Bilag - Hosting by Talk Active

web378489.ta01.talkactive.net

Bilag - Hosting by Talk Active

81-02415

Figur 3: DVT 400 KAP 4

A-vægtet lydtrykniveau, LAeq1min målt på terræn 50 m bag møllen den 12. september 2007.

Støjemissionens vindafhængighed er +0.86 dB pr m/s. Køleblæser i drift under måling af

baggrundsstøj

LAeq1 min (dB re 20 uPa)

LAeq1 min (dB re 20 uPa)

70

65

60

55

50

45

40

70

65

60

55

50

45

40

Totalstøj

Baggrundsstøj

Totalstøj

Baggrundsstøj

Figur 4: DVT 400 KAP 15

A-vægtet lydtrykniveau, LAeq1min målt på terræn 50 m bag møllen den 16. oktober 2007.

Støjemissionens vindafhængighed er +0.6 dB pr m/s.

ISO9001

\\afdkcopfs1.af.se\powsell\document\81-02415\81-02415-08012500.doc

DVT 400 KAP 4

DVT 400 KAP 15

LAeq = 0.856x*v10+ 49.4 dB

4 6 8

Vindhastighed v10 (m/s)

10 12

LAeq = 0.6*v10 + 52.4 dB

4 6 8

Vindhastighed v10 (m/s)

10 12

Side 7 af 17

More magazines by this user
Similar magazines