4 - Grønt Miljø

grontmiljo.dk

4 - Grønt Miljø

e en fordel for skraldemændenes

arbejdsmiljø.

Hele projektet fra sin start

for tre år siden samt den kommende

forsøgsperiode på tre

år med påregnede udgifter til

vedligeholdelse, er budgetteret

til 3, 7 mio. kr. Heraf betaler

kommunens Center for Bydesign

1.040.000 kr. Det er

dog vigtigt at huske at ‘Smart

Miljøstation’ i Wesselsgade er

et pilotprojekt. Når Miljøpunkt

Nørrebro nu går ud i verden

for at sælge Smart Miljøstationer

på helt kommerciel basis,

er prisen 1.750.000 kr.

Mission: grav et hul

Før anlægget kunne blive en

realitet, var der et væld af udfordringer.

Det indre Nørrebro

er nemlig et af de tættest bebyggede

områder i Danmark,

og der skal inddrages mange

instanser når man vil grave hul

i gaden.

Anlægsgartnervirksomheden

Stenbroens Træpleje og

Anlæg stod for udførselen, og

de kunne hurtigt konstatere at

telefonkablerne ikke lå dér

hvor de offentlige myndigheders

kort ellers mente. Det betød

at en del af fortovet måtte

graves op for at få plads, og

det blev nødvendigt at få

Dong til at flytte el-, gas- og

vandledningerne.

Fortovet måtte desuden forstærkes

for at sikre at afhentningskøretøjerne

ikke vælter

når indholdet bliver hentet.

Og da affaldet tages op af

containergravene af en 9 meter

høj kran, skulle der også

tilladelse til at beskære en

smule i vejtræerne og indhentes

andre tilladelser for at

kunne flytte luftledninger.

Nej, der er vitterligt ikke meget

plads, og det gælder både

under, på og over jorden.

„Men nu er anlægget færdigt,

og de små gårde slipper

for at have skrald stående. Så

bliver det interessant at se

hvordan det bliver brugt. Der

står 800-1000 almindelige affaldscontainere

til dagrenovation

på Nørrebro, så der er et

stort potentiale hvis det viser

sig at være en succes. Der er

virkelig meget plads til leg og

grønne områder som bliver frigjort

i byens gårde på den må-

I Wesselsgade på det tætpakkede

Nørrebro har København nu fået

sit første underjordiske affaldssorteringsanlæg

til seks affaldsfraktioner

med 5 m 3 i hver.

Hver beholder består af en ydre

fast betonbeholder og en indre

stålbeholder inklusiv låg, indkastningsstander

og et kraftigt løfteøje.

Når beholderen skal tømmes,

løfter en kran hele den indre enhed

op i øjet og hen over skraldevognens

tank. Herefter flappes

bunden ud til siderne så affaldet

falder ud i skraldevognen. Foto:

Miljøpunkt Nørrebro.

de,“ siger anlægsgartnermester

Jonas Olsen fra Stenbroens

Træpleje og Anlæg.

I alt blev der stillet otte containere

op med 5 m 3 i hver. En

af grundene til at der er flere

containere end fraktioner er at

Miljøpunkt Nørrebro ville have

en container til madaffald der

kan genbruges som kompost

eller bioenergi. Københavns

Kommune tager endnu ikke

imod denne fraktion der bare

ryger på forbrændingen, men

hvis kommunen en dag skifter

mening med organisk affald,

er miljøstationen klar. ❏

GRØNT MILJØ 4/2013 77

More magazines by this user
Similar magazines