4 - Grønt Miljø

grontmiljo.dk

4 - Grønt Miljø

I projektet ‘Vild med vilje’ i København er der eksperimenteret

med hvordan en naturnær parkdrift kan kabe større

biodiversitet - og hvordan den kan kommunikeres på en

måde der skaber nysgerrighed og engagement blandt borgerne.

Foto: Habitats. www.vildmedvilje.dk.

tanäs Våtmarkspark i Malmø

fremhæves som et godt eksempel,

selv om driften anføres

som et aktuelt problem.

Steder med særlige problemer

med oversvømmelser kan

hjælpes ved at håndtere regnvandet

lokalt opstrøms - eller

man kan omdanne området til

et naturområde.

Vandkvaliteten, især vejvandet,

skal dog vurderes så eksisterende

vådområder ikke forurenes.

Teknologiudvikling efterlyses

om end der eksperimenteres

med ‘dobbeltporøs

filtrering’. De eksisterende åer

kan retableres med slyngninger

og enge. De kan ikke kun

være bufferzoner for kraftig

afstrømning, men også være

rige habitater.

Grønne tage beskrives som

et ‘stort potentiale’, ikke bare

til at forsinke og fordampe

regn og skabe rekreative værdier,

men også til at skabe nye

habitater og dermed understøtte

biodiversiten. De skal

bare helst eksistere i lang tid

og ikke forstyrres for meget af

mennesker. Og det skal ikke

bare være almindelige fattige

sedum-tage. Man skal tænke i

flere slags plante- og dyresamfund

så man f.eks. har fel-

GRØNT MILJØ 4/2013 5

More magazines by this user
Similar magazines