6. maj 2011 124. årgang Permanent Mejeriud ... - Mælkeritidende

mejerinet.dk

6. maj 2011 124. årgang Permanent Mejeriud ... - Mælkeritidende

Permanent Mejeriudstilling

åbnet ­ side 4

Mejerister i Brasilien

­ side 6

Årets 2 Kreds ­

udstilling ­ side 20

Dosing Filling Packing

9

6. maj 2011

124. årgang


Udgivere:

Foreningen af

mejeriledere og funktionærer,

e-mail: fmf@maelkeritidende.dk

Dansk Mejeriingeniør Forening,

e-mail: dmf@maelkeritidende.dk

Redaktion og sekretariat:

Munkehatten 28

5220 Odense SØ.

Tlf.: 66 12 40 25

Fax: 66 14 40 26

e-mail: info@maelkeritidende.dk

www.maelkeritidende.dk

Tlf. tid dagligt kl. 8.30-15.30

(fredag dog 8.30-14.30)

Ansvarshavende redaktør og

sekretariatsleder

mejeriingeniør Anne-Sofi Søgaard

Christiansen.

Redaktør

cand. mag. Anna Marie Thøgersen.

Redaktionssekretær

markedsøkonom Bettina M. Nielsen.

Sekretær

Birgit Jakobsen.

Annoncer:

Stillings- samt købs/salgsannoncer

kan leveres digitalt og må være

redaktionen i hænde senest torsdag

kl. 12.00, en uge før udgivelse.

Tidsskriftet udgives hveranden

fredag‚ undtagen dobbeltnumre i juli

og december‚ svarende til 23 nr./år i

et oplag på 1.700 eksemplarer (heraf

150 uden for oplagskontrol).

Abonnement:

Danmark: 1.164- kr./år inkl. moms.

Europa: 1.428,- inkl. forsendelse.

Øvrige udland: 1.620‚- kr. inkl.

forsendelse.

Læserkreds:

Mejeriernes og mejeriselskabernes

ledere og øvrige medarbejdere.

Mejeriingeniører, mejeriteknikere og

procesteknologer i ind- og udland.

Medlemmer af mejeriernes

bestyrelser.

Ansatte ved mejeribrugets

organisationer.

Medarbejdere ved universiteter og

øvrige forskningsinstitutioner samt

levnedsmiddel kontrolenhederne og

ministerielle embedsmænd.

Mange levnedsmiddelvirksomheder.

Mejeriernes leverandør- og servicevirksomheder

m.v.

(Stud. tech. al/mejerilinjen og procesteknologstuderende/mejerispecialet

modtager bladet gratis).

Design og produktion:

Mediegruppen as

Tryk:

Jørn Thomsen / Elbo A/S

ISSN 0024-9645

Medlem af:

LederForum

Den næste MIA Arbejdsmiljøkonference

bliver afholdt den 23. november

2011 på Hotel Legoland i Billund.

Titlen på dagen er ”Samarbejde og

trivsel - Vejen til en bedre arbejdsplads”.

Sæt kryds i kalenderen allerede

nu. 3

Fortid ­ nutid og fremtid i

Dansk Mejeribrug

Mejeriforeningen har ydet støtte

til etableringen af en Permanent

Mejeriudstilling på Dansk Landbrugsmuseum,

Gl. Estrup. En

festlig indvielse af denne udstilling

var første punkt på dagens

program, da Mejeriforeningen

den 14. april afholdt generalforsamling

i ”Den gamle Stald” på

Gl. Estrup. 4

Mejerister i Brasilien

Historien om danske mejerister

i Brasilien begynder med en mejerist,

der druknede i Danmark

og genopstod i Brasilien. Denne

mejerist fik flere af sine kolleger

til landet, og snart var der etableret

et helt dansk mejeriimperium

i det store sydamerikanske

land. 6

Indhold

Nye mejerister marts 2011

Fredag den 25. marts 2011 afholdt

Kold College dimissionsfest for 19

nye mejerister. Læs mere om festen

og mejeristernes specialer. 8

Grunwald på Interpack

Grunwald deltager på den tyske

fagmesse Interpack, hvor virksomheden

fremviser sine bægrefyldemaskiner,

spandelinjer og

doseringmaskiner. 11

Kredsudstilling

Årets 2. kredsudstilling med præmieoverrækkelse

afholdes tirsdag den 31.

maj 2011 i Grænsehallerne, Kruså og

byder også på rundvisning og orientering

om Arla Foods nye store fetamejeri

i Kruså. 20

12 Kort fortalt

17 Personalia

18 Leverandøroversigt

19 Mødekalender

20 Årets 2. Kredsudstilling

Eftertryk 2 MÆLKERITIDENDE tilladt med kildeangivelse. 2011 NR. 9


MIA Arbejdsmiljøkonference

Den næste MIA Arbejdsmiljøkonference bliver afholdt den

23. november 2011 på Hotel Legoland i Billund. Titlen på

dagen er ”Samarbejde og trivsel - Vejen til en bedre arbejdsplads”.

Sæt kryds i kalenderen allerede nu.

Akademikerne sagde ja

AC-organisationernes medlemmer har nu sagt ja til resultatet

af aftale- og overenskomstforhandlingerne 2011 på det

statslige, kommunale og regionale område. En række organisationer

har taget stilling ved urafstemning. Her stemte

82,9% ja og 17,1% nej. Stemmeprocenten var 31%. Andre

har taget stilling ved kompetent forsamling. Her var tilslutningen

til resultatet 100%. Fordelingen af stemmerne for

de enkelte AC-organisationer kan ses på AC’s hjemmeside

www.ac.dk. (Kilde: AC).

A­kasser skal hjælpe ledige

Som nyslået a-kasseforsikret arbejdsløs skal man normalt

møde op til samtaler to forskellige steder; både på det kommunale

jobcenter og i a-kassen. Men nu bliver indsatsen

for de forsikrede ledige i København enklere. Københavns

Kommune besluttede primo april at lade a-kasserne overtage

hele ansvaret for de arbejdsløse det første halve år af

ledighedsperioden. Når a-kasserne får eneansvar skal de

nye ledige kun til rådighedssamtaler, kontrol og møder om

handlingsplaner ét sted. (Kilde: FTF-A og AAK. Foto: Colourbox).

NR. 9

Lederforum

Nemmere at vælge efteruddannelse

En ny hjemmeside diplomquiden.dk gør det lettere at

vælge den rigtige efteruddannelse. Siden er en del af en

kampagne, der giver ansatte og arbejdsgivere et bedre indblik

i fordelene ved at tage forskellige diplomuddannelser.

(Kilde: FTF).

FTF afholder lederuge

FTF arrangerer en lederuge med ni workshops, der giver

chefer redskaberne til at udvikle god ledelse. Fremtidens

leder skal løse konflikter, have god kontakt til medarbejderne,

være god til at forhandle og samtidig skelne mellem

privatliv og arbejdsliv og meget mere.

FTF’s Lederuge, der afholdes fra 3.-7. oktober, giver mulighed

for at møde og udveksle erfaringer med lederkolleger

og skabe dialog på tværs af fagområder. Lederugens

ni workshops byder bl.a. på emner som ”lederretorik” og

”strategisk ledelse”. Der vil også være et tema om ”teori U”,

der handler om forandrings- og innovationsledelse. Andre

workshops giver redskaber til at håndtering af fremtidens

udfordringer som fx den nye generation Y på arbejdsmarkedet.

Flere informationer findes på ftf.dk. (Kilde: FTF).

Unge strømmer til A­kasserne

På to år har a-kasserne fået 30.000 flere medlemmer under

24 år og 13.000 flere medlemmer mellem 25-29 år. Det

viser beregninger fra Pensionsstyrelsen. Akademikerområdet

har oplevet den største tilgang af medlemmer under 24

år med en stigning på 576 %, men FTF-området, LO-området

og a-kasserne uden for hovedorganisationerne har også

oplevet en markant tilgang.

Den store stigning kommer, efter det i 2009 blev muligt

for unge under uddannelse at blive optaget i en a-kasse

uden at betale kontingent. Ved at melde sig ind i en a-kasse

under uddannelsen undgår de unge den normale karensperiode

for nyuddannede, som betyder, at de først opnår ret

til dagpenge en måned efter endt uddannelse.

Direktør i Akademikernes A-kasse (AAK), Alex Nielsen

forventer ikke et nyt medlemsboom, men han tror dog, at

ordningen med unge studerende fritaget for kontingentbetaling

på længere sigt set kan give a-kasserne lidt flere unge

medlemmer. (Kilde: FTF-A og AAK). ■

MÆLKERITIDENDE 2011 3


Fortid - nutid og fremtid i

Dansk Mejeribrug

Af Anne­Sofi Christiansen

Tillykke til os alle sammen!

Der var mange gæster i ”Den gamle

Stald”, da museumsdirektør på Gl.

Estrup Peter Bavnshøj bød velkommen

til indvielsen af den Permanente

Mejeriudstilling, som Landbrugsmuseet

Gl. Estrup efter flere års arbejde

kunne åbne for publikum. Udstillingen

fortæller historien om dansk mejeribrug

og tager sit udgangspunkt i

år 1882. Mejeriforeningens formand

Jan Toft Nørgaard ønskede efterfølgende

museet og ”os alle sammen”

tillykke med mejeriudstillingen, og

glædede sig over, at Mejeriforeningens

samling af historiske rekvisitter

og udstyr via udstillingen nu kommer

til nytte.

Ny teknologi, masser af

historie og lugten af kostald

Udstillingen er opbygget af gamle rekvisitter

og udstyr fra mejerierne og

Mejeriforeningen har ydet støtte til etableringen af en

Permanent Mejeriudstilling på Dansk Landbrugsmuseum, Gl.

Estrup, og en festlig indvielse af denne udstilling var første

punkt på dagens program, da Mejeriforeningen den 14. april

afholdt generalforsamling i ”Den gamle Stald” på Gl. Estrup.

står i ”kulisser”, som skaber de rette

rammer - f.eks. i det gamle ismejeri,

hvor mælkeflaskerne står på rad og

række, og lokalet køles af rindende

vand i vinduespartiet. Samtidig bruges

den moderne teknologi i formidlingen,

og man mødes af touchskærme,

som f.eks. fortæller historien

om ”Hanne fra Havartigården”. I en

stald med en diskret ”duft” af kostald

står to sortbrogede køer og gumler

halm.

Kulissen virker meget livagtig - kørerne

viser sig dog at være skab ved

illumination - men lugten virker meget

autentisk!

Mejerilauget ved Gl. Estrup deltog

også i indvielsen. Der blev ostet, kærnet

og serveret smagsprøver ved indgangen

til mejeriudstillingen. Der var

mange kyndige hænder i gang og syn

for sagen, hvad angår tidligere tiders

håndværk i mejeribruget.

Fremtidens marked og

priser

Efter at have mærket historiens vingesus

bød programmet på et kig ind i

fremtiden. Mejeriudvalget havde inviteret

markedsanalytiker Mark Voorbergen,

Rabobank til at holde et

indlæg under titlen ”Tendenser i det

globale marked for mælk og mejeriprodukter”.

Rabobank er af den opfattelse,

at det nuværende prisniveau

for mælk vil være gældende for 2011

og en vis periode fremad. Markedet

kan trues fra USA, som med en markant

øget mælkeproduktion kan ændre

vilkårene, ligesom en svigtende

efterspørgsel fra Kina/Rusland kan

få følger. Omvendt ligger der et prismæssigt

potentiale, hvis Indien øger

importen, eller hvis kornpriser fortsat

stiger grundet efterspørgsel eller naturkatastrofer/vejrfænomener.Rabobank

forudser et prisniveau mellem

Mejerilauget ved Gl. Estrup deltog også i indvielsen, og de kyndige fagfolk med ledsagere i de rødternede viste håndværket frem

og servere smagsprøver.

4 MÆLKERITIDENDE 2011 NR. 9


Mejeriforeningens formand Jan Toft

Nørgaard ønskede alle tillykke med den

Permanente Mejeriudstilling.

3.300 og 3.800 USD pr. tons mælkepulver.

Ved en pris på 3.300 USD vil

landmænd i USA og Europa stadig

finde det attraktivt at øge produktionen,

men priser over 3.800 USD vil

betyde, at efterspørgselen falder, og

priserne går ned.

­ og nutidens tal, udvikling

og kultur

Mejeriforeningens formand Jan Toft

Nørgaard var i bestyrelsens beretning

vidt omkring og kunne opridse, at der

nu er 3925 mælkeproducenter i Danmark,

at disse i 2010 fik en gennemsnitlig

afregningspris på 2,49 kr. pr.

kg mælk, og at de producerede gennemsnitligt

1,2 mio. kg mælk pr. bedrift.

Denne produktion gav 14,6 mia.

kr. i eksportindtægter til den danske

statskasse.

Jan Toft Nørgaard fremhævede

desuden de udfordringer branchen

NR. 9

Jan Toft Nørgaard takkede fratrædende direktør Michael Stevns for hans store og

loyale indsats i Mejeriforeningen.

har med bl.a. fedtskat og mejerilukninger,

men fremhævede også på

positivsiden Lurpaks stærke markedsposition,

gourmetoste, nye råmælksoste,

et stigende forbrug af

skolemælk, samt mejeriernes flotte

placeringer i Levnedsmiddelbladets

imageundersøgelse. Mejeribrugets

unikke branchekultur blev også

nævnt, og Jan Toft Nørgaard fremhævede,

hvordan man oplever branchekulturen

ved de arrangementer,

der afholdes i mejeribruget, herunder

også Landsmejeriudstillingen, som

fik følgende ord med på vejen: ”Branchekulturens

store højtidsstund er

som bekendt den årlige Landsmejeriudstilling

i Herning. En solid, festlig

og fastforankret tradition i dansk

mejeribrug. Fra i år inviteres hele fødevarebranchen

med til den store

fagfest i Messecenter Herning: Danish

Food Contest. Det bliver meget

interessant at se, hvordan en helt ny

branchekultur bliver skabt med afsæt

i det tætte, faglige sammenhold

og de stolte traditioner i mejerifaget.

Og ikke mindst om denne samlede

præsentation af produkter kan

skabe fornyet interesse for kvaliteten

og mangfoldigheden i den danske fødevareproduktion.”

En tak!

Ved afslutningen af generalforsamlingen

takkede Jan Toft Nørgaard fratrædende

direktør Michael Stevns for

indsatsen i Mejeriforeningen igennem

de seneste år, og ikke mindst

for hans loyale indsats i forbindelse

med Mejeriforeningens tilslutning

til Landbrug & Fødevarer. Michael

Stevns fratræder i løbet af sommeren

2011, når hans afløser er fundet. ■

Mejeriforeningens samling af historiske rekvisitter og udstyr kommer til sin ret på den Permanente Mejeriudstilling, der også

anvender den moderne teknologi i formidlingen.

MÆLKERITIDENDE 2011 5


Historien om:

Danske mejerister

i Brasilien - Del I

Historien om danske mejerister i Brasilien begynder med en

mejerist, der druknede i Danmark og genopstod i Brasilien.

Denne mejerist fik flere af sine kolleger til landet, og snart

var der etableret et helt dansk mejeriimperium i det store

sydamerikanske land. Efterkommerne af de første mejerister

samt nye danske immigranter kom efterfølgende også til at stå

bag opbygningen af en mejeristuddannelse samt etablering af

en række leverandørindustrier i Brasilien.

Artiklen her handler om mejeristerne og deres mejerier, mens

historien om mejeriuddannelsen og leverandør virk somhederne

bringes i et senere nr. af Mælkeritidende.

Af fhv. forstander

J.M. Buch

Kristensen, Dalum

”Den forsvundne mejerist”

Historien om ”Den forsvundne mejerist”

er en af de mest fantastiske beretninger

om danske mejerister i Brasilien.

Historien begynder i Særslev

på Fyn, hvor Rasmus Nielsen, som

han hed, var mejeribestyrer. Rasmus

Nielsen gjorde det så godt i Særslev,

at han efter et par år kunne slå sig

ned i Odense som nygift grosserer af

smør og ost. En illoyal medarbejder

i firmaet begik imidlertid i 1906 underslæb

for så stort et beløb, at Ras-

mus Nielsen var klar over, at hans

grossistvirksomhed ville gå konkurs.

Før konkursen blev kendt, tegnede

han en meget stor livsforsikring, som

i tilfælde af hans død ville blive udbetalt

til hans hustru Maren Johanne.

Mejeristen ”druknede”

Sent på efteråret 1906 ”druknede”

den 36-årige Rasmus Nielsen under

andejagt i havet ud for Gabet ved

Odense fjord. Rasmus Nielsen blev

aldrig fundet. Efter lang tids eftersøgning

blev han erklæret død, og den

store forsikringssum blev udbetalt

til Maren Johanne. Rasmus Nielsen

var forklædt som katolsk pater vandret

til Nyborg, hvorfra han tog toget

til Hamborg. Her indskibede han

sig som Axel Malm på dampskibet

Schwartzenberg II til Rio de Janeiro.

Familien Malm samlet i

Rio i 1930­erne. Axel Malm

skabte grundlaget for et

dansk mejerieventyr i Brasilien.

Foto i privateje ­ Karen

Lisbeth Arentoft. Ballerup.

(Aftrykt i Brasilianske

forbindelser I af Bjørn Kullmann

og Steen Ousager).

Serien: Historien om

Mælkeritidendes faste skribent,

fhv. forstander J.M. Buch Kristensen

vil i dette og kommende

numre af bladet fortælle en

række historier om danske mejerister

i udlandet. Dette er den

første artikel i serien: ”Historien

om”.

Mejeristen ”genopstår”

Den ”forulykkede” Rasmus Nielsen

genopstod i Brasilien som den energiske

og dygtige mejerist Axel Malm

(1869-1949). Axel Malm var under

skibsoverfarten blevet gode venner

med skibets kaptajn, der havde fattet

interesse for den energiske mejerist.

Kaptajnen introducerede Axel

Malm for de rette forbindelser i Brasilien.

Det betød, at Axel Malm efter

kort tid kunne købe halvparten i

et lille mejeri i landsbyen Campagna

i Minas Gerais området. Takket være

støtte fra en lokal storgodsejer Delfim

Moreira, der senere blev Brasiliens

præsident, og ikke mindst fordi

Axel Malm fik sin hustru Maren Johanne

til Brasilien sammen med den

store forsikringssum, kunne Axel

Malm starte en blomstrende mejerivirksomhed

i 1911 på fazendaen Vista

Alegre (fazenda = storgods). Senere,

da Axel Malm var blevet godt etableret,

rejste han til Danmark og tilbagebetalte

hele forsikringssummen med

renter og rentersrente. (1.2)

Succes i Brasilien

Rasmus Nielsen alias Axel Malm blev

hurtig en stor succes i Brasilien. Han

fik allerede i 1913 tilkaldt en håndfuld

mejerister fra Danmark med

hans nevø, mejeristen Thorvald Nielsen

(1892-1951) fra Dalum-Hjallese i

spidsen. Thorvald Nielsen fik i 1922

stablet et mønstermejeri på benene

på en anden fazenda kaldet Campo

Lindo også i Minas Gerais området.

Mejeriet fik en stor produktion af

Samsø-lignende oste.

Thorvald Nielsen etablerede senere

et andet mejeri, hvor han begyndte

at producere en helt ny ost, som han

kaldte Campolindo. Osten blev opkaldt

efter fazendaen, hvor han i

6 MÆLKERITIDENDE 2011 NR. 9


1922 havde etableret sit første mejeri.

Campolindo blev en af Brasiliens

kendteste ostemærker.

Jobannoncer i

Mælkeritidende

På grund af succesen søgte de nyetablerede

mejeriejere i Mælkeritidende

efter endnu flere danske mejerister

til Minas Gerais området, da der her

var job til dem, og senere store muligheder

for at de kunne etablere deres

egne mejerier. I Danmark var der

nemlig i 1920-30-erne beskæftiget

5-6.000 mejerister. Der var kun ca.

1700 ledende stillinger, der var så godt

lønnet, at de kunne forsørge en familie.

Så havde man ikke fået en mejeribestyrerstilling

i 30-års alderen, måtte

man se sig om efter noget andet, evt.

emigrere, hvad mange gjorde.

Mejeriet i Cruzilia

En af de mejerister, der reagerede på

annoncerne i Mælkeritidende, var

Axel Thosing Sørensen (1896-1963)

fra Ærøskøbing. Han ankom til Basilien

i 1926. I 1936 startede han sit

eget mejeri i Cruzilia i Minas Geras

området med produktion af en

Samsø-lignende ost, som han kaldte

Prato. Denne ost blev hurtig Brasiliens

mest efterspurgte ost. Prato forbindes

den dag i dag generelt med ost

i Brasilien. (3)

Mejeriet i Minduri

I begyndelsen af 1930-erne opstod

der således en hel koloni af fortrinsvis

fynske mejerister i Minas Gerais

området. En af disse var mejeristen

Hans Nørremose Petersen (1910-?)

fra Ringe. Han kom allerede i 1929 til

Minas Gerais området og begyndte

som mejerist på ostemejeriet på fazendaen

Campo Lindo hos Thorvald

Nielsen. Hans Nørremose Petersen

forbedrede transporten af ostene til

Rio Janeiro og Sâo Paulo, hvor mejeriet

solgte ostene. Han foreslog Thorvald

Nielsen, at de i fællesskab startede

et nyt mejeri tæt på jernbanen i

Minduri. Mejeriet i Minduri blev en

meget stor succes, og sammen med

en anden dansk mejerist Knud Paul-

sen dannede Hans Nørremose Petersen

i 1942 et nyt dansk mejeriselskab.

Hans Nørremose Petersen og

Knud Paulsen kom i fællesskab til at

eje 21 mejerier i en stor fælles mejerikoncern.

I 1948 døde Knud Paulsen,

og Hans Nørremose Petersen overtog

hele mejerikoncernen. Han solgte

sin mejerikoncern i 1975 for 2-3 millioner

dollars. Mejerikoncernen kom

nu på amerikanske hænder, og et af

de danske mejerieventyr i Brasilien

var slut. (3)

Mejeriet Skandia

En anden af de meget succesrige,

danske mejerister var Leif Kaj Godtfredsen

(1904-1985), der slog sig ned

i Seritinga også i Minas Gerais området.

Her etablerede han et stort mønstermejeri,

som han navngav: Skandia.

Dermed var grunden lagt til en

stor mejerikoncern, der efterhånden

kom til at omfatte 12 mejerier.

Godofredo, som han blev kaldt, skrev

historie ved som den første i Brasilien

at fremstille og markedsføre Blue

Cheese. Han solgte sin store mejerkoncern

i begyndelsen af 1980-erne.

(4)

Mange mejerister

emigrerede

Der var rigtig mange danske mejerister,

der i 1920- og 1930-erne emigrerede

til Brasilien. I perioden fra 1918

til 1939 er der alene hos Københavns

politi registreret 29 danske mejerister,

der slog sig ned i Brasilien. Se-

Skandia, et af Brasiliens kendteste

ostemærker. (Aftrykt i Brasilianske forbindelser

II af Bjørn Kullmann og Steen

Ousager).

Kort over Brasilien med angivelse af

hjemstederne for danske mejeristers virke.

(Aftrykt i Brasilianske forbindelser II af Bjørn

Kullmann og Steen Ousager).

nere emigrerede der også en del mejerister

til Brasilien. Kaj Dinesen

Hansen (1911-1971) rejste efter afsluttet

skoleuddannelse på Dalum Mejeriskole

til Brasilien, hvor han i 1950

startede en stor mejerikoncern Ventura,

der omfattede seks mejerier.

De danske mejerister var årsag

til, at der på det brasilianske marked

blev introduceret en række oste

med danske navne: Dana, Skandia

og Luna.

Axel Malm var ophavsmand til den

store danske udvikling af mejeribruget

i Brasilien, specielt i Minas Gerais

området. Den største part af osteproduktionen

fra Minais Gerais området

blev under mærket Dana afsat i Rio

de Janeiro via Axel Malm og sønners

nyoprettede ostegrossistselskab. (3)

Kilder:

Steen Ousager: Den forsvundne

smørgrosserer. En fingeret drukneulykke.

Odensebogen. Odense. 1994.

side 7-25.

Jurij Moskvitin: Den forsvundne

mejerist. Samvirke. København. Juli

nummeret. 2005.

Bjørn Kuulmann, Steen Ousager:

Brasilianske forbindelser. Dansk

virke i Brasilien gennem 400 år. Bind

I og II. Odense. 1996.

Gert Erichsen & Steen Ousager:

Med æsel og Piber Cub i Minas Gerais.

Sao Paulo. 1990.

Biografier: Danske Mejeriingeniører.

Odense. 2006.

NR. 7 MÆLKERITIDENDE 2011 7


8 MÆLKERITIDENDE 2011

Fredag den 25. marts 2011 afholdt Kold College dimissionsfest for de

mejerielever, der havde gennemført hovedforløb 4 og dermed deres

sidste skoleophold i uddannelsen.

Afslutningsprojekt og praktikmejeri

Rasmus Dalsgaard,

Videbæk

Afgangstemperaturens

indflydelse på vand % i

mælkepulveret

Arla Nr. Vium Mejeri og

Videbæk

Michella Petersen,

Odense

Differentiering af tidspunkt

for krydderitilsætning

i smør

Arla Birkum og Dairy Fruit

A/S

Regner Kallesøe Witte,

Holstebro

Differentiering af tidspunkt

for krydderitilsætning

i smør

Arla Holstebro Flødeost og

Mejeri samt Hoco

Frank Rahbech

Andersen, Bjerringbro

Ændring af struktur og

smag i en Danbo 45+

Arla Rødkærsbro, Kruså og

Brabrand

Mona Kristiansen,

Vrinners

Formodningstidens indflydelse

på vand % i en

rødkit ost

Arla Brabrand og Gjesing

Toke Nordblom, Hvorslev

Pasteuriseringstemperaturens

indflydelse på viskositeten

i tykmælk

Arla Hobro og Rødkærsbro

Jacob Nordsted

Baadsgaard, Holstebro

Kærningstemperaturens

indflydelse på smørrets

konsistens

Arla Holstebro Flødeost

og Mejeri

Esben Lunde Nielsen,

Borbjerg

Kærningstemperaturens

indflydelse på smørrets

konsistens

Arla Holstebro Mejeri og

Flødeost

Anders Jakobsen,

Silkeborg

Hensætningstemperaturens

indflydelse på aromabakt.

I creme fraiche

Arla Rødkærsbro og Danmark

Protein

Jannie Jensen, Tejn

Kornstørrelsens indflydelse

på vand % i en blåskimmelost

Bornholms Andelsmejeri

Søren Hedegaard

Laursen, Herning

Varmebehandlingens indflydelse

på oste udbyttet

af en havarti 45+

Arla Arinco og Nr. Vium

Mette Paulsen, Toftlund

Eftervarmningstemperaturens

indflydelse på ostens

vand % inden saltning

Arla Branderup, Rødkærsbro

og Kruså

Jakob Anker Rosengren,

Korsør

Påvirker flere udkærninger

kærnemælkens fedt % og

smørrets konsistens?

Arla Slagelse

Diana Østerbro,

Fredericia

Danbo 45+. Eftervarmningstemp.

Indflydelse på

osteudbyttet

Arla Taulov og Slagelse

Steen Kjeldsen, Holstebro

Temperaturbehandlingens

indflydelse på smørrets

konsistens

Arla Holstebro Mejeri og

Flødeost

Mona Holm Nielsen,

Thisted

Temperaturbehandlingens

indflydelse på smørrets

konsistens

Polar Is Mejerigaarden og

Thise Mejeri

Claus Nørgaard Borne,

Ishøj

Forskel på udvalgte parametre

i creme fraiche

fremstillet med syrevækker

og DVS ved 18 grader

Osted Mejeri

Charlotte Kassentoft

Nielsen, Lemvig

Syrningstemperaturens og

pode-%´ indflydelse på syrevækkerens

egenskaber

Arla Arinco

Christian Dal Nielsen,

Fjelstervang

Brie 60+. Hvilken indflydelse

har kornstørrelsen

på ostens vand % og konsistens?

Arla Troldhede og Arinco

Nye mejerister marts 2011.

Censorer sammen med eksaminator Kurt Holm Sørensen: Niels Henrik Pihl, Arla Foods

og mejerist Bjarne Hass Nielsen, Ry. Censorer sammen med eksaminator Lars Johannes

Nielsen: Mejeridirektør Ole E. Hansen, Arla Foods og mejerist Michael Juhl Sørensen,

Holstebro. Censorer sammen med eksaminator Sten Holmgaard Sørensen: Mejerichef

Jesper Thomsen, Arla Foods og mejeritekniker Arne Hansen, Aars.

NR. 9


Nye mejerister marts 2011

Af uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold College

Direktør Hans Skjerning, Kold College

bød velkommen til dimissionen.

Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen,

Kold College holdt dimissionstalen for

de nye mejerister.

Dimissionsfest

Der var 22 mejerielever, der gik op

til den afsluttende projekteksamen/

svendeprøve, heraf bestod tre ikke i

denne omgang. Gennemsnitsalderen

på holdet var knap 27 år, og aldersspredning

var på godt 28 år, idet der

var mejerielever født i 1964 og jævnt

fordelt op til 1992.

Projekteksamen

Valg af projekt sker i slutningen af

hovedforløb 3, hvor mejerieleverne

får tilknyttet en projektvejleder, som

skal rådgive eleven under projektforløbet

samt være eksaminator sammen

med to udpegede censorer.

Nedenfor følger navnene på de beståede

mejerister marts 2011 med

angivelse af emnet på deres afslutningsprojekt,

samt hvilke mejerier

praktikken er gennemført på.

Der var middag for de nye mejerister, deres familier, venner, censorer, arbejdskollegaer og skolens medarbejdere.

NR. 9 MÆLKERITIDENDE 2011 9


Christian Dal Nielsen (t.v.) blev af mejerieleverne valgt til holdets humørspreder, mens Frank Andersen (t.h.) blev valgt som

holdtet fighter af projektvejlederne. Præmierne blev overrakt af Jørgen Maltha Rasmussen.

Præmier og skolebeviser

Mejerifagets Fællesudvalg uddelte

ved dimissionsfesten to præmier til

holdets humørspreder henholdsvis

fighter.

Frank Andersen blev af projektvejlederne

valgt som holdets fighter,

fordi han har udviklet sig særdeles

positivt gennem skoleopholdene både

personligt og fagligt. Han har været

flittig i såvel træningsmejeriet som i

forbindelse med opgavebesvarelser.

Uddannelseskoordinator Sten Holmgaard Sørensen

udleverer skolebeviset til Esben Lunde Nielsen.

Christian Dal Nielsen blev af klassekammeraterne

valgt som holdets

humørspreder på grund af sit gode

positive og smittende humør. Han

spreder glæde med sjove og friske bemærkninger,

og så har han altid noget

godt at fortælle om fredagen.

Præmierne, som blev overrakt af

sekretæren for Mejerifagets Fællesudvalg

Jørgen Maltha Rasmussen,

bestod af et osteskæresæt fra Stelton

med indgraveringen: ”Mejerist 2011”.

Formanden for Kold College, gårdejer

Thomas Johansen orienterede

om det fælles europæiske uddannelsespas.

De tre mejerielever, som

havde gennemført praktikken den 25.

marts 2011, fik udleveret dette pas,

mens de øvrige får det tilsendt, når de

har gennemført hele deres praktikperiode.

Alle mejerielever får desuden

udleveret en skoleerklæring, som er

et bevis for gennemførelse af alle skoleophold.


Anders Jacobsen får overrakt det fælles europæiske uddannelsespas

af Thomas Johansen.

10 MÆLKERITIDENDE 2011 NR. 9


Grunwald ­ Pressemeddelelse

Fra vision til virkelighed

- med GRUNWALD teknologi

- Sådan lyder mottoet for en førende specialist

inden for fremstilling af bægerpåfyldning, -dosering

og pakkemaskiner, når virksomheden præsenterer

sin avancerede fyldeteknologi på

Interpack messen i Düsseldorf 12.-18. maj.

Grunwalds fylde/lukkemaskiner er løsningen

uanset produktstørrelser og -typer; portionsbægre

eller store spande til mejeriprodukter,

delikatesser, desserter, konfekture …

Udstyr på standen

På Grunwalds karakteristiske stand i

hal 6 på stand D02 viser virksomheden

bægrefyldemaskiner, spandelinjer

og doseringmaskiner fra det omfattende

sortiment, som alle er meget

fleksible i brug og i avanceret teknisk

design. På Grunwalds stand kan kunderne

se følgende udstyr:

• ”FlexLiner XL - spandefyldemaskinen

bliver et af højdepunkterne

på standen”, siger Ralf Müller,

adm. direktør for Grunwald.

Denne spandelinje er udstyret med

automatisk formatskiftesystem for

spande- og lågstørrelser uden brug

af værktøj. Alt justeres automatisk

med motorer fra operatørpanelet,

dvs. ingen tunge løft. Denne ekstremt

fleksible maskine er egnet til

nøjagtig påfyldning og lukning af

spande fra 1-20 kg. Doseringen er

i CIP-version og har selvoptimerende

vejeenhed, som giver meget

høj vægtnøjagtighed. Desuden omfatter

maskinen et åbent rum, hvor

et system for damp/brintoverilte

sterilisering af spande kan monteres

samt yderligere åbne rum for

en skære-/forseglingsstation med

to forseglingshoveder og en tæthedsprøvningsstation.

• FoodLiner 6000 i 2x4 banet version

er en meget kompakt lineær

NR. 9

maskine for påfyldning af dips og

saucer med forskellig konsistens.

Kapacitet op til 20.000 bægre/t -

samt forsegling med film fra rulle

og bægerbuffermagasin.

• Nyhed: 2 banet Rotary 6000 med

det helt nye ”Reelfit” system, der

er udviklet i partnerskab med Danapak

Flexibel. Fordelen ved Reelfit-systemet

er en foliebesparelse

på op til 28 % (


Kort fortalt

Arla rationaliser gulost­produktionen

Produktionen af gule skæreoste i Arla skal rationaliseres

for at kunne følge med den internationale konkurrence og

den faldende mælkemængde i Sverige. Derfor har mejerikoncernen

vedtaget en strukturplan for samling af gulostproduktionen

på anlæggene i Nr. Vium og Taulov, som skal

udbygges betragteligt med en investering på 615 mio. kroner.

Arla vil over en treårig periode udbygge mejeriet i Taulov,

så produktionen kommer op på 45.000 ton ost årligt,

hvilket er en øget kapacitet på 60%. I forbindelse med investeringen

forventer Arla senere hen at lukke de to danske

mejerier i Klovborg og Hjørring.

Rationaliseringen vil også få konsekvenser for Arlas

svenske Falkenberg Mejeri, der grundet faldende mælkeproduktion

i landet samt overkapacitet i produktionen,

skal lukkes. Osteproduktionen fra Falkenberg skal flyttes

til Nr. Vium, der over det kommende år skal udbygges for

125 millioner kroner.

Arlas nye rationaliseringsplan kommer til at berøre mange

medarbejdere. P.t. er der følgende antal

ansatte på de tre mejerier: Hjørring

106, Klovborg 37, Falkenberg

150. Arla Foods forventer, at

der ved rationaliseringen

oprettes 10 nye stillinger i

Nr. Vium og 43 på Taulov.

(Foto: Arla Foods).

Chr. Hansen udvider i

Avedøre

Stigende efterspørgsel efter naturlige farvestoffer i den globale

fødevareindustri får Chr. Hansen til at opgradere og

udvide fabrikken med farveproduktion i Avedøre. Samtidig

med produktionsudvidelsen, forbedres energiforbruget

og arbejdsforholdene for medarbejderne. Den danske frabrik

er specialiseret inden for produktion af naturlige farver

i gul, rød, grøn og hvide nuancer.

Ud over den danske udvidelse

har Chr. Hansen netop åbnet en

ny farvefabrik i Lima i Peru, ligesom

koncernens fabrik i Sydafrika

også er blevet udvidet.

(Foto: Chr. Hansen).

Høgelund vandt Danablupokalen

Arla Foods Høgelund mejeri vandt pokalen for årets bedste

Danablu 2010. Det er andet år i træk, at Høgelund vinder

den fornemme pris. Også Bornholms Andelsmejeri har

vundet anerkendelsen flere gange, senest i 2008 - og de tidligere

ni år i træk!

Pokalen er Blueproducenternes helt specielle anerkendelse

til det mejeri, der producerer den bedste Danablu.

Pokalen har været uddelt hvert år siden 1994 og tildeles

det mejeri, som sammenlagt for mindst 10 indsendte prøver

har haft de bedste karakterer for både ordinære, holdbarheds-

og belastningsprøver af 50+ og 60+ Danablu.

På billedet ses fra venstre: Formand for BGB Udvalget,

Hans Henrik Lund og derefter fra Høgelund; Inger Fabricius

Guldberg, Ejvind Skødt og Henrik G. Andersen sammen

med J. M. Buch Kristensen.

Produktionslukning i ”Udkantsdanmark”

Når Arla i 2013 lukker mejeriet i Hjørring betyder det, at

den nordjyske kommune har mistet 1.000 arbejdspladser i

fødevareindustrien gennem de sidste 10 år. I 2002 lukkede

Nestlé, derefter fulgte byens slagteri og i 2005 var det Bisca,

der indstillede produktionen. Afdelingsformand for fødevareforbundet

NNF i Nordjylland udtaler til Nordjyske.

dk, at det er en sørgelig udvikling, men da mejerilukningen

ligger to år ude i fremtiden, er formanden også optimistisk:

- De ansatte er efterspurgt arbejdskraft, da de er vant til at

bestille noget og møde til tiden, men der skal jo også være

gang i samfundet, for at man har brug for dem.

Ingstrup har kig

på Hirtshals

Ingstrup Mejeri overvejer

at købe det netop lukkede

Hirtshals Mejeri, skriver

Nordjyske. Ifølge avisen

har Ingstrup forhørt Arla

om et køb af både mejeri og udstyr i Hirtshals for en mulig

produktion af bl.a. syrnede mælkeprodukter. - Vi havde et

godt møde, men fik ikke noget tilsagn lige på stedet. Arlaledelsen

oplyste, at man har brug for at overveje mulighederne,

men vi har fået løfte om svar senest 13. maj, oplyser

Ingstrups direktør, Hans Smith Andersen.

Det forlyder, at Arla har fået henvendelser fra flere, der er

interesserede i at købe Hirtshals Mejeri. (Foto: Ingstrup).

12 MÆLKERITIDENDE 2011 NR. 9


LABORATORIETEKNIKER

Tetra Pak Hoyer A/S - verdens førende leverandør af

maskiner og linier til fremstilling, håndtering og pakning

af iscreme produkter til industrien - søger en kompetent

laboratorietekniker til vores Iscreme Produkt Udviklings

Center. Du skal tilføre værdi til vores forretning igennem

praktisk viden om iscreme og udstyr til produktion af

iscreme.

Primære arbejdsopgaver

• Test af nyt udstyr til iscremeproduktion i forbindelse

med kundeordrer.


Test og udvikling af nye iscreme produkter og udstyr

i samarbejde med kunder.

Opbygning af testudstyr og prototyper samt test af

• disse i laboratoriet.

Du får en meget bred kontaktflade i vores organisation,

ligesom du vil opleve et meget spændende fagligt miljø

med stærke spidskompetencer inden for iscreme produktion.

Praktiker, kreativ og omhyggelig

Vi forventer, at du er praktikeren, der igennem erfaring

har oparbejdet stor viden om, hvad der sker i processen

omkring fremstilling af levnedsmidler, og at du bruger

denne viden og erfaring aktivt i forbindelse med test og

videreudvikling af produktionsudstyr. Kendskab til

iscreme fremstilling vil naturligvis vægte positivt. Du har

sikkert en uddannelsesmæssig baggrund som maskinmester,

mejeritekniker eller lignende, og vi lægger stor

vægt på, at du har praktisk håndværksmæssig erfaring.

Du er præget af en kreativ tankegang og får mange

gode ideér samtidig med, at du er resultatorienteret.

Ved at arbejde omhyggeligt og systematisk med dine

opgaver sikrer du desuden høj validitet i dine testresultater.

Endelig er du selvkørende og fyldt med gå-på mod

– også når der opstår udfordringer i processen. Du

opsøger selv nye informationer, skaber idéer til løsninger

og prøver dem af samt holder processen i gang. I det

hele taget er du en god kollega med stor arbejdsglæde,

godt humør og en fleksibel indstilling. Du håndterer engelsk

på et rimeligt niveau således, at du kan kommunikere

med vores udenlandske kunder under test og forsøg.

Vil du være med på holdet?

Hvis du vil bruge dit engagement og dit drive til at gøre

en seriøs forskel hos en førende international aktør, der

kan tilbyde gode ansættelsesforhold og mange karrieremuligheder,

så send din ansøgning senest den 23. maj

2011 til HR-Industries, Messingvej 37, 8940 Randers SV

eller på e-mail til info@hr-industries.dk. HR-Industries er

med i rekrutteringsprocessen, hvorfor alle ansøgninger

bedes rettet hertil. Besøg i øvrigt www.tetrapak.com/

icecream eller kontakt Innovation Manager Per Henrik

Hansen på tlf. 89 39 39 39 eller HR-Konsulent Henrik

Friis-Andersen hos HR-Industries på telefon 86 42 35 40

eller på mobil 40 32 06 57 for yderligere information om

job og virksomhed. Vi forbeholder os ret til at vurdere modtagne

ansøgninger løbende.

NR. 9

MÆLKERITIDENDE 2011 13


Kort fortalt

Sundere tænder

med yoghurt

En undersøgelse viser, at

probiotiske bakterier, som

findes i nogle yoghurttyper,

kan modvirke parodontose,

dårlig ånde og

huller i tænderne. Resultaterne

blev offentliggjort

sidst i april på Tandlægeforeningens

Årskursus i

København.

Undersøgelsen er lavet

af Mette Kirstine Keller, der er tandlæge og ph.d.-studerende

på Københavns Universitet. Mette Kirstine Keller

har fundet, at man med fordel kan bruge probiotiske bakterier

til at afhjælpe problemer i mundhulen og ikke kun maveproblemer.

Regelmæssig indtagelse af disse bakterier,

f.eks. via syrnede mælkeprodukter, vil kunne medvirke til

forebyggelse eller i hvert fald mindskelse af problemer som

dårlig ånde, parodontose og huller i tænderne. (Foto: Niels

Aage Skovbo, Fokus).

MIA Arbejdsmiljøkonference

Den næste MIA Arbejdsmiljøkonference bliver afholdt den

23. november 2011 på Hotel Legoland i Billund. Titlen på

dagen er ”Samarbejde og trivsel - vejen til en bedre arbejdsplads”.

Sæt kryds i kalenderen allerede nu.

Årets Mælkepris til Arla

Arla Foods er først i verden med nyt mælkeprotein,

som baner vej for almindelig mad til patienter med Føllings

sygdom. På den baggrund modtog Arla den 14.

april årets Mælkepris fra Mejeriforeningen.

Arla Foods nye protein, kaldet GMP, gør det muligt at

producere specialfødevarer, der ligner almindelig mad

til gavn for de godt 300.000 mennesker, der over hele

jordkloden er født med Føllings sygdom. Sygdommen

indebærer, at man ikke kan nedbryde phenyl-alanin,

som findes i almindelige proteiner i almindelig kost.

Forsøgene med at isolere et rent mælkeprotein uden

phenyl-analin tog sin begyndelse for 10 år siden, men

de sidste tre år har man intensiveret arbejdet i et tæt

samarbejde med en amerikansk samarbejdspartner og

fødevareproducent, som skal aftage de første ton pulver

fra Arlas pilotanlæg i Nr. Vium.

- Det er meget tilfredsstillende, at vi efter de mange

års forskning og udvikling endelig kan producere og

Global mejerikongres

i St.

Petersborg

Dette års “Global Mejerikongres”

bliver afholdt

i St. Petersborg, Rusland

fra den 7.-9. juni 2011.

Kongressens tema er

”Helse” med vinkler på

markedssucces, ernæring

og bæredygtighed.

Repræsentanter fra en

række ledende mejeriselskaber

i regionen: Wimm-Bill-Dann, Unimilk og Valio

åbner kongressen. Herefter følger indlæg fra en række øvrige

organisationer og virksomheder bl.a.: US Dairy Export

Council, Rabobank og PepsiCo. Luxlait, Elopak og Unilever

bidrager til sessionen om bæredygtighed, mens der under

fokusområdet Markedsvilkår kommer indlæg fra Zenith,

Dairy Farmers of America og Gujarat Co-operative

Milk Marketing Federation. Fra dansk side deltager Arla

Foods og Dansk Landbrug & Fødevarer sammen med Organic

Milk Suppliers Co-operative i en session om markedsføring

af værdier i mejerisektoren.

Den Globale Mejerikongres er arrangeret af Zenith International

i samarbejde med tidsskriftet Dairy Innovation.

Program og mulighed for tilmelding samt deltagelse

on-line på forskellige webinars findes på: www.zenithinternational.com/events

sælge i større skala, siger

Hans Henrik Holst, leder

af R&D i Arla Foods Ingrediens,

som forventer øget

produktion, da flere europæiske

og asiatiske kunder

efterspørger produktet.

Også Jesper Christensen,

som har været ansvarlig for

selve udviklingsarbejdet, er

tilfreds.

Det nye produkt udløste Mælkeprisen (Mejeribrugets

Initiativpris), som blev overrakt af Jan Toft Nørgaard,

Mejeriforeningens formand, der her ses sammen

med Gitte Graverholt, Senior Manager Health &

Performance Nutrition og Joyce Stefan, Key Account

Manager på det amerikanske marked - begge fra Arla

Foods Ingrediens. (Foto: Peter Bisgaard L&F).

14 MÆLKERITIDENDE 2011 NR. 9


110.000 gæster på øko­dagen

110.000 danskere besøgte de 65 økologiske landmænd, der

holdt åbent hus den 17. april. På øko-dagen kunne de besøgende

se dansende og forårskåde, økologiske køer, der kom

på græs præcist kl. 12.00. Besøgstallet var en ny rekord for

arrangementet. - Det store besøgstal viser sammen med det

stigende økosalg, at danskernes fokus på rene, sunde fødevarer

produceret med store hensyn til miljø, natur og dyrevelfærd

er voksende, udtaler Anna Lund, eventchef, Økologisk

Landsforening. (Foto: Morten Telling, Økologisk

Landsforening).

NR. 9

KOLD COLLEGE SØGER MEJERITEKNIKER/PROCESTEKNOLOG

Kold College søger en underviser til mejeribrugets uddannelser. Undervisningen foregår i moderne lokaler, der danner rammerne

for et aktivt og godt undervisningsmiljø.

Kvalifikationer

• Du har svendebrev som mejerist og er uddannet mejeritekniker eller procesteknolog

• Du har min. 5 års relevant erhvervserfaring

• Du har evt. en pædagogisk diplomuddannelse (PD). Hvis du ikke har, skal du være villig til at tage uddannelsen

Skolen tilbyder dig

Et spændende og selvstændigt job, hvor du både skal arbejde på egen hånd og i tæt samarbejde med skolens øvrige medarbejdere.

Stillingen indebærer store personlige og faglige udviklingsmuligheder.

Løn- og ansættelsesforhold

Løn ifølge gældende overenskomst. Der er en prøvetid på 2 år.

Nærmere oplysninger

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om jobbet, kan du rette henvendelse til uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen på tlf. 63 13 20 43 eller

e-mail: bvl@koldcollege.dk

Ansøgning

Skriftlig ansøgning vedlagt kopi af eksamensbevis og relevante personlige papirer skal være skolen i hænde senest den 20. maj 2011.

Ansøgningen sendes på e-mail: koldcollege@koldcollege.dk eller til skolens postadresse.

Tiltrædelse

1. august 2011 eller efter aftale.

Arla Minimælk med

D­vitamin

Arla lancerer en ny dansk minimælk

med D-vitamin, som kan bidrage til at

øge indtaget af det vigtige vitamin via

kosten. Det sker efter Fødevarestyrelsen

opfordringer om at tilsætte vitaminet

i basisfødevarer, og styrelsen har

for nylig gjort tilsætningen mulig via

en bekendtgørelsesændring.

D-vitamin-behovet er svært at få dækket i Danmark, da kun

få fødevarer indeholder større mængder D-vitamin. Desuden

opholder vi os mere inden døre og får derfor ikke nok

af det vigtige vitamin via solens stråler.

Arlas nye minimælk med D-vitamin er et specialprodukt

til forbrugere, der ønsker at øge deres daglige D-vitamin

indtag. Gode D-vitaminkilder fås udover fra solen - f.eks.

fra fede fisk og æg. - Vi introducerer dette specialprodukt,

så danske forbrugere både kan nyde mælkens gode egenskaber

og få et fornuftigt tilskud af vitamin D, siger Arlas

ernæringschef, Merete Myrup Christensen. (Foto: Arla

Foods).

Kold College er en moderne erhvervsskole der beskæftiger ca. 180 medarbejdere og uddanner omkring 1100 årselever. Vi er landets bredest dækkende ”jord til bord” skole og er som sådan

trendsættende inden for afgørende områder. Skolen har et vækstmål på 25% over en 3-årig periode. Arbejdsmiljøet er uformelt og bygger på ledelsesværdier tillid, åbenhed og ligeværd.

Pædagogisk lægger vi vægt på Christen Kolds grundprincipper.

MÆLKERITIDENDE 2011 15


Kort fortalt Personalia

Finsk Arla produktion til Sverige

Arla Ingmans produktion af hytteost i Finland flyttes til Arlas

anlæg i Skövde. Hytteosten er tidligere produceret hos

Arla Ingmans samarbejdspartner Osuuskunta Maitomaa.

Dette mejeri skal fortsat og de næste to år stå for forpakning

af mælk og smørprodukter. Med flytningen af hytteosten

til Sverige skal produktionen her øges med 3.000

tons årligt

Sko af cheddarost

En britisk designstuderende har lavet et par sko - af cheddarost.

Osteskoene er navngivet ”Jimmy Cheese” - opkaldt

efter den berømte skodesigner Jimmy Choo. De højhælede

sko er bygget af både brød og ost, skriver metro.co.uk. En

stor klump cheddarost udgør hælen, mens en ostesandwich

bliver brugt som sål. Ekstra ost er desuden blevet smeltet

og brugt til at forme resten af skoen.

De utraditionelle sko skal udstilles på en messe for at

gøre reklame for den berømte engelske cheddar. (Foto fra

metro.co.uk).

Konference om Fødevarelovgivning

For 8. år i træk inviterer IBC Euroforum til konference om

”Fødevarelovgivning, som i år bliver holdt i København

24.-25. maj.

På konferencen får deltagerne en samlet oversigt over

de seneste opdateringer på den nye fødevarelovgivning.

Fokusområder på dette års konference er: Fødevarelovgivning

i et EU-perspektiv. Anprisninger - konkret håndtering.

Fedtafgiften - status og konsekvenser. Mærkning.

Materialer og genstande. Clean Label. Hvordan bringer

man forbrugerne Tættere på Naturen? Allergener. Planteingredienser

og næringsstoffer - sikkerhed, krav og muligheder.

Danske særregler. Hvordan forbereder man sig til

kontrolbesøg?

Flere informationer findes på ibceuroforum.dk. ■

80 år

Fhv. salgschef Orla Bolvig Jensen, Kolding fylder den 11.

maj 80 år.

25 år jubilæum

Mejerist Frank Larsen, Dairy Fruit A/S kan den 22. maj

fejre 25 års jubilæum.

Dalum­forstander fritstillet

Efter 21 år som forstander på Dalum Landbrugsskole på

Fyn er forstander Jørgen P. Jensen (58) blevet fritstillet

kort før påske. Det har tidligere været fremme, at Jørgen

P. Jensen ønskede at træde et skridt tilbage for at skifte til

en sekundær ledelsesstilling. Samtidig ønskede skolen at

styrke ledelsen ved at ansætte en direktør. Det er imidlertid

ikke lykkedes for skolens bestyrelse at sammensætte en

passende ny stilling til Jørgen P. Jensen. - Derfor blev løsningen

desværre en fritstilling efter hans 21 fantastiske år

på Dalum, udtaler bestyrelsesformand, gårdejer Jens Jacobsen

til Effektivt Landbrug.

Ny kvægchef

Informationschef Trine Barrett afløser Henrik Nygaard 1.

maj på posten som rådgivningschef på Videncentret for

Landbrug, Kvæg i Skejby. Trine Barrett kom til det daværende

Landscentret i 2002 som informationskonsulent

efter i to år at have været kvægrådgiver i LandbrugsRådgivning

Østjylland. Hun er uddannet agronom fra Københavns

Universitet i 2006.

Flere direktører i L&F bestyrelse

Landbrug & Fødevarers virksomhedsbestyrelse får fremover

flere input fra direktionsgangene i landbrugets virksomheder,

når bestyrelsen bliver udvidet, oplyser L&F.

Hidtil har det kun været Asbjørn Børsting, DLG og Kjeld

Johannesen, Danish Crown - samt som observatør Arlas

Peder Tuborgh - der har deltaget som fuldgyldige medlemmer

af virksomhedsbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer.

Fremover bliver Peder Tuborgh fuldgyldigt medlem samtidig

med, at Tican, Danish Agro, Daka, DLF, Kopenhagen

Fur, KMC og Danæg også får deres direktører med i forummet.

16 MÆLKERITIDENDE 2011 NR. 9


NR. 9

Jørgen Hald Christensen

Ny sektordirektør for

mejeribranchen i L&F

1. maj tiltræder Jørgen Hald Christensen en

nyoprettet stilling som sektordirektør/mejeri

i Landbrug & Fødevarer. Jørgen Hald Christensen

bliver dermed mejeribranchens ansigt

udadtil i forhold til medlemsmejerier,

myndigheder og nationale og internationale

samarbejdspartnere samt indadtil i L&F og Mejeriforeningen.

I sit nye job vil Jørgen Hald Christensen arbejde

strategisk og operationelt for mejeriernes interesser samt

koordinere den faglige og politiske servicering af mejeribranchens

medlemmer på tværs af organisationen.

Carl Aage Dahl, adm. direktør i L&F, ser frem til fortsat

samspil med mejerimedlemmerne:

- Med udnævnelse af Jørgen Hald Christensen som sektordirektør/mejeri

står vi styrket i forhold til også fremover

at indfri medlemmernes forventninger til L&Fs faglige og

politiske indsats for mejeribranchen.

Mejeriforeningens formand, Jan Toft Nørgaard ser organiseringen

med et stærkt fagligt og politisk sekretariat i

L&F, de mejerispecifikke opgaver i Mejeriforeningens regi

og en central sektordirektør/mejeri, som et stærkt fundament:

- Nu er alle forudsætninger på plads for optimal opfyldelse

af medlemsmejeriernes behov. Jeg glæder mig meget

over, at L&F nu står endnu stærkere rustet til at hjælpe

branchen med at håndtere udfordringer såvel som nye

spændende muligheder.

Jørgen Hald Christensen er 56 år og bosiddende i Aarhus.

Den kommende sektordirektør/mejeri er i dag fødevarechef

i Landbrug & Fødevarer og er et kendt ansigt i

mejeribranchen med mere end 24 års anciennitet fra Mejeriforeningen

og Landbrug & Fødevarer

Jobnyt

Knud Skjønaa Larsen, 45 år, er pr. 1. marts 2011 ansat som

konstruktionsingeniør hos Process Engineering A/S. Knud

vil styrke Process Engineering inden for maskinkonstruktion,

da han har mange års erfaring på netop dette område.

Knud Skjønaa Larsen er uddannet maskiningeniør og har

bl.a. erfaring fra CFS, Roll-o-Matic og Sanovo Engineering

A/S.

Mindeord

Direktør Poul Bangsgaard Hansen, Brasilien er afgået ved

døden den 25. april 2011, 64 år gammel.

Poul Bangsgaard Hansen blev født i Haslev i 1946. Efter

forældrenes tidlige død blev Poul Hansen sammen med

sine to søskende optaget i familien hos mejeribestyrer Dinesen

på Boeslunde Andelsmejeri, hvor Poul Hansen star-

tede sin løbebane inden for mejeribruget. Efter en aktiv

deltagelse i alle discipliner på Den Kongelige Veterinær- og

Landbohøjskole dimitterede Poul Hansen som mejeriingeniør

i 1974. Efter endt uddannelse var Poul Hansen Associate

Expert ved FAO i Chile og efterfølgende teknisk direktør

ved det betydende mejeriselskab Leco i Brasilien. I 1981

blev Poul Hansen leder af Danish Turnkey Dairies do Brasil,

et selskab som efterfølgende indgik i MD Foods do Brasil,

det nuværende Arla Foods do Brasil. Hurtigt blev Poul

Hansen den centrale person, der forestod opbygningen af

Dan-Vigor do Brasil, et joint venture mellem det dansksvenske

Arla Foods og det store brasilianske mejeriselskab

Vigor. Ved anvendelse af ny teknologi og dygtig markedsføring

blev Dan-Vigor do Brasil hurtigt en velrenommeret

producent og leverandør af Queso Minas, en friskost, der i

dag sælges i store mængder i Brasilien. Poul Hansen kunne

i sommeren 2006 fejre sit 25 års jubilæum som Arla Foods

mand i Brasilien. Gennem årene har Poul Hansen været involveret

i en lang række af Arla Foods aktiviteter rundt om i

Sydamerika, og han var meget aktiv med at finde industrielle

aftagere til de specialprodukter, som Arla Foods producerer

på en fabrik i Argentina. Poul Hansen levede sig ind i

den sydamerikanske kultur. Hans indsigt i lokale forhold,

hans loyalitet over for opgaven og samarbejdspartnernes

respekt for hans integritet, har været en væsentlig årsag til,

at Arla Foods har sikret sig en betydelig position i Sydamerika.


Mejeristhuset

Højsæson 2011

Ugerne 34 er stadig ledig og kan nu bookes af alle

medlemmer!

Ledige perioder i lavsæson 2011:

8. - 12. maj

15. - 19. maj

29. maj - 2. juni

5. - 9. juni

18. - 25. september

29. september - 2. oktober

9. - 16. oktober

23. - 27. oktober

30. oktober - 31. december

Hjælpefondens bestyrelse

MÆLKERITIDENDE 2011 17


Mælkeritidende I/S

Formand

Produktionsdirektør Søren Jensen

Frejasvej 4, 7600 Struer

tlf. 97 85 34 34,

e-mail: soren.jensen@arlafoods.com

Dansk Mejeriingeniør Forening

Formand

Key Account Manager Martin Holst

Petersen

Eskebøl Allé 12, 2770 Kastrup

tlf. 38 88 68 32,

e-mail: dkmhp@chr-hansen.com

Foreningen af mejeriledere og

funktionærer

Formand

Produktionsdirektør Søren Jensen

Frejasvej 4, 7600 Struer

tlf. 97 85 34 34,

e-mail: soren.jensen@arlafoods.com

Kredsformænd

Nordjyllands Mejeristforening

Projektchef Palle Jellesmark

tlf. 21 49 20 10,

e-mail: jellesmark@privat.dk

Østjyllands Mejeristforening

Mejerichef Bent I. Hansen

tlf. 86 32 60 27,

e-mail: bei@arlafoods.com

Vestjyllands Mejeristforening

PU-chef Michael Jensen

Holstebro Mejeri

e-mail: michael.jensen@arlafoods.com

Sydjysk Mejeristforening

Mejerichef Leif Friis Jørgensen

tlf. 74 64 28 01,

e-mail: leif@naturmaelk.dk

Fyns Mejeristforening

Faglærer Birger H. Christiansen

tlf. 64 47 41 22,

e-mail: birger@it.dk

De østlige Øers Mejeristforening

Forvalter Jan A. Andersen

tlf. 58 53 40 35,

e-mail: jan.a.andersen@arlafoods.com

FTF

Niels Hemmingsens Gade 12

Postboks 1169

1010 København K

Tlf. 33 36 88 00

Mandag–torsdag kl. 9–16‚

fredag kl. 10–16‚ lørdag lukket.

FTF­A

Snorresgade 15

2300 København S. Tlf. 70 13 13 12

Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-15.

Akademikernes

Centralorganisation

ACs sekretariat

Nørre Voldgade 29, 1358 København K.

Tlf. 33 69 40 40

Mandag–fredag kl. 9–16.30.

Akademikernes

Arbejdsløshedskasse

AAKs hovedkontor

Nørre Voldgade 29, 1358 København K.

Tlf. 33 95 03 95

Mandag–fredag kl. 10–14.

Onsdag dog lukket for telefonisk

henvendelse.

18 MÆLKERITIDENDE 2011

Leverandøroversigt

❚ Automation ❚ ❚ ❚

Au2mate A/S

Frichsvej 11

DK-8600 Silkeborg

Tlf. +45 87 20 50 50

Fax +45 87 20 50 69

mail@au2mate.dk

www.au2mate.dk

Tetra Pak Danmark A/S

Søren Nymarks Vej 13

8270 Højbjerg

Tlf. 89 39 39 39

Fax 86 29 53 11

process.progress@tetrapak.com

❚ Emballage ❚ ❚ ❚

Corona Packaging A/S

Industriskellet 2

2635 Ishøj

Tlf. 43 56 01 00 - Fax 43 73 26 00

office@constantia-corona.com

Stampen Træemballage A/S

Anne Juels Vej 10

Flauenskjold

9330 Dronninglund

Tlf. + 45 98 86 15 11

Fax +45 98 86 11 40

www.stampen.dk

Tetra Pak Sverige AB

Byggnad 306 2-vån

Ruben Rausings gata

SE-221 86 Lund, Sweden

Tlf. +46 46 36 10 00

Fax +46 46 36 30 06

❚ Køleanlæg ❚ ❚ ❚

ICS­Industrial Cooling

Systems A/S

Tinglykke 1

6500 Vojens

Tlf. 74 59 09 77

Fax 74 59 09 76

lc@incool.dk

www.incool.dk

❚ Maskiner og udstyr ❚ ❚ ❚

Multivac A/S

Nørrebygade 34, Grejs

7100 Vejle

Tlf. 75 85 34 22

mudk@multivac.dk

www.multivac.dk

PTI A/S

Vennelystvej 2

6880 Tarm

Tlf. 97 37 16 33

Fax 97 37 30 70

sf@pti-as.dk

www.pti-as.dk

Randers Rustfri

Stålindustri 2010 A/S

Bogensevej 40

8940 Randers SV

Tlf.: 86 42 56 88

rrs@rrs.dk

www.rrs.dk

Salicath ApS

Rue 5A

DK-5900 Rudkøbing

Tlf. 70 27 41 44

Fax 70 27 41 45

salicath@salicath.dk

Tetra Pak Danmark A/S

Søren Nymarks Vej 13

8270 Højbjerg

Tlf. 89 39 39 39

Fax 86 29 53 11

process.progress@tetrapak.com


❚ Membranfiltrering ❚ ❚ ❚

DSS SILKEBORG AS

Bergsøesvej 17

8600 Silkeborg

Tlf. 87 20 08 40

Fax 87 20 08 90

info@dss.eu

www.dss.eu

GEA Filtration

Nørskovvej 1B

8660 Skanderborg

Tlf. 70 15 22 00 - Fax 70 15 22 44

info@geafiltration.dk

www.geafiltration.com

Tetra Pak Danmark A/S

Søren Nymarks Vej 13

8270 Højbjerg

Tlf. 89 39 39 39 - Fax 86 29 53 11

process.progress@tetrapak.com

❚ Projektering og anlæg ❚ ❚ ❚

Tetra Pak Danmark A/S

Søren Nymarks Vej 13

8270 Højbjerg

Tlf. 89 39 39 39

Fax 86 29 53 11

process.progress@tetrapak.com

Bannerannoncering af ledige stillinger

❚ Pumper ❚ ❚ ❚

Tetra Pak Danmark A/S

Søren Nymarks Vej 13

8270 Højbjerg

Tlf. 89 39 39 39

Fax 86 29 53 11

process.progress@tetrapak.com

❚ Totalleverandør ❚ ❚ ❚

S. Sørensen I/S

Tigervej 11

7700 Thisted

Tlf. 97 92 26 22

Fax 97 91 05 22

På www.maelkeritidende.dk er det nu muligt at indrykke bannerannoncer

for ledige stillinger, hvor ansøgere kan klikke sig videre til den

ansøgende virksomheds egen hjemmeside.

En stillingsbannerannonce på www.maelkeritidende.dk har målene:

Bredde: 140 px x højde: 350 px, og prisen er 3.900 kr. for to uger!

Stillingsannoncer på Jobzonen

Mælkeritidende samarbejder med Jobzonen.dk, og igen i 2011 tilbyder

vi i tillæg til den trykte annonce i bladet, at annoncen bliver indrykket

på www.jobzonen.dk til en favorabel pris på blot 3.300 kr.

Prisen indbefatter 28 dages profilering på Jobzonen.dk, elektronisk link

til virksomhedens egen hjemmeside/mail, logo, mails til potentielle ansøgere

og adgang til CV’er i Jobzonens database.

Møder og

udstillinger

❚ Danmark ❚ ❚ ❚

Den 26. maj 2011

Mejeriteknisk Selskab

Fedt i mejeriprodukter

Hotel Legoland

31. maj 2011

2. Kredsudstilling

Arla Kruså

9. juni 2011

Dalum Lærlinge

Elevmøde og jubilæum

Kold College

24. august 2011

Dansk Mejeriingeniør Forening

Generalforsamling

1. oktober 2011

Foreningen af mejeriledere

og funktionærer

122. Delegeretmøde

Hotel Scandic, Vejle

8.-9. november 2011

Landsmejeriudstilling

med Danish Food Contest

MCH Messecenter

23. november 2011

MIA Arbejdsmiljøkonference

Hotel Legoland, Billund

8. februar 2012

Mejeribrugets Dag

Kold College

2. juni 2012

Foreningen Danmarks

Privatmejerier

100 år jubilæum

Hindsgavl Slot

13.-15. november 2012

FoodPharmaTech og LMU

MCH Messecenter

❚ Udland ❚ ❚ ❚

4.-7. maj 2011

Mejerifaglig studietur

Nordtyskland og Holland

12.-18. maj 2011

Interpack

Düsseldorf, Tyskland

15.-19. oktober 2011

IDF Topmøde

Parma, Italien

MÆLKERITIDENDE 2011 19


Kredsudstilling

Årets 2. kredsudstilling med præmieoverrækkelse afholdes:

Tirsdag den 31. maj 2011 i Grænsehallerne, Halkærvej 3, Kruså

med besøg på Arla Foods, Kruså Mejeri, Aabenraavej 2 A, Kruså

Der er mulighed for parkering både ved mejeriet og hallen. Afstanden mellem

de to steder er ca. 300 meter.

Program for udstillingen

kl. 14.30-16.30 Kredsudstillingen i Grænsehallerne er åben

kl. 14.30-16.30 Rundvisning på Kruså Mejeri

kl. 16.30 Orientering om Kruså Mejeri v/mejerichef Mette Toft

Præmieoverrækkelse

kl. 17.30 Middag

Tilmelding til middag

Tilmelding til middagen i Grænsehallerne i forbindelse med kredsudstillingens

præmieoverrækkelse skal være Janni Christensen i hænde senest den 26.

maj 2011 på e-mail jc@lf.dk

Prisen for middag er 200 kr. inkl. drikkevarer. Regning sendes efterfølgende.

Præmieoverrækkelse

Der bliver som vanligt uddelt ærespræmie til det bedste produkt inden for

hver kategori samt en præmie til 1.- og 2-pladsen inden for hvert hold.

Mælkeritidende, Munkehatten 28, 5220 Odense SØ

More magazines by this user
Similar magazines