Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 7. juni 2011 ...

bf.ringgaarden.dk

Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 7. juni 2011 ...

Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 7. juni

2011 kl. 17.30

Deltagere: Christian Mariegaard, Preben Karlson, Jørn Laursen, Lars Sort, Annie Axelsen, Annie

Svejgaard, Ulla Nielsen, Palle Jørgensen samt Mikkel Østergaard under punktet omhandlende

budget 2012

Budget 2012

Hovedbestyrelsen godkendte det fremlagte budget for 2012 med følgende ændring:

Note 4: EDB-udgifter, webside forhøjes fra 40.000 til 140.000 kr.

Administrationsbidraget for 2012 fastsættes til 4.291 kr. I 2011 udgjorde beløbet 4.290 kr.

Derudover blev følgende besluttet:

Afdelingerne skal i 2012 henlægge ca. 234 kr. pr. lejemålsenhed til dispositionsfonden.

Økonomiafdelingen skal undersøge, om der i hovedforeningens budget 2013 er grundlag for at

forhøje bidraget for forbrugsregnskaberne fra 100 kr. (som der opkræves i øjeblikket) til f.eks. 125

kr.

Forretningsordener

Forretningsorden for hovedbestyrelse og forretningsudvalg blev godkendt uden ændringer.

Forretningsorden for bygge- og budgetkontroludvalg blev godkendt med ændringerne:

Budgetkontroludvalgets opgaver – konto 116 udgår i første og femte linje.

Konstituering

Næstformand – Preben Karlson genvalgt.

Valg af 1 medlem til FU – Jørn Laursen genvalgt.

Valg af referent – Chefsekretæren genvalgt.

Valg af 3 medlemmer til byggeudvalget – genvalg til Lars Sort, Annie S. og Annie A.

Annie S. genvalgt til budgetkontroludvalget.

Valg af 3 medlemmer til virksomhedsnævnet – genvalg af Palle Jørgensen, Holger Lunde

Jørgensen og Ivan Søndergaard.

Valg af 1 observatør til arbejdsmiljøudvalget - Lars Sort genvalgt.

Valg af 3 medlemmer til kursus- og arrangementsudvalget – ændres til valg af 2 medlemmer

fremover – Genvalg til Preben Karlson og Ulla Nielsen. Annie Axelsen er udtrådt af udvalget.

Valg af 1 medlem til varmecentral for Aarhus Vest – Lars Sort genvalgt.


Valg af 2 medlemmer til administrationsudvalget for Frydenlund – Inspektøren for afdelingen

genvalgt sammen med et medlem af afdelingsbestyrelsen.

Valg af 3 medlemmer til redaktionsudvalget – genvalg til Christian Mariegaard, Ulla Nielsen og

Annie Svejgaard.

Valg af 3 medlemmer til repræsentantskabet i AARHUSbolig.

Valgt blev Preben Karlson, Jørn Laursen og Palle Jørgensen.

Ad Hoc udvalg:

Annie Axelsen genvalgt til udvalget vedr. Salen.

Christian Mariegaard genvalgt til styregruppen for Trigeparken.

Kontaktpersoner for afdelingerne

Navn Afd. Afd. Afd. Afd. Afd. Afd. Afd.

Christian Mariegaard 11 20 21 25 29 35

Preben Karlson 1 2 4 5 9B 14B 24

Annie Axelsen 8 12 19 27 30 34

Lars Sort 6 9+9C 15 15A 17 32

Annie Svejgaard 7 7A 9D 10 14C 22

Jørn Laursen 7B 18 26 28 33

Ulla Nielsen 3 9A 14+14A 23 31

Tegningsretten og revisionsprotokollat af 17. maj 2011 blev herefter underskrevet.

Alle afdelingernes og hovedforenings regnskab blev underskrevet.

More magazines by this user
Similar magazines