4 - Grønt Miljø

grontmiljo.dk

4 - Grønt Miljø

gmPUBLIKATIONER

Grønne tage og vægge -

brandsikkerhed og vedligehold.

Erfaringsblad (27)

121227. Byg-Erfa 2012. 2 s. 100

kr. www.byg-erfa.dk.

Erfaringsblad om lovgivning

og brandtekniske forhold i forbindelse

med etablering, drift

og vedligehold af grønne tage

og facader, herunder krav til

materialer, opbygning og

brandsikring, alt sammen for

at modvirke brandspredning

uanset plantemængde og årstidsvariationer.

Kældre og krybekældre -

fugtsikring og varmeisolering.

Erfaringsblad (19)

121108. Byg-erfa 2012. 4 s. 100

kr. www.byg-erfa.dk.

Beskrivelse af fugtpåvirkninger,

fugtmekanismer, materialer

samt forskellige metoders

anvendelse i bygninger med

kælder- og krybekældervægge

udført af beton, letklinkerbeton

og fundamentsblokke.

Til metoderne - som der kan

være problemer med - hører

grundmursplader, tilbagefyld,

fiberdug og omfangsdræn.

Betonstøbning. Af Malin

Nilsson og Camilla Arvidsson.

Forlaget Klematis 2013. 128 s.

230 kr. www.klematis.dk.

Gør det selv-bog for betonstøbere.

Grundmaterialet er en

let forarbejdelig finbeton som

i støbeforme kan støbes til

bl.a. figurer, krukker, fuglebade

og bænke. Trin for trininstruktioner

viser hvordan

man støber, hvordan man laver

mønstre med f.eks. blade

og snore og hvordan man skaber

patina, f.eks. ved at blande

spagnum i betonen. Der er

også tips til hvilke planter der

er gode at kombinere med beton,

og inspiration til udendørs

indretning.

60

Kogebog for rumleriller.

Vejdirektoratet 2012. 22 s.

www.vejregler.lovportaler.dk.

Rumleriller på veje er billige

og effektive til at advare bilister

der er skævt på sporet og

har de seneste ti år fundet stadig

større anvendelse som

sikkerhedsfremmende tiltag.

Vejledningen samler metoder,

effekter og erfaringer. Rillerne

anføres som et problem på

smalle veje, især for lette trafikanter

der kan få bilerne meget

tæt på eller blive presset

ud i rabatten. Der anbefales

derfor mindst 3 meters kørespor

samt en kantbanebredde

på mindst 0,75 meter kantbanebredde

når der kun er få

cyklister og 1,2 meter når der

er mange. Med de rigtige sinusformede

riller er den ekstra

støj i øvrigt minimal.

Havehistorien i ny

læseværdig sovs

Havehistorisk Selskab hedder

det. Ikke mere Havebrugshistorisk

Selskab. Foreningens

årsskrift har også fået en overhaling.

Man er gået bort fra

den unødvendige videnskabsagtige

ramme og serverer nu

artiklerne i almindelig læsevenlig

sovs. Og med et let ændret

layout. Man har dog heldigvis

beholdt det syrede navn

‘Fra kvangård til humlekule’

og skriftet er fortsat prydet af

en illustration fra Hans Raszmussen

Blocks Horticultura

Danica. Selv om det er en anden

end ellers.

Årsskriftet indeholder seks

artikler med havehistorisk stof.

Kirsten Kund-Andersen skriver

om 1800-tallets danske byparker,

Richard Hare skriver om

nordengelske byparker fra

samme periode, mens Kristin

Seybold og Niels Mellegaard

fortæller om Johan Ludvig

Mansa (1740-1820) og hans

virke som gartner på bl.a. Fredensborg

Slot og som forfatter.

Et af Mansas skriverier er

‘Have-katechismus’ som Margrethe

Floryan tager under

særlig behandling.

Liv Oustrup gennemgår genopretningen

af Søndermarken

hvor elementer fra den romantiske

periode får nyt liv

som led i det moderne park-

Natur og Landbrug - en ny

start. Af Natur- og Landbrugskommissionen

2013. 124

s. www.naturoglandbrug.dk.

44 anbefalinger til en ny natur-

og landbrugspolitik med

det generelle sigte at landbruget

får friere muligheder for

at udvikle erhvervet samtidig

med at naturen får det bedre.

Det biobaserede samfund.

Momentum 1/2013. Jordbrugsakademikerne

2013. 36 s.

www.ja.dk.

Syv artikler om hvordan biomasse

- både energiafgrøder

og affald - kan indgå som en

brik i morgendagens energiforsyning.

Biomassen skal dog

bruges mere intelligent og effektivt

end i dag, bl.a. ved

hjælp af bedre enzymer (med

bladskærermyren som eksempel)

og en bedre affaldsraffinering,

fremgår det af temahæftet.

Biomassen skal også

kunne produceres bæredygtigt

og gerne med mere effektive

planter der avles frem til

formålet. ‘Økologisk økonomi’

kan være prioriteringsværktøjet

der afgør jordens anvendelse,

f.eks. om den skal bruges til

energi eller fødevarer.

Slotsgartner Johan Ludvig Mansa (1740-1820) - gengivet efter bogen.

koncept ‘Liv & Lys’. Og Flemming

Kruse fortæller om historie

og drift af Historisk Botanisk

Have i Vordingborg

hvor han selv er naturchef.

Alt i alt et par timers fornøjeligt

og informativt bekendtskab.

Det kan måske også inspirere

til at blive medlem af

det eksklusive og blandede

selskab for 200 kr. om året. Ud

over årsskriftet får man adgang

til arrangementer der

omfatter både foredrag og

ekskursioner af havehistorisk

tilsnit. www.kvangaard. sh

Fra kvangård til humlekule.

Meddelelser fra Havehistorisk Selskab

nr. 42, 2012. 80 s. 80 kr.

www.havehistoriskselskab.dk.

GRØNT MILJØ 4/2013

More magazines by this user
Similar magazines