01.09.2013 Views

10.500 gæster på Have & Landskab - Grønt Miljø

10.500 gæster på Have & Landskab - Grønt Miljø

10.500 gæster på Have & Landskab - Grønt Miljø

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

4<br />

<strong>10.500</strong> <strong>gæster</strong> <strong>på</strong> <strong>Have</strong> & <strong>Landskab</strong><br />

Rekordmange besøgende og udstillere og masser af nye produkter da den grønne<br />

branche mødtes <strong>på</strong> udstillingen <strong>Have</strong> & <strong>Landskab</strong> ´09 i Slagelse<br />

Tekst og foto: Lars Thorsen og Søren Holgersen<br />

Der var mange spændende tendenser <strong>på</strong><br />

<strong>Have</strong> & <strong>Landskab</strong> ´09, selv om nyhederne<br />

oftest er forbedringer, nye variationer og<br />

størrelser frem for helt nye koncepter. Billedet<br />

her er taget sent torsdag eftermiddag<br />

ud over maskinområdet fra 20 meters<br />

højde i en lift fra Ahlmac A/S.<br />

GRØNT MILJØ 7/2009


Augustsolen havde valgt at<br />

skrue op for charmen da<br />

fagudstillingen <strong>Have</strong> & <strong>Landskab</strong><br />

i slutningen af august<br />

slog dørene op for hvad der<br />

skulle blive en rekordudstilling.<br />

I alt blev der registreret 10.488<br />

besøgende som kiggede omkring<br />

blandt de 242 udstillere.<br />

Begge tal er rekorder for udstillingen,<br />

selv om det reelle<br />

antal besøgende er en del højere<br />

<strong>på</strong> grund af indsivning og<br />

glemte billetter.<br />

I opgangsåret 2007 blev det<br />

til 9.850 registrerede besøgende<br />

og 233 udstillere, så bestyrelsesformand<br />

for <strong>Have</strong> &<br />

<strong>Landskab</strong> Michael Husfeldt er<br />

forståeligt nok glad over dette<br />

års opbakning.<br />

”Det er jo fantastisk at man i<br />

nedgangstider kan samle et så<br />

stort opbud fra den grønne<br />

sektor, at udstillingen ligefrem<br />

slog besøgsrekorden fra forrig<br />

år. Først og fremmest handler<br />

det jo om at udstillerne skaber<br />

en masse kontakter, og at de<br />

besøgende får set nye løsninger<br />

og nye produkter, og det<br />

er mit indtryk at både udstil-<br />

lere og besøgende var overordentligt<br />

tilfredse,” fortæller<br />

Michael Husfeldt.<br />

Masser af nye tendenser<br />

Formålet med <strong>Have</strong> & <strong>Landskab</strong><br />

er dog ikke at lave rekorder,<br />

men at sørge for at holde<br />

hele branchen opdateret -<br />

både med hinanden og produkterne.<br />

Og heldigvis var der<br />

masser af nyt under solen.<br />

En hel del af de konkrete<br />

produktnyheder og videreudviklinger<br />

kan du se fra side 4 til<br />

side 26 i dette nummer af<br />

<strong>Grønt</strong> <strong>Miljø</strong>. Bemærk at enkelte<br />

af billederne ikke er fra udstillingen.<br />

<strong>Grønt</strong> <strong>Miljø</strong>s udsendte<br />

registrerede også en<br />

lang række generelle tendenser<br />

som er værd at nævne.<br />

En af de tydeligste tendenser<br />

er at elbilen brager frem. Vi<br />

har længe haft elbiler <strong>på</strong> markedet,<br />

men modellerne er blevet<br />

større, der er kommet flere<br />

producenter til og flere udstillere,<br />

selv om der stadig mangler<br />

den helt store nyheder, inden<br />

for batteriteknologien.<br />

På maskinområdet var den<br />

helt overordnede tendens at<br />

maskinerne bliver mere og mere<br />

alsidige. Både minidumpere<br />

og græsklippere er hos mange<br />

producenter ved at blive redskabsbærere,<br />

og et stadig<br />

større væld af udstyr kan monteres<br />

<strong>på</strong> flere og flere maskiner.<br />

Desuden lader det til, at<br />

alle motorer bliver stærkere ligesom<br />

traktorerne skal drive<br />

mere og mere krævende redskaber.<br />

Til gengæld ser man<br />

også mere brug af aluminium<br />

og lettere komponenter for at<br />

begrænse vægten.<br />

Arbejdsmiljø og miljø<br />

Både arbejdsmiljø og komfort<br />

er stærkt i fokus <strong>på</strong> maskinområdet,<br />

selv om kravene til det<br />

ydre miljø dog tit bliver set<br />

som motorproducenternes<br />

problem. Det øgede fokus <strong>på</strong><br />

miljø kunne også ses i iveren<br />

efter at understrege at det tropiske<br />

ædeltræ var miljøcertificeret,<br />

og at de orientalske sten<br />

var produceret under anstændige<br />

forhold. Overalt stødte<br />

man <strong>på</strong> henvisninger til klima<br />

og miljø hvilket netop var det<br />

overordnede tema for udstillingens<br />

fire arrangører.<br />

En generel tendens var det<br />

også at man kunne se flere<br />

bæltekøretøjer, nu også flishuggere.<br />

Man kunne se flere<br />

specialmaskiner til kunstgræs<br />

og mere nøjagtige saltspredere<br />

baseret <strong>på</strong> computerstyring.<br />

Mere præcision og mere computerstyring<br />

var et generelt<br />

træk <strong>på</strong> hele maskinområdet.<br />

Inden for det virkelig grønne<br />

område viste det store udbud<br />

at de grønne tage for alvor er<br />

slået igennem, også med flere<br />

forskellige opbygningsprincipper.<br />

På planteområdet var<br />

årets 25 udstillere det største<br />

antal <strong>på</strong> <strong>Have</strong> & <strong>Landskab</strong>, og<br />

flere udstillere havde plantenyheder.<br />

Plantenyheder som<br />

var solonyheder og ikke stammede<br />

fra offentlig eller fælles<br />

forskning. Desuden så man i år<br />

flere store planter, og det var<br />

tydeligt at stauderne har fået<br />

stadig større vægt, og at dækrodsplanterne<br />

i øvrigt nægter<br />

at give op.<br />

Overalt var bevægelse og<br />

sundhed slået igennem og in-<br />

Planteområdet var maskinområdets modsætning. Lukket, grønt. Mange flere kvindelige <strong>gæster</strong>. Modsætningerne skabte en inspirerende dynamik.<br />

GRØNT MILJØ 7/2009 5


Der blevet fredag - og gråvejr. På belægnings- og inventarområdet studeres fliserne omhyggeligt.<br />

tet sted var det tydeligere end<br />

blandt byrumsinventar og legeredskaber<br />

hvor legeredskaberne<br />

er blevet mere bevægelsesorienterede,<br />

og hvor udendørs<br />

fitnessredskaber var at se<br />

flere steder. Generelt var inventaret<br />

blevet mere robust og<br />

hærværkssikkert, og tropisk<br />

ædeltræ er nu snarere reglen<br />

end undtagelsen.<br />

Er krisen noget at tale om?<br />

Et af udstillingens helt store<br />

samtaleemner var eftervirkningerne<br />

af finanskrisen som har<br />

fået flere udstillere til at udvide<br />

sortimentet og være mere<br />

aggressive i markedsføringen.<br />

Den person der spurgte aller-<br />

6<br />

OG LIDT OM TALLENE ...<br />

flest udstillere hvordan det<br />

går, er udstillingens og <strong>Grønt</strong><br />

<strong>Miljø</strong>s annoncekonsulent<br />

Steen Lykke Madsen. Han nåede<br />

at tale med mere end<br />

halvdelen af de 243 udstillere i<br />

Slagelse og er ikke i tvivl.<br />

”Krisen er reel nok. Det er<br />

selvfølgelig forskelligt fra<br />

branche til branche hvor hårdt<br />

ramt man er, men for alle er<br />

den kommet voldsommere<br />

end man havde frygtet. Men<br />

mange har også fået trimmet<br />

staben til et mere fornuftigt niveau<br />

eller har tænkt nogle nye<br />

tanker, og dermed brugt krisen<br />

som et wake-up-call,” siger<br />

Steen Lykke Madsen.<br />

Han fortæller også at udstil-<br />

242 udstillere og 10.488 <strong>gæster</strong>. Det lyder præcist og tallene er<br />

også rigtige nok. Men de skal alligevel kommenteres.<br />

■ Ret beset var der ikke 242 udstillere. Eller 242 stande. Tallet er<br />

det antal der fremgår af udstillingens plancher og listerne <strong>på</strong><br />

udstillingens senest opdaterede hjemmeside. I nogle tilfælde<br />

var der flere udstillere <strong>på</strong> én stand. Her er hver udstiller talt<br />

med. I enkelte tilfælde var der mere end én pr. udstiller. Her er<br />

begge også talt med. I nogle tilfælde var der firmaer repræsenteret<br />

<strong>på</strong> f.eks. fællesstande, men ellers ikke. De er ikke talt med.<br />

■ De 10.488 <strong>gæster</strong> er dem der afleverede et adgangskort ved<br />

indgangene. Det er et dokumenterbart tal. Hertil kom officials,<br />

bemanding <strong>på</strong> stande og nogle som kom igennem tidligt den<br />

først morgen før indgangene blev funktionsdygtige.<br />

lernes reaktioner <strong>på</strong> udstillingen<br />

var gennemgående positive<br />

eller meget positive. Mange<br />

udstillere har f.eks. givet<br />

udtryk for at de vil være med<br />

igen <strong>på</strong> <strong>Have</strong> & <strong>Landskab</strong> ´11.<br />

En mere formel evaluering<br />

blandt udstillerne er først nu<br />

ved at blive gennemført.<br />

Udstilling <strong>på</strong> hjemmebane<br />

En anden person med det store<br />

overblik er udstillingsleder<br />

Kristian Larsen. Han er manden<br />

med hænderne helt nede i<br />

udstillingens maskineri, og han<br />

er ikke i tvivl om at <strong>Have</strong> &<br />

<strong>Landskab</strong> har fundet sit faste<br />

hjem omkring erhvervsskolen<br />

Selandia i Slagelse.<br />

”Vi er så heldige at der er<br />

meget stor variation i områdetyperne.<br />

Det betyder at udstillere<br />

med inventar og belægning<br />

står <strong>på</strong> velfriserede arealer,<br />

og skovmaskiner står inde<br />

blandt grantræerne, mens<br />

planteskolerne står i parkens<br />

svale omgivelser, og de store<br />

maskiner er placeret ude <strong>på</strong><br />

den store, rå mark. Det giver<br />

en fantastisk dynamik når man<br />

bevæger sig rundt <strong>på</strong> arealet,<br />

og det er der ikke andre udstillinger<br />

der kan tilbyde,” forklarer<br />

Kristian Larsen. Han vurderer<br />

at der <strong>på</strong> maskinområdet<br />

alene blev udstillet maskiner<br />

og udstyr for omkring 750 millioner<br />

kroner.<br />

Arrangører slog <strong>på</strong> klimaet<br />

Bag udstillingen står Dansk<br />

Planteskoleejerforening, Skov<br />

& <strong>Landskab</strong> ved Københavns<br />

Universitet, Danske Anlægsgartnere<br />

og Maskinleverandørernes<br />

sektion for Park, vej<br />

og Anlæg. De havde alle fire<br />

klima <strong>på</strong> programmet.<br />

I løbet af de tre dage uddelte<br />

Dansk Planteskoleejerforening<br />

derfor lige under 2.000<br />

små bøgetræer. Formålet var<br />

at de besøgende skulle plante<br />

bøgetræerne derhjemme eller<br />

i et ubrugt skel i nabolaget.<br />

Også i byerne giver træer nemlig<br />

klimaet en hjælpende hånd<br />

fordi de reflekterer meget sollys,<br />

opsuger de øgede mængder<br />

regn og optager CO 2. Maskinleverandørerne<br />

havde også<br />

lyttet til fordelene ved at<br />

plante grønt, så de tilbød kækt<br />

et egetræ med i købet til dem<br />

der købte en maskine <strong>på</strong> udstillingen.<br />

Skov & <strong>Landskab</strong> repræsenterer<br />

forskningsdelen af firkløveret<br />

og de fokuserede blandt<br />

andet <strong>på</strong> regnvandshåndtering,<br />

mens Danske Anlægsgartnere<br />

præsenterede miljøregnskab<br />

og en CO 2-beregner<br />

til at spare både kroner og<br />

ører og til at skære i virksomhedens<br />

klimabelastning.<br />

Praktiske problemer løst<br />

Tilbage i 2007 havde <strong>Have</strong> &<br />

<strong>Landskab</strong> en del problemer<br />

med bespisningen fordi cateringen<br />

simpelthen ikke kunne<br />

håndtere alle de <strong>gæster</strong> der<br />

var sultne omkring frokost tid.<br />

Dette problem var begrænset<br />

ved at arrangere en frokostpakkeordning<br />

så udstillerne<br />

kunne få bragt mad ud til<br />

standen, og desuden blev der<br />

oprettet et særligt telt og<br />

serveringsområde til folk med<br />

spisebilletter, hvilket yderligere<br />

lettede trykket.<br />

Apropos trykket var et af de<br />

eneste praktiske problemer i år<br />

toiletterne, men det blev ordnet<br />

efter første dag, og udstillingsleder<br />

Kristian Larsen forsikrer<br />

at udstillingen næste<br />

gang vil hyre servicepersonale<br />

specifikt til toiletterne, så festivallignende<br />

toiletter ikke vil<br />

forekomme i <strong>på</strong> <strong>Have</strong> & <strong>Landskab</strong><br />

i 2011. ❏<br />

GRØNT MILJØ 7/2009


Maksimal kraft<br />

– unikke fordele<br />

Husqvarna 355Rx er vores stærkeste rydder, og den er alligevel<br />

utrolig let at arbejde med pga. dens lave vægt og mange<br />

ergonomiske detaljer. Den har tilmed de laveste vibrationer<br />

i sin klasse, hvilket er godt nyt ikke bare for brugeren,<br />

men også for motorens ydeevne og holdbarhed.<br />

X-Torq-teknologi giver ekstra motorkraft og reducerer<br />

benzinforbruget med op til 20%, mens udstødningsgasserne<br />

reduceres med op til 60%. Husqvarna 355Rx<br />

– en utroligt let og effektiv rydder.<br />

Få oplyst nærmeste forhandler <strong>på</strong> tlf. 45 87 79 79 eller www.husqvarna.dk.<br />

www.husqvarna.dk<br />

HUSQVARNA 355Rx<br />

53,3 cm³, 3.8 hk, 9.1 kg<br />

Pris excl. moms 7. 596,-<br />

GRØNT MILJØ 7/2009 © 2009 Husqvarna AB (publ). All rights reserved. Husqvarna and other product and feature marks are trademarks of Husqvarna AB (publ).<br />

7


SET & HØRT PÅ HAVE & LANDSKAB 09<br />

Nu også topdresser<br />

til de små plæner<br />

Topdressere kendes fra de store<br />

græsarealer, men hvad gør<br />

man <strong>på</strong> de små plæner hvis<br />

man ikke vil sprede sandet<br />

med trillebør og rager? Ja, nu<br />

kan man i hvert fald få små<br />

topdressere fra Earth & Turf.<br />

De sparer anlægsgartnerne tid,<br />

op til 70% af tiden, lyder det<br />

fra Prodana som er importør.<br />

Selve udlægningen bliver også<br />

meget jævn og præcis. Nogle<br />

gange kan man f.eks. helt<br />

undgå at bruge slæbenet bagefter.<br />

www.prodana.dk.<br />

Træ der er beton.<br />

Og meget andet ...<br />

Det ligner træ, men det er beton<br />

alt sammen. Stene der er<br />

fra engelske Woodstone, er en<br />

del af produktudbuddet fra<br />

Sten+ Stil. Men faktisk kan<br />

man byde <strong>på</strong> meget andet,<br />

herunder, sandsten, granit og<br />

basalt og tilbehør som fugegrus<br />

og kantsikring. Man tilbyder<br />

også færdige løsninger<br />

med alle materialer, ikke blot<br />

over for privatkunder, men<br />

også over for anlægsgartnere.<br />

www.stenstil.dk.<br />

8<br />

Dumper og meget<br />

mere <strong>på</strong> tre hjul<br />

Bejco Multi-Dumper er en lille<br />

trehjulsdumper med sæde og<br />

en last op til 1200 kg. Men<br />

samtidig er den en lille redskabsbærer<br />

der bl.a. kan køre<br />

med selvlæsser, hydraulikhammer,<br />

minigraver, betonblander<br />

og læsseskovl. Maskinen er<br />

fuldhydrostatisk med træk <strong>på</strong><br />

alle tre hjul, og med styring <strong>på</strong><br />

det bagerste er maskinen meget<br />

manøvredygtig. Den drives<br />

af en Honda benzinmotor <strong>på</strong><br />

11 eller13 hk, men leveres også<br />

med diesel- eller gasmotor.<br />

Bag det ny koncept står Bejco<br />

& Kramac der i forvejen producerer<br />

minidumpere med fire<br />

hjul og betjent af en gående<br />

fører. www.bejco.dk.<br />

Op til 2 x 2 meter<br />

fliser fra Starka<br />

Helt op til 2 x 2 meter kan man<br />

nu få betonfliserne. Det er i<br />

hver maksimum for serien Plaza<br />

By Starka som Starka -<br />

svensk producent <strong>på</strong> det danske<br />

marked - har præsenteret.<br />

Mindste mål i serien er 30 cm.<br />

Tykkelsen er enten 6 og 12 cm,<br />

men de store formater har også<br />

armering. Overfladen er enten<br />

lysegrå eller antracit. Man<br />

kan bestille særlige mål og få<br />

en børstet overflade.<br />

www.starka.se.<br />

Planteolie erstatter<br />

råolie i Vegecol<br />

I overfladebehandling, OB, er<br />

bindemidlet som i anden asfalt<br />

normalt sort bitumen. Verdens<br />

største asfaltentreprenør, Colas,<br />

har dog udviklet en transparent<br />

vegetabilsk olie til formålet,<br />

Vegecol. Den har flere<br />

fordele i forhold til bitumen<br />

fortæller den danske forhandler<br />

Dansk Overfladebehandling<br />

der ejes af Colas. <strong>Miljø</strong>et<br />

spares for 1 kg CO2 per m2 OB udlagt med Vegecol.<br />

.<br />

Man sparer <strong>på</strong> energien fordi<br />

den kan udlægges ved lavere<br />

temperaturer. Tilslagets farve<br />

fremstår klarere, og følsomheden<br />

over for varme og vejrlig<br />

er mindre. Styrken er ellers den<br />

samme. I øjeblikket testes belægningen<br />

<strong>på</strong> udvalgte veje.<br />

Prisen kendes endnu ikke, men<br />

vil afhænge meget af produktionsmængden.<br />

www.dob.dk. Klar olie sprøjtes ud.<br />

Ny redskabsbærer<br />

fra danske VPM<br />

VPM melder sig i den store flok<br />

af danske redskabsbærerproducenter.<br />

Efter forbrugerundersøgelser<br />

er der især fokuseret<br />

<strong>på</strong> god komfort som bl.a.<br />

opnås med uafhængig affjedring<br />

af aksler, lavt støjniveau,<br />

højst 73 dB i kabinen og et<br />

godt varmesystem. Aircon er<br />

dog ekstra. En stor visker tager<br />

hele forruden. Der er én motorstørrelse<br />

med 34 hk og stort<br />

redskabsprogram. www.mi.dk.<br />

Afvibreres med gummihåndtag<br />

Vibrationerne pakker jorden, men plager føreren. Afvibreringen<br />

er nået endnu et skridt <strong>på</strong> Dynapacs pladevibratorer. Her kan<br />

håndtaget slås ud så det kun hænger som et løst gummiophæng.<br />

Systemet er standard <strong>på</strong> alle de små pladevibratorer op til 140<br />

kg. Vibratoren kan også <strong>på</strong>sættes vandtank og bøjle til løft. Importøren<br />

er Erenfred Petersen, www.ep.dk.<br />

GRØNT MILJØ 7/2009


Hjælper med at finde haveplanterne<br />

I planteområdet stod Karin Pedersen og fortalte om planteguiden<br />

www.findhaveplaner.dk. Hun er planteskolegartner og<br />

har i ti år taget billedet og samlet planteinformation. De er nu<br />

omsat til en plantedatabase hvor man kan se haveplanterne i<br />

foto og tekst, søge <strong>på</strong> forskellige kriterier og udskrive plantelister.<br />

Og så koster det kun 8 kr. om måneden at være med.<br />

Affaldsskab også<br />

i enkeltudgave<br />

Affaldsskabet BIKAB til kirkegårde<br />

og i grønne områder<br />

har hidtil været markedsført i<br />

en dobbeltudgave med to låg<br />

beregnet til affaldssortering.<br />

Den er nu også kommet i en<br />

enkeltudgave med ét låg, oplyser<br />

den danske forhandler<br />

G9. Affaldsskabene er hævet 5<br />

cm over jorden så man let kan<br />

rive og rengøre under dem.<br />

Og spandene er lette at tømme,<br />

bl.a. fordi de svinger ud<br />

når lågerne åbnes. Skabene er<br />

udført i varmgalvaniseret stål<br />

malet med specialprimer og<br />

vådlak. Standardfarven er mørkegrøn,<br />

men farve leveres i øvrigt<br />

efter ønske, ligesom man<br />

kan <strong>på</strong>sætte logo, byvåben eller<br />

tilsvarende i f.eks. laserskåret<br />

og glasblæst rustfrit stål.<br />

Spandene er i slagfast polyethylen.<br />

www.g9.dk.<br />

En ny lille ær med<br />

smukke høstfarver<br />

Acer x ’San’ hedder det nye<br />

lille lønnetræ som HedeDanmark<br />

har præsenteret. Klonen<br />

er opstået som en krydsning af<br />

ær og en anden lønneart. Den<br />

podes <strong>på</strong> ær og har ærens<br />

dyrkningsegenskaber, men bliver<br />

<strong>på</strong> 15 år bare 5-6 meter<br />

højt. De håndfligede blade er<br />

op til 12 cm lange og brede.<br />

Træet er farverigt, om foråret<br />

med skarlagenrøde dækblade,<br />

om sommeren med pupurrøde<br />

frugtstande og om efteråret<br />

med stærke høstfarver. Også<br />

grenopbygning og barkfarver<br />

fremhæver træet som et godt<br />

lille havetræ. www.hededanmarkplanteskole.dk.<br />

Inventar af tynd<br />

fiberbeton<br />

Fiberbeton kan dimensioneres<br />

tyndt. Det har bl.a. derfor været<br />

brugt til altaner og interiører,<br />

og begynder nu også at<br />

optræde udemiljøet. IBF-firmaet<br />

Glafiment kunne vise flere<br />

produkter, bl.a. kummer og et<br />

bord. I almindelig beton skulle<br />

bordet være 15 cm tykt, i fiberbeton<br />

er det kun 1 cm. Fiberbeton<br />

er dyrere end almindelig<br />

beton, men inventar af fiberbeton<br />

er billigere end hvis de<br />

var udført i jern. Foreløbig er<br />

farven betongrå, men man<br />

kunne også lave andre farver.<br />

www.glafiment.dk.<br />

ISeed giver frø<br />

et forspring<br />

ISeed er en teknologi fra Prodana<br />

Seeds hvor frøet bliver<br />

pakket ind i en skal af gødning,<br />

særlig kvælstof og fosfor.<br />

Det er en fordel når frøet skal<br />

spire og etablere en sund og<br />

stærk kimplante. Princippet<br />

forhindrer samtidig overgødning<br />

og hjælper i eftersåningen<br />

hvor de små spirer skal<br />

kæmpe om lys og næring med<br />

eksisterende græs. ISeed findes<br />

i flere varianter og blandinger.<br />

100% vandtæt og<br />

åndbar fleecejakke<br />

Overgangsperioderne mellem<br />

vinter og sommer er meget<br />

lange i Danmark. Derfor har<br />

Abeko udviklet en 100% vandtæt<br />

fleecejakke der også er<br />

vindtæt og åndbar. Den er<br />

den eneste helt vandtætte<br />

fleecejakke <strong>på</strong> markedet og<br />

ånder 3 liter per 24 kilo. Her<br />

har sælger Erik Vilhelmsen taget<br />

fleecen <strong>på</strong> og er trådt ud i<br />

en mild byge med sit vandskyende<br />

produkt.<br />

GRØNT MILJØ 7/2009 9


SET & HØRT PÅ HAVE & LANDSKAB 09<br />

Et kig op i forbrændingsrummet.<br />

Bedre forbrænding<br />

sparer 40% energi<br />

Man sparer 40% gas. Det lyder<br />

ikke så dårligt med EnvoDans<br />

nye ukrudtsbrændere. Hemmeligheden<br />

er en mere optimal<br />

forbrænding der bl.a. skyldes<br />

at forbrændingsrummet er<br />

indkapslet bedre, så man kan<br />

opretholde et bedre overtryk<br />

uden at det går ud over den<br />

nødvendige ventilering. Samtidig<br />

har en lamelbrænder erstatte<br />

de gamle brændehoveder.<br />

Effekten er dokumenteret<br />

af Det Jordbrugsfaglige Fakultet<br />

. Den nye brændertype er<br />

standard i alle EnvoDans Bræn-<br />

En rendegraver kan<br />

lidt af det hele<br />

De fleksible rendegravere har<br />

stadig deres berettigelse trods<br />

konkurrencen fra minilæssere<br />

og minigravere. Læsseskovl<br />

foran, graveskovl bag<strong>på</strong>. Således<br />

også med JCB’s 4½ tons<br />

midirendegraver der også kan<br />

monteres med andre redskaber<br />

til bl.a. græspleje. Rendegraveren<br />

er her forsynet med<br />

hydraulisk graveenhed bag<strong>på</strong>,<br />

men leveres også med pto og<br />

almindelig lift. Der er olieudtag<br />

<strong>på</strong> læsseskovlen til andre<br />

hydrauliske redskaber. Leveres<br />

med enten græs- eller entreprenørdæk.<br />

Import: Nicolaisen<br />

& Larsen. www.jcb.dk.<br />

10<br />

dere som udføres i ½ ller 1-meters<br />

sektioner som kan sammensættes<br />

efter ønske. Der er<br />

også en specieludgave til kantsten<br />

hvor den lille enhed kan<br />

løftes. www.envo-dan.dk.<br />

Toroen klipper 8½<br />

hektar i timen<br />

Plænekongen kunne man kalde<br />

denne Toro Groundsmaster<br />

5910 til 800.000 kr. En 100 hk<br />

rotorklipper der ikke kan andet<br />

end at klippe, men til gengæld<br />

tages 490 cm ad gangen.<br />

og 8½ hektar i timen, så man<br />

skal have op mod 300 hektar<br />

græs i alt hvis den ikke skal stå<br />

stille. Maskinen er designet til<br />

fodboldbaner, parker, rough<br />

mv. Jo større maskine, desto<br />

mere skal den rundt. Derfor en<br />

topfart <strong>på</strong> 35 km/t med vingerne<br />

slået op. Modellen er<br />

600 kg lettere end sin forgænger<br />

takket være mere brug af<br />

aluminium, lettere pumper mv.<br />

www.sc-svendcarlsen.dk.<br />

Den tredje måde at<br />

udløse bremsen <strong>på</strong><br />

En gammel nyhed fra Husqvarna:<br />

nemlig den tredje måde at<br />

udløse motorsavsbremsen <strong>på</strong>.<br />

De to første udløsere ligger i<br />

det forreste håndtag når det<br />

skubbes eller rykkes frem med<br />

hånden. Den tredje udløser aktiveres<br />

når man presser det bagerste<br />

håndtag i en forkert retning,<br />

f.eks. når man sænker saven<br />

forkert med strakte ben eller<br />

løfter saven for højt. Til afkvistning<br />

er den tredje udløser<br />

faktisk den snildeste, lyder det<br />

fra Husqvarna der leverer tre<br />

save - og snart alle - med Trio-<br />

Brake som systemet hedder<br />

uden merpris. Savene kan dog<br />

også fås uden - af hensyn til<br />

konservative motorsavsbrugere.<br />

www.husqvarna.dk.<br />

Kostede fliser i jern<br />

og overstørrelse<br />

Kæmpestore fliser <strong>på</strong> 1 x 2 meter<br />

og 16 cm tykke med armering.<br />

Her også med jernkanter<br />

og kostet overflade, og så kan<br />

det i øjeblikket ikke blive mere<br />

trendy. Flisen er Århus Cementvarefabrik<br />

der kun laver<br />

den slags fliser <strong>på</strong> bestilling. De<br />

bliver næppe større, for så kan<br />

det bedre betale sig at støbe<br />

<strong>på</strong> stedet, oplyser fabrikken.<br />

Der er løftestropper til at løfte<br />

de meget tunge fliser som i øvrigt<br />

også kan leveres i farve.<br />

Kortegaards PKP<br />

tagplugs til taget<br />

Med den stigende interesse for<br />

tagbeplantning i baghovedet<br />

er P. Kortegaards Planteskole<br />

begyndt at lave tørketålende<br />

stauder og græsser specielt til<br />

formålet. PKP Tagplugs, som<br />

de kaldes, fremstilles i 50 huls<br />

bakker hvor hvert hul er 52 x<br />

48 x 45 mm, og vækstmediet<br />

er uden organisk materiale.<br />

Sortimentet, der fremgår af<br />

kataloget, vil blive produceret<br />

så mindre ordrer normalt kan<br />

leveres uden leveringstid, men<br />

større ordrer skal produceres<br />

først. Det tager typisk 12-16<br />

uger i vækstsæsonen.<br />

www.kortegaard.dk.<br />

Fabrikken viste også lige 50 x<br />

50 cm fliser med forskellige<br />

overfladebehandlinger. Slebet,<br />

glatstøbt, afsyret og kostet.<br />

Mulighederne er mange og<br />

ikke alle er lige velegnede til<br />

udemiljøet. www.aarhuscementvarefabrik.dk.<br />

GRØNT MILJØ 7/2009


Multifunktionsgreb<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Motor<br />

<br />

<br />

<br />

– kvalitet til skov- og havefolket<br />

Laveste vibration<br />

af alle <strong>på</strong> markedet!<br />

NYHED<br />

SRM-265ES<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Vejl. 2.956,- ekskl. moms<br />

SPAR 320,-<br />

Kampagnepris<br />

2.636,-<br />

<br />

<br />

HCR-161ES<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Vejledende pris<br />

3.596,-<br />

<br />

<br />

GRØNT MILJØ 7/2009 11<br />

4<br />

Find din nærmeste forhandler <strong>på</strong> www.echo.dk<br />

<br />

5KUGLELEJER<br />

Ergonomisk<br />

Justerbart<br />

styr<br />

<br />

– Ny større motor med Let-start!<br />

HCR-1510<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Vejledende pris<br />

2.796,-<br />

<br />

<br />

ES-255ES<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Vejledende pris<br />

2.716,-<br />

<br />

<br />

PPT-265ES<br />

Stangsav<br />

Vejledende pris<br />

5.836,-


SET & HØRT PÅ HAVE & LANDSKAB 09<br />

Computerstyring til saltsprederen<br />

Bogballe fremvistes sidste nyt inden for computerstyringen <strong>på</strong><br />

deres S-line sprederprogram. Maskinen kan kalibreres <strong>på</strong> 30 sekunder<br />

til netop den type sand eller salt der skal spredes ud. Når<br />

hastigheden øges eller sænkes sørger maskinen for at korrigere<br />

så der hele tiden spredes den mængde per m 2 som brugeren har<br />

bestemt <strong>på</strong> forhånd. På billedet er computeren sat til at sprede<br />

25 gram salt per m 2 og køre med 17,7 km/t. Arbejdsbredden kan<br />

justeres, og volumen starter <strong>på</strong> 500 liter, men kan forøges med<br />

ekstra moduler.<br />

Et sorterværk til<br />

at smække bag<strong>på</strong><br />

Dansk Jordforbedring ApS viste<br />

deres mobile sorterværk til<br />

anlægsgartnere og entreprenører.<br />

Maskinen kan trækkes<br />

efter en almindelig firhjulstrækker<br />

og har en 2.600 kilos<br />

totalvæk. Den kompakte maskine<br />

rystesorterer både jord,<br />

brokker, tjavser, sf-sten og revl<br />

og krat fra hinanden og kan<br />

både lejes - også <strong>på</strong> dagsbasis -<br />

og købes.<br />

12<br />

Drejetallerken og<br />

elektronisk sjov<br />

Legepladsproducenten Elverdal<br />

viste to legeredskaber -<br />

drejetallerkenen kaldet ‘Der<br />

Weg’ med en diameter <strong>på</strong> 3<br />

meter og det elektroniske<br />

‘aktivitetsredskab’ NEOS 360,<br />

der modsat de fleste elektroniske<br />

legeredskaber ikke kræver<br />

at der bliver klatret omkring.<br />

Det betyder at hele famlien og<br />

handicappede også kan deltage<br />

i de interaktive spil, selv om<br />

den også kan bruges alene.<br />

Uden benzen og<br />

opløsningsmidler<br />

Aspen alkylatbenzin er oplagt<br />

til menneskenære maskiner<br />

som plæneklippere, motorsave<br />

og lignende <strong>på</strong> grund af den<br />

markant begrænsede sundhedsfare.<br />

Almindelig benzin<br />

frigiver benzen, olefiner, aromater<br />

og jordnær ozon, alle<br />

kræftfremkaldende eller nerve-<br />

og lungeskadende stoffer.<br />

Ser man <strong>på</strong> forureningen med<br />

disse stoffer svarer 1 times plæneklipning<br />

med almindelig<br />

benzin til næsten 300 timers<br />

tungvognskørsel. Aspens benzin<br />

kan bruges <strong>på</strong> alt grej som<br />

ikke er ældre end 1995.<br />

Fendts nye trinløse<br />

smalsporstraktor<br />

Hos AGCO Danmark A/S blev<br />

den nye smalsporstraktor fra<br />

Fendt vist frem. Den mindste<br />

model ker 1,07 meter i bredden.<br />

Den kan trinløst køre fra<br />

20 meter i timen til 40 km/t, og<br />

fordi der således ikke er nogen<br />

kobling, skal man ikke længere<br />

sidde med et ben <strong>på</strong> hver<br />

side af gearkassen inde i førerhuset.<br />

Den er udstyret med et<br />

advanceret hydraulikanlæg<br />

der leverer op til 106 liter olie i<br />

minuttet til to uafhængige systemer.<br />

En affjedret foraksel<br />

gør den stabil.<br />

Dobbeltdrejende grøn karrusel<br />

DICA præsenterede en spritny, monstergrøn karrusel der både<br />

kan dreje om selve karruselens akse og drejes i store sving rundt<br />

om monteringsstolpens akse. Den er lavet til skolebørnene frem<br />

for vuggestuebørnene og er selvfølgelig godkendt i forhold til<br />

de gældende standarder.<br />

GRØNT MILJØ 7/2009


På området for skovudstyr blev flishuggere, motorsave, kratryddere og meget mere vist frem i passende omgivelser.<br />

Fyns Forår - en lille<br />

dejlig syren fra Joel<br />

Vi elsker når syrenerne blomstrer.<br />

Det gør Joel Klerk også,<br />

og hans planteskole er specialister<br />

i dem. Han kunne bl.a. vise<br />

sorten Syringa hyacinthiflora<br />

’Fyns Forår’ der er fundet <strong>på</strong><br />

Fyn. Det er en lille tæt syren<br />

med mange blomsterbærende<br />

skud, næsten rund, kompakt<br />

og med ret små blanke blade.<br />

Blomsterne sidder i tætte små<br />

toppe, er rosa og duftende.<br />

Som udvokset er busken nok<br />

kun 150-200 cm, men i mange<br />

år kun 100-150 cm. Den er derfor<br />

god til små haver og terrassen.<br />

Sorten anføres som hårdfør,<br />

men trives bedst i dyb<br />

muldjord og kan som andre syrener<br />

ikke lide sur og våd jord.<br />

Når uhåndterlige<br />

sten skal flyttes<br />

Slå en klo i kantstenen, flisen<br />

eller kampestenen. F.eks. dem<br />

som Paick Design & Tecknology<br />

viste. De løfter op til 250 kg<br />

og kan monteres <strong>på</strong> alle gravere<br />

og læssere med hydraulik<br />

og <strong>på</strong> mindst 1½ tons. Der er<br />

to slags gribearme, en til kantsten<br />

og fliser og en til kampesten<br />

foruden en specialtang til<br />

maskinlægning af betonsten.<br />

Byggros har også<br />

et taghavekoncept<br />

Byggros har længe haft de<br />

komponenter der skal bruges<br />

til taghaver. De er nu stykket<br />

sammen i konceptet Diadem<br />

som man i år går ud med <strong>på</strong><br />

det danske marked. Den svenske<br />

afdeling af Byggros lavede<br />

30.000 m 2 i Sverige sidste år. Til<br />

de ekstensive tagbevoksninger<br />

med sedum-arter består vækstlaget<br />

af en blanding af pimpsten,<br />

knust tegl, grus og 5%<br />

organisk materiale. Lagene<br />

kan varierer fra 50 til 150 kg/<br />

m 2 , men jo tyndere, desto lettere<br />

mister man de bredbladede,<br />

blomstrende arter. Byggros<br />

kan efter behov gå uden for<br />

konceptet og tilpasse tagløsningen<br />

med udgangspunkt i<br />

sit øvrige store produktprogram.<br />

www.byggros.dk.<br />

Køres <strong>på</strong> trailer og<br />

løfter en palle sten<br />

Traktoren må ikke være tungere<br />

end den kan køres <strong>på</strong><br />

trailer, men den må gerne<br />

være så stærk at den f.eks. kan<br />

løfte en palle sten. Dette hede<br />

entreprenørønske kan opfyldes<br />

med den ny Schäeffer<br />

3460. Her har man nemlig prioriteret<br />

løftekraft (2 tons) frem<br />

for løftehøjde som landbruget<br />

foretrækker. Traktorens vægt<br />

er 2700 kg. Trailerens totalvægt<br />

er 3500 kg og vejer selv<br />

omkring 700 kg, så det går<br />

lige. Importøren Helms TMT-<br />

Centret fremhæver desuden<br />

det lave tårn der sikrer samtidig<br />

et godt udsyn og den komfortable<br />

gummiophængte førerplads.<br />

Bøjlen kan hvis man<br />

ønsker, erstattes af en kabine.<br />

www.helmstmt.com.<br />

GRØNT MILJØ 7/2009 13


SET & HØRT PÅ HAVE & LANDSKAB 09<br />

Gives store fliser<br />

og L-elementer<br />

Give Elementer kunne - via<br />

Salgskontoret Inbyagro - vise<br />

sine store fliser <strong>på</strong> 1 x 2 meter<br />

og 120 x 120 cm. Eller som<br />

kunderne ellers vil have de op<br />

til 500 kg tunge fliser der leveres<br />

enten i 10 cm armeret beton<br />

eller 45 mm fiberbeton.<br />

Kanterne skarpe eller affasede.<br />

Farven er som standard grå beton,<br />

men kan <strong>på</strong> bestilling støbes<br />

indfarvet. På standen kunne<br />

man også se Gives L-elementer<br />

i fuldarmeret beton til<br />

bl.a. støttemure. Højden er fra<br />

150 til 400 cm, mens standardbredden<br />

er 240 cm. L-elementet<br />

fastholdes af den jordvægt<br />

der hviler <strong>på</strong> elementet. En enkel<br />

og elegant støttemursløsning.<br />

www.elementer.dk.<br />

Bergmann drejer<br />

hele raden rundt<br />

Den kan tippe trinløst hele raden<br />

rundt. Ikke bare fra tre faste<br />

positioner. Også førerstanden<br />

kan vendes så man kan se<br />

ud over kassen. Maskinen er<br />

tysk: en 10 tons Bergmann der<br />

tager 5 m 3 i ladet. Men er den<br />

ikke for stor til anlægsgartnere?<br />

„Den fylder faktisk ikke<br />

meget og kan komme til. Og<br />

så er den i en vægtklasse hvor<br />

den kan køre med last <strong>på</strong> landevejen,“<br />

lyder det fra Maskinhuset.<br />

Dumperen er forberedt<br />

til hydraulisk redskabsmontering.<br />

www.maskinhuset.dk.<br />

14<br />

800 mm dæk og<br />

ny affjedring<br />

Hydremas nye ‘high mobility’dumper<br />

har 800 mm dæk der<br />

sammen med dens lave egenvægt<br />

betyder et meget lavt<br />

marktryk. Desuden er maskinen<br />

konstrueret så føreren sidder<br />

foran forakslen. Det betyder<br />

at der er langt færre viberationer<br />

når der køres i terræn,<br />

og at man kan køre med højere<br />

hastighed med tomt læs<br />

uden at blive ‘rystet omkring’ i<br />

kabinen. Maskinen er sort fordi<br />

det er Hydremas 50-års jubilæumsmodel.<br />

Hydremas normale<br />

farve er gul.<br />

Hedt vand tager tyggegummi<br />

Kan man fjerne gadens rengøringsplage, tyggegummiet,<br />

uden kemikalier? Javist, lyder det fra<br />

norske Sopihop der bruger en hollandsk maskine.<br />

Vandet er under tryk gjort 140 grader varmt.<br />

Vandet spules ud fra dyser under et tryk <strong>på</strong> typisk<br />

200-250 bar. Dyserne er skråtstillede så fugerne<br />

ikke tømmes ret meget. Det brugte vand<br />

suges tilbage i tanken via en varmeveksler. Med<br />

en lille ‘terrassevasker’ kan man komme til <strong>på</strong><br />

rapper og i hjørner. Arbejdshastigheden afhænger<br />

af belægning, snavs og dyseafstand, men er<br />

ikke langsommere end ganghastighed. Sopihop<br />

leder efter en dansk operatør. www. sopihop.no.<br />

NHS’s flishugger<br />

æder træ som slik<br />

Det var flismaskinerne der var<br />

fremme hos NHS Maskinfabrik<br />

A/S. Især den nye NHS 720 der<br />

kan tage træ <strong>på</strong> 17,5 cm i diameter<br />

i den viste model, men<br />

kan bygges til at kunne tage<br />

helt op til 30 cm. Den kan leveres<br />

med monteret pillekit så<br />

den kan lave flis til pillefyr.<br />

Dækrodsplanter i<br />

Schjøtts Jiffyplugs<br />

Dækrodsplanter er velkendte<br />

gennem årtier, men de små<br />

plugplanter har ikke helt fået<br />

deres gennembrud, i hvert fald<br />

ikke i Danmark. Peter Schjøtts<br />

Planteskole tror dog stadig <strong>på</strong><br />

sagen og tilbyder dækrodsplanter<br />

i Jiffy-briketter hvor<br />

planten er fremstillet med en<br />

lille ekstra ’madpakke’ af jord,<br />

vand og næring. Det udvider<br />

mulighederne for anvendelse<br />

og plantning. Sortimentet omfatter<br />

arter til pyntegrønt og<br />

juletræer, skov, hæk, læ og<br />

vildtplantning. Planteskolen leverer<br />

også planterør til plantning<br />

- og leverer i øvrigt også<br />

barrodsplanter til samme anvendelsesområder.<br />

www.planteskole.dk.<br />

Tre sæt arbejdstøj fra Husqvarna<br />

Hvordan ser moden ud i arbejdstøjet? Husqvarna viste tre sæt arbejdstøj<br />

med de lovkrævede skæreindlæg: Protech til de rigtigt<br />

proffe arborister og anlægsgartnere, Functional til de mellemproffe<br />

og Classic til hobbymanden. Protech består af lettere og<br />

mere smidigt stof, er forsynet med ventilationslommer og har de<br />

bedste skærindlæg. Det er selvfølgelig også dyrest hvor jakke og<br />

bukser hver koster cirka 2000 kr. Der er grænser for moden, for<br />

tøjet skal først og fremmest være funktionelt og sikkert. Lidt farver<br />

har dog sneget sig ind. www.husqvarna.dk.<br />

GRØNT MILJØ 7/2009


RGS90 – her er din jord i trygge hænder<br />

<br />

<br />

<br />

somhed.<br />

Med 32 anlæg jævnt fordelt over hele Danmark<br />

<br />

<br />

2 <br />

og genanvendelse.<br />

<br />

<br />

Tænke globalt og handle lokalt<br />

GRØNT MILJØ 7/2009 15<br />

RGS 90 A/S | Selinevej 4 | 2300 Kbh. S | Tlf.: 32 48 90 90<br />

Fax: 32 50 80 80 | rgs90@dsvm.dk | www.rgs90.dk<br />

<br />

med nærvær.


SET & HØRT PÅ HAVE & LANDSKAB 09<br />

Lifthængt spreder<br />

med befugtning<br />

Epokes liftophængte tallerkenspreder<br />

til traktor, TP9K, kan<br />

som noget nyt nu også fås<br />

med befugtningsanlæg. Det er<br />

den grå kasse der ses <strong>på</strong> bagsiden.<br />

TP9K er en vejafhængig<br />

og synkron traktorspreder med<br />

mulighed for udlægning af<br />

materiale via valse eller spredeskive.<br />

På standen blev højhastighedssprederen<br />

Sirius<br />

Combi S-4402 også vist frem.<br />

Den kan udføre sit arbejde<br />

med 90 km/t.<br />

Combi 1 justerbar<br />

tallerkenspreder<br />

Hydromann A/S havde bl.a.<br />

medtaget deres tallerkenspreder<br />

Combi 1, hvor man kan justere<br />

spredebredde og mængde.<br />

Styring kan enten ske manuelt<br />

eller med elstyring eller<br />

kørselsafhængigstyring så man<br />

kan sidde inde i redskabsbæreren<br />

og klare al betjening<br />

uden at bevæge sig udenfor.<br />

16<br />

Stor skraldespand<br />

til storbyens skrald<br />

Flexy ApS fremviste de store<br />

650 liters skraldespande der<br />

kan tage f.eks. pizzabakker og<br />

også er fleksible nok til at kunne<br />

bruges til affaldssortering<br />

med forskellige indkast. Formålet<br />

er primært at kunne<br />

håndtere store mængder affald<br />

uden at det er nødvendigt<br />

at stille store, uskønne containere<br />

frem i parker og slotshaver.<br />

Den kan desuden skilles ad<br />

til vinterperioderne hvor affaldstrykket<br />

ikke er så højt.<br />

Cosmo legeredskab<br />

med kuglen midt i<br />

Lappsets legeredskab Cosmo<br />

er opbygget som en kugle<br />

hvor der er et rundt ‘rum’ i<br />

midten. Det kan udbygges<br />

med en masse tilbehør. Her ses<br />

to klatrevægge til henholdsvis<br />

større og mindre børn, mens<br />

der er karrusel og brandmandsstang<br />

i den modsatte<br />

side. Cosmo fås i 25 farver, og<br />

der skal en maskinsaks med et<br />

tryk <strong>på</strong> 20 tons til at klippe rebene<br />

over. Den skulle holde.<br />

Buskrydder uden<br />

så meget svineri<br />

Det nye ved Jonsereds 236<br />

buskrydder er den mere miljøvenlige<br />

motor. Den blander en<br />

stor mængde luft ind i benzinen<br />

og begrænser derved benzinen<br />

i forbrændingsdampen.<br />

Den er godkendt til professionel<br />

brug 8 timer om dagen og<br />

leveres i CT-varianten med<br />

trimmerhoved, klinge og savklinge<br />

og har flere niveauer af<br />

affjedring.<br />

Elektrisk, terrængående og lydløs 4x4<br />

Bad Boy Europe er mest kendt for deres zeroturn-maskiner, men<br />

<strong>på</strong> <strong>Have</strong> & <strong>Landskab</strong> ´09 præsenterede JMM-Group som noget<br />

helt nyt en eldreven firhjulstrækker. Den er lydløs, og der kan<br />

sættes trailer bag <strong>på</strong>, og når du bremser vendes strømmen, så bilen<br />

lades op, og det samme gælder når der køres ned ad bakke.<br />

Den kan køre 55 kilometer i terræn <strong>på</strong> én opladning.<br />

Hønsemøget er lige<br />

til sportsplænen<br />

Garta har også taget en organisk<br />

gødning med i sit sortiment,<br />

nemlig Marathon fra<br />

det hollandske producent Melspring<br />

hvis produkter er baseret<br />

<strong>på</strong> hønsemøg. I Holland<br />

bruges gødningen ikke mindst<br />

<strong>på</strong> sportsplæner, f.eks. PSV<br />

Eindhovens stadion. Fordelen<br />

ligger både i langtidsvirkningen<br />

(heraf navnet) og den<br />

bedre optagelse af næringsstoffer.<br />

Effekten i planten er<br />

bl.a. at man ansporer celledeling<br />

frem for cellestrækning,<br />

lyder det fra melspring. Gødningen<br />

leveres som 25 kg<br />

sække eller - efter bestilling -<br />

500 kg bigbags. Gødningen er<br />

en smågranuleret gødning fra<br />

25% til 100% organisk indhold.<br />

www.garta.dk.<br />

Multisystem af<br />

redskaber til Boxter<br />

Hos Jutek kunne man se den<br />

lille traktor Gondoli Boxter<br />

som man er ved at udbygge til<br />

et multisystem. Den kan køre<br />

med hækkeklipper, feje/sugeanlæg,<br />

plæneklipper til multistik.<br />

En alsidig redskabsbærer,<br />

selv om den er knækstyret.<br />

GRØNT MILJØ 7/2009


Forsinkelsesbassin<br />

i små størrelser<br />

Håndtering af regn er i fokus<br />

og ACO Nordic, kendt for sit<br />

afløbsgods, viste dette miniforsinkelsesbassin,<br />

QMAX, til<br />

nedgravning. Bassinet, der har<br />

afløbsrende øverst, fås i flere<br />

størrelser. På billedet er det 1<br />

meter højt. www.plastmo.dk.<br />

Eksten slange med<br />

mere til Egholm<br />

Egholm Maskiner kunne bl.a.<br />

vise nye redskaber til den endnu<br />

ret nye Egholm 2200 redskabsbærer.<br />

Løssugeren har<br />

fået ekstern slange der kan<br />

trækkes 7 meter ud. En ny<br />

ukrudtsbørste kunne man også<br />

se <strong>på</strong> standen. ww.egholm.dk.<br />

Jensen er den eneste hugger med slids<br />

Jensen har lavet flismaskiner i 125 år. Det er firmaet 3rod ApS<br />

der har en bæltedrevet flishugger med <strong>på</strong> udstillingen. Indtræksvalserne<br />

kører inden i hinanden, styringen foregår ved hjælp af<br />

en gearkasse og aksler så den kan tage alt fra små birkegrene og<br />

bambus og træ op til 15 cm i diameter. Skærehjulet hvor knivene<br />

sidder, er åbne så smågrene og blødt materiale ikke pakker sammen<br />

ved skæret. Foran er monteret et tre-tons spil til at trække<br />

træer ned og bagerst et trailetræk til <strong>på</strong>hængsvogn. Alle Jensens<br />

maskiner kan leveres som bæltekøretøj og kan som sådan håndtere<br />

hældninger op til 30 grader.<br />

Tohjuler fra Texas<br />

med ny lynkobling<br />

Det tager med lidt øvelse kun<br />

30 sekunder og nul værktøj at<br />

skifte tilbehør <strong>på</strong> Texas’ nye<br />

lille tohjulstraktor. Den er foreløbig<br />

kun en prototype forsynet<br />

med en 6 hk firetaktsmotor.<br />

Traktoren - eller Combimaskinen<br />

som Texas kalder den -<br />

er bygget med udgangspunkt i<br />

‘lynkoblingen’ som er en simpel,<br />

mekanisk anordning. Et<br />

redskabsprogram er under udvikling,<br />

foreløbig kost, sneplov<br />

og sneslynge, mens skivehøster<br />

og rotorklipper er <strong>på</strong> vej.<br />

www.texas.dk.<br />

220 cm hækplanter<br />

fra Møllegården<br />

Fra efteråret kan Møllegårdens<br />

Planteskole levere sin Prima<br />

Færdig Hæk i op til 2,20 meters<br />

højde, i hvert fald i bøg,<br />

avnbøg, og lind. De ekstra høje<br />

planter er især beregnet til<br />

erstatningsplantning ved skader<br />

og til nye hække hvor der<br />

ønskes ekstra afskærmning i<br />

højden, oplyser planteskolen.<br />

Til de mindre højder er sortimentet<br />

udvidet med spiræaen<br />

Spiraea nipponica ‘Snowmound’.<br />

Den har ovale tætsiddende<br />

grønne blade og smukke<br />

hvide blomster sidst i juni.<br />

Planten beskrives som hårdfør<br />

og sund og tåler klipning uden<br />

at tabe blomstringsevnen.<br />

www.primafaerdig.dk.<br />

Put Terminator i<br />

din plæneklipper<br />

Grene Agro A/S viste deres<br />

plæneklipperknive som tilfører<br />

en bioklip-effekt. Det afklippede<br />

græs bliver trukket ind<br />

mod midten og klippet flere<br />

gange af kniven. Det betyder<br />

at græsafklippet er meget let<br />

omsætteligt i græsplanen og<br />

hurtigt bliver optaget. Derfor<br />

er der ikke brug for at rive<br />

græsset sammen bagefter. Kan<br />

også bruges til løvnedfald og<br />

lignende og passer til langt de<br />

fleste typer af rotorklippere.<br />

Fittnessudstyr til udendørs brug<br />

Der fås i alt 15 forskellige redskaber i Lappsets serie af fitnessudstyr<br />

til udendørs brug. Grundprincippet er at man løfter en del<br />

af sin egen vægt, så modstanden passer til den enkelte. Under<br />

maskinerne ses belægningsgummiet Ecoscape der bliver leveret<br />

løst og blandes op med lim og smøres direkte <strong>på</strong> f.eks. grus eller<br />

græs eller andre overflader. Det er godkendt som faldunderlag<br />

og leveres i alle farver og kan laves som mønstre.<br />

GRØNT MILJØ 7/2009 17


SET & HØRT PÅ HAVE & LANDSKAB 09<br />

Let flishugger med<br />

drejeskammel<br />

Vermeers nye flishugger BC160<br />

XL kan tage træstykker <strong>på</strong> 16<br />

cm i diameter, har 360 graders<br />

drejebor, så indkastet kan ske<br />

fra begge sider og fås med og<br />

uden bremser. En af nyhederne<br />

er at den er udstyret med<br />

drejeskammel, selv om den<br />

kun vejer 750 kilo. Den er<br />

monteret med Autofeed og en<br />

26 HK Kohler Dieselmotor.<br />

Hjemlig hygge hos Thors Design<br />

Her er Thors Designs bud <strong>på</strong> en hel ny type bænk. Et samlingssted,<br />

f.eks. i en bymidte. Navnet er Domea hvilket betyder noget<br />

i retning af hjemlig hygge <strong>på</strong> latin. Her viser Jørn Verner fra<br />

Thors Design os en af måderne at benytte Domea <strong>på</strong>. Konstruktionen<br />

kan omkranse et levende træ eller tilplantes med f.eks.<br />

slyngplanter.<br />

18<br />

Stihls kratrydder<br />

har fået elstart<br />

Den nye, rygbårne kratrydder<br />

fra Stihl har fået elstart i stedet<br />

for det traditionelle snoretræk.<br />

Den starter nu med et klik <strong>på</strong><br />

en knap og kan monteres med<br />

forskellige klinger og skæreværktøjer.<br />

Kummer, søjler og<br />

plantevægge<br />

JP <strong>Have</strong>design og Westerly<br />

havde slået sig sammen og viste<br />

store blomsterkummer som<br />

kan tilkøbes med indbygget<br />

vandingsanlæg. Der blev også<br />

vist plantevægge og søjler af<br />

jern der som <strong>på</strong> billedet kan<br />

tilplantes med efeu og fungere<br />

som prydelig afskærmning<br />

med begrænset vedligehold.<br />

Rådshusvin eller klematisser<br />

fungerer også glimrende.<br />

Sikker Vand med simple vandposer<br />

En vandpose <strong>på</strong> 56 eller 75 liter lægges rundt om rodhalsen.<br />

Vandet drypper nu de næste 6-10 timer stille og roligt ned i jorden.<br />

Der er intet spild, vandmængden er let at måle, monteringen<br />

er let, man kan tilføre gødning med vandet og posen hæmmer<br />

samtidig ukrudtet. Sikker Vand kalder Birkholm Planteskole<br />

princippet der beskrives som det mest effektive til vanding af nyplantede<br />

og etablerede træer. www.birk-holm.dk.<br />

Den selvkørende<br />

robotklipper<br />

Special Maskiner havde en virkelig<br />

speciel maskine med. Det<br />

er robotklipperen Bigmow, der<br />

ikke er fjernstyret, men ganske<br />

selvkørende. Den kører <strong>på</strong><br />

genopladelige batterier og kører<br />

selv hen til opladerstationen.<br />

Den kører inden for et<br />

fastsat areal hvor der langs<br />

grænsen af af området er gravet<br />

et kabel ned i 2-3 centimeters<br />

dybde. Rotorbladene stopper<br />

hvis maskinen løftes for at<br />

forhindre ulykker, og den undgår<br />

selv forhindringer.<br />

Sluger pizzabakker<br />

og engangsgrills<br />

Det kan næsten ikke blive solidt<br />

og hærværkssikkert nok.<br />

Og Panzer hedder G9’s affaldsbeholder<br />

der angiveligt kan<br />

tåle et kanonslag. Inden i er<br />

der ikke en pose, men en stålindsats<br />

der kan tåle spidse kartoner<br />

og hede engangsgrills.<br />

Beholderen er beregnet til at<br />

sluge de store og besværlige<br />

pizzabakker. Og der er askebæger<br />

oveni! www.g9.dk.<br />

Amerikanerbænk i<br />

solide materialer<br />

Bænken er fra Victor Stanley,<br />

hedder CM50 og er taget hjem<br />

af Ulefos. Det er svært dimensionet<br />

bænk i et design præges<br />

af store sorte rør. Lakeringen<br />

er samtidig væsentligt tykkere<br />

end normalt, angiveligt 8-<br />

10 my mod normalen 2-3 my.<br />

Brædderne er af genbrugsplast.<br />

Pris cirka 6800 kr. Vedligehold:<br />

kuntrykspuling. Et<br />

bord-bænkesæt findes i samme<br />

design. www.ulefosnv.dk.<br />

GRØNT MILJØ 7/2009


Man går ikke bare <strong>på</strong> udstilling for at se <strong>på</strong> produkter. Man gør det også af sociale grunde og for at pleje sine faglige forbindelser.<br />

Smukke fliser fra<br />

Farum Beton<br />

Farum Lotus Svaneke. 40 x 40<br />

cm fliser med en overflade der<br />

får tilslaget til træde frem som<br />

en gammel patineret flise (billedet).<br />

Bag flisen står Farum<br />

Beton der stadig findes med<br />

navn og produkter selv om firmaet<br />

er overtaget af Wewers.<br />

Sortimentet omfatter også de<br />

rødlige fliser af Årsdalegrus<br />

kendt fra de gamle københavnske<br />

62,5 x 80 cm fortovsfliser.<br />

www.farumbeton.dk.<br />

Det flydende<br />

springvand<br />

Pondteams nye flydende<br />

springvand er komponentbaseret.<br />

Det betyder at det kan<br />

udbygges præcis som man<br />

måtte ønske med strålehøjde<br />

og belysning, og et ekstra plus<br />

er at der ikke skal lægges rør<br />

ned. Det kan fastgøres meget<br />

enkelt og vandpumpen kan<br />

vendes så den i stedet for at<br />

pumpe vand i vejret trækker<br />

luft ned i vandet og giver en<br />

kraftig iltning som tit kræves i<br />

mindre søer. I maks konfiguration<br />

er prisen cirka 35.000 kr.<br />

Alger fjernes med<br />

Egehøj Flisrens<br />

Belægninger der misfarves af<br />

alger kan renses med Egehøj<br />

Fliserens. Firmaet viste hvordan<br />

i et fad. Rensemidlet- et basisk<br />

kombinationstensid - sprayes<br />

<strong>på</strong> og sidder <strong>på</strong> i 5 (sorte alger)<br />

eller 10 minutter (hvide alger).<br />

Overfladen kradses med en<br />

stålbørste og vaskes af i rensemidlet<br />

tilsat lidt olie så overfladen<br />

lukker. Fås i dunke á 1 eller<br />

5 liter og fortyndes i 1:20.<br />

Overholder EU’s 2010-regler.<br />

GRØNT MILJØ 7/2009 19


SET & HØRT PÅ HAVE & LANDSKAB 09<br />

En løvsuger der<br />

også samler skidt<br />

Denne Fiedler er en løvopsamler<br />

som også er en affaldsopsamler.<br />

Man skifter blot børsterne<br />

med en rive-enhed. Det<br />

gør den bl.a. velegnet til festivalpladser,<br />

oplyser importøren<br />

Hako Danmark. Skidtet rives<br />

eller børstes hen til knive der<br />

sønderdeler materialet hvorefter<br />

det ved hjælp af vacuuum<br />

suges op i tanken ligesom <strong>på</strong><br />

en løvsuger. På den måde undgår<br />

man bl.a. tilstopning. Tanken<br />

<strong>på</strong> 1200 liter kan tippes af<br />

i 190 cm højde, dvs. i container.<br />

www.hako.dk.<br />

Hormolinmulds eftersåningsgrej<br />

En tamp af en eftersåningsmaskine fra hollandske Vredo. Det var<br />

en entreprenør Dansk Hormolinmuld der viste den sammen med<br />

andre store entreprenørmaskiner. Vredoen er selvsagt til store<br />

forhold, typisk boldbaner og fairway. Den er en rillesåmaskine<br />

med kun 35 mm mellem hver tallerken. Frøene sås derfor tæt og<br />

kommer passende ned i jorden. Maskinen kører <strong>på</strong> en stor ståltromle<br />

der efter behov kan fyldes med vand. Gummihjulene er<br />

kun til transport. www.hormolinmuld.dk.<br />

Kæmpestore og<br />

specielle maskiner<br />

Engbakken var en anden entreprenør<br />

med stort specialgrej<br />

til særlige opgaver. F.eks. denne<br />

sandrenser som køres <strong>på</strong><br />

blokvogn fra strand til strand,<br />

specielklippere til volde og<br />

skråninger og jordløsningsmaskiner<br />

som Verti-Quake.<br />

www.engbakken.dk.<br />

20<br />

Vertidrainens hårde<br />

slid <strong>på</strong> spydene<br />

Vertidrain-maskinens kraftige<br />

jernspyd trykkes som regel cirka<br />

40 cm ned i jorden, laver et<br />

bræk og trækkes op så jorden<br />

løsnes. Hvor længe holder så<br />

disse spyd? Ja, efter kun én<br />

hektar er de blevet så korte og<br />

tynde at de må skiftes. Så stort<br />

er sliddet. Den viste model fra<br />

Redixim Charterhouse er i 210<br />

cm arbejdsbredde og halvbugseret<br />

så trykket <strong>på</strong> græsset<br />

trods alt begrænses noget. Importør<br />

er Lindholm Maskiner,<br />

www.lindholmmaskiner.dk.<br />

Små køreplader der hægtes sammen<br />

Køreplader kan også være mindre plastfliser der hægtes sammen<br />

og låser hinanden. Sådan er Safe Guard som Lesanco viste frem.<br />

Hver flise dækker cirka ½ m 2 og vejer 3½ kg, men tåler alligevel<br />

en punktstyrke <strong>på</strong> 3 tons. Man kan hægte 20 m 2 sammen <strong>på</strong> 5-10<br />

minutter. Materialet er ny polyetylen med anti-UV. Der er to typer<br />

som billedet viser, en åben og en lukket. Fliserne er ikke bare<br />

gode <strong>på</strong> små byggepladser, men generelt som midlertidigt underlag<br />

til bl.a. festivaller. www.lesanco.dk.<br />

Nygaards sunde og<br />

kraftige buksbom<br />

Buxus sempervirens ’Nopur’<br />

er en ny buksbum som Nygaards<br />

Planteskole sælger fra<br />

efteråret 2009. Sorten har i<br />

fem år været testet under danske<br />

forhold, og den har vist sig<br />

at være særdeles sund og<br />

hårdfør, oplyser planteskolen.<br />

Sorten er kraftigvoksende og<br />

meget velforgrenet med relativt<br />

små blade. Det gør den<br />

særlig velegnet til pur eller til<br />

klippede hække. Den bliver op<br />

til 125-150 cm høj, men tåler<br />

fint at blive klippet lavere.<br />

www.nygaardsplanteskole.dk.<br />

Modulopbygget<br />

stålnet og gabioner<br />

Med modulopbyggede stålnet<br />

kan man opføre bl.a.boldbure,<br />

espalierer og andre afgrænsninger.<br />

Leverendøren er Landscape<br />

ApS der fremhæver de<br />

gummidæmpede samlinger<br />

der reducerer støjniveauet væsentligt<br />

når man banker bolden<br />

mod hegnet. Stolperne er<br />

støbt ned. Stålnettet fås med<br />

forskellige maskestørrelse, bl..a<br />

af hensyn til klatreplanters forskellige<br />

krav. Leveres varmtgalvaniseret<br />

eller eller med<br />

pulverlakering. Der er flere farver.<br />

Landscape viste også gabioner,<br />

tykkelsen er fast 30 cm,<br />

mens højden leveres efter ønske.<br />

Man leverer selv stenene.<br />

www.land-scape.dk.<br />

GRØNT MILJØ 7/2009


Kompakt MTD med<br />

klipperen i front<br />

En lille manøvredygtig rotorklipper<br />

med klipperen i front.<br />

Sådan er MTD’s Cub Cadet 248<br />

og 250 der bl.a. beskrives som<br />

god <strong>på</strong> skrpninger. Klipperen<br />

er med tre knive og bioklip,<br />

klippebredde 122 eller 127 cm.<br />

Rengøringen er fiks, ikke bare<br />

er skjoldet let at vippe op. Det<br />

er også forsynet me væskedyser<br />

hvor man bare sætter<br />

vandslangen til. Importør er<br />

MTD products Denmark.<br />

En mere fleksibel<br />

trailer fra Thule<br />

Hos Thule Trailers A/S har den<br />

nye 4000-serie erstattet den<br />

gamle Bravo-serie. Blandt det<br />

ny er en helt ny, multifunktionel<br />

sidekonstruktion og den<br />

store ramme hele vejen rundt<br />

inde i ladet. Der er indvendig<br />

surringsøjer så man kan køre<br />

med traileren uden sider <strong>på</strong>.<br />

En længere trækstang letter<br />

manøvreringen. Kuglekoblingshovedet<br />

kan desuden<br />

sænkes, og der kan kombineres<br />

frit med netsider og almindelige<br />

sider oven <strong>på</strong> hinanden.<br />

Den centrale Jernbjergvej var en befærdet gågade med stande <strong>på</strong> begge sider. På en del af strækningen - bl.a.<br />

den viste - består belægningen af Slotsgrus der igen viste sine gode egenskaber som toplag og som bærelag.<br />

Et supermarked af Kubota-traktorer<br />

Kubota har et kæmpestort traktorprogram lige fra 30 til 130 hk<br />

og med variation i bl.a. dækmontering, pto, hydraulik. Der er et<br />

hav af kombinationer. Svenningsens stoler så meget <strong>på</strong> mærket<br />

at man nu givet to års garanti også til erhvervskunder hvor ét år<br />

ellers er standard. Traktorerne monteres med redskaber efter behov.<br />

På billedet er der frontmonteret en Stensballe-klipper med<br />

lift og hydraulik. www.svenningsens.com.<br />

Holdbart hollandsk inventar fra Falco<br />

Falco begyndte med cykelstativer, men frt hollandske firma har<br />

siden bredt sig ud over alt af byinventar og sælger i 12 lande. Nu<br />

står et dansk datterselskab for salget af bænke, borde, affaldsbeholdere,<br />

cykelstativer mv. Udendørs fitnessudstyr er også <strong>på</strong><br />

vej. Bænken <strong>på</strong> billedet med det høje ryglæg er i Holland kåret<br />

som den bænk der er bedst at sidde <strong>på</strong>. Træet er hyppigt hårdt<br />

tropisk træ (og da FSC-certificeret), men kan også også være<br />

trykimprægnet lærk, fyr mv. I de typisk kraftige dimensionerses<br />

også rustfrit stål og granit. www.falco.dk.<br />

En rigtig lastbil<br />

som er elektrisk<br />

Elbiler er ikke kun små varevogne<br />

og picpups. Det er og<br />

rigtige lastbiler. Bay Christensen<br />

kunne vise denne engelske<br />

Modec som har en lasteevne<br />

op til 2300 kg. Hele bilen vejer<br />

5500 kg - elbiler er generelt<br />

tunge <strong>på</strong> grund af batterierne.<br />

Den 102 hk kraftige elmotor<br />

giver lastbilen en aktionsradius<br />

<strong>på</strong> op til 160 km og en topfart<br />

<strong>på</strong> de 80 km/t som lastbiler nu<br />

engang må køre med. Elbilen<br />

er trods afgiftsfritagelse stadig<br />

over dobbelt så dyr som en tilsvarende<br />

almindelig lastbil.<br />

www.baychristensen.dk.<br />

GRØNT MILJØ 7/2009 21


SET & HØRT PÅ HAVE & LANDSKAB 09<br />

Ukrudtsbørsten <strong>på</strong> buskrydderen<br />

Ukrudtsbørsten Armigo monteres <strong>på</strong> buskrydderen. Den roterende<br />

børste er faktisk fire år gammel nu, men af uvisse årsager<br />

slår den først nu igennem, oplyser Enemark. På billedet er<br />

stålbørsten ubrugt, men så snart den tages i brug flosser den op.<br />

Som den skal. Børsten kan monteres <strong>på</strong> alle buskryddere, bare de<br />

er kraftige nok, dvs. med mindst 2,2 hk. www.hg-enemark.dk.<br />

Golfklipper med<br />

flytbare kopper<br />

Kop-klipper kalder Nellemann<br />

sin John Deere Terrain Cut.<br />

Rotorklipperens tre rotorer har<br />

hver sit eget skjold og kan forskydes<br />

indbyrdes. Det er f.eks.<br />

en fordel når man skal klippe<br />

tæt til bunkere og ikke vil køre<br />

for tæt <strong>på</strong> kanten. Som man<br />

kan forstå er maskinen bl.a.<br />

beregnet til golfbaner. Sammen<br />

klipper kopperne 157 cm i<br />

bredden. Den trehjulede og<br />

manøvredygtige klipperen har<br />

en 19 hk dieselmotor og klipper<br />

157 cm. Der er også en<br />

større model med 36 hk og trehjulstræk.<br />

www.deere.dk.<br />

22<br />

Stærkere elmotor<br />

<strong>på</strong> vekselstrøm<br />

HTF’s lille el-ladvogn der er<br />

skræddersyet til kirkegårde,<br />

har fået en stærkere elmotor.<br />

Den kører nu <strong>på</strong> 24 volt vekselstrøm<br />

hvilket giver større effekt<br />

end jævnstrøm. Samtidig<br />

er motoren forsynet med<br />

magnetbremse der fungerer<br />

lige som når man sætter en<br />

benzinmotor i gear for at holde<br />

køretøjet bremset. Elmodellen<br />

yder som standard 3 kW.<br />

Entreprenører vil hellere have<br />

udgaven med benzinmotor<br />

som der er flere kræfter i. Laddet<br />

laster i alle tilfælde op til<br />

500 kg. www.htf-as.dk.<br />

Birkholms nye<br />

sortbirk og rødbirk<br />

Birkholm Planteskolede levede<br />

op til sit navn og kunne vise to<br />

nye birkekloner. Det ene var<br />

sortbirken Betula nigra ‘Heritage’<br />

der har en kraftigt afskallende<br />

bark (billedet) der i<br />

farve varierer fra laksefarvet til<br />

brunt. Træet har en opret pyramidal<br />

til oval vækst med<br />

bredt ægformede blade der<br />

får stærke gule høstfarver. Det<br />

bliver op mod 15 meter højt<br />

og får en kronediameter <strong>på</strong> 7-<br />

8 meter. Den anden birkeklon<br />

var rødbirken Betula albo-sinensis<br />

‘Dascination’ der har nogenlunde<br />

samme slags vækstform<br />

og blade som sortbirkklonen,<br />

men træet bliver knapt så<br />

stort, op mod 10 meter og 5-7<br />

meter i kronediameter.<br />

www.birk-holm.dk.<br />

Tagvegetation i små elementer<br />

Tagvegetation er <strong>på</strong> vej frem. E. Lund-Andersens Planteskole<br />

kunne præsentere Mobiroof-systemet baseret <strong>på</strong> et element af<br />

polypropylen <strong>på</strong> 54 x 54 x 9 cm. Det er nederst fyldt med pimpsten.<br />

Efter et lag geotekstil ligger jordsubstratet (cirka 300 g/m 2 )<br />

der er en blanding af lava og et organisk materiale. Elementet er<br />

forvegeteret med Sedum (stenurt), Album (hvid stenurt), Spurium<br />

(rød stenurt), Acre (bidenede stenurt), Hispanicum (bleg<br />

stenurt) og Mesembrianthemum cooperi. Elementet vejer 42-46<br />

kg/m 2 , 52-58 kg/m 2 i vandmættet stand. Systemet kan anvendes<br />

til fladt tag og op til 20% uden forholdsregler. Afhængig af tagtype<br />

skal der <strong>på</strong>lægges beskyttelsesfolie. www.elaplant.dk.<br />

Gaden skures ren<br />

med City Cleaner<br />

Gaden bliver ren med vand og<br />

børste, men det foregår meget<br />

maskinelt i Hako City Cleaner.<br />

Den har to vandtanke, 150 liter<br />

oven <strong>på</strong> motoren og 180 liter<br />

bagved kabinen. Vandet<br />

sprøjtes ud <strong>på</strong> den roterende<br />

børste hvorefter vandet svabes<br />

sammen bag børsten og suges<br />

op i tankene. Vandet genbruges<br />

indtil vandet er blevet for<br />

beskidt. www.hako.dk.<br />

GRØNT MILJØ 7/2009


For fem år siden anlagde Peter terrasse med<br />

betonliser. Der er sket meget <strong>på</strong> de fem år.<br />

Nu ser terrassen sådan ud…<br />

LÆG EN SMUK NY TERRASSE<br />

MED SANDSTEN<br />

RED SANDSTONE<br />

GREY SANDSTONE<br />

...og lad naturen levere råmaterialerne.<br />

En smuk og vedligeholdelsesfri sandstensbelægning<br />

bliver bare kønnere og kønnere med årene.<br />

Dine nye LITHOS natursten lægges stabilt i terrasse-fugesand<br />

fra PROMAQ og overladebehandles med Stoneguard. Så er der<br />

spærret effektivt for ukrudt og algebegroning – hver eneste<br />

sandstenslise træder i karakter med sit eget farvespil, sin egen<br />

personlighed. Sandsten fra LITHOS er den unikke<br />

og langtidsholdbare løsning til din have.<br />

Og de tåler både højtryksspuling,<br />

klor og saltspredning.<br />

KONTAKT OS FOR VAREPRØVER OG KATALOGER.<br />

RING 97 11 83 93.<br />

WWW.LITHOS.DK<br />

GRØNT MILJØ 7/2009 Se vores hjemmeside eller ring 97 11 83 93 for yderligere information om naturstensfliser. Priser fra kr. 499,- pr. m2<br />

23


SET & HØRT PÅ HAVE & LANDSKAB 09<br />

Greenklipper kører<br />

<strong>på</strong> diesel og el<br />

Græsklippere kan også være<br />

hybrider med både diesel- og<br />

elmotor. Sådan er i hvert fald<br />

John Deeres model 2500 E-D<br />

hybrid beregnet til greens.<br />

Man kører frem til stedet <strong>på</strong><br />

dieselmotoren der samtidig<br />

driver en generator, men klipper<br />

med elmotoren. Så begrænses<br />

støjen når man klipper<br />

tæt ved f.eks. golflejligheder.<br />

Desuden sparer man<br />

brændstof og undgår at spilde<br />

hydraulikolie <strong>på</strong> green. Maskinen<br />

er i øvrigt en trehjulet cy-<br />

24<br />

linderklipper med tre led, to<br />

foran og en under maskinen.<br />

Den klipper 157 cm i bredden<br />

og er forsynet med opsamling i<br />

græskasser. www.deere.dk.<br />

Klipper søgræsset<br />

under vandet<br />

I bl.a. put-and-take-søer kan<br />

man komme ud for at skulle<br />

klippe søgræs under vand. Det<br />

kræver en speciel klipper,<br />

f.eks. den amerikanske undervandsklipper<br />

Lake Mower til<br />

19.000 kr. Det er en eldrevet<br />

fingerklipper med 122 cm<br />

klippebredde. Importør er H.A.<br />

Fog, www.hafog.dk.<br />

Ikke spor nyt, men<br />

meget gammelt<br />

En fagudstilling er i sagens natur<br />

nyhedsorienteret. Fagfolk<br />

forventes at kende gamle produkter<br />

som f.eks. de bornholmske<br />

natursten som derfor<br />

fører et diskret messeliv. Med<br />

mindre de præsenteres i ny<br />

sammenhæng som TR Granit<br />

gjorde med sin Ecostone-koncept.<br />

Ved hjælp af slidser i brostenen<br />

og skinner i gruset kan<br />

stenen gøres tyndere og lettere<br />

og lægningen meget hurtigere.<br />

Bortset fra det er vel<br />

ikke noget mere lækkert end<br />

en kuffert bornhomske stenprøver.<br />

Og en enkelt svensk!<br />

Græsset afleveres<br />

smukt og velfordelt<br />

Zero-turn-klippernes grand old<br />

man er den brune Grasshopper<br />

hvis første model er fra 1978.<br />

Den nyeste model glimrer ved<br />

at kunne aflevere græsset velfordelt<br />

bag ved maskinen i stedet<br />

for at skyde en pølse ud i<br />

siden. Det opnås bl.a. ved at<br />

lade to ydre af de tre rotorer<br />

dreje i hver deres retning og<br />

ved at placere fødepladerne<br />

under skjoldet mere hensigtsmæssigt.<br />

Grasshopper findes i<br />

flere størrelser (122-183 cm<br />

klippebredde) og varianter,<br />

både med klipperen foran og<br />

bag<strong>på</strong>. Med frontmontering<br />

kan man også montere andre<br />

redskaber, og dem har importøren<br />

H.A. Fog faktisk en hel<br />

stribe af. www.hafog.dk.<br />

GRØNT MILJØ 7/2009


Ny kompakt Belos<br />

redskabsbærer<br />

Belos kunne præsentere sin ny<br />

redskabsbærer Trans Pro 3440,<br />

meget kompakt i forhold til<br />

storebroderen Belos 1500, men<br />

alligevel til det professionelle<br />

marked. Den drives af en 36 hk<br />

Kubota dieselmotor der driver<br />

alle fire hjul via hydrauliske<br />

hjulmotorer. Der er et bredt<br />

redskabsudvalg. Her er den<br />

forsynet med et nyt feje-sugeanlæg<br />

udviklet i samarbejde<br />

med Kärcher. Importør er GGP<br />

Danmark. www.belos.dk.<br />

Ret meget kraft til<br />

relativ få kroner<br />

Redskabsbæreren Vitra fås i tre<br />

udstyrsvarianter: Trend (mest<br />

udstyr), Classic og Economy. Til<br />

Economy-klassen hører den<br />

nye City 2037. Det er en model<br />

2030 der har fået større motor<br />

<strong>på</strong> 37 hk. for 239.000 kr. Godt<br />

med trækkraft for pengene.<br />

Generelt går kundernes ønsker<br />

mod mere og mere trækkraft<br />

fordi redskaberne kræver det,<br />

men de krymper sig når de ser<br />

prisen. Importør er H.C. Petersen.<br />

www.hcpetersen.dk.<br />

Kombinationen af<br />

lastbil og traktor<br />

Tyskland har en tradition for at<br />

kombinere traktoren og lastbilen.<br />

Unimog’en er velkendt,<br />

men Fumo er et billigere alternativ<br />

Carrier. Af den danske<br />

importør Hako Danmark beskrives<br />

den som oplagt til vintertjeneste<br />

med kost foran og<br />

saltspreder bag<strong>på</strong>, men den<br />

kan også monteres med<br />

ukrudtsbørster, hæk- og rabatklipper<br />

mv. Med sit firehjulstræk<br />

og sin 145 hk Iveco-motor<br />

er den terrængående og samtidig<br />

kvik <strong>på</strong> landevejen.<br />

www.hako.dk<br />

Saltdoserne tastes<br />

ind og holdes<br />

De nye saltspredere fra Rauch<br />

er computerstyrede og meget<br />

mere præcise i deres dosering.<br />

Man indstiller doseringen i<br />

gram pr. m 2 . Og den holder,<br />

også når saltekvipagen kører<br />

langsommere, f.eks. i et sving,<br />

fortæller importøren, MaskinhandlerIndkøbsringen.Sprederne<br />

er i princippet tilpassede<br />

gødningspredere hvor man<br />

skal bogføre og minimere gødningen.<br />

I saltsprederne er alt i<br />

plast og rustfrit stål. Andet holder<br />

ikke. Sprederne drives med<br />

pto eller hydraulik og kan alle<br />

indstilles fra1 til 8 meters arbejdsbredde.<br />

Kun rumindholdet<br />

varierer. www.mi.dk.<br />

El-pickup’en laster<br />

400 og kører 80<br />

En Mega el-pickup til 130.000<br />

kr. Den laster 400 <strong>på</strong> laddet<br />

har en rækkevidde <strong>på</strong> cirka 80<br />

km afhængig af læs mv. Dens<br />

rørcellebatterier lades op fra<br />

en almindelig stikkontakt. En<br />

anden model ‘Worker’ af samme<br />

størrelse kører langsommere<br />

(30 km/t), men laster mere<br />

(1 ton). www.hafog.dk.<br />

Træ-Gripperen<br />

afløser savbukken<br />

Med Træ-Gripperen kan man<br />

holde store stykker træ op til<br />

cirka 2,5 meter og Ø25 cm fast<br />

mens man saver det op til<br />

brænde. Man skal ikke flytte<br />

stammen ind i mellem og man<br />

får en god arbejdsstilling med<br />

motorsaven. Træ-Gripperen,<br />

der koster 4000 kr. blev vist af<br />

Biologisk Kakaoflis der kalder<br />

redskabet for den moderne<br />

savbuk. På standen sås også en<br />

‘sandpropper’ til sandsække.<br />

www.kakao-flis.dk.<br />

Redskabsbærer der kan køre rigtig stejlt<br />

Dagen inden <strong>Have</strong> & <strong>Landskab</strong> ´09 kom de sidste verdenspatenter<br />

ind ad døren hos Jens Andersen hos Lynex der dermed lige<br />

nåede at kunne præsentere sin nye maskine. Det er grundlæggende<br />

en redskabsbærer <strong>på</strong> bælter med 250 heste og kan køre<br />

<strong>på</strong> 45-50 grader skråninger. Den er individuelt affjedret og kan<br />

give sig ½ meter i hvert hjørne. Basismaskinen kan hæves hvis<br />

der køres i mose- eller vådområder og sænkes ned til 10 cm frihøjde<br />

for et lavt tyngdepunkt <strong>på</strong> skråninger. Kabinen bag<strong>på</strong> kan<br />

tages af hvis der køres <strong>på</strong> skråning, og maskinen kan så styres<br />

ved fjernbetjening. I vådområder og lignende kan man også benytte<br />

den. Den fungerer desuden som flismaskine og er vist her<br />

med knuser, til f.eks. at køre <strong>på</strong> skråninger ved motorveje og<br />

køre og knuse småtræer til barkflis.<br />

GRØNT MILJØ 7/2009 25


SET & HØRT PÅ HAVE & LANDSKAB 09<br />

Damp kan bruges i stedet for brænder<br />

Man må ikke brænde ukrudt tættere end 1 meter <strong>på</strong> huse, og<br />

Slots- og Ejendomsstyrelsen har sagt nej til gasbrænding af<br />

ukrudt nær deres bygninger. Derfor har MS Teknik mærket en<br />

del efterspørgsel <strong>på</strong> dampsystemet. Den har som vist en basisenhed<br />

der her bare står <strong>på</strong> græsset, men som kan transporteres <strong>på</strong><br />

ladet eller med en redskabsbærer. Den indeholder 150 liter vand,<br />

og herfra går en op til 30 meter lang slange ud til en skærm man<br />

fører hen over det ukrudt der skal dampes. Skærmen kan laves i<br />

et utal af udforminger og man kan køre helt op ad en buskbomhæk<br />

uden at <strong>på</strong>virke den. Skærmen her skubbes pr. håndkraft<br />

og med bæresele, men den kan også leveres til frontmontering<br />

<strong>på</strong> en traktor.<br />

Grusafretter sat <strong>på</strong><br />

<strong>på</strong> en sækkevogn<br />

26<br />

Mere kompliceret behøver det<br />

ikke at være. Tomsø fik kunstigt<br />

knæ og måtte finde en<br />

anden måde at trække af <strong>på</strong>.<br />

Løsningen blev denne grusafretter<br />

der simpelt hen monteres<br />

<strong>på</strong> en sækkevogn med vingemøtrikker.<br />

Man kan bruge<br />

en standard aluminimum-retskinne<br />

eller man man man få<br />

en specialbukket retskinne i<br />

stål eller rustfrit stål. Man lægger<br />

vægte i sækkevogne efter<br />

behov. www.tomsoe.dk.<br />

Green Line udvidet<br />

med vertikalskærer<br />

ParkLands Green Line-koncpet<br />

med kombineret redskab og<br />

vogn er igenudvidet. Denne<br />

gang med en vertikalskærer<br />

der monteres <strong>på</strong> den eksisterende<br />

ækvipages ramme og<br />

drives af traktorens pto. Til<br />

konceptet hører også slagleklipper<br />

med højtip (det oprindelige<br />

grønthøster-princip),<br />

komposter og flishugger. Man<br />

kan skifte redskabsdel, men<br />

ikke som et lyn. Traktoren skal<br />

have mindst 20 hk. Med en<br />

større vogn kræves 45 hk.<br />

www.parkland.dk.<br />

Festlige former fra Århus festuge<br />

Outsiders skulpturelle lege- og siddefigurer i voldsomme pangfarver<br />

var oprindelig lavet til Århus Festuge for to år siden, men<br />

takket være den store opmærksomhed de fik, er møblerne nu<br />

sat i produktion. De fleste er fremstillet af polyetylen, men enkelte<br />

(herunder den hvide bagved) er af glasfiber. Nogle figurer<br />

danner et system der kan bygges sammen <strong>på</strong> forskellige måder,<br />

ligesom der er typer man stå ved som et bord. Figurerne kan stabiliseres<br />

ved at fylde vand og sand i dem. www.outsider.dk.<br />

Nyt i vedligehold<br />

til kunstgræs<br />

Kunstgræs og kunstgræspleje<br />

er blevet et nyt stort maskinområde.<br />

Lindholm Maskiner viste<br />

udbuddet fra engelske Redixim<br />

Charterhouse. Den nye<br />

Eleminato kan minde om en<br />

gammel roeoptager. Den tager<br />

man i brug når en kunstgræsbane<br />

skal omlægges, og<br />

gummigranulatet skal op. Roterende<br />

børster trækker materialet<br />

op <strong>på</strong> transportbåndet.<br />

Verti-comb<br />

Verti-groom<br />

Den ny strigle Verti-groom har<br />

fået mere fjedrende og kraftige<br />

tænder så den bedre kan<br />

løsne granulatet end de gamle<br />

strigler med tyndere tænder.<br />

Den nye Verti-comb er et kombinationsredskab.<br />

Først løsner<br />

en strigle granulatet. Så børstes<br />

det jævnt. Sidst følger en<br />

kraftig magnet der samler metal<br />

op, ikke mindst hårnåle.<br />

www.lindholdmaskiner.dk.<br />

GRØNT MILJØ 7/2009


Goupil el-lastbil<br />

der laster 700 kg<br />

Det danske marked for el-biler<br />

er endelig kommet i gang. Et<br />

af mærkerne er den lille lastbil<br />

Goupil som importeres af svenske<br />

Nomaco - som er opkøbt af<br />

Svenningsens. Bilen laster op<br />

til 700 kg, kører 33 km/t og<br />

har en rækkevidden <strong>på</strong> 80-100<br />

km. Den koster 240.000 kr.,<br />

men regner man driften med,<br />

er elbilen meget billigere end<br />

en tilsvarende vogn med dieseldrift,<br />

oplyser Svenningsens.<br />

Batterierne er fortsat de velkendte<br />

rørcellebatterier.<br />

www.svennigsens.com.<br />

Danmarks billigste<br />

bil er en ATV<br />

Danmarks billigste bil, lokker<br />

Helms TMT-centret. 62.000 kr. i<br />

vejklar stand. Ok, det er trods<br />

alt en ATV, Arctic Cat, men<br />

den skal indregistreres som bil.<br />

Derfor er der paradoksalt nok<br />

ikke krav om at bruge hjelm.<br />

ATV’en har firhjulstræk, 20 hk<br />

benzinmotor. Den har trækkrog<br />

og kan monteres med<br />

sprøjte, sneskraber og lift og et<br />

spil der kan trække 1500 kg.<br />

På større dieseldrevne modeller<br />

kan der også monteres lad.<br />

www.helmstmt.com.<br />

Syv slags Job-Mann<br />

redskabsbærere<br />

Job-Mann hedder den knækstyrede<br />

redskabsbærer som IH<br />

Maskiner viser frem. Føreren<br />

sidder dog tilbage <strong>på</strong> motorkassen<br />

og højere end <strong>på</strong> den<br />

type redskabsbærere hvor føreren<br />

sidder i den forreste enhed.<br />

Det er et dansk firma der<br />

står bag udviklingen af maskinen<br />

som bl.a. har Sauer-<br />

Danfoss hydraulik og Perkinsmotor.<br />

Der er syv modeller fra<br />

27 til 48 hk at vælge imellem<br />

og alle mulige redskaber, også<br />

til græs, alle hydraulisk drevet.<br />

www.ih-maskiner.dk.<br />

Den orientalske<br />

tjørn fra Anatolien<br />

Crataegus orientalis, orientalsk<br />

tjørn, har Joel Klerks Planteskole<br />

produceret under artsnavnet<br />

i 20 år, men reelt er det<br />

en klon. Den har nu fået sit<br />

eget navn ‘Anatolia’ efter den<br />

anatolske højslette. Den er et<br />

lille træ eller en kraftig busk<br />

med hvidfiltede, næsten lysende<br />

blade. Blomsten er rent<br />

hvid og duftende. Frugten er<br />

op til 2-3 cm stor, rund, orange<br />

og lysende i det sene efterår.<br />

Planten anføres som hårdfør<br />

og tørketolerant. Den trives <strong>på</strong><br />

de fleste jordtyper, dog ikke<br />

fugtig bund. www.klerk.dk.<br />

Inventar- og udstyrsområdet lå som en lille landsby mellem skoven og skolekomplekset. Plader <strong>på</strong> stierne viste sig heldigvis at være unødvendige.<br />

GRØNT MILJØ 7/2009 27


SET & HØRT PÅ HAVE & LANDSKAB 09<br />

28<br />

Der var mulighed for selv at afprøve en del af de mange maskiner <strong>på</strong><br />

<strong>Have</strong> & <strong>Landskab</strong> ´09. Her er det Bente Beck fra Vej- og Parkafdelingen<br />

i Aabenraa Kommune der foran kollegaerne giver den gas<br />

i en Farmer Truck fra HTF A/S <strong>på</strong> det store maskinområde.<br />

Modulsten og<br />

fliser fra Wewers<br />

Wewer, der har har lavet betonsten<br />

siden firmaet overtog<br />

Unicons belægningsafdeling,<br />

viste bl.a. sin modulstenserie<br />

<strong>på</strong> basis af målet 10x10 cm.,<br />

herunder llængder <strong>på</strong> 20 og<br />

30 cm, affasede og skarpkantede<br />

og flere farver. Endvidere<br />

kunne man se sandfarvede<br />

40x40 cm fliser udført i tolagsbeton<br />

med en mere lukket<br />

overflade. Den fås også i lysgrå,<br />

betongrå og mørkegrå.<br />

Betonoverfladen kan impræg-<br />

neres med en substans af<br />

‘silaner’ der gør overfladen<br />

smudsafvisende. Det skulle<br />

holde i op til 5 år med det slid<br />

der er i en indkørsel. Teknologisk<br />

Institut har testet.<br />

ww.wewers.dk<br />

Højpoleret rustfrit<br />

stål fra Metalco<br />

Tremmer af højpoleret rustfrit<br />

stål kendetegner denne vandalsikre<br />

bænk fra den italienske<br />

producent af byrumsinventar,<br />

Metalco. Den er behagelig<br />

og slet ikke kold at sidde <strong>på</strong>,<br />

og så tørrer den hurtigt efter<br />

regn. Metalcos sortiment - herunder<br />

affaldskurven bagved -<br />

forhandles af Mastellone Projekt.<br />

www.mastellone.dk.<br />

Jo, gruset var der<br />

nu alligevel<br />

Ingen udstiller grus <strong>på</strong> <strong>Have</strong> &<br />

<strong>Landskab</strong> 09, kunne man læse<br />

i <strong>Grønt</strong> mijøs udstillingsnummer.<br />

Det kom ikke helt til at<br />

passe, for Skov & <strong>Landskab</strong> tog<br />

endnu en gang det Slotsgrus<br />

med som dman har været med<br />

til at udvikle. Med god grund.<br />

Det har veldokumenterede og<br />

gode egenskaber både som<br />

toplag og bærelag.<br />

GRØNT MILJØ 7/2009


Under laddet ligger brandselscellen og elmotoren.<br />

Motorer der drives af brint og metanol<br />

Er fremtiden drivkraft elmotorer der drives af brændselsceller der<br />

drives af brint der fremstilles af vindmøller? Ja, meget muligt,<br />

men endnu er konceptet <strong>på</strong> eksperimentalstadiet. GMR kunne<br />

dog vise en Stama-truck med brintflasker og brændselscelle. Fra<br />

GMR tror man i første omgang mere <strong>på</strong> en løsning hvor metanol<br />

driver brændselscellen. En sådan model er næsten klar, og der er<br />

solgt fire <strong>på</strong> forhånd. GMR kunne også vise en ny Stama-truck<br />

som grå demomodel. Ny motor og transmission, servostyring og<br />

en bremse der udløses når man rejser fra sædet. www.gmr.dk.<br />

Brintflasker. Rørcellebatterier.<br />

Maskinfirma har<br />

også haveinventar<br />

Hos Stenderup A/S kan det<br />

godt mærkes at anlægsgartnere<br />

og entreprenører har fået<br />

sværere ved at låne hos bankerne,<br />

så de har valgt at tænke<br />

nyt. Derfor er butikken i Dalmose<br />

blevet udvidet med et<br />

butiksområde og et haveareal,<br />

og der bliver nu solgt dekorativt<br />

haveinventar. F.eks. terrassefigurer<br />

som dette yppige<br />

kærestepar lavet i Indien.<br />

En lille muskuløs<br />

multimaskine<br />

Multimaskinen Rotair er både<br />

læsser, graver og dumper. Og<br />

meget mere. Den kan komme<br />

til næste overalt og kan køre<br />

overalt, sågar <strong>på</strong> trapper. Motorkraften<br />

er hele 24 hk for<br />

den lille maskine som føres gående.<br />

Det er for at få et stort<br />

olietryk (35 liter olie pr. minut)<br />

. Det er nødvendigt for at få<br />

kraft nok til bl.a. de hydraulikhamre<br />

som maskinen også kan<br />

Større segmenter<br />

letter skæringen<br />

Med en god klinge til vinkelsliberen<br />

og skæremaskinen går<br />

skæringen hurtigere og det<br />

støjer mindre. Godt for arbejdsmiljøet.<br />

Sådan er det med<br />

Brdr. Dahls klinge fra Saint<br />

Gobain, Brdr. Dahls ejer. Klingens<br />

skærende dele, segmenterne,<br />

er simpelt hen større.<br />

Det gør også klingen stærkere<br />

- og 30% dyrere. www.bd.dk.<br />

Fjernstyret klipper<br />

op til 58 grader<br />

Skal man klippe græs <strong>på</strong> meget<br />

stejle arealer - eller <strong>på</strong><br />

flade arealer hvor man bare<br />

ikke kan komme til - er Timans<br />

fjernstyrede slagleklipper en<br />

mulighed. På sine bælter, der<br />

er ophængt uafhængigt af<br />

hinanden, kan den kravle op<br />

ad indtil 58 grader stejle skråningen.<br />

Derover slår klipperen<br />

selv fra. Maskinen, der har 75<br />

cm klippebredde, stopper også<br />

selv hvis der kører en maskine<br />

<strong>på</strong> samme frekvens i området.<br />

Fjernstyringens rækkevidde<br />

300 meter - hvis man ellers har<br />

brug for det. ww.timan.dk.<br />

drive. Man kan også montere<br />

redskaber til bl.a. gravning,<br />

læsning og stubfræsning. importøren<br />

er IH Maskiner,<br />

www.ih-maskiner.dk.<br />

Så er det slut, kammerat! Efter<br />

lang tids sol lukkede og slukkede<br />

<strong>Have</strong> & <strong>Landskab</strong> med en mild<br />

byge. Her slæber en ansat fra KW-<br />

Plan ApS afsted med deres mannequin<br />

der tydeligvis er hårdt prøvet<br />

efter en lang udstilling.<br />

GRØNT MILJØ 7/2009 29

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!