Dansk Kennel Klubs brugsprøve ved Næstved for kontinentale ... - Fjd

fjd.dk

Dansk Kennel Klubs brugsprøve ved Næstved for kontinentale ... - Fjd

Dansk Kennel Klubs brugsprøve ved Næstved for kontinentale racer d.

26.09.11

Dansk Kennel Klub Sted: Næstved Prøvedato: 26-09-11

Ruhåret hønsehund Navn: Katholts Frida St.bogsnr.: 02521/09

Fører: Uffe Beck Katalog Nr.: 1

1. slip på stub i god vind anlægger Frida et acceptabelt arealdækkende søg i god fart og i en god stil.

Føreren arb. meget med Frida, arb. i god kontakt.

2. slip på stub og uhøstet korn i god vind, arb. Frida fortsat godt på marken

3. slip på stub i god vind, arb. Frida godt som før, har en markering, men løser selv. Slutter med at

forfølge hare langt frem på marken.

Ingen præmie BK

Kim Nielsen, 412

Dommerens navn og nummer

Dansk Kennel Klub Sted: Næstved Prøvedato: 26-09-11

Ruhåret hønsehund Navn: Stenholt Hus's Maddie St.bogsnr.: 22103/08

Fører: Peter T. Madsen Katalog Nr.: 2

1. slip på stub i god vind, anlægger Maddie et stort arealdækkende søg i høj fart og i en smuk stil, arb.

I god kontakt til sin fører, er lydig og velført.

2. slip på stub i god vind, arb. Maddie fortsat godt, opnår højrejst stand som holdes længe inden

skytterne er på plads, avancerer villigt på ordre og rejser præcist en hare, som desværre forfølges

langt ud af anvist terræn.

Ingen præmie BK

Kim Nielsen, 412

Dommerens navn og nummer

Dansk Kennel Klub Sted: Næstved Prøvedato: 26-09-11

Ruhåret hønsehund Navn: Lykkeager's Tejs St.bogsnr.: 06944/10

Fører: Dan Hrtvig Jacobsen Katalog Nr.: 3

1. slip på stub i god vind, anlægger Tejs et godt arealdækkende søg, i god fart og i en god stil, arb. i

god kontakt til sin fører, er lydig. Har 2 markeringer, men løser selv.

2. slip på stub og uhøstet korn i god vind arb. Tejs fortsat godt. Opnår stand, avancerer villigt på ordre

og rejser præcist en vagtel, er rolig i opflugt og i skud, der skydes forbi.

3. slip på stub i god vind arb. Tejs som før, opnår stand, avancerer igen på ordre, men uden vildt

4. slip i roer i god vind arb. Tejs igen godt, opnår stand, avancerer på ordre, men uden vildt. Senere

igen stand, men fasan flygter inden rejse-ordre, Tejs er rolig ved opflugt og i skud, der skydes forbi.

5. slip i roer arb. Tejs som før

6. slip i roer arb. Tejs som tidligere. På udkastet fugl er Tejs rolig, og viser en god apport og aflevering.

2. præmie BK

Kim Nielsen, 412

Dommerens navn og nummer

Dansk Kennel Klub Sted: Næstved Prøvedato: 26-09-11

Kleiner Münsterländer Navn: Aslan St.bogsnr.: 22267/06

Fører: Niels Lauge Laugesen Katalog Nr.: 4

1. slip på stub i god vind anlægger Aslan et acceptabelt arealdækkende søg, dog i det mindste og

søger meget langs gærde. Arb. i god kontakt til sin fører og er lydig. Har en markering ved gærde,

men løser selv.


2. slip på stub og uhøstet korn i god vind, arb. Aslan nu bedre på marken, dækker sit terræn godt.

3. slip i roer i god vind arb. Aslan stadig godt, dog fortsat moderat.

4. slip i roer i god vind fortsætter Aslan som før (makkerhunden finder fugl)

5. slip i roer i god vind, holdes Aslan for springende råvildt. Aslan opnår stand, men løser selv

Ingen præmie BK

Kim Nielsen, 412

Dommerens navn og nummer

Dansk Kennel Klub Sted: Næstved Prøvedato: 26-09-11

Ruhåret hønsehund Navn: Barmosens D Cesca St.bogsnr.: 23581/07

Fører: Søren Hecht Petersen Katalog Nr.: 5

1. slip på græsmark senere stub i god vind, anlægger Cesca et meget stort søg, med meget brede

udslag på marken, men et acceptabelt søg. Cesca arb. i høj fart og i en smuk stil, med kraftfuld og

langstrakt gallop. Til tider virker Cesca lidt selvstændig. Ved makkerhundens stand, viser Cesca

spontan sekundering

2. slip på stub i god vind arb. Cesca fortsat godt på marken og med stor energi, har en markering,

men løser selv. Senere opnår Cesca stand, men inden vi kommer frem, tager Cesca et skridt og enlig

agerhøne flygter, Cesca viser respekt ved opflugt.

Ingen præmie BK

Kim Nielsen, 412

Dommerens navn og nummer

Dansk Kennel Klub Sted: Næstved Prøvedato: 26-09-11

Ruhåret hønsehund Navn: Fredskovs Woodo St.bogsnr.: 11812/08

Fører: Søren Nielsen Katalog Nr.: 6

1. slip på græsmark senere stub i god vind, (søg, fart og stil kan ikke bedømmes) Woodo opnår hurtigt

stand, avancerer villigt frem på ordre og rejser præcist enlig agerhøne, er rolig ved opflugt og i skud,

der skydes forbi.

2. slip på stub og uhøstet korn i god vind, arb. Woodo i et godt arealdækkende søg i god kontakt til sin

fører, er lydig og velført, arb. i god fart og i en god stil.

Opnår stand, avancerer villigt på ordre men uden vildt. Snart herefter igen stand, avancerer igen villigt,

men igen uden vildt.

3. slip i roer i god vind arb. Woodo som før i et acceptabels søg

4. slip i roer i god vind fortsætter Woodo som før

5. slip i roer i god vind, arb. Woodo igen godt, men misbruger en chance til en flok agerhøns under

gode vindforhold, viser respekt ved opflugt. På udkastet fugl er Woodo rolig og viser god apport og

aflevering.

2. præmie BK

Kim Nielsen, 412

Dommerens navn og nummer

Dansk Kennel Klub Sted: Næstved Prøvedato: 26-09-11

Ruhåret hønsehund Navn: Klosterskoven's C. Heimdal St.bogsnr.: 14996/09

Fører: Peter Willemoes Knold Katalog Nr.: 7

1. slip på græsmark senere stub i god vind anlægger Heimdal et søg i det mindste, mangler plan og er

for tilfældigt anlagt, til tider for åbent og fremadrettet. Farten er moderat, arb. i en lidt tung gallop,

virker lidt selvstændig. Har en markering, men løser selv.

2. slip på stub i god vind arb. Heimdal som før, igen lidt åbent.

3. slip i roer i god vind, arb. Heimdal fortsat lidt selvstændigt og med stor energi.

Ingen præmie BK


Kim Nielsen, 412

Dommerens navn og nummer

Dansk Kennel Klub Sted: Næstved Prøvedato: 26-09-11

Vizsla Navn: Aura St.bogsnr.: 10448/03

Fører: Claus Secher Katalog Nr.: 8

1. slip på græsmark senere stub i god vind, anlægger Aura et søg i det mindste, mere bredde kunne

ønskes, arb. i god kontakt til sin fører. Farten er moderat, arb. i en lidt tung gallop. Har 2 gange meldt

stand, avancerer villigt på ordre, men uden vildt

2. slip på stub i god vind arb. Aura stadig i det mindste, viser spontan sekundering af makkerhunden

3. slip i roer i god vind, arb. Aura fortsat moderat på marken

Ingen præmie BK

Kim Nielsen, 412

Dommerens navn og nummer

Dansk Kennel Klub Sted: Næstved Prøvedato: 26-09-11

Kleiner Münsterländer Navn: Bonjami's F. Røskva St.bogsnr.: 05852/07

Fører: Morten Vestergaard Hansen Katalog Nr.: 9

1. slip på græsmark senere stub i god vind, anlægger Røskva et godt arealdækkende søg med brede

udslag på marken, i god kontakt til sin fører, arb. i høj fart og i en smuk stil med livlige bevægelser.

2. slip på stub i god vind fortsætter Røskva sit god indtryk og gode arb.

3. slip i roer i god vind arb. Røskva som før, opnår stand ved gærde, avancerer villigt på ordre og

rejser præcist 2 fasaner, er rolig i opflugt, men urolig i skud ! Stoppes og kaldes på plads. Viser

herefter en god apport, men lidt sjusket aflevering.

2. præmie BK

Kim Nielsen, 412

Dommerens navn og nummer

Dansk Kennel Klub Sted: Næstved Prøvedato: 26-09-11

Ruhåret hønsehund Navn: Leleu Feigh's Chili St.bogsnr.: 20147/08

Fører: Jan Leleu Feigh Katalog Nr.: 10

1. slip på stub i god vind anlægger Chili et søg i det mindste, roder med færd på marken og søget

bliver for ukonstant. Farten er moderat, men momentvis høj, stilen acceptabel, men skæmmes af de

mange stop. Opnår stand, avancerer på ordre, men uden vildt.

2. slip på stub i god vind arb. Chili igen i det mindste, og har flere stop på marken. Opnår igen stand,

avancerer på ordre, men uden vildt

3. slip i roer i god vind arb. Chili som før, opnår stand, men går nu selv frem og rejser 3 rådyr, viser

dog god respekt.

4. slip i roer arb. Chili igen som før, opnår stand, avancerer på ordre, men uden vildt.

Ingen præmie BK

Kim Nielsen, 412

Dommerens navn og nummer

Dansk Kennel Klub Sted: Næstved Prøvedato: 26-09-11

Korthåret hønsehund Navn: Hejnerups Sjak St.bogsnr.: 08912/09

Fører: Keld Larsen Katalog Nr.: 11

1. slip på stub i god vind anlægger Sjak et acceptabelt søg i god kontakt til sin fører, kunne dog

ønskes mere bredde. Arb. i god fart og i en god stil

2. slip på stub i god vind arb. Sjak igen i det mindste søg, har flere cirklende bevægelser, holdes for

springende hare.


3.slip i roer i god vind arb. Sjak nu bedre, men udnytter ikke en god chance til fasan under gode

vindforhold, viser dog respekt ved opflugt

Ingen præmie BK

Kim Nielsen, 412

Dommerens navn og nummer

Dansk Kennel Klub Sted: Næstved Prøvedato: 26-09-11

Korthåret hønsehund Navn: Ares Vom Friedewald (Duncan) St.bogsnr.: 10434/10

Fører: Leif A. Jensen Katalog Nr.: 12

1. slip på stub i god vind anlægger Duncan et stort søg med brede udslag, i høj fart og i en smuk stil,

arb. i god kontakt til sin fører.

2. slip på stub i god vind viser Duncan nu et dårligt søg med flere forkerte vendinger og cirkler på

marken. Slutter med at misbruge chance til en flok agerhøns under gode vindforhold, viser respekt

ved opflugt.

3. slip i roer i god vind arb. Duncan med stor energi, slutter med at misbruge en god chance til fasan,

viser respekt ved opflugt.

Ingen præmie BK

Kim Nielsen, 412

Dommerens navn og nummer

Dansk Kennel Klub Sted: Næstved Prøvedato: 26-09-11

Vizsla Navn: Humlekrogen's Annebell (Rikke) St.bogsnr.: 08959/01

Fører: Anne Secher Katalog Nr.: 13

1. slip på stub i god vind anlægger Rikke et for snævert søg, mangler inspiration og mere jagtlyst

kunne ønskes. Farten er moderat og stilen skæmmes af flere stop, trods førerens forsøg på mere

engagement !

2. slip på stub i god vind arb. Rikke som før, opnår stand som holdes længe, avancerer villigt på ordre,

men uden vildt. Senere en markering, men løser selv.

3. slip i roer i god vind arb. Rikke nu lidt bedre på marken, holdes for springende råvildt, slutter med en

markering, men løser selv.

Ingen præmie BK

Kim Nielsen, 412

Dommerens navn og nummer

More magazines by this user
Similar magazines