Info brev til forældre med børn på Søndre - Holeby Skole

holeby.skole.dk

Info brev til forældre med børn på Søndre - Holeby Skole

Forældre med børn Søndre Skole

Vedr. suppleringsvalg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen

Søndre Skole.

1 medlem af skolebestyrelsen er udtrådt og da der ikke er flere suppleanter,

der kan indtræde, skal der afholdes suppleringsvalg. Medlemmet, der er

udtrådt, repræsenterede specialklasserne. Opstiller der ikke forældre, der selv

har børn i specialklasserne, kan der opstilles andre forældre til børn indskrevet

i skolen til at repræsentere forældregruppen.

Der afholdes således suppleringsvalg i perioden d. 18. – 22. februar 2013.

Valgperioden er gældende fra d. 22. februar 2013 – 31. juli 2014.

Forældre til børn, der går skolen, indbydes derfor til valgmøde tirsdag d.

15. januar 2013, kl. 19.30 i Arenaen Holebyafdelingen.

Der gøres opmærksom , at loven har imødekommet nye familieformer ved at

også stedforældre kan tillægges valgret og valgbarhed, hvis indehaveren/

indehaverne af forældremyndigheden over barnet giver samtykke.

Forældre, der er interesseret i at stille op til skolebestyrelsen, kan gøre det

flere måder:

man kan henvende sig til skolens leder inden valgmødet og meddele, at

man er interesseret i at stille op.

man kan møde op til valgmødet tirsdag d. 15. januar 2013, kl. 19.30.

man kan senest fredag d. 25. januar 2013, kl. 12.00 meddele skolens

leder, at man ønsker at stille op som kandidat til skolebestyrelsen.

Dette gøres mailadressen annra@lolland.dk

På valgmødet tirsdag d. 15. januar 2013 orienterer valgbestyrelsen (skolens

leder, formanden og et forældrebestyrelsesmedlem) om de regler, der gælder

for valget samt om bestyrelsens arbejde. Herefter præsentere kandidaterne sig

og der er mulighed for at stille spørgsmål.

Til slut kan de fremmødte forældre være med til at prioritere kandidaterne.

Hvis der ikke kommer indsigelser til den prioritering af kandidaterne, der

foretages valgmødet, og hvis der ikke opstiller nye kandidater, er

kandidaterne valgt til skolebestyrelsen i den rækkefølge, de står opført

listen.

Valglisten:

Skolens leder søger for at valglisten er udarbejdet senest 3 uger før

valgmødet. Valglisten fremlægges således til gennemsyn fra tirsdag d. 18.

11. december 2012

Brevid: 3247033

Sagsnr.: 277848

Lolland Kommune

Skoler

Postadresse

Jernbanegade 7

4930 Maribo

Tlf.: 54 67 67 67

Fax: 54 67 67 68

lolland@lolland.dk

www.lolland.dk

Kontaktperson

Dorthe Samson Kjøller

Skoler

Tlf.: 54676544

dskj@lolland.dk

1/2


december 2012 kontoret henholdsvis Holebyafdelingen og Rødbyafdelingen.

For at kunne stemme eller stille op til valget skal man står skolens valgliste, hvor

barnets navn og de valgberettigede forældres navn er ført.

Man kan også ringe til skolens kontor telefonnr. 5460 1230 og få at vide, om man er

optaget valglisten. Hvis man ikke er opført valglisten men finder sig berettiget til

det, kan man ansøge valgbestyrelsen om at blive optaget listen.

Aftale om fredsvalg:

Valgbestyrelsen indkalder alle kandidater til et møde senest tirsdag d. 29. januar 2013

for at drøfte, om de ønsker fredsvalg eller kampvalg (afstemningsvalg). Kan man blive

enige om en opstillingsrækkefølge blandt kandidaterne, således at det aftales, hvem der

skal sidde i skolebestyrelsen og hvem, der er suppleanter, bliver der fredsvalg. Kan man

ikke blive enig eller ønsker blot en af kandidaterne afstemning, skal der være kampvalg.

Orientering af hjemmene om kampvalg samt udsendelse af stemmematerialer

og kandidatpræsentation:

Senest torsdag d. 7. februar 2013 sendes stemmemateriale til hjemmene med

kandidatpræsentationer, der ligeledes lægges skolens hjemmeside. Der gøres

opmærksom , at det er valgbestyrelsen, der fastsætter omfanget af

kandidatpræsentationen.

Afstemning:

Afstemningen foregår i perioden d. 18. – 22. februar 2013.

Klagefrist:

Såfremt der er forældre, der har indsigelser eller klager over valget, gøres dette skriftligt

over for kommunalbestyrelsen senest 10 dage efter valget.

Tidsplan:

Fremlæggelse af valglister (3 uger før valgmøde)

Frist for henvendelse vedr. valgliste (1 uge før valgmøde)

Valgmøde (5 uger før evt. valg)

Sidste frist for kandidatopstilling / sidste frist for aflevering

af stillere (10 dagsfrist)

Frist for aftale om fredsvalg (2 uger efter valgmøde)

Orientering af hjemmene om afstemningen og udsendelse af

stemmemateriale (10 dage før afstemning)

Afstemning

Med venlig hilsen

Skolesektoren

fra tirsdag d. 18.

december 2012

tirsdag d. 8. januar 2013

tirsdag d. 15. januar 2013

fredag d. 25. januar

2013, kl. 12.00

tirsdag d. 29. januar 2013

torsdag d. 7. februar

2013

Uge 8, d. 18. – 22.

februar 2013

2/2

More magazines by this user
Similar magazines