Istiden udslettede ikke fjeldenes skove - Grønt Miljø

grontmiljo.dk

Istiden udslettede ikke fjeldenes skove - Grønt Miljø

RUL DIN

GRÆSPLÆNE UD

ÅRET RUNDT

SMÅ RULLER:

61 x 164 x 1,5 cm

= 1m2 pr. rulle

STORE RULLER:

Bredde 50-81 cm.

Længde op til 35 meter.

1-24 m2 ...................................................... kr. 30,-

25-99 m2 ................................................... kr. 25,-

100-299 m2 ............................................kr. 18,-

300-999 m2 ............................................kr. 15,-

1000-2999 m2 ...................................... kr. 13,-

Over 3000 m2 ...................................... kr. 12,-

Græstage, 1-39 m2 ......................... kr. 40,-

Græstage, over 40 m2 Priser pr. m

................. kr. 30,-

2 excl. moms & transport:

4100 Ringsted Tlf. 56 87 00 95

www.leopolds-rullegraes.dk info@leopolds-rullegraes.dk

KOMMENTAR

NÅR NATUREN ER ET CENTER

Ingen er uenige om at naturformidling er godt. Jo større viden,

desto større oplevelsesværdi og desto større vilje - også

betalingsvilje - til at beskytte naturen. Naturformidling er

et indiskutabelt og politisk korrekt plusord hævet over kritik.

Det er et af tidens trylleord der udnyttes når man vil

give et projekt medvind, bl.a. hos politikere og i fondsbestyrelser.

Men netop derfor er der også god grund til at

være på vagt. For naturformidling kan antage mange former

og bør bestemt diskuteres

En af de mest populære former er besøgscentrene. Store

museer placeret nær det landskabelige hotspot. Stor spektakulær

arkitektur med museum, butik, cafeteria og hvad

dertil hører. Også gerne noget tilknyttet forskning. Geocenter

Møns Klint er et nyere eksempel. Aktuelt er tre mere på

vej: det midtjyske Kirstinelyst om heden, Rebildcentret om

Rebild Bakker og Rold Skov samt Danmarks Borgcenter i

Vordingborg. De vil nok trække flere besøgende til. Men

der er også risiko for at de fleste aldrig kommer længere

end til centret. Sådan virkede det da jeg selv besøgte Geocenter

Møns Klint. Det myldrede med mennesker i centret

og i cafeteriet. Den store parkeringsplads var fuld, men ved

klinten og nede på stranden var der næsten ingen. Centret

formidlede fint, men fik ikke gæsterne ud i virkeligheden.

Det er selvfølgelig ikke tilsigtet at centrene reducerer naturen

og landskabet til museumsbesøg, men det kan let blive

resultatet. Samtidig er de store besøgscentre i deres monumentale

karakter, kæmpe parkeringspladser, trafik og skiltede

ruter en indiskret og forstyrrende formidlingsform når

man bare vil opleve naturen og lade den tale for sig selv på

egne præmisser.

Den mest spændende udvikling er den naturformidling der

sker via smartphones. Her kan man få alt at vide på stedet

uden at det markeres fysisk i landskabet og uden at genere

dem der bare selv vil opleve naturen. Og omkostningen er

begrænset, især hvis man bruger en standardiseret mobilapplikation.

Men en naturapp er ikke et turismeprodukt

som et besøgscenter. Og det er jo det de lokale politikere

ønsker, i hvert fald hvis de store fonde betaler. Det er naturligvis

helt legitimt, men man kan ikke bruge naturformidlingen

som argument uden at analysere hvad der gør

naturformidlingen bedst og billigst. SØREN HOLGERSEN

FORSIDEN. Et lille landskab på sin helt egen måde. Grundlaget

er et sandstenslandskab bygget op af dekorationsbeton

oven på en grundform af leca-blokke. Hunden og kampestensmuren

i baggrunden er dog ægte. Læs mere side 30.

GRØNT MILJØ

www.grontmiljo.dk

Redaktion: Søren Holgersen, ansv. (sign.: sh). SH@dag.dk. Tlf. 2065 1507.

Lars Lindegaard Thorsen, (sign.: lt). LT@dag.dk. Tlf. 6116 9394.

Abonnement: Inge Andersen, ia@teknovation.dk. Tlf. 4613 9000.

Annoncer: Carsten Pedersen, Danske Fagmedier A/S. cp@licitationen.dk.

Tlf. 4485 7333. Tlf. 2999 2503.

Udgiver: Danske Anlægsgartnere / ProVerte A/S.

Tryk: Jørn Thomsen / Elbo A/S. Trykoplag: 5.000.

Oplag: 1.7.10-30.6.11: 4.103 ifølge Specialmediernes Oplagskontrol.

Yderligere 617 distribueres til bl.a. erhvervsskoler.

Medlem af Danske Specialmedier. 30. årgang. ISSN 0108-4755.

Grønt Miljø er et fagligt magasin om planlægning, anlæg og drift af

have, park og landskab. Målgruppen er fagfolk i privat eller offentlig

virksomhed samt fagets kunder, leverandører og uddannelsessøgende.

Grønt Miljø udkommer med 10 årlige numre. Et årsabonnement koster

425 kr. inklusive moms. Kollektive abonnementer kan aftales.

GRØNT MILJØ 3/2012 3

More magazines by this user
Similar magazines