7 - Grønt Miljø

grontmiljo.dk

7 - Grønt Miljø

Ukrudt fjernes med UV-lys

Ny miljøvenlig teknik lanceret på forsøgsplan

Ukrudt kan også bekæmpes

med ultraviolet lys, uv-lys.

En lille maskine med navnet

‘Optocleaner’ anvendes til forsøg

i en græsplæne. Og effekten

synes umiddelbart at være

som andre termiske behandlingstyper.

Bag udviklingen står det

danske firma Electro Light ApS

i Lyngby der har både Kommunalt

EntreprenørForum og

Skov & Landskab som medspillere.

Sigtet er nu at udvikle en

traktormonteret prototype beregnet

til de kommunale behov,

og som kan fungere som

alternativ til kantstens- og fladebrændere.

Teknologien er baseret på

meget kraftigt lys ligesom naturligt

sollys, bare flere tusind

gange stærkere. En speciel optik

og afskærmning sørger for

at målrette lyset så det rammer

ukrudtet. Når lyset ramme

bladene, omsættes cirka 90%

af lysenergien til varme. Det er

derfor der er valgt uv-lys fremfor

lys med andre bølgelæng-

40

der hvor energitabet er større.

Varmen sprænger cellerne og

planten visner ned.

Virkningen er altså ligesom

termisk behandling med flammer

og hedvand, men energiforbruget

er væsentligt lavere.

Dermed undgår man også det

meste af den CO 2-udledning

som andre termiske metoder

medfører, understreger Kaj

Jensen, indehaver af Electro

Light ApS. Og man undgår

den forurening som pesticider

kan skabe. Metoden skulle ikke

skade jordens mikroorganismer

og dyr, belægninger og

træstammer. Derimod fjernes

grønalger fra sten og fliser.

Lyset virker kun hvor det

rammer og virkningen er meget

overfladisk. Lidt ligesom

solskoldning på huden. For at

ramme ukrudtet på alle sider

skal lyset komme i forskellige

vinkler, hvilket reflektorer sørger

for. Til gengæld skal lyset

kun ramme i meget kort tid.

Det åbner muligheder for en

nuanceret dosering af uv-lyset

En uge efter belysningen af

græsset. Foto: H.W. Poulsen.

og en hurtig arbejdshastighed.

Meget hurtig måske. Det kan

måske udnyttes til ukrudtsbekæmpelse

på jernbaner og til

væksthæmning af græs.

Maskinen bliver relativ dyr i

anskaffelse, men effekten og

levetiden lover lave driftsudgifter.

Derfor sigtes mod de

professionelle kunder der også

vil kunne leve med at maskinen

tager sig god tid til både

op- og nedvarmning.

Henrik Ward Poulsen & sh

KILDER

Maskindemonstration, Slagelse Kommunes

Entreprenørservice 20. august.

www.optocleaner.com.

Forsøgsmaskinen er en lille kasse der trækkes hen over græsset. Her er

den lagt på siden så man ser lysgiver og reflektor. Foto: H.W. Poulsen.

GRØNT MILJØ 7/2007

More magazines by this user
Similar magazines