S O G N E N Y T - Hornstrup Kirke

hornstrupkirke.dk

S O G N E N Y T - Hornstrup Kirke

SOGNENYT

EFTERåR

2011

Hornstrup

Forsamlingshus

100 år d. 14.

september

HORNSTRUP


Lad de små børn komme... AKTIVITETER i

HORNSTRUP SOGN

Hver gang vi holder dåb i kirken, høres Jesu

ord: ”Lad de små børn komme til mig, det må

I ikke hindre dem i, for Guds Rige er deres.”

Vi kan vel ikke sige, at vi hindrer børnene i at

komme, for de er altid velkomne, men nogen

gange kan tærsklen til kirken være lidt høj for

de ”små ben” og deres forældre. Når man vælger

at få sit barn døbt, siger man samtidig ja

til at lære det om kristendommen. Det kan ske

på mange måder i hjemmet, men kirken har

også en forpligtelse til at give tilbud til forskellige

aldersklasser. Babysalmesang kan være

et af dem. Den har eksisteret ca. 10 år, men

endnu ikke i Hornstrup Kirke. Der har været

så dejligt mange fødsler i år, at der er kommet

en opfordring om at tage det op, og det sker

fra oktober på mandag formiddage i kirken.

Det har vist sig, at børn er meget modtagelige

for sang og musik i en tidlig alder og på deres

præmisser. Gennem enkelte salmevers og små

sange kombineret med fagter, bevægelser og

danse stimuleres sanser og motorik. Der er noget

for både øjet, øret og kroppen. Selv om de

små børn endnu ikke har et sprog, kan de ”synge”

med, og forældrene kan lære salmer, som

kan videregives derhjemme, samt have glæde

af samværet med andre småbørnsforældre i

sognet. Det samme kan ske ved børnegudstjenester,

som er i øjenhøjde med de mindre børn,

der efterhånden kan være aktive i sang og bevægelse.

Bagefter spiser familierne med hinanden

til fælles glæde.

Lad de små

børn komme

til kirken, så de

selv kan lære at

synge Jesu ord:

”Jeg er med jer

alle dage indtil

verdens ende”.

Det løfte gælder

nemlig

både små og

Sigrid Horsholt Pedersen

store!

2

Torsdag d. 6. oktober kl. 19.00: Aftengudstjeneste

i Hornstrup Kirke. Kl. ca.

19.45 i Sognegården: Samtaleaften om

ansvar i sogn og kirke!

Hvem har ansvaret, spørger vi og ser os omkring.

Denne aften vil vi rundt om små borde

ved hjælp af enkle samtalekort og en ordstyrer

drøfte, hvad der er vigtigt for os hver især at

bevare, at arbejde med, at forny i vores sogn og

kirke. En samtale om gudstjenestens indhold,

udtryk og tidspunkter. Om aktiviteter du sætter

pris på eller drømmer om. Om dit medansvar

for det hele.

Torsdag d. 3. november kl. 19.30 i

Hornstrup Sognegård: Et børnehjem

i Honduras – set med Bente og Arne

Dahls øjne. I 3 uger i sommer var de frivillige

med omsorg, nærvær og praktiske aktiviteter

hos udsatte børn og unge på et børnehjem i

Mellemamerika. Det gjorde en forskel for børnene,

men ikke mindre for dem selv. Hør deres

fortælling og se billeder derfra.

Onsdag d. 16. november kl. 17.00 i

Hornstrup Kirke: Børnegudstjeneste.

En halv time med fortælling, sang, bevægelse

for børn, deres forældre og bedsteforældre.

Efter gudstjenesten er der fællesspisning

med spaghetti, kødsovs og frugt i Sognegården.

Tilmelding senest dagen før.

Torsdag d. 1. december kl. 17.30 i Sognegården:

Juletræsfest

Søndag d. 18. december kl. 15.00 i

Hornstrup Kirke: Julekoncert med koret

”Con Brio”


HORNSTRUP FORSAMLINGSHUS i 100 åR

Hornstrup Forsamlingshus er bygget i 1911.

D. 15. november 1910 samledes i Hornstrup

Skole 37 mænd fra Hornstrup skoledistrikt.

De forhandlede om og vedtog at

bygge et forsamlingshus i Hornstrup Mølleby,

ligesom der valgtes en første bestyrelse:

J.P. Olsen,Månebjerggård, Jørgen Bundgård,

Nydamsgård, Anders Ravn, Damhuset i Kirkeby,

Niels Kjær, Lysholt og Jens Christensen,

Grejsdalen. Forsamlingshuset rejstes på aktier

á 10 kr.

Husets indvielse fandt sted d. 14. september

1911, da præsterne Trier, Skibet, og

Eghoff, Hornstrup, talte, og der var oplæsning

af lærer Kannegård (fra Marius Hansens bog

om Hornstrup Sogn).

Ved gennemlæsning af en forhandlings- og

valgprotokol for aktionærerne i Hornstrup

Forsamlingshus ses, at I.P. Olesen var bestyrelsens

første formand, Jørgen Bundgaard kasserer,

samt øvrige medlemmer: Anders Ravn,

Niels Kjær og Jens Christensen. Det første tilbud

på tegning af huset på 50 kr. blev afvist

som for dyrt, mens et andet fra tømrermester

Henriksen, Vejle, på 25 kr. blev antaget. Efter

at håndværkertilbuddene var afgjort, og Vejle

Amtsråd havde sagt ja til rørlægning og vejtilførsel,

begyndte byggeriet. Senere skulle der

Dilettant-komedie ca 1930 personer fra venstre:

Martin Jensen, Karen Lomholt, Karl Jensen, Kresten (tømrer),

Niels Kjær, Ellinor Steffensen og Hans Bundgaard.

Gymnastikholdet ca 1920.

Eneste genkendte person er nr. 2 fra venstre Magdalene Pedersen.

købes inventar såsom bænke, borde, talerstol

(20 kr.), nodeholder mv. samt lamper, service,

spejl, kulskovl mv. Det vedtoges at optage et lån

på 5500 kr. med afdrag på 340 kr. årligt i Vejle

Bys og Amts Sparekasse. Der fandtes en aktiv

ungdomsforening i ”Fogderiet”, og den fremsatte

ønske om et større lokale til ”forhandling

af fælles anliggender, til belæring eller til underholdning

i fællesskab”. Derfor lå et forsamlingshus

”den voksne ungdom” på sinde, og de

opfordrede beboerne til at tegne aktier.

Så begyndte

aktiviteterne,

som var meget

varierede: Efterårsmøde

med

gudstjeneste i

kirken og efterfølgende

taler,

oplæsning, foredrag,

høstgilde,

baller, juletræ,

skuespil/dilettant

(entré 1

kr.), gåse- og

andespil,

folkedans og

gymnastik.

3

Fortsættes på side 6


FESTUGE i HORNSTRUP SOGN i anledning

af FORSAMLINGSHUSETS 100-års jubilæum

Lørdag d. 10. september kl. 16.00 i

Hornstrup Kirke: KONCERT med gruppen

ZENOBIA: Som indledning til festugen

bydes der på koncert med tre musikere, som på

kort tid har etableret sig som fortolkere af den

danske sangskat. De professionelle musikere,

harmonikaspiller Mette Katrine Jensen,

sanger Louise Støjberg og pianist

Charlotte Støjberg, har fundet sammen i

et magisk samspil. De turnerer flittigt i ind- og

udland og har begejstret koncertsale, kirker,

festivaler, højskoler og forsamlingshuse, da de

formår at skabe et intenst rum mellem sig selv

og publikum. Zenobia samles om en blanding

af viser, folk, spillemandstoner, gamle såvel som

nye sange, salmer og kompositioner. Kom og

oplev dem live! Der er fri entré.

Søndag d. 11. september kl. 14.00 i

Hornstrup Kirke: Familiegudstjeneste

med sang og musik (inspireret af Sigurd

Barrett) v. konservatorieuddannet musiklærer

Jesper Bauder samt Sigurds bibelhistorier

om ”landet med mælk og honning”

og ”fiskeren Peter” v. sognepræsten. Efter

gudstjenesten er der ”reception” i Sognegården,

hvor der er mulighed for at se lokalhistorisk

udstilling og en kreativ opbygning af

Hornstrup sogn, fremstillet af 4. og 5. klasse og

deres formingslærere fra Grejsdal skole.

4

Mandag d. 12. september kl. 9.30 i Sognegården:

Lokalhistorisk udstilling

åbner med plancher med tekster og fotos fra

de sidste 100 år i Hornstrup samt skolebørns

kreative model af Hornstrup Kirkeby, Mølleby

og Gl. Hornstrup (åben: mandag og onsdag

9.30-11 og tirsdag og torsdag 17-19 i

festugen). Der er fri adgang og kaffe på kanden.

Onsdag d. 14. september: 100-års fødselsdag

i Anton Stormlunds forsamlingshus.

I dag har forsamlingshuset en helt

anden funktion end i 1911. Der er lejlighed til

at kigge ind og blive vist rundt blandt kinoorgler,

modeljernbaner mv., som ejeren selv har sat

i stand. Denne dag er der 3 gratis rundvisninger

kl. 10, 16.30 og 19. Der er plads til


30 personer pr. gang, så der uddeles billetter

efter først-til-mølle-princippet - enten på Kirkekontoret

i ugen forud eller ved indgangen til

forsamlingshuset. I et telt bydes der på kaffe

og fødselsdagslagkage omkring åbningstiderne.

Kom og ønsk tillykke!

Torsdag d. 15. september kl. 19-ca.

20.30: Tur på Hornstrup kirkegård og i

kirken. Rundvisning og fortælling om gamle

eller særlige grave og gravsten, kalkmalerier,

kirkens historie mv. Musik i kirken undervejs.

Lørdag d. 17. september kl. 10 – 12:

åbent Hus for hele familien på Hornstrup

Ridecenter, Gl. Hornstrupvej 63

B. Børn og voksne er velkomne til at besøge

Ridecentret med fokus på handicapridning.

Elin Vestergaard, leder af og underviser på

centret, vil fortælle lidt om idéen med arbejdet.

Der er mulighed for trækketure på heste

for de mindre børn og for rideture for

alle aldre. Det vil foregå i Ridehallen. Desuden

står frivillige fra sognet for tilbud om at

bage snobrød eller små pandekager over bål.

Der serveres saftevand til. Kom og klap hesten!

Søndag d. 18. september kl. 10.30 i

Hornstrup Kirke: Fest- og høstgudstjeneste

med pyntet kirke og trompetspil til høstens

salmer. (børn, som ønsker at bære høstens

frugter, blomster, grøntsager mv. ind i procession,

bedes møde senest 10 min. før start). Efter

gudstjenesten, ca. kl. 12, er der et festligt arran-

5

gement i Hornstrup Kursuscenter, hvor

der bydes på tapas-frokost. Kl. 13.15 er der

folkedans i salen som i de ”gode gamle dage”.

Dansen ledes af Ellen Mols. Kl. 14 serveres der

kaffe og kringle i Den franske café, og finalen

på festugen vil være harmonikamusik

ved orkestret ”Fandanga” ledet af musikpædagog

UllaMoustgaard. Hun har sammensat

et orkester af voksne elever, som er dygtige

musikere. De spiller populær musik på et højt

niveau i gode og iørefaldende arrangementer.

Der afsluttes kl.15 Prisen for dette arrangement,

incl. frokost, kaffe og underholdning, er

60 kr./børn halv pris (prisen er på linie med

høstgildet i 1911) + betaling for drikkevarer.

Hornstrup menighedsråd og alle medarrangører

ser frem til denne uge og dens

fejring. Vi håber, at der i 2011 er et behov

for samvær og fællesskab, ligesom der var

i 1911. Det førte dengang til opførelsen af

et forsamlingshus. Hvem ved, hvad det i

dag kan føre til i Hornstrup sogn? Alle er

velkomne til få eller mange tilbud i hele

festugen. Det bliver mere festligt, hvis netop

du er med!


fortsat fra side 3

Gymnastikforeningen brugte huset jævnligt og

afholdt opvisning og baller, hvorfor der betaltes

10 kr. hver gang i vinteren 1912/13. Høstgildet

i 1913 tog 50 kr. i entré for voksne og 25

kr. for børn. For renholdelse i og omkring huset

Greta Skøttergaard og Henry Jensen

købte Hornstrup Forsamlingshus 1978.

Huset var nedslidt, der var ikke lavet forbedringer

fra 1942 til 1972, så en gennemgribende

renovering blev iværksat. Solgte 1998 til

Anton Stormlund.

Personalet ved arrangementer i forsamlingshuset:

Fra venstre Doris Kristensen, Egon Skøttergaard, Sinne

Skøttergaard, Greta Skøttergaard (køkkenchef), Henry

Jensen og Tove Schultz.

enedes man om 35 kr. fra 1. novb. 1911 til 31.

okt. 1912 med fru Cecilie Andersen. Det gjaldt

også vinduesvask og pudsning af kakkelovne og

komfur samt tilsyn med huset. I 1918 var det

steget til 70 kr. pr. år.

Anton Stormlund købte Hornstrup

Forsamlingshus 1998.

Her etablerede han Orgel og Telegrafmuseum,

et unikt museum som gennem årene er

besøgt af mange foreninger og firmaer med

interesse for musik og teknik. Stormlund nyder

at vise sine gæster museet og underholder

med at demonstrere de mange fine orgler.

Det er også spændende at se de mange modeldampmaskiner,

som Anton Stormlund selv

har bygget.

FØDSELSDAGSFEST I FORSAMLINGSHUSET

Åbent: Onsdag d. 14. september kl. 10.00

” kl. 16.30

” kl. 19.00

Max. 30 personer hver gang. Billetter kan fås på kirkekontoret eller

ved indgangen.

Der serveres kae og fødselsdagslagkage i telt ved indgangen.

VELKOMMEN !

6


HVAD GØR MAN? HORNSTRUP SOGN

FØDSEL meldes senest 14 dage efter på

den udleverede fødselsanmeldelse til Kirkekontoret

i Hornstrup Sognegård. Omsorgs-

og ansvarserklæring vedlægges, hvis forældrene

ikke er gift

DÅB aftales ved henvendelse til præsten,

som mødes med forældrene ca. en uges tid

før dåben. Barnets navn oplyses samt navn

og adr. på mindst 2 og højst 5 faddere.

NAVNGIVELSE sker ved henvendelse til

Kirkekontoret senest 1/2 år efter fødslen.

NAVNEÆNDRING sker ved henv. til

kirkekontoret eller på

www.personregistrering.dk.

BRYLLUP/VIELSE aftales med præsten i

god tid. Prøvelsesattest udstedes på borgmesterkontoret

i bopælskommunen (her medbringes

begges dåbsattester og evt. skilsmissepapirer).

Før vielsen finder en samtale med

præsten sted vedr. ritual, salmer mm.

DØDSFALD anmeldes senest 2 dage efter

til præsten i bopælssognet. Der aftales tidspunkt

for begravelse/bisættelse og en samtale

med præsten. Graveren kontaktes vedr.

gravsted.

TAK

En stor tak til alle, som var med til at gøre

min afskedsreception til en uforglemmelig

dag. Mange tak!

Venlig hilsen Aage

7

I perioden 1. maj-30. juli 2011:

14 gudstjenester

575 kirkegængere

159 altergæster

6 dåb

3 bryllupper

2 bisættelser

KIRKEHØJSKOLEN

Temaet i efteråret 2011 er

Kirkehistoriens vingesus”.

Om Hildegard af Bingen, om Luther,

hans reformation og kristendommens

forhold til andre religioner.

Om Haderslev stifts og Vejle kirkers

historie og endelig om de kirkelige

retninger i Vejle gennem tiden.

Foredragene foregår i Mølholm

Sognehus på flg. torsdage kl. 10-15:

15. september, 13. oktober og 10. november.

Tilmelding ved ønske om frokost.

Program ligger i kirkens våbenhus og i

sognegården.

Sognenyt

Hornstrup Sogn 9. årgang nr. 3

Deadline: 1. november 2011

Bladudvalg: Bent-Jacques Hansen, Hanne

Kold Jørgensen, Søren Karstoft Pedersen,

Sigrid Horsholt Pedersen (ansv. red.)

Sats & print: Produktionsskolen Datariet,

Anne Ingversen Ellegaard & Michelle Nielsen

Færdiggørelse: Trekantens Lyntryk, Vejle


GUDSTJENESTER

SEPTEMBER

4. sept. kl. 9.00 TBJ 11. s.e. trin.

11. sept. kl. 14.00 SHP 12. s.e. trin.

Familiegudstjeneste. Sang, musik, fortælling v.

Jesper Bauder.

Eftf. ”reception” i Sognegården ved skoleelevers

Hornstrup-model

18. sept. kl. 10.30 SHP 13. s.e. trin.

Høst-festgudstjeneste/arr. i Hornstrupcentret

(se midtersider)

25. sept. kl. 10.30 SHP 14. s.e. trin.

OKTOBER

2. okt. kl. 9.00 SHP 15. s.e. trin.

6. okt. kl. 19.00 SHP Aftengudstjeneste

Eftf. samtaleaften om sogn og kirke i

Sognegården

9. okt. Ingen gudstjeneste

16. okt. kl. 10.30 SHP 17. s.e. trin.

23. okt. kl. 9.00 SHP 18. s.e. trin.

30. okt. kl. 10.30 SHP 19. s.e. trin.

NOVEMBER

6. nov. kl. 16.00 SHP Alle Helgens Dag

Kirkekaffe

13. nov. kl 10.30 SHP 21. s.e. trin.

16. nov. kl. 17.00 SHP Børnegudstjeneste

Fællesspisning i Sognegården

20. nov. Ingen gudstjeneste

27. nov. kl. 10.30 SHP 1. s. i Advent

DECEMBER

4. dec. kl. 14.00 SHP 2. s.e. trin.

Afslutning med babysalmesang

TBJ = Tove Bjørn Jensen

SHP = Sigrid Horsholt Pedersen

ADRESSER

Hornstrup Kirkekontor

Kirkebyvej 64, 7100 Vejle

Tlf. 7585 2535

Tirsdag 17-18, torsdag 11-13

eller efter aftale.

Hjemmeside: www.hornstrupkirke.dk

Sognepræst Sigrid Horsholt Pedersen

Kirkebyvej 62, 7100 Vejle

Tlf. 7585 2535/2965 3765

Fredag er præstens fridag

E-mail: shp@km.dk

Graver Susanne Juhl

Graverkontor tlf. 7585 2089

Mølgårdsvej 37, 7173 Vonge

Privat tlf.: 2241 4122

Kirkesanger Frank Petersen

Fuglebakken 3, 7120 Vejle Ø

Tlf. 7581 6848

E-mail: fuglebakken3@gmail.com

Organist Anni Riisager Henriksen

Elverdalsvej 80, 8270 Højbjerg

Tlf. 8611 5919

E-mail: anniriisager@gmail.com

Menighedsrådet:

Formand Christen A. Olesen

Fidalvej 15, 7100 Vejle

Tlf. 7585 2191

E-mail: fidal@pc.dk

Kirkeværge Inger-Margrethe Lundgaard

Viborgvej 70 A, 7100 Vejle

Tlf. 7582 0732

E-mail: imlundgaard@hotmail.com

Regnskabsfører Inger Kroman Eggertsen

Kirkebyvej 60, 7100 Vejle

Tlf. 7585 2595

E-mail: ingerogfrede@email.dk

More magazines by this user
Similar magazines