7 - Grønt Miljø

grontmiljo.dk

7 - Grønt Miljø

Cirka en million turister besøger hvert år Skagens Gren. Det slider.

Skagens Gren er endelig blevet fredet

En af Danmarks største og

mest besøgte naturattraktioner,

Skagen Gren og det omliggende

hav bliver nu ekstra

beskyttet. Naturklagenævnet

har nemlig besluttet at støtte

fredningsforslaget fra Danmarks

Naturfredningsforening,

Miljøministeriet, den gamle

Skagen Kommune og det nedlagte

Nordjyllands Amt. Skagen

Gren er spidsen af en af

verdens største landtanger

som siden istiden er vokset

over 45 km mod nord og stadig

vokser 6-8 meter om året.

Store mængder sand føres til

sydfra, og der dannes på den

måde nye klitlandskaber med

Gyldenløveshøj

snyder med højden

Gyldenløveshøj er altid udpeget

som Sjællands højeste

punkt med sine 126 meter.

Nye målinger, som gruppe

geologer har foretaget for DR

Sjælland, viser at højden faktisk

er 125,5 meter. Men trækker

med den kunstige høj fra

der blev anlagt på toppen i

1600-tallet er højden kun

121,3 meter. Dermed er den

lavere end den mere ukendte

Kobanke ved Rønnede. Vejrhøj

i Odsherred er nummer tre

med sine 121 meter.

Myggefælde kan forlænge udelivet

Især i de lune sommeraftner begrænses

udelivet ofte af myg. Til de grønne nyheder

hører derfor også BG Sentinel

myggefælden der er udviklet til indsats

mod malaria i troperne, men også kan

bruges mod ufarlige europæiske myg.

Fælden, der fylder som en indkøbspose,

udsender en efterligning af menneskets

udåndingsluft som lokker myggene til.

Når myggene er kommet tæt på, suges

de ind i fælden af en elektrisk ventilator.

Import: Mortalin, www.mortalin.dk.

en særpræget bevoksning og

dyreliv. Et hovedformål med

fredningen er at beskytte den

sårbare natur mod det slid som

den voksende turisme skaber

og mod tilgroning med træer

og buske. Fredningen indeholder

derfor forbud mod bilkørsel

og parkering udenfor de

anlagte veje og P-pladser. Et

andet hovedformål er at turisterne

kan opleve Grenen

uden at skade og skæmme

den natur de kommer for at

se. Fredningen omfatter et

landareal på ca. 650 ha og et

havområde på ca. 1100 ha. En

mindre del blev fredet i 1940

for at undgå sommerhuse.

122 øer er opstået

i de sidste 15 år

Gennem de sidste 15 år er der

opstået 122 nye danske øer.

Det viser den nyeste opgørelse

fra Skov- og Naturstyrelsen,

skriver MiljøDanmark 4/07.

Sjælland og Møn har fået 57

af de nye øer. Jylland har fået

26, Fyn 24 og Lolland-Falster

15. Bornhom ingen. En ø defineres

som en ø når man kan

sejle rundt om den i en båd

der højst stikker en halv meter.

Øen skal desuden have varig

karakter og må ikke oversvømmes

ved daglig højvande.

Gartnerens barkflis

Den rigtige dækbark

til den rigtige pris

Fra at være et ‘luksusbunddække’ er dækbark blevet

en vare, mange efterspørger - og med god grund.

Vi er klar med forskellige typer kvalitetsbark til

omgående levering/afhentning. Hele læs (85 til 90 m 3 )

leverer vi naturligvis fragtfrit.

Pris kr./m

SJÆLLAND JYLLAND/FYN

Granbark - 0 til 120 mm, fra ........ 140,- ............. 160,-

Granbark - 0-250 mm, fra ............ 120,- ............. 140,-

Fyrrebark - ca. 20 til 60 mm, fra .. 180,- ............. 200,-

Vedflis/træflis, fra ......................... 130,- ............. 130,-

Spagnum, fra ................................ 160,- ............. 180,-

3 excl. moms

Varerne kan også afhentes ab lager, RGS 90 A/S, Selinevej,

2300 København S (tlf. 3248 9090) og i.h.t. RGS prisliste.

Ved større mængder: indhent venligst tilbud

DSV Transport A/S

www.dsvmiljoe.dk

Kumlehusvej 1, Øm, 4000 Roskilde. Tlf. 4752 4700. Fax 4752 4818

Richard Nielsen, mobil 4064 6810. richard@dsvm.dk

Vi leverer til:

Anlægsgartnere

Kirkegårde

Kommuner

Offentlige anlæg

Tilbud gives på

planteleverancer.

De er velkommen til at aflægge

planteskolen et besøg.

VEJENBRØDVEJ 25 - 2980 KOKKEDAL

TELEFON 48 28 01 77 - TELEFAX 48 28 01 96

vejenbroed-planteskole@mail.dk

GRØNT MILJØ 7/2007 27

A

S

More magazines by this user
Similar magazines