Bilag - Hosting by Talk Active

web378489.ta01.talkactive.net

Bilag - Hosting by Talk Active

81-02415

Støjniveauet på stedet var under de givne forhold domineret af vindstøj i vegetationen. Ved en

vindhastighed på 3-4 m/s var det energiækvivalente A-vægtede lydtrykniveau på stedet ca. 43 dB

med 18 møller i drift, dvs. under grænseværdien på 45 dB. Denne observation understøttes af, at

den beregnede støjimmission på stedet er ca. 34 dB, dvs. væsentligt under det målte niveau. Ved

en vindhastighed på stedet svarende til referencehastigheden 8 m/s, må det A-vægtede lydtrykniveau

forventes at være ca. 50 dB jfr. figur 14.

Subjektivt kunne der ikke konstateres tydeligt hørbare toner eller impulser i målepositionen. Som

støtte for denne vurdering er der foretaget smalbåndsfrekvensanalyse af støjen i målepositionen

som vist i figur 15. Den objektive analyse støtter denne vurdering.

Lp pr. 4 Hz; dB re 20 uPa

60

50

40

30

20

10

Vesternæsvej 56 ved ca. 4 m/s

Lydtrykniveau 1.5 m over terræn målt d. 16. oktober 2007

0

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000

ISO9001

\\afdkcopfs1.af.se\powsell\document\81-02415\81-02415-08012500.doc

Frekvens; Hz

Figur 15: Vesternæsvej 56, 18 møller i drift

FFT analyse ved vindhastighed ca. 4 m/s. Hanning vægtning. Integrationstid ½ minut. Effektiv

analysebåndbredde 4 Hz.

Side 17 af 17

More magazines by this user
Similar magazines