Erfaringer med aluminiumbehandling af danske søer - Ecoinnovation

ecoinnovation.dk

Erfaringer med aluminiumbehandling af danske søer - Ecoinnovation

Erfaringer med aluminiumbehandling af danske søer

Genudfældning af frigivet aluminium og fosfor

Et er hvor meget Al-flok der genopløses ved resuspension i søvandet med høj pH.

Noget andet er hvorvidt den genopløste Al genudfælder igen når pH falder og om

den frigivne P bindes igen og fælder med ud sammen med Al-flokken. Dette blev

undersøgt ved at sænke pH til 7,0 efter resuspension af overfladesedimentet ved

pH 7,5; 8,5 og 9,5 og måle hvor meget Al og P som var genudfældet efter 24 timer.

Figur 22: Procentdelen af Al som er genudfældet efter 24 timer, når pH sænkes til 7,0, i forhold

til den frigivne mængde Al ved pH 7,5; 8,5 og 9,5.

Det svinger noget, hvor meget Al der er genudfældet efter 24 timer for de enkelte

søer og ved de enkelte pH-værdier (Figur 22) når pH sænkes til 7,0. Procentdelen

som udfælder svinger fra ingenting til over 100%. En udfældning på over 100%

skyldes, at en del af søvandets baggrundskoncentration af Al også udfælder. Der er

dog en tendens til, at jo mere Al som har været genopløst i søvandet jo større en

41

More magazines by this user
Similar magazines