VELFAC 200 Moderne vinduer - ProductInformation.dk

productinformation.dk

VELFAC 200 Moderne vinduer - ProductInformation.dk

VELFAC 200

Indvendige hjørnesamlinger

Disse snittegninger kan

downloades som DWG, DXF

og PDF fra tegningsafsnittet

på: www.VELFAC.dk

Mål: 1:5

© VELFAC A/S 01.07

52

58.5

58.5

135° hjørnestolpe, type A2210

Web nr.: CP378-135I-01

131

119

119

131

90° hjørnestolpe uden bagplade,

type A2009

Web nr.: CP378-90I-02

119

131

119

131

90° hjørnestolpe med bagplade,

type A2015

Web nr.: CP378-90I-01

69

156

144

144

156

69

135° hjørnestolpe, type A2211

Web nr.: CP443-135I-01

144

90° hjørnestolpe uden bagplade,

type A2008

Web nr.: CP443-90I-02

144

90° hjørnestolpe med bagplade,

type A2014

Web nr.: CP443-90I-01

156

156

More magazines by this user
Similar magazines