Din virksomhed vil trives på vore gulve! - Basf

basf.cc.dk

Din virksomhed vil trives på vore gulve! - Basf

Din virksomhed vil trives

vore gulve!


Indhold

4

6

8

10

12

14

Slidstærke gulvbelægninger som opfylder strenge krav til hygiejne

Belægninger med høj kemikalieresistens

Antistatiske gulvsystemer

Dekorative gulve

Belægninger til fleretages parkeringshuse og ramper

Gulvsystemer skræddersyede til dine behov


Erfaring og kvalitet

Uanset hvad du producerer, opbevarer, sælger eller

udstiller og uanset hvor du arbejder eller tilbringer fritiden.

- Vi sørger for, at det sker sikker grund.

Men det er ikke alt: Vi hjælper dig også med at undgå ulyk-

ker, øge produktiviteten, opfylde kravene til hygiejne, spare

energi eller øge atmosfæren i dine

lokaler, idet vi tilbyder dig de bedst

egnede gulvbelægninger.

Vores kompetence indenfor gulve

og gulvbelægninger, som er hold-

bare og opfylder store krav, beror

mange års erfaring. Vi har udviklet og

realiseret et stort antal vidt varierende

individuelle løsninger rundt omkring i

verden under meget forskellige klima-

forhold. Vi har opbygget stor eksper-

tise baggrund af disse projekter,

og investerer løbende i forskning i nye produkter

og forbedring af eksisterende løsninger. Dette er din

garanti for, at du i os har en partner, som ønsker at kende

og forstå dine behov og derfor vil finde en løsning, der er

skræddersyet til dit projekt.

Uanset om dit projekt drejer sig om nyt byggeri eller eksi-

sterende faciliteter, som kræver reparation, så er du vel-

kommen til at kontakte os, så vi kan vise dig den optimale

løsning.

Vores know-how er din sikkerhed!

UCRETE ®

MASTERTOP

®

CONIDECK

®

CONIROOF

CONIBRIDGE

®

®


Yderst resistent og holdbar -

selv under ekstreme forhold!

Hygiejnisk og

temperaturresistent

Det strengeste krav, der skal opfyl-

des i alle fødevaresektorer, er ek-

strem hygiejne. Det berører ikke blot

selve fødevareforarbejdningen men

også miljøet, hvor den foregår. En

naturlig følge heraf er, at der stilles

høje krav til gulvbelægninger. De skal

helst være uden samlinger (for at

undgå vækst af bakterier og skim-

melsvampe) og kunne modstå høje

temperaturer fra damprensning en

eller flere gange om dagen. Vores

løsninger til gulvbelægninger beror

mange års erfaring indenfor føde- og

drikkevaresektoren og har en frem-

ragende varmeresistens. Selv ved

temperaturer 130° C bevarer de en

fremragende mekanisk resistens.

Samtidig med at gulvene er lette

at holde hygiejnisk rene, så har de

også en lang levetid, selvom gulvet

udsættes for ekstreme mekaniske og

kemiske belastninger.


Sikker og slidstærk

Vi går heller ikke kompromis med

sikkerheden. Vi tilbyder skridsikre

systemer til våde områder, som ofte

forefindes i føde- og drikkevare-

industrien. Meget høj resistens over-

for kemikalier er en anden egenskab,

som gør at vore belægninger er så

velegnede til anvendelse i fødevare-

og drikkevaresektoren. Gulvene i

denne industrigren udsættes ikke

kun for forurening med aggressive

stoffer, f.eks. organiske syrer, olier og

sukker; de udsættes også for kemi-

kalier i form af rengøringsmidler eller

desinficerende midler. En anden vigtig

egenskab hos vore produkter er, at de

ikke afgiver smag eller lugt.

Ofte er korte hærdetider relevante

for nye belægninger, selv ved tem-

peraturer omkring frysepunktet. Vore

produkter opfylder disse krav og

tillader således reparationer uden

stilstand og tabt produktion.

Læg gulvet een gang, og du kan

beundre det hele livet!


Fuldkommen

hygiejnisk og dog

tilpasningsdygtig!

Holdbar og resistent

Specielt indenfor den kemiske og

farmaceutiske industri samt forar-

bejdningsindustrien udsættes gulvene

hyppigt for et bredt udvalg af kemika-

lier. Det betyder, at vi specifikt tester

vores produkter for at sikre, at de

besidder den ønskede resistens, og

for at gulvene vil modstå disse kemi-

kalieangreb, selv under permanent

belastning, i sekundære dæmninger,

afløb og samlebrønde samt gulve.

Høj kemisk resistens kombineret

med en høj temperaturresistens og

mekanisk resistens gør, at produk-

terne er yderst holdbare.

Let rengøring, også selv om kravene

til hygiejne er meget strenge, er et

udmærket argument for at anvende

disse belægninger også i våde

områder hospitaler og i catering-

industrien. Takket være de skridsikre

egenskaber (selv under våde forhold)

opfylder produkterne de høje krav til

både sikkerhed og funktion.

Udnyt vores knowhow!


Kontrolleret resistens - en vigtig

investering i sikkerhed og kvalitet

Lille årsag - stor virkning

Selv den mindste bevægelse skaber

statisk elektricitet, som aflader

kontinuerligt. Normalt foregår denne

afladning ubemærket. Det men-

neskelige legeme reagerer kun

elektrostatisk afladning over 1000 volt

(f.eks. når bilnøglen sættes i låsen).

På den anden side kan elektrostatisk

afladning 10 volt ødelægge en

microchip under produktionen, og

specialisten, som arbejder den

eller blot berører den, vil ikke engang

bemærke det.

Elektrostatisk afladning kan forårsage

omfattende ødelæggelser afhængig

af sted og intensitet. Tænk blot

hvor følsomme de bittesmå elektroni-

ske elementer er, som fremstilles i

computerindustrien eller som an-

vendes af leverandører til bilindu-

strien. Eller forestil dig hvor farligt

og altødelæggende elektrostatisk

udladning (gnistudladning) kan være

i en eksplosiv atmosfære, f.eks. hvor

der forarbejdes gasser, eller hvor der

håndteres opløsningsmidler eller fint

pulver.


Ikke produkter, men løsninger

Et vigtigt aspekt i denne sam-

menhæng er, at vi ikke kun sælger

produkter, men at vi kan udvikle

globale løsninger sammen med dig.

Løsningen omfatter ikke kun valg af

den ideelle antistatiske gulvbelæg-

ning, men også omfattende råd-

givning og en analyse af alle

potentielle farekilder for at sikre de

nødvendige præventive foranstalt-

ninger, som f.eks. egnet arbejdstøj

og fodtøj. Kombineret med hvad

vi betragter som standard egen-

skaber hos vores multifunktionelle

produkter, f.eks. skridsikre overflader

og mekanisk resistens, tilbyder vi

optimale, langvarige løsninger til dine

behov.

Dit problem er vores udfordring.


Det første indtryk er

altafgørende

Et billede siger alt .....

Sæt kulør din hverdag og gør

gulvet i dine forretningslokaler til en

integreret del af dit kommunikations-

koncept. Vis din identitet og anbring

dit logo, dine reklamebudskaber eller

billeder gulvet. Kun fantasien sæt-

ter grænser. Vi har den nødvendige

knowhow og teknologi til at formulere

dine visioner gulvet.

Sæt kulør dine visioner!

Funktionelle og æstetiske egenskaber

udelukker ikke hinanden. Derfor er

vore gulvsystemer ikke kun designet

til at opfylde funktionelle krav; de

fås også i et utal af farver og møn-

stre - som passer til din identitet, din

møbelstil, kort sagt til dine præfe-

rencer.

Skab en behagelig atmosfære i dine

kontorlokaler, din kantine eller i dine

salgs- og udstillingslokaler med en

kombination af kvalitet, sikkerhed og

holdbarhed med et pragtfuldt design.

Du har visionen - vi har løsningen!

11


1

Sikker og stabil, selv i svinget

Sikkerhed frem for alt

Gulvbelægninger, som er udsat for

kørende trafik, kræver typisk høj

skridsikkerhed, høj lastbærende

kapacitet og god slidstyrke.

Yderligere krav kan variere betydeligt

afhængig af det individuelle projekt.

Derfor har vi udviklet forskellige

systemløsninger til fleretages parke-

ringshuse, som kan tilpasses dine

specifikke krav, hvad enten konstruk-

tionen skal være stiv, fleksibel eller

revneoverbyggende.

Samtlige løsninger har det til fælles,

at der ikke gås kompromis, hvad

angår skridsikkerhed og funktionelle

egenskaber. Samtidig findes der et

stort udvalg af farver og overflade-

belægninger. Dit projekt vil således

ikke blot opfylde et funktionelt formål;

det vil repræsentere en original

struktur, som har sin egen markante

karakter.


Holdbar beskyttelse

Bygninger og anlæg er udsat for mange

forskellige eksterne belastninger. F.eks.

atmosfærisk forurening, smeltevand og

ekstreme temperaturer kan forårsage

alvorlige skader og reducere sikker-

heden og holdbarheden dramatisk.

Vores overfladebeskyttelse og

vandtætningssystemer er designede

til at modstå denne form for angreb

og gør det let at reparere eksisterende

skader, f.eks. mindre revner.

Invester i dine bygningers fremtid!

1


Dokumenterede

løsninger til

ethvert gulv!

1

Skræddersyet og fleksibel

Det enorme udvalg af produkter og

ydelser fra industri, handel samt

offentlige og private kontorer skaber

mindst et lignende antal særlige

behov og krav til specielle former og

tekniske egenskaber hos gulvbelæg-

ninger. Vores gulvsystemer kan til-

passes - fra forberedelse af underlag

til grunding, udjævning og reprofile-

ring, til imprægnering, forsegling og

finish - præcist til dine specifikke krav

og de individuelle forhold i dit projekt.

Vi lægger stor vægt at tage hensyn

til alle tekniske og lovmæssige krav,

som du skal opfylde. Og det er ikke

alt!

Det er også vores målsætning,

løbende at forbedre den samlede

økonomi i dit projekt via innovation

(f.eks. lysreflekterende gulvbelægn-

inger som giver en væsentlig reducer-

ing af dine udgifter til lys) og en

konstant udvikling af vores produkt-

program.

Leder du efter en erfaren partner til

dine gulve? Du er velkommen til at

kontakte os!


Intelligente løsninger fra

BASF Construction Chemicals

Uanset hvilke udfordringer du står overfor indenfor bygningskonstruktion,

kan intelligente løsninger fra BASF Construction Chemicals bidrage til

veludførte projekter.

Vore verdenskendte brands indeholder alle den nyeste teknologi for at

sikre den mest optimale løsning til dine udfordringer.

EMACO ® – Betonreparationssystemer

MBrace ® – Fiberkomposit-forstærkninger

MASTERFLOW ® – Præcisions- og understøbningsgrouts

MASTERFLEX ® – Fugemasser og fugesystemer

MASTERSEAL ® – Overfladebehandling og vandtætning

CONCRESIVE ® – Epoxymørtler, klæbe- og injiceringssystemer

CONICA ® – Sportsgulve

CONIDECK ® – Vandtætte membransystemer

CONIBRIDGE ® – PU-baserede bromembraner

MASTERTOP ® - Dekorative gulve og industrigulve

UCRETE ® – Gulvsystemer til ekstreme forhold

PCI ® – Fliseklæbere, cementafretningslag og vådrumssystemer

BASF koncernen er verdens førende kemiske virksomhed: The Chemical Company. BASF

har en produkt-portefølje, som spænder over kemikalier, plaststoffer, skræddersyede pro-

dukter og systemer til kemi- og byggeindustrien, landbrugsprodukter samt fin-kemikalier til

råolie og naturgas.

Med ca. 97.000 medarbejdere verdensplan, nåede BASF i 2008 en omsætning

mere end 460 milliarder kr. BASF har mere end 7.700 ansatte beskæftiget med forskning

og udvikling. BASF har konstant fokus at skabe nye, innovative produkter og systemer,

som kan tilpasses kundens individuelle behov og sikre fremadrettet vækst og udvikling.

Mere information om BASF kan findes Internettet www.basf.com

Marts 2009

BASF Construction Chemicals Denmark A/S

Hallandsvej 1, DK-6230 Rødekro

Tlf.: +45 74 66 15 11

Fax: +45 74 69 44 11

www.basf-cc.dk

Email: denmark@basf.com

Samarbejdspartner:

More magazines by this user
Similar magazines