4 - Grønt Miljø

grontmiljo.dk

4 - Grønt Miljø

En blomstrende byhave

Renoveringen af Schlegels Hus viser hvordan halvkedelige gårdanlæg kan blive til grønne oaser

Tekst og foto: Nina Ewald

Selv om man ikke bor i parcelhus,

men i hjertet af byen,

kan man sagtens drømme

om at få sig en have. I storbyer

og større provinsbyer er der

masser af etageejendomme og

karréer med større eller mindre

fælles arealer. Det er oplagt

at gøre noget ved disse

områder så de kan forvandles

til smukke, brugsvenlige oaser

til glæde for beboerne.

Det kræver naturligvis at der

både er økonomi til og enighed

om at gå i gang med et

større omlægningsprojekt. I

ejer- og andelsboliger er det

Før renoveringen adskilte stedet

sig ikke fra masser af andre småtriste,

forsømte baggårde. I forbindelse

med ny kloakering skulle

der et omfattende gravearbejde

til, og det gav startskuddet til

gårdfornyelsen.

Efter etableringen af det nye gårdanlæg

er stedet blevet frodigt og

indbydende. Den gamle asfaltbelægning

er erstattet af blødstrøgne

klinker fra Petersen Tegl i

et smukt forbandt. Den oprindelige

beplantning er delvis udskiftet

og erstattet med vækster der passer

til gårdens klima og miljø. Op

ad husmurene er der sat blåregn

som snart vil nå fjerde sals højde.

34

beboerne selv der har ansvar

for forløbet, men når det drejer

sig om udlejningsejendomme,

skal det typisk gå gennem

en privat udlejer eller en boligforening.

Det bør dog ikke forhindre

beboerne i at tage initiativ

til at kontakte de rette

instanser med deres ønsker.

En omlægning af grønne

arealer til fælles gavn og glæde

giver ikke blot beboerne

bedre livskvalitet i deres nærområde,

men er også med til

at øge ejendommens værdi. I

den sammenhæng må man

ikke glemme at der også skal

tages hånd om den efterfølgende

vedligeholdelse så planter,

træer og buske behandles

korrekt, og området ikke får

lov til at forfalde.

Et vellykket projekt

Et eksempel på en vellykket

gårdrenovering kan man se på

Frederiksberg. Her gik en privat

beboerforening for et par

år siden i gang med at transformere

den oprindelige baggård

til et blomstrende fælles

areal med plads til børn og

voksne - og med mulighed for

både samvær i større grupper

og familierne enkeltvis. Ejendommen

er fra 1912 og kaldes

Schlegels Hus. Det er tegnet af

arkitekten Ulrik Plesner i nybarok

stil og præmieret af kommunen

året efter som et

‘sundt og godt byggeri’. Det er

glædeligt at beboerne her

hundrede år efter stadigvæk

er med til at værne om bygningens

værdier og de tilliggende

arealer.

Huset er bygget i vinkel omkring

en sydvestliggende indergård

på godt 1000 m 2 . Her

er en beboerforening som består

af ejerne af bebyggelsens

40 lejligheder. Fællesøkonomien

baserer sig på en fond som

beboerne indbetaler til - og

hertil kommer i nogle tilfælde

delvis egenbetaling til større

fælles projekter.

Gårdrenoveringen var sidste

del af tre større anlægsarbejder.

Det startede med etablering

af fjernvarme, dernæst

kom byggeri af nye altaner og

til sidst kom turen til gården.

Der havde i nogen tid været

problemer med kloakeringen

og oversvømmelse af kældre,

og i forbindelse med at kloaksystemet

skulle udskiftes, var

det naturligt at gå i gang med

resten af gården i ét hug.

Gårdudvalgets ønsker

Overordnet var det beboernes

ønske at få skabt et åbent og

hyggeligt gårdrum med fokus

på fælles samvær, spisning,

solbadning og legemuligheder.

(Re)kreative indslag uden

de helt store forandringer. Udgangspunktet

var en græsplæne

med et stort, gammelt kastanjetræ,

er er gårdens centrale

punkt. Og en kilde til

mange diskussioner. Skal det

fældes eller ej?

Træet er meget stort og

skyggende og producerer meget

nedfaldsløv og mange kastanjer.

Hertil kommer at det

er angrebet af minérmøl, så

det tidligt på sæsonen får gule

og visne blade og mister noget

af den visuelle værdi. Omvendt

er træet et markant

GRØNT MILJØ 4/2013

More magazines by this user
Similar magazines