Erfaringer med aluminiumbehandling af danske søer - Ecoinnovation

ecoinnovation.dk

Erfaringer med aluminiumbehandling af danske søer - Ecoinnovation

Erfaringer med aluminiumbehandling af danske søer

Den overvejende del af Al-flokken ligger nu 4 år efter behandlingen fra omkring 4

cm’s dybde og ned til 12 cm’s dybde i sedimentet. Dog ses der på flere af stationerne

et forhøjet Al-indholdet helt ned til 16 cm’s dybde set i forhold til baggrundsindholdet,

hvilket indikerer at noget af flokken er blandet endnu dybere ned i sedimentet.

Også i overfladesedimentet er der på alle stationer et forhøjet Al-indhold,

men overfladeindholdet er dog faldende, hvilket indikerer en større og nedblanding

af flokken over tid kombineret med at dækning af nysedimenteret materiale. Målingerne

fra Nordborg Sø tyder derfor på, at den overvejende del af Al-flokken ikke

længere vil transporteres rundt i søen. Kun på de mere lavvandede områder med

resuspensionspotentiale kan der stadig være en mulighed for at noget af flokken

resuspenderes sammen med det naturlige sediment.

Vedsted Sø

Den 12 m dybe lavalkaline Vedsted Sø blev, som den foreløbig seneste danske sø,

behandlet over 2 omgange med i alt 44 g Al m -2 i 2009. Alle dybder over 4 meter

blev behandlet. Et år efter behandlingen er genfindingen af Al undersøgt på 3 stationer

med en vanddybde over 4 meter og på 2 stationer med lavere vanddybde. På

de dybe stationer genfindes 80-114% af den udbragte mængde, svarende til 35-48

g Al m -2 i de øverste 16 cm sediment, når baggrundsindholdet på ca. 40 g Al m -2

fratrækkes (Figur 12). Der en direkte sammenhæng mellem dybden på den undersøgte

station og mængden af Al, med det højeste indhold på den dybeste station.

På de 2 lavvandede stationer er der ikke udbragt Al. På den nord/vestlige station

med en vanddybde på 4 meter ses der således heller ikke et forhøjet indhold af Al i

forhold til baggrundsindholdet (Figur 12), mens der på den syd/østlige station med

1 meters dybde genfindes 50% af den udbragte Al-mængde til trods for at der ikke

er udbragt Al her (Figur 12). Dette kan skyldes flere ting. Dels at en del Al ikke

fældede ud øjeblikkeligt i forbindelse med den første behandling (se andetsteds i

denne rapport) og dermed senere er udfældet andre steder i søen og dels at vind

under udbringning har medført horisontale vandbevægelser, der kan have medført

redistribution af noget Al-flok.

På de 3 dybe stationer ligger den udbragte Al-flok nu 1 år efterbehandling primært

nedblandet i 0-14 cm’s dybde. På den lavvandede station med et forhøjet Alindhold

skyldes det derimod et Al-lag, som ligger i 4-12 cm’s dybde. Det underbygger

teorien om, at Al-flokken er endt på denne lavvandede station i forbindelse med

udbringningen, da der ikke er et forhøjet Al-indhold i overfladesedimentet.

26

More magazines by this user
Similar magazines