01.09.2013 Views

7 - Grønt Miljø

7 - Grønt Miljø

7 - Grønt Miljø

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

7<br />

SEPTEMBER 2007<br />

<strong>Grønt</strong> <strong>Miljø</strong><br />

4 Ukrudtsfrie fortove uden pesticider<br />

12 Fagfolket på udstilling<br />

20 De vilde urter i det urbane miljø<br />

28 Vejen til vand<br />

32 Taghaven i London<br />

42 Hybenrosen i fri udfoldelse<br />

46 Parkforvalternes forventning lige før<br />

54 Haver i hundredvis<br />

58 Lidt af hvad fuglene oplever<br />

GRØNT MILJØ 7/2007 1


2<br />

Kommandantens Gaard, København<br />

Inspirerende udemiljøer<br />

anlægges og vedligeholdes<br />

leverandør af alle<br />

planteskoleartikler<br />

produktion af træer,<br />

buske og bunddækkeplanter<br />

i alle sorter<br />

og størrelser<br />

rekvirér vort katalog<br />

og aflæg besøg i<br />

planteskolen<br />

tilbud gives på alle<br />

leverancer<br />

Torve & Veje<br />

Skolegårde & Sportsanlæg<br />

Boligområder<br />

Firmadomiciler<br />

Slotsparker<br />

Med base på Midtsjælland er vores<br />

100 engagerede medarbejdere klar til<br />

at rykke ud og gøre dine omgivelser<br />

grønnere. Læs mere på www.ok- as.dk<br />

OK grøn anlæg as<br />

Tlf.: 57 53 75 09<br />

www.ok-as.dk<br />

BIRKHOLM PLANTESKOLE<br />

FARREMOSEN<br />

3450 ALLERØD<br />

TLF. 48 17 31 26<br />

FAX 48 14 09 86<br />

E-mail: birk-holm@internet.dk<br />

A/S<br />

P. MALMOS<br />

ANLÆGS-<br />

GARTNER-<br />

MESTER<br />

Vi bygger og<br />

plejer grønt<br />

Etablering af<br />

grønne tage<br />

Hovedgaden 92, Ubby<br />

4490 Jerslev<br />

59 59 53 42<br />

Per: 40 55 53 42<br />

Fax: 59 59 59 44<br />

www.pmalmos.dk<br />

pmalmos@pmalmos.dk<br />

kontakt@skag.dk · www.skag.dk<br />

KVALITETSBEVIDST<br />

ANLÆGSGARTNERI<br />

- DET MAGTER VI<br />

Anlægsgartnermester<br />

Dragsmøllevej 24, 4534 Hørve<br />

Tlf. 59 65 66 39<br />

E-mail: info@lars-aarup.dk.<br />

homepage: www.lars-aarup.dk<br />

SKÆLSKØR: T 5816 4700 · F 5819 0081 · Teglværksvej 2B, Tystofte, 4230 Skælskør<br />

ØLSTYKKE: T 4717 4700 · F 4717 4353 · Frederikssundsvej 235, 3650 Ølstykke<br />

GRØNT MILJØ 7/2007


RUL DIN<br />

GRÆSPLÆNE UD<br />

ÅRET RUNDT<br />

SMÅ RULLER:<br />

40 x 250 x 1,5 cm<br />

= 1m 2 pr. rulle<br />

STORE RULLER:<br />

Bredde 50-81 cm.<br />

Længde op til 35 meter.<br />

Dansk<br />

Produceret<br />

1-24 m2 ..................................................... kr. 30,-<br />

25-99 m2 .................................................. kr. 25,-<br />

100-299 m2 ........................................... kr. 18,-<br />

300-999 m2 ........................................... kr. 15,-<br />

1000-2999 m2 ..................................... kr. 13,-<br />

Over 3000 m2 ..................................... kr. 12,-<br />

Græstage, 1-39 m2 ....................... kr. 40,-<br />

Græstage, over 40 m2 Priser pr. m<br />

............... kr. 30,-<br />

2 excl. moms & transport:<br />

4100 Ringsted Tlf. 56 87 00 95<br />

www.leopolds-rullegraes.dk info@leopolds-rullegraes.dk<br />

KOMMENTAR<br />

EFTER TRE DAGE PÅ UDSTILLING<br />

Endnu en gang satte Have & Landskab rekord i udstiller- og<br />

besøgstal. 233 udstillere og 9850 besøgende gæster. Det<br />

må tolkes som en bekræftelse på at Have & Landskab er et<br />

velkomment supplement til den faglige hverdag for både<br />

sælgere og købere. Et tilskud der i sidste ende effektiviserer<br />

faget og gør det sjovere at være en del af. Det magiske tal<br />

på 10.000 gæster blev dog ikke nået. Måske et tegn på at<br />

besøgstallet er ved at finde sin øvre grænse omkring hver<br />

fjerde erhvervsaktive. I sig selv meget flot resultat, og det er<br />

nået ved fagets egne kræfter i en organisation der er særpræget,<br />

men i praksis har vist sin duelighed.<br />

Selandia i Slagelse tilbyder gode og velkendte rammer, en<br />

imødekommende vært og en nogenlunde geografisk placering.<br />

Og hvor én gang etablerede strukturer - f.eks. forsøgsplantninger<br />

- kan genbruges. Det er forståeligt at stedet<br />

bruges igen og igen. Men valget er også udtryk for at pragmatiske<br />

hensyn vejer tungere end de oprindelige med<br />

vandrende udstillinger og markante ikke-kommercielle tiltag.<br />

De repræsenteres nu kun af de såkaldte temaer der i år<br />

kredsede om driftsoptimering i den offentlige sektor. Et<br />

tema der tilmed stod svagt i billedet.<br />

Der satses på kerneydelsen: stande i grønne omgivelser<br />

uden central dirigeret garniture af specialstande, seminarer<br />

og festivitas. Men inden for denne ramme fik fagfolket serveret<br />

den hidtil bedst fungerende udstilling, især fordi udstillingsarealet<br />

var omstruktureret, mere samlet og bedre<br />

skiltet end før. Man spildte mindre tid med at gå og problemet<br />

med blindtarme var næsten væk. Planteområdet stod<br />

stærkere end før og gav udstillingen en bedre balance. Den<br />

centrale Jernbjergvej fungerede godt som udstillingsgade.<br />

Udstillerne fulgte op og leverede igen varen formidlet af et<br />

vidende og engageret standpersonale.<br />

Men forbedringer er altid mulige. På standene er de kreative<br />

muligheder næppe udtømte og man kunne savne klarere<br />

og mere målrettede budskaber. Desuden kan man diskutere<br />

forhold som bespisning, toiletforhold, katalog, temaer<br />

og aktiviteter ud over de kommercielle stande. Det<br />

skal dog ikke fjerne indtrykket af udstilling som mere end<br />

stod distancen trods det våde vejr.<br />

FORSIDEN<br />

Tovbane på Egeskov Slot. En tovbane anlagt i 15 meters<br />

højde over en længde på 100 meter mellem seks af parkens<br />

gamle bøgetræer giver folk mulighed for at forstå lidt<br />

af hvad fuglene oplever. Tovbanen blev lavet for ni år siden<br />

og klarede året efter 1999-orkanen. Før banen blev<br />

anlagt blev de 130 år gamle bøgetræers styrke testet grundigt,<br />

og man undgik selvfølgelig at skrue og bolte ind i<br />

træet. Nu vokser veddet uden om bespændingspladerne.<br />

Banen er meget populær. Foto: Max Steinar.<br />

GRØNT MILJØ<br />

Sankt Knuds Vej 25, 1903 Frederiksberg C<br />

Tlf. 3386 0860. Fax 3386 0850. www.grontmiljo.dk<br />

Redaktion: Søren Holgersen, ansv. (sign.: sh). sh@dag.dk. Tlf. 3386 0867.<br />

Annoncer: Steen Lykke Madsen. SL@b2b-press.dk. Tlf. 3035 7797.<br />

Adr.: B2B Press, Sydvestvej 110, 1. sal, 2600 Glostrup. Tlf. 4613 9000.<br />

Udgiver: Danske Anlægsgartnere via serviceselskabet Pro Verte ApS.<br />

Tryk: Jørn Thomsen A/S. Trykoplag: 5.200.<br />

Distribueret: 1.7.05-30.6.06: 4.221 jf. Fagpressens Medie Kontrol.<br />

Abonnement: 350 kr. pr. år med moms. Udgives 10 gange pr. år.<br />

Medlem af Dansk Fagpresse. 25. årgang. ISSN 0108-4755.<br />

GRØNT MILJØ 7/2007 3


Ukrudtsfrie fortove uden pesticider<br />

Fortove kan vedligeholdes uden pesticider. Det er blot et spørgsmål om antallet af<br />

behandlinger. Ved behovsbestemt bekæmpelse kan antallet af behandlinger reduceres.<br />

Af Anne Merete Rask og Palle Kristoffersen<br />

Mange opfatter det som<br />

problematisk at holde<br />

fortove og andre belægninger<br />

fri for ukrudt uden pesticider.<br />

Men det kan sagtens lade sig<br />

gøre, selv hvis udgangspunktet<br />

er fortove med meget ukrudt.<br />

Det er bare et spørgsmål om at<br />

udføre behandlingerne når<br />

behovet er der og med den<br />

rigtige dosering.<br />

Det viser forsøg som Skov &<br />

Landskab har udført 2004-<br />

2006 langs kantsten og fortove<br />

i to mindre vestsjællandske byer.<br />

Forsøgene viser også at behovsbestemt<br />

bekæmpelse kan<br />

reducere antallet af behandlinger.<br />

Det kan man også hvis<br />

ukrudtet på stedet har været<br />

bekæmpet i årene før.<br />

Forsøget i 2004 var finansieret<br />

af Vejdirektoratet, Vestsjællands<br />

Amt og Storstrøms<br />

Amt. I 2005-2006 blev forsøgene<br />

videreført ved hjælp af det<br />

EU-finansierede CleanRegionprojekt,<br />

som er et internationalt<br />

projekt med 22 partnere<br />

fra syv forskellige europæiske<br />

lande. Projektet er 50% betalt<br />

af EU, mens resten betales af<br />

de deltagende partnere, i<br />

dette forsøg Skov & Landskab,<br />

Vejdirektoratet, Vestsjællands<br />

Amt og Storstrøms Amt.<br />

Uden pesticider<br />

Siden kommuner, amter og<br />

staten i 1998 indgik en aftale<br />

om at udfase forbruget af pesticider<br />

på alle offentlige arealer,<br />

er der sket en reduktion i<br />

det offentlige pesticidforbrug<br />

på over 80%. I forbindelse<br />

med strukturreformen har <strong>Miljø</strong>ministeren,<br />

Danske Regioner<br />

og Kommunernes Landsforening<br />

nylig underskrevet en ny<br />

aftale for at sikre en fortsat afvikling<br />

af pesticidforbruget.<br />

En spørgeskemaundersøgelse<br />

viser dog at mange kommuner<br />

har problemer med at vedligeholde<br />

især faste belægninger<br />

uden brug af pesticider.<br />

Samtidig bugner byggemarkederne<br />

med glyphosatholdige<br />

4<br />

‘klar til brug’ ukrudtsmidler til<br />

private indkørsler og terrasser.<br />

Der findes dog alternativer<br />

til pesticider. Skov & Landskab<br />

har gennem årene udført forsøg<br />

med f.eks. gasbrænder,<br />

damp, hedvand med skumdækning<br />

(Waipuna) og hedluft.<br />

Det er disse metoder der<br />

blev brugt i de to vestsjællandske<br />

byer.<br />

God investering<br />

De fleste veje i byområder er<br />

opbygget med kantsten som<br />

afgrænsning af kørebanen fra<br />

cykelsti, fortov eller tilgrænsende<br />

græsrabatter. Der vokser<br />

hyppigt ukrudt, både langs<br />

foden af kantstenen, i stødfugerne<br />

mellem de enkelte kantsten<br />

og i fugerne på selve fortovet.<br />

Samtidig kan ukrudtet<br />

vokse ind over fortovet fra tilgrænsende<br />

græsrabatter, marker<br />

eller haver.<br />

Reduktioner i fejefrekvenser,<br />

bl.a. forårsaget af besparelser<br />

i driften, medfører at<br />

skidt henligger i længere tid<br />

langs kantstenen og på fortovet.<br />

Det forøger risikoen for at<br />

ukrudtsfrø når at spire og<br />

etablere sig i fuger og revner.<br />

Det er en god investering at<br />

bekæmpe ukrudt på faste belægninger.<br />

Hvis ukrudtet får<br />

lov at vokse, kan det ødelægge<br />

belægningerne eller nedsætte<br />

levetiden. F.eks. kan<br />

ukrudt langs kantsten få vand<br />

til at trænge ned i asfalten.<br />

Det kan give frostsprængninger<br />

og forkorte belægningens<br />

levetid.<br />

Det kan også forhindre<br />

regnvand i at løbe hen til<br />

nedløbsbrønde. Vandet vil i<br />

stedet samle sig i store vandpytter.<br />

Ukrudt i fugerne kan<br />

genere færdslen samt presse<br />

fliser og belægningssten fra<br />

hinanden og hæve dem. Desuden<br />

giver ukrudt belægningerne<br />

et sjusket udseende, da<br />

belægninger som regel er<br />

planlagt som flader uden planter.<br />

Ukrudt er desuden med til<br />

at skidt samles og det vanskeliggør<br />

renholdelsen.<br />

Tre års forsøg<br />

I forsøget indgik ensartede<br />

fortovsstrækninger i Sæby og<br />

Kirke Helsinge på Vestsjælland.<br />

Alle strækninger var ‘facadeløse’,<br />

dvs. uden indkørsel<br />

til private ejendomme hvor<br />

Selv på nyere fortove af høj kvalitet - som her i Sæby - etablerer<br />

ukrudtet sig let i fugerne. Det kan også vokse igennem asfalten helt<br />

inde ved kantstenen hvor belægningen tit ikke er komprimeret så godt.<br />

fortovets vedligeholdelse ikke<br />

hviler på grundejeren. Strækningerne<br />

bestod af nyere kantsten<br />

og asfalt af høj udførelsesmæssig<br />

kvalitet. Det er fortove<br />

med kantsten af kløvede<br />

granitsten, chaussestensbort<br />

ovenfor og fortovsfliser.<br />

Ukrudtsbehandlinger blev<br />

udført langs kantstenen og<br />

den dobbelte chaussestensbort<br />

indtil første fliserække. Anden<br />

chaussestensbort kunne på<br />

den måde tjene som en slags<br />

kontrol af effekten.<br />

På hver lokalitet blev fortovene<br />

opdelt i seks parceller<br />

på 100 meter hver. I 2004 og<br />

2005 blev der udført forskellige<br />

typer ukrudtsbekæmpelse<br />

på hver enkelt parcel (se boksen).<br />

Antallet af behandlinger<br />

var på forhånd besluttet på<br />

baggrund af tidligere forsøg.<br />

Dosering af behandlingerne<br />

blev valgt så behandlingerne<br />

havde en sikker effekt, og var<br />

dermed generelt højere end<br />

det normalt anbefalede. Alle<br />

parceller blev fejet regelmæssigt<br />

med suge-fejemaskine i<br />

alle tre forsøgsår.<br />

Tre gange i løbet af vækstsæsonen<br />

blev samtlige parceller<br />

besigtiget og vurderet af<br />

en projektgruppe bestående<br />

af tre personer fra Vestsjællands<br />

Amt, to personer fra<br />

Storstrøms Amt, tre personer<br />

fra Vejdirektoratet og to fra<br />

Skov & Landskab.<br />

Bare man gør noget<br />

Konklusionen på de første års<br />

forsøg var overordnet at det<br />

næsten er lige meget hvilken<br />

metode man vælger, bare man<br />

vælger en. I 2004 blev projektgruppen<br />

bl.a. bedt om at vurdere<br />

om de med deres forskellige<br />

forudsætninger og baggrund<br />

opfattede at fortovets<br />

tilstand opfyldte de krav som<br />

de ville stille til denne arealtype.<br />

Vurderingerne skulle foretages<br />

som ‘enten-eller’ hvor<br />

accept af tilstanden fik værdien<br />

1, og ingen accept fik vær-<br />

GRØNT MILJØ 7/2007


Sæby 2006. Fortovet var ubehandlet i 2004-2005. Billedet er taget 11. september efter 6 behandlinger med damp. Der er dampet langs kantsten<br />

og indtil første fliserække. Det midterste - og altså ubehandlede - chaussestensbånd har en kraftig ukrudtsvækst.<br />

dien 0. Ud fra disse værdier<br />

blev der så beregnet et gennemsnit.<br />

Ved udgangen af vækstsæsonen<br />

var der kun 10% opfyldelse<br />

af tilstandskravet for de<br />

ubehandlede parceller. Ved<br />

udførelse af blot 4 børstebehandlinger<br />

gennem sæsonen<br />

var der 55% opfyldelse af tilstandskravet,<br />

og ved 8 be-<br />

handlinger med tørre termiske<br />

metoder (hedluft og flammer)<br />

var der 70-80% opfyldelse.<br />

Med de våde termiske metoder<br />

(8 gange damp og 4 gange<br />

hedvand) var der tæt på 100%<br />

opfyldelse af tilstandskravet.<br />

Variabelt udgangspunkt<br />

Men hvad hvis antallet af behandlinger<br />

ikke er bestemt på<br />

OM FORSØGSBEHANDLINGERNE<br />

I 2004-2005 bestod forsøget af seks metoder<br />

■ Flammer: 8 behandlinger med håndbugseret HOAF<br />

gasbrænder, 50 cm arbejdsbredde.<br />

■ Hedluft: 8 behandlinger med håndbugseret maskine<br />

fra Zacho Produkts, type UKB 650, 65 cm arbejdsbredde.<br />

■ Damp: 8 behandlinger med Dansteam fra HedeDanmark<br />

der behandler hele kantstenen på én gang.<br />

■ Hedvand: 4 behandlinger med Waipuna-systemet, vand<br />

opvarmet til 95 g, vandet er tilsat majs- og kokosolie<br />

der udvikler et isolerende lag skum.<br />

■ Børster: 4 behandlinger med ukrudtsbørste type DUKS<br />

FM-BS, 50 cm arbejdsbredde, behandlet en gang nede<br />

og en gang oppe (2004). I 2005 blev disse parceller<br />

sprøjtet med glyphosat i uge 23 og 35 i stedet for børstet.<br />

■ Ubehandlet: Ingen bekæmpelse.<br />

I 2006 blev alle parceller behandlet med damp<br />

Antallet af behandlinger var ikke fastlagt på forhånd. I stedet<br />

blev der hver 14. dag foretaget en vurdering af om parcellen<br />

skulle behandles. Det resulterende antal behandlinger<br />

på de enkelte parceller er vist i tabel 1.<br />

forhånd, men bestemt ud fra<br />

det enkelte areals udseende?<br />

Hvilken betydning har det at<br />

ukrudtsmængden varierer på<br />

forskellige strækninger ved<br />

vækstsæsonens start? Disse<br />

overvejelser var baggrund for<br />

en ny strategi for udførelsen af<br />

forsøgene i 2006.<br />

De forskellige behandlinger<br />

af parcellerne i 2004 og 2005<br />

gav et meget forskelligt udgangspunkt<br />

for behandlingerne.<br />

Ved udgangen af<br />

vækstsæsonen i 2005 var der<br />

således kraftig ukrudtsvækst<br />

på de ubehandlede parceller,<br />

og ukrudtet havde samlet jord<br />

og skidt langs kantsten og på<br />

chaussestensborten. Derimod<br />

var flere af de tidligere behandlede<br />

parceller næsten<br />

ukrudtsfri.<br />

Den ny strategi bestod i kun<br />

at behandle med én metode<br />

og lade antallet af behandlinger<br />

variere efter behovet. Tilstandskravet<br />

var at der på intet<br />

tidspunkt måtte være mere<br />

end 2% ukrudtsdække på fortovet,<br />

eller at der ikke var<br />

ukrudt i flere end 10% af stødfugerne<br />

mellem de enkelte<br />

kantsten. Strategien er også<br />

beskrevet i hæftet ‘Ukrudtsbe-<br />

kæmpelse på veje’ som er et<br />

resultat af samarbejdet mellem<br />

Skov & Landskab, Vejdirektoratet,<br />

Storstrøms Amt og Vestsjællands<br />

Amt i 2004-2005. For<br />

at overholde dette krav blev<br />

der gennem hele vækstsæsonen<br />

hver 14. dag udført målinger<br />

af ukrudtsmængden efter<br />

to metoder:<br />

■ Den første metode tog udgangspunkt<br />

i en 100-feltsramme<br />

der blev lagt på steder<br />

med mest ukrudt. Mængden<br />

af felter med ukrudt blev derefter<br />

talt. For at undgå at<br />

ukrudtsmængden skulle stige<br />

til over 2% mellem to målinger,<br />

blev grænsen fastsat til<br />

under 2%. Fortovet skulle behandles<br />

hvis der blot ét sted<br />

var over 1,5% ukrudt (indtil<br />

uge 29) eller 1,8% (efter uge<br />

29 hvor ukrudtsvæksten er<br />

langsommere).<br />

■ Den anden metode tog udgangspunkt<br />

i stødfugerne. Ved<br />

hver registrering talte man antallet<br />

af stødfuger med ukrudt,<br />

og dividerede tallet med det<br />

samlede antal stødfuger. Hvis<br />

der var over 10% stødfuger<br />

med ukrudt skulle fortovet behandles.<br />

Hvis mindst én af de to me-<br />

GRØNT MILJØ 7/2007 5


toder viste at det var nødvendigt<br />

at behandle, blev den udførende<br />

entreprenør Hede-<br />

Danmark kontaktet. De udførte<br />

derefter ukrudtsbekæmpelse<br />

på parcellen.<br />

Alle parceller blev behandlet<br />

med damp. Damp blev valgt,<br />

da metoden ved tidligere undersøgelser<br />

udført af Skov &<br />

Landskab har vist sig at være<br />

mindst lige så effektivt som<br />

flammebehandling, og brandrisikoen<br />

undgås. Det sidste var<br />

vigtigt for forsøget, så der var<br />

sikkerhed for at de nødvendige<br />

behandlinger ville kunne<br />

udføres selv om der måtte opstå<br />

en tør periode. Doseringen<br />

for damp var på 160-240 kg<br />

gas pr. ha svarende til en hastighed<br />

på 0,7-1,0 km i timen.<br />

Det er cirka det dobbelte af<br />

det normalt anbefalede.<br />

Fra to til ni behandlinger<br />

Antallet af behandlinger varierede<br />

både mellem de to lokaliteter<br />

og alt efter den tidligere<br />

behandling (se tabellen herunder).<br />

Overordnet set kan<br />

man konkludere at med et<br />

6<br />

passende antal behandlinger<br />

kan ukrudtet holdes nede uanset<br />

hvor meget ukrudt der var<br />

som udgangspunkt. På tidligere<br />

behandlede fortovsstrækninger<br />

skulle der 2-7 dampbehandlinger<br />

til for at holde<br />

ukrudtsdækket under den<br />

fastsatte grænse på 2%. De<br />

ubehandlede parceller krævede<br />

mere, nemlig 8-9 behandlinger<br />

i løbet af første vækstsæson.<br />

Forsøget viser derfor at ved<br />

behovsbestemt bekæmpelse,<br />

kan antallet af behandlinger<br />

reduceres i forhold til hvad der<br />

normalt anbefales. Samtidig<br />

kan man reducere antallet af<br />

behandlinger, hvis der i de foregående<br />

år har været bekæmpet<br />

ukrudt på arealerne.<br />

Resultater fra tidligere forsøg<br />

af Skov og Landskab har<br />

ledt til anbefalinger om 8-12<br />

årlige behandlinger med flammer,<br />

damp eller hedluft, eller 4<br />

årlige behandlinger med hedvand.<br />

Matematiske modeller<br />

beskrevet i hæftet ‘Ukrudtsbekæmpelse<br />

på belægninger’ viste<br />

f.eks. at det var nødvendigt<br />

Tilfældighedernes spil - eller i hvert fald fuglenes værk. Koncentrationen<br />

af ukrudt er størst lige under gadelygterne.<br />

ANTAL NØDVENDIGE BEHANDLINGER<br />

med damp i 2006 for at holde ukrudtet på under 2% dækningsgrad i hele vækstsæsonen. I de to<br />

foregående år var parcellerne henholdsvis blevet flammebehandlet, hedvandsbehandlet, dampbehandlet,<br />

sprøjtet/ børstet (2005/2004), hedluftsbehandlet eller ikke behandlet.<br />

Flammer<br />

Hedvand<br />

Forudgående behandling (2004-2005)<br />

Damp<br />

Round-Up<br />

Hedluft<br />

Ubehandlet<br />

Sæby 5 6 6 2 2 8<br />

Kirke Helsinge 5 3 5 6 7 9<br />

Gennemsnit 5 4,5 5,5 4 4,5 8,5<br />

Bestemmelse af ukrudtets dækningsgrad ved hjælp af 100-feltsramme.<br />

Den er lavet specielt til kantsten og måler 35x140 cm. De 100 felter gør<br />

det nemt at bestemme hvor mange procent ukrudt der er i rammen.<br />

med 10 termiske behandlinger<br />

årligt for at holde ukrudtsmængden<br />

på maksimalt 1%<br />

dækningsgrad.<br />

Gavnlig forbehandling<br />

På begge de to forsøgslokaliteter<br />

blev der udført jævnlige<br />

fejninger med suge-fejemaskine.<br />

Alligevel skønnes det at<br />

antallet af ukrudtsbehandlinger<br />

kunne være reduceret hvis<br />

der havde været foretaget en<br />

grundig ukrudtsbørstning ved<br />

forsøgets begyndelse.<br />

Især på de ubehandlede parceller<br />

var der flere områder<br />

med tæt ukrudtsvækst på en<br />

bund af jord, grus og skidt som<br />

fungerer som vækstmateriale.<br />

En grundig børstning med efterfølgende<br />

opsamling kunne<br />

have fjernet vækstmaterialet<br />

og forringet ukrudtets vækstbetingelser.<br />

Dermed ville de<br />

termiske metoders virkning<br />

også være øget.<br />

Forsøget viste også at hvis<br />

der var ukrudt på fortovet, var<br />

der som regel også ukrudt i<br />

stødfugerne og omvendt. Begge<br />

de metoder som blev anvendt<br />

til at bestemme behovet<br />

for ukrudtsbekæmpelse kan<br />

således bruges individuelt til at<br />

afgøre om et areal skal behandles.<br />

Metoden med optælling<br />

af stødfuger kan udføres<br />

fra en langsomt kørende bil i<br />

forbindelse med at der udføres<br />

andre driftsopgaver eller opsyn<br />

med vejene. Det anses derfor<br />

for at være den mest operative<br />

metode. ❏<br />

FORFATTERE<br />

Anne Merete Rask er cand.hort. og<br />

forskningsassistent, ph.d.-studerende<br />

på Skov & Landskab, KU.<br />

Palle Kristoffersen er landskabsarkitekt<br />

og seniorrådgiver på Skov &<br />

Landskab, KU.<br />

LÆS MERE<br />

Palle Kristoffersen; Søren Ugilt Larsen<br />

(2005): Pesticidfri vejdrift – Forsøg<br />

langs kantsten. Arbejdsrapport Skov &<br />

Landskab nr. 17. Ses på www.sl.life.ku.<br />

dk > Park > Parkteknik > Publikationer<br />

om Parkteknik.<br />

Palle Kristoffersen og Tilde Tvedt<br />

(2005): Ukrudtsbekæmpelse på veje.<br />

Skov & landskab. Ses på www.sl.life.<br />

ku.dk > publikationer > Rapporter o.l.<br />

> hæfter > Ukrudtsbekæmpelse på<br />

veje.<br />

GRØNT MILJØ 7/2007


Blæs med stormstyrke<br />

BILLY GOAT MV650 SPH<br />

De nedfaldne blade har ikke en chance over for den nye Billy Goat løvsuger, der er klar<br />

til at sende en orkan hen over græsplænen. Billy Goat MV650 SPH er perfekt til at<br />

fjerne blade, papir, halm og affald. Den nyudviklede løvsuger er udført i slagfast plast,<br />

hvilket reducerer støjniveauet. Sugeevnen kan justeres, så den passer til det underlag,<br />

løvsugeren anvendes på og til det, der skal suges op. Billy Goat MV650 SPH er<br />

selvkørende og udstyret med en kraftig 6,5 hk Honda motor.<br />

Vejl. udsalg inkl. moms 19.995,-<br />

15.996,- ekskl. moms<br />

Fås også som skubbemodel, MV650<br />

Vejl. udsalg inkl. moms 16.995,- / 13.596,- ekskl. moms<br />

Find den nærmeste forhandler på www.stiga.dk for en eventuel demonstration<br />

Når efterårets visne blade lægger sig på græsplænen, er det vigtigt at fjerne dem, da et tykt lag<br />

blade kan være med til at ”kvæle” plænen. Men det er samtidig en god idé at lade nogle af<br />

bladene ligge, da en helt ”nøgen” plæne er mere modtagelig for frost og udtørringsskader i<br />

vinterperioden. Et passende kompromis vil derfor være at fjerne de nedfaldne blade i løbet af<br />

efterårsmånederne, men lade de allersidste blade blive liggende på plænen.<br />

BILLY GOAT LØVBLÆSER F 901 H<br />

Billy Goat løvblæsere flytter luft med orkanstyrke. De er ideelle til at flytte affald f.eks.<br />

på parkeringspladser, plænearealer, skoler og i parker. Det nyeste er anvendelse på<br />

golfbanens green. Mos og afklippet græs blæses lynhurtigt og effektivt sammen, og giver<br />

et fantastisk resultat. Billy Goat F 901 H er en af de kraftigste løvblæsere. Blæserhuset<br />

er udført i slagfast plast, og det gør løvblæseren til en af markedets letteste.<br />

Udblæsningsluftens retning kan justeres, og en computerdesignet blæser sikrer<br />

maksimal kraft. Motoren er en 9 hk Honda. Vejl. udsalg 14.995,- inkl. moms.<br />

11.996,- ekskl. moms<br />

www.stiga.dk<br />

ggp696607_210x297_GroentMiljoe.indd 1 17-08-2007 14:52:46<br />

GRØNT MILJØ 7/2007 7


En blomstrende barnevogn til en ægte prinsesse<br />

Ihhh. Najjjj. Nårrh. Forbipasserende<br />

stopper op. Alle må<br />

straks hen at kigge nærmere.<br />

Og rigtig mange skal absolut<br />

fotograferes sammen med<br />

den. Turister fra alverdens lande<br />

i særdeleshed, men også almindelige<br />

danskere - københavnere<br />

og ferierende fra hele<br />

landet i alle aldre som har<br />

valgt at slå et smut omkring<br />

Københavns Havn.<br />

8<br />

Teknik- og <strong>Miljø</strong>forvaltningen<br />

i København har begyndt<br />

en ny tradition med at opstille<br />

den blomstrende barnevognskrukke<br />

ved særlige begivenheder<br />

som det er værd at markere<br />

i byens rum. Barnevognskrukken,<br />

der placeres hvor<br />

flest mulig kan få glæde af<br />

den, er en mini-event som ved<br />

sin pludselige og uventede opdukken<br />

skaber opmærksom-<br />

Statens skove får det grønne stempel<br />

Alle 110.000 hektar statsskove,<br />

der administreres af Skov- og<br />

Naturstyrelsen er blevet certificerede<br />

efter de to mest udbredte<br />

ordninger, FSC og PEFC.<br />

De har dermed fået papir på<br />

at skovdriften lever op til særlige<br />

standarder hvor der tages<br />

hensyn til naturen og miljøet.<br />

”Det er forbrugernes sikkerhed<br />

for at det træ de køber<br />

stammer fra skove hvor der tages<br />

særlige hensyn til naturen,<br />

og hvor skovarealet ikke reduceres,”<br />

siger Jens Peter Simonsen,<br />

vicedirektør i Skov- og<br />

Naturstyrelsen.<br />

Certificeringerne stiller særlige<br />

krav til driften af skovene.<br />

F.eks. må der ikke fældes for<br />

meget træ i forhold til hvor<br />

meget der vokser op. Samtidig<br />

skal skovene drives så man sikrer<br />

et varieret dyre- og planteliv.<br />

Der skal også tages hensyn<br />

til at folk kan opleve naturen.<br />

Certificeringerne skal også gøre<br />

det nemmere for forbrugerne<br />

at gennemskue om træprodukter<br />

rent faktisk er produceret<br />

på en måde hvor der tages<br />

særlige hensyn i skovdriften.<br />

Jens Peter Simonsen venter<br />

at en del af de private skove<br />

på tilsvarende vis vil lade sig<br />

certificere. De private skovejere<br />

anspores bl.a. gennem<br />

tilskud til såkaldte grønne<br />

driftsplaner og til en ordning<br />

hvor de private skovejere kan<br />

få rådgivning af konsulenter.<br />

Certificeringerne falder sammen<br />

med at statsskovene omlægges<br />

til naturnær skovdrift.<br />

Det indebærer at man vil<br />

bruge flere løvtræer som bøg,<br />

eg og ask og give mere plads<br />

til dyr og planter, vandhuller,<br />

søer og skovenge. De naturnære<br />

skove bliver samtidig<br />

mere robuste over for storme<br />

og ændringer i klimaet.<br />

hed sin relativt beskedne størrelse<br />

til trods.<br />

Barnevognskrukken blev<br />

første gang opstillet foran Vor<br />

Frue i København da ‘lilleprinsen’<br />

Christian blev født i oktober<br />

2005 og igen - foran Christiansborgs<br />

Slotskirke - da han<br />

blev døbt i januar 2006. Krukken<br />

kom igen på banen i april<br />

2007, da kronprinsparrets datter<br />

blev født og igen i forbin-<br />

En sommer med<br />

gevaldig trævækst<br />

Træer og buske trives i den våde<br />

sommer. I tørre somre må<br />

træerne mange gange lukke<br />

bladenes spalteåbninger om<br />

dagen for ikke at fordampe<br />

for meget vand. Det behøver<br />

de ikke i år. Jan Kjærgaard,<br />

naturvejleder i Skov- og Naturstyrelsen<br />

i Silkeborg, peger på<br />

at skoven har fået en fantastisk<br />

tilvækst. Topskuddene er<br />

meget lange og løvet friskt og<br />

grønt uden angreb af naturlige<br />

fjender i form at bladlus og<br />

sommerfuglelarver der nærmest<br />

er skyllet væk. Alt i alt<br />

betyder det et ‘sundhedsboost’<br />

for skovens kæmper der får tid<br />

til at vokse ret uforstyrret: ”Jeg<br />

er sikker på at når man om<br />

nogle år ser på træernes årringe,<br />

så vil man sige: Hvad var<br />

det lige der skete den sommer.<br />

Væksten har været impone-<br />

delse med hendes dåb den 1.<br />

juli hvor det eventyrlige prinsessenavn<br />

Isabella Henrietta<br />

Ingrid Margrethe blev officielt.<br />

De to seneste gange har<br />

krukken koket listet sig ind i<br />

den berømte Amalienborg-akse<br />

som før Operaen nærmest<br />

fortsatte ud i det uendelige på<br />

den anden side af havneløbet.<br />

Billedet er fra den seneste opstilling<br />

foran Amaliehaven, imponerende<br />

springvand.<br />

Kommuneteknik Københavns<br />

gartneri har tilplantet<br />

krukken med en bund af Fuchsia<br />

’Rosella’ og Euphorbia ’Diamond<br />

Frost’. Og op under<br />

barnevognskalechen vokser<br />

Gaura ’Lindheimerii’ som på<br />

dansk hedder pragtkerte. Farverne<br />

er naturligvis sarte hvide<br />

og lyserøde som det sig hør og<br />

bør for en ægte prinsesse.<br />

Idéen til barnevognskrukken<br />

opstod i maj 2004 da kronprins<br />

Frederik og kronprinsesse Mary<br />

blev gift. Samme sommer<br />

deltog krukken i stads- og<br />

kommunegartnernes årlige<br />

blomsterkummekonkurrence<br />

hvor den vandt præmie som<br />

den mest kreative. Bag initiativet<br />

står Center for Park og Naturs<br />

blomstergruppe hvis mål<br />

er at skabe gode oplevelser<br />

gennem små og store blomsterbegivenheder.<br />

Tekst og foto: Helle Nebelong<br />

rende i år - måske 40-50% over<br />

det normale niveau,” fortæller<br />

Jan Kjærgaard. Den våde sommer<br />

betyder også at de træer<br />

som er blevet svækket af de<br />

seneste års storme og insektangreb<br />

kan genvinde styrke.<br />

KILDE. Jakob Rygg Klaumann (2007):<br />

Regnskovslignende tilstande i de danske<br />

skove. www.trae.dk.<br />

GRØNT MILJØ 7/2007


GRØNT MILJØ 7/2007 9


Grødeskæring redder fiskesø<br />

En grødeskæringsbåd er en stor hjælp<br />

For meget grødevækst kan<br />

hæmme både søer og vandløb<br />

og de lystfiskere der bruger<br />

dem. Lundbro Put & Take i<br />

Skive har en Put & Take-sø på<br />

9000 m2 som i dele af søen var<br />

groet kraftigt til. Fiskekrogene<br />

hang fast i grøden. Tidligere<br />

havde indhaveren Tommy Andersen<br />

og hans folk selv skåret<br />

grøde, og sidste år udsatte de<br />

40 græskarper i et forsøg på at<br />

holde søen nogenlunde fri for<br />

grøde. Uden større held. Derefter<br />

gik de i gang med en anden<br />

strategi: at skære grødevæksten<br />

helt ned i håbet om<br />

at græskarperne derefter kunne<br />

opretholde balancen. Det<br />

gik bedre.<br />

En af de almindeligste grødetyper<br />

er vandpest, men også<br />

visse arter af vandaks og pindsvineknopkan<br />

give problemer.<br />

En Put & Take-sø er typisk 5-<br />

10.000 m2 stor med en dybde<br />

på et par meter. I en lavvandet<br />

10<br />

sø kan lyset om foråret let nå<br />

ned til bunden, så grøde med<br />

rødder på bunden kan gro op<br />

til overfladen. Her breder grøden<br />

sig og danner hele øer<br />

som i nogle tilfælde kan dække<br />

hele overfladen.<br />

Hvis søen er nogenlunde regulær<br />

med dybder på mellem<br />

en halv og to meter, kan man<br />

skære grøden med en grødeskæringsbåd.<br />

Det skete også i<br />

Lundbro Put & Take med HedeDanmark<br />

som entreprenør.<br />

”Først skar vi grøden med en<br />

bundklipper som kan nå ned i<br />

cirka to meters dybde. Derpå<br />

samlede vi grøden med en<br />

specialkonstrueret rive som er<br />

monteret foran på båden. Grøden<br />

blev afleveret ved bredden<br />

hvor en lastbil med grab<br />

samlede det op med det samme<br />

og kørte det bort,“ fortæller<br />

produktchef Rikke Schultz<br />

fra HedeDanmark.<br />

Hun understreger dog at det<br />

Den afskårne grøde afleveres ved søbredden og samles med det samme<br />

op i en lastbil hvis gule grab svinger ind fra venstre.<br />

er vigtigt at være opmærksom<br />

på at mens grøden er et problem<br />

for lystfiskerne, så kan<br />

mangel på grøde være et problem<br />

for fiskene. Grøden danner<br />

skjulesteder for fiskene og<br />

producerer ilt. Derfor kan det<br />

være en dårlig ide at fjerne for<br />

meget grøde fra søen.<br />

I det hele taget stiller hensynet<br />

til natur og miljø stadig<br />

større krav til grødeskæring i<br />

højt målsatte vandløb. Mange<br />

Thys klitheder bliver det første område i Danmark med status som nationalpark. Foto: Kåre Vemose, Polfoto.<br />

Den første nationalpark ligger i Thy<br />

Efter at loven om nationalparker<br />

blev vedtaget af Folketinget<br />

i maj 2007 er Thy valgt<br />

som stedet for landets første<br />

nationalpark. Den vestlige del<br />

med klitter, klitheder og søer.<br />

har national og international<br />

betydning. En tredjedel af<br />

Nordeuropas klitter ligger i<br />

Danmark, de fleste langs Jyllands<br />

vestkyst og i Thy med<br />

den største landskabelige dybde<br />

på flere kilometer. Den østlige<br />

del af området præges af<br />

nåletræsplantager plantet for<br />

at dæmpe sandflugten. Af de<br />

24.370 hektar i den kommende<br />

nationalpark i Thy ejes de<br />

18.000 af staten. Hele området<br />

ligger i Thisted Kommune.<br />

Bag valget af Thy står miljøminister<br />

Connie Hedegaard efter<br />

et møde med forligspartierne<br />

bag aftalen om nationalparker<br />

som tæller alle Folketingets<br />

partiet på nær Enhedslisten.<br />

Der skal nu udarbejdes<br />

forslag som skal til debat og<br />

høring. Nationalparken forventes<br />

at kunne åbne i 2008.<br />

Det er uvist hvilke ændringer<br />

som den ny status som nationalpark<br />

vil indebære og om<br />

der skal tilføres området flere<br />

midler. Danmarks Naturfredningsforening<br />

ser nationalparken<br />

som en mulighed for at<br />

genskabe noget af landskabets<br />

tabte dynamik så der opstår<br />

mere naturlige vand- og<br />

klitforhold med bl.a. vandrende<br />

klitter. Desuden kan plantagen<br />

ændres en til åben klitskov<br />

med birk, skovfyr og eg.<br />

Thy var et oplagt valg blandt<br />

vandløb skæres i dag i strømrende<br />

i stedet for som tidligere<br />

ved bredskæring. Samtidig<br />

skånes de ‘gode’ vandplanter,<br />

mens problemarter skæres<br />

kraftigt tilbage. Det stiller krav<br />

til åmanden der skal have<br />

kendskab både til vandplanterne,<br />

vandløbsdynamikken og<br />

lovgivningen på området. sh<br />

KILDE. Grødeskæring redder fiskekroge<br />

og kunder. De grønne sider Stat<br />

& Kommune. 2007. HedeDanmark A/S.<br />

flere kandidater. Her har den<br />

den lokale opbakning været<br />

størst og landbruget berøres<br />

mindst fordi det meste af arealet<br />

på forhånd er naturbeskyttet<br />

og ejes af staten. Landbruget<br />

har generelt i nationalparkprocessen<br />

kæmpet mod at<br />

få indskrænket deres drift. Det<br />

betød at Vadehavet mistede<br />

sin førerposition i kapløbet om<br />

at blive landets første nationalpark.<br />

I Thy arbejder landmændene<br />

nu på at udnytte<br />

muligheden med Thy-mælk fra<br />

‘Danmarks grønneste område’.<br />

Politikerne er enige om at<br />

Skjern Å, Mols Bjerge, Kongernes<br />

Nordsjælland og Vadehavet<br />

er ‘særligt oplagte kandidater’<br />

til at følge Thy. Også<br />

Lille Vildmose, Læsø, Møn,<br />

Roskilde-Lejre, Åmosen-Tissø<br />

og det sydfynske øhav har før<br />

været inde i billedet.<br />

Skov- og naturstyrelsen har<br />

åbnet hjemmesiden www.danmarksnationalparker.dk.<br />

Her<br />

er området i Thy beskrevet og<br />

i takt med at øvrige nationalparker<br />

bliver udpeget, vil der<br />

blive oprettet en side for dem.<br />

Her kan brugerne bl.a. få inspiration<br />

til naturoplevelser, læse<br />

om landskabet samt få tips til<br />

overnatningsmuligheder. sh<br />

GRØNT MILJØ 7/2007


Robust. Kompakt. Manøvredygtig.<br />

Denne produktive og lydsvage John Deere 1905 cylinderklipper er brugervenlig,<br />

komfortabel og nem at vedligeholde – og en pålidelig investering som<br />

sikrer dig velplejede plæner i fremtiden.<br />

Diagnosesystemet Whitebox overvåger konstant maskinen og sikrer dig mod<br />

irriterende driftsstop. For at hjælpe dig er ergonomien og komforten sat i<br />

højsædet. Med den integrerede kontrolarm, CommandArm, får du en bekvem<br />

arbejdsstyring, hvor alle vigtige betjeningsknapper er lige ved hånden. F.eks<br />

kan klippeledene løftes eller sænkes individuelt, og betjeningen af CrossCut<br />

funktionen (hurtig vendebetjening) er også ligetil.<br />

Som en ekstra komfortmulighed kan du supplere maskinen med en rummelig,<br />

isoleret kabine evt. med aircondition.<br />

Kontakt din lokale aut. John Deere forhandler og hør mere om denne cylinderklippers<br />

fortræffeligheder.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

1905<br />

42 hk, 4-cyl. Yanmar diesel<br />

4 WD<br />

Hydraulisk transmission<br />

Maks. kørehastighed 25 km/t<br />

Venderadius 110 cm<br />

(uklippet areal)<br />

GRØNT MILJØ 7/2007 11<br />

B1075


Fagfolket på udstilling<br />

9850 gæster og 233 udstillere satte hinanden stævne på Have & Landskab<br />

der trods vådt vejr har fået gode anmeldelser<br />

9850 gæster besøgte 233<br />

stande på Have & Landskab<br />

2007 der blev holdt 29.-<br />

31. august på Selandia-CEU i<br />

Slagelse. Begge tal er rekord<br />

for fagudstillingen der trods<br />

vådt vejr fik et positivt forløb,<br />

især på grund af et mere velfungerende<br />

udstillingsareal<br />

end før.<br />

12<br />

„Min generelle vurdering er<br />

at det gik rigtigt godt. De tilbagemeldinger<br />

jeg har fået er<br />

meget positive. De tyder på at<br />

udstillerne har været godt tilfredse<br />

med det besøg de har<br />

haft. Vi har heller ikke haft<br />

uheld eller sager med udstillere<br />

der var utilfredse med f.eks.<br />

deres placering som man så i<br />

Jernbjergvej, den centrale akse på udstillingen, har fået pytter efter fredagens regn.<br />

2005,“ siger Kristian Larsen der<br />

som udstillingsleder er udstillingens<br />

nøgleperson.<br />

I forhold til de tidligere gange<br />

Have & Landskab har ligget<br />

i Slagelse, er udstillingsarealet<br />

disponeret om så det er samlet<br />

øst for skolen. „Arealet var<br />

mindre og lettere at overskue,<br />

ikke mindst for de besøgende.<br />

Aktiviteten i planteområdet var mere intens end nogensinde før. Også hos Hennecke stauder..<br />

Sammen med de nye indgange<br />

gik det hurtigere med at få<br />

fordelt folk på arealet, og de<br />

kunne bruge mere tid hos udstillerne<br />

i stedet for at bruge<br />

tid på at gå rundt. Det bliver<br />

endnu bedre næste gang når<br />

alle ved hvor man skal ind.<br />

Mange stillede op ved den<br />

gamle indgang,“ fortæller Kristian<br />

Larsen.<br />

Jernbjergvej er nu blevet udstillingens<br />

centrale hovedstrøg<br />

med mange små stande. Det<br />

virker med Kristan Larsens ord<br />

som et langt torv. Det meget<br />

store maskinområde fungerede<br />

også tilfredsstillende. “Efter<br />

de meldinger vi har fået var<br />

det i orden. Der er dog også et<br />

ønske om at rykke standene<br />

mere sammen og lade de mellemliggendedemonstrationsarealer<br />

ligger omme bagved,“<br />

siger Kristian Larsen.<br />

Han er udelt tilfreds med<br />

planteområdet. „Jeg er utroligt<br />

glad for at det lykkedes at<br />

aktivere så mange planteskoler<br />

og at det lykkedes at skabe<br />

så gode rammer. Fællesarealet<br />

i midten gjorde sig godt og<br />

samlede de enkelte udstillere i<br />

en sammenhæng. Det var et<br />

dejligt område at komme ind<br />

i,“ siger han.<br />

Det våde vejr<br />

Udstillingen var ellers belastet<br />

af det våde vejr op til den<br />

udendørs udstilling. „Vi fik op<br />

mod 200 mm regn i ugerne op<br />

til udstillingen. Vi var nødt til<br />

at gøre brug af kraftige<br />

regnvejrsforanstaltninger. Vi<br />

brugte mange kræfter og penge<br />

på at få området sikret med<br />

køreplader og flis så det kunne<br />

holde hele perioden. Det lykkes<br />

takket være en stor indsats<br />

fra de Selandia-folk der var<br />

booket ind til opgaven,“ udtaler<br />

Kristian Larsen.<br />

Efter fredagens 8 mm regn<br />

skulle blokvogne, varevogne<br />

og trailere ind da udstillingen<br />

lukkede. „Og så var det kun<br />

flisvejene og de faste veje der<br />

holdt. Vi måtte trække 30-35<br />

biler ud med gummiged,“ for-<br />

GRØNT MILJØ 7/2007


Ny maskine studeres indgående. Det er torsdag, den mest velbesøgte. En let regn er ikke det store problem.<br />

tæller Kristian Larsen. Mange<br />

ventede dog med at flytte deres<br />

maskiner til mandagen efter<br />

hvor det helt store oprydningsarbejde<br />

blev sat i gang.<br />

Besøgstallet var 2780 om<br />

onsdagen, 4230 om torsdagen<br />

og 2840 om fredagen baseret<br />

på optalte adgangskort. Det<br />

adskiller sig noget fra udstillingen<br />

i 2005 hvor fredagen overraskede<br />

med at være bedst besøgt.<br />

„Torsdagen er typisk<br />

bedst besøgt, og jeg vil kalde<br />

fordelingen fra 2005 atypisk.<br />

Torsdag præges af de offentligt<br />

ansatte. Onsdagen plejer<br />

at være mindst besøgt, men<br />

man ser til gengæld tit mange<br />

beslutningstagere denne dag.<br />

Fredagen foretrækkes tit af<br />

mindre virksomheder. Vi<br />

havde nok ventet lidt flere besøgende<br />

denne dag, men måske<br />

kan den dårlige vejrudsigt<br />

have spillet en vis rolle,“ funderer<br />

Kristian Larsen.<br />

Bespisningen foregik igen i<br />

en stor hal som også rummede<br />

indendørsstande - og med udstillingsruten<br />

lige igennem.<br />

Der var som sædvanlig kø.<br />

„Mellem halv tolv og halv ét<br />

vil der altid være kø. Ellers skal<br />

kapaciteten overdimensiones.<br />

Køen er der jo også fordi folk<br />

husker at maden er god. Men<br />

udstillerforplejningen skal<br />

være bedre. De har ikke tid til<br />

at stå i kø. Vi vil derfor gerne<br />

bringe mad ud til standene,“<br />

fortæller Kristian Larsen der<br />

også beklager at toiletforholdene<br />

ikke blev helt som de skulle.<br />

„Vi havde 50% flere toiletter<br />

end sidst, men vi fik ikke de<br />

luksus-toiletvogne som vi først<br />

havde bestilt. Vi måtte nøjes<br />

med en mere primitiv type.<br />

Det gør vi ikke næste gang.“<br />

Organisationen fungerer<br />

Bag udstillingen står Skov &<br />

Landskab og de tre brancheorganisationer<br />

Danske Anlægsgartnere,<br />

Dansk Planteskole-<br />

Pause med levende musik i planteområdet. Køer foran indgangen torsdag morgen. 4230 slap ind denne dag.<br />

GRØNT MILJØ 7/2007 13


ejerforening og Maskinleverandører,<br />

Park, Vej & Anlæg.<br />

De har skaffet det fornødne<br />

økonomiske grundlag for udstillingen<br />

der er en selvstændig<br />

virksomhed. Kristian Larsen er<br />

hyret som udstillingsleder og<br />

har derefter selv hyret den<br />

hjælp fra arrangører, Selandia<br />

og private virksomheder.<br />

„Det er en organisation jeg<br />

på forhånd var skeptisk over<br />

for, men den fungerer over al<br />

forventning. Men det er afgørende<br />

med et godt samarbejde<br />

med de nøglepersoner der arbejder<br />

for udstillingen, og som<br />

udfører en ekstraordinær indsats<br />

ud over deres normale opgaver.<br />

En af dem er Steen Lykke<br />

Madsen, B2B-Press der har<br />

stået for standsalget denne<br />

gang. Det er hans fortjeneste<br />

at der er rekord på udstillersiden,“<br />

siger Kristian Larsen.<br />

Arrangørernes meldinger<br />

Arrangørerne har positive meldinger<br />

om den netop overståede<br />

udstilling. <strong>Grønt</strong> <strong>Miljø</strong> har<br />

bedt om en kommentar fra de<br />

fire repræsentanter i udstillingens<br />

bestyrelse.<br />

Direktør i Danske Anlægsgartnere<br />

Stephan Falsner:<br />

„Grundlæggende er det den<br />

bedste udstilling vi har haft<br />

indtil nu, og vores egen stand<br />

var også mere velfungerende<br />

end før. Vi havde tematisk fokus<br />

på det private alternativ til<br />

den offentlige drift som fem af<br />

vores medlemmer stod for. De<br />

meldte om god interesse. På<br />

udstillingen så vi generelt flere<br />

af vores medlemmer og deres<br />

ansatte end vi plejer.“<br />

Vicedirektør Kjell Nilsson,<br />

Skov & Landskab: „Det var den<br />

bedst organiserede udstilling<br />

vi har haft, og fornyelsen med<br />

det nye udstillingsområde<br />

14<br />

I området for belægninger og inventar studeres betonvareindustriens mange tilbud.<br />

gjorde den mere overskuelig<br />

og samlet. På vores egen stand<br />

havde vi et betydeligt bedre<br />

koncept end sidste gang, og<br />

det lykkedes os at give et nogenlunde<br />

samlet indtryk af<br />

hvad Skov & Landskab står for.<br />

Det ser jeg også som tegn på<br />

at den interne integration af<br />

centret er lykkedes.“<br />

Salgschef Henning Kristensen,<br />

H.C. Petersen & Co. Eftf.<br />

og Maskinleverandørerne:<br />

„Jeg tror at den generelle<br />

holdning er at det gik rigtigt<br />

godt. Den ny placering af maskinområdet<br />

gav en mere sammenhængende<br />

udstilling hvor<br />

maskinerne var samlet ét sted i<br />

stedet for at være delt som før.<br />

Det kan vi kun være tilfredse<br />

med. Besøgstallet kan vi også<br />

være tilfredse med, og hvis vejret<br />

havde været bedre om fredagen,<br />

havde vi nok også fået<br />

Fredag klokken 16.20. Blokvogne og varevogne i kø på vej ind.<br />

STIGENDE TENDENSER<br />

Både udstillerantal og besøgsantal satte igen rekord i 2007. Tendensen<br />

siden debuten i Gram 1992 er konstant stigende og følger samfundets<br />

økonomiske konjunkturer. Der er dog et fald i antallet af<br />

udstillere i 2003 der skyldtes af brancheforeningen Maskinleverandørerne<br />

dette år samlet valgte at satse på en anden udstilling.<br />

Besøgende Udstillere<br />

10.000<br />

250<br />

8.000<br />

6.000<br />

4.000<br />

2.000<br />

0<br />

3000<br />

88<br />

1992<br />

Gram<br />

4300<br />

120<br />

Slagelse<br />

5200<br />

156<br />

Århus<br />

6400<br />

166<br />

Besøgstallet 2005 og 2007 er baseret på adgangskort der er grundlag<br />

for en besøgsstatistik. Tallene for 2007 er endnu ikke opgjort.<br />

et par hundrede mere besøgende.<br />

Bespisningen og toiletforholdene<br />

er blevet bedre,<br />

men det er også noget vi må<br />

arbejde videre med.“<br />

Planteskoleejer Erik Lund<br />

Andersen, E. Lund-Andersens<br />

Planteskole og Dansk Planteskoleejerforening:<br />

„Fra vores<br />

side er det den mest vellykkede<br />

udstilling vi har haft. Folk<br />

på vores stande var meget positive<br />

og motiverede, og der<br />

har aldrig været så mange<br />

igennem standene før. Jeg har<br />

indtrykket af at besøget trods<br />

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007<br />

Slagelse<br />

8200<br />

Hindsgavl<br />

168<br />

8620<br />

156<br />

Slagelse<br />

9400<br />

200<br />

Slagelse<br />

9850<br />

233<br />

Slagelse<br />

200<br />

150<br />

100<br />

50<br />

regnen levede op til alle udstillernes<br />

ønsker. Det er en god<br />

fornemmelse. Men der var<br />

også 60% flere planter end<br />

der plejer at være.“<br />

De fire arrangører har aftalt<br />

at holde Have & landskab i<br />

både 2009 og 2011, og i 2009<br />

bliver det igen i Slagelse. Tidspunktet<br />

er endnu ikke fastlagt,<br />

men ligger normalt omkring<br />

1. september. sh<br />

I næste nummer af <strong>Grønt</strong> <strong>Miljø</strong> beskrives<br />

tendenser og nye produkter som<br />

de viste sig på Have & Landskab 2007.<br />

0<br />

GRØNT MILJØ 7/2007


GRØNT MILJØ 7/2007 15


Opløste grænser mellem det private og offentlige<br />

16<br />

Det halvprivate<br />

gårdrum får en<br />

Det offentlige byrum bruges på en privat måde...<br />

offentlig karakter... ...og hvor går grænsen mellem dem?<br />

Moderne byudvikling medfører små gårde hvor formsproget af nød afløser det funktionelle<br />

De bolignære friarealer og<br />

gårde er blevet halvoffentlige,<br />

repræsentative rum,<br />

mens det offentlige rum mere<br />

og mere bruges til private behov.<br />

Det er en tendens man på<br />

godt og ondt ser i nye bydele,<br />

og det stiller nye krav til forvalterne<br />

af udemiljøet der alle<br />

steder skal kunne lidt af hvert.<br />

Sådan kan man sammenfatte<br />

seminaret ‘Den nya bostadsgården’<br />

arrangeret 10. maj af<br />

Movium der organiserer og<br />

formidler svensk forskning om<br />

udemiljøet. De nye tendenser<br />

er dog ikke kun svenske. De er<br />

internationale og ses også i ny<br />

dansk byudvikling.<br />

Før var gårdene det halvprivate<br />

bolignære friareal hvor<br />

man tog solbad, drak kaffe, legede,<br />

læste avis og spillede<br />

bold. Det er aktiviteter der nu i<br />

høj grad er flyttet til det offentlige<br />

rum på byens pladser,<br />

gader og bolværker. Gårdene<br />

har til gengæld fået en mere<br />

repræsentativ funktion. De er<br />

installationer der primært skal<br />

ses. Gårdene er samtidig blevet<br />

halvoffentlige. Og tit også<br />

mindre end før. Til gengæld er<br />

de helt private altaner og havestuer<br />

blevet større. Det er<br />

her og i byens rum livet leves.<br />

Det er alt sammen led i en<br />

moderne byplanlægning hvor<br />

bymæssigheden er udgangspunktet.<br />

Byen bliver tættere,<br />

trafikarterne integreres. Og de<br />

halvprivate arealer bliver mindre<br />

end de var i tidligere byggerier.<br />

De kan derfor ikke<br />

rumme de samme aktiviteter<br />

uden at der opstår konflikter.<br />

På Moviums seminar blev<br />

tendensen fastslået på grundlag<br />

af mange projekter, men i<br />

Stockholm tegnes udviklingen<br />

særlig klart af den 5-6 år gamle<br />

Hammarby Sjöstad. De gengivne<br />

billeder er derfra. Det<br />

derfor overraske når man hører<br />

overvejelserne fra Anders<br />

Jönsson, Andersson Jönsson<br />

Landskapsarkitekter der har<br />

tegnet de fleste af gårdene.<br />

Ifølge Jönsson skal tre basale<br />

kriterier opfyldes før man kan<br />

tale om en gård: Den skal være<br />

afgrænset med en klar<br />

grænse til det offentlige rum.<br />

Den skal være tilgængelig<br />

med udgange direkte fra husene.<br />

Og den skal være brugbar,<br />

f.eks. til børns leg.<br />

Og hvad kendetegner så en<br />

god gård? Der skal være rum i<br />

rummet, helst så der samtidig<br />

er en glidende skala mellem<br />

boligen og gården. Der skal<br />

være et samlet, og åbent område.<br />

Gården skal være grøn<br />

med træer, græs og buske - og<br />

helst også blomster. Og så skal<br />

materialevalg og udførelse<br />

være i høj kvalitet. For at få<br />

yderligere kvalitet kan man tilføre<br />

kunst, vand og dyrkning.<br />

Materialevalget skal dog<br />

ikke overdrives, understreger<br />

Jönsson der bruger ordet ‘granitfrossan’<br />

om Hammarby Sjöstad.<br />

Frossan kan både betyde<br />

frådseri og kuldegysning. I dag<br />

er tendensen at bruge mange<br />

belægninger, om muligt i natursten.<br />

Ofte bruges billige østasiatiske<br />

typer uden den klassi-<br />

ske krystallinske struktur. De<br />

ligner nærmest beton.<br />

Det bliver ikke altid som<br />

man har tænkt sig, må Jönsson<br />

erkende. Først og fremmest er<br />

arealerne for små til at skabe<br />

den gode gård. De savner derfor<br />

bl.a. legemiljøer for de<br />

større børn og - det er jo ikke<br />

flade Danmark - plane græsflader<br />

til boldspil. Med de små<br />

arealer bliver gården i stedet<br />

let til en skueret hvor selve<br />

formen giver karakter - og gør<br />

den endnu mindre brugbar.<br />

„Det er trend over hele landet<br />

at bygge tæt, det er økonomien<br />

der styrer og det er<br />

svært at argumentere for hvad<br />

f.eks. børn behøver når byggeriet<br />

bliver så dyrt,“ siger Anders<br />

Jönsson. sh<br />

KILDER<br />

Ole Reiter: Bostadsgården - ett privat<br />

eller offentligt rum?<br />

Titti Olsson Lieberg: Vad ska vi ha bostadsgården<br />

till?<br />

Begge fra Bulletinen. Nyheter från<br />

Movium 2/2007.<br />

Billederne er fra webudgaven på<br />

www.movium.slu.se. De er taget af<br />

Agneta Persson og Titti O. Lieberg.<br />

GRØNT MILJØ 7/2007


Nye målemetoder er et led i at bekæmpe støjen som mange plages af.<br />

Indikator og norm for vejstøj<br />

<strong>Miljø</strong>styrelsen justere reglerne og indfører ‘Lden’<br />

hvor støj om natten og aftenen vejer tungere<br />

<strong>Miljø</strong>styrelsen har indført en<br />

ny indikator til at måle støj fra<br />

veje. Den hedder Lden (dayevening-night)<br />

og tager højde<br />

for at mennesker er særlig følsomme<br />

for støj om aftenen og<br />

om natten. Målemetoden er et<br />

led i indsatsen for at dæmpe<br />

problemet med vejstøj som<br />

mange mennesker plages af.<br />

Den nye måde at opgøre<br />

vejstøj på er beskrevet <strong>Miljø</strong>styrelsens<br />

ny vejledning ‘Støj<br />

fra veje’ der afløser en ældre<br />

vejledning fra 1984. Her beskrives<br />

også foranstaltninger til<br />

at dæmpe støjen.<br />

Den nye indikator sammenvejer<br />

støjen om dagen, aftenen<br />

og natten hvor der bliver<br />

lagt et genetillæg på støj på<br />

henholdsvis 5 dB om aftenen<br />

og 10 dB om natten. Det betyder<br />

at støj fra hver en bil som<br />

kan høres om aftenen, svarer<br />

til støj fra cirka tre biler om dagen.<br />

Om natten tæller hver bil<br />

for ti biler om dagen. Dag er<br />

klokken 7-19, og nat 22-07.<br />

Med den nye indikator følger<br />

også en ny og mere nuanceret<br />

metode til at beregne<br />

støjen. Den hedder Nord2000<br />

og kan beregne lydens udbredelse<br />

under forskellige vejrforhold.<br />

Derved kan man bestemme<br />

årsmiddelværdien af støjniveauet<br />

sådan som EU’s støjdirektiv<br />

kræver. Man får et enkelt<br />

tal ud af det.<br />

Den nye indikator og den<br />

nye beregningsmetode at det<br />

beregnede støjniveau i gennemsnit<br />

bliver cirka 3 dB højere<br />

end tidligere. Derfor justerer<br />

<strong>Miljø</strong>styrelsen støjgrænserne.<br />

Tidligere lød den vejledende<br />

grænseværdi for trafikstøj<br />

ved nye boliger på 55 dB. Nu<br />

er den på 58 dB, men samlet<br />

set er beskyttelsesniveauet reelt<br />

det samme.<br />

Som noget nyt kommer<br />

<strong>Miljø</strong>styrelsen også med anbefalinger<br />

i den nye vejledning<br />

om støjgrænser for nye veje.<br />

Her kravene når en ny vej anlægges<br />

nær en eksisterende<br />

bolig nu lige så høje som når<br />

en ny bolig opføres nær en eksisterende<br />

vej. Det var de ikke<br />

de før. sh<br />

KILDER<br />

Ny indikator for vejtrafikstøj. <strong>Miljø</strong>nyt.dk<br />

nr. 41, 2007. <strong>Miljø</strong>styrelsen.<br />

Støj fra veje. Vejledning fra <strong>Miljø</strong>styrelsen<br />

nr. 4, 2007.<br />

NYE VEJLEDENDE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJTRAFIKSTØJ<br />

Støjgrænserne er formuleret for Lden og gælder for<br />

årsmiddelværdien af støjen udendørs i frit felt.<br />

Område<br />

Grænseværdi<br />

Rekreative områder i det åbne land,<br />

sommerhusområder, campingpladser o.l.<br />

Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler<br />

og undervisningsbygninger, plejehjem,<br />

hospitaler o.l. Desuden kolonihaver, udendørs<br />

opholdsarealer og parker.<br />

Hoteller, kontorer mv.<br />

Lden 53 dB<br />

Lden 58 dB<br />

Lden 63 dB<br />

Recyfix afløbsrender<br />

TURF CUTTER<br />

Ideel på mindre arealer så som golfbaner,<br />

målfelter, private haveanlæg og andre steder<br />

hvor eksisterende græs skal udskiftes.<br />

v/Lennart Ahlefeldt-Laurvig<br />

– Hold på vandet!<br />

• Kraftigt, men let materiale (PE/PP) - knækker ikke.<br />

• Belastningsklasser fra personer - til jumbojets.<br />

• Reducerer etableringsomkostningerne.<br />

Byggros A/S · Springstrup 11 · DK-4300 Holbæk · Tlf. 59489000<br />

www.byggros.com · info@byggros.com<br />

Tlf. 6256 1667 Fax 6256 1607 www.special-maskiner.com<br />

VEJARBEJDE SKOV GRÆS VANDLØB SNERYDNING<br />

GRØNT MILJØ 7/2007 17


Palmestrand<br />

Palmer og eksotisk<br />

strandstemning i<br />

Frederikshavn<br />

En palmestrand i Frederikshavn?<br />

Selvfølgelig. En halv<br />

kilometer bynær badestrand<br />

har i sommer haft 90 palmer.<br />

Foruden solsenge, tangparasoller,<br />

strandbar, beachvolleybaner<br />

og beachhåndboldbaner.<br />

Palmestranden er en kunstig<br />

indvundet strand der allerede<br />

i 2004 fik sine første eksotiske<br />

indslag. De er udviklet år<br />

for år ligesom der etableret<br />

trafiksikre gang- og cykelforbindelser<br />

til stranden.<br />

„Palmestranden er på få år<br />

blevet en magnet for badeglade<br />

borgere og turister. Palmestranden<br />

har gjort op med normerne<br />

for en strand i Danmark<br />

og Nordeuropa for den sags<br />

skyld. Formålet har netop været<br />

at udfordre vanetænkningen<br />

for hvad der kan lade sig<br />

gøre på en dansk/nordisk badestrand,“<br />

hedder det på<br />

www.palmestranden.dk.<br />

Sæt farten ned når du kører<br />

gennem skoven. Især hvis<br />

vejen ikke er så trafikeret, og<br />

det er tusmørke. Det er nemlig<br />

her der er størst risiko for at<br />

støde på et rådyr eller et andet<br />

større dyr. Typisk med den følge<br />

at dyret dør. Det viser en ny<br />

undersøgelse fra Danmarks<br />

<strong>Miljø</strong>undersøgelser i samarbejde<br />

med Danmarks Jægerforbund.<br />

Forskerne anbefaler nu<br />

at myndighederne sætter ind<br />

med afværgeforanstaltninger<br />

på de ‘sorte strækninger’.<br />

Hvert år dræbes tusinder af<br />

dyr på de danske veje, og antallet<br />

har været stigende i takt<br />

med at der er kommet flere biler.<br />

For at nedbringe antallet<br />

af påkørte dyr iværksatte<br />

Skov- og Naturstyrelsen i 2002<br />

en aktionsplan. Det er som et<br />

led i denne plan at den ny undersøgelse<br />

er udført.<br />

I undersøgelsen er der i<br />

2003-2006 registreret 13.307<br />

trafikdræbte større dyr hvoraf<br />

18<br />

Palmestranden er et projekt<br />

under Frederikshavn Kommune,<br />

Park & Vejforsyningen.<br />

Den er godt 400 meter lang og<br />

30-50 meter bred. Klitter og<br />

gryder sørger for læ og uforstyrret<br />

solbadning. Palmerne<br />

er hørpalmer (Trachycarpus<br />

fortunei) og phønikspalmer<br />

Rådyrenes sorte strækninger<br />

Ny undersøgelse viser at tusinder af større dyr<br />

hvert år slås ihjel i trafikken<br />

rådyr udgør 88%. Hertil kommer<br />

dådyr, krondyr, sika, ræve,<br />

grævlinger og enkelte andre<br />

dyr. Padder, fugle, katte mv. er<br />

ikke taget med. På grund af<br />

registreringsmetoden kan<br />

drabstallet kun opfattes som<br />

et minimumstal. Ifølge forskerne<br />

er de dræbte dyr dog ikke<br />

så meget et problem for bestandenes<br />

størrelse, men mere<br />

et etisk problem og et dyreværnsproblem.<br />

Desuden kan<br />

det være farligt for bilister at<br />

køre ind i store dyr som hjorte.<br />

Påkørslerne er lokaliseret<br />

med GPS-udstyr hvorved man<br />

kan udpege ‘sorte’ vejstrækninger<br />

hvor der dræbes særligt<br />

mange dyr. Det er dér hvor der<br />

er skove med en stor tæthed<br />

af rådyr. Det ser man mest på<br />

den nordlige og sydlige del af<br />

Sjælland, den nordlige del af<br />

Jylland og i et større område i<br />

Midt- og Østjylland. Disse<br />

strækninger er ikke nødvendigvis<br />

stærkt trafikerede. Fak-<br />

(Phoenix canariensis). I deres<br />

oprindelseslande, Kina og De<br />

Kanariske øer, kan de blive 10<br />

og 20 meter høje, men på Palmestranden<br />

er de foreløbigt<br />

kun 3-4 meter. Her er de gravet<br />

ned i kummer af kraftig<br />

trådnet og optager selv vand<br />

og mineraler.<br />

HVIS MAN PÅKØRER ET STORT DYR<br />

■ Fjern bilen fra vejen, og træk dyret ud i rabatten hvis det er<br />

dødt. Sæt en vagt eller en advarselstrekant, hvis der ikke er fri<br />

passage på vejen.<br />

■ Lad et såret dyr være. Gå aldrig tilbage til et større såret dyr.<br />

En hare eller fasan kan man godt aflive, men større dyr kan<br />

være farlige, og et såret dyr der rejser sig, går ofte langt væk,<br />

og kan derfor være svære at finde igen.<br />

■ Forsøg ikke selv at opspore et såret dyr. Det kan ødelægge<br />

sporet for schweisshunden der sendes ud for at efterspore dyret.<br />

En schweisshund er trænet til at opspore bl.a. påkørte hjorte.<br />

Schweisshundene er samlet i et register som bl.a. Falck bruger.<br />

■ Tilkald hjælp. Find ud af præcis hvor stedet er. Ring til Falck<br />

på telefon 7010 2030. Markér stedet hvor ulykken er sket med<br />

en klud eller lignende.<br />

tisk falder antallet af påkørsler<br />

når der er over ca. 10.000 biler<br />

dagligt. Sådanne veje oplever<br />

dyrene i stedet som barrierer.<br />

Det bedste vej- og miljømyndighederne<br />

kan gøre er at forebygge<br />

påkørsler når man anlægger<br />

nye veje, fremhæver<br />

forskerne. Hvis man har lagt<br />

en vej gennem dyrenes naturlige<br />

levesteder, vil de nemlig<br />

fortsætte med at krydse vejen.<br />

De hidtidige foranstaltninger<br />

til at holde dyrene væk har<br />

ikke virket ret godt, og skilte<br />

med krydsende hjorte får ikke<br />

bilister til at sætte farten ned.<br />

Ellers er det mest effektive<br />

Uden for sæsonen står palmerne<br />

i kommunens otte meter<br />

høje væksthus hvor de<br />

overvintrer ved 0-5 grader, og<br />

passes med vand og gødning.<br />

Palmerne flyttes ud om foråret<br />

så de kan vænne sig til den direkte<br />

sol før de ender på stranden.<br />

Klar til en ny sæson. sh<br />

at etablere faunapassager og<br />

kombinere dem med hegning.<br />

Men det synes også virksomt<br />

at skabe bedre oversigtsforhold<br />

for dyr og bilister så de<br />

bliver opmærksomme på hinanden<br />

så tidligt som muligt.<br />

En ny teknisk mulighed på vej<br />

er ‘interaktiv skiltning’ hvor<br />

dyrs bevægelser nær vejen aktiverer<br />

et skilt i vejkanten. sh<br />

KILDER<br />

Andersen, P.N. & Madsen, A.B. (2007):<br />

Trafikdræbte større dyr i Danmark -<br />

kortlægning og analyse af påkørselsforhold.<br />

Faglig rapport fra DMU nr.<br />

626. Danmarks <strong>Miljø</strong>undersøgelser.<br />

Pedersen, Jens C. Pedersen (2007):<br />

Rådyrenes sorte vejstrækninger kortlagt.<br />

DMUNyt 2007 nr. 11, 2007.<br />

GRØNT MILJØ 7/2007


NYT med<br />

Effektiv pleje af park og vej med<br />

EURO 4-<br />

Motor<br />

Hako-Citymaster 2000<br />

Hako Citymaster 2000 sætter nye standarder<br />

indenfor anvendelse og kørekomfort.<br />

Tilkoblingsbar 4-hjulsstyring. Fejebredde op<br />

til 2500 mm. Beholdervolumen 1,85 m³<br />

EURO 4 motor 100 HK.<br />

Alle fordele på en gang<br />

Fleksibel redskabsbærer med stort tilbehørsprogram Ekstrem manøvredygtig via knækstyring<br />

Komfortabel ergonomisk førerkabine med klimaanlæg Støjsvag og betjeningsvenlig<br />

Optimalt udsyn over arbejdsområde og redskaber Tippelad til f. eks. efterfyldning af grusspreder<br />

Citymaster 1200 med rotorklipper<br />

Citymaster 1200 med fejemaskine og grusspreder<br />

Citymaster 1200 med fejemaskine<br />

Hako-Citymaster 1200<br />

Hako Citymaster 1200, knækstyret med<br />

multifunktionelle anvendelsesmuligheder.<br />

Fejebredde op til 2270 mm<br />

Beholdervolumen 1,00 m³<br />

2,2 l Yanmar diesel motor 45 HK.<br />

Citymaster 1200 under efterfyldning af grusspreder<br />

Lang levetid/lave driftsomkostninger<br />

Landsdækkende 24 t. service<br />

Produkter af særdeles høj kvalitet<br />

Altid sikker levering af reservedele<br />

Hako 50 år i Danmark<br />

Flere tusinde tilfredse kunder<br />

i Danmark<br />

Stort program – mere end 30<br />

varianter<br />

Hako: En sikker partner<br />

Ring for rådgivende salg eller<br />

uforbindende information:<br />

Tlf. 65381163<br />

En Hako-konsulent vejleder Dem gerne.<br />

Odensevej 33 · 5550 Langeskov<br />

Fax 65 38 29 51<br />

E-mail: hako@hako.dk · Internet: www.hako.dk-www.hako.com<br />

GRØNT MILJØ 7/2007 19


De vilde urter i det urbane miljø<br />

Smålands blomster inspirerede Linné. Veg Tech bruger dem i vegetationstekniske løsninger<br />

der bringer naturen ind i det urbane miljø. En studietur til Sydsverige viste hvordan.<br />

Af Jørgen Nimb Lassen<br />

Naturen kan flyttes ind og<br />

udnyttes i byen og ved vejen.<br />

Ikke blot til at give større<br />

rekreative oplevelser ved at<br />

give naturen større spillerum.<br />

Også til at løse tekniske problemer<br />

med blandt andet<br />

vand og erosion.<br />

Det fik man et godt indtryk<br />

af da VegTech 7.-8. juni inviterede<br />

på studietur til Sydsverige.<br />

Fra Malmøs nye grønne<br />

bydele, tagbotaniske have og<br />

slotspark til vejrabatter, faunapassager<br />

og smålandsk kulturlandskab<br />

som har inspireret<br />

VegTechs egen produktion.<br />

Turens danske vært Ulrik Reeh<br />

fik på to solrige dage præsenteret<br />

en kavalkade af naturnære<br />

og urbane udtryksformer<br />

hvor vilde urter var det gennemgående<br />

tema.<br />

Västra Hamnen<br />

Malmøs ny bydel Västra Hamnen<br />

med Calatravas berømmede<br />

200 meter høje vartegn<br />

Turning Torso var turens geo-<br />

20<br />

grafiske udgangspunkt. Tårnet<br />

er et iøjnefaldende landmærke<br />

som tidens tand ved nærmere<br />

eftersyn dog allerede har<br />

givet et noget slidt udtryk. Der<br />

føltes samtidig ubehageligt<br />

vindomsust og ugæstfrit ved<br />

bunden af Turning Torso, og<br />

vejtræerne nær tårnet så ud til<br />

at lide under de turbulente klimaforhold.<br />

Bydelen var skabt til Bo01<br />

udstillingen i 2001. Områdeøkolog<br />

Annika Kruuse guidede<br />

rundt og viste en række<br />

grønne tiltag. Fokus var mest<br />

på den direkte adgang til naturen<br />

og respekten for økologiske<br />

og bæredygtige tiltag.<br />

Malmø kommune har nemlig<br />

bevidst valgt at tage naturen<br />

med ind i bydelsprojektet,<br />

både fordi den har en positiv<br />

effekt på vores helbred og velvære,<br />

og fordi den er nødvendig<br />

for byens muligheder for<br />

at tiltrække nye beboere. Naturen<br />

skal forstås bredt og omfatter<br />

også parker og åbne<br />

grønne rum i byen, store som<br />

små. Kommunen har brugt begreberne<br />

‘grönytefaktor’ og<br />

‘gröna punkter’, bl.a. med inspiration<br />

fra Berlins bypolitik.<br />

Resultatet er blevet et markant<br />

grønt og blåt islæt af<br />

grønne tage, gårdrum og legepladser,<br />

skovområder, parker,<br />

vegetationsklædte facader<br />

samt utallige åbne regnvandsbassiner<br />

og -kanaler med rig<br />

vandvegetation.<br />

I mange detaljer har man<br />

brugt naturmaterialer: sten,<br />

grus, træ, metal. Og selvfølgelig<br />

hjemlig vegetation. Det er<br />

dog ikke altid gjort med lige<br />

stor omhu og omtanke, hvorfor<br />

bydelen mange steder<br />

fremstår noget rodet i alle<br />

tænkelige former og farver.<br />

Det har nok også været med<br />

til at give bydelen et lidt kedeligt<br />

ry som rodet og usammenhængende,<br />

hvad der egentlig<br />

er synd. For nok har planlæggerne<br />

mange steder været mere<br />

optaget af eksperimentet<br />

Åbne kanaler til lokal håndtering af regnvand fylder meget i Västra Hamnen. Alle med rigt islæt af grøn<br />

vegetation. Enkelte steder er algevæksten lidt for livlig. Der gøres store anstrengelser for at komme den til livs.<br />

end af æstetikken, men det<br />

gør mindre i dag end før, da<br />

bydelen i takt med de grønne<br />

tiltags vækst og vitalitet fremstår<br />

mere og mere frodig.<br />

Planterne bemægtiger sig<br />

smukt området.<br />

Det hænger sammen med<br />

kommunens forsøg på at indføre<br />

nye planrecepter som både<br />

sikrer flere arealer til grønne<br />

og blå elementer (grönutefaktor)<br />

og et kvalitativt naturindhold<br />

(gröna punkter).<br />

Bygherren var forpligtet til<br />

en grönutefaktor på mindst<br />

0,5 som svarer til 50% bevokset<br />

byggeareal. Desuden var<br />

bygherren forpligtet til at bruge<br />

mindst ti gröna punkter ud<br />

af 35 som man kunne vælge<br />

imellem. Et punkt kunne f.eks.<br />

være at bruge hjemmehørende<br />

vilde planter, vand der<br />

passerer hen over gårdanlæg,<br />

opsætning af fuglekasser eller<br />

udlægning af erstatningsbiotoper.<br />

Samtidig er det et plus for<br />

friluftslivet og naturen at beboerne<br />

i høj grad henvises til<br />

den kollektive trafik eller til at<br />

cykle eller gå. De der behøver<br />

bil bliver henvist til at parkere i<br />

underjordiske p-huse, som i øvrigt<br />

også fint iklædes grønne<br />

tage, slyngplanter mv.<br />

Et andet væsentligt planlægningsredskab<br />

har været at<br />

ingen bygherre har kunnet råde<br />

over et større samlet byggefelt,<br />

men i stedet har fået sin<br />

byggelyst styret og fordelt ud<br />

over hele bydelen. Det har sikret<br />

en store arkitektonisk diversitet<br />

som falder i fin tråd<br />

med ønskerne om at skabe et<br />

varieret udemiljø.<br />

Den fine adgang til havet,<br />

naturen og grønne områder<br />

og de gode muligheder for et<br />

aktivt friluftsliv kan bevirke en<br />

generelt bedre folkesundhed<br />

og forebyggelse af fysiske og<br />

psykiske lidelser, bl.a. livsstilssygdomme<br />

og stress. Denne<br />

sammenhæng har ifølge Annika<br />

Kruuse været en vigtig<br />

GRØNT MILJØ 7/2007


De mange grønne gårdrum i Västra Hamnen er designet af forskellige arkitekter. Nogle af dem er uhyre artsdiverse, som her med op til 40<br />

forskellige arter af træer, buske, stauder, sommerblomster, græsser mv.<br />

forudsætning for bydelens<br />

planlægning. Et vigtigt element<br />

for bydelens trivsel har<br />

også været at man fra stort set<br />

alle lejligheder er sikret udsyn<br />

til vand, enten havet eller store<br />

åbne regnvandskanaler. Resultatet<br />

er i dag nogle meget<br />

efterspurgte og dyre ejerboliger<br />

hvor den eneste ulempe -<br />

ud over prisen - er at hele Malmø<br />

tiltrækkes af områdets rekreative<br />

områder. Det kan<br />

godt virke overvældende på<br />

dem der bor der.<br />

I alt 20 bygherrer og 26 rådgiverhold<br />

har deltaget i den<br />

styrede opgave som besøges af<br />

et væld af interesserede politikere,<br />

embedsfolk, rådgivere,<br />

borgere fra stort set hele verden,<br />

og af borgerne fra hele<br />

Øresundsregionen.<br />

Augustenborg-Ekostaden<br />

Det er ikke kun i Västra Hamnen<br />

at mennesker sætter stor<br />

pris på at bo i grønne og blå<br />

omgivelser. Det ser man bl.a.<br />

af priserne på ejendomsmarkedet<br />

og af den måde folk be-<br />

handler deres omgivelser på.<br />

Det er signaler som Malmø<br />

Kommune ikke har været sene<br />

til at opfange og anvende i bydele<br />

som skulle renoveres.<br />

F.eks. i Augustenborg, nu<br />

Ekostaden, hvor den almindelige<br />

parkbebyggelse fra 50’erne<br />

er blevet gennemrenoveret<br />

efter nogenlunde samme principper<br />

som Västra Hamnen<br />

med fokus på mere kvalitet i<br />

de grønne områder og lokal<br />

håndtering af regnvand. Man<br />

har bl.a. synliggjort regnvandsafvandingen<br />

for at udnytte<br />

vandets potentiale som livgiver<br />

til plantninger og som rekreativ<br />

oplevelse.<br />

Med fokus på de økologiske<br />

og bæredygtige tiltag har<br />

kommunen forsøgt at skabe<br />

nogle utraditionelle og spændende<br />

byrum hvor mennesker<br />

kan leve og ånde både privat<br />

og i fællesskab. Bydelen skulle<br />

ikke fortsætte som blot soveby<br />

og rugekasse for vordende industriarbejdere.<br />

Resultatet er yderligere blevet<br />

understreget med et iøjne-<br />

faldende fravær af graffiti og<br />

hærværk. Her passer beboerne<br />

tilsyneladende på deres bydel.<br />

Udsyn til naturens grønne og<br />

blå elementer er altså ikke kun<br />

af væsentlig betydning på papiret.<br />

Det virker også i praksis.<br />

Måske fordi vand og planter er<br />

liv der minder om at naturen<br />

er vores livsgrundlag.<br />

Tagbotanisk Have<br />

I tilknytning til Ekostaden ligger<br />

Tagbotanisk Have. Den er<br />

placeret oven på Malmøs tekniske<br />

forvaltning hvor vi samti-<br />

Vi så mange eksempler på vand- og engplanter fra VegTech som fungerer<br />

fint som filtre og slambundfældere. Nogle anlæg var en fryd for øjet,<br />

mens andre måske var af lidt mere tvivlsom karakter. Vandet var heller<br />

ikke altid klart, og mange render var tørlagte. Kunsten må være at gøre<br />

dem smukke både i brug og som tørlagte.<br />

GRØNT MILJØ 7/2007 21


Tagbotanisk ‘have’ var mest et hav af sedum i alle afskygninger og i<br />

gule, røde og grønne farvesammensætninger. Desuden var der et islæt<br />

af andre løsninger, f.eks. tage med vildvin og slyngplanter der fæstnede<br />

sig op af tonkinstokke, tage med vildgræsser, vilde urter og mosarter.<br />

dig overværede uddelingen af<br />

årets ‘Green Roof Awards’.<br />

Den gik i år til et dansk projekt<br />

foran to svenske.<br />

Haven er en eksempelsamling<br />

af ‘grønne tage’. Den drives<br />

mest som et videnskabeligt<br />

forsøgscenter hvor man kan se<br />

vegetationstekniske taghaveløsninger<br />

med diverse plante-<br />

22<br />

sammensætninger,taghældninger, drænlag, jordlag og<br />

tagkonstruktioner.<br />

Princippet for udformningen<br />

af et grønt tag er ganske enkelt:<br />

Oven på selve tagets konstruktion<br />

lægges først en tæt<br />

membran der kan hindre vandets<br />

og vegetationens gennemtrængning<br />

til undertaget.<br />

De gamle driftsformer i kulturreservatet ved Råshult understøtter<br />

både store kultur- og naturhistoriske kvaliteter, og de næringsfattige<br />

jorde er sammen med den rette pleje forudsætningen for, at man her<br />

har en vild urteflora med op til 40 arter pr. m 2 . En flora som udelukkende<br />

tilhører de vilde insekter, sommerfugle, biller, bier og edderkopper.<br />

Besøgene henvises udelukkende til ophold på stierne.<br />

Kajakklubbens nye klubhus er smukt indpasset i parken med grønne<br />

tage, græsklædte volde ved funfamenterne og køreveje i armeret<br />

kørefast færdiggræs.<br />

Derpå lægges et drænlag der<br />

kan optage og fastholde vand.<br />

Herpå lægges et jordlag, og<br />

der afsluttes med et vækstlag.<br />

Der er mange variationsmuligheder<br />

over temaet, men de<br />

følger nogenlunde alle den<br />

samme grundopskrift.<br />

De grønne tage skabes dels<br />

gennem såning eller planting<br />

direkte på jordlaget, dels ved<br />

at udlægge færdige vækstmåtter<br />

på taget. Målet er - ud<br />

fra de givne forudsætninger -<br />

at etablere stabile, langsigtede<br />

og stort set vedligeholdelsesfrie<br />

plantemiljøer. Det medfører<br />

primært løsninger med et<br />

tyndt vækstlag og en vegetation<br />

af sedum- og mosarter<br />

GRØNT MILJØ 7/2007


Faunapassagen er tilplantet med et 2-3 rækket levende hegn der skjuler<br />

synet til motorvejen. Indenfor er der en flere meter bred græsrabat og<br />

en række allétræer i pil som flankerer den asfaltbelagte kørevej. Mulden<br />

er 20 cm tyk hvor der er græs og 60-80 cm tyk hvor der er træer.<br />

som gerne tåler de tørre og<br />

magre forhold på tagene. I de<br />

tykkere jordlag, hvor tagkonstruktionen<br />

kan bære eller er<br />

forstærket til formålet, kan også<br />

vælges andre plantearter<br />

der dog skal kunne tåle tørre<br />

forhold. Også visse græsarter<br />

kan komme på tale.<br />

I slotsparken<br />

Det var et særpræget syn der<br />

senere mødte os da vi besøgte<br />

arkitekt Gisli Kristiansons finurligt<br />

anlagte klubhus for kajaksport<br />

i Malmøs Slotspark. Traditionelt<br />

set har slotsparken altid<br />

huset en kajakklub, hvorfor<br />

man i 1995 gav lov til at bygge<br />

på stedet. At man ikke siden<br />

har fortrudt skyldes nok arkitektens<br />

rige evner og gode<br />

forståelse for stedets karakter.<br />

Det var lykkedes at indpasse<br />

en bygning helt efter økologiske<br />

og moderne æstetiske<br />

principper. Karakteristisk var<br />

især de smukt svungne tagflader<br />

beklædt med sedum-mosmåtter<br />

og de grønne jordvolde<br />

langs fundamenterne. De formidlede<br />

fint overgangen fra<br />

slotsparkens græsflader til husets<br />

grøn-røde sedum-tage.<br />

I den anden ende af parken<br />

så vi Sveriges ældste ægte kastanie<br />

som for nogle år siden<br />

fik skiftet jord og blev forsynet<br />

med en fodpose af storkenæb<br />

i måtter. I forbindelse med anlæg<br />

af en ny indkørsel til kasinoet<br />

måtte træet sikres mod<br />

kørslen. Jorden var fjernet<br />

med vakuumsugning og erstattet<br />

med skeletjord og<br />

diffusionsåbne, kørefaste belægninger.<br />

Revitaliseringen<br />

har efter sigende hjulpet meget,<br />

men det forekom dog meget<br />

uhensigtsmæssigt med vejen<br />

så tæt på træet.<br />

Rabatter og økodukter<br />

Ved Bürlöv uden for Malmø<br />

havde man - i stedet for den<br />

typiske vejrabat i græs - anlagt<br />

en vejrabat i tørketålende og<br />

saltresistente urter, bl.a. med<br />

marehalm og engelskgræs.<br />

Det skulle efter sigende have<br />

den fordel at rabatten stort set<br />

vedligeholder sig selv, så man<br />

slipper for at skulle ud at slå<br />

græs i tide og utide.<br />

Næste stop var ved en naturtro<br />

faunapassage over en motorvej.<br />

Det var der flere der<br />

først opdagede da de fik det<br />

fortalt. Det var nemlig umuligt<br />

at se motorvejen for bar træer<br />

på ‘økodukten’. Den kunne<br />

knap nok høres. Faunapassagen<br />

var som et grønt tag beklædt<br />

med vegetation. Både af<br />

hensyn til dyr som til mennesker.<br />

For at gøre projektet muligt<br />

er broen forstærket til at<br />

holde den ekstra vægt. Af<br />

samme grund holdes træernes<br />

kronetag i ave, ligesom man<br />

brugt Grodan som vandreservoir<br />

for at minimere vægten.<br />

I Linnés fodspor<br />

Vejen videre mod nord blev<br />

lagt forbi Carl von Linnés fødested,<br />

Råshult i Småland. Linné<br />

er den svenske botaniker mv.<br />

som lagde grunden til den moderne<br />

nomenklatur inden for<br />

biologi og den moderne systematik<br />

som grupperer planter<br />

og dyr. Han fejres i år for hans<br />

300-års fødselsdag.<br />

Skovene er fyldt med spor<br />

fra en levende kulturhistorisk<br />

fortid. Sporene er sværere at<br />

se i åbne landskaber, byerne<br />

og vejene der har ændret sig<br />

voldsomt. Der er dog enkelte<br />

landskaber hvor man kan få<br />

lejlighed til en rejse tilbage i tiden.<br />

Det er f.eks. tilfældet<br />

med Råshult der giver et sjældent<br />

indblik i 1700-tallets kulturlandskab<br />

og dets rige natur.<br />

Sådan som Linné så den.<br />

Råshult er i dag et kulturreservat<br />

som netop har til formål<br />

at bevare og levendegøre det<br />

tidlige 1700-tals landskab. Her<br />

har man tilstræbt at fastholde<br />

og genskabe det gamle smålandske<br />

bondelandskab med<br />

smukke, lysåbne blomsterenge<br />

indrammet af det kuperede<br />

gletcherformede terræn. Det<br />

var i dette landskab Linné<br />

gjorde sine første botaniske<br />

iagttagelser og senere brugte<br />

som sin uudtømmelige botaniske<br />

referenceramme.<br />

Man forstår godt at VegTech<br />

lader sig inspirere herfra til sine<br />

vilde plantesammensætninger<br />

- vel vidende at det kræver<br />

mere end en vild og sart engflora<br />

at skabe naturnære udtryksformer<br />

i stressede, urbane<br />

miljøer. Det er et betagende,<br />

smukt, artsdiverst og meget<br />

enestående kultur-naturlandskab.<br />

I dag henstår området<br />

med cirka 300 forskellige arter<br />

fordelt i eng, på mark og i<br />

‘trädgård’, det smukke svenske<br />

ord for have.<br />

Ved herregården Möckelsnäs<br />

befinder mange af inspirationskilderne<br />

sig nær ved hånden.<br />

Den ligger tæt på Råshult,<br />

smukt anlagt lige ud til<br />

På Möckelsnäs indtog selskabet en herlig lokalfanget fiskemiddag og fik logi natten over. Hvad enten det<br />

skyldtes morgenlyset eller de skønne omgivelser, så virkede urtegården på Möckelsnäs såre dejlig og behagelig<br />

morgenen efter. Haven er anlagt og drevet med stor omtanke for stedets karakter og planternes egenart.<br />

GRØNT MILJØ 7/2007 23


en stor skovsø omkranset af<br />

ædelløvskoven der nyder godt<br />

af det lokale, milde søklima.<br />

Hertil kommer inspirationen<br />

fra urtehavens pryd- og nytteplanter,<br />

frugttræer, humle,<br />

læge- og krydderurter og<br />

grøntsager. Alt sammen et<br />

kærkomment vitamintilskud<br />

og flittigt benyttet som inspirationskilde<br />

for kyndige by- eller<br />

landskabsforvaltere.<br />

Desuden huser Möckelsnäs<br />

Linnés urtegård og orangeri<br />

der er indviet i forbindelse<br />

24<br />

med Linnés 300-års dag med<br />

en stor samling af Linnés navngivne<br />

urter. Her viste hortonom<br />

Eva Lennartsson os rundt.<br />

Særlig interesserede henvises<br />

til www.linnaeus.nu.<br />

Leverer blomsterrigdom<br />

Interessen for vilde planter i<br />

byen og på tage - og for at retablere<br />

blomsterenge, blomstrende<br />

vejkanter og levende<br />

hegn - skyldes formentlig for<br />

en stor del at meget oprindelig<br />

flora er gået tabt. Det spiller<br />

Vandbassiner med vegetation og krebs pryder flot indgangen.<br />

Veg Techs florablandinger og anlægsopbygninger er primært rettet<br />

mod vanskelige vækstforhold i urbane, stressede miljøer, og mod<br />

forebyggelse og løsning af tekniske problemer omkring erosion, jordkomprimering,<br />

regnvandshåndtering, støjdæmpning samt et bedre<br />

inde- og udeklima. Her ses et af produktionsområder med vilde<br />

staudebunddækkeplanter. Desuden findes områder med vild engflora,<br />

flora til vejrabatter, vandvegetation til regnvandsdamme og<br />

våde områder, samt vegetation til grønne tage.<br />

nok også en rolle at flere og<br />

flere mennesker - med voksende<br />

fritid og en stresset hverdag<br />

- finder det afslappende og livgivende<br />

at være i grønne og<br />

blå omgivelser. Instinktivt glæder<br />

man sig over naturens<br />

blomsterrigdom og de skabninger<br />

man tilfældigvis ser.<br />

Det er baggrunden for at<br />

VegTech har fået en veldrevet<br />

forretning ud af at specialisere<br />

sig i vilde urter på tage, veje,<br />

vandløb og kyster. Virksomheden<br />

hører selv til i Vislanda,<br />

lidt længere nordpå i Småland.<br />

En vigtig økologisk forudsætning<br />

er det tætte samspil<br />

mellem planter og dyr. Uden<br />

de vilde urter og blomster ville<br />

en stor del af de tilknyttede<br />

dyr, fugle, insekter og mikroskopiske<br />

skabninger forsvinde.<br />

Det er et forhold som VegTech<br />

klogt og med stor faglig dygtighed<br />

udnytter.<br />

Gennem årtier har firmaet<br />

udviklet egne produkter og systemer<br />

til etablering af naturnær<br />

vegetation baseret på<br />

vilde urter, med det formål at<br />

de skal være til gavn for naturen<br />

og bymiljøet. På vej til hovedbygningen<br />

er der f.eks. an-<br />

lagt kørefaste belægninger<br />

hvor planter kan trives. Foran<br />

huset er indrettet naturligt udformede<br />

vandbassiner. Her<br />

kan man se lokal håndtering<br />

af regnvand med herligt blomstrende<br />

vandvegetation på kokosmåtter,<br />

og i vandet trives<br />

krebsene tilsyneladende vel.<br />

Taget af bygningen var indrettet<br />

som et vegetations-teknisk<br />

udstillingsvindue med forskellige<br />

opholdszoner. En zone<br />

var f.eks. med puttinggreen i<br />

kunstgræs. Én havde skyggeplads<br />

med trådløs internetforbindelse<br />

under svalende slyngplanter.<br />

En tredje var anlagt<br />

åbent, som soldæk.<br />

Rundt om finder man store<br />

produktionsområder for de<br />

henved 250 arter vilde urter<br />

og produktionsanlæg med<br />

sedum-tagvegetation og armeret<br />

kørefast færdiggræs.<br />

Besøget var meget lærerigt.<br />

For den særligt interesserede<br />

kan der henvises til firmaets<br />

hjemmeside www.vegtech.dk<br />

eller www.vegtech.se. ❏<br />

FORFATTER<br />

Jørgen Nimb Lassen er forstkandidat<br />

og arbejder for Landskabsværkstedet.<br />

GRØNT MILJØ 7/2007


Er dette verdens letteste motorsav?<br />

Allerede i 1954 præsenterede STIHL den første<br />

letvægts motorsav. Dens vægt var 11 kilo og blev<br />

betragtet som utrolig let og nem at håndtere.<br />

Lige siden har det været en jagt på kilo. Fakta er,<br />

at hvert gram der bliver fjernet, gør stor nytte.<br />

Specielt for dem der bruger vores maskiner ofte.<br />

Derfor præsenterer vi nu en nyhed:<br />

STIHL MS 192 C-E. Den vejer kun 3,3 kg. Dette<br />

gør den til vores og naturligvis verdens letteste<br />

motorsav. En motorsav for den bevidste og<br />

krævende kunde som også er nem at starte med<br />

Easy2start system.<br />

Kom ind til vor servicerende faghandlere, så fortæller de dig gerne mere om vores produkter. Velkommen<br />

Find din nærmeste servicerende STIHL faghandler. Adressen finder du på www.stihl.dk eller ring 3686 0500<br />

The leader gives it all.<br />

Easy Start<br />

GRØNT MILJØ 7/2007 25


26<br />

0-venderadius<br />

36 °<br />

Designet til at klippe græs, og spare tid!<br />

Find forhandler på: www.cubcadet.dk eller tlf. 8711 9100<br />

Tegninger af skovens<br />

små huse til fri brug<br />

Skov- og Naturstyrelsen har præsenteret et<br />

fælles design med konstruktionstegninger<br />

Madpakkehuse, bålhytter,<br />

grillhytter, shelters og<br />

toiletbygninger. Skov- og Naturstyrelsen<br />

har introduceret<br />

ét fælles design for alt sit småhusbyggeri<br />

til statsskovdistrikternes<br />

skov - og naturområder.<br />

Designet er baseret på enkle<br />

konstruktioner primært udført<br />

i træ. Det er konkretiseret i en<br />

eksempelsamling med konstruktionstegninger<br />

for 12<br />

bygningstyper. Resultat skyldes<br />

flere års udvikling af publikumsbygninger<br />

med arkitekt<br />

Bo Fischer som primus motor.<br />

Styrelsen holder det ikke for<br />

sig selv. Tegningerne er lagt<br />

ud på www.skovognatur.dk<br />

og alle er velkomne til at bruge<br />

dem. Det være sig andre offentlige<br />

myndigheder, private<br />

organisationer, foreninger osv.<br />

Styrelsens distrikter eller entreprenører<br />

skal bruge programmet<br />

når de planlægger<br />

op opfører de konstruktioner<br />

der er med. Andre typer skal<br />

have Skov- og Naturstyrelsens<br />

accept. „Styrelsen vil således<br />

med tiden bevæge sig frem<br />

mod et udtryk der for den enkelte<br />

skovgæst kan genkendes<br />

som styrelsens - på samme måde<br />

som der eksisterer fælles<br />

design for påklædning, skilte,<br />

vandretursfoldere, distriktsfoldere<br />

osv.,“ anfører styrelsen.<br />

Det understreges at man ved<br />

opførelsen overvejer de handi-<br />

En af de 12 bygningstyper: det lille madpakkehus.<br />

capmæssige hensyn. Det kan<br />

f.eks. være alt fra parkeringsforhold<br />

over stianlæg til om<br />

grill eller borde er tilgængelige<br />

for kørestolsbrugere eller<br />

om den benyttede toiletenhed<br />

er handicapvenlig.<br />

For at billiggøre og forenkle<br />

konstruktionsprincipperne er<br />

der med vilje valgt en relativt<br />

simpel metode med nedgravning<br />

af runde stolper i jord og<br />

tørbeton. Det giver en enkel<br />

opstilling, en indspændt konstruktion,<br />

man undgår afsværtninger<br />

og skråstivere og<br />

udskiftningen er simpel. Desuden<br />

er samlingen af runde<br />

stolper og tagrem udført så<br />

stolpen er let af skifte.<br />

Det understreges at man må<br />

vælge de rette træsorter. Til<br />

træ nedgravet i jord peges på<br />

træ med højt harpiksindhold<br />

og uden splint. F.eks. lærk,<br />

thuja og eg. Også tagbrædder<br />

bør være sorter med højt harpiksindhold,<br />

men kravene er<br />

mindre da tagbrædderne kan<br />

tørre efter opfugtning. Brædderne<br />

skal retvendes. Konstruktionstræ<br />

beskyttet mod<br />

fugt stiller færre krav og kan<br />

være fyr eller gran. Overfladebehandling<br />

udføres med olieholdige<br />

midler. sh<br />

KILDE<br />

www.skovognatur.dk. Emne>Friluftsliv>Adgang>SmaaHuse.<br />

GRØNT MILJØ 7/2007


Cirka en million turister besøger hvert år Skagens Gren. Det slider.<br />

Skagens Gren er endelig blevet fredet<br />

En af Danmarks største og<br />

mest besøgte naturattraktioner,<br />

Skagen Gren og det omliggende<br />

hav bliver nu ekstra<br />

beskyttet. Naturklagenævnet<br />

har nemlig besluttet at støtte<br />

fredningsforslaget fra Danmarks<br />

Naturfredningsforening,<br />

<strong>Miljø</strong>ministeriet, den gamle<br />

Skagen Kommune og det nedlagte<br />

Nordjyllands Amt. Skagen<br />

Gren er spidsen af en af<br />

verdens største landtanger<br />

som siden istiden er vokset<br />

over 45 km mod nord og stadig<br />

vokser 6-8 meter om året.<br />

Store mængder sand føres til<br />

sydfra, og der dannes på den<br />

måde nye klitlandskaber med<br />

Gyldenløveshøj<br />

snyder med højden<br />

Gyldenløveshøj er altid udpeget<br />

som Sjællands højeste<br />

punkt med sine 126 meter.<br />

Nye målinger, som gruppe<br />

geologer har foretaget for DR<br />

Sjælland, viser at højden faktisk<br />

er 125,5 meter. Men trækker<br />

med den kunstige høj fra<br />

der blev anlagt på toppen i<br />

1600-tallet er højden kun<br />

121,3 meter. Dermed er den<br />

lavere end den mere ukendte<br />

Kobanke ved Rønnede. Vejrhøj<br />

i Odsherred er nummer tre<br />

med sine 121 meter.<br />

Myggefælde kan forlænge udelivet<br />

Især i de lune sommeraftner begrænses<br />

udelivet ofte af myg. Til de grønne nyheder<br />

hører derfor også BG Sentinel<br />

myggefælden der er udviklet til indsats<br />

mod malaria i troperne, men også kan<br />

bruges mod ufarlige europæiske myg.<br />

Fælden, der fylder som en indkøbspose,<br />

udsender en efterligning af menneskets<br />

udåndingsluft som lokker myggene til.<br />

Når myggene er kommet tæt på, suges<br />

de ind i fælden af en elektrisk ventilator.<br />

Import: Mortalin, www.mortalin.dk.<br />

en særpræget bevoksning og<br />

dyreliv. Et hovedformål med<br />

fredningen er at beskytte den<br />

sårbare natur mod det slid som<br />

den voksende turisme skaber<br />

og mod tilgroning med træer<br />

og buske. Fredningen indeholder<br />

derfor forbud mod bilkørsel<br />

og parkering udenfor de<br />

anlagte veje og P-pladser. Et<br />

andet hovedformål er at turisterne<br />

kan opleve Grenen<br />

uden at skade og skæmme<br />

den natur de kommer for at<br />

se. Fredningen omfatter et<br />

landareal på ca. 650 ha og et<br />

havområde på ca. 1100 ha. En<br />

mindre del blev fredet i 1940<br />

for at undgå sommerhuse.<br />

122 øer er opstået<br />

i de sidste 15 år<br />

Gennem de sidste 15 år er der<br />

opstået 122 nye danske øer.<br />

Det viser den nyeste opgørelse<br />

fra Skov- og Naturstyrelsen,<br />

skriver <strong>Miljø</strong>Danmark 4/07.<br />

Sjælland og Møn har fået 57<br />

af de nye øer. Jylland har fået<br />

26, Fyn 24 og Lolland-Falster<br />

15. Bornhom ingen. En ø defineres<br />

som en ø når man kan<br />

sejle rundt om den i en båd<br />

der højst stikker en halv meter.<br />

Øen skal desuden have varig<br />

karakter og må ikke oversvømmes<br />

ved daglig højvande.<br />

Gartnerens barkflis<br />

Den rigtige dækbark<br />

til den rigtige pris<br />

Fra at være et ‘luksusbunddække’ er dækbark blevet<br />

en vare, mange efterspørger - og med god grund.<br />

Vi er klar med forskellige typer kvalitetsbark til<br />

omgående levering/afhentning. Hele læs (85 til 90 m 3 )<br />

leverer vi naturligvis fragtfrit.<br />

Pris kr./m<br />

SJÆLLAND JYLLAND/FYN<br />

Granbark - 0 til 120 mm, fra ........ 140,- ............. 160,-<br />

Granbark - 0-250 mm, fra ............ 120,- ............. 140,-<br />

Fyrrebark - ca. 20 til 60 mm, fra .. 180,- ............. 200,-<br />

Vedflis/træflis, fra ......................... 130,- ............. 130,-<br />

Spagnum, fra ................................ 160,- ............. 180,-<br />

3 excl. moms<br />

Varerne kan også afhentes ab lager, RGS 90 A/S, Selinevej,<br />

2300 København S (tlf. 3248 9090) og i.h.t. RGS prisliste.<br />

Ved større mængder: indhent venligst tilbud<br />

DSV Transport A/S<br />

www.dsvmiljoe.dk<br />

Kumlehusvej 1, Øm, 4000 Roskilde. Tlf. 4752 4700. Fax 4752 4818<br />

Richard Nielsen, mobil 4064 6810. richard@dsvm.dk<br />

Vi leverer til:<br />

Anlægsgartnere<br />

Kirkegårde<br />

Kommuner<br />

Offentlige anlæg<br />

Tilbud gives på<br />

planteleverancer.<br />

De er velkommen til at aflægge<br />

planteskolen et besøg.<br />

VEJENBRØDVEJ 25 - 2980 KOKKEDAL<br />

TELEFON 48 28 01 77 - TELEFAX 48 28 01 96<br />

vejenbroed-planteskole@mail.dk<br />

GRØNT MILJØ 7/2007 27<br />

A<br />

S


28<br />

Vejen til vand<br />

Herning Kommune har smukt udnyttet de massive motorvejsbyggerier omkring byen til<br />

at skabe et ny sølandskab med dyre, eftertragtede boligområder<br />

Tekst og foto: Max Steinar<br />

Kraftværkssøen ligger lige op ad motorvejen Herning-Silkeborg og er med sin flotte badestrand et fluepapir - når sommervejret ellers arter sig.<br />

Ugen var ved at være omme.<br />

Det var fredag eftermiddag,<br />

og ingeniør Jens Ole<br />

Skov og byplanchef Marius<br />

Reese, begge ansat ved Herning<br />

Kommune, mødtes over<br />

en god-weekend-øl. Automatisk<br />

kom deres snak til at dreje<br />

sig om de igangværende planer<br />

fra Vejdirektoratet om at<br />

lave motorveje ved Herning.<br />

De to embedsmænd talte<br />

om de enorme mængder fyldmaterialer<br />

der blev brug for<br />

fordi egnen ved Herning mange<br />

steder er gammel mose.<br />

Samtidig vidste de at grus og<br />

sand kunne og skulle leveres<br />

fra egnen. Hvorfor ikke kombinere<br />

behovet for fyld med et<br />

gammelt, inderligt ønske om<br />

at få uldjydernes hovedstad<br />

begavet med vandmiljøer?<br />

Jens Ole Skov havde et indgående<br />

kendskab til jordbunden,<br />

og kunne derfor i grove<br />

træk beregne hvor Vejdirektoratet<br />

kunne få opfyldt sit behov<br />

for sand og grus. Blev<br />

kommunens ønsker opfyldt ,<br />

ville man til gengæld få nogle<br />

store og ret centralt placerede<br />

søer til gavn for nye boligområder,<br />

sport og rekreation.<br />

Mandagen efter gik Jens Ole<br />

Skov til kommunens direktør,<br />

Jørgen Marstrand, som øjeblik-<br />

keligt var lige så positiv som<br />

sine to medarbejdere. Næste<br />

trin var de kommunale politikere.<br />

Byrådet bakkede enigt<br />

op om embedsmændenes idé<br />

uden at have set detaljerede<br />

planer. Alle kunne se at med<br />

dette medspil til Vejdirektoratet,<br />

kunne kommunen få opfyldt<br />

sit mangeårige ønske om<br />

at få søer i området.<br />

Alle parametre lyste grønt<br />

I Herning har man i måske tyve<br />

år diskuteret en plan for en sø<br />

ved Holing. Sidst i 80’erne var<br />

man langt fremme med planer<br />

om at lave et feriecenter lige<br />

som Lalandia ved en stor, kunstig<br />

sø. Idéen blev dog forladt<br />

da de økonomiske vilkår for<br />

den slags blev forringet.<br />

„Vi var langt fremme med<br />

mange undersøgelser og<br />

havde på et tidspunkt dristet<br />

os til at sætte konturerne af en<br />

sø på et kort,“ fortæller Marius<br />

Reese. „Så da Vejdirektoratet<br />

oplyste om deres store behov<br />

for sand og grus, var tanken<br />

nærliggende at kigge på muligheden<br />

for ad den vej at få<br />

kabalen til at gå op. Direktoratet<br />

har nogle stramme kriterier<br />

for hvad de vil acceptere af<br />

fyld, og nogle steder bliver en<br />

meget stor del frasorteret. Jeg<br />

vil anslå at op imod tre millioner<br />

m 3 i alt har været gravet<br />

op, flyttet eller anvendt.“<br />

Der er en stor forskel i udgiften<br />

på anlæg af en motorvej,<br />

afhængigt af om fyldmaterialerne<br />

skal flyttes over store<br />

strækninger, eller om man kan<br />

lave ‘sidetag’ med materiale<br />

lige ved siden af hvor motorvejen<br />

skal ligge. På den måde<br />

kan man undgå det første og<br />

dyre led i kæden - lastvognene<br />

- og gå direkte til dumperne.<br />

„Alle parametre for at projektet<br />

kunne blive til noget, lyste<br />

i grønt. Vejdirektoratet<br />

kunne få brugbart materiale<br />

lige ved siden af, staten kunne<br />

spare en masse penge, og borgerne<br />

i Herning Kommune<br />

kunne blive begunstiget af de<br />

vandmiljøer som egnen er så<br />

fattig på,“ opridser Marius<br />

Reese situationen.<br />

En stor del af motorvejsnettet<br />

omkring Herning ligger nu<br />

klar. Rute 18 (Holstebro-Vejle)<br />

går nord og øst om byen, rute<br />

15 (Århus-Ringkøbing) går syd<br />

om byen, og i kølvandet på<br />

byggeriet har Herning fået de<br />

længe eftertragtede søer.<br />

Boliger ved vandet<br />

„Tidligere havde vi kun én sø,<br />

Gødstrup Sø. Nu har vi fået syv<br />

nye, kunstige søer,“ fortæller<br />

Marius Reese. „Det er så at sige<br />

et meget vigtigt konkurrenceparameter<br />

når vi som kommune<br />

skal kunne tiltrække nye<br />

borgere. Alle ved hvor eftertragtet<br />

det er at bo i nærheden<br />

af vand. Mange provinsbyer<br />

er bogstaveligt talt opstået<br />

omkring vand, og mange<br />

tidligere havneområder er<br />

gjort til meget attraktive og<br />

dyre boligområder,“ fortæller<br />

Marius Reese.<br />

Sådanne muligheder er der<br />

nu også i Herning. F.eks. ved<br />

Fuglsang Sø som er det største<br />

byudviklingsområde i Herning<br />

til dato. Søen er blevet til efter<br />

udgravning af cirka 1,1 millioner<br />

m 3 sand og er cirka 28 hektar<br />

stor. Største vanddybde er<br />

knap syv meter, og gennemsnitsdybden<br />

er tre meter. Søen<br />

er dyb nok til at sikre at vandkvaliteten<br />

også i varme perioder<br />

er i orden. Der er anlagt<br />

badestrande, og på vestsiden<br />

er der fuld gang i byggeriet af<br />

cirka 700 nye boliger med én<br />

stor og flere små havne, havnepromenade<br />

og fælles torv<br />

med bænke, træer og cafeer.<br />

Der er tale om to boligtyper,<br />

henholdsvis tæt-lav bebyggelse<br />

og rækkehuse i den nordlige<br />

del af området, og etage-<br />

GRØNT MILJØ 7/2007


Knudmosesø sydøst for Herning set mod nord. Søen er opstået i et stort sidetag mellem Vejle-Holstebro-motorvejen og Ikast-motorvejen.<br />

boliger syd for torvet. At lave<br />

normale parcelhuse var ifølge<br />

Reese udelukket. Grundpriserne<br />

ville blive enorme og på et<br />

urealistisk højt niveau.<br />

Hele Hernings sø<br />

„De første 125 boliger skal stå<br />

færdige til efteråret. Vi har stillet<br />

høje kvalitets krav til byggeriet,<br />

blandt andet arkitekturen<br />

som vi gerne så pegede<br />

fremad, og som gerne ramme<br />

Gødstrup Sø.<br />

Eksisterende sø.<br />

en form som man også i fremtiden<br />

vil sætte pris på,“ oplyser<br />

Marius Reese.<br />

„Fra kommunens side vil vi<br />

naturligvis gerne tjene penge<br />

på området, men det har ikke<br />

været vores første prioritet. Vi<br />

har ønsket at skabe et unikt<br />

område med flot og blivende<br />

værdi, ikke kun for de lokale<br />

borgere, men også for hele<br />

Herning som sådan. Fuglsang<br />

Sø skal være hele Hernings sø.<br />

Prøveudgravning til Holing Sø<br />

Fuglsang Sø<br />

Kraftværkssøen<br />

Derfor er der heller ikke én<br />

meter med privat stand. Der<br />

bliver boligejere med jord ned<br />

til søen, men ejendomsretten<br />

stopper to meter fra søbredden,“<br />

fortsætter han.<br />

Det specielle ved Fuglsang<br />

Sø er at kommunen selv har<br />

haft penge oppe af lommen til<br />

anlægget af den.<br />

„Ja, der er så langt til motorvejen<br />

fra Fuglsang at Vejdirektoratet<br />

ikke ville betale for<br />

Alhede Sø<br />

Herningsholm Sø<br />

Knudmose Sø<br />

Motorveje og søer omkring Herning Kort venligst udlånt af Vejdirektoratet. Kortudsnittet er cirka 13 x 8 km.<br />

transporten af det opgravede<br />

materiale,“ siger Marius Reese.<br />

„Derfor betalte vi selv for<br />

transporten af de cirka<br />

850.000 m 3 materiale til motorvejen,<br />

mens den resterende<br />

mængde på cirka 250.000 m 3<br />

er brugt til generel hævning af<br />

omkringliggende arealer og<br />

udsigtspunkter.“<br />

Arealerne ned til søen er så<br />

småt ved at grønnes og gro til,<br />

og allerede i 2007 vil området<br />

antage naturlignende karakter.<br />

Folk vil kunne ro i kajak eller<br />

robåd på søen (motor er<br />

forbudt), og de flotte strande<br />

vil komme til at konkurrere<br />

med ‘fluepapiret’ ved en anden<br />

motorvejssø, den cirka 20<br />

hektar store Kraftværkssø lige<br />

op og ned af motorvejen ved<br />

rute 15. Denne meget bynære<br />

strand blev herningensernes<br />

første badestrand, og blev hurtigt<br />

enormt populær. Her er<br />

redningsposter og toiletter, og<br />

kommunen har anlagt beachvolleybaner.<br />

Ved rute 18 kører bilisterne<br />

lige forbi endnu en kunstig sø,<br />

skabt af motorvejsbyggeriet.<br />

Knudmose Sø har leveret cirka<br />

1,5 millioner m 3 sand og grus,<br />

dækker et areal på cirka 40<br />

hektar og er op mod syv meter<br />

dyb. Her er gravemaskinerne<br />

GRØNT MILJØ 7/2007 29


ved at lægge sidste hånd på<br />

store volde langs søens bred<br />

op mod motorvejen.<br />

Voldene skal tjene som tribuner<br />

for tilskuerne, idet søen<br />

skal bruges til konkurrencer i<br />

vandski. Ved den fjerne ende<br />

er bygget faciliteter for både<br />

og grej til vandski, og tilskuerne<br />

langs voldene - og forbikørende<br />

bilister - vil kunne nyde<br />

synet af vandskiløbere i elegante<br />

sving hen over søen. Lokaliteten<br />

har fået et Team<br />

Danmark Center i vandski.<br />

De dyre søgrunde<br />

Hvis man får det indtryk at hele<br />

projektet omkring motorveje<br />

og søer har været en rendyrket<br />

succesoplevelse for Herning<br />

Kommune, så er indtrykket<br />

retvisende. Det kan være<br />

vanskeligt for politikerne og<br />

embedsmændene at få armene<br />

ned. Også selv om der - som<br />

altid op til så store projekter -<br />

har der været debat og kritik.<br />

„ Men et enigt byråd har<br />

stået bag hele tiden, og oven<br />

på det gode forløb frem til i<br />

dag skal det ikke være nogen<br />

hemmelighed at idéen om Holing<br />

Sø igen er blevet interessant.<br />

Her lavede vi nogle forsøgsudgravninger<br />

da motorvejene<br />

skulle bygges, men desværre<br />

var materialet ikke særligt<br />

egnet. Kun cirka 40% kunne<br />

anvendes, og vi havde ellers<br />

planer om en sø på 72 hektar,<br />

hvilket ville gøre den til langt<br />

den største sø ved Herning.“<br />

30<br />

Gravemaskinen bygger volde til tilskuerne langs Knudmose Sø, hvor man vil kunne se vandskiløbere i aktion.<br />

„Men nu begynder vi at tro<br />

på at der måske kan være god<br />

økonomi i det for kommunen,<br />

selv om vi selv skal stå for hele<br />

udgravningen,“ mener Marius<br />

Reese. „Selv om det bliver en<br />

bekostelig affære, så har vi bemærket<br />

os de priser som grunde<br />

ned til vand kan indbringe.<br />

Vi har også skelet lidt til Silkeborg,<br />

hvor der er flere eksempler<br />

på at ældre villaer i op<br />

imod ti millioner kronerklassen<br />

med søgrund bliver opkøbt<br />

blot for at køberne kan erhverve<br />

jord ned til Silkeborg<br />

Langsø. Hvorpå huset bliver revet<br />

ned og erstattet af et helt<br />

nyt. Der er altså åbenbart et<br />

meget købestærkt publikum<br />

til jord, når bare folk kan få en<br />

søgrund med i købet.“<br />

Effekten af søgrunde er også<br />

mærkbar ved projekterne i<br />

Herning. En bolig ud til Fuglsang<br />

Næs i Fuglsang Sø sælges<br />

til cirka fem millioner kroner,<br />

og det er en høj pris i Herningområdet<br />

ifølge Marius Reese.<br />

„Derfor har vi taget Holing<br />

Sø ud af mølposen, og mit bud<br />

er at projektet bliver en realitet<br />

før eller siden. Vi har en<br />

ambition om at lave søen to<br />

en halv kilometer lang og med<br />

plads til otte baner for robåde,<br />

således at vi kan lave et rostadion<br />

af internationalt snit og<br />

med de rigtige mål. Det er måske<br />

ikke lige det første vi går i<br />

gang med når søen ligger færdig,<br />

men der er bred enighed<br />

blandt politikerne om at det er<br />

et projekt vi skal arbejde videre<br />

med. Man skal huske på<br />

at om cirka tre år er der motor-<br />

OM HERNING ER BYGGET<br />

30 kilometer motorvej<br />

15 kilometer motortrafikvej<br />

Ca. 40 broer, heraf 5 dalbroer<br />

9 tilslutningsanlæg<br />

10 større faunapassager<br />

Byplanchef Marius Reese peger hvor den centrale torv ved Fuglsang Sø vil blive bygget. En stor del af byggeriet<br />

sker i granit. Lige bag Reese ses en af de små havne som anlægges.<br />

veje fra Herning og ud til resten<br />

af Danmark. Det vil sige,<br />

at vi har en helt strømlinjet infrastruktur<br />

og kan arrangere<br />

store, internationale stævner.<br />

Kommunen har fået VVMgodkendelsen<br />

af projektet, så<br />

alt vedrørende fredninger geologi<br />

og så videre er på plads.“<br />

Fantastisk samarbejde<br />

Marius Reese kan se tilbage på<br />

et omtrent gnidningsfrit forløb:<br />

„Samarbejdet med Vejdirektoratet<br />

har været helt fantastisk.<br />

Direktoratet har været<br />

lydhøre over for vore ønsker,<br />

og vi har følt diskussionen som<br />

udveksling af synspunkter mellem<br />

ligeværdige partnere. Vi<br />

har fået skabt en fantastisk infrastruktur<br />

omkring Herning<br />

og har samtidigt fået søer,<br />

grønne områder, stisystemer<br />

og helt nye og meget velbeliggende<br />

boligområder. Der har<br />

ganske simpelt været en synergieffekt<br />

mellem statslige og<br />

kommunale interesser, og andre<br />

kommuner - fornemmer<br />

jeg - er blevet nysgerrige efter<br />

måske at prøve noget lignende<br />

hvis muligheden opstår.“<br />

Nogle times ophold i Herning<br />

giver et tydeligt indtryk<br />

af at kommune meget gerne<br />

kipper med det blå flag som i<br />

dag signalerer god badevandskvalitet<br />

i Fuglsang Sø.<br />

„Jeg kan ikke sige andet<br />

end at jeg mærker en generel<br />

glæde hos herningenserne<br />

over hele projektet omkring<br />

motorvejene, siger Marius<br />

Reese. „Der var nogen skepsis i<br />

starten, hvilket vel altid er tilfældet<br />

med så store projekter.<br />

Men jeg tror du vil få vanskeligt<br />

ved at finde én eneste kritiker<br />

i dag.“ ❏<br />

Max Steinar er freelance journalist og<br />

fotograf, og har specialiseret sig i<br />

jagt, natur og miljø.<br />

GRØNT MILJØ 7/2007


GRØNT MILJØ 7/2007 31


Tudorhaven er præget af de mange rum og ‘gamle’ murer beklædt med. vinranker og blåregn.<br />

Den Spanske Have er frodig, farverig og symmetrisk. Haven fyldes af hørpalmer, sommerblomster og krukker samt rislen af vand.<br />

32<br />

GRØNT MILJØ 7/2007


Taghaven i London<br />

Tropiske planter og flamingoer mingler med<br />

gamle stenmure og store træer. Man er fjernt<br />

fra støjen fra støjen på gaderne 6 etager nede.<br />

Af Lars Christoffersen<br />

Tag elevatoren til 6. etage.<br />

Spadsér en tur ned gennem<br />

gårdrummet med fontæner.<br />

Oplev lyden af rislende vand,<br />

de eksotiske hørpalmer og de<br />

hvidskurede bygninger med<br />

kulørte glaserede tegl. Det<br />

genkalder oplevelsen af de<br />

mauriske haver i det sydlige<br />

Spanien. Den unikke taghave i<br />

London er Derry & Toms Roofgarden<br />

i Kensington, kun et<br />

stenkast fra Kensington Palace<br />

og Hyde Park.<br />

Bygget på et 0,6 hektar muromkranset<br />

areal 30 meter over<br />

gadeniveau er den spanske have<br />

en del af taghaven på toppen<br />

af et stormagasin på Kensington<br />

High Street. Trods sin<br />

beliggenhed indeholder den<br />

også en engelsk landskabshave<br />

med over 100 træer, et<br />

vandløb, flamingoer - samt en<br />

tudorhave med mure og buer<br />

der siges at stamme fra en<br />

gammel, ukendt landejendom.<br />

Den 70 år gamle taghave<br />

har på det seneste fået et kosmetisk<br />

løft. Beplantningen er<br />

tyndet ud. Det skyldes ikke<br />

mindst den skade elmesygen<br />

påførte haven da elmen også<br />

var et dominerende træ heroppe.<br />

Elmesygen var faktisk alvorligere<br />

end krigens bombeskader.<br />

Alligevel virker haven<br />

stadig frodig og vildtvoksende,<br />

især i den afdeling der kaldes<br />

landskabshaven. Taghaven har<br />

også fået tilført en speciel dagog<br />

natbelysning. Sammen med<br />

udtyndingen har det skabt en<br />

lysere fremtræden end før. Det<br />

er blevet et cool sted at tilbringe<br />

en aften.<br />

Taghaven er opdelt af mure<br />

og inddelt i tre afdelinger: Den<br />

Spanske Have, Landskabshaven<br />

og Tudorhaven. Opdelingen<br />

får taghaven til at føles<br />

større. At man befinder sig 30<br />

meter over gadeniveau mærker<br />

man aldrig. Der høres ingen<br />

trafikstøj og man kunne<br />

godt føle sig hensat til en cottagegarden<br />

på landet. Træerne<br />

er store, bl.a. takket være<br />

det i gennemsnit 46 cm tykke<br />

vækstlag af klinkestykker og<br />

skærver lagt på en vandtæt<br />

membran.<br />

Den spanske have<br />

Den Spanske Have er karakteriseret<br />

af prydplæne, hørpalmer<br />

(Trachycarpus wagnerianus)<br />

og bassinet med fontæner.<br />

Haven er delvis omkranset<br />

af løngange dækket af vinplanter<br />

og domineret af farverige<br />

sommerblomster. Lyden af<br />

rislende vand og palmerne i<br />

rækker skaber det maurisk-inspirerede<br />

miljø i haven der er<br />

den af de tre haver som er<br />

mest eksponeret mod solen.<br />

Landskabshaven<br />

Fra receptions- og barområdet<br />

ledes man ud i den engelske<br />

landskabshave - Woodland.<br />

Den strækker sig langs hele<br />

bygningens vinduer fra fiskedammen<br />

til flamingoerne. Det<br />

karakteristiske er træer, buske<br />

og stauder i forskellige aldre<br />

og stadier. De store og velvoksne<br />

planter er helt enestående<br />

for en taghave. Eg og pil<br />

er 5-6 meter høje, og buske<br />

vokser op som krat der får haven<br />

til at virke større end sine<br />

6.100 m². I alt er der 30 forskellige<br />

træarter i landskabhaven,<br />

også træer fra den originale<br />

beplantning. Hvor der er mange<br />

træer er vækstlaget omkring<br />

en meter. Træsamlingen<br />

inkluderer skyrækker, eg, pil,<br />

citrus, birk, æble, morbærtræ,<br />

navr, avnbøg og mispel.<br />

Tudor-haven<br />

Tudor-stien fører ind I den<br />

muropdelte Tudorhave, karakteriseret<br />

af sine buer, intime<br />

hjørner med vinranker og<br />

hængende blåregn som er en<br />

overdådighed at kigge på.<br />

‘Tudor’ relaterer i almindelighed<br />

til tudorperioden i engelsk<br />

historie mellem 1485 og 1603.<br />

Hampton Court Palace er et<br />

eksempel på tudorstilen. Roser,<br />

liljer, lavendel og krukker<br />

Epoke ® A/S tilbyder brugte kvalitetsmaskiner<br />

Springvand - Vandsten<br />

Skulpturer - Belysning<br />

Fuglebade - Plantetrug<br />

Kummer - Ildsten<br />

Olielamper - Havemøbler<br />

Trapper - Belægning<br />

Klippestykker - Kantsten<br />

Trædesten - Fliser<br />

Skærver - Gårdsten<br />

Bliv godt rustet til vinterens strabadser!<br />

Epoke ® A/S har fået yderligere tilgang af<br />

brugte maskiner til lager. Vi kan i øjeblikket<br />

tilbyde brugte væskespredere, blandeanlæg,<br />

græsklippere, plove, efterløbere og<br />

ladspredere.<br />

Maskinerne kontrolleres af vort dygtige<br />

servicepersonale, således at maskinen er klar<br />

til glatførebekæmpelse.<br />

I øjeblikket har vi både nye og lettere brugte<br />

Villeton plove på lager klar til levering,<br />

Hold desuden øje med vores hjemmeside,<br />

hvor du kan se en oversigt over de brugte<br />

maskiner, vi har på lager.<br />

Vi modtager løbende brugte maskiner, men<br />

har du et bestemt ønske eller behov, så tøv<br />

ikke med at kontakte én af vore sælgere.<br />

Kontakt din lokale sælger for mere information:<br />

Salgs- og servicechef:<br />

John O. Jensen<br />

Tlf.: 20 40 88 30<br />

joj@epoke.dk<br />

Jylland og Fyn:<br />

Kurt Antonsen<br />

Tlf.: 40 35 03 46<br />

ka@epoke.dk<br />

Sjælland:<br />

Søren Hansen<br />

Tlf.: 20 46 34 65<br />

sha@epoke.dk<br />

Epoke ® A/S<br />

Vejenvej 50, Askov<br />

DK-6600 Vejen<br />

Tel. +45 76 96 22 00<br />

Fax +45 75 36 38 67<br />

epoke@epoke.dk<br />

www.epoke.dk<br />

Nordisk<br />

Granit<br />

Import<br />

Flyvej 18C . Skive . 97 51 15 11<br />

www.nordiskgranit.dk<br />

post@nordiskgranit.dk<br />

GRØNT MILJØ 7/2007 33


idrager til en rig sommerstemning<br />

i haven. De plantedækkede<br />

mure af aldrende<br />

sten er - sammen med belægninger<br />

af gamle klinker - perfekte<br />

kulisser til nogle af de receptioner,<br />

bryllupper o. l. som<br />

haven bruges meget til.<br />

Overjordisk sted<br />

Taghaven er nævnt i flere bøger<br />

om enestående haver og<br />

kan derfor være en visit værd<br />

på en grøn Londontur. Charles<br />

Derry og Charles Toms åbnede<br />

deres forretning i området så<br />

tidligt som i 1862. Selv om haven<br />

er fra 1938, er det alligevel<br />

under deres navne haven er<br />

kendt i dag.<br />

Den er anlagt i årene 1936-<br />

38 af landskabsarkitekt Ralph<br />

Hancock som også var designer<br />

af taghaverne på Rockefeller<br />

Center i New York.<br />

Ralph Hancock etablerede op<br />

mod 500 arter af vedplanter<br />

og urter på taget. Han importerede<br />

tilmed klippestykker fra<br />

Pennsylvania til sine alpine beplantninger<br />

i tiltro til at det<br />

34<br />

kunne modstå Londons forurenede<br />

byluft.<br />

Ud over at restaurant og bar<br />

på normal vis er åben for offentligheden,<br />

bruges stedet<br />

også til private arrangementer<br />

og fester. Man bør derfor tjekke<br />

tilgængeligheden hvis man<br />

ikke vil gå forgæves. Eller vende<br />

tilbage dagen efter. Det<br />

måtte jeg selv da stedet i første<br />

forsøg var fyldt af folk i<br />

gang med at renovere installationer<br />

og belægninger.<br />

Stedet fører sig frem som et<br />

af de bedste. Det giver sig til<br />

kende i den enkle dresscode<br />

‘no effort, no entry’ og menuprisen<br />

er cirka den dobbelte af<br />

hvad man almindeligvis ser det<br />

i London. Men da dette ikke er<br />

en anmeldelse af en restaurant<br />

lader vi det ligge. Den grønne<br />

oplevelse er imidlertid uovertruffen.<br />

Det er ikke til at sige<br />

at man befinder sig på et tag<br />

30 meter oppe over en af Londons<br />

mest travle gader. ❏<br />

FORFATTER. Lars Christoffersen er<br />

driftsmedarbejder i Københavns<br />

Kommune, Center for Park & Natur.<br />

Omlægninger og opretninger foretages tilstadighed da de mange store<br />

planter vil udnytte vækstlaget fuldt ud.<br />

Landskabshaven indeholder mange forskellige buske og træer hvoraf nogle er fra taghavens anlæggelse. I Landskabshaven lever ænder og flamingoer<br />

der udgør det mest eksotiske indslag i en ellers meget engelsk inspireret have.<br />

GRØNT MILJØ 7/2007


NATUREN SKAL<br />

TAGES MED IND<br />

Udenfor har natur og vegetation<br />

en positiv indflydelde<br />

på menneskers fysiske og<br />

mentale sundhe dog velvære.<br />

Det er vel dokumenteret.<br />

Men gælder det også<br />

når naturen flytttes ind i husene?<br />

Ja, det ser sådan ud<br />

ifølge Tina Bringslimarks<br />

nye doktorafhandling ‘Betydningen<br />

av elementer af<br />

natur i innendørs miljøer for<br />

helse og trivsel’ fra Universitetet<br />

for miljø og biovitenskap<br />

i Norge.<br />

Hendes egne studier er<br />

gennemført hos kontoransatte<br />

på tre arbejdspladser.<br />

De viser at grønt i kontoret<br />

har positive effekter i<br />

form af reduceret sygefravær<br />

og større produktivitet.<br />

Andre virkninger er bedre<br />

humør, reduceret stress og<br />

mindre smertefølelse.<br />

En anden undersøgelse<br />

har vist at kontoransatte<br />

uden vinduer har fem gange<br />

større sandsynlighed for<br />

at sætte naturbilleder op i<br />

sit arbejdsmiljø end ansatte<br />

med vinduer. Generelt konkluderer<br />

den psykologuddannede<br />

Brangslimark dog<br />

også at sådanne undersøgelser<br />

er vanskelige at gennemføre<br />

på grund af mange<br />

usikre påvirkninger. sh<br />

KILDE.Tina Bringslimark (2007):<br />

Betydningen av elementer af natur<br />

i innendørs miljøer for helse og<br />

trivsel. Universitetet for miljø og<br />

biovitenskap.<br />

NORMER OG VEJLEDNING FOR<br />

ANLÆGSGARTNERARBEJDE 2006<br />

NOVA06<br />

GRUNDLAGET<br />

Bestilling<br />

www.danskeanlaegsgartnere.dk<br />

eller amp@dag.dk<br />

DANSKE ANLÆGSGARTNERE<br />

FORHANDLER<br />

GUMMIBÆLTER AF<br />

HØJ KVALITET TIL<br />

MINI GRAVEMASKINER<br />

OG ANLÆGSUDSTYR<br />

Bælter til langt de fleste typer gravemaskiner<br />

Leveringsdygtig i hele Danmark<br />

Kontakt os for konkurrencedygtige priser<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

VEDLIGEHOLDELSESFRI MØBLER OG<br />

INVENTAR TIL DET OFFENTLIGE RUM<br />

En multibane kan ofte være med til at samle aktiviteterne i et kvarter,<br />

idrætsanlæg eller i en skolegård.<br />

Alle materialer der indgår i banerne er valgt ud fra så lille en vedligeholdelse<br />

så muligt. Samtidig er banerne konstrueret på en sådan måde<br />

at de kan holde til at stå i de hårde miljøer som de ofte placeres i. Alt stål<br />

varmegalvaniseret, alle bolter er rustfaste og fyldninger er udført i Dansk<br />

lærketræ.<br />

Modulskure fra aøs til mange formål:<br />

Cykelskure, læskure, brændeskure og redskabsskure.<br />

RUBBER TRACK SPECIALISTS<br />

Skurene er modul opbygget så de kan tilpasses til fl este byggerier i en<br />

standardløsning.<br />

Modulskurene kan kombineres og sammenbygges med aøs’s pladehegn<br />

så de fremstår som en helhed.<br />

Filosofi en bag aøs’s møbler til det offentlige rum er generelt at man kun<br />

skal investere i dem en gang. Når man har købt møblerne skal der ikke<br />

sættes penge af til vedligeholdelse, overvintringsplads og transport forår<br />

og efterår. Man køber noget der kan holde til at stå ude året rundt.<br />

Dronninglundvej 16 · Agersted · 9330 Dronninglund<br />

Tlf. 98 85 40 28 · Fax 98 85 45 28 · www.aoes.dk<br />

GRØNT MILJØ 7/2007 35


Succesmærkede frugttræer<br />

Frugt- og Prydtræklubben står bag ny mærkning<br />

om frugttræer til have og park<br />

Med en ny vejledende ‘succesmærkning’<br />

på etiketten bliver<br />

det lettere for haveejere og<br />

andre at overskue hvilke frugttræer<br />

der kan vælges til have<br />

og park for at få et godt høstudbytte.<br />

Bag mærkningen står<br />

Frugt- og Prydtræklubben under<br />

Dansk Planteskoleejerforening<br />

i samarbejde med Frugtog<br />

Bærudvalget som har repræsentanter<br />

fra Dansk Jordbrugsforskning,<br />

Det Danske<br />

Haveselskab og Kolonihaveforbundet.<br />

Sorterne er altså udvalgt på<br />

et bredt grundlag af erfaringer<br />

fra forskere og konsulenter<br />

der har kontakt til de danske<br />

36<br />

Concorde<br />

haveejere, understreges det<br />

fra Frugt- og Prydtræklubben.<br />

Frugtsorterne i butikkerne<br />

har de professionelle avlere<br />

valgt ud fra kriterier om udbytte<br />

og udseende, men de er<br />

ikke altid de bedste uden for<br />

frugtplantagen, forklares det<br />

fra Frugt- og Prydtræklubben.<br />

De professionelle frugtavlere<br />

har nemlig andre dyrkningssystemer<br />

og gøder, beskærer<br />

og sprøjter frugten for at få<br />

det bedste udbytte. Sorterne<br />

er ikke nødvendigvis helt uduelige,<br />

blot bør forventningerne<br />

ikke være for høje når det<br />

gælder skurv og mængde af<br />

frugt ved høsttid.<br />

Det omvendte kan også ske.<br />

Flere af de sorter der er vurderet<br />

som velegnet til haverne,<br />

har ikke nødvendigvis den store<br />

interesse hos de professionelle<br />

avlere. Det gælder f.eks.<br />

sorten ’Guldborg’ som har opnået<br />

succesmærket til den danske<br />

haveejer uden at være en<br />

professionelt dyrket sort.<br />

SORTER MED<br />

SUCCESMÆRKET<br />

ÆBLER<br />

’Aroma’<br />

’Belle de Boskoop’<br />

’Discovery’<br />

’Filippa’<br />

’Guldborg’<br />

’Holsteiner Cox’<br />

’Ingrid Marie’<br />

’James Grieve’<br />

’Redfree’<br />

’Ritt Bjerregård’<br />

’Rubinola’<br />

’Rød Ananas’<br />

’Topaz’<br />

PÆRER<br />

’Anna’<br />

’Carola’<br />

’Coloree’<br />

’Concorde’<br />

’Conference’<br />

’Grev Molkte’<br />

’Herrepære’<br />

’Pierre Corneille’<br />

BLOMMER<br />

’Hanita’,<br />

’Ive’<br />

’Jubileum’<br />

’Opal’,<br />

’Rivers Early Prolific’<br />

’Victoria’<br />

SØDKIRSEBÆR<br />

’Lapins’<br />

’Merton Late’<br />

’Merton Glory’<br />

’Stella’<br />

’Sunburst’<br />

’Van’<br />

Herrepære<br />

Discovery<br />

Sunburst<br />

GRØNT MILJØ 7/2007


Den voksne rododendron-hopper har flotte farver. www.flickr.com.<br />

Rododendron-hopper inficerer knopper<br />

Døde blomsterknopper. Det er<br />

et resultat af svampesygdommen<br />

Pycnostysanus azaleae<br />

der rammer rododendron. Sygdommen,<br />

der har bredt sig i de<br />

danske haver, overføres af ‘rododendron-hopperen’Graphocephala<br />

fennahi. Det er en<br />

cikade der fra USA kom til<br />

England i 1930’erne, til Tyskland<br />

for ti år siden og til Danmark<br />

for fire år siden.<br />

Cikaden klækkes om foråret<br />

som en 1 mm lang gulgrøn<br />

nymfe. Gennem flere hamskift<br />

vokser den sig ud på sommeren<br />

til voksenstørrelse på 7-10<br />

mm. Efterladte huder kan findes<br />

på bladenes undersider<br />

hvor cikaden suger saft fra bladene<br />

- normalt uden at skade<br />

dem synderligt.<br />

Problemet er at hunnen<br />

lægger æg i knoppen, i en opskåret<br />

slids i et knopskæl. Derved<br />

overføres svampen. I februar<br />

bliver knopperne brune<br />

eller sortbrune, og efterhånden<br />

kan sporerne ses som 1-2<br />

mm høje stave. De angrebne<br />

knopper bliver siddende i totre<br />

år, mens cikaden normalt<br />

dør om efteråret.<br />

Cikaden - og svampesygdommen<br />

- bekæmpes af havens<br />

fugle. Man kan selv hæmme<br />

sygdommen ved at fjerne<br />

de angrebne knopper så snart<br />

man ser dem i februar. Ved<br />

kraftige angreb kan insekticider<br />

(f.eks. Malation) komme<br />

på tale i maj når cikaderne er<br />

små og immobile. Repens-,<br />

Williamsianum- og Yakushimanum-hybrider<br />

er cikaden angiveligt<br />

ikke så interesseret i.<br />

Et andet og mere velkendt<br />

skadedyr på rododendron er<br />

rododendrontægen (Stephanitis<br />

rhododenri) der angriber<br />

alle rododendron uden filtlag<br />

på bladundersiden. Den suger<br />

saft og efterlader en gulplettet<br />

bladoverside og en underside<br />

med sorte ekskrementer, men<br />

kun voldsomme angreb kan<br />

skade planten. sh<br />

KILDE<br />

Skjøldberg, Niels (2007): Uønskede<br />

gæster i rododrendron. Haven 8/07.<br />

Til venstre er den tomme ham der<br />

er efterladt på et blad. Til højre<br />

død knop med svampesporer.<br />

www.flickr.com & www.aie.org.uk<br />

Herregårdshaver mod bedre tider<br />

I efteråret 2006 iværksatte Realdania kampagnen ‘Herregårdshaver<br />

- Bevaring med fokus på drift og pleje’. Ni herregårdshaver<br />

deltager i kampagnen der gennemføres som demonstrationsprojekter.<br />

Grundlaget for hver er et program og<br />

en helhedsplan der kom på plads i foråret. Derefter gik detajlprojektering<br />

og plejeplanlægning i gang. Anlægsarbejderne<br />

udføres i 2007 og 2008. Projektets baggrund er at løbende<br />

forfald fratager haverne deres historiske og arkitektoniske<br />

værdi. Det skal der rådes bod på med langsigtede og driftsvenlige<br />

løsninger. Der er afsat 65 mio. kr. hvis resultater kan<br />

opleves fra 2009. Læs mere på www.herregaardshaver.dk.<br />

Vilvorde Vilvorde<br />

Vi har uddannelser for både hoved og hænder f. eks.:<br />

• Anlægsgartner • Anlægsplejer • Greenkeeper<br />

• Greenkeeperassistent • Skov- og naturtekniker<br />

• Særlige forløb • Kurser inden for det grønne område.<br />

Aktuelle kurser:<br />

• Gaffeltruck certifikat B<br />

• Betjening og vedligehold af motorkædesav<br />

• Plantebeskyttelse “sprøjtecertifikat”<br />

• Etablering af mindre anlæg med fliser og planter<br />

• Træer og buske om vinteren, beskær. og plejep.<br />

• Betjening og vedligeh. af større gartnermaskiner<br />

• Pleje af grønne områder, vinterbeskæring<br />

• Anvendelse af stauder i grønne anlæg<br />

• Blomsterbinding, buketter og dekoration<br />

• Begravelsesbinderi og vareeksponering<br />

• Plantevækst og etablering af grønne områder<br />

• Betjen. og vedligeh. af mindre gartnermaskiner<br />

Kontakt en vejleder på 46 333 233<br />

eller besøg www.rts.dk, for mere<br />

information.<br />

Roskilde Tekniske Skole • Vilvorde<br />

Køgevej 172• 4000 Roskilde • Telefon 46 300 400<br />

Roskilde<br />

Tekniske<br />

Skole<br />

GRØNT MILJØ 7/2007 37


38<br />

LIPCO<br />

LIPCO<br />

ROTERENDE UKRUDTSJERN<br />

Spar på gassen og undgå brand med et effektivt<br />

miljøredskab der rykker ukrudtet op med rod.<br />

Afhængig af mængde rives det sammen eller<br />

efterlades oven på arealet hvor det visner og dør.<br />

ENEMARK<br />

GRUPPEN<br />

JORD/PARK/SNEMASKINER<br />

H.G. ENEMARK A/S<br />

Baldersvæksvej 40 - 2635 Ishøj<br />

Tlf. 4396 6677 - darmer@post.tele.dk<br />

AMU kurser efterår 2007<br />

Anlægsgartneri (antal dage)<br />

Anlæg i natursten, træ og vand (15) 29/11<br />

Betj. og vedl. af mindre<br />

gartnermaskiner, (10) 22/10<br />

Betj. og vedl. af<br />

motorkædesave (5) 08/10 el. 05/11<br />

Etablering af mindre anlæg<br />

(Basiskursus) (20) 10/09 el. 29/10<br />

Planteliv, økologi og miljølære (15) 29/11<br />

Plantevækst og etablering<br />

af grønne anlæg, (15) 12/11<br />

Træer og buske<br />

om sommeren, 10/9<br />

Havetegning,<br />

modul 1 (5) 13 + 20 + 27/11+ 4 + 11/12<br />

Stauder i grønne anlæg (5) 17/09<br />

Formands- og<br />

sjakbajskursus(5) 5 + 6 + 12 + 19 + 26/11<br />

Yderligere information og tilmelding<br />

8747 5700 eller se mere på<br />

www.dcj.dk<br />

Cementstabiliseret grus<br />

med i vejregel<br />

Vejdirektoratet har revideret 2005-vejregel<br />

Vejreglen ‘Dimensionering af<br />

befæstelser og forstærkningsbelægninger’<br />

fra 2005 er allerede<br />

revideret og udbygget.<br />

Det nye knytter sig mest til cementstabiliseret<br />

grus og sand<br />

som slet ikke er med i 2005-udgaven.<br />

Det er det nu. Tilføjelsen<br />

kan dog kun i marginale<br />

tilfælde få betydning for grønne<br />

fagfolk når de arbejder<br />

med befæstelser hvor løse<br />

bærelag ikke er stærke nok.<br />

At cementstabiliseret grus<br />

og sand nu er kommet med,<br />

skyldes at en række fuldskala<br />

udmattelsesforsøg indledt i<br />

2003 nu er afsluttet. Forsøgene<br />

er beskrevet i VI rapport<br />

138, ‘Mechanistic Design of<br />

Semi-Rigid Pavements’.<br />

Cementstabiliseret grus og<br />

sand er tørt udlagt beton som<br />

behandles som grus og hærdner<br />

eftersom materialet selv<br />

suger fugt. Cementbeton, der<br />

nu som før er med i vejreglen,<br />

udstøbes derimod som beton.<br />

Der skelnes mellem tre slags<br />

cementstabilisering:<br />

Cementstabliseret grus med<br />

en bæreevne (E-modul) på<br />

15.000 mPa (megaPascal) og<br />

en trykstyrke på 10 mPa.<br />

Pitstop for<br />

sportsfolk i naturen<br />

Lokale- og Anlægsfonden har<br />

sammen med Cebra Arkitekter<br />

udviklet et ‘pitstop’ for idrætsudøvere<br />

i skov og landskab.<br />

Her kan man låse skiftetøj mv.<br />

inde i et skab, sidde lidt ned<br />

og strække ud efter turen. En<br />

luksusudgave med toilet overvejes.<br />

Pitstoppet udføres af<br />

svære betonelementer der fås<br />

i tre forskellige former så der<br />

kan sammensættes en ‘fitnesslandskab’.<br />

Pitstoppet er klar til<br />

produktion, men endnu ikke<br />

stillet op nogen steder endnu.<br />

www.loa-fonden.dk.<br />

Cementstabiliseret grus med<br />

et E-modul på 13.000 mPa og<br />

en trykstyrke på 8 mPa.<br />

Cementstabiliseret sand med<br />

et E-modul på 7.000 mPa og<br />

en trykstyrke på 6 mPa.<br />

Bæreevnen udtrykkes traditionelt<br />

gennem E-modul hvor<br />

E’et står for lagets elasticitet.<br />

Så længe det er elastisk, holder<br />

det. Nu er E-modulet suppleret<br />

af en trykstyrke baseret<br />

på målinger efter et års slid. I<br />

alle tre tilfælde er der tale om<br />

værkblandet materiale i et minimumslag<br />

på 15 cm.<br />

En anden ændring i vejreglen<br />

er at der er indført ‘stokastisk<br />

beregning’ af frostnedtrængning<br />

når man dimensionerer<br />

ved simulation. Det er<br />

den mest avancerede metode<br />

hvor vejingeniører beregner<br />

alt på grundlag af simulerede<br />

nedbrydningsforløb. Den enkleste<br />

metode er ‘katalogbefæstelser’<br />

dvs. eksempler som<br />

man kopierer ud fra enkle valg<br />

af jordbund, materiale og belastning.<br />

Det er den grønne<br />

fagfolk normalt nøjes med. sh<br />

KILDE. Vejdirektoratet, Vejregelrådet<br />

82007): Dimensionering af befæstelser<br />

og forstærkningsbelægninger.<br />

Næste generation<br />

af robotklippere<br />

Med de nye italiensk fremstillede<br />

Ambrogio-klippere præsenterer<br />

OmTech Electro A/S<br />

en ny serie robotplæneklippere.<br />

De har GPS-tracking, styring<br />

via mobil og lithium-batterier<br />

der får klipperne til at køre<br />

meget længere på en opladning.<br />

Importøren lover desuden<br />

en flot plæne fordi maskinen<br />

kører i spiraler og stjerner<br />

og derfor klipper græsset<br />

fra forskellige sider. Klipperne<br />

styres efter en wire der lægges<br />

på jorden eller graves lidt ned.<br />

www.omtech.dk.<br />

GRØNT MILJØ 7/2007


Trygt og spændende<br />

Byrummene byder på en delikat balance mellem<br />

tryghedsfølelsen og mangfoldigheden<br />

Multifunktionelle, fleksible<br />

byrum med mangfoldighed<br />

og liv. Det er målet i mange<br />

byer. Men når folket kommer<br />

på gaden, kan kriminaliteten<br />

og konflikterne følge med.<br />

Forholdet belyses i undersøgelsen<br />

‘Byrum for alle. Udfordringer,<br />

konflikter og indsatser’<br />

som Statens Byggeforskningsinstitut<br />

har udført for Det<br />

Kriminalpræventive Råd. Helle<br />

Nørgaard og Sølvi Karin Børresen<br />

har undersøgt otte tove og<br />

parker i fire byer for at kortlægge<br />

problemer i forhold til<br />

byomdannelse og modstridende<br />

interesser. Sigtet er at forebygge<br />

kriminalitet bedre.<br />

Overordnet viser undersøgelsen<br />

at vi generelt oplever<br />

byen som tryg at færdes i, særligt<br />

fordi vi hver især tager vores<br />

forholdsregler. Med en bevidst<br />

indsats om indretning og<br />

vedligeholdelse af byens rum<br />

kan man også mindske kriminalitet<br />

og øge borgernes fø-<br />

lelse af tryghed. Problemet er<br />

at denne indsats kan komme i<br />

konflikt med ønsket om mangfoldighed<br />

og liv. Derfor må<br />

man tilstræbe en god balance<br />

mellem det trygge og det<br />

spændende, lyder rådet.<br />

Det dur f.eks. ikke at gader<br />

og pladser er omkranset af høj<br />

tæt beplantning eller at belysningen<br />

er mangelfuld. Er lyset<br />

dårligt, vælger mange en omvej.<br />

Åbne byrum uden høje<br />

hække og hegn øger oversigten<br />

og trygheden. På den anden<br />

side har de mere lukkede<br />

rum, f.eks. i parkerne, kvaliteter<br />

der tabes hvis man fjerner<br />

for meget af det grønne.<br />

Det handler ikke kun om<br />

tryghed. Når man placerer boliger<br />

nær spillesteder, diskoteker<br />

og barer opstår der et dilemma<br />

for beboerne i området<br />

der sætter pris på deres nattesøvn.<br />

„Det er svært at skabe et<br />

fælles rum hvor alle kan få deres<br />

individuelle ønsker og be-<br />

<br />

<br />

Hvis man tynder ud i beplantningen for at skabe åbenhed og synlighed<br />

og dermed skabe tryghed for nogle, er det muligt at man fjerner andres<br />

åndehul’ i byen. Her Enghaven i København. Foto Pernille Arborg.<br />

hov opfyldt på samme tid.<br />

Man bør nok mere sige at<br />

nogle dele af byrummet har<br />

nattelivet som det primære, og<br />

i andre dele er det boliger der<br />

er det fremtrædende,“ siger<br />

Helle Nørgaard der dog samtidig<br />

advarer mod at byens handelsgader<br />

bliver øde og utrygge<br />

efter lukketid.<br />

Det er de socialt udsatte,<br />

psykisk syge, misbrugere og<br />

narkomaner der føler sig mest<br />

utrygge i byerne. De er mest<br />

udsat for f.eks. overfald. Om-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

vendt er gruppen også selv anledning<br />

til at andre undgår at<br />

færdes hvor de er.<br />

Andre undersøgelser har før<br />

vist at trygheden også hænger<br />

sammen med vedligeholdelsen.<br />

Folk føler sig generelt<br />

mere trygge hvis parken er<br />

pæn og vedligeholdt, ligesom<br />

god vedligeholdelse mindsker<br />

hærværk og graffiti. sh<br />

KILDE. Helle Nørgaard; Sølvi Børresen<br />

(2007): Byrum for alle. Udfordringer,<br />

konflikter og indsatser. Det Kriminalpræventive<br />

Råd og Statens<br />

Byggeforskningsinstitut.<br />

<br />

<br />

<br />

GRØNT MILJØ 7/2007 39


Ukrudt fjernes med UV-lys<br />

Ny miljøvenlig teknik lanceret på forsøgsplan<br />

Ukrudt kan også bekæmpes<br />

med ultraviolet lys, uv-lys.<br />

En lille maskine med navnet<br />

‘Optocleaner’ anvendes til forsøg<br />

i en græsplæne. Og effekten<br />

synes umiddelbart at være<br />

som andre termiske behandlingstyper.<br />

Bag udviklingen står det<br />

danske firma Electro Light ApS<br />

i Lyngby der har både Kommunalt<br />

EntreprenørForum og<br />

Skov & Landskab som medspillere.<br />

Sigtet er nu at udvikle en<br />

traktormonteret prototype beregnet<br />

til de kommunale behov,<br />

og som kan fungere som<br />

alternativ til kantstens- og fladebrændere.<br />

Teknologien er baseret på<br />

meget kraftigt lys ligesom naturligt<br />

sollys, bare flere tusind<br />

gange stærkere. En speciel optik<br />

og afskærmning sørger for<br />

at målrette lyset så det rammer<br />

ukrudtet. Når lyset ramme<br />

bladene, omsættes cirka 90%<br />

af lysenergien til varme. Det er<br />

derfor der er valgt uv-lys fremfor<br />

lys med andre bølgelæng-<br />

40<br />

der hvor energitabet er større.<br />

Varmen sprænger cellerne og<br />

planten visner ned.<br />

Virkningen er altså ligesom<br />

termisk behandling med flammer<br />

og hedvand, men energiforbruget<br />

er væsentligt lavere.<br />

Dermed undgår man også det<br />

meste af den CO 2-udledning<br />

som andre termiske metoder<br />

medfører, understreger Kaj<br />

Jensen, indehaver af Electro<br />

Light ApS. Og man undgår<br />

den forurening som pesticider<br />

kan skabe. Metoden skulle ikke<br />

skade jordens mikroorganismer<br />

og dyr, belægninger og<br />

træstammer. Derimod fjernes<br />

grønalger fra sten og fliser.<br />

Lyset virker kun hvor det<br />

rammer og virkningen er meget<br />

overfladisk. Lidt ligesom<br />

solskoldning på huden. For at<br />

ramme ukrudtet på alle sider<br />

skal lyset komme i forskellige<br />

vinkler, hvilket reflektorer sørger<br />

for. Til gengæld skal lyset<br />

kun ramme i meget kort tid.<br />

Det åbner muligheder for en<br />

nuanceret dosering af uv-lyset<br />

En uge efter belysningen af<br />

græsset. Foto: H.W. Poulsen.<br />

og en hurtig arbejdshastighed.<br />

Meget hurtig måske. Det kan<br />

måske udnyttes til ukrudtsbekæmpelse<br />

på jernbaner og til<br />

væksthæmning af græs.<br />

Maskinen bliver relativ dyr i<br />

anskaffelse, men effekten og<br />

levetiden lover lave driftsudgifter.<br />

Derfor sigtes mod de<br />

professionelle kunder der også<br />

vil kunne leve med at maskinen<br />

tager sig god tid til både<br />

op- og nedvarmning.<br />

Henrik Ward Poulsen & sh<br />

KILDER<br />

Maskindemonstration, Slagelse Kommunes<br />

Entreprenørservice 20. august.<br />

www.optocleaner.com.<br />

Forsøgsmaskinen er en lille kasse der trækkes hen over græsset. Her er<br />

den lagt på siden så man ser lysgiver og reflektor. Foto: H.W. Poulsen.<br />

GRØNT MILJØ 7/2007


ELMENE I LUND<br />

De røde spraymærker betyder at arboristen har været her og at træerne er smittet. De skal fældes.<br />

Elmesygen hærger i Skåne. Om tre år kan Lunds sidste elme være væk.<br />

Af Lars Christoffersen<br />

Det er snart længe siden<br />

man så en stor sund elm i<br />

Danmark. I Skåne har elmene<br />

derimod stået imod elmesygen<br />

længe, takket være en mere<br />

effektiv forebyggende indsats<br />

mod elmesygen. Det lader dog<br />

til også snart at være slut her.<br />

Elmesygen eskalerer, men alligevel<br />

har man haft en udbredt<br />

tro på at elmene i vid udstrækning<br />

kan bevares. En holdning<br />

man stadig møder - også i<br />

Lund. Men situationen ser<br />

håbløs ud. Med den nuværende<br />

hastighed er elmen væk fra<br />

bybilledet om tre år.<br />

For udvælgelsen af ramte<br />

træer til fældning står den<br />

kommunale arborist, og han<br />

har haft travlt denne sommer.<br />

Dobbelt så mange træer er i år<br />

mærket som ved samme tid<br />

sidste år. Træerne skal fældes<br />

ret hurtigt da tørre grene udgør<br />

en fare på veje og i parker.<br />

Smitten er eksplosiv. Det kan<br />

tage mindre end tre uger fra<br />

de første sygdomstegn til elmen<br />

er død. Det er sørgeligt at<br />

en art der i den grad har været<br />

en del af Lunds identitet er<br />

ved at forsvinde.<br />

Forklaringen på at det går<br />

hurtigere nu end tidligere er<br />

kompliceret. Det kan handle<br />

om det varme forår og forsommeren.<br />

Men også at svampeformen<br />

er blevet mere aggressiv.<br />

Desuden er den smittespredende<br />

bille begyndt at optræ-<br />

de i en større form. De eksemplarer<br />

der findes kan være 7<br />

mm lange. Tidligere var den<br />

almindeligste størrelse 4 mm.<br />

De røde spraymærker, som<br />

ved et hastigt blik kan forveksles<br />

med et anarkistisk symbolsprog,<br />

betyder at arboristen<br />

har været her og at træet er<br />

smittet. Er der tillige en cirkel<br />

om krydset, betyder det at<br />

træet bebos af elmebillen og<br />

dens larver. Arboristen har indtil<br />

videre mærket over 1200 af<br />

byens træer i sommer. Dobbelt<br />

så mange som i fjor. Og der er<br />

kun tale om kommunens parker<br />

og gader. På private grunde<br />

findes mindst lige så mange<br />

smittede og døde træer.<br />

Tiltagene mod elmesygen er<br />

delvist et økonomisk spørgs-<br />

Foto fra 1980’erne? Nej fra sommeren 2007 i Skåne.<br />

mål. I dette års budget for<br />

Park- og Naturkontoret er der<br />

afsat 900.000 Skr. De rækker<br />

ikke langt. Kommunens parkinspektør<br />

mener at det kommer<br />

til at koste mindst det<br />

dobbelte. Man bliver nødt til<br />

at tage penge fra andre aktiviteter.<br />

Sikkerheden må prioriteres.<br />

Han siger samtidig at kan<br />

man redde elmene i måske 30<br />

år mere, så er der håb. Naturen<br />

har jo en formåen til at udvikle<br />

visse træindivider til at<br />

beskytte sig hvis de får tid nok<br />

til det. Den chance er næppe<br />

stor, så hurtigt som smittespredningen<br />

nu løber. ❏<br />

FORFATTER. Lars Christoffersen er<br />

driftsmedarbejder i Københavns<br />

Kommune, Center for Park & Natur.<br />

NORMER OG VEJLEDNING FOR<br />

ANLÆGSGARTNERARBEJDE 2006<br />

NOVA06<br />

GRUNDLAGET<br />

Bestilling<br />

www.danskeanlaegsgartnere.dk<br />

eller amp@dag.dk<br />

DANSKE ANLÆGSGARTNERE<br />

GRØNT MILJØ 7/2007 41


Hybenrosen i fri udfoldelse<br />

I klitter er Rosa rugosa en smuk, men brutal plante der skaber biologisk fattige<br />

monokulturer. Den breder sig mere og mere - og bekæmpelse bliver mere og mere aktuel.<br />

Det kan umiddelbart være<br />

svært at fatte at rynket rose,<br />

Rosa rugosa, er et problem i<br />

det danske landskab. Den har<br />

smukke blomster og hyben og<br />

er ikke farlig som bjørnekloen.<br />

Den er meget tolerant over for<br />

mager jord, tørke, salt og frost<br />

og kan gro i næsten det rene<br />

sand. Derfor er hybenrosen -<br />

som den også kaldes - meget<br />

værdsat i sommerhusområder<br />

hvor den er blevet en af sommerlandets<br />

karakterplanter til<br />

både læ og pryd.<br />

Problemet er bare at den<br />

breder sig vildt og udkonkurrerer<br />

de andre planter i klitter<br />

og strandoverdrev hvor den<br />

hævder sig som ingen anden.<br />

Den oprindelige varierede,<br />

men sarte flora trænges tilbage,<br />

og artsdiversiteten falder.<br />

Dét er et af hovedproblemerne<br />

med de såkaldte invasive<br />

plantearter der er taget ud af<br />

deres oprindelige miljø et helt<br />

andet sted i verden og har<br />

fundet et paradis uden de naturlige<br />

fjender der ellers holdt<br />

dem i skak.<br />

Rynket rose er en af de arter<br />

42<br />

som <strong>Miljø</strong>ministeriet har kategoriseret<br />

som invasiv, og som<br />

derfor skal bekæmpes. Det er<br />

faktisk forudsætningen for at<br />

opnå den gunstige bevaringsstatus<br />

som kræves i EU-habitatområder.<br />

Hvorfor og hvordan redegøres<br />

der for i ‘Rynket rose (Rosa<br />

rugosa) i Danmark’ der er er<br />

en rapport fra en workshop på<br />

Københavns Universitet i september<br />

sidste år. Workshoppen<br />

mere end antyder at uden<br />

direkte bekæmpelse, vil rynket<br />

rose bemægtige sig klitterne<br />

nærmest fuldstændigt. Den<br />

virkelige invasion venter hvis vi<br />

ikke gør noget.<br />

Effektiv havspredning<br />

Rynket rose stammer fra kystområder<br />

i det nordlige Østasien<br />

hvor klimaet minder om<br />

det nordeuropæiske. Her indgår<br />

arten i et samspil med andre<br />

urte- og buskarter. Nogle<br />

af dem findes også i Nordeuropa<br />

eller har nære slægtninge<br />

der gør. For så vidt er det<br />

mærkeligt at rynket rose optræder<br />

så monokulturelt. For-<br />

klaringen kan måske være at<br />

rynket rose i sit hjemsted også<br />

presses mere af insekter, svampe<br />

og sygdomme som ikke findes<br />

i Nordeuropa. Nogle steder<br />

i Østasien er rynket rose sågar<br />

rødlistet som en truet art.<br />

Rynket rose formerer sig<br />

mest med lange krybende<br />

jordstængler der længe opretholder<br />

forbindelse mellem moder-<br />

og datterskud. Et krat af<br />

rynket rose er som et træ uden<br />

stamme - kun med rødder og<br />

krone. Men rynket rose sætter<br />

også mange frø. Både frugter<br />

og frø spredes af dyr og havstrømme.<br />

Hele hyben flyder<br />

fint i op til ti måneder uden at<br />

frøenes spireevne går tabt.<br />

Rynket rose blev indført til<br />

Europa kort før 1800. Fra sidst<br />

i 1800-tallet blev den konstateret<br />

som vildtvoksende i Danmark<br />

og andre nordeuropæiske<br />

lande. Rosa rugosa er indgået<br />

i meget forædlingsarbejde,<br />

men det er former tæt på<br />

vildformen der er plantet langs<br />

kyster og derfra naturaliseret.<br />

Det er gået stærkt de sidste 50<br />

år, i takt med med udviklingen<br />

På fyrpasser Knud Hammekens strandoverdrev syd for Sejerø Fyr dækkede rynket rose indtil 2003 cirka 1600<br />

m 2 . Mekanisk rydning og kemisk bekæmpelse af opvæksten har helt fjernet buskene. På skrænterne op mod<br />

fyret breder planter sig stadig. Foto fra rapporten.<br />

af sommerhusområderne hvor<br />

hybenrosen er plantet og ophøret<br />

med husdyrgræsning på<br />

strandenge og klitter.<br />

Især ses rynket rose på de relativt<br />

beskyttede kyster hvor<br />

frøspredningen i vandet kommer<br />

til sin ret. På den jyske<br />

vestkyst er planten kun et begrænset<br />

problem nær sommerhusbebyggelser.<br />

Endnu.<br />

For når rynket rose ikke vokser<br />

ved alle strande er det kun<br />

fordi den ikke har spredt sig<br />

dertil endnu. Planten er<br />

‘spredningshæmmet’ som det<br />

hedder på botanisk sprog. Ikke<br />

jordbundshæmmet.<br />

Såningsforsøg i Thy viser at<br />

rynket rose let etablerer sig i<br />

vestkystens klitter, både i den<br />

hvide og den grå. Den har bare<br />

hidtil haft problemer med<br />

at få ført sine frø frem fordi<br />

den ellers effektive havspredning<br />

stækkes på stærkt eksponerede<br />

kyster. Her sker spredningen<br />

derfor udelukkende<br />

via dyr der spreder frøere og<br />

mennesker der planter. Og det<br />

går langsommere.<br />

Begrænset dokumentation<br />

Der er ikke landsdækkende<br />

opgørelser der viser den nuværende<br />

udbredelse. Dog viser<br />

den statslige overvågning af<br />

naturtyper - som habitatdirektivet<br />

kræver - at forekomsten<br />

af rynket rose er ‘massiv’ i klitter<br />

og i overdrev, og at den<br />

her truer den naturlige flora. I<br />

andre naturtyper forekommer<br />

rynket rose til gengæld kun<br />

sparsomt eller slet ikke.<br />

De arter der især er truet er<br />

arter som rød svingel, sandstar,<br />

hjælme, engrapgræs, revling,<br />

gul snerre, almindelig hønsetarm,<br />

smalbladet høgeurt og<br />

mælkebøtte. Denne række er<br />

top-10 blandt de arter der forekommer<br />

sammen med rynket<br />

rose i den statlige overvågning<br />

af naturtyper.<br />

Både tyske og danske analyser<br />

viser at rynket rose hæmmer<br />

den naturlige klitvegetation<br />

og skaber et fattigere<br />

GRØNT MILJØ 7/2007


Strandkålen er der stadig, men bagved truer den rynkede rose. Fra Lyø. Foto: Lars Gejl, Scanpix.<br />

plantesamfund, især i den grå<br />

klit. Det skyldes ikke mindst sin<br />

ret effektive beskygning. Analyser<br />

på Ølsemagle Revle ved<br />

Køge Bugt viser dog også at<br />

rynket rose hæmmes af sine<br />

egne effekter: klitten stabiliseres<br />

og jordens indhold af næring<br />

og organisk materiale hæves,<br />

bl.a. fordi de enkelte skud<br />

normalt ikke bliver over seks år<br />

og hurtigt indgår i omsætningen.<br />

Der bliver nu mere plads<br />

til næringskrævende arter<br />

samtidig med at rynket rose<br />

falder hen med døde grene og<br />

lave skud. Det kan også jordtræthed<br />

og sygdomme medvirke<br />

til. Det tyder alt sammen<br />

på at rynket rose kan have pionérplantens<br />

midlertidige rolle,<br />

men i alle tilfælde forsvinder<br />

den oprindelige vegetation.<br />

At rynket rose gør floraen<br />

fattigere bekræftes i simple<br />

målinger på Mols hvor en naturvejleder<br />

satte naturskoleelever<br />

i gang med praktisk biologi.<br />

Resultaterne viser at der<br />

er færre plantearter i rosenkrattet<br />

end udenfor. Og de arter<br />

der trods alt klarer sig i<br />

rosenkrattet, er der meget<br />

længere imellem inde i krattet<br />

end uden for.<br />

Forsøg med bekæmpelse<br />

Rynket rose er i Danmark bekæmpet<br />

med flere forskellige<br />

metoder, og generelt har det<br />

vist sig at græs- og urtevegetationen<br />

har været ret hurtigt<br />

til at indfinde sig igen.<br />

Ved Bisserup ved Næstved<br />

lod man i 2002 en gravemaskine<br />

fjerne roser og rødder fra<br />

Rydning af rynket rose ved Tisvildeleje. En gravemaskine graver<br />

rødderne oop med en specialskovl der sier sandet fra. Senere graves<br />

roser og rødder dybt ned i sandbunden. Foto fra rapporten.<br />

et godt 1 ha stort strandoverdrev.<br />

Plantematerialet blev<br />

brændt. Genopvækst og bevoksningen<br />

på strandvolden<br />

blev dog fjernet kemisk med<br />

glyphosat. Siden har en grønthøster<br />

klaret arbejdet for at<br />

udpine jorden.<br />

I den hvide klit ved Tisvildeleje<br />

blev rosen også gravet op<br />

med rod. Her var gravemaskinen<br />

monteret med en specialskovl<br />

der kunne si sandet fra<br />

rødderne. Alle plantedele blev<br />

gravet ned i flere meter dybe<br />

huller. I teorien er det en éngangsbehandling,<br />

men effekten<br />

af behandlingen, der udførtes<br />

i marts 2007, er endnu<br />

ikke bedømt.<br />

Ulempen ved gravning er at<br />

man kan skade den øvrige vegetation<br />

og fauna og efterlade<br />

et manipuleret terræn. Det<br />

anses dog for et begrænset<br />

problem i en dynamisk naturtype<br />

som den hvide klit hvor<br />

sandflugten alligevel hurtigt<br />

sletter sporene.<br />

I stedet for at grave, kan<br />

man slå. Så bevarer man terræn<br />

og skader ikke den flora<br />

man vil bevare. Men det kræver<br />

flere indgreb før rosen er<br />

udsultet. Formentligt hele 5-10<br />

indgreb pr. sæson lyder praktiske<br />

erfaringer fra Usserød Ådal<br />

hvor em engageret privatperson<br />

var med.<br />

På et strandoverdrev i<br />

Hornsherred indledte man<br />

med buskrydder og fulgte op<br />

med slagleklipper, tre behandlinger<br />

første år, dernæst en om<br />

året. Håbet var bl.a. at svække<br />

roserne ved at flosse stammerne<br />

maksimalt så svampe kunne<br />

overtage bekæmpelsen. Rosen<br />

viste sig dog at være god til at<br />

indkapsle angreb.<br />

Græsning kan virke forebyggende<br />

i rosens etableringsfase,<br />

men græssende dyr kan ikke<br />

gøre så meget ved en etableret<br />

bestand. Selv når græsningen<br />

er intensiv kan rynket rose<br />

sætte frugt i meget lav højde.<br />

Hvis mekanisk bekæmpelse og<br />

græsning skal være effektiv, er<br />

der også den ulempe at andre<br />

plantearter hæmmes.<br />

Erfaringerne med pesticider<br />

(glyphosat) er blandede, men<br />

problematiske på grund af aftalen<br />

om så vidt muligt at undgå<br />

pesticider på offentlige arealer.<br />

Biologisk bekæmpelse<br />

med insekter og svampe er en<br />

mulighed der endnu ikke er<br />

afprøvet.<br />

Koldt vand i blodet<br />

I rapporten slås også koldt<br />

vand i blodet. Hybenkrattene<br />

er ikke helt rene monokulturer<br />

og de får tilsyneladende et naturligt<br />

henfald. Nogle steder<br />

indvandrer rosen på næsten<br />

bar forstrand uden at fortrænge<br />

eksisterende vegetation.<br />

Andre steder ville arter som<br />

brombær og slåen have overtaget<br />

arealet hvis ikke rynket<br />

rose gjorde det. Rynket rose er<br />

måske også den art der bedst<br />

kan overleve den voldsomme<br />

dynamik på en erosionskyst -<br />

herunder de oversvømmelser<br />

der åbenbart bliver flere af.<br />

Alligevel er rynket rose et<br />

problem og kan blive det mange<br />

andre steder. Workshoppen<br />

anbefaler derfor mere dokumentation<br />

og overvågning og<br />

at første prioritet i forvaltninger<br />

er at forebygge indvandring<br />

i områder hvor rosen<br />

ikke allerede er. Der bør f.eks.<br />

ikke være frøkilder i særligt<br />

sårbare områder - heller ikke<br />

fra sommerhusgrunde hvis ejere<br />

der bør tales med. Desuden<br />

anbefales national handlingsplan<br />

hvor de offentlige myndigheder<br />

‘fejer for egen dør’<br />

først. sh<br />

KILDE<br />

Rynket rose (Rosa rugosa) i Danmark.<br />

Rapport fra workshop på Biologisk Institut,<br />

Københavns Universitet 5.-6.<br />

september 2006. Biologisk Institut,<br />

Københavns Universitet; Skov & Landskab,<br />

Københavns Universitet, Skovog<br />

Naturstyrelsen.<br />

GRØNT MILJØ 7/2007 43


44<br />

KURSER & KONFERENCER<br />

SEPTEMBER<br />

Livsstil & Landskab. Kerteminde<br />

17/9. 1200 kr. SL.<br />

Bruger- og planteskoletræf. Årslev,<br />

Fyn, 20/9. DJF.<br />

International Federation for<br />

Housing and Planning. København<br />

23-26/9.<br />

www.ifhp2007copenhagen.dk.<br />

Arr.: IFHP, <strong>Miljø</strong>ministeriet m.fl.<br />

3D-arbejdsmetode i terræn. København<br />

28/9, 5/10, 12/10, 26/10<br />

kl. 9-17 plus projekt. Indgår i parkdiplomuddannelsen.<br />

10.000 kr. SL.<br />

OKTOBER<br />

Kortdage. Nordic GIS Conference.<br />

Herning 1-3/10. 3 dage a<br />

1800 kr. eller 4500 kr. i alt. GD.<br />

Sprængning i skov og landbrug.<br />

Nødebo 1-5/10. 10.500 kr.<br />

SL.<br />

Vurdering af virkninger på miljøet.<br />

Vejle 3-4/10. 7650 kr. VEU.<br />

Trivsel og teamwork. Projektgranskning.<br />

København 4/10. For<br />

medl. af Danske Anlægsgartnere.<br />

1450 kr. Arr.: ProVerte/DAG.<br />

Det lange lys. Det 57. byplanmøde.<br />

Sønderborg 4-5/10. 4350-<br />

5800 kr. DB.<br />

Landskabsarkitektur i Finland.<br />

Rejse 4/10-7/10. DL.<br />

Træklatreinstruktørkursus 2.<br />

Nødebo 8-12/10. 4800 kr. SL.<br />

K A L E N D E R<br />

Vand i byen. Danmark som<br />

showcase. København 26/11.<br />

1800/2400 kr. SL.<br />

Communication in Urbanised<br />

Forestry and Green-space Management.<br />

Nødebo 26-30/11.<br />

11.500 kr. SL.<br />

Nedskæring fra lift. Nødebo 9/<br />

10. 2900-3700 kr. SL.<br />

Kvarterløft - Ten years of Urban<br />

Regeneration. København 10-12/<br />

10. BP, Integrationsministeriet.<br />

www.bdp.dk/iur.htm.<br />

Træklatreinstruktørkursus 3.<br />

Nødebo 11-12/10. 2100 kr. SL.<br />

Bytræsseminar 2007. Frederiksberg<br />

11/10. 1500/2000 kr. SL, DTF.<br />

Syn og skøn. Middelfart 23-24/<br />

10. BC.<br />

Vejvisning for cyklister, ridende,<br />

vandrere og handicappede.<br />

Middelfart 23-24/10. 7650 kr. VEU.<br />

By og land. Køge 25-26/10.<br />

4950-6699 kr. DB.<br />

Udformning af gader og pladser.<br />

Odense 31/10. 7650 kr. VEU.<br />

Den kreative by. Malmø, okt. DB.<br />

NOVEMBER<br />

Vurdering af virkninger på miljøet.<br />

Taastrup 7/11. DB.<br />

Rydning af større træer i parker<br />

og grønne områder. Nødebo 20-<br />

22/11. 5500-7200 kr. SL.<br />

DECEMBER<br />

<strong>Miljø</strong>vurdering af planer og programmer.<br />

Odense 4-5/12.<br />

ANDRE KURSER<br />

AMU-kurser: Bestil 3F’s ‘Vejviser -<br />

ud i det grønne’. Tlf. 8892 2704.<br />

flemming@3f.dk.<br />

Parkdiplom: Se<br />

www.sl.life.ku.dk/efteruddannelse.<br />

Lederuddannelse 2007 for medarbejdere<br />

ved kirker og kirkegårde.<br />

Modul 1 (Lederrollen), 8-10/<br />

10. 9950 kr. Modul 2 (Du og dine<br />

medarbejdere), 29-31/10. 10.850<br />

kr. Modul 3 (Lederens ressourcer),<br />

24-26/9. 10.850 kr. Alle i Vissenbjerg,<br />

Fyn. FDK.<br />

DB Dansk Byplanlaboratorium. www.byplanlab.dk. T 3313 7281.<br />

BC Byggecentrum. www.byggecentrum.dk. T 7012 0600.<br />

DAG Danske Anlægsgartnere. www.danskeanlaegsgartnere.dk. T 3386 0860.<br />

DJF Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, AU. www.agrsci.dk. T 8999 1900.<br />

DL Danske Landskabsarkitekter. www.landskabsarkitekter.dk. T 3332 2354.<br />

DTF Dansk Træplejeforening. www.dansk-traeplejeforening.dk. T 4914 0802.<br />

FDK For. af Danske Kirkegårdsledere. www.danske kirkegaarde.dk. T 4586 0584<br />

GD Geoforum Danmark. www.geoforum.dk. www.kortdage.dk.<br />

KPN Kommunale Park- og Naturforvaltere. www.parkognatur.dk.<br />

LAF Landskabsarkitekternes Forening. www.jordbrugsakademikerne.dk.<br />

SL Skov & Landskab, KU. www.SL.life.ku.dk. anyc@life.ku.dk. T 3528 1623.<br />

VEU Vejsektorens Efteruddannelse (Vej-EU). www.vej-eu.dk. T 4630 7168.<br />

Støtte til lokalt<br />

grønt partnerskab<br />

I 2007-2009 giver <strong>Miljø</strong>ministeriet<br />

årligt tilskud på 10-15 mio.<br />

kr. til lokale grønne partnerskaber<br />

i det åbne land. De kan<br />

bl.a. dreje sig om naturopretning,<br />

skovrejsning, anlæg af<br />

stier og rekreative korridorer,<br />

etablering af skov- og naturbørnehaver,<br />

skov- og naturlegepladser,<br />

frilufts- og sundhedsarrangementer<br />

og formidling.<br />

Projekterne skal bidrage<br />

til at skabe lokalt ansvar for<br />

naturen og borgerne skal involveres<br />

så de får mest mulig<br />

naturoplevelse. Projektet skal<br />

være et ligeværdigt og forpligtende<br />

samarbejde hvor alle<br />

parter - f.eks. stat, kommuner,<br />

borgergrupper, virksomheder,<br />

institutioner og foreninger -<br />

bidrager med penge, arbejdskraft<br />

mm. Dertil komemr at<br />

<strong>Miljø</strong>ministeriets tilskud højst<br />

kan være 50%. Ordningen er<br />

relevant for f.eks. borgergrupper,<br />

lokale ildsjæle, skoler mv.<br />

Ansøgninger behandles løbende<br />

og pengene fordeles efter<br />

‘først til mølle’-princippet.<br />

www.skovognatur.dk.<br />

GRØNT MILJØ 7/2007


Vinderforslag for Arne Bech Poulsen i Lemvig. Det er lavet af et konsortium af Pluskontoret A/S, Schønherr<br />

Landskab k/s, Rambøll A/S, MT Højgaard, Poul Erik Nielsen, Karl Vestergaard Nielsen og Bjarne K. Petersen.<br />

Farvel til den gamle firlængede gård<br />

Farvel til den firlængede gård,<br />

til knopskyderier og tilfældigt<br />

byggeri på landet. I hvert fald<br />

følge forslagene fra Realdanias<br />

idékonkurrence om fremtidens<br />

landbrugsbyggeri hvor 18<br />

konsortier har vist hvordan<br />

landbrug og landskab kan forenes<br />

og landbrugsproduktion<br />

kan gå hånd i hånd med hensyn<br />

til dyr, mennesker og miljø.<br />

Udgangspunkter var seks<br />

konkrete landbrug med planer<br />

om nybyggeri. Her er det meningen<br />

at vinderforslagene<br />

skal realiseres efter at de bearbejdet.<br />

Som de er nu er vinderprojekterne<br />

nemlig betydeligt<br />

dyrere end traditionelt<br />

landbrugsbyggeri, fastslår<br />

dommerkomitéen.<br />

„Vi står nu med en samling<br />

nyskabende og perspektivrige<br />

ideer der kan danne skole for<br />

fremtidens landbrugsbyggeri,“<br />

siger Hans Peter Svendler, di-<br />

rektør i Realdania. Projekterne<br />

beskriver dommerkomiteen<br />

som visionære i forhold til<br />

f.eks. materialer, udformning,<br />

funktionalitet og logistik. Man<br />

kan f.eks. se vandrestier på taget<br />

af en lade, underjordiske<br />

grisestalde med drivhus oven<br />

på og læskærme formet som<br />

en spiral i landskabet. Det kniber<br />

mere med at indarbejde<br />

dyrevelfærd og arbejdsmiljø.<br />

Se www.fremtidsgaarde.<br />

Specialfliser i beton<br />

Giv input til vandog<br />

natura-planer<br />

Som led i EU’s indsats for at<br />

sikre og forbedre Europas natur<br />

og miljø skal <strong>Miljø</strong>ministeriet<br />

udarbejde vandplaner -<br />

der skal sikre grundvand,<br />

vandløb, søer og fjorde - og<br />

Natura 2000-planer der skal<br />

bevare og oprette de internationale<br />

naturområder. Ministeriet<br />

inviterer alle - borgere,<br />

kommuner, regioner og interesseorganisationer<br />

- til at<br />

komme med idéer og forslag<br />

til projekter og aktiviteter der<br />

kan forbedre vand- og naturområderne.Indkaldelsesperioden<br />

er 22. juni-22. december.<br />

„Alle idéer og forslag vil blive<br />

læst og vurderet. Vi kan ikke<br />

love personligt svar til alle,<br />

men en sammenfatning af indsendte<br />

idéer og forslag kan ses<br />

på nettet i første kvartal af<br />

2008,“ oplyser ministeriet. Når<br />

planerne i 2009 er vedtagne,<br />

skal kommunerne gennemføre<br />

dem via handleplaner. Senest i<br />

2012 skal arbejdet være i<br />

gang. Se basisanalyser, data og<br />

mere stof om planlægningen<br />

på www.vandognatur.dk.<br />

Aarhus Cementvarefabrik er leverandør af mange<br />

forskelligartede specialfliser og andre specialprodukter i<br />

beton.<br />

Kontakt os for nærmere information omkring vore<br />

muligheder.<br />

Aarhus Aarhus Cementvar Cementvarefabrik<br />

Cementvar efabrik A/S A/S<br />

A/S<br />

Møgelgårdsvej/Flinthøj 1 • 8520 Lystrup<br />

Tlf. 86 22 12 33 • Fax 86 22 67 27<br />

www.aarhuscementvarefabrik.dk<br />

GRØNT MILJØ 7/2007 45


BRANCHE<br />

Det offentlige er<br />

dårlige betalere<br />

7 ud af 10 virksomheder i byggebranchen<br />

oplever at de offentlige<br />

myndigheder ikke betaler<br />

til tiden. Desuden undlader<br />

4 ud af 5 at opkræve renter<br />

eller gebyr, oplyser Dansk<br />

Byggeri på grundlag af en ny<br />

undersøgelse. Det koster ifølge<br />

arbejdsgiver- og brancheorganisationen<br />

årligt byggeerhvervet<br />

et trecifret millionbeløb.<br />

„Den offentlige myndighed<br />

har som alle andre en forpligtelse<br />

til at overholde aftalte<br />

betalingsfrister - en forpligtigelse<br />

de vælger at ignorere.<br />

Noget tyder på at der skal<br />

strammes gevaldigt op på procedurer<br />

og håndtering af det<br />

offentliges betalinger,“ siger<br />

Michael H. Nielsen, direktør i<br />

Dansk Byggeri. Han oplyser at<br />

virksomhederne undlader at<br />

opkræve renter og gebyrer<br />

fordi det offentlige alligevel<br />

ikke betaler, og fordi man er<br />

bange for ikke at blive valgt til<br />

fremtidige opgaver. Man kan<br />

se undersøgelsen ‘Offentlige<br />

myndigheder, overholdelse af<br />

betalingsfrister og erfaringer<br />

med elektronisk fakturering’<br />

på www.danskbyggeri.dk.<br />

Cramo åbner seks<br />

nye afdelinger<br />

Udlejning af maskinel breder<br />

sig mere og mere inden for<br />

entreprenørområdet. Tendensen<br />

er i sommer illustreret af at<br />

en af de store lejere, Cramo,<br />

har udvidet fra 10 til 16 afdelinger<br />

så man er mere jævnt<br />

landsdækkende end før. De<br />

nye afdelinger er i Køge, Slagelse,<br />

Maribo, Esbjerg, Århus<br />

og Holbæk. „Når en virksomhed<br />

vælger at leje materiel,<br />

skal det være let og ligetil.<br />

Derfor er det så vigtigt både<br />

for vore landsdækkende kunder<br />

og for mere lokalt orienterede<br />

kunder at Cramo har et<br />

fintmasket afdelingsnet, så<br />

kunderne altid hurtigt kan få<br />

fat i det udstyr de mangler,“<br />

siger administrerende direktør<br />

Ole Wamsler. I forbindelse<br />

med afdelingsåbningerne er<br />

der købt store masser af nyt<br />

materiel inden for alle typer.<br />

46<br />

Det er mere styringsværktøjer end faglighed parkforvalterne mangler når de skal deltage i naturforvaltningen.<br />

Parkforvalternes forventning lige før<br />

Integration af park og natur var udgangspunkt i undersøgelse af<br />

kundskabsbehov fra Skov & Landskab. Det er styring der efterlyses.<br />

I<br />

de 98 nye kommuner bliver<br />

park- og naturforvaltningen<br />

ofte integreret i samme forvaltning.<br />

Det er i hvert fald en<br />

tydelig tendens når det gælder<br />

driftssiden (materielgården),<br />

mens tendensen er derimod<br />

mere diffus for planlægningsog<br />

bestillersiden (rådhuset).<br />

Det viser en forventningsundersøgelse<br />

som Skov & Landskab<br />

gennemførte blandt 114<br />

medlemmer i Kommunale<br />

Park- og Naturvaltere i december<br />

2006, altså lige før kommunalreformen<br />

trådte i kraft.<br />

Ved denne reform overtog<br />

kommunerne det meste af<br />

amternes naturforvaltning.<br />

Blandt de adspurgte svarede<br />

76. Deres oplysninger svarer til<br />

at 70% af de ikke fusionerede<br />

kommuner har sammenlagt<br />

forvaltningen af park og natur<br />

eller dele heraf. For de fusionerede<br />

kommuner er tallet<br />

kun 45%. Knap halvdelen af<br />

respondenterne kunne også<br />

melde om nyt navn til deres<br />

organisatoriske enhed. Tendensen<br />

var mere at bruge ‘natur’<br />

end ‘miljø’<br />

Halvdelen af de adspurgte<br />

forventede en uændret grad<br />

af udlicitering. Cirka hver tredje<br />

ventede at der ville komme<br />

mere udlicitering, mens enkelte<br />

mente at der ville kommer<br />

mindre udlicitering end før<br />

kommunalreformen. Det var<br />

især i de sammenlagte kommuner<br />

at der var tiltro til en<br />

forandring.<br />

Sigtet med undersøgelsen,<br />

der publiceres i oktober, er<br />

dog især at afdække viden- og<br />

uddannelsesbehovet i park- og<br />

naturforvaltningerne under de<br />

nye vilkår. Og tendensen er at<br />

behovet mere retter sig mod<br />

ledelse og styring end mod det<br />

mere fagspecifikke. Topscoreren<br />

på de specifikke emner<br />

blev samarbejdsformer efterfulgt<br />

af kvalitetsstyring, ressourcestyring,<br />

GIS, teamledelse,<br />

formidling til interessenter<br />

og dialog med borgere og brugere.<br />

Bundskraber blev kommuneplanlægning.<br />

Resultatet tyder ifølge rapporten<br />

på at de kommunale<br />

forvaltere generelt ser sig godt<br />

udrustede fagteknisk, men<br />

savner ledelses- og styringskundskab<br />

til at løse de faglige<br />

opgaver. Det kan undre at emner<br />

knyttet til integration af<br />

park- og naturdrift ikke udlø-<br />

ser større behov blandt parkfolkene<br />

for uddannelse i f.eks.<br />

Natura 2000 og vandløbsregulativer.<br />

Det bemærkes derfor i<br />

rapporten at der kan mangle<br />

sammenhæng mellem forvalternes<br />

nuværende kompetencer<br />

og de kommende arbejdsopgaver.<br />

De fleste af de topplacerede<br />

uddannelsesbehov kan ifølge<br />

undersøgelsen dækkes ved at<br />

tilpasse eller udvikle Skov &<br />

Landskabs nuværende grundog<br />

efteruddannelser. Hertil hører<br />

bl.a. kandidatuddannelserne<br />

i Urban Forestry and Greening<br />

og landskabsforvaltning,<br />

skov- og landskabsingeniøruddannelsen<br />

og parkdiplomuddannelsen.<br />

I disse uddannelser<br />

indgår servicekonceptet Hel-<br />

Park der omfatter flere af de<br />

højt vægtede emner. sh<br />

KILDE<br />

Karsten Kring (2007): Park og natur<br />

ved starten af ny kommunestruktur.<br />

Arbejdsrapport. Skov & Landskab<br />

2007. Publiceres på www.sl.life.ku.dk/<br />

publikationer i løbet af oktober.<br />

FORVENTNING TIL UDLICITERINGENS OMFANG<br />

blandt parkforvaltere efter kommunalreformen<br />

Større grad (21)<br />

Uændret grad (38)<br />

Mindre grad (5)<br />

Ved ikke (7)<br />

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%<br />

Tallet i parantesen angiver antallet af respondenter.<br />

GRØNT MILJØ 7/2007


Spedalsø Beton er<br />

nu en del af IBF<br />

Spedalsø Betonvarefabrik i<br />

Horsens ejes ikke længere af<br />

den franske Colas-koncern,<br />

men er i foråret solgt til IBF Betonvarer.<br />

Fabrikken i Horsens<br />

nedlægges, men kun at opføres<br />

en ny fabrik i Lund uden<br />

for Horsens med meget mere<br />

plads og en mere moderne<br />

produktion. Der er desuden afdelinger<br />

i Odder, Tønder, Sønderborg<br />

og Risskov. IBF har<br />

gennem årene opkøbt en række<br />

danske betonvarefabrikker.<br />

IBF der indledte sit virke i<br />

1960, har nu produktion på 19<br />

fabrikker i danske byer foruden<br />

to polske fabrikker.<br />

<strong>Grønt</strong>torvet i Valby flytter. Det<br />

er nu helt sikkert efter en ekstraordinær<br />

generalforsamling<br />

blandt <strong>Grønt</strong>torvet København<br />

Holdings 156 medlemmer.<br />

Efter reglerne skulle<br />

mindst 90% stemme for et<br />

salg. Det gjorde 91,6%. Samtidig<br />

blev der givet grønt lys for<br />

at opføre et nyt og større handelscenter<br />

for blomster, fødevarer<br />

mv. i Høje Taastrup på<br />

en 22 ha stor grund. Det ny<br />

center, der foreløbig har fået<br />

navnet ‘Det ny <strong>Grønt</strong>torv’, skal<br />

efter planen også omfatte<br />

kød- og fiskegrossister. Købe-<br />

Nye branchekoder<br />

til alle firmaer<br />

1. januar 2008 indføres ‘Dansk<br />

Branchekode 2007’ (DB07)<br />

hvorefter alle virksomheder får<br />

nye branchekoder. De kan ses<br />

på www.cvr.dk. DB07 er udarbejdet<br />

af Danmarks Statistik<br />

i samarbejde med brugere og<br />

erhvervsorganisationer fordi<br />

EU’s brancheklassifikation er<br />

revideret. Koderne bruges<br />

mest til statistiske, men også til<br />

administrative og forretningsmæssige<br />

formål. De fleste firmaer<br />

skal ikke gøre noget i<br />

forbindelse med ændringen.<br />

Andre skal udfylde et skema<br />

fra Danmarks Statistik. Læs<br />

mere på www.dst.dk/DB07.<br />

Til minde om Ivan Larsen<br />

Forbundsformand i Kolonihaveforbundet siden 1985, Ivan<br />

Larsen, døde den 1. juni, 70 år gammel. Han var fra Ålborg,<br />

men kom til København i 1963 og fik kolonihave i haveforeningen<br />

Højvænge i Ballerup. Ud over at være kolonihavebevægelsen<br />

en stærk støtte af den gamle skole, var han også<br />

bredt engageret i grøn fagpolitik, bl.a. Have & Landskabsrådet.<br />

Et af Ivan Larsens store øjeblikke var vedtagelse af<br />

Kolonihaveloven i 2001.<br />

Det 15 ha store <strong>Grønt</strong>torv i Valby skal være bolig- og erhvervsområde.<br />

<strong>Grønt</strong>torvet flytter til Høje-Taastrup<br />

ren til de 15 ha i Valby er allerede<br />

fundet. Det er CVM Development,<br />

et udviklingsselskab<br />

ejet af Hoffmann ejendomme<br />

og kapitalfonden Carlyle<br />

Europe Real Estate. De skal<br />

ifølge Gartnertidende betale<br />

mindst en milliard for grunden<br />

der skal udvikles med boliger<br />

og erhverv. Dermed skulle der<br />

være midler til at opføre Det<br />

ny <strong>Grønt</strong>torv hvor der regnes<br />

med at opføre 88.000 m 2 under<br />

tag. Det skal efter planen<br />

stå færdigt i 2011.<br />

KILDE. Palle Dahl: Historisk dag.<br />

Gartnertidende 2.8.2007.<br />

Golf i storslået natur. En match mod værterne var indlagt i besøget.<br />

Nordisk anlægsgartnertræf på Island<br />

9.-12. august mødtes anlægsgartnere<br />

fra Island, Finland,<br />

Sverige, Norge og Danmark på<br />

Island for at afholde møde i<br />

‘Nordisk Præsidium for Anlægsgartneri’<br />

og samtidig fejre<br />

at den islandske anlægsgartnerforening<br />

‘Meisteri’ fyldte<br />

40 år. Der var i denne forbindelse<br />

lagt et spændende fagligt<br />

og socialt program for deltagerne<br />

som kom godt rundt<br />

på øen og bl.a. så på anlæg,<br />

landskab, planteskole og kirkegårde.<br />

I det hele deltog<br />

knap 50 anlægsgartnere i arrangementet<br />

heraf 12 fra Danmark.<br />

Danske Anlægsgartneres<br />

Golfsektion var indbudt til<br />

at deltage i en match mod et<br />

udvalgt hold fra Island, og<br />

man benyttede samtidig lejligheden<br />

til at se en række af de<br />

meget krævende golfbaner,<br />

som er anlagt i den storslåede<br />

natur. I forbindelse med det<br />

nordiske træf var der skifte på<br />

pladsen som formand for Nordisk<br />

Præsidium idet Jouko<br />

Hannonen fra Finland efterfulgte<br />

Espen Bjerke fra Norge.<br />

Stephan Falsner<br />

Jouko Hannonen, ny finsk formand<br />

for Nordisk Præsidium.<br />

PERFEKT KLIPPERESULTAT,<br />

HURTIG, ROBUST.<br />

Når man klipper græs med Walker Mower opnår man et klipperesultat nær det<br />

perfekte. Desuden kan du reducere din klippetid med ca. halvdelen i forhold til<br />

en almindelig havetraktor.<br />

Det er ikke til at tro på før man har oplevet det. Derfor tilbyder vi demonstration af<br />

Walker Mowers, så du kan opleve hvordan en Walker Mower arbejder: hurtigt og<br />

perfekt med eller uden opsamler. Robust, driftsikker og gennemprøvet konstruktion.<br />

Bygget til professionelt brug. Kontakt os for en uforpligtende demonstration.<br />

Se mere på www.walkereu.com.<br />

Yderligere oplysninger samt forhandler anvises,<br />

Hansen & Kiilsholm,<br />

Skibhusvej 51, 5000 Odense,<br />

Tlf. 66117532.<br />

GRØNT MILJØ 7/2007 47


Dom lemper skat<br />

på gulpladebiler<br />

Ny dom fra landsskatteretten<br />

lemper reglerne for hvornår<br />

en gulpladebil betegnes som<br />

et specialindrettet køretøj og<br />

derfor beskattes lettere. I dommen<br />

er en Chrysler Voyager<br />

med vinduer hele vejen rundt<br />

anerkendt som specialindrettet<br />

køretøj for en tømrer. Retspraksis<br />

har ellers været at der<br />

skulle være tale om en lukket<br />

kassevogn. Reglen får betydning<br />

for hvornår det er lovligt<br />

for medarbejdere at have firmabilen<br />

stående på bopælen<br />

uden at værdien af fri bil skal<br />

beskattes. Det kan sænke<br />

håndværkernes omkostninger<br />

fordi medarbejderne ikke skal<br />

spilde tid med at hente og<br />

bringe bilen på virksomhedens<br />

adresse. Trods dommen efterlyser<br />

Håndværksrådet enklere<br />

regler, bl.a. en klar definition<br />

af hvad ‘specialindrettet’ indebærer.<br />

Det er nu op til den lokale<br />

skatteregion at tolke.<br />

Gertrud Jørgensen<br />

professor i byplan<br />

Gertrud Jørgensen er 1. september<br />

2007 ansat som professor<br />

med særlige opgaver inden<br />

for Byplanlægning med fokus<br />

på ‘Den Levende By’ ved Skov<br />

& Landskab. Hun har hidtil været<br />

forskningschef sammesteds<br />

i afdelingen for By- og Landskabsstudier.<br />

Gertrud Jørgensener<br />

arkitekt og ph.d. med<br />

speciale i byplanlægning.<br />

Maskinfolk får ny<br />

direktør og adresse<br />

Brancheforeningen Maskinleverandørerne<br />

har med Michael<br />

Husfeldt fået ny direktør som<br />

afløser Poul S. Kjærgaard. Foreningen<br />

vil også flytte sit sekretariat<br />

til trekantområdet på<br />

en endnu ukendt adresse. Michael<br />

Husfeldt er 43 år, uddannet<br />

HD fra Syddansk Universitet<br />

i Kolding og har sidst været<br />

markeringchef hos LMB Danmark<br />

A/S. Foreningen består af<br />

to sektioner, Entreprenørsektionen<br />

med og Park, Vej & Anlæg<br />

der hver har 17 medlemmer.<br />

En af foreningens igangværende<br />

opgaver er en værkstedscertificering<br />

og en kontrolordning,<br />

herunder register<br />

over maskiner der har været<br />

gennem sikkerhedseftersyn.<br />

48<br />

To studerende i gang med modelbyggeri. En af de klassiske teknikker der er bibeholdt trods it-alderen.<br />

Succesfuld studiestart på ny uddannelse om bydesign<br />

Med et fuldt besat hold på 75<br />

nye studerende har den ny uddannelse<br />

i landskabsarkitektur<br />

og bydesign fået en flyvende<br />

start. Der var endda over dobbelt<br />

så mange ansøgere som<br />

der var pladser til på det første<br />

hold der begyndte 27. august.<br />

Uddannelsen er baseret på<br />

den gamle landskabsarkitektuddannelse<br />

heller ikke savnede<br />

søgning. Den ny uddannelse<br />

har nu to grene: landskab<br />

og bydesign. Bag uddannelsen<br />

står fremdeles Skov & Landskab<br />

- nu på det Biovidenska-<br />

Til minde om Sven-Ingvar Andersson<br />

Landskabsarkitekt Sven-Ingvar<br />

Andersson døde 27. juli, knap<br />

80 år. Dermed har faget mistet<br />

en af sine bedste udøvere og<br />

formidlere. Hvis ikke den bedste.<br />

Han var hurtig til at se stedets<br />

muligheder, analysere og<br />

udnytte dem. Og han var en<br />

glimrende pædagog der kunne<br />

forklare et værk eller en<br />

metode enkelt og præcist så<br />

alle kunne forstå det. Derfor<br />

besad han en stærk, men meget<br />

positiv autoritet. Alle lyt-<br />

Foto: Jakob Boserup/Scanpix 1999.<br />

tede når han sagde noget. Der<br />

var ingen overflødige ord.<br />

Sven-Ingvar Andersson var<br />

landmandssøn fra Skåne. Han<br />

tog afgang fra universitetet i<br />

Lund med botanik og kunsthistorie,<br />

men kom allerede under<br />

studiet ind i landskabsarkitekturens<br />

verden og fik siden<br />

egen tegnestue i Skåne. Med<br />

de tætte nordiske kontakter<br />

belv han tilknyttet Kunstakademiets<br />

Arkitektskole i København.<br />

Her afløste han i 1963<br />

belige Fakultet på Københavns<br />

Universitet. Uddannelsen skal<br />

ifølge Skov & Landskab skabe<br />

kandidater der kan planlægge<br />

byernes udvikling så vi får mere<br />

stimulerende, velfungerende<br />

og miljørigtige omgivelser<br />

end vi har nu.<br />

C.Th. Sørensen som professor<br />

ved Landskabsafdelingen. En<br />

stilling han besad i 30 år.<br />

Samtidig drev han tegnestue<br />

med opgaver over hele Europa.<br />

Listen over projekter er<br />

lang, f.eks Sankt Hans Torv<br />

(København), Karlplatz (Wien)<br />

Gustav Adolf Torv (Malmø)<br />

Museumplein (Amsterdam),<br />

dufthaven i Ronneby og bearbejdningen<br />

af Uranienborg<br />

(Hven). Han blev hædret den<br />

ene gang efter den anden,<br />

bl.a. Eckersberg-medaljen og<br />

C.F. Hansen-medaljen. Hvis der<br />

var nogen i faget der havde<br />

grund til at prale, var det ham.<br />

Men det lå ikke lige til ham.<br />

Sven-Ingvar Andersson blev<br />

også kendt for haven ved sit<br />

sommerhus i fødebyen Södra<br />

Sandby hvor han er begravet.<br />

Haven udtrykker med sine<br />

hække, formklip, lysthus,<br />

blomster og evige foranderlighed<br />

hans grundopfattelse: at<br />

havekunsten er forbindelsen<br />

mellem naturen og mennesket.<br />

Før sin død nåede SIA -<br />

som han kaldtes - heldigvis at<br />

skrive en bog om haven. Den<br />

må vi nu nøjes med at se frem<br />

til. sh<br />

GRØNT MILJØ 7/2007


New Holland med færre importører<br />

CNH-koncernen rydder op i antallet af importører til det danske<br />

marked, oplyser Licitationen. CNH står bag New Holland<br />

der bl.a. er kendt for sine entreprenørmaskiner. CNH har et<br />

dansk datterselskab CNH Danmark A/S, men de tre virksomheder<br />

Runge & Sørensen, S.D. Kjærsgaard og Bay Christensen<br />

har samtidig samarbejdet om import af New Holland-maskiner.<br />

Nu Runge & Sørensen fået opsagt import og forhandling<br />

pr. 31. januar 2008, mens to andre skal fortsætte importen<br />

under et nyt fælles selskab kaldet Bay & Kjærsgaard.<br />

Bobcat købt af<br />

koreanske Doosan<br />

Bobcat bliver koreansk. Doosan<br />

Infracore har overtaget tre<br />

forretningsenheder fra den<br />

amerikanske producent Ingersoll-Rand,<br />

heriblandt Bobcat<br />

der er meget velkendt i entreprenørverdenen,<br />

især for sine<br />

minilæsserne. Ifølge Doosan<br />

skal Bobcat-virksomheden dog<br />

videreføres separat. Og navnet<br />

forsvinder nok heller ikke, vurderer<br />

de danske importører,<br />

Svenningsens og ConenCo.<br />

„Bobcat er så stærkt et brand<br />

på verdensplan at jeg ikke tror<br />

det vil forsvinde,“ siger salgsdirektør<br />

Benny Svenningsen til<br />

Licitationen.<br />

Præmie giver ikke<br />

flere praktikpladser<br />

Det er virksomhedsstruktur, arbejdsopgaver<br />

og tradition som<br />

afgør om en virksomhed tager<br />

lærlinge, fremhæver Dansk<br />

Byggeri efter undersøgelse<br />

blandt sine medlemmer. Derfor<br />

er det ikke givet at regeringens<br />

ny opskrift på at få flere<br />

praktikpladser - en præmie på<br />

20.000 kr. fra Arbejdsgivernes<br />

Elevrefusion - hjælper. Organisationen<br />

mener at de 550 mio.<br />

kr. ordningen koster, er spildt,<br />

og at praktikpladspræmien<br />

det seneste eksempel på en<br />

politiker-uskik med at lave<br />

knopskydninger på AER-konstruktionen.<br />

Klik ind på<br />

www.interforst.dk,<br />

hvor du kan finde alle<br />

de nye lave priser<br />

på markedets<br />

absolut stærkeste<br />

stubfræsere!<br />

Blåkildevej 8, Stubberup,<br />

5610 Assens<br />

Tlf. 64 79 10 75<br />

Fax 64 79 11 75<br />

Mobil 40 56 77 46<br />

info@interforst.dk<br />

Rayco stubfræsere<br />

til discountpriser!<br />

Priseksempler:<br />

RG 13 ii, m. 13 hk Honda motor: 26.800,-<br />

1625 A Super, m. 25 hk Kohler Command motor: 82.500,-<br />

RG 1635, m. 35 hk Vanguard V-Twin motor: 96.250,-<br />

RG 50, m. 49 hk Deutz motor: 227.000,-<br />

RG 66 super 50. Selvkørende. 4-hjulstrukket<br />

m. en 66 hk Deutz dieselmotor: 255.000,-<br />

www.interforst.dk<br />

Vi kan kun sælge hvad vi selv tror på<br />

<br />

GRØNT MILJØ 7/2007 49


gmPUBLIKATIONER<br />

www.danmarksnationalparker.dk.<br />

Skov- og naturstyrelsen<br />

2007.<br />

Beskrivelse af det første udpegede<br />

nationalparkområde i<br />

Thy, bl.a. med inspiration til<br />

naturoplevelser, beskrivelse af<br />

landskabet og tips til bl.a.<br />

overnatning. De øvrige nationalparker<br />

bliver beskrevet i<br />

takt med at de bliver udpeget.<br />

www.vandognatur.dk. <strong>Miljø</strong>minsiteriet<br />

2007.<br />

Specialhjemmeside hvor <strong>Miljø</strong>ministeriets<br />

arbejde med<br />

vandplaner og Natura 2000planer<br />

følges, herunder basisanalyser,<br />

data, målsætninger<br />

og planlægning, bl.a. den<br />

aktualle indkaldelse af idéer<br />

og forslag.<br />

www.naturdata.dk. <strong>Miljø</strong>ministeriet,<br />

Skov- og Naturstyrelsen<br />

2007.<br />

Under det fællesoffentlige<br />

miljøsamarbejde er der oprettet<br />

en særskilt naturdatabase,<br />

hvor kommunale naturdata,<br />

naturovervågningsdata og andre<br />

naturdata er samlet. Dermed<br />

kan alle borgere, foreninger<br />

og myndigheder bruge oplysningerne<br />

som stat og kommuner<br />

har aftalt fremover at<br />

opdatere og vedligeholde.<br />

Udarbejdelse af vandløbsregulativer.<br />

Skov- og Naturstyrelsen<br />

2007 i samarbejde<br />

med Kommunernes Landsforening<br />

og Amtsrådsforeningen.<br />

www.skovognatur.dk.<br />

Opsamling af erfaringer og<br />

ny viden knyttet til vandløbregulativer:<br />

lovgivning, it-værktøjer,<br />

vandløbskvalitet, vandføringsevne,<br />

regulativmetoder,<br />

metoder og frekvenser for<br />

grødeskæring, administrative<br />

forhold, proces for udarbejdelse<br />

af vandløbsregulativer,<br />

offentlighedens inddragelse<br />

samt tilsyn med opfyldelse af<br />

vandløbsregulativets bestemmelser.<br />

Rapporten skal bruges<br />

som inspiration og vejledning<br />

for vandløbsmyndigheder.<br />

Dimensionering af befæstelser<br />

og forstærkningsbelægninger.<br />

Vejdirektoratet<br />

2007. www.vejregler.dk.<br />

Udbygning af vejreglen fra<br />

2005 med nye og forsøgsbaserede<br />

angivelser for cementstabiliseret<br />

grus og sand. Desuden<br />

er der indført ny beregningsmetoder<br />

for frostens nedtrængning<br />

i vejkassen.<br />

50<br />

Plantenavne. Dyrkede og<br />

vilde planter. Af Folmer Arnklit,<br />

Hans Arne Jensen og Jørgen<br />

Jensen. Plantedirektoratet<br />

& Biofolia 2007. 650 sider. 498<br />

kr. www.samfundslitteratur.<br />

Ajourførte videnskabelige<br />

(latinske) navne på 14.700<br />

land-, have- og skovbrugsplanter,<br />

grønsager, frugttræer og<br />

frugtbuske, læge- og giftplanter,<br />

ukrudtsarter og vilde planter.<br />

Mange er også forsynet<br />

med et anbefalet dansk navn.<br />

Bogen erstatter forfatternes<br />

‘Anbefalede plantenavne’ fra<br />

2003. Et ældre alternativ er<br />

fortsat Asger Klougart, Johan<br />

Lange, Eigil Lindgaard og Dorte<br />

Nissens ‘Plantenavne - fra a<br />

til z’ fra 1996.<br />

Gardens of Europe. Af Charles<br />

Quest-Ritson. Garden Art<br />

Press 2007. 382 s. www.amazon.co.uk;<br />

www.plantarum.dk.<br />

Guide til 600 forskellige haver<br />

i Europa, fra Irland til Georgien.<br />

Alle kan besøges. Der er<br />

informationer om åbningstider,<br />

placering mv. Haverne<br />

spænder fra de store klassiske<br />

til de moderne foruden arboreter<br />

og botaniske haver.<br />

Fingerplan 2007. Landsplandirektiv<br />

for hovedstadsområdetsplanlægning.<br />

<strong>Miljø</strong>ministeriet 2007.<br />

105 s. www.skovognatur.dk.<br />

Samlet, overordnet plangrundlag<br />

for de 34 kommuner<br />

i hovedstadsområdet. Planen<br />

omfatter bl.a. byudvikling,<br />

byomdannelse, grønne kiler<br />

og trafikanlæg. Planen videreudviklerstationsnærhedsprincippet<br />

og styrker fingerbystrukturen.<br />

Kommunerne skal<br />

bl.a. bruge det nye landsplandirektiv<br />

i forbindelse med<br />

kommuneplanrevision der skal<br />

være gennemført i 2009.<br />

Room Outside: A New Approach<br />

to Garden Design.<br />

Af John Brookes. Garden Art<br />

Press 2007. 304 s. www.amazon.co.uk;<br />

www.plantarum.dk.<br />

Revideret udgave af forfatterens<br />

‘Room Outside’ fra 1969<br />

hvor haven blev præsenteret<br />

som en brugbar udvidelse af<br />

huset - en synsvinkel der har<br />

slået stærkt an de senere år. I<br />

dette lys gennemgås de basale<br />

elementer for havedesign og<br />

indretning ligesom det vises at<br />

den klassiske havekunst udnyttes<br />

i en moderne have. Stort<br />

format, fotos og store plantegninger.<br />

Ved vandet. Af Gitte Stærbo.<br />

Gyldendal 2007. 200 s. 239 kr.<br />

ww.gyldendal.dk.<br />

Bolig-billedbog om et udvalg<br />

af smukke danske sommerhuse<br />

i alle størrelser, deres indretning,<br />

beboere og livet ved<br />

vandet. Vægten er lagt på de<br />

klassiske sommerhuse hvor arkitekturen<br />

i særlig høj grad<br />

spiller sammen med den omgivende<br />

natur, og hvor livet i<br />

tæt kontakt med vind og vejr<br />

og sol har sat sit præg på indretningsstilen.<br />

Forfatteren er<br />

arkitekt og industriel designer.<br />

The Great Edwardian Gardens<br />

of Harold Peto. Af Robin<br />

Whalley. Aurum Press Ltd<br />

2007. 192 s. www.amazon.co.<br />

uk; www.plantarum.dk.<br />

Harold Peto (1854-1933) var<br />

en af de mest betydningsfulde<br />

havearkitekter i tiden lige før<br />

Gertude Jekyll. Med inspiration<br />

fra den italienske renæssance<br />

skabte han haver med<br />

søjler, rotunder, pergolaer og<br />

vand. Bogen fortæller om disse<br />

haver der ligger i England, Irland<br />

og det sydlige Frankrig.<br />

Bogen er illustreret med gamle<br />

sorthvide billede fra Country<br />

Lifes arkiver.<br />

Trafikdræbte større dyr i<br />

Danmark - kortlægning og<br />

analyse af påkørselsforhold.<br />

Af P.N. Andersen og P.N.<br />

& A.B. Madsen. Faglig rapport<br />

fra DMU nr. 626. Danmarks<br />

<strong>Miljø</strong>undersøgelser 2007.<br />

Registrering af rådyr og andre<br />

større dyr dræbt i trafikken<br />

2003-2006. Risikoen for påkørsler<br />

er størst i skovegne,<br />

tusmørke, og hvor trafikken er<br />

moderat. Problemet kan forebygges<br />

i planlægningen og ellers<br />

dæmpes med faunapassager<br />

kombineret med hegn<br />

samt gode oversigtsforhold lyder<br />

anbefalingen.<br />

Danmarks <strong>Miljø</strong>undersøgelser<br />

Aarhus Universitet<br />

Faglig rapport fra DMU nr. 626, 2007<br />

Trafi kdræbte større dyr i Danmark<br />

– kortlægning og analyse<br />

af påkørselsforhold<br />

GRØNT MILJØ 7/2007


Vejledning om håndhævelse<br />

af Naturbeskyttelsesloven,<br />

Planloven og Byggeloven.<br />

Skov- og Naturstyrelsen<br />

2007. 57 s. www.skovognatur.<br />

dk.<br />

Vejledning der skal hjælpe<br />

tilsynsmyndighederne med at<br />

håndhæve de tre love som de<br />

ser ud efter kommunalreformen<br />

- og især hjælpe kommunerne<br />

til at løse deres nye sager<br />

på natur- og planområdet<br />

effektivt og ensartet. Vejledningen<br />

gennemgår en håndhævelsessag<br />

fra tilsyn/besigtigelse,<br />

til den administrative<br />

håndhævelse og eventuel politianmeldelse.<br />

Vejledningen er<br />

et resultat af det ‘serviceeftersyn’<br />

som miljøminister Connie<br />

Hedegaard iværksatte i 2005<br />

for at se hvordan miljølovgivningens<br />

regler blev forvaltet.<br />

Dansk Cyklist Forbund 2007<br />

Cykelparkeringshåndbog<br />

Cykelparkeringshåndbog.<br />

Af Erik Bølling-Ladegaard og<br />

Pablo Celis. Dansk Cyklistforbund<br />

2007. 98 s.<br />

www.dcf.dk.<br />

Grundig håndbog for planlæggere.<br />

Problemet med de<br />

kaotiske cykelparkeringsforhold<br />

er at området er overset<br />

og præget af tilfældigheder<br />

og hovsaløsninger. Men det<br />

kan løses med mere opmærksomhed,<br />

arealer og penge, lyder<br />

budskabet. Arbejdet, der<br />

er fyldt med billeder og eksempler,<br />

er finansieret af Realdania,<br />

Københavns kommune,<br />

Grundejernes Investeringsfond<br />

og Nykredits Fond.<br />

Nye afløbssystemer samt<br />

omlægninger. Rørcentret,<br />

Teknologisk Institut 2007. 123<br />

s. 300 kr. www.bygnet.dk.<br />

Udbudsparadigma hvis sigte<br />

er at skabe et fælles grundlag<br />

for udbud af nyanlæg af afløb<br />

eller omlægninger af eksisterende<br />

afløb.<br />

Afløbssystemer. Rørcentret,<br />

Teknologisk Institut 2007. 69 s.<br />

200 kr. www.bygnet.dk.<br />

Overblik over undersøgelses-,<br />

måle- og fornyelsesmetoder til<br />

afløbssystemer.<br />

Mød Professionel os på pleje Have og vedligeholdelse & Landskab af vej, - stand have & 122 park<br />

TRAKTORER/LASTTRUCKS<br />

Kraftfuld hydrostatisk redskabsbærer til kommuner og boligselskaber<br />

fra 50 - 95 HK, største udbud af professionelle<br />

redskaber bl.a. rotorklipper op til 4,2 meter.<br />

TRAKTORER<br />

Knækstyrede / reversible traktorer fra<br />

22 - 85 HK med stort tilbehørsprogram<br />

tilpasset dine behov.<br />

MINILÆSSERE<br />

Skridstyrede / Knækstyrede modeller fra 20 - 50 HK benzin/diesel.<br />

Lav egenvægt - stor løftekraft - omfattende tilbehørsprogram.<br />

UNIVERSALTRAKTORER<br />

Toppen indenfor 2-hjulede. Modeller med hydrostatisk fremdrift<br />

- hjulkoblinger- flytbare hjul fra 5 - 21 hk benzin/diesel.<br />

Helårs redskabsprogram<br />

ZERO-TURN GRÆSKLIPPER<br />

Kompakt, hydrostatisk universaltraktor med NUL-venderadius,<br />

midter eller frontmonteret fra 16 - 28 HK, el-start og lysanlæg,<br />

UNIVERSALTRAKTORER<br />

En klassiker , Danmarks meste solgte 2-hjulede traktorer.<br />

Modeller fra 5 - 14 HK benzin /diesel med rekyl- eller elstart,<br />

største helårs redskabsprogram.<br />

STENNEDLÆGNINGSFRÆSER/<br />

VERTIKALSKÆRER/OVERSEEDER/<br />

SÅMASKINER<br />

NÅR KUN DET PERFEKTE RESULTAT ER GODT NOK<br />

Til både 2-/ 4 hjulede<br />

Lyngager 5-11, 2605 Brøndby . Tlf. 4396 6611 . www.hafog.dk<br />

GRØNT MILJØ 7/2007 51


gmPUBLIKATIONER<br />

www.skovognatur.dk, råstoffer<br />

på land. Skov- og Naturstyrelsen<br />

2007. Adgang:<br />

www.skovognatur.dk, faglige<br />

emner, råstoffer.<br />

Vejledningen om administration<br />

af råstofloven på land er<br />

revideret. Hensigten er at lette<br />

forståelsen af loven og give et<br />

overblik over procedurer i forbindelse<br />

med regionernes nye<br />

råstofplaner og kommunernes<br />

behandling af ansøgninger om<br />

indvindingstilladelser. Vejledningen<br />

sigter på planlæggere i<br />

regioner og kommuner samt<br />

sagsbehandlere i kommuner.<br />

www.skovognatur, §3-områder.<br />

Skov- og Naturstyrelsen<br />

2007. Adgang: www.skovognatur.dk,<br />

faglige emner, naturbeskyttelse.<br />

Vejledningen om de beskyttede<br />

naturtyper (§3-områder)<br />

er revideret. Man kan læse om<br />

hvordan naturtyperne er beskyttede,<br />

om deres plante- og<br />

dyreliv og hvordan man passer<br />

på dem. Som noget nyt beskrives<br />

også kommunernes administration<br />

af de beskyttede naturtyper<br />

der omfatter 238.000<br />

lokaliteter med søer, vandløb,<br />

heder, moser, overdrev,<br />

strandenge og ferske enge.<br />

Infinitely Beautiful: The<br />

Dessau Worlitz Gardens<br />

Realm. Af Thomas Weiss.<br />

Frances Lincoln Publishers<br />

2007. 304 s. www.amazon.co.<br />

uk; www.plantarum.dk.<br />

Beretning om haveanlæggene<br />

ved Dessau syd for Berlin,<br />

skabt i 1700-tallet af Prins<br />

Frans von Anhalt Dessau med<br />

den engelske landskabshave<br />

som forbillede. Bogen er fyldt<br />

med fotos af paladser, haveanlæg<br />

og historiske fotos og tegninger.<br />

I 2000 blev haveriget<br />

af Unesco udnævnt til en af<br />

verdens kulturskatte.<br />

52<br />

Målsætning og tilstandsvurdering<br />

af naturen i Natura<br />

2000-områder. <strong>Miljø</strong>ministeriet<br />

2007. Bekendtgørelse.<br />

www.retsinfo.dk.<br />

Ny bekendtgørelse om klassificering<br />

og fastsættelse af mål<br />

for naturtilstanden i Natura<br />

2000-områder træder i kraft<br />

den 15. juli. Den fastlægger<br />

retningslinjer for hvordan målene<br />

for de enkelte områder<br />

udarbejdes, og hvilke muligheder<br />

der er for naturmæssige<br />

afvejninger og prioriteringer.<br />

Bekendtgørelsens bilag er et 5trins<br />

naturtilstandssystem.<br />

Vejledning om landskabet i<br />

kommuneplanlægningen.<br />

Skov- og Naturstyrelsen 2007.<br />

174 s. www.skovognatur.dk.<br />

Med Svendborg Kommune<br />

som eksempel beskrives landskabskaraktermetoden.Landskabet<br />

inddeles i karakteristiske<br />

landskabsrum ud fra naturgrundlag,<br />

kulturgrundlag,<br />

rumlig og visuel fremtoning.<br />

Områderne beskrives og vurderes<br />

og der fastsættes strategiske<br />

og handlingsorienterede<br />

mål for de landskabelige bevaringsværdier.<br />

Resultaterne kan<br />

også indgå i behandlingen af<br />

sager i det åbne land.<br />

Naturforvaltning 2006 - årsberetning.<br />

Skov- og Naturstyrelsen<br />

2007. 15 sider.<br />

www.skovognatur.dk.<br />

Gennemgang af den statslige<br />

naturforvaltnings resultater i<br />

2006. Kort omtale af større<br />

projekter samt nøgletal, bl.a.<br />

med akkumulerede tal over<br />

tid. I 2006 gennemførtes 124<br />

projekter, bl.a. restaurering af<br />

9,4 km vandløb, naturopretning<br />

af 4582 ha, anlæg af 723<br />

km stier samt etablering af<br />

vandhuller, overnatningspladser,<br />

faunapassager o.l.<br />

Byrum for alle. Udfordringer,<br />

konflikter og indsatser.<br />

Af Helle Nørgaard og Sølvi<br />

Børresen. Det Kriminalpræventive<br />

Råd og Statens Byggeforskningsinstitut,<br />

Aalborg<br />

Universitet 2007. 28 s. Ses på<br />

www.sbi.dk.<br />

Otte torve og parker lægger<br />

ryg til en undersøgelse af konflikter<br />

set i forhold til især<br />

tryghedfølelsen. Den er generelt<br />

god nok og kan blive endnu<br />

bedre hvis man går efter<br />

det, men på den anden side<br />

kan man hæmme det liv og<br />

den mangfoldighed man ogsåønsker<br />

i byens rum.<br />

Græsning og høslæt i naturplejen<br />

Rita Merete Buttenschøn<br />

graesningsbog.indd 1 31-05-2007 11:23:36<br />

Græsning og høslet i naturplejen.<br />

Af Rita Merete Buttenschøn.<br />

<strong>Miljø</strong>ministeriet, Skovog<br />

Naturstyrelsen og Skov &<br />

Landskab 2007. 250 s. 299 kr.<br />

www.sl.life.ku.dk.<br />

Overblik over muligheder og<br />

begrænsninger ved græsning<br />

og høslæt som naturpleje.<br />

Græsning og høslæt betragtes<br />

som de vigtigste redskaber til<br />

pleje af lysåbne naturtyper,<br />

men nutidens græsningsdrift<br />

er ikke altid nok til at genoprette<br />

og vedligeholde en god<br />

naturtilstand.<br />

1<br />

www.skovognatur.dk, små<br />

huse i skoven. Skov- og<br />

Naturstyrelsen 2007. Adgang:<br />

www.skovognatur.dk, faglige<br />

emner, friluftsliv, adgang til<br />

naturen.<br />

Offentliggørelse af forslag<br />

og byggetegninger til små<br />

publikumsbygninger på styrelsens<br />

arealer. Det drejer sig primært<br />

om madpakkehuse, bålhytter,<br />

grillhytter, shelters og<br />

toiletbygninger, alt baseret på<br />

enkle konstruktioner og primært<br />

udført i træ. Standarderne<br />

retter sig i første omgang<br />

mod statsskovdistrikterne, men<br />

hensigten er også at de frit<br />

kan anvendes af andre offentlige<br />

myndigheder, private organisationer,<br />

foreninger osv.<br />

Næringsstofdynamik i søer<br />

- med fokus på fosfor, sedimentet<br />

og restaurering af<br />

søer. Af Martin Søndergaard.<br />

Doktorafhandling i naturvidenskab.<br />

Danmarks <strong>Miljø</strong>undersøgelser,<br />

Aarhus Universitet<br />

2007. 72 s. www.dmu.dk.<br />

Aspekter af næringsstofdynamikken<br />

og næringsstoffers<br />

interaktioner med biologiske<br />

forhold i søer. Resultater fra de<br />

fleste danske søtyper med hovedvægt<br />

på de større, lavvandede<br />

søer. Især beskrives forhold<br />

om fosfor - det vigtigste<br />

næringsstof for den økologiske<br />

tilstand i søer. I afhandlingen<br />

beskrives også fysiske, kemiske<br />

og biologiske principper<br />

i forbindelse med renovering<br />

af søer samt problemer knyttet<br />

til indførelsen af EU’s vandrammedirektiv.<br />

Habitat-bekendtgørelse. Bekendtgørelse<br />

nr. 408 af 1. maj<br />

2007 om udpegning og administration<br />

af internationale<br />

naturbeskyttelsesområder<br />

samt beskyttelse af visse arter.<br />

<strong>Miljø</strong>ministeriet 24.5.2007.<br />

Retningslinjer for behandling<br />

af sager efter <strong>Miljø</strong>ministeriets<br />

lovgivning der kan påvirke Natura<br />

2000-områder og de arter<br />

som er generelt beskyttede efter<br />

habitatdirektivet. Principperne<br />

er uændrede, men listen<br />

over lovgivningsområder er<br />

opdateret. Som noget nyt er<br />

der sat rammer for hensynet til<br />

bilag IV-arters yngle- og rasteområder<br />

ligesom direktivets<br />

definitioner på gunstig bevaringsstatus<br />

er indarbejdet. Revideret<br />

vejledning følger.<br />

GRØNT MILJØ 7/2007


Sort bambus skyder igen fra roden<br />

Den sorte bambus kan skyde<br />

igen fra roden året efter at<br />

toppen er død og vissen og alt<br />

liv tilsyneladende er borte. Det<br />

oplyser landskabsarkitekt Jane<br />

Schul fra Det Kgl. Danske Haveselskab<br />

der selv har konstateret<br />

at der er tale om rodskud.<br />

Altså ikke frøplanter.<br />

Men vil de nye rodskud leve eller<br />

dø? Ifølge en bambusproducent<br />

som Jane Schul har talt<br />

med er der blomsteranlæg i<br />

skudspidserne. De vil blomstre<br />

næste år hvorefter planten<br />

dør. De planter Schul har set er<br />

Nedklippet sort bambus med rodskud. Fotos: Jane Schul.<br />

Prima Færdig Bunddække ®<br />

dog tilsyneladende uden<br />

blomsteranlæg. Hun har også<br />

tjekket litteraturen på nettet<br />

der dog ikke govet et entydigt<br />

svar. Da den gule bambus døde<br />

efter sin blomstring i 90’erne<br />

sås der også i visse tilfælde<br />

rodskud, oplyser Thomas Krøgholt<br />

fra anlægsgartnerfirmaet<br />

Danas Have. Det er dog ikke<br />

givet at man helt kan sammenligne<br />

gul bambus (Thamnocalamus<br />

spathaceus) med sort<br />

bambus (Sinarundinaria nitida).<br />

Der efterlyses et pålideligt<br />

videnskabeligt svar.<br />

Møllegårdens Planteskole ApS<br />

Ravnshøjgyden 6 – Sdr. Højrup<br />

5750 Ringe tlf.: 0045 6599 2195<br />

Mobil tlf.: 0045 4031 8055<br />

Fax: 0045 6599 2102<br />

Mail: mail@faerdighaek.dk – Http//:www.faerdighaek.dk<br />

Færdige løsninger<br />

Traktorer Græsklippere<br />

KNIKMOPS<br />

Pladevibratorer Skovle Minilæsser<br />

Knikmops 130 med laserafretter, nemt og hurtigt...<br />

Henviser til nærmeste forhandler på<br />

telefon 58 11 13 14<br />

www.landlord-dk.com<br />

Prima Færdig Hæk ®<br />

Ny form for ukrudtsbekæmpelse: Etablering af ‘rum´:<br />

Tæt plantetæppe, der lukker af for ukrudt. Danner et lukket rum<br />

eller en lukket have.<br />

Gror på udsatte steder: Nyetablering:<br />

Ligger på en spagnummåtte, Står som en færdig hæk, på<br />

som forbedrer planternes grobund. bare en eftermiddag.<br />

Nemt at lægge: Øjeblikkeligt læ:<br />

Leveres i ruller, som rulles Lukker af for vinden i den<br />

ud på bestemmelsesstedet. åbne have.<br />

Beplantet have på ingen tid: Opretning efter skade:<br />

I løbet af et par timers arbejde er haven Har hækken fået et hul<br />

Fiks og Færdig. så er løsningen<br />

Prima Færdig Hæk®<br />

Perfekt til havens skråning: Alternativ til plankeværk:<br />

Har haven en besværlig skråning, En miljøvenlig måde at skabe et<br />

hvor der ikke rigtig findes en god løsning, naturligt plankeværk.<br />

så er dette nye produkt lige sagen.<br />

GRØNT MILJØ 7/2007 53


Haver i hundredvis<br />

Appeltern Gardens i Holland er en guldgrube<br />

af inspiration for haveinteresserede<br />

Tekst og foto: Lotte Bjarke<br />

Appeltern Gardens er et demohaveanlæg<br />

og en oplevelse<br />

i særklasse. Haverne<br />

strækker sig over 17 ha og omfatter<br />

i øjeblikket 180 forskellige<br />

haver med hver deres individuelle<br />

stil og udtryk. Alle haverne<br />

er indrettet ned til mindste<br />

detalje, og hvert et hjørne<br />

af det store område fremtræder<br />

velholdt og lækkert.<br />

Så uanset om man søger inspiration<br />

til at skabe stilrene<br />

helheder eller er på udkig efter<br />

en ide til en spændende<br />

belægning, en anderledes<br />

støttemur eller en flot planteeller<br />

farvesammensætning, så<br />

er der noget at hente i Appeltern<br />

Gardens.<br />

De første haver blev grundlagt<br />

for 25 år siden af anlægsgartnermester<br />

Ben van Ooijen.<br />

„Det hele begyndte med tre<br />

54<br />

små demohaver. Egentlig ikke<br />

fordi jeg ville lave et haveanlæg,<br />

men fordi jeg ville bo her.<br />

Og det kunne jeg kun hvis jeg<br />

placerede min virksomhed<br />

her,“ fortæller Ben van Ooijen,<br />

der i begyndelsen udelukkende<br />

benyttede demohaverne<br />

som showroom for sin anlægsgartnervirksomhed.<br />

Men de tre haver blev til flere,<br />

og for 17 år siden åbnede<br />

Ben van Ooijen Appeltern Gardens<br />

for offentligheden. 150-<br />

160.000 besøger hvert år Appeltern<br />

Gardens der holdes<br />

ved lige af 6-7 fastansatte<br />

gartnere og et større antal studerende<br />

der indkaldes i weekender<br />

og ved særlige arrangementer.<br />

Står det til Ben van<br />

Ooijen er Appeltern Gardens<br />

dog langt fra færdige med at<br />

vokse. Han har planer om at<br />

PPHs trendhaver, der afspejler tidens trends i havedesign, kan opleves<br />

fysisk i Appeltern Gardens.<br />

udvide arealet til i alt 25 ha og<br />

har masser af tegninger til nye<br />

haveanlæg i skuffen.<br />

En oplevelse man husker<br />

Ben van Ooijen har stadig sin<br />

anlægsgartnervirksomhed,<br />

men hans egen tid går med<br />

drift og udvikling af Appeltern<br />

Gardens. Han er ikke i tvivl om<br />

at Appeltern Gardens gør en<br />

forskel, og han har en helt klar<br />

mission med haverne.<br />

„Vi har godt 150.000 besøgende<br />

om året. Hvis Appeltern<br />

Gardens lå i England ville vi<br />

nok have en million. Det kan<br />

godt være at Holland hører til<br />

forrest i verdenseliten når det<br />

gælder om at producere planter.<br />

Men når det gælder om at<br />

bruge haven - om havekultur -<br />

så er vi ikke ret gode sammenlignet<br />

med f.eks. englænderne,“<br />

understreger Ben van<br />

Ooijen der håber at han kan<br />

Hvis man mangler den helt rigtige ide til en belægning, en støttemur eller et hegn, er Appeltern Gardens store showroom et besøg værd.<br />

GRØNT MILJØ 7/2007


skærpe hollændernes interesse<br />

for haven ved at give dem en<br />

ekstraordinær oplevelse i<br />

Appeltern Gardens.<br />

„Vi har en lang række arrangementer<br />

med skiftende temaer<br />

i sæsonens løb. Det handler<br />

om alt fra borddækning til lyseffekter,<br />

men i bund og grund<br />

er temaet ligegyldigt. Det<br />

handler om at folk skal opleve<br />

at være i haverne. Når først de<br />

har været her, kommer de som<br />

regel igen,“ siger van Ooijen.<br />

Hollændere hader haven<br />

Den store mangfoldighed af<br />

haver betyder at der er en<br />

have for enhver smag.<br />

„De fleste hollændere hader<br />

deres have. Det er i bund og<br />

grund fordi de har den forkerte<br />

have. Det er det vi gerne vil<br />

lære dem. Hvis du har en have,<br />

der passer til dig, er den sjov<br />

og dejlig og en værdifuld oase.<br />

Vi vil gerne vise folk at haven<br />

ikke bare er hårdt arbejde.<br />

Vi vil have fat i de unge og inspirere<br />

dem til at gøre mere ud<br />

af deres have. Men på deres<br />

egne præmisser så de får en<br />

have der passer til dem, deres<br />

behov og deres energi,“ understreger<br />

Ben van Ooijen.<br />

Appelterns haver er designet<br />

af anlægsgartnere og landskabsarkitekter<br />

fra hele Holland,<br />

og de anvendte materialer<br />

som belægninger, hegn,<br />

støttemure, havemøbler og så<br />

videre, stammer fra en bred<br />

vifte af leverandører. Hvilke<br />

virksomheder der har leveret<br />

materialerne til den enkelte<br />

have, fremgår - ligesom anlægsgartnervirksomheden<br />

- af<br />

et diskret skilt i haven, så besøgende<br />

kan finde ud af hvor de<br />

skal henvende sig hvis de ønsker<br />

sig noget magen til.<br />

Leverandøren betaler<br />

Nær udgangen er et større<br />

areal indrettet som en slags<br />

showroom hvor man kan sammenligne<br />

forskellige belægninger,<br />

hække, hegn osv. Appeltern<br />

Gardens forhandler<br />

ikke disse materialer. Udstillingen<br />

er ren vejledning.<br />

„Leverandørerne betaler et<br />

beløb for at være med. Omkring<br />

15% af indkomsten i<br />

Appeltern Gardens kommer<br />

fra anlægsgartnere og leverandører.<br />

Vi udvælger leverandørerne<br />

så vi undgår dobbeltdækning<br />

der jo ikke er særlig<br />

interessant. Vi vil hellere vise<br />

hele spektret af muligheder<br />

end konkurrerende produkter,“<br />

forklarer Ben van Ooijen<br />

der lægger vægt på at det er<br />

spændende kvalitetsprodukter<br />

der skal kendetegne haverne i<br />

Appeltern. I år er omkring 15<br />

nye leverandører kommet til,<br />

og han lægger ikke skjul på at<br />

det ikke er svært at rekruttere<br />

virksomheder der gerne vil betale<br />

lidt for at være med: „Der<br />

er kun én Gardens of Appeltern.<br />

Det er eftertragtet at være<br />

med her.“<br />

Noget for enhver smag<br />

Uden for selve arealet giver et<br />

lille planteudsalg mulighed for<br />

at købe nogle af sæsonens<br />

planter, ligesom der er souvenirshop<br />

og café i forbindelse<br />

med haveanlægget.<br />

„Den kommende udvidelse<br />

giver os måske mulighed for at<br />

etablere lidt mere egentligt<br />

salg. Men det er ikke et mål i<br />

sig selv. Appeltern Gardens må<br />

aldrig blive et havecenter. Det<br />

passer ikke med filosofien bag<br />

haverne. Vi vil inspirere og<br />

rådgive. Vi mister troværdighed<br />

hvis vi hægter os for meget<br />

op på salg,“ understreger<br />

Ben van Ooijen.<br />

Planterne er i centrum i Appeltern<br />

Gardens ud fra den filosofi<br />

at en god have har et<br />

plantedække på mindst 60%.<br />

Med det udgangspunkt er der<br />

indrettet haver efter klassisk<br />

hollandsk havestil, romantiske<br />

haver, haver i afstemte farveskemaer,<br />

helt enkle, stilrene<br />

haver og decideret futuristiske<br />

haver. Som nævnt noget for<br />

enhver smag.<br />

Blandt de nyeste haver finder<br />

man f.eks. en større have<br />

anlagt med ‘spontan vegetation’<br />

efter naturens egen opskrift<br />

og en fitnesshave hvor<br />

man kan træne under åben<br />

himmel. Hvert år udarbejder<br />

de hollandske planteskolers<br />

markedsføringsvirksomhed,<br />

Plant Publicity Holland, et katalog<br />

over de fremherskende<br />

havetrends og konkretiserer<br />

dem med fysiske haver. Også<br />

disse haver kan nydes i Appeltern<br />

Gardens. ❏<br />

Appeltern Gardens, Walstraat 2a<br />

6629 AD Appeltern<br />

+31 487541732. www.appeltern.nl<br />

FORFATTER. Lotte Bjarke er hortonom<br />

og freelanceskribent med speciale i<br />

have, gartneri mv.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

De stærke redskabsmærker<br />

Rotorklipper THM 3500 - 3-delt, kraftig<br />

model - mekanisk/hydraulisk drift.<br />

Kraftig model fås også i type THM 4000.<br />

Dieseldrevet multi truck, fås<br />

også el– og benzindrevet.<br />

www.gmr.dk<br />

Fejemaskine FF 1500 PA<br />

svær model, mek.eller hydr.<br />

drift - fås i flere bredder.<br />

Minilæsser, fås med masser<br />

af tilbehør og kvikkoblings-<br />

system for nemt skift, - er<br />

god, hvor pladsen er trang.<br />

Varioflex type SSR 1800 -<br />

med trinløs indstilling af<br />

klippebredden fra 1200 til<br />

1800 mm - mekanisk eller<br />

hydraulisk drift.<br />

Saturnvej 17 -<br />

DK-8700 Horsens -<br />

Tlf. 75643611<br />

Fax 75645320 -<br />

stensballe@gmr.dk<br />

GRØNT MILJØ 7/2007 55


56<br />

Dyrk en grøn<br />

fremtid!<br />

Landbrugsskolen<br />

& Gartnerskolen tilbyder<br />

Ungdomsuddannelser<br />

• Anlægsgartner<br />

• Anlægsplejer<br />

• Greenkeeperassistent<br />

• Jordbrugsassistent<br />

• Jordbrugsmaskinfører<br />

• Dyrepasser<br />

• Dyrepasserassistent<br />

• Væksthus- og<br />

produktionsgartner*<br />

• Skov- og landskabsfagtekniker*<br />

*Selandia samarbejder med andre<br />

erhvervsskoler<br />

Få mere at vide hos<br />

Helle Hjort:<br />

5856 7303<br />

www.selandia-ceu.dk<br />

MURATORI<br />

Opkvalifi cering<br />

og efteruddannelse<br />

Landbrug<br />

• Sprøjtecertifi kat<br />

• Presserkurser<br />

Gartneri<br />

• Etablering<br />

• Anlæg<br />

• Beskæring<br />

anlægger<br />

græs som en leg<br />

MURATORI<br />

Naturpleje<br />

• Åmandskurser<br />

• Motorsav<br />

Få mere at vide hos<br />

Marianne Lindblom:<br />

5856 7302<br />

Selandia – Center for<br />

Erhvervsrettet Uddanelse<br />

er ét af Danmarks største<br />

uddannelsescentre med<br />

mere end 50 uddannelser.<br />

Fordelen ved et<br />

stort center er bredden<br />

i uddannelserne, der<br />

giver dig mulighed for<br />

at vælge det forløb, der<br />

passer til dig. Samtidig<br />

prioriterer vi det nære<br />

faglige miljø højt. Du vil<br />

altid føle dig hjemme på<br />

Selandia, hvor du er med<br />

til at præge dagligdagen<br />

på enten Erhvervsskolen,<br />

ErhvervsAkademiet, Erhvervsgymnasiet<br />

eller Erhvervskursuscentret.<br />

C.A. Olesensvej 2<br />

4200 Slagelse<br />

5856 7303<br />

Stennedlægningsfræsere fra 85 til 405 cm<br />

Stor effekt<br />

Fra 64 til 92 HK<br />

Meget kompakt<br />

God kørerkomfort<br />

BCS VOLCAN<br />

klarer<br />

opgaverne<br />

SØNDERUP MASKINHANDEL<br />

Tlf. 98 65 32 55 www.bcsmaskiner.dk<br />

A S<br />

Der skal ikke meget til for at gøre udflugten til en naturoplevelse.<br />

Grønne spirer ud på naturopdagelse<br />

„Udeliv er godt, men legepladsen<br />

kan ikke erstatte naturen.<br />

Børnene skal uden for hegnet<br />

og sanse, lære og opleve.“ Sådan<br />

lyder det fra Friluftsrådet i<br />

anledning af rådets ny hjemmeside<br />

www.gronnespirer.dk<br />

der skal inspirere børneinstitutioner<br />

til mere udeliv.<br />

Hjemmesiden byder på over<br />

100 sjove og lærerige aktiviteter<br />

for de 0-6 årige. F.eks. en<br />

minisafari hvor man finder musenes<br />

gange i det høje græs.<br />

Og en udendørs høstfest med<br />

kranse og halmdukker. Man<br />

finder rundt i forslagene ved<br />

at søge på en årstid, et naturtema<br />

eller en naturtype.<br />

„Vi ved at ophold i naturen<br />

har en række positive effekter<br />

for børnene, bl.a. styrkes motorikken,<br />

koncentrationsevnen<br />

Græs etableres<br />

med græstapet<br />

Man kan så græsset eller lægge<br />

det som tørv. Eller som tapet.<br />

Weibulls introducerede<br />

græstapet med indvævede frø<br />

på det danske marked i 2006.<br />

Det kan ikke mindst være en<br />

fordel på skråninger hvor tapetet<br />

kan holde frøene indtil<br />

græsset er etableret. Tapetet<br />

er 37 cm bredt og 10 meter<br />

langt og klippes til efter behov.<br />

Kulturarbejde er næsten<br />

som ved almindelig såning. Tapetet<br />

dækkes med et tyndt lag<br />

jord og vandes. Der leveres også<br />

frøtapeter med blomster og<br />

grøntsager. I 2008 udvides sortimentet.<br />

www.weibulls.com.<br />

og opfindsomheden,“ siger<br />

projektkoordinator Ida Kryger.<br />

„Selvfølgelig kan man sagtens<br />

bare tage på tur i skoven og se<br />

hvad man støder på undervejs.<br />

Børnene skal nok finde inspirationen<br />

derude. Men det er jo<br />

nemt lige at tage et par syltetøjsglas<br />

med til en insektfælde<br />

eller male børnene med en<br />

korkprop så det bliver en troldetur<br />

i stedet for Månestuen<br />

på udflugt. Det giver turen en<br />

ekstra dimension.“<br />

Grønne Spirer er dog mere<br />

og andet end et netbaseret<br />

naturkatalog. 175 institutioner<br />

er allerede tilmeldt som egentlige<br />

medlemmer og tilbydes<br />

bl.a. kurser i naturpædagogik.<br />

De institutioner som opfylder<br />

nogle særlige kriterier, kan få<br />

tildelt det ‘Grønne Flag’. sh<br />

30 mio. i tilskud til<br />

levende læhegn<br />

Støtten til at etablere hegn og<br />

andre landskabs- og biotopforbedrende<br />

beplantninger fortsætter,<br />

oplyser Fødevareministeriet<br />

der har afsat 30 mio. i<br />

2007-2008. Man får 40% af<br />

etableringsudgifterne - eller<br />

60% hvis man i særlig grad tilgodeser<br />

miljø- og naturhensyn<br />

og rekreative interesser. „Tilskudsordningen<br />

er en håndsrækning<br />

til landmændenes og<br />

lodsejernes meget vigtige arbejde<br />

med at skabe åndehuller<br />

for det vilde dyre- og planteliv<br />

og sikre variation i det danske<br />

landskab,” siger fødevareminister<br />

Hans Chr. Schmidt der også<br />

lægger vægt på at ordningen<br />

tilskynder til at udvikle<br />

kultur- og landskabsværdier.<br />

www.dffe.dk/beplantninger.<br />

GRØNT MILJØ 7/2007


Naturkvalitetsplanlægning<br />

Metoden er udviklet til at omfatte alle<br />

naturtyper under naturbeskyttelseslovens §3<br />

N aturkvalitetsplanlægning<br />

er et redskab til at indsamle<br />

viden om de beskyttede<br />

naturområder og vurdere deres<br />

tilstand på en ensartet<br />

måde. På dette grundlag kan<br />

der opstilles mål for den ønskede<br />

udvikling og dermed for<br />

at prioritere forvaltningen i de<br />

enkelte naturområder.<br />

Metoden er nu udviklet til at<br />

omfatte alle naturtyper omfattet<br />

af naturbeskyttelseslovens<br />

§3, dvs. søer, heder, moser,<br />

strandenge, ferske enge og<br />

biologiske overdrev. I forvejen<br />

har der i flere år været sat mål<br />

for vandløb som led i regionplanlægningen.<br />

Nu skal alle<br />

naturtyper med. Metoden er<br />

udviklet for Skov- og Naturstyrelsen<br />

af Danmarks <strong>Miljø</strong>undersøgelser<br />

i samarbejde med<br />

Kommunernes Landsforening,<br />

den tidligere Amtsrådsforening<br />

og <strong>Miljø</strong>ministeriets regionale<br />

miljøcentre.<br />

Metoden kommer i praksis<br />

til udtryk i standardiserede registreringsskemaer<br />

for hver af<br />

hovednaturtyperne: heder,<br />

overdrev, moser, ferske enge,<br />

strandenge, vandhuller og klitter.<br />

Det sikrer en ensartet registrering.<br />

På baggrund af de<br />

indsamlede oplysninger kan<br />

man vurdere naturområdernes<br />

tilstand og opstille mål for naturtilstanden<br />

på en 5-trins skala.<br />

Skalaen svarer til den der<br />

anvendes i miljømålsloven til<br />

Natura 2000-områder og i<br />

Vandrammedirektivet.<br />

Alla data samles i Danmarks<br />

Naturdata som er en del af<br />

Danmarks <strong>Miljø</strong>portal (www.<br />

miljoeportal.dk/natur). Her<br />

lægges alle de indsamlede oplysninger<br />

direkte ind, og derfra<br />

kan de direkte anvendes i<br />

sagsbehandling og planlægning.<br />

Førhen var alle naturdata<br />

lagret i forskellige databaser<br />

i de 14 amter og hos Danmarks<br />

<strong>Miljø</strong>undersøgelser. Staten<br />

er selv den vigtigste leve-<br />

På den fredede strandeng ud for Tofte Skov i Lille Vildmose afprøves<br />

naturpleje ved hjælp af naturlig græsning. De store planteædende dyr<br />

klarer sig selv hele året rundt. Jesper Nørgaard Sørensen, Polfoto.<br />

randør af systematisk indsamlede<br />

data gennem de nationalenaturovervågningsprogrammer.<br />

På Danmarks Naturdata kan<br />

man også finde registreringer<br />

fra tidligere besigtigelser eller<br />

overvågninger. Naturdatabasen<br />

er koblet sammen med<br />

Danmarks Arealinformation<br />

der samler tidligere amtslige<br />

og nationale kortbaserede<br />

data så søgningen lettes.<br />

Den nye metode og praksis<br />

bliver det de nye kommuner<br />

der får glæden af. Det bliver<br />

nemlig dem der kommer til at<br />

stå for den daglige administration<br />

af naturen. Læs mere på<br />

www.skovognatur.dk. sh<br />

GRØNT MILJØ 7/2007 57


Danskerne har en vis svaghed<br />

overfor skov og natur.<br />

Det er måske derfor at den<br />

såkaldte ‘treetop walking’ på<br />

Egeskov er så populær. En tovbane<br />

anlagt i 15 meters højde<br />

over en længde på 100 meter<br />

mellem seks af parkens gamle<br />

bøgetræer giver tilmed folk en<br />

mulighed for at forstå lidt af<br />

hvad fuglene oplever.<br />

„Da min skovrider kom med<br />

ideen, kunne jeg med det samme<br />

se formatet i den,“ siger<br />

Egeskovs ejer grev Michael<br />

Ahlefeldt-Laurvig-Bille. „Der<br />

plejer at være et vist tidsspand<br />

fra idéfasen til færdiggørelse,<br />

men med dette projekt tog<br />

det kun cirka et år.“<br />

Rokkede sig ikke<br />

En altafgørende faktor hang<br />

over ideen - sikkerheden.<br />

„Teknologisk Institut har været<br />

vigtigt i dette spil. Det har<br />

været en fornøjelse at samarbejde<br />

med instituttet som har<br />

været involveret i hele projektet,<br />

og som har givet anvisninger<br />

og overvåget alt fra starten<br />

af. F.eks. var det instituttet<br />

som ønskede at få lavet test af<br />

de seks store, cirka 130 år gamle<br />

bøgetræer som banen går<br />

58<br />

Lidt af hvad fuglene oplever<br />

Egeskov Slot har succes med sin tovbane i 15 meters højde mellem parkens største bøgetræer<br />

Tekst og foto: Max Steinar<br />

Ved hver ende af banen står en 15<br />

meter høj vindeltrappe.<br />

Ahlefeldt-Laurvig-Bille fik ideen til båndoptagelser af fuglestemmer.<br />

På hver platform er anbragt en boks som besøgende kan aktivere.<br />

mellem. Det foregik på den<br />

måde at vi tog Egeskovs største,<br />

firehjulstrukne traktor og<br />

den største plov som anker. Så<br />

spændte vi en stålwire i ti meters<br />

højde. Og trak i træet til<br />

en vægt på wiren viste et træk<br />

på ti tons. Mens dette træk<br />

vedblev, besigtigede vi området<br />

omkring træet for at se om<br />

der var revner i jorden som bevis<br />

på at træet var ved at give<br />

sig. Men der var intet at se ved<br />

nogen af træerne,“ siger Michael<br />

Ahlefeldt.<br />

Hvem går man til når man<br />

skal have lavet en tovbane af<br />

den karakter, hvis lige ikke<br />

kendes i Danmark? Michael<br />

Ahlefeldt gik til den lokale<br />

Der er ikke skruet eller boltet noget<br />

ind i stammerne fra starten af.<br />

Men nu er veddet ved at vokset<br />

uden om bespændingspladerne.<br />

Overgangen mellem platform og<br />

trappe.Træerne kan svaje frit.<br />

smed, Korinth Rørfabrik. En af<br />

smedene herfra har stået for<br />

opbygningen af de to 15 meter<br />

høje vindeltrapper som står<br />

i hver sin ene af banen. Han<br />

har også stået for konstruktionen<br />

af trinene på banen og de<br />

to fleksible overgange der forbinder<br />

tovbanen med den første<br />

og den sidste platform.<br />

„Da vi har med et materiale<br />

at gøre der kan bevæge sig i<br />

stærk vind eller værre, så skulle<br />

overgangene være bevægelige.<br />

Og apropos stærk vind;<br />

banen stod færdig i 1999, og<br />

derfor var jeg noget nervøs for<br />

at komme ud at kigge til den<br />

efter orkanen den 3. december.<br />

Men hvert et træ stod, og<br />

der var intet sket.“<br />

Naturformidling<br />

Når folk er oppe i fuglenes element,<br />

hvad er så mere nærliggende<br />

end at forsøge at give<br />

publikum lidt mere viden?<br />

Hver platform giver publikum<br />

mulighed for at tage en pause<br />

og lytte til en båndoptagelse<br />

af for eksempel en solsort, en<br />

bogfinke eller en nattergal.<br />

„Jeg synes det var nærliggende<br />

at give folk den mulighed<br />

når de nu er oppe mellem<br />

træernes kroner hvor fuglene<br />

hører til. Jeg blev både meget<br />

glad og stolt da idéen blev tildelt<br />

en pris på 50.000 kroner<br />

fra Friluftsrådet i anerkendelse<br />

for naturformidlingen,“ siger<br />

Michael Ahlefeldt.<br />

I anlægsfasen bestræbte<br />

man sig meget på ikke at skade<br />

underskoven. Man ville gerne<br />

give fornemmelsen af at gå<br />

oven på flere lag af grønt, flere<br />

lag af skov. <strong>Grønt</strong> <strong>Miljø</strong>s udsendte<br />

synes det er lykkedes.<br />

Jeg må dele begejstring med<br />

mange andre gæster for alt<br />

det grønne foroven, ved siderne<br />

og også under en når man<br />

går ud fra platformene i det<br />

frie svæv over jorden.<br />

Hver eneste af platformene<br />

er bogstaveligt talt enestående<br />

konstruktionerne, da de<br />

hver især er skræddersyet til<br />

netop det træ de står omkring.<br />

Er der f.eks. en stor gren der<br />

stikker ud, er den rustfrie stålramme<br />

konstrueret herefter.<br />

Platformene er fastgjort til<br />

stammerne på den måde at<br />

pladestykker er skruet ind mod<br />

stammen. Der er altså ikke<br />

skruet eller boltet noget ind i<br />

stammerne fra starten af. Men<br />

nu - ni år efter opsætningen -<br />

er stammerne tiltaget så meget<br />

i tykkelse at pladestykkerne<br />

er ‘begravet’ et par centimeter<br />

inde i stammerne. Veddet<br />

er groet uden om disse<br />

fremmedlegemer.<br />

Ellers er træerne tilsyneladende<br />

upåvirket af at danne<br />

basis for banen. Bortset fra det<br />

første træ på ruten der har<br />

haft et voldsomt blad tab i år.<br />

„Ja, vi ved ikke rigtigt hvorfor,<br />

træet har det så dårligt. Selv<br />

om det endnu ikke er gået ud,<br />

og vil kunne bevare sin styrke i<br />

lang tid endnu, har vi besluttet<br />

os for at finde et andet træ at<br />

starte banen fra til næste år,“<br />

oplyser Michael Ahlefeldt.<br />

Højdeskræk<br />

Da Egeskov har en lang række<br />

tilbud til sine gæster, kan det<br />

være vanskeligt at udpege en<br />

topscorer. Men Michael Ahlefeldt<br />

er overbevist om tovbanens<br />

tiltrækningskraft.<br />

„Vi har en tæller monteret<br />

ved udgangen fra banen så vi<br />

ved hvor mange besøgende,<br />

der har gennemført. Vi har<br />

GRØNT MILJØ 7/2007


OVER 200.000 GÆSTER<br />

OG 150 ANSATTE<br />

Danmarks Turistråd har opgjort<br />

de 50 mest besøgte attraktioner<br />

i Danmark. Ser<br />

man væk fra topscorere som<br />

Tivoli, Legoland, zoologiske<br />

haver og sommerlande, er<br />

der i Egeskovs kategori -<br />

slotte og godser - kun én højere<br />

på listen, Knuthenborg<br />

der i 2006 trak 258.296 gæster.<br />

Egeskov havde 200.646.<br />

Der er cirka 150 ansat på<br />

Egeskov til at betjene gæster<br />

og passe parken.<br />

Se mere på www.egeskov.dk<br />

cirka 200.000 gæster på Egeskov<br />

om året, men der er cirka<br />

250.000 der går gennem banen.<br />

Det skyldes naturligvis at<br />

nogle går mere end én gang.<br />

Ja, to eller flere gange, for der<br />

er selvfølgelig også de gæster,<br />

der ikke vil op i højderne. Noget<br />

af det interessante ved banen<br />

her er at familierne kan få<br />

nye oplevelser af hinanden.<br />

Når far, mor og et par børn er<br />

ved at gøre klar til at gå op ad<br />

vindeltrappen, afslører far måske<br />

for første gang at han har<br />

højdeskræk. Og mor som i børnenes<br />

opfattelse måske står<br />

som sådan en lidt forsigtig type,<br />

hun bider tænderne sammen<br />

og går hele turen sammen<br />

med ungerne.“<br />

Det gjorde Jenny Christensen.<br />

Den 70-årige kvinde fra<br />

Skælskør og hendes jævnaldrende<br />

mand Ebbe var endnu<br />

engang på besøg på Egeskov,<br />

denne gang med børnebørnene<br />

Emma på otte og Emil på<br />

12 år fordi børnene bl.a.skulle<br />

skulle opleve tovbanen.<br />

„Hej mormor, lød det begejstret<br />

fra Emil på vej ned ad vindeltrappen<br />

til jorden, hvor Jenny<br />

Christensen allerede stod.<br />

Drengen syntes det havde været<br />

en fantastisk oplevelse -<br />

mens Emma påstod hun havde<br />

været ved at kaste op. En del<br />

besøgende må vende op når<br />

de står oppe ved starten af banen.<br />

Michael Ahlefeldt har<br />

med vilje fået banen konstrueret<br />

så man kan se de cirka 15<br />

meter ned til jorden mellem<br />

gang pladerne.<br />

Mens <strong>Grønt</strong> <strong>Miljø</strong>s udsendte<br />

ser på er en dreng forsigtigt på<br />

vej ud på banen. Hidtil har han<br />

været optaget af at se ud på<br />

omgivelserne og frem ad banen.<br />

Nu kigger han for første<br />

gang ned. Hans mund former<br />

et overrasket udbrud -men<br />

han fortsætter dog langsomt<br />

og koncentreret fremad.<br />

Billig investering<br />

I de ni år banen har eksisteret,<br />

har der været cirka 250.000<br />

igennem den hvert år. Det bliver<br />

i alt et imponerende tal på<br />

2.250.000 mennesker.<br />

„Jeg har ingen klar overbevisning<br />

om hvad der trækker<br />

folk hertil. Jo, først og fremmest<br />

er det selvfølgelig selve<br />

Egeskov Slot, men hvad der ellers<br />

fænger hos folk af tilbudene<br />

i parken ved vi ikke med<br />

sikkerhed. Men jeg har dog en<br />

meget sikker fornemmelse af<br />

at tovbanen har stor appel til<br />

børn og unge,“ mener Michael<br />

Ahlefeldt. „Vi ser ofte at når<br />

mor og far skal have sig en<br />

kop kaffe, så tager børnene<br />

turen gennem trækronerne en<br />

eller flere gange imens.“<br />

Egeskov har været drevet<br />

som en åben attraktion i tre<br />

generationer nu, og naturligvis<br />

er Michael Ahlefeldt nødt<br />

til at tage økonomiske hensyn,<br />

når han planlægger at tilføje<br />

en ny attraktion som i tilfældet<br />

med tovbanen. Men tovbanen<br />

kan godt betale sig.<br />

„Det kostede kun cirka en<br />

million kroner at anlægge banen<br />

i 1999. Det er vist en meget<br />

billig pris vi fik det lavet til,<br />

og jeg er meget tilfreds. I det<br />

hele taget elsker jeg det her<br />

sted, og jeg elsker at se alle de<br />

glade besøgende,“ siger Michael<br />

Ahlefeldt med et stort<br />

smil. „Praktisk taget alle mennesker<br />

er bare så positive, så<br />

det er et privilegium at være<br />

på Egeskov.“ ❏<br />

Max Steinar er freelance journalist og<br />

fotograf, og har specialiseret sig i<br />

jagt, natur og miljø.<br />

GRØNT MILJØ 7/2007 59


60<br />

Entreprenant driftsleder<br />

eller driftslederaspirant<br />

SØGES TIL PLEJE- OG VEDLIGEHOLDELSESOPGAVER I TAASTRUP<br />

Har du erfaring med eller drømmen om<br />

en dag at styre og sælge entrepriser inden<br />

for grønne pleje- og vedligeholdelsesprojekter,<br />

så har du muligheden her.<br />

Afhængigt af din faglige og personlige<br />

profil vil vi lave et individuelt uddannelsesforløb,<br />

som gør dig i stand til at<br />

kunne varetage driftslederjobbet i HedeDanmark<br />

a/s inden for 12 måneder.<br />

Kandidaten, vi søger, skal derfor have<br />

mod og vilje til at indgå i et uddannelsesforløb<br />

til jobbet som driftsleder ved<br />

driftscenter Taastrup.<br />

Du vil indgå i et team med engagerede<br />

kolleger, hvor I løbende arbejder med<br />

at videreudvikle og udbygge HedeDanmarks<br />

kunde- og forretningsgrundlag.<br />

Geografisk dækker driftscenter Taastrup<br />

Nordsjælland og Storkøbenhavn.<br />

Jobbet – du skal på sigt:<br />

• sikre den daglige projektledelse<br />

• skabe kvalitetssikring og kundepleje i<br />

forbindelse med pleje- og vedligehold<br />

• have ansvaret for dine egne kunder<br />

og medarbejdere<br />

• forestå tilbudsgivning og opfølgning<br />

herpå<br />

Vi forventer, at du:<br />

• har et ønske om at udvikle dig og en<br />

dag blive driftsleder<br />

• er serviceorienteret og kvalitetsbevidst<br />

• arbejder ud fra en resultatorienteret<br />

tilgang til jobbet og livet<br />

• har gode evner som teamspiller og er<br />

en god kollega<br />

• har en systematisk tilgang til arbejdet<br />

og kan arbejde med administrative<br />

rutiner<br />

• har en positiv tilgang til udfordringer<br />

Vi tilbyder:<br />

• fagligt og personligt udfordrende<br />

arbejde i en virksomhed i positiv<br />

udvikling<br />

• karrieremuligheder med stor indflydelse<br />

på egne arbejdsområder<br />

• at du på driftscentret vil indgå i vores<br />

driftslederteam og efter en introduktionsperiode<br />

får ansvar for 5-12 mand<br />

• løn efter kvalifikationer<br />

• tiltrædelse snarest muligt<br />

Kontakt:<br />

Har du spørgsmål til stillingen, er du<br />

velkommen til at kontakte driftschef<br />

Jørn Engell Dürr på T: 43 32 06 40 eller<br />

M: 24 62 05 58.<br />

Din ansøgning sendes til:<br />

HedeDanmark a/s, Personaleafdelingen<br />

Klostermarken 12, 8800 Viborg eller på<br />

mail til arn@hededanmark.dk senest<br />

den 14. oktober mrk.: arn/driftsleder/<br />

Taastrup.<br />

HedeDanmark a/s er en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Vi er<br />

ledende inden for serviceydelser til skoven, det åbne land, have- og parkanlæg samt det åbne rum i byerne<br />

og havde i 2006 en omsætning på over 1 mia. kr. Med mere end 900 medarbejdere fordelt på over 60 lokaliteter<br />

er vi landsdækkende i Danmark og samtidig lokalt til stede. HedeDanmark er ejet af foreningen Det<br />

danske Hedeselskab, som arbejder for at fremme udviklingen af naturværdier og naturressourcer, både i<br />

Danmark og internationalt. I HedeDanmark har vi fokus på løbende at udvikle vores medarbejderes kompetencer<br />

– såvel faglige som personlige – gennem individuelle trænings- og uddannelsesforløb. Hermed<br />

søger vi fortsat at være på faglig forkant inden for det grønne område samt udvikle nye og bedre løsninger<br />

til glæde for vores medarbejdere, kunder og øvrige samarbejdspartnere. Læs om HedeDanmark a/s på<br />

www.hededanmark.dk<br />

Gravfredens<br />

grænser til er<br />

sat til debat<br />

Til næste år vil der stå et<br />

nyt varehus oven på den<br />

gamle nedlagte kirkegård i<br />

Nykøbing Falster. Men kan<br />

man virkelig bruge en nedlagt<br />

kirkegård til hvadsomhelst?<br />

Det har rejst lokal<br />

debat om gravfreden.<br />

„Selv om en kirkegård<br />

nedlægges, kan stedet fortsat<br />

være omgærdet med en<br />

særlig betydning og anden<br />

brug derfor vække heftige<br />

og stærke følelser,“ skriver<br />

sognepræst og formand for<br />

Foreningen for Kirkegårdskultur<br />

Elof Westergaard i<br />

‘Kirkegården’ 4/2007. Eksemplet<br />

fra Nykøbing er ikke<br />

enestående. F.eks. ligger<br />

Lemvigs gågade og torv på<br />

en gammel kirkegård. Det<br />

gør Park Allé i Århus også.<br />

Elof Westergaard: „Kirkegårde<br />

har således som alt<br />

andet her i verden deres<br />

tid. Og en nedlagt kirkegård<br />

kan bruges til alt mulig<br />

andet. Men det er samtidig<br />

et væsentligt træk ved<br />

os mennesker at vi respektfuldt<br />

drager omsorg for de<br />

jordiske rester af de døde<br />

og her sørger for at de bliver<br />

stedt ordentligt til hvile<br />

på et bestemt og afgrænset<br />

sted.“ Det bliver de også i<br />

Nykøbing hvor de jordiske<br />

rester man vil finde vil blive<br />

genbegravet på byens nuværende<br />

kirkegård.<br />

Ifølge straffeloven (§139)<br />

straffes man hvis man<br />

krænker gravfreden eller<br />

gør sig skyldig i usømmelig<br />

behandling af lig. Det omfatter<br />

ifølge Kommenteret<br />

Straffelov fra 2005 enhver<br />

handling der uberettiget<br />

krænker freden, f.eks. fjernelse<br />

af liget og genstande<br />

i graven samt forstyrrelse af<br />

gravstedet og mindesmærker<br />

på gravstedet.<br />

Men hvornår er handlingen<br />

‘uberettiget’ og hvor<br />

gamle skal gravene være<br />

før gravfreden ophæves?<br />

Det er ikke ganske klart.<br />

Men åbenbart klart nok til<br />

at varehuset i Nykøbing<br />

Falster kan gå i gang. sh<br />

GRØNT MILJØ 7/2007


Formand<br />

til grønne vedligeholdelses- og anlægsopgaver<br />

Stilling nr. 10.592<br />

Esbjerg Kommune, Vej og Park, Entreprenøren, søger formand<br />

til afdelingens Drift Syd, der dækker Ribe og Bramming<br />

området.<br />

Entreprenøren tilbyder et selvstændigt og frit job, hvor din<br />

primære opgave vil være tilsyn med vedligehold af idrætsanlæg<br />

og grønne anlæg. Vi ønsker ligeledes, at du er i stand<br />

til varetage opgaver med etablering af nye, samt renovering<br />

af eksisterende grønne anlæg.<br />

Som formand skal du være engageret i at skabe en konkurrencedygtig<br />

virksomhed, der har fokus på medarbejdernes<br />

udvikling og motivation.<br />

Arbejdsopgaver<br />

■ at løse opgaver med pleje og vedligehold af grønne anlæg<br />

■ at planlægge og løse anlægsopgaver<br />

■ kalkulationsopgaver<br />

■ salg af ydelser og kontakt til kunder<br />

■ kvalitetssikring.<br />

Vi ønsker, at du<br />

■ er anlægsgartneruddannet jordbrugsteknolog eller tilsvarende<br />

■ har kendskab til planlægning af udførelse af grønne<br />

anlægsopgaver<br />

■ har kendskab til plejeplaner<br />

■ har nogle års ledelseserfaring<br />

■ er kundeorienteret og kvalitetsbevidst<br />

■ har kendskab til EDB (ressourcestyring, GIS og officepakken)<br />

■ har kendskab til økonomi<br />

■ har kørekort til bil<br />

■ har et godt humør.<br />

Alle kvalificerede uanset alder, køn eller etnisk baggrund opfordres til at søge<br />

Læs mere på:<br />

www.esbjergkommune.dk/jobs<br />

Job i Esbjerg Kommune<br />

Vi tilbyder<br />

■ et spændende og afvekslende job<br />

■ gode arbejdsforhold med mulighed for efteruddannelse<br />

■ en ledelse, som stoler på dine evner og giver dig frie<br />

forhold under ansvar<br />

■ et fagligt og personligt udfordrende arbejde.<br />

Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem<br />

Kommunernes Landsforening og din faglig organisation<br />

med aflønning efter principperne for Lokal Løndannelse.<br />

Entreprenøren arbejder hovedsagelig for Vej & Park med<br />

anlæg og vedligeholdelse af veje, kloakker, skove, vandløb og<br />

kirkegårde.<br />

Organisationen er en Bestiller-/Udførermodel (BUM), der er<br />

indført for at kunne deltage ved udbud af drifts- og anlægsopgaver.<br />

Entreprenøren er opdelt i 5 sektioner: Vejdrift Nord og<br />

Kloak, Parkdrift Nord, Vej og parkdrift Syd, Materielgårdene<br />

samt Kirkegårdene i Esbjerg. Der er ansat ca. 270 personer.<br />

Sektionerne arbejder tæt sammen om at løse de mange<br />

forskellige opgaver i Danmarks 5. største kommune med ca.<br />

115.000 indbyggere og en udstrækning fra nordvest til sydøst<br />

på ca. 60 km.<br />

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til<br />

Aksel Iversen, tlf. 2088 3750 eller Arnold Mikkelsen,<br />

tlf. 2724 1034.<br />

Ved ansættelse i stillingen skal straffeattest afleveres..<br />

Ansøgningsfrist<br />

den 25. september 2007 med morgenposten<br />

Ansøgning, mrk. 10.592 sendes til<br />

Vej & Park<br />

Torvegade 74, 6700 Esbjerg<br />

Konsulentordning om pestidfri drift gået i gang<br />

Konsulentordningen med rådgivning<br />

af offentlige myndigheder<br />

om pesticidfri drift er<br />

kommet i drift. Ordningen varetages<br />

af Niras A/S der vandt<br />

<strong>Miljø</strong>ministeriets licitation.<br />

Gennem konsulentordningen,<br />

der i første omgang varer<br />

til 2008 med, kan offentlige<br />

myndigheder få gratis telefonrådgivning.<br />

Man kontakter<br />

Niras A/S på tlf. 4810 4200 og<br />

taler med en af de tre konsulenter<br />

Anders C. Bjørnshave-<br />

Hansen, Mikkel Kloppenborg<br />

Nielsen og Henrik Bay. Man<br />

kan desuden bestille en cd<br />

hvor der er samlet viden om<br />

pesticidfri drift, ikke mindst erfaringer<br />

med metoder, arealtyper<br />

og de organisatoriske<br />

ændringer som overgang til<br />

pesticidfri drift kan medføre.<br />

Desuden kan man læse om<br />

reglerne på området og om<br />

redskaber til at estimere omkostninger<br />

ved pesticidfri drift.<br />

Konsulentordningen vedrø-<br />

rer kun arealer der ejes, vedligeholdes<br />

eller drives af kommuner,<br />

regioner eller staten.<br />

Baggrunden for ordningen er<br />

den aftale som <strong>Miljø</strong>ministeriet,<br />

Kommunernes Landsforening<br />

og Danske Regioner indgik<br />

i foråret om at få forbruget<br />

af pesticider på offentlige<br />

arealer helt i bund. Den oprindelige<br />

aftale fra 1998 har i forvejen<br />

drevet forbruget ned fra<br />

28,8 aktivt stof i 1995 til 5,1<br />

ton aktivt stof i 2006.<br />

<strong>Grønt</strong> <strong>Miljø</strong> 11.09.07<br />

Parterne har nedsat en følgegrupper<br />

der koordinerer arbejdet<br />

og vurderer om der er<br />

brug for flere initiativer. Som<br />

en del af aftalen skal kommuner,<br />

regioner og staten indberette<br />

oplysninger om forbruget<br />

af pesticider og overvejede<br />

alternativer. I 2008 - og hvert<br />

tredje år derefter - skal forbruget<br />

undersøges nærmere, bl.a.<br />

om der er særlige problemområder<br />

og forhold der bremser<br />

udfasningen. sh<br />

GRØNT MILJØ 7/2007 61


62<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

I ‘De Fire Årstider’ er børnene ude 80% af tiden. Foto: Kompan.<br />

Anlægstekniker<br />

eller ingeniør søges<br />

Da vi er i en forsat positiv udvikling med mange spændende<br />

nye opgaver og kunder, søges en dygtig og energisk<br />

anlægsingeniør / anlægstekniker til ansættelse snarest muligt<br />

til at være byggepladsleder på større anlægssager i<br />

Storkøbenhavn.<br />

Vi er et større anlægsgartnerfirmaer med ca. 70 medarbejdere,<br />

der løser alle slags opgaver indenfor den grønne og<br />

grå sektor. Vi er en arbejdsplads i udvikling, men vi mangler<br />

DIG til at komme med de sidste input.<br />

Stillingen som byggeleder indebære:<br />

At arbejde med ledelse af mennesker på en positiv måde.<br />

Byggepladsledelse med kvalitetssikring.<br />

Bestilling af varer.<br />

Udarbejde tilbud på ekstraarbejder.<br />

Styring og administration.<br />

Møder med byggeledelse og arkitekter.<br />

Vi forventer af dig.<br />

Du har fagligt overblik i anlægsarbejde indenfor kloak,<br />

Energisk og positiv person.<br />

Ordensmenneske med overblik.<br />

Vant til at lede arbejdet på større byggepladser.<br />

Har erfaring med Microsoft Excel, brugerniveau.<br />

Vi tilbyder:<br />

Et udfordrende arbejde i et fagligt inspirerende miljø<br />

med mange gode kollegaer.<br />

Attraktiv løn og ansættelsesvilkår<br />

Telefon.<br />

Henvendelse kan rettes til<br />

Martin Zehngraff Poulsen, tlf. 4676 9244<br />

F. J. Poulsen anlægsgartneri A/S<br />

Snubbekorsvej 8<br />

2630 Tåstrup<br />

Ansøgningen sendes til ovenstående adresse eller<br />

mp@fjp-anlaeg.dk<br />

Fri leg giver mest aktivitet i børnehaven<br />

I en børnehave hvor børnene<br />

får lov til at lege frit på en velindrettet<br />

legeplads, er de fysisk<br />

aktive ude i mindst en time<br />

om dagen. I traditionelle<br />

børnehaver er det kun cirka 30<br />

minutter. Det viser et forskningsprojekt<br />

om hvor meget<br />

børn bevæger sig på en dag,<br />

skriver Kompans Nyhedsbrev 4/<br />

2007. I undersøgelsen deltog<br />

traditionelle børnehaver,<br />

idrætsbørnehaver og Kompans<br />

børnehave ‘De Fire Årstider’.<br />

De Fire Årstider adskiller sig fra<br />

de øvrige ved at børnene tilbringer<br />

80% af tiden på det<br />

3000 m² store udeareal og får<br />

lov til at lege frit. Ifølge Karsten<br />

Froberg, lektor ved Institut<br />

for Idræt og Biomekanik<br />

ved Syddansk Universitet, er<br />

årsagen dels en velindrettet legeplads,<br />

dels engagerede pædagoger<br />

som tilbringer al deres<br />

tid udendørs sammen med<br />

børnene. Han peger på at det<br />

forhold man som barn får til<br />

motion og bevægelse har stor<br />

indflydelse på resten af ens liv.<br />

GRØNT MILJØ 7/2007


NORMER OG VEJLEDNING FOR<br />

ANLÆGSGARTNERARBEJDE 2006<br />

NOVA06<br />

GRUNDLAGET<br />

Bestilling<br />

www.danskeanlaegsgartnere.dk<br />

eller amp@dag.dk<br />

DANSKE ANLÆGSGARTNERE<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Udbygningsaftaler er nu med i planloven<br />

Med en ændring af planloven<br />

kan kommuner nu betjene sig<br />

af ‘udbygningsaftaler’ uden<br />

som hidtil at skulle rode sig ud<br />

i en juridisk gråzone. Ændringen,<br />

der trådte i kraft 1. juli,<br />

indebærer at kommunen kan<br />

indgå en aftale om privat finansiering<br />

af infrastruktur i<br />

forbindelse med byudvikling.<br />

Det kan f.eks. betyde at en privat<br />

bygherre betaler for at forbedre<br />

et byrum eller for at<br />

etablere veje, forsyningsledninger,<br />

stier, belysning, parke-<br />

ring eller parker og torve. Derimod<br />

kan man ikke lave aftale<br />

om byggerier som f.eks. børnehaver<br />

og skoler. Anlæggene<br />

skal desuden være offentligt<br />

tilgængelige og driftsforpligtelsen<br />

skal påhvile kommunen.<br />

Ændringen er især møntet på<br />

de tilfælde hvor planlægningen<br />

ændres eller rykkes i forhold<br />

til de oprindelige planer<br />

eller hvis noget kan forbedres,<br />

men det er stadig kommunen<br />

der har det basale ansvar for<br />

at etablere infrastrukturen.<br />

Østerled 28 4300 Holbæk<br />

Fax: 5949 9970 Tel.: 5944 0565<br />

www.fokdalspringvand.dk<br />

Vækstlag<br />

Jordforbedring<br />

Topdressing<br />

Dækbark<br />

Deklarerede, kontrollerede produkter<br />

uden ukrudt, med god biologisk aktivitet.<br />

Landsdækkende salg og service.<br />

SuperMuld ®<br />

Svær SuperMuld ®<br />

D-Gro A ®<br />

BaneMix<br />

BoldMix ®<br />

GreenMix ®<br />

Sphagnum<br />

Faldunderlag<br />

Harpet muld<br />

Fyr- og granbark<br />

Alle vore produkter er produceret på miljømærket kompost<br />

Maskinydelser:<br />

Vertikalskæring<br />

Topdresning<br />

Verti-drain Et selskab i Solum Gruppen<br />

Vadsby Stræde 6, 2640 Hedehusene, Tel. 43 99 50 20, www.danskjordforbedring.dk<br />

GRØNT MILJØ 7/2007 63<br />

Ann.134x92 mm 3.indd 1 01/03/06 14:02:16<br />

Licensnr. DK/3/1<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Robert Smith<br />

Sørensen<br />

ANLÆGSGARTNERMESTER<br />

AUT. KLOAKMESTER<br />

Tlf. 48 18 33 18<br />

www.robert-smith.dk


64<br />

Så du nyhederne<br />

på Have & Landskab<br />

Vi viste en stribe interessante nyheder, der gør arbejdet i parkafdelingen effektivt<br />

- maskiner som er med til at holde omkostningerne nede.<br />

Kraftfuld til sommer og vinter<br />

ISF 310 og SF 370. Nye stærke klippere fra<br />

Iseki. Flere kræfter, bedre komfort og lettere<br />

betjening. Også med kabine - og sort redskabsprogram<br />

til sommer- og vinterarbejdet.<br />

Lille kæmpe klædt på til vinteren Sikkert frem i ekstreme situationer<br />

Den handy og robuste Ventrac redskabsbærer<br />

fås nu med diesel. Du får overlegen styrke, billig<br />

drift, nye betjeningsfaciliteter og et enormt<br />

redskabsprogram. Vi afslørede en ny komfortabel<br />

kabine til Ventrac.<br />

Du kan studere de nye maskiner i ro og mag hos din forhandler sammen med det komplette<br />

program i Iseki traktorer, redskabsbærere, Zero-turn og traktorklippere, Vitra og Ventrac redskabsbærere,<br />

Peruzzo slagleklippere og vertikalskærere, Club Car transportere og Hürlimann parktraktorer.<br />

Kontakt din forhandler og aftal en testkørsel – eller aftal en tur til HCP’s testbane,<br />

hvor hele programmet står til din rådighed.<br />

Se forhandleroversigten på www.hcpetersen.dk<br />

Importør: H.C. Petersen & Co’s Eftf. A/S<br />

Tlf. 76 73 11 33 . www.hcpetersen.dk<br />

Høj komfort, fantastisk<br />

manøvreevne og stor kapacitet<br />

Den ny Vitra City 2030 er en ægte Vitra i en<br />

ny, mindre udgave til en meget fordelagtig pris.<br />

Maskinen er handy og kraftfuld til professionelt<br />

brug. Komfort og kabinens rummelighed er<br />

som altid i top med Vitra.<br />

Club Car Carryall 295 er et nyt dieseldrevet<br />

køretøj, der bringer dig og dit udstyr frem overalt.<br />

Automatgear, automatisk 4 WD og differentialespærre<br />

gør den til markedets bedste under<br />

vanskelige terrænforhold.<br />

Business to Business www.btob.dk<br />

Maskinel Magasinpost<br />

ID-nr. 42217<br />

Afsender:<br />

Postboks 7777<br />

7000 Fredericia<br />

Ændringer vedr. abonnement<br />

ring venligst 3386 0861<br />

GRØNT MILJØ 7/2007

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!