Bilag - Hosting by Talk Active

web378489.ta01.talkactive.net

Bilag - Hosting by Talk Active

81-02415

3.2. Måleinstrumenter

De anvendte måleinstrumenter er vist i tabel 1.

Instrument Fabrikat ID

Lydtrykmåler B&K 2236 LM 61

CF recorder Sound Devices 702 B 76

Akustisk kalibrator B&K 4231 KU 45

Anemometer Thies 4.3515.30.001 1198224

Analysator NoiseLab -

Frekvens tæller Fluke Scopemeter 123 U 11

Tabel 1: Anvendte instrumenter.

Anvendte instrumenter er kalibreret med sporbarhed til nationale og internationale referencer i henhold til Ingemanssons

kvalitetssystem, som er i overensstemmelse med ISO/IEC 17025.

3.3. Målebetingelser

Støjmålingerne blev foretaget den 12. september og den 16. oktober 2007. I måleperioden var de

meteorologiske forhold som angivet i tabel 2.

Dato 2007 Vindretning Vindhast Temp Tryk

12. september Vest-Nordvest 7-14 m/s 15-18 o C 1020 hPa

16. oktober Sydvest 5-10 m/s 8-12 o C 1012 hPa

Tabel 2: Meteorologiske forhold under målingerne.

Landskabet omkring møllerne er åbne marker med enkelte levende hegn, og med havet sydvest for

mølleparken. Ved bebyggelsen omkring Vesternæsvej forekommer træbeplantning i en vis udstrækning.

3.4. Måleusikkerhedhed

Ubestemtheden på det A-vægtede lydeffektniveau er ±2 dB (coverage factor K=1.96 => 95% konfidensinterval).

ISO9001

\\afdkcopfs1.af.se\powsell\document\81-02415\81-02415-08012500.doc

Side 5 af 17

More magazines by this user
Similar magazines