Erfaringer med aluminiumbehandling af danske søer - Ecoinnovation

ecoinnovation.dk

Erfaringer med aluminiumbehandling af danske søer - Ecoinnovation

Erfaringer med aluminiumbehandling af danske søer

3. Labilt organisk P: 25 ml 0.1 M NaOH tilsættes sedimentresten fra 2) og der rystes

i 15-18 timer. Centrifugeres og dekantering som ovenstående. Der rystes

én gang ekstra med NaOH (5 min) og én gang med vand (5 min). I alt 75 ml

ekstrakt tilsættes 1,5 ml 2 M H2SO4. I dette ekstrakt vil der udfældes humussyrer

i løbet af 2 dage – lad dem bundfælde og udfør kun analyser på supernatanten.

Det surgjorte ekstrakt analyseres for fosfat og opløst total-P (fortynd

mindst 2 X ved begge metoder). Differencen mellem TP og fosfat udgøres af labilt

organiske P. NaOH ekstraherer også aluminiumoxider/hydroxider, som kan

binde P. Efter en aluminiumbehandling vil den tilsatte aluminium kunne findes i

den NaOH-ekstraherbare fraktion.

Figur 2. Diagram over den sekventielle ekstraktionsprocedure.

64

More magazines by this user
Similar magazines