4 - Grønt Miljø

grontmiljo.dk

4 - Grønt Miljø

Angsten for risikotræer

går ud over flagermusene

Mange fagfolk antager fejlagtigt at et hult

træ, er et risikotræ. Og ethvert fældet,

gammelt træ er lig med et hjem mindre til

de fredede flagermus

Af Lars Thorsen

Indsatsen mod risikotræer

der kan tabe grene eller vælte

ned i hovedet på borgerne,

er blevet mere målrettet i de

seneste år. Det er sket i kølvandet

på flere ulykker, bl.a.

de højt profilerede dødsulykker

i Åløkkeskoven i Odense

og i Fælledparken i København.

Flere og flere kommuner

har en strategi eller procedurer

som skal sikre at den slags

ikke sker i deres kommune.

Samtidig skal man tage hensyn

til træer der har en æsterisk,

miljømæssig eller kulturhistorisk

værdi. Det drejer sig

derfor om at finde den hårfine

balance mellem et såret, svækket

og ustabilt træ og et hult,

men vitalt træ der har indkapslet

problemet. Flagermus er

f.eks. helt afhængige af gode,

gamle, hullede træer til både

at overnatte og yngle i.

Man må gætte på at mange

flagermus gerne så at landets

grønne fagfolk blev bedre til

„at kunne vurdere, genkende

og udpege træer der udgør eller

er på vej til at udgøre, en

risiko for sine omgivelser, og

efterfølgende kunne vælge

den mest hensigtsmæssige

handling for at mindske eller

fjerne risikoen,“ som det hedder

i Skov & Landskabs kursusbeskrivelse.

Interessen for kurset

er - heldigvis for flagermusene

- klart steget de senere

år, oplyser Lone Schmidt Vemming

fra Skov & Landskab,

Skovskolens kursus- og uddannelsessekretariat.

Er ikke risikotræer

Det er langt fra kun risikotræer

der bliver fældet for tiden,

fortæller seniorrådgiver ved

Skov & Landskab Iben Thomsen.

„Nogle steder er man nok

lidt for hidsige med at fælde

træer lige nu. Det er selvfølgelig

en rigtig svær balancegang,

24

men det er meget vigtigt at

fastslå at et hult træ ikke pr.

definition er et risikotræ. Et

rør er lige så stærkt som en

stang. Så jeg kan ikke understrege

nok at hulhed ikke er

fældningsgrund i sig selv. Det

er nærmere en bevaringsgrund,

bl.a. på grund af

flagermusene,“ fortæller Iben

Thomsen.

Hulhed kan dog være et

problem hvis det f.eks. er kombineret

med et aktivt angreb

af en vednedbrydende svamp.

Så vil der ofte være tale om et

risikotræ. Derfor er det godt

at registrere de hule træer og

holde øje med om der kommer

svampefrugtlegemer på

ydersiden af stammen. Så ved

man også hvilke træer man

skal passe på for at sikre den

biologiske mangfoldighed,

pointerer Iben Thomsen.

Retten til et hjem

En anden grund - ud over det

æstetiske - til at passe på sine

gamle træer er at flagermusene

i Danmark er fredede. Det

betyder at man overtræder

EU-lovgivningen hvis man forringer

flagermusenes levevilkår.

Derfor er også Københavns

Kommune nødt til at

sikre at flagermusene ikke

mister deres eksistensgrundlag

i takt med at der ryddes ud i

kommunens risikotræer.

I marts kom et bud på en

løsning op at stå i Fælledparken.

Der er tale om en 7,5 meter

højt stålsøjle som er opstillet

tæt ved flagermusenes nuværende

boliger i træer som

snart skal fældes. I toppen af

søjlen har anlægsgartnerfirmaet

Stenbroens Træpleje og Anlæg

i samarbejde med zoolog

Hans Baagøe fra Naturhistorisk

Museum skabt et 1,2 højt flaermusebo

som er en stamme

på 75 cm i diameter der er ble-

Et bo til flagermus er netop blevet sat op i Fælledparken i København.

Kommunen har tidligere prøvet at opsætte forvoksede fuglekasser, men

dem gad flagermusene ikke yngle i. I stedet har de nu fået en gedigen

luksusbolig i eg designet i samarbejde med Naturhistorisk Museum.

Centerchef i Teknik- og Miljøforvaltningen, Jon Pape, har i forbindelse

med projektet udtalt at kommunen sandsynligvis vil sætte flere af denne

form for ‘flagermusebyrumsinventar’ op, både i parken og andre steder

i byen hvis erfaringerne er gode. Foto: Stenbroens Træpleje & Anlæg.

Træet til højre har en skade i form af et åbent sår og en hulhed i stammen.

Men det gør ikke træet til en umiddelbar risiko. Træet er vitalt og

har kompenseret skaden ved at danne kraftige volde af sårved. Træet

virket vitalt. Det har sandsynligvis indkapslet de indre skader og vokser

videre som et stabilt træ. Foto: Simon Skov.

Herunder er en gammel bøg fældet i nærheden af Dyrehaven, Nordsjælland.

Træet var hult, men det var ligegyldigt for sikkerheden. Den rigtige

årsag til at dette træ var et risikotræ, var det massive råd af kulsvamp i

stammen. Kun lidt sundt ved ses rundt i kanten, og det er nærmest et

mirakel at træet ikke faldt før det blev fældet. Foto Iben M. Thomsen.

GRØNT MILJØ 4/2013

More magazines by this user
Similar magazines