Erfaringer med aluminiumbehandling af danske søer - Ecoinnovation

ecoinnovation.dk

Erfaringer med aluminiumbehandling af danske søer - Ecoinnovation

Erfaringer med aluminiumbehandling af danske søer

ringe dybde og en udpræget bassinform, hvilket passer sammen med at der er en

tendens til at det største Al-indhold findes på de dybeste stationer selvom resuspenderet

Al-flok pga. søens facon kunne forventes at blive transporteret rundt i hele

søen.

Figur 9 Glumsø. Genfinding og fordeling af Al-indholdet (g Al m -2 ) i de øverste 16 cm sediment

på 6 stationer med varierende dybde fratrukket baggrundskoncentrationen på 16 g Al

m -2 . De røde tal indikerer Al-indholdet, mens de hvide tal i parentes angiver dybden på den

pågældende station. Den blå boks angiver den tilsatte mængde Al.

Der er ikke noget som tyder på, at den manglende genfinding af Al-flokken skyldes,

at flokken ligger dybere end de undersøgte 16 cm, da Al-laget, afhængig af hvilken

station der er tale om, ligger fra ca. 2 cm’s dybde ned til 10-14 cm’s dybde. Da

overfladesedimentet nu i 2010 har stort set samme Al-indhold som baggrundsindholdet

er der heller ikke noget der tyder på, at Al-flokken stadig flyttes rundt i søen

nu 4 år efter behandlingen.

En anden grund til den manglende genfinding i sedimentet kunne tænkes at være

udskylning af Al fra søen som følge af genløsning i forbindelse med høje pH-værdier

i søvandet i sommerperioden (se næste sektion), men dette virker heller ikke sandsynligt

pga. at følgende beregning: Glumsø har en opholdstid på 0,15 år, hvilket giver

en vandmængde ud af søen på 2.088.000 m 3 årligt. Hvis man så antager en

årsgennemsnitlig Al-koncentration i søvandet på 50 µg l -1 , medfører det at søen mister

104,4 kg årligt, altså op til 418 kg nu 4 år efter behandlingen. Med et søareal

på 25,4 ha betyder det, at der potentielt kan være skyllet 1,7 g Al m -2 ud af søen

som følge af genopløsning, hvilket kun kan forklarer op til 6% af den manglende

genfinding.

Der er derfor sandsynligvis kun 3 mulige forklaringer på den manglende genfinding

af den udbragte Al-mængde i Glumsø og det er 1) at Al er skyllet ud af søen som

resuspenderet flok i den første tid efter behandlingen, 2) der er områder i søen

22

More magazines by this user
Similar magazines