Erfaringer med aluminiumbehandling af danske søer - Ecoinnovation

ecoinnovation.dk

Erfaringer med aluminiumbehandling af danske søer - Ecoinnovation

Erfaringer med aluminiumbehandling af danske søer

procentdel udfælder. For Sønderby Sø udfælder 55-67% af den opløste Al, hvilket

er på samme niveau som for Glumsø (46-58%), mens der for Nordborg Sø kun udfælder

10% ved pH 7,5 mod 47 og 58% ved pH 8,5 og 9,5. Det svinger meget mere

for Kollelev Mose og Vedsted Sø, hvor der ved pH 7,5 faktisk genopløses den

smule mere Al, mens der genudfælder 21-48% ved pH 8,5 og 9,5. Endelig er der

Frederiksborg Slotssø, hvor der genudfælder 34% ved pH 7,5, 0% ved pH 8,5 mens

der ved pH 9,5 genudfælder 113%, hvilket betyder, at der udover den genopløste

Al og udfælder noget af baggrundskoncentrationen i søvandet.

Overordnet set viser resultaterne, at en stor del af den genopløste Al genudfælder

indenfor 24 timer. Så det betyder, at hvis Al-flok genopløses i søerne under resuspension

ved høj pH vil den genopløste Al fælde igen inden for få dage så snart

pH i søvandet falder igen.

42

More magazines by this user
Similar magazines