4 - Grønt Miljø

grontmiljo.dk

4 - Grønt Miljø

Takket være en lastbil på afveje i den våde græsbund er

omsætningen godt i gang i Kongens Have, Odense 2011.

de har arbejdet for. I 1996

gjorde man begge dele. Det er

nok også nødvendigt i dag.

Man kan jo f.eks. ikke regne

med at Danske Anlægsgartneres

medlemmer står for hele

det private anlægsmarked.

Danske Anlægsgartnere

Jeg tager et eksempel, nemlig

Danske Anlægsgartneres medlemmer

hvor man kan gå ud

fra at al omsætning hører

branchen til. I 2011 omsatte

disse virksomheder for 2,09

mia. kr. og havde beskæftiget

knap 3300 årsværk (boksen).

Omsætningen i 1996 blev

anslået til 1,5 mia. kr. - eller

2,1 mia. kr. hvis man tager højde

for inflationen. Omsætningen

har åbenbart ikke ændret

TIMER OG SATSER

sig. Det lyder meget sandsynligt

hvis man antager at der

har været et omsætningsfald

efter boomet, og at faget har

øget sin produktivitet.

På den anden side var omsætningen

i de boomende år

ikke større end nu. Tværtimod.

Omsætningen var 1,86 mia. i

2007 og 2,04 mia. kr. i 2008.

Det rejser spørgsmålet om tallene

er opgjort på samme måde.

Man kan også antage at

der er tale om en reel stigning

fra 2007 til 2011 selv om medlemstallet

er faldet og anlægsopgaverne

er skrumpet ind.

Det skulle i givet fald være

fordi plejeområdet er ekspanderet

kraftigt med offentlige

udbud som få store virksomheder

har vundet. sh

Danske Anlægsgartneres medlemmer omsatte i 2011 for 2,09

mia. kr. og havde 3104 lønmodtagere. Hvad svarer det til i timer

og satser? Jeg regner for sjov lidt baglæns:

Jeg tager højde for at ikke alle ansatte er ansat hele året,

bl.a. fordi en del hjemsendes om vinteren. Hvis jeg antager

at 55% er på fuld tid, mens 45% er på 2/3 tid, bliver det til

2638 årsværk. Af dem antager jeg nu at 25% er driftsfolk og

75% er anlægsfolk. Jeg antager videre at et driftsperson giver

550.000 kr. i årlig omsætning, mens en anlægsperson giver

875.000 kr. Det giver 2,09 mio kr. i omsætning.

Der er her set bort fra ejere og funktionærer der forudsættes

aflønnet af de øvrige lønmodtageres timesatser. Hvis jeg

antager 3 ejere og funktionærer, bliver det 624 i alt. Det giver

et samlet antal årsværk på 3262. sh

GRØNT MILJØ 4/2013 65 65

More magazines by this user
Similar magazines