Bilag - Hosting by Talk Active

web378489.ta01.talkactive.net

Bilag - Hosting by Talk Active

ÅF-Ingemansson AB

Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C, Denmark

Phone +45 3555 7017

Fax +45 3555 7018

www.ingemansson.com

___________________________________________________________________________________________

Rapporten må kun gengives i helhed, med mindre der foreligger skriftlig tilladelse fra det udstedende laboratorium.

ISO9001

\\afdkcopfs1.af.se\powsell\document\81-02415\81-02415-08012500.doc

Rapport

Udført af et akkrediteret laboratorium

Projekt: 81-02415

Rapport: 81-02415-A

Dato: 25-01-2008

Sider: 17

Bilag: 2

Kappel vindmøllepark

Måling af støjemission i henhold til bekendtgørelse nr. 304/1991 fra Miljøministeriet,

samt beregning af støj ved naboer

ÅF-Ingemansson er akkrediteret af SWEDAC til denne målemetode. Målingen er udført i fuld overensstemmelse med metoden.

Måleresultater er kun gyldig for det pågældende objekt.

Rekvirent: Dong Energy

Tove Kjær Hansen

A.C. Meyers Vænge 9

2450 København SV

Resumé: Der er foretaget måling af støjemission fra 4 stk. DVT400 møller i Kappel vindmøllepark.

Møllerne er udvalgt som værende blandt de mest støjende i mølleparken. Møllernes

A-vægtede lydeffektniveau ved referencevindhastigheden 8 m/s (LWA,ref) varierede

mellem 96.2 og 99.3 dB re. 1pW, med energimiddelværdien 98.1 dB.

På baggrund heraf, er støjbidraget fra de 18 idriftværende møller beregnet ved 3

naboejendomme til et A-vægtet lydtrykniveau på mellem 34.2 og 36.7 dB re. 20

μPa, idet der ikke er fundet belæg for korrektion for tydeligt hørbar tone eller impulser.

Værdierne gælder ved referencevindhastigheden 8 m/s. De beregnede niveauer

overskrider ikke grænseværdierne.

Uden for rapportens akkreditering er der foretaget en orienterende støjmåling ved

ejendommen Vesternæsvej 56, men det var ikke muligt at bestemme møllernes bidrag

til støjimmissionen på grund af vindstøj i vegetationen.

Opgaveansvarlig: Torben Astrup

Kvalitetskontrol: Thomas H. Olsen

Side 1 af 17

More magazines by this user
Similar magazines