Erfaringer med aluminiumbehandling af danske søer - Ecoinnovation

ecoinnovation.dk

Erfaringer med aluminiumbehandling af danske søer - Ecoinnovation

Erfaringer med aluminiumbehandling af danske søer

udfældet P (Figur 22 og 23). For Frederiksborg Slotssø og Vedsted Sø er der en klar

sammenhæng imellem andelen af P som genudfælder og pH i vandet under resuspension,

således at den største genudfældning af P ses ved ph 7,5 og den mindste

ved pH 9,5. Denne sammenhæng ses dog ikke for de 4 andre søer. For sedimentet

fra Sønderby Sø, Kollelev Mose og Nordborg Sø er 11-63% af den frigivne P genudfældet

efter 24 timer, når pH sænkes til 7. For Frederiksborg Slotssø, Glumsø og

Vedsted Sø er genudfældningen langt større. Her genudfældes 58-850% af den frigivne

P, hvilket betyder, at når den genopløse Al udfælder, så binder den ikke kun

den frigivne P, men også noget af det oprindelige P-indhold i søvandet.

pH-effekter på aluminiumholdigt sediment kontra naturligt sediment

For at afdække hvorvidt sedimentets naturlige Al-indhold genopløses lige så let ved

stigende pH som den tilførte Al, har vi undersøgt genopløsningen af Al under resuspension

ved pH 7,5-9,5 for det mest Al-rige sedimentlag i Kollelev Mose sammenlignet

med et dybt ikke- Al-påvirket sedimentlag i Kollelev Mose. Forsøget er

udført på samme måde som ovenstående forsøg med overfladesediment med efterfølgende

nedjustering til pH 7 for at følge genudfældningen af Al. Hvis alt Al i det

tilsatte sediment opløses vil det svare til 2 mg l -1 for det Al-rige lag og 0.35 mg l -1

for det dybe naturlige sedimentlag.

Startkoncentrationen af Al i det anvendte søvand var 15-19 µg l-1, men når sedimentet

resuspenderes i søvandet stiger Al-koncentrationen markant som følge af

genopløsning og frigivelse af Al fra sedimentet (Figur 24). Dette gælder for begge

sedimenttyper og jo højere pH er jo mere Al frigives der fra sedimentet. Denne

sammenhæng er signifikant både for det Al-rige sediment (p = 0,016) og det naturlige

sediment (p =0,008).

44

More magazines by this user
Similar magazines