Danish (dk) - Jotunproff

jotunproff.dk

Danish (dk) - Jotunproff

JOTUN TREOLJE E020501 05-2009 - 1 - Jotun Dekorativ Jotun Treolje er en specialolie til imprægneret træværk udendørs. Indeholder filmkonserverende middel mod overfladeskimmel. Jotun Treolje er meget vandfast og leveres i 3 varianter - farveløs/klar, grøntonet og gylden. Den farveløse træolie anbefales ikke uden tilsætning af farve, se farver under "Fysiske data". Jotun Treolje modvirker, at imprægneret træværk bliver gråt og sprækker. Jotun Treolje trænger godt ind i underlaget og anbefales til tryk- og vacuumimprægneret træværk som f.eks. terrassegulve, hegn, havemøbler m.v. FYSISKE DATA: Type................................................................... Alkydolie/kinesisk træolie. Farver................................................................. Grøntonet, gylden samt farveløs/klar. Den farveløse anbefales tonet i Jotun Multicolor. Viskositet........................................................... 16-18 sek. (DIN 4) Litervægt............................................................ 0,85-0,86 Tørstof i volumen %............................................. 35 Flammepunkt (ºC)............................................... 62 TEKNISKE DATA: Anbefalet forbrug................................................. 8-10 m²/ltr. Påføringsmetode................................................... Flad eller rund pensel Tørretider (v/23 ºC, 50% R.H.): Støvtør................................................................ 6 timer Brugstør, min...................................................... 24 timer Afhængig af underlagets temperatur, sugeevne, fugtighed og vindforhold. Fortynder/Rengøringsmiddel................................. Mineralsk terpentin Blandingsforhold.................................................. Brugsklar. SIKKERHEDSDATA: Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere. Kodenr. (1993): 2-1. Pr.nr.: 824879. VOC: EU grænseværdi for produktet (kat. A/e): 700 g/l (2010). Produktet indeholder max. 700 g/l VOC. BRANDFAREKLASSE: Danmark............................................................. III-1


DIVERSE: Toning................................................................ Tones i Jotun Multicolor med indtil 6% tonepasta. Emballagestørrelser............................................. 3 liter Bemærk............................................................. Omrøres godt. Indhold i spande med forskellige produktionsnr. blandes sammen før brug for at undgå farveforskelle. Pigmenteret behandling giver bedst beskyttelse. Må ikke bruges på underlag med rimfrost. Pga. fare for selvantændelse skal brugte klude brændes umiddelbart efter brug. BRUGSANVISNING: Forbehandling: Underlaget skal være fast, rent og tørt før behandlingen starter. Smudsige flader, flader med belægninger og misfarvninger rengøres først med Jotun Husvask/Kraftvask, herefter behandles med Jotun Træ- og Murrens. Meget slidte flader bør afrenses med stålkardæsk, slibes og rengøres. Anvendelsesmåde: Nyt imprægneret træværk bør tørre 2-4 uger afhængig af vejrforhold. Evt. kobbersaltudslag (grønne krystaller) spules af med vand (haveslange) og bearbejdes med en stiv børste. Når træværket er tørt, påføres 1-2 strøg Jotun Treolje vådt-i-vådt, Overskydende olie tørres af med en tør, ikke-fnuggende klud. Olien skal trænge ind i træværket og ikke danne film. Endetræ behandles ekstra godt. Yderligere vedligeholdelse efter behov. Gammelt eller tidligere oliebehandlet træværk: Se afsnittet Forbehandling ovenfor. Hvis gammel træolie skal fjernes, anvendes Jotun Terrasserens og Jotun Terrassebleker i henhold til brugsanvisningen. Vejrslidte flader afrenses med stålkardæsk eller slibes ned til fast underlag. Påfør 2 strøg Jotun Treolje vådt-i-vådt. Evt. overskydende olie tørres af med en tør, ikke-fnuggende klud. Affaldshåndtering: Hæld overskydende maling tilbage i emballagen. Flydende maling må ikke hældes i afløbet. Bortskaffes i h.t. lokale forskrifter. Generelt: Jotun Treolje anbefales ikke på træhuse. For yderligere information se www.jotun.dk og sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere. Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Man forbeholder sig retten til uden varsel at ændre de opgivne data. Maling kan betragtes som halvfabrikata. Resultatet er afhængig af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring osv. Bed om yderligere information. - 2 -

More magazines by this user
Similar magazines