Bilag - Hosting by Talk Active

web378489.ta01.talkactive.net

Bilag - Hosting by Talk Active

81-02415

Lp pr. 4 Hz; dB re 20 uPa

80

70

60

50

40

30

20

KAP 23 ved ca. 8 m/s

Lydtrykniveau på plade 50m bag møllen målt d. 16. oktober 2007

10

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000

Figur 9: KAP 23. FFT analyse ved vindhastighed ca. 8 m/s. Hanning vægtning. Integrationstid ½

minut. Effektiv analysebåndbredde 4 Hz.

Der kan som vist i figur 6-9 objektivt konstateres tonekomponenter forskellige steder i spektrene.

Disse var i flere tilfælde tydeligt hørbare i målepositionerne 50 m bag møllerne, men vurderes ikke

at være tydeligt hørbare ved nabobeboelserne 500-2900 m fra møllerne.

4.3. Lydtrykniveau som funktion af afstand

Som angivet i Miljøministeriets bekendtgørelse 304, er der foretaget en beregning af det forventede

A-vægtede lydtrykniveau i større afstand fra møllen. Resultatet af beregningen er vist i figur 10-13.

ISO9001

\\afdkcopfs1.af.se\powsell\document\81-02415\81-02415-08012500.doc

Frekvens; Hz

Side 12 af 17

More magazines by this user
Similar magazines