til et grønnere Danmark.<br />

Ole Kjærgaard, landsformand<br />

www.dag.dk<br />

VI SIKRER DE GRØNNE VÆRDIER<br />

Bjørneklo må sprøjtes<br />

Men kun hvis man ikke skader anden<br />

vegetation, har Naturklagenævnet afgjort<br />

Efter naturbeskyttelsesloven<br />

må man ikke ændre heder,<br />

moser, enge og overdrev over<br />

2500 m2 . Men må man bruge<br />

pesticider, f.eks. mod den invasive<br />

kæmpebjørneklo? Ja,<br />

ikke bare med pensel. Også<br />

med håndholdt sprøjte og<br />

endda bomsprøjte hvis bestandene<br />

danner store monokulturer,<br />

viser en afgørelse fra Naturklagenævnet.<br />

På en privat eng i Vester<br />

Åby på Fyn havde bjørnekloen<br />

helt taget magten, så meget at<br />

Faaborg-Midtfyn Kommune<br />

frygtede at den naturlige vegetation<br />

snart ikke ville kunne<br />

retablere sig igen. Med en dispensation<br />

fik ejeren i 2008<br />

derfor lov til at pensle glyphosat<br />

på planterne. Kun pensling<br />

fordi kun bjørnekloplanterne<br />

måtte rammes.<br />

Ejeren ville dog også have<br />

lov til at bruge håndholdt<br />

sprøjte og klagede via Bjørneklo<br />

Consult til Naturklagenævnet.<br />

Motivet var at <strong>Miljø</strong>styrelsen<br />

selv ligestiller pensling og<br />

håndholdt sprøjte i plejen af<br />

vandløbs tometer-bræmmer.<br />

KÆMPEBJØRNEKLO...<br />

■ er omfattet af lov om bekæmpelse<br />

af kæmpebjørneklo<br />

af 13. januar 2006 der<br />

muliggør lokale indsatsplaner.<br />

Her kan kommuner pålægge<br />

en ejer at fjerne planten<br />

fra sin ejendom,<br />

■ er som eneste art undtaget<br />

af pesticidaftalen mellem<br />

stat og kommune om at<br />

udfase pesticider,<br />

■ er med i <strong>Miljø</strong>ministeriets<br />

Handlingsplan for invasive<br />

arter sammen med 60 andre<br />

dyre- og plantearter.<br />

Og at håndholdt sprøjte er<br />

mindre belastende at arbejde<br />

med, mere fleksibel i brug og<br />

har langt større kapacitet. Hvis<br />

bjørnekloen danner monokulturer<br />

er der ingen anden vegetation<br />

at tage hensyn til. Ja, i<br />

så fald kan man også bruge<br />

bomsprøjte hvis bestanden er<br />

stor nok, lød forklaringen.<br />

Naturklagenævnet imødekom<br />

klagen: „Kæmpebjørneklo<br />

bør fjernes med den mest<br />

effektive og hensigtsmæssige<br />

metode fra beskyttede naturarealer,<br />

også hvis dette betyder<br />

at brug af kemiske bekæmpelsesmidler.<br />

Dog bør kemiske<br />

bekæmpelsesmidler ikke<br />

anvendes når bjørneklo er fåtallige<br />

eller der er risiko for at<br />

skade sjældne plantearter,“ siger<br />

klagenævnet der understreger<br />

at kun bjørnekloen må<br />

tage skade af sprøjtningen. Og<br />

at pesticider i det hele taget<br />

kun må bruges når bestandene<br />

er så store at mekanisk bekæmpelse<br />

er uhensigtsmæssig.<br />

I den aktuelle sag vurderede<br />

nævnet at det var i orden at<br />

bruge håndholdt sprøjte, men<br />

at dispensationen skulle begrænses<br />

til fem år. Klager<br />

havde selv oplyst at det var<br />

nok til at fjerne 99% af bestandene.<br />

Bomsprøjte kunne<br />

ifølge nævnet ikke tillades i<br />

den aktuelle sag, men kan<br />

ikke udelukkes andre steder<br />

hvis arealerne er store nok og<br />

kun bjørneklo skades. sh<br />

KILDER<br />

Naturklagenævnet (2010): Beskyttet<br />

naturområde - bekæmpelse af bjørneklo.<br />

Naturklagenævnet orienterer,<br />

nr. 510. www.nkn.dk.<br />

Naturklagenævnet (2009): Afgørelse<br />

i sagen om kemisk bekæmpelse af<br />

Kæmpe Bjørneklo i Faaborg-Midtfyn<br />

Kommune. J.nr. NKN-131-00210.<br />

GRØNT MILJØ 7/2010


GAMLE NYHEDER<br />

For 75 år siden<br />

„Idrætspladser, deres Anlæg og<br />

Vedligeholdelse, udgivet af<br />

Dansk Idrætsforbund, 60 sider, illustreret,<br />

er en nyttig lille bog for<br />

alle som har med Anlæg og<br />

Vedligeholdelse af Idrætspladser<br />

at gøre. Alle de forskellige Arter<br />

af baner behandles af særlig Sagkyndige,<br />

saa man maa gaa ud fra<br />

at alle Maal er korrekte. Naturligvis<br />

kan Enkeltheder kritiseres,<br />

f.Eks. vilde jeg meget fraraade at<br />

bruge 1/4 kg Hvidkløver pr. 100<br />

m 2 til en Græsfrøblanding hvoraf<br />

der anvendes 1,20-1,50 kg pr. 100<br />

m 2 . Man vil risikere at det snart<br />

bliver Hvidkløver det hele, og det<br />

glider Støvlerne slemt i.“ (M.G.,<br />

Havekunst 1935).<br />

‘Smukt og enkelt vandparti’.<br />

Anlægsgartneren, 1960.<br />

Foto: Helge Busch.<br />

For 50 år siden<br />

„For en del år siden var et vandbassin under en eller anden<br />

form næsten obligatorisk i enhver større villahave - og det<br />

var ikke uden grund. Vand i forbindelse med planter har en<br />

egen charme, og det giver muligheder for at skabe noget<br />

fint og frodigt. Desværre har det jo vist sig at det kan indebære<br />

en vis risiko for småbørn - og det gik med vandbassinet<br />

som det nu går med vejtræerne, man har ikke tid til at<br />

tage sig i agt for faremomentet, og en skønne dag er de<br />

borte.“ (Helge Busch, Anlægsgartneren, september 1960).<br />

For 25 år siden<br />

„Privatisering, kommunalisering, modernisering. Det er ord og begreber som svirrer gennem<br />

luften i den fagpolitiske debat inden for det grønne område, men hvor er den seriøse og nødvendige<br />

dialog og debat når det gælder fagets faglige problemer og fremtid? Den politiske debat<br />

har sin berettigelse, men branchens forskellige faggrupper, offentlige som private, projekterende<br />

som udførende, burde i stedet for at bruge energien på diskussion af spørgsmål som<br />

man ikke kan blive enige om, koncentrere sig om at at løse faglige problemer af fælles interesse.<br />

En oplagt indgang til en sådan faglig debat kunne passende tage sit udgangspunkt i behovet<br />

for forskning og formidling af viden. (Michael H. Nielsen, <strong>Grønt</strong> <strong>Miljø</strong>, september 1985).<br />

45 hk Yanmar dieselmotor<br />

Komfortkabine med aircon, luftsæde og radio<br />

2 fuldramme døre med oplukkelige ruder<br />

Rustfri beholder, 1 m 3 / tiphøjde 1,4 m<br />

Automatisk 4 WD i arbejdsgear<br />

Transporthastighed 28 km/t<br />

To automotive kørepedaler til frem og bak<br />

Hydraulisk tippelad på redskabsbærer<br />

Forhandling i Danmark siden 1960. Kontakt os for demonstration.<br />

Hako<br />

Citymaster 1200<br />

Citytrac 4200<br />

For 10 år siden<br />

„Golfbaner er blevet en del<br />

af det danske landskab. Der<br />

er på få år anlagt et væld af<br />

nye baner, og med mindst<br />

60 ha pr. bane fylder de meget<br />

især i byernes nærhed.<br />

Den stigende interesse for<br />

spillet og de lange ventelister<br />

til klubberne mere end<br />

antyder at der kommer flere<br />

baner. Det er derfor på høje<br />

tid at golfbaner opfattes<br />

som et væsentligt landskabselement<br />

og behandles som<br />

sådan i planlægningen. I<br />

dag er det traditionen at<br />

golfbaner anlægges på de<br />

mindst mulge arealer, men<br />

at arealet til gengæld nærmest<br />

helt forbeholdes golf.<br />

Golfbanedesignet præges<br />

samtidig af idealer der ikke<br />

baseres på stedets naturlige<br />

forudsætninger, men i høj<br />

grad på kunstigt anlagte<br />

klitter, bakker m.v. Det gør<br />

golfbanerne til fremmedelementer<br />

i landskabet og<br />

noget af en ligtorn i den<br />

miljøpolitiske debat...“ (sh,<br />

<strong>Grønt</strong> <strong>Miljø</strong>, oktober 2000).<br />

Professionel gadefejemaskine<br />

og redskabsbærer<br />

Odensevej 33, 5550 Langeskov<br />

Tlf. 6538 1163. Fax 6838 2951<br />

hako@hako.dk<br />

www.hako.dk<br />

GRØNT MILJØ 7/2010 59


GABIONER<br />

Stenkisterne forener gitrets præcise form med stenenes grove struktur. Variationerne er mange<br />

Gabioner har været et ret<br />

almindeligt indslag i udemiljøet<br />

de sidste 10-15 år. I<br />

udemiljøet danner gabioner<br />

fritstående vægge eller støttemure.<br />

De kan også bruges som<br />

støjskærme. Eller som sokler<br />

for borde og bænke. Eller til<br />

mindre haveelementer som<br />

højbede, havegrill og bålsted<br />

og søjler til hegn.<br />

Gabioner er trådgitre fyldt<br />

op med sten. Stenkister kaldes<br />

de også på dansk, mens gabion<br />

er afledt af det italienske<br />

‘gabbia’ der betyder trådkurv.<br />

Oprindeligt blev de brugt til at<br />

sikre bjergskråninger ved veje<br />

og baner hvor fjeldet ikke var<br />

fast nok. Trådgitre er lette at<br />

fragte og sprængstenene lige<br />

ved hånden.<br />

Gabioner har deres eget karakteristiske<br />

udseende der forener<br />

nettes præcise form med<br />

stenenes grove struktur. Variationen<br />

i størrelse, form og farve<br />

kan varieres meget med<br />

valget og sten. Man skal dog<br />

huske at de enkelte moduler<br />

altid kan ses uanset set hvor<br />

præcist montagen udføres.<br />

Gabioner er billigere end<br />

murede vægge, støbte betonvægge<br />

og spunsvægge. Under<br />

trange forhold kan det også<br />

være lettere at opføre gabioner<br />

end f.eks. en mur af spuns<br />

eller beton. Sammenligner<br />

man gabioner med plankeværker<br />

og hække, er gabioner<br />

60<br />

langt dyrere i anlæg, men de<br />

er til gengæld næsten vedligeholdelsesfri<br />

og holder meget<br />

længe, op til 80 år med den<br />

rigtige overfladebehandling.<br />

Vil man lade klatre- og<br />

slyngplanter vokse op af muren,<br />

er gabionernes netstruktur<br />

i sig selv et godt grundlag,<br />

men hvis det er idéen at plantevæksten<br />

helt skal dække<br />

gabionen, er det selvfølgelig<br />

billigere at plante en hæk fra<br />

starten af.<br />

Variationen af sten<br />

Stenene kan være alt fra runde<br />

marksten eller kantede<br />

sprængsten i sorteringer lige<br />

fra 5 til 25 cm. Stenene kan i<br />

princippet have alle de farver<br />

og strukturer som man kender<br />

fra brugen af natursten til belægninger.<br />

Gabionens udseende afhænger<br />

også af hvordan stenene<br />

sættes. De kan stables så man<br />

får en ret tæt stenstruktur som<br />

kan minde om et stendige.<br />

Især med sprængsten eller tilhuggede<br />

sten kan man opnå<br />

en tæt og jævn stenflade.<br />

Samtidig mindsker man trykket<br />

på trådgitret. Man kan også<br />

indbygge stenene i en mere<br />

tilfældig orden hvor stenene<br />

er mere eller mindre hældt ind<br />

og efterlader større hulrum.<br />

Det er også billigere.<br />

Det er endvidere muligt at<br />

fylde trådgitrene med andre<br />

materialer, f.eks. træstykker<br />

eller brokker af knust tegl eller<br />

beton. Det kan være lokalt<br />

materiale ligesom når man sikrede<br />

fjeldsider med sprængsten.<br />

Finere materiale som<br />

f.eks. perlesten er også muligt,<br />

men det kræver fine net og<br />

ændrer udseendet markant.<br />

Gabioner giver også mulighed<br />

for særlige udformninger.<br />

Foto: Planteexpressen.<br />

Kontorbygningen hos P. Malmos A/S har<br />

ydervæggeder delvist består af stenfyldte gabioner.<br />

De er 1½ meter høje og ½ meter brede. Bunden en et lag<br />

skærver bygget op nede fra omfangsdrænet af. Foto: P. Malmos.<br />

En kombination af sten og<br />

muldjord eller af ren jord er<br />

også en mulighed hvis gabionen<br />

fores med en fiberdug så<br />

jorden ikke falder ud. Idéen er<br />

at plante direkte ind i gabionen.<br />

Derved optimerer man<br />

støjisoleringen og muliggør en<br />

grøn facade uden at have et<br />

bed for dens fod. Udseende,<br />

opførelse og drift er dog så<br />

anderledes at der reelt er tale<br />

om et andet produkt.<br />

Hvis man opfører en gabion<br />

som fritstående væg, skal man<br />

endvidere være opmærksom<br />

på at fyldets vægt gør væggen<br />

stabil nok. Som tommelfingerregel<br />

skal man op på en vægtfylde<br />

på 1750 kg pr. m 3 . Det<br />

kan man ikke opnå med jord.<br />

Med mindre man gør væggen<br />

meget bred, er det derfor nødvendigt<br />

med en konstruktion<br />

der supplere stabiliteten, f.eks.<br />

med indbyggede jernstolper.<br />

Gitre til formålet<br />

Trådgitrene kan have forskellig<br />

form og størrelse. Basisproduktet<br />

er en kasse typiske<br />

basismål på 30, 50 og 100 cm i<br />

bredden, højder op til en meter<br />

og længder op til tre meter.<br />

Andre former findes dog<br />

også, f.eks. runde gitre med<br />

diametre op til 65 cm. Højden<br />

på op til én meter er især bestemt<br />

af hensynet til at fylde<br />

gitrene. Med større højder er<br />

det meget besværligt at lægge<br />

stenene med hånd.<br />

Hvis man ser på en fritstående<br />

væg fyldt med sten og<br />

uden anden stabilisering, er en<br />

bredde på 30 cm minimum.<br />

For en væg på to meter er det<br />

50 cm. I begge tilfælde skal<br />

10% af højden dog graves under<br />

terræn. I praksis er dimensioneringen<br />

dog ikke altid i orden,<br />

oplyser salgskonsulent i<br />

Byggros A/S Torben Hoffmann.<br />

Det kan give gabioner et ufortjent<br />

dårligt ry.<br />

Trådgitrenes normale maskestørrelse<br />

er 10x10 cm ligesom<br />

de rionet der er grundlaget<br />

for produktionen. Mindre<br />

maskestørrelser som 5x5,<br />

7,5x7,5 og 5x10 cm kan også<br />

GRØNT MILJØ 7/2010


Gabioner kan også optage terrænspring samtidig med at de - som her - markerer et parekringsareal. Foto: Per Malmos.<br />

fås. Endnu mindre masker kan<br />

fås hvis man vil fylde gitrene<br />

med mindre sten. De fine masker<br />

opnås som regel ved at<br />

skyde ekstra gitre ind bagved.<br />

Stenene skal passe til maskevidden<br />

på trådgitrene så stenene<br />

ikke kan passere. Til maskevidden<br />

10x10 cm vælges<br />

normalt en stenfraktion på 10-<br />

20 cm. Til maskevidden 5x10<br />

cm vælges ofte 8-15 cm.<br />

Fabrikater og import<br />

Der er flere fabrikater af trådgitre<br />

til gabioner. Et af dem er<br />

det tyske Rothfuss der bl.a.<br />

fremstiller mærket Monotec<br />

og det tyske Ferrondo. Begge<br />

fabrikater importeres af Byg-<br />

gros. Det hollandske fabrikat<br />

Gard & Care importeres af<br />

Planteexpressen, mens Westcoast<br />

Tråd importerer et tysk<br />

fabrikat og markedsfører det<br />

som WestCoast Prof.gabioner<br />

og WestCoast Havegabioner<br />

Det engelske firma Hesco er<br />

kendt for sine gitre der især<br />

bruges i en militær sammen-<br />

Jordfyldte gabioner er en glimrende grundlag for plantevækst, her vedbend. Til ventre er der lige plantet<br />

vedbend. Til højre - to år efter - er den meget fint etableret. Fiberdugen er en fugtholdende type (BSM 64 fra<br />

Zinco). Jorden er en specialmuld. Foto: Per Malmos.<br />

hæng som alternativ til sandsække.<br />

Et eksempel på en forhandler<br />

af mindre gabionsystemer<br />

til haven er Gabiona.<br />

Importører og forhandlere af<br />

gabioner forhandler også<br />

stenmaterialer til gabionerne.<br />

Man kan også fremstille gabioner<br />

selv af rionet der svejses<br />

sammen og overfladebehandles.<br />

Det har bl.a. granitleverendører<br />

Granitexpressen<br />

og anlægsgartnerfirmaet P.<br />

Malmos A/S også gjort. Udfordringen<br />

er her især at få en tilstrækkelig<br />

robust overfladebehandling.<br />

Ståltråden<br />

Trådgitrene er lavet af rionet,<br />

det vil sige ståltråd der er<br />

punktsvejset sammen. Til gabioner<br />

er tykkelsen typisk fra 4<br />

til 5 mm. Det er normalt mere<br />

end det som teoretisk er nødvendigt.<br />

En godstykkelse på<br />

3,5 mm er ifølge Byggros nok<br />

til støttemure og frtistående<br />

vægge op til 3 meters højde,<br />

men i praksis går man op for<br />

at tage højde for risikoen for<br />

hærværk, påkørsel m.v. På den<br />

anden side vil man heller ikke<br />

gøre tråden tykkere end nødvendigt.<br />

Det er stenene der<br />

skal skabe karakteren.<br />

GRØNT MILJØ 7/2010 61


Tråden er korrosionsbeskyttet,<br />

normalt med en såkaldt<br />

galfanbelægning der er en<br />

særlig zink-aluminiumslegering.<br />

Den har en særlig selvhelende<br />

evne så f.eks. ridser ikke<br />

udvikler rust. Desuden er<br />

hæftningen til stålet bedre<br />

end ved en traditionel galvanisering.<br />

Det betyder samlet at<br />

skader - bl.a. under opførelsen<br />

- ikke får samme konsekvenser.<br />

Stålets levetid forlænges<br />

meget og man undgår ruststriber<br />

ned over stenene.<br />

Traditionel galvanisering går<br />

bedre an når man bruger kraftig<br />

tråd der ikke så let bøjes.<br />

Det får dog samtidig nettet til<br />

syne af mere. Levering i rustfrit<br />

stål er også en mulighed<br />

for visse produkter.<br />

Fundament<br />

Gabionens prisbillighed i forhold<br />

til bl.a. betonvægge beror<br />

bl.a. på at man ikke skal<br />

ofre så meget på fundamentet.<br />

På grund af gabionens<br />

sammenhængende struktur og<br />

fleksibilitet skaber små sætninger<br />

eller frosthævninger nemlig<br />

ikke revner.<br />

Man behøver derfor normalt<br />

kun et lag stabiltgrus, bundsikringsgrus<br />

eller sten. For ga-<br />

62<br />

bioner over 1 meters højde anbefaler<br />

Byggros mindst 30 cm.<br />

Det er normalt nok til gabioner<br />

på op til to meters højde.<br />

For gabioner over to meter anbefales<br />

- med passende afstand<br />

- at nedstøbe indspændte<br />

søjler som kan optage de<br />

aktuelle lastpåvirkninger.<br />

Som ved andre terrænmure<br />

skal fundamentet have passende<br />

skuldre, dvs. gå mindst<br />

20 cm ud til hver side og der<br />

skal etableres dræn hvis det er<br />

nødvendigt. En anden generel<br />

regel er at gabionen bør indbygges<br />

lidt under den endelige<br />

terrænhøjde f.eks. med<br />

10% af murens færdige højde<br />

under terræn. Fyldet under<br />

terræn kan være singels, skærver<br />

eller lignende.<br />

Opbygning<br />

Trådgitrene leveres om et byggesæt<br />

og samles efter nærmere<br />

anvisning. Det sker på en<br />

måde så man ikke får et dobbeltgitter<br />

hvor to elementer<br />

støder sammen. Så sparer man<br />

en del materiale.<br />

Steneneløftes op med maskine,<br />

men skal som regel arrangeres<br />

manuelt i hånden,<br />

også selv om man ønsker sten i<br />

tilfældig orden. Det kan være<br />

nødvendigt for at få det ønskede<br />

udtryk og for at få fyldt<br />

gabionen helt. Hvis man ikke<br />

får fyldt gabionen helt, kan låget<br />

blive trykket sammen af<br />

det modul der indbygges oven<br />

på. Ifølge anlægsgartnermester<br />

Per Malmos kan man snyde<br />

lidt ved at indbygge mindre<br />

sten øverst i gabionens kerne<br />

og på den måde nå helt op.<br />

Bare det ikke ses udefra.<br />

For store trådkurve kan man<br />

eventuelt nøjes med at staple<br />

stenene op i siderne og fylde<br />

op med gravemaskine inde i<br />

kernen. Kernen kan eventuelt<br />

fyldes op med lette materialer<br />

som polystyren for at spare<br />

materiale og vægt. Hvis man<br />

bruger maskine til at fylde<br />

RIONET<br />

Rionet er pressesvejsede net<br />

oprindeligt beregnet til at<br />

armere betonplader. Nu bruges<br />

det til en lang række<br />

formål med trådtykkelser fra<br />

0,5 til 12 mm og maskestørrelser<br />

lige fra 4 mm og op.<br />

Som armeringsnet er rionet<br />

ubehandlet, men til andre<br />

formål - bl.a. gabioner -<br />

overfladebehandles det eller<br />

fremstilles af rustfri stål.<br />

sten i med, skal man dog passe<br />

på med jord og smuld. Det ses<br />

let på ydersiden.<br />

Større gabioner skal forsynes<br />

med tværstivere (‘hårnåle’) for<br />

at hindre at facaderne buler<br />

ud. Når tværstiverne er monteret,<br />

kan man ikke blot smide<br />

stenene i uden at deformere<br />

stiverne og derved trække facaderne<br />

sammen. Det betyder<br />

at stenene skal fyldes med varsomhed<br />

og arrangeres i gruppen<br />

så man ikke bukker stiverne,<br />

forklarer Malmos.<br />

Opbygningen af stenene afhænger<br />

af om stenene skal<br />

danne en relativ jævn flade eller<br />

danne en mere tilfældig orden.<br />

I ingen af tilfældene behøver<br />

man dog at tænke på at<br />

stenene skal bære som man<br />

må gøre det når man sætter et<br />

stendige. Opbygningen har<br />

dog en betydning for hvor meget<br />

stenene trykker på nettet.<br />

Det er størst når stenene er<br />

indbygget i en tilfældig orden.<br />

Afhængig af stenenes lægning<br />

og størrelse vil der uundgåeligt<br />

forekomme hulrum i<br />

facaden. Det har Byggros en<br />

norm for. For 10-20 cm sten<br />

må der ikke må være større<br />

luftrum end hvad der svarer til<br />

en sten på 4 cm. For 10-30 cm<br />

Stenmaterialet løftes frem med gravemaskine, men stenene lægges hver for sig i hånden, bl.a. for at fylde gitrene optimalt. Foto: Planteexpressen.<br />

GRØNT MILJØ 7/2010


Her er maskevidden på 10x10cm<br />

suppleret med et indre net med<br />

en maskevidde på 1x1 cm. Det har<br />

muliggjort et stenmateriale af ærtesten.<br />

Foto: Planteexpressen.<br />

sten er det 5 cm. Normen siger<br />

også at fyldmaterialet af æstetiske<br />

årsager bør håndlægges<br />

på synlige facader. Når stenene<br />

indbygges kan trådgitrene<br />

give sig lidt. Byggros accepterer<br />

en tolerence på +/- 15 mm<br />

vetikalt og horisontalt på murens<br />

synlige facader.<br />

De enkelte trådgitre skal<br />

hægtes sammen. De enkleste<br />

metoder er at bruge en spiralsamling<br />

på langs af elementerne<br />

eller en ‘wirelås’ hvor et<br />

stykke tråd bukkes rundt med<br />

en tang. En elegantere - og<br />

mere sikker løsning uden stikkende<br />

trådender - er de såkaldte<br />

stiklåse eller hjørnespyd<br />

der føres gennem øjer indbygget<br />

i trådgitrene. Stiklåsene<br />

kan selv ende i øjer man ikke<br />

kan hænge fast i. Samlingerne<br />

kan også udføres ved at lade<br />

tværstivere gå skråt fra det<br />

ene modul til det næste.<br />

Som støttemure<br />

Gabioner kan med deres sammenbyggede<br />

sektioner og<br />

massive vægt bruges som støttemure.<br />

Og man kan tilmed<br />

gøre det på grundlag af beregninger,<br />

noget der ellers er<br />

svært for løst opsatte terrænmure.<br />

I alle tilfælde skal man<br />

skille bagjord fra gabion med<br />

en fiberdug så jord ikke kan<br />

flyde ind i gabionen. Og man<br />

skal sørge for dræn som ved<br />

andre slags støttemure.<br />

En lodret gabionsmur 50 cm<br />

tyk kan tåle op til 1 meters<br />

jordtryk, ifølge Byggros. En<br />

god tommerfingerregel er at<br />

murens dybde skal svare til<br />

halvdelen af dens højde. Er<br />

muren to meter høj, skal den<br />

derfor være 1 meter dyb i bunden,<br />

men faldende opefter.<br />

Reglen gælder for gabioner<br />

brugt som ‘gravitationsmure’,<br />

dvs. mure der kun står fast takket<br />

være deres egen vægt.<br />

Når man laver højere støttemure<br />

kan det hurtigt blive en<br />

fordel at forstærke konstruktion.<br />

Det kan f.eks. ske ved at<br />

indbygge geonet i skillelagene<br />

mellem de enkelte lag gabioner<br />

og forankre dem bagud i<br />

konstruktionen. En sådan forstærkning<br />

kan i alle tilfælde<br />

sikre en smallere og dermed<br />

billigere terrænmur - og den<br />

er i alle tilfælde nødvendig når<br />

murhøjden nærmer sig tre meter.<br />

Et smig - mindst 1:10 - er<br />

også en fordel i alle tilfælde.<br />

Det kan man opnå enten ved<br />

at indbygge gabionerne skråt<br />

eller trække dem lidt tilbage<br />

for hvert skifte.<br />

Støttemure eller stejle skråninger<br />

kan også udføres ved<br />

at fylde gabioner med fiberdug<br />

og jord og beplante dem.<br />

Det sikrer en grøn løsning med<br />

stor bæreevne og uden et bed<br />

for murens fod. sh<br />

DANSKE LEVERANDØRER<br />

Byggros A/S. Importerer de tyske<br />

mærker Rothfuss og Ferrondo. Desuden<br />

fremstiller Byggros sin egen<br />

‘Vector Wall’. www.byggros.dk.<br />

Planteexpressen. Importerer det hollandske<br />

mærke Gard & Care.<br />

www.planteexpressen.com/<br />

Westcoast Tråd og Plader ApS. Importerer<br />

et tysk fabrikat og markedsfører<br />

det under eget navn. www.wct.dk.<br />

Gabiona. www.gabiona.dk.<br />

PRODUCENTER<br />

Ferrondo GmbH. www.ferrondo.de.<br />

Gard & Care. www.gard-care.nl.<br />

Hesco Bastion Ltd. www.hesco.com.<br />

Rothfuss GmbH. www.rothfuss.de.<br />

KILDER<br />

Lennart Korén (2009): Gabioner - ett<br />

komplement till murar. Utemiljö 5/09.<br />

Søren Holgersen og Torben Dam<br />

(2002). Befæstelser.<br />

Byggros A/S. www.byggros.dk.<br />

Samtaler med Per Malmos (P. Malmos<br />

A/S), Torben Hoffmann (Byggros A/S),<br />

Svend Erik Christensen (West Coast<br />

tråd A/S).<br />

Gartnerens barkflis<br />

Den rigtige dækbark<br />

til den rigtige pris<br />

Fra at være et ‘luksusbunddække’ er dækbark blevet<br />

en vare, mange efterspørger - og med god grund.<br />

Vi er klar med forskellige typer kvalitetsbark til<br />

omgående levering. Hele læs (85 til 90 m 3 ) leverer vi<br />

naturligvis fragtfrit.<br />

Pris kr./m<br />

SJÆLLAND JYLLAND/FYN<br />

Granbark, fra ................................ 155,- ............. 175,-<br />

Fyrrebark, 20 til 60 mm, fra ......... 195,- ............. 215,-<br />

Vedflis/træflis, fra ......................... 160,- ............. 170,-<br />

Spagnum, fra ................................ 170,- ............. 190,-<br />

3 excl. moms<br />

NYT!<br />

Varerne kan også hentes på DSV’s lager,<br />

Finérvej 7, 4621 Gadstrup (tlf. 4064 6810).<br />

Varerne kan desuden afhentes ab lager RGS 90 A/S, Selinevej,<br />

2300 København S (tlf. 3248 9090) i.h.t. RGS prisliste.<br />

Ved større mængder: indhent venligst tilbud<br />

DSV Transport A/S<br />

www.dsvmiljoe.dk<br />

Kumlehusvej 1, Øm, 4000 Roskilde. Tlf. 4752 4700. Fax 4752 4818<br />

Richard Nielsen, mobil 4064 6810. richard@dsvm.dk<br />

Specialisten<br />

til anlæg af græs<br />

Vi har markedets bredeste udvalg af maskiner<br />

til anlægning og omlægning af græs.<br />

IMPORTØR<br />

SØNDERUP MASKINHANDEL A<br />

S<br />

www.ferrarimaskiner.dk www.bcsmaskiner.dk<br />

Tlf. 98 65 32 55 mail@fbdk.dk<br />

GRØNT MILJØ 7/2010 63


64<br />

ANNONCØRER<br />

I GRØNT MILJØ 6/2010<br />

MASKINER<br />

Birkelyriven, 33<br />

Elkær Maskiner, 31<br />

Engcon, 41<br />

Flex Trading A/S, 11<br />

H.C. Petersen Danmark A/S, 39<br />

Helms TMT-Centret A/S, 43<br />

H.G. Enemark, 41<br />

Hako Danmark A/S, 25, 59<br />

Husqvarna, 9<br />

Ketner Outdoor, 15<br />

MaskinhandlerIndkøbr., 43<br />

Nelleman Agro A/S, 17<br />

SH Teknik A/S, 49<br />

Special Maskiner A/S, 39<br />

Svenningsens Maskinforr., 33<br />

Sønderups Maskinhandel, 63<br />

Timan, 51<br />

PLANTER & JORD<br />

Champost, 57<br />

DSV Transport, 63<br />

HedeDanmark Planteskole, 48<br />

Hjorthede Planteskole A/S, 27<br />

Johansens Planteskole, 3<br />

Leopolds Rullegræs, 3<br />

Lynge Naturgødning, 2<br />

P. Kortegaards Planteskole, 2<br />

RGS 90, 68<br />

Sitas A/S, 49<br />

Solum, 31<br />

Verver Export, 23<br />

Vognmand Kold, 3<br />

INVENTAR & BELÆGNING<br />

Flisehaven, 55<br />

Fokdal Springvand, 67<br />

Starka, 21<br />

Vestre, 7<br />

ENTREPRENØR & RÅDGIVER<br />

Henrik Ravn Træpleje, 39, 67<br />

Krogh & Molin, 2<br />

K&S Treecare, 67<br />

Landskabsværkstedet, 42<br />

OK Grøn Anlæg A/S, 53<br />

P. Malmos, 2<br />

Plantefokus, 31<br />

Robert Smith Sørensen, 67<br />

Skælskør Anlægsgartnere, 2<br />

Sven Bech, 67<br />

UDDANNELSE<br />

Jordbrugets Udd.Center, 25<br />

Roskilde Tekniske Skole, 57<br />

Selandia CEU, 51<br />

Skov & Landskab, 26<br />

STILLINGER<br />

HedeDanmark, 66<br />

Skælskør Anlægsgartnere, 65<br />

Se også www.grontmiljo.dk med<br />

alle årets annoncører og lænker<br />

til deres hjemmesider.<br />

www.grontmiljo.dk<br />

Abonnement<br />

Annoncering<br />

Annoncører<br />

Gamle numre som PDF<br />

Registre<br />

Særtryk<br />

Gamle normer<br />

Regnen vælter ned - og siver direkte i jorden. Gitrenes celler kan udfyldes med betonsten eller med græs.<br />

Belægningen etableres oven på mulden<br />

Med det forbedrede TTE System kan man spare grus og jordarbejde på<br />

f.eks. p-pladser og andre steder med relativ lav belastning<br />

Vist kan man anlægge befæstelser<br />

direkte oven på<br />

muldjorden uden bærelag og<br />

bundsikring, men normalt kun<br />

til gangtrafik og kun hvis man<br />

accepterer lidt sætninger hen<br />

ad vejen. Med belægningssystemet<br />

TTE System fra det tyske<br />

firma Hübner-Lee kan man<br />

imidlertid også undvære bære-<br />

og bundlag til f.eks. brandveje,<br />

indkørsler og parkeringspladser.<br />

Systemet har været<br />

markedsført i flere år af Skandinavisk<br />

Byggeplast, men er<br />

nu relanceret i en stærkere udgave<br />

hvor anvendelsen uden<br />

bærelag er understreget.<br />

Systemet består af gitre af<br />

stiv genbrugsplast. De kobles<br />

sammen med en samlefals<br />

hele vejen rundt. Derved får<br />

man en effektiv fordeling af<br />

belastningen og undgår at de<br />

enkelte rammer ikke vipper og<br />

skrider. Gitrenes celler udfyldes<br />

med sten eller jord/græs.<br />

De enkelte gitre er 80x40x6 cm<br />

med 32 huller på 8x8 cm. Stenene<br />

der skal i hullerne, er<br />

74x74x48 mm og leveres i fire<br />

farver. Gitrene kan også leveres<br />

med etableret græs. De<br />

lægges i forbandt, mens konstruktionen<br />

samtidig sikrer at<br />

der hele tiden er lige linjer fra<br />

gitter til gitter. Det er en anden<br />

af forbedringerne i det<br />

relancerede produktet.<br />

Hvis belastningen er under<br />

3,5 tons, kan man indbygge<br />

gitrene direkte oven på muldplanum<br />

eller grave dem ned i<br />

en tykkelse der svarer til gitrenes<br />

tykkelse plus afretning.<br />

Muldplanum komprimeres ikke.<br />

Man trækker af i lidt afretningsgrus<br />

eller i noget tilført<br />

muld - eller direkte i den eksisterende<br />

muld hvis den ellers<br />

er fin nok. En belastning på<br />

3,5 tons indbefatter personbiler<br />

og varevogne. Producentens<br />

forsøg viser at man ikke<br />

undgår sætninger, men at de<br />

ikke er ret store, og typisk ligger<br />

inden for 10 mm.<br />

Tungere køretøjer skaber let<br />

sætninger. Det kan man eventuelt<br />

leve med på f.eks. brandveje,<br />

men ellers må man etablere<br />

bærelag og bundsikring<br />

efter gængse principper. Den<br />

tyske producent peger dog på<br />

at man kan etablere et bærelag<br />

ved at grave dybere ned i<br />

mulden, tilføre skærver og<br />

komprimere dem ned og danne<br />

en ‘stabilmuld’. Et 10 cm<br />

tykt lag skulle være nok til en<br />

belastning på 16 tons, dvs. de<br />

fleste lastvogne. Der er dog<br />

ikke danske målinger eller erfaringer<br />

der bekræfter denne<br />

mulighed.<br />

Man kan også etablere et<br />

drænlag hvis man anser det<br />

for nødvendigt. På Kold College<br />

har man etableret 3400<br />

m 2 med TTE System til en parkeringsplads.<br />

Den er anlagt direkte<br />

over på en gammel<br />

græsboldbane uden at fjerne<br />

græsset først. Som drænmellemlag<br />

er dog anvendt 4-5 cm<br />

perlesten og en fiberdug.<br />

Fordelen ved systemet er ikke<br />

bare at man sparer grus og<br />

jordarbejde. Man bevarer også<br />

det biofilter som muldjorden<br />

er. Det er f.eks. en fordel på<br />

parkeringspladser hvor der<br />

jævnligt drypper olie, og hvor<br />

regnen let forurenes. Man bevarer<br />

også i store træk jordens<br />

naturlige vandgennemtrængelighed<br />

og kan lade regnen<br />

sive ned på stedet uden fald.<br />

Og vil man have græs i cellerne,<br />

har græsset gode vilkår<br />

på grund af det intakte muldlag<br />

hvilket også bekræftes af<br />

den tyske producents forsøg.<br />

www.genbrugsplast.dk.<br />

www.huebner-lee.de. sh<br />

GRØNT MILJØ 7/2010


Parkforvaltere kan styrke<br />

udeundervisningen<br />

De skal bl.a.sørge for information, varierede<br />

udemiljøer og gode samlingssteder<br />

Udeundervisning i skolernes<br />

nærmiljø bliver mere og<br />

mere udbredt. Det kan kommunernes<br />

parkforvaltninger<br />

støtte, understreger Karen<br />

Sejr, Peter Bentsen og Richard<br />

Hare i Skov & Landskabs videnblad<br />

‘Parkforvaltere kan styre<br />

udeundervisning’.<br />

De foreslår at kommunen<br />

udarbejder pjecer om parker,<br />

pladser og kirkegårde nær<br />

skolerne. Og at grønne forvaltere<br />

og pædagoger sammen<br />

laver en skolebrochure fortæller<br />

lærerne om alle potentielle<br />

områder. Parkforvaltningen<br />

kan desuden fortælle hvornår<br />

spændende driftsoperationer<br />

finder sted. Lærerne kan f.eks.<br />

udnytte beskæring eller fældning<br />

af træer til at arbejde<br />

med klima, aldersdatering, årstider<br />

og træers vækst.<br />

Parkforvaltningen kan også<br />

støtte udeundervisningen ved<br />

at bevare eller skabe forskelligartede<br />

områder i skolens<br />

nærmiljø så lærerne kan vælge<br />

mellem vilde, plejede, åbne,<br />

lukkede, artsrige, fredfyldte<br />

eller meget benyttede områder.<br />

Ikke blot vandhuller, søbredder<br />

og vandløb har interesse.<br />

En flad græsplæne kan<br />

også give muligheder som<br />

f.eks. forsøg med udstykning<br />

og arealberegninger.<br />

Det svarer sig også at sørge<br />

for gode samlingssteder, f.eks.<br />

en stenkreds eller nogle bænke<br />

hvor der er plads til en klasse.<br />

De må gerne være ved ankomsten<br />

til destinationen og<br />

gerne hvor der er læ, rumlig<br />

afgrænsning og udsigt til det<br />

aktivitetsområde hvor undervisningen<br />

skal foregå. Det er<br />

også en fordel at der ikke er<br />

for meget trafiklarm og andet<br />

der kan distrahere.<br />

Aktivitetsområdet behøver<br />

Aktuelle driftopgaver kan inddrages<br />

i undervisningen. F.eks. kan<br />

beskæring af træer give anledning<br />

til mange gode diskussioner i flere<br />

fag som fysik og biologi.<br />

ikke være aflukket, men lærerne<br />

skal let kunne beskrive afgrænsningen<br />

for eleverne. Det<br />

hjælper med kendte elementer<br />

som skovkanter, vandkanter.<br />

Med yngre klasser foretrækker<br />

lærerne tit et overskueligt<br />

aktivitetsrum, typisk op<br />

til 20 meter fra samlingspunktet.<br />

Ældre klasser kan råde<br />

over meget større og mere<br />

komplekse arealer og kan være<br />

uden for lærerens synsrækkevidde<br />

i længere tid. Legepladser<br />

i området vil som oftest<br />

distrahere børnene. De<br />

bør holdes synligt adskilt.<br />

De øvrige råd retter sig primært<br />

mod skolens lærere og<br />

ledelse og handler bl.a. om at<br />

inddrage alle fag, at støve ildsjæle<br />

op og at inddrage nærmiljøet<br />

i undervisningen. Nærmiljøet<br />

kan være alt fra veje til<br />

parker og kirkegårde. Ved at<br />

bruge nærmiljøet i undervisningen<br />

kommer eleverne til at<br />

bruge deres nabolag. Det kan i<br />

sig selv give tryghed og tilknytning<br />

til stedet.<br />

Videnbladet er baseret på et<br />

hæftet ‘Læringsmiljø - nærmiljø’<br />

der igen er baseret på et<br />

forskningsprojekt lavet i samarbejde<br />

mellem Skov & Landskab<br />

og UCC-Læreruddannelsen<br />

Zahle. Hæftet henvender<br />

sig til forvaltere af grønne områder<br />

i byen samt skolelærere<br />

og ledelsen på skolerne. sh<br />

KILDE<br />

Karen Sejr, Peter Bentsen, Richard<br />

Hare (2010): Parkforvaltere kan styre<br />

udeundervisning. Skov & Landskab<br />

videnblad 12.0.20.<br />

GRØNT MILJØ 7/2010 65


66<br />

Vækstorienteret Regionschef<br />

- søges til HedeDanmark, Grøn Service - Fyn<br />

Til HedeDanmarks fynske driftscenter i divisionen<br />

Grøn Service søges en resultatorienteret regionschef<br />

med lyst og evne til at arbejde med vækst og forretningsudvikling<br />

inden for den grønne service- og<br />

anlægsgartnerbranche.<br />

Du vil få ansvaret for Driftscenter Fyn, der betjener hele<br />

det fynske marked. Dit primære fokus bliver vækst, indtjening<br />

og daglig ledelse af driftscenteret. Du vil referere<br />

direkte til divisionsdirektøren og indgå i et tæt samarbejde<br />

med divisionens chefgruppe, øvrige forretningsområder<br />

og HedeDanmark-koncernen i øvrigt.<br />

Dine opgaver bliver:<br />

• at sikre fortsat vækst (salg) og forretningsudvikling<br />

inden for grøn service med særlig fokus på det offentlige<br />

marked<br />

• at skabe tætte relationer med private virksomheder,<br />

boligselskaber og kommuner<br />

• budget- og økonomiansvar for Driftscenter Fyn, der<br />

omsætter for et pænt tocifret millionbeløb<br />

• at fungere som sparringspartner for din driftsleder og<br />

øvrige medarbejdere – i alt ca. 15, såvel fagligt som<br />

personligt<br />

• at skabe resultater gennem andre, blandt andet ved<br />

selv at gå forrest og vise vejen<br />

• at tænke nyt for at skabe unikke løsninger for vores<br />

mange kunder<br />

• at indgå i meget tæt samarbejde med andre store leverandører<br />

i facility-markedet<br />

Vi forventer, at du:<br />

• er en erfaren leder, der formår at lede efter principperne<br />

omkring værdibaseret ledelse<br />

• har en stærk faglig baggrund inden for faget. Du kender<br />

til kerneforretningsområder inden for vejservice,<br />

anlægsgartneri og ejendomsservice<br />

• har en uddannelsesmæssig baggrund – f.eks. en ”grøn”<br />

uddannelse som jordbrugstekniker/-økonom, skov- og<br />

landskabsingeniør eller evt. som landskabsarkitekt eller<br />

ingeniør<br />

• er en stærk kommunikator og kan bære klare budskaber<br />

gennem organisationen<br />

• motiveres af et professionelt samarbejde på tværs i<br />

organisationen, hvor opgaverne er så store, at ingen<br />

enkeltperson kan løfte disse alene<br />

• har fokus på medarbejderudvikling og et motiverende<br />

arbejdsmiljø<br />

• motiveres af forretnings- og idéudvikling<br />

Vi tilbyder:<br />

• handlefrihed og stor medindflydelse<br />

• selvstændigt ledelsesansvar<br />

• en dynamisk og meget velkonsolideret virksomhed<br />

med ambitioner om vækst<br />

• en unik mulighed for at gøre sig gældende inden for<br />

branchen<br />

• en virksomhed med individuel fokus på faglig og personlig<br />

udvikling<br />

• tiltrædelse senest 1. december 2010<br />

Kontakt:<br />

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte<br />

divisionsdirektør Jens Schrøder på M: 21 76 70 97 eller<br />

Jens Peter Sørensen på M: 21 46 17 11 fra konsulenthuset<br />

heckmann, som medvirker ved denne rekrutteringsopgave.<br />

Din ansøgning sendes til:<br />

HedeDanmark a/s<br />

Personaleafdelingen<br />

Klostermarken 12<br />

8800 Viborg<br />

mrk.: arn/regionschef/grønservice/fyn eller på mail til<br />

arn@hededanmark.dk gerne som en samlet pdf.<br />

Ansøgningsfrist er mandag den 4. oktober 2010.<br />

Ansøgningerne behandles løbende, så vi hører gerne fra<br />

dig snarest muligt.<br />

HedeDanmark a/s er en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Vi er ledende inden for serviceydelser til skoven, det åbne<br />

land, have- og parkanlæg samt det åbne rum i byerne og havde i 2009 en omsætning på over 1 mia. kroner. Med mere end 1000 medarbejdere fordelt på over 60<br />

lokaliteter er vi landsdækkende i Danmark og samtidig lokalt til stede. HedeDanmark er ejet af foreningen Det danske Hedeselskab, som udvikler naturværdier og<br />

naturressourcer, både i Danmark og internationalt. I HedeDanmark har vi fokus på løbende at udvikle vores kompetencer - såvel faglige som personlige - gennem<br />

HedeDanmark Akademiet, som er et unikt trænings- og uddannelsesprogram inden for det grønne område. Hermed søger vi fortsat at være på faglig forkant<br />

samt at udvikle nye og bedre løsninger til glæde for kunder og øvrige samarbejdspartnere. HedeDanmark er repræsenteret i 9 lande og handler med ca. 50 lande<br />

verden over. Læs mere om HedeDanmark a/s på www.hededanmark.dk.<br />

www.hededanmark.dk<br />

GRØNT MILJØ 7/2010


GAMLE NORMER PÅ<br />

www.grontmiljo.dk<br />

Plant & Plej. Plantgruppens<br />

klassiske og basale paradigma<br />

fra 1975.<br />

Generel vejledning i<br />

plantning. Plantgruppens<br />

praktiske råd fra 1984.<br />

Normer for anlægsgartnerarbejde.Anlægsgartnerforeningens<br />

faglige normer<br />

mv. der har været siden den<br />

første i 1962. inkl. ‘Pleje af<br />

grønne områder’ fra 1989.<br />

Man kan dog ikke se de normer<br />

der nu gælder.<br />

Steen Kristensen Tlf.: 59 18 50 77<br />

Kim Poulsen Tlf.: 43 45 11 90<br />

Anne Franks<br />

kastanje knækkede<br />

Så gik det ikke længere med<br />

den historiske hestekastanje i<br />

Prinzengracht 263 i Amsterdam.<br />

Dér hvor Anne Frank og<br />

hendes jødiske familie gemte<br />

sig for nazisterne. Anne Frank<br />

døde i kz-lejr 16 år gammel,<br />

men hendes dagbog blev en<br />

klassiker. Og træet blev siden<br />

blevet et symbol på livskraft<br />

og overlevelse. „Vores kastanje<br />

blomstrer og står med lys fra<br />

nederst til øverst, den er fuldt<br />

af blade og langt smukkere<br />

end sidste år,“ skrev Anne<br />

Frank 13. maj 1944.<br />

I kraftig blæst og regn den<br />

23. august kunne det svækkede<br />

150-årige træ ikke mere.<br />

„Det knækkede som en tændstik.<br />

Det brækkede lige over<br />

omkring en meter over jorden,“<br />

oplyser en talsmand til<br />

Reuters.<br />

Træet var blevet svagere<br />

gennem mange år. I de senere<br />

år har træet også været plaget<br />

af kastanjeminérmøl og tiltagende<br />

svampeangreb. Kronen<br />

blev reduceret i 2005, men<br />

prøver viste senere at der var<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Ingegårdsvej 11 · 4340 Tølløse<br />

Fax: 59 18 69 77<br />

www.ks-treecare.dk<br />

E-mail: ks@ks-treecare.dk<br />

Træet brækkede en meter fra jorden<br />

trods afstivninger. Foto: Reuters.<br />

så meget råd i stammer og<br />

grene at træet var blevet farligt.<br />

Amsterdam Kommune<br />

anbefalede i 2007 derfor at<br />

fælde træet. Private organisationer<br />

gik imod og fældningen<br />

blev udsat med den begrundelse<br />

at alle muligheder for at<br />

bevare og sikre træet med<br />

bl.a. barduner og afstivning<br />

endnu ikke var helt udtømt.<br />

Denne sikring blev etableret i<br />

2008, men holdt kun to år.<br />

Sidste år blev stiklinger fra<br />

træet plantet ud i en park i<br />

Amsterdam, og en af dem skal<br />

nu genplantes i Anne Franks<br />

gård. sh<br />

NAVNESKIFT<br />

ADRESSESKIFT<br />

TILMELDINGER<br />

AFMELDINGER<br />

af <strong>Grønt</strong> <strong>Miljø</strong> skal<br />

fremover ske til et nyt<br />

sted, nemlig til<br />

ia@teknovation.dk<br />

eller 4613 9000.<br />

Vi henstiller til så vidt<br />

muligt at bruge e-mail.<br />

Så undgår vi lettere fejl.<br />

Og det er samtidig<br />

nemmere for os.<br />

Det er Inge Andersen<br />

der modtager e-mails<br />

og opkald. Hun styrer<br />

nu <strong>Grønt</strong> <strong>Miljø</strong> abonnenter,<br />

også hvad angår<br />

betaling.<br />

Rettelser blev før sendt til Danske<br />

Anlægsgartnere. Ændringen<br />

er sket som et led i forpagtningen<br />

af <strong>Grønt</strong> <strong>Miljø</strong>. Det er stadig<br />

Danske Anlægsgartnere der ejer<br />

bladet, men driften af bladet er<br />

forpagtet ud til Gror ApS. Bag<br />

dette selskab står <strong>Grønt</strong> <strong>Miljø</strong>s<br />

mangeårige redaktør Søren<br />

Holgersen og annoncekonsulent<br />

Steen Lykke Madsen.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Østerled 28 4300 Holbæk<br />

Fax: 5949 9970 Tel.: 5944 0565<br />

www.fokdalspringvand.dk<br />

Robert Smith<br />

Sørensen<br />

ANLÆGSGARTNERMESTER<br />

AUT. KLOAKMESTER<br />

Tlf. 48 18 33 18<br />

www.robert-smith.dk<br />

GRØNT MILJØ 7/2010 67


68<br />

Al henvendelse: ia@teknovation.dk.<br />

Udgiveradresseret<br />

Maskinel Magasinpost<br />

ID-nr. 42217<br />

GRØNT MILJØ 7/2010

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!