VELFAC 200 Moderne vinduer - ProductInformation.dk

productinformation.dk

VELFAC 200 Moderne vinduer - ProductInformation.dk

VELFAC 200

Lydvinduer

© VELFAC A/S 01.07

56

Frekvens

Hz

R

dB

50 25.9

63 28.9

80 38.0

100 23.8

125 19.1

160 23.0

200 27.4

250 28.7

315 31.0

400 35.3

500 35.1

630 37.6

800 38.0

1000 39.5

1250 41.6

1600 39.1

2000 44.1

2500 47.4

3150 47.6

4000 50.1

5000 50.5

Rw 38

Rw+C

Rw+Ctr

37

33

Vinduer har stor betydning for, hvor kraftigt

udefrakommende støj kan høres inde

i en bygning. Vinduer med termoruder

dæmper lyd væsentligt, men ved at bruge

tykkere glas eller ruder med forskellige

glastykkelser kan lyden dæmpes yderligere.

Et VELFAC vindue med standard-rude har

en lyddæmpende effekt (Rw) på 32 dB.

Ved at bruge forskellige glastyper og øge

Rw

dB

60

50

40

30

20

63 125 250 500

dybden af afstandsprofilet kan den lyddæmpende

effekt (Rw) forøges til 41 dB

eller til 48 dB ved også at bruge en forsatsramme.

Vinduer har en Rw-værdi, der viser, hvor

mange decibel vinduet kan reducere lyd

med. Denne værdi er resultatet af en test,

hvor vinduet udsættes for forskellige lydfrekvenser.

Nedenfor ses et eksempel på

tabel og graf fra en sådan test.

Interval for kalkulation af Rw

Hz

1000 2000 4000

More magazines by this user
Similar magazines