ÅRSBERETNING 2007 - EngelMedia

engelmedia.dk

ÅRSBERETNING 2007 - EngelMedia

direktørens forord

Godt på vej

For Københavns Ejendomme har 2007

først og fremmest været året, hvor vi har

konsolideret os i Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Som en meget ung organisation har vi

haft et stærkt fokus på at få forretningen til at

køre effektivt og fremtidssikret. Enkelte dele

i ”maskinrummet” mangler stadig den sidste

smøring, men vi er kommet meget langt.

Skoler og idrætsanlæg

Blandt de resultater fra 2007, som vi er allermest

stolte af kan nævnes:

– En treårig genopretningsplan på folkeskoleområdet

søsat i samarbejde med Børne- og

Ungdomsforvaltningen.

– En treårig genopretningsplan for kommunens

nedslidte idrætsanlæg, her har vi

arbejdet tæt sammen med bestillerenheden i

Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Borgerrepræsentationen har ekstraordinært

bevilget trecifrede millionbeløb til

begge genopretningsplaner. Med disse planer

har vi fordoblet vores omsætning, hvilket betyder,

at vores medarbejdere har løbet ekstra

stærkt i 2007 og fortsat gør det.

Efterslæbskurven knækket i 2007

De ekstraordinære bevillinger til genopret-

ning af folkeskoler og idrætsanlæg har gjort

det muligt for os at knække efterslæbskurven

i det forgangne år. Dermed er 2007 til vores

store glæde blevet året, hvor stigningen på

vedligeholdelsesbehovet for kommunens

ejendomme samlet set begyndte at falde

svagt. Hvis de ekstraordinære bevillinger til

genopretning af folkeskoler og idrætsanlæg

fortsætter, vil Københavns Ejendomme

kunne afvikle vedligeholdelsesefterslæbet for

idrætsanlæg i 2012, for folkeskoler i 2015 og

for de øvrige ejendomme i 2020. Til den tid

vil vi så stå med en ejendomsmasse i ”normal”

stand til glæde for både brugere og budget.

En vedligeholdt ejendomsmasse kræver selvsagt

færre vedligeholdelsesmidler på sigt.

Overblik og rentabilitet

I 2007 er vi kommet langt, hvad angår

overblikket over ejendomsporteføljen. På

hovedparten af ejendommene har vi allerede

foretaget bygningssyn, og i 2009 vil vi kende

de aktuelle vedligeholdelsesbehov på alle

ejendomme. Vi har til DMF-nøgletalsforeningen

indberettet nøgletal for vores udgifter

til drift af et udsnit af ejendommene. På

den måde er det muligt at sammenligne vores

udgifter med branchens øvrige aktørers, hvil-

4 Kultur- og FritidSForVAltNiNgEN

More magazines by this user
Similar magazines