Erfaringer med aluminiumbehandling af danske søer - Ecoinnovation

ecoinnovation.dk

Erfaringer med aluminiumbehandling af danske søer - Ecoinnovation

Erfaringer med aluminiumbehandling af danske søer

(måske i tagrørsbedene i bredzonen), hvor Al-flokken er opkoncentreret og/eller 3)

baggrundsindholdet af Al kan være faldet i de senere år, som følge mindre udledning,

og dermed underestimeres genfindingen af den tilførte Al-mængde.

Men på trods af, at ikke 100% af den udbragte Al-mængde kan genfindes i Glumsø,

så er der stadig 40% af den tilsatte Al tilstede overalt i søen.

Nordborg Sø

Den anden behandlede sø i 2006 var den lagdelte max. 8,5 m dybe Nordborg Sø

som blev tilsat 52 g Al m -2 . Nordborg Sø er både før og efter Al-behandlingen blev

undersøgt intensivt af CLEAR (Center for Sørestaurering). Derfor er datagrundlaget

større for denne sø, end for de 5 andre søer, hvad angår fordeling af Al-flokken. På

hhv. det dybeste sted i søen, en dyb station med resuspensionspotentiale og en

lavvandet station med resuspensionspotentiale er sedimentets indhold af Al undersøgt

før behandlingen samt 1 måned og 1 år efter. Dertil kommer, at disse 3 stationer

sammen med 5 øvrige stationer nu er undersøgt igen her 4 år efter behandlingen.

23

More magazines by this user
Similar magazines