4 - Grønt Miljø

grontmiljo.dk

4 - Grønt Miljø

vet udhulet og forsynet med

et indgangshul på de 7 cm flagermus

kræver.

Søjlen er blevet funderet i

jorden af Dansk Stålfundering

der har skruet fundamentet

ned i jorden, så skadevirkningen

på de omkringstående

træers rødder blev mindre end

hvis der skulle være gravet et

hul med entreprenørmaskiner

og derefter fyldt beton i.

Denne grundige sikring er

nødvendig da flagermuseboet

i toppen vejer 250 kilo, og det

hjælper jo ikke meget hvis

man fjerner risikotræerne, og

en borger i stedet får et flagermusebo

i hovedet. Københavns

Kommune havde sat en

grænse på 50.000 kr. eksklusiv

moms for at lave boet og opsætte

det.

Ikke den sidste løsning

Meget tyder på at vi ikke har

set den sidste løsning a la ‘flagermusesøjlen’

i Fælledparken.

Anlægsgartnermester Jonas

Olsen fra Stenbroens Træpleje

ApS pointerer nemlig

lige som Iben Thomsen at der

bliver fjernet mange risikotræer

i disse år, og det er ikke alt.

„Folk bliver også bedre og

bedre til at beskære træerne,

så når de mindre træer vi har

nær byerne nu, bliver store, så

kommer de til at være sundere

og have mindre råd og dermed

færre huller som flagermusene

kan bo i. Så jeg synes

at det her er en skæg og meget

æstetisk måde at introducere

disse flagermuseboer på.

Jeg ser det som en fascinerende

form for byrumsinventar,“

fortæller Jonas Olsen.

Han har også arbejdet med

at lave et billigere bo som bliver

udspændt mellem tre

stammer af robinietræ i stedet

for at blive monteret i toppen

af en jernsøjle, men han har

også andre idéer. „Hvis flagermusene

ender med at blive

glade for at bo i den nye flagermusesølje,

kunne det være

en rigtig god idé at skære ‘en

klods’ ud af de gamle risikotræer

når de alligevel skal fældes,

og så sætte den på toppen

af sådan en søjle.“

På den måde kan flagermusene

blive boende i deres gamle

‘risikotræhule’, selv om træet

skal fældes. Men skal træet

overhovedet fældes? Det er

spørgsmålet. ❏

GRØNT MILJØ 4/2013 25

More magazines by this user
Similar magazines