4 - Grønt Miljø

grontmiljo.dk

4 - Grønt Miljø

VINDUET

Pluk fra den faglige debat

Nærmest erotisk længsel

I et temanummer om træ i boligen

i Politiken 17.3.2013

spørges forskellige folk om deres

yndlingstræting. For den

prisvindende forfatter Kim

Leine er det - træer:

„Træ ældes på en smuk måde

ligesom mennesker. Det bliver

rynket og sprækket. Træet

har desuden en måde at være

levende på selv om det er dødt

(...) Jeg har boet i Grønland

som er et træløst land. Masser

af fjelde, bakker og landskaber

fuldstændig uden træer.

Man føler sig nærmest nøgen.

Landskabet er blottet, og så

bliver mennesket også blottet.

Der kan man nemt komme til

at savne træ. At kunne røre

ved et træ eller gå ind i en

skov. Man får en nærmest erotisk

længsel efter træ.“

Legens spændning og fare

Børn tiltrækkes af risikofyldt

leg, siger leg-forsker Ellen Beate

Sandseter. Formand for

Dansk Legepladsselskab Helle

Nebelong refererer hende i Legepladsen

1/2013:

„Et godt legemiljø er fleksibelt

og giver en mangfoldighed

af udfoldelsesmuligheder.

På naturlegepladser er der

størst bevægelsesfrihed, her

kan den mest entusiastiske, fysisk

aktive og udfordrende leg

foregå, mens det for det meste

er ‘ikke-leg’ der finder sted på

traditionelle legepladser. Hvis

legepladser er kedelige, søger

børn spænding ved f.eks. at

bruge legeredskaberne på andre

måder end de er tænkt at

skulle bruges på. Eller de forsøger

at kompensere ved at

opsøge udfordrende steder

uden for legepladsen som kan

være virkeligt farlige.“

Landevejens skrædder

Natursten skal udvælges med

omhu, forklarer landskabsarkitekt

Jacob Fischer, GHB Landskabsarkitekter,

i Zurface Magazine

4/2013:

„Når en skrædder skal vælge

farver og typer af stof til en

kjole, kan han ikke bare sætte

hvad som helst sammen. Der

er farver og stoffer der taler

mere til hinanden end andre.

74

Vi er også en slags landevejens

skræddere, når vi sammensætter

belægninger til en gade eller

en hel plads. Vi skal designe

vores ‘klæde’ med omhu.“

Til mere end bare en flise

Brug ikke natursten hvor som

helst, fortsætter Jacob Fischer.

De er gode til historiske miljøer

og hvor materialet skal markere

noget særligt:

„Det kan være alt fra en facade

til en belægning eller flade

med græs hvor granitten

fremstår som en forfinet juvel.

Den kan også anvendes til at

skabe kontraster i et miljø

hvor man egentligt synes at

den kan virke fremmed. Så

kan granitten være en lækker

detalje. Igen er det dog vigtigt

at den kommer til sin ret og

bliver brugt til mere end bare

en flise. Man kan løfte en hel

bygning til at være eksklusiv

ved bare at anvende granit til

trappen eller stien op til et

indgangsparti.“

Når man selv tegner

Ved Rosenborg Slot vil Forsvaret

opføre et 750 m 2 stort hus

til livgardens musikkorps. I

Landskab 2/2013 argumenterer

landskabsarkitekt Jens

Hendeliowitz mod placeringen

og fortsætter:

„Det er samtidig dybt bekymrende

når formanden for

Hovedstadens Forskønnelse

Henrik Terkelsen meddeler at

foreningen i denne sag er tavs

fordi han selv er partner i den

arkitektvirksomhed der tegner

på bygningen (...) Også det

Særlige Bygningssyn er i denne

sammenhæng helt tavs. Er

det mon fordi et af nævnets

medlemmer, Trine Neble, også

er partner i samme arkitektvirksomhed,

EMA-arkitekter,

og sagsarkitekt på bygningen?“

Kaste vrag på erfaringen

Skovrider Esben Møller Madsen,

Skåneskogen AB og seniorkonsulent

Per Hilbert, De

Danske Skovdyrkerforeninger,

sår i Skoven 3/2012 tvivl om

hvad der bør gøres for at gavne

biodiversiteten i skoven.

Nok kan kan det blive bedre...

„Men der er intet i situationen

som tilsiger at man ‘vupti’

skal kaste vrag på 200 års møjsommeligt

opbyggede erfaringskundskaber

og i stedet

kaste sig i armene på uprøvede

teorier. Derfor er der sund

fornuft i at afvise Vismandsrapportens

forslag om at lade

10% af skovarealet ligge urørt.

det er unødvendigt, det er

dyrt, og det er kontraproduktivt.

Der finde bedre - og mere

vise - måder at både sikre og

øge biodiversiteten på.“

Betonkasser langs E45

Arkitekt i Cubo Arkitekter Lars

Juel Thiis lufter i Jyllandsposten

26.3.2013 sin kritik af det

moderne motorvejslandskab

omgivet af erhvervsområder:

„Bilister og ikke mindst turister

kører spidsrod op gennem

Jylland mellem billige betonkasser

som er smidt langs motorvejen

fordi kommunerne

slås om arbejdspladser (...)

Strækningen mellem Vejle og

Horsens er det værste hvor

man har det udstillet så frygtelig

som det overhovedet kan

være. Hedensted er nok det

grimmeste sted i landet. Hvad

er det for en måde at behand-

GRØNT MILJØ 4/2013

More magazines by this user
Similar magazines