02.09.2013 Views

4 - IPA Danmark

4 - IPA Danmark

4 - IPA Danmark

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION<br />

Læs i dette nummer bl.a. om:<br />

På vulkaner – <strong>IPA</strong> Slagelses besøg på Island<br />

IEC-møde I Paris – set med unge øjne<br />

Det bedste af Peru – 36 <strong>IPA</strong>-medlemmer på en spændende tur<br />

Aftentur med træfærgen Ida<br />

<strong>IPA</strong>´s arbejdsprogram for 2011<br />

MEDLEMSBLAD FOR SEKTION DANMARK<br />

Nr. 4 • december 2010


2<br />

Michael Boolsen<br />

Præsident<br />

Hotel Maribo Søpark<br />

Præsidentens spalte<br />

De fleste vil nok kunne huske trolden Hugo,<br />

der altid stillede spørgsmålet om, hvilken<br />

retning man skulle i, når tingene gik lidt i stå.<br />

Som du vil kunne læse her i bladet, er det en<br />

situation, vi prøver at undgå at komme ud i i<br />

den danske sektion. Det er med velberådig hu,<br />

at jeg skriver ”i den danske sektion”. Internationalt<br />

set mangler der – i den danske sektions<br />

optik – desværre megen retning og mål på <strong>IPA</strong>arbejdet.<br />

I sektionen har vi som tidligere omtalt udarbejdet<br />

et visionsdokument for arbejdet i <strong>IPA</strong>.<br />

Dette dokument har vi nu fulgt op på med<br />

et konkret arbejdsprogram, der er omtalt her<br />

i bladet. Dette gør vi naturligvis alt sammen i<br />

den hensigt at gøre <strong>IPA</strong> <strong>Danmark</strong> til en endnu<br />

mere attraktiv organisation for alle medlemmer.<br />

Men vi gør det også for at gøre arbejdet<br />

i <strong>IPA</strong> <strong>Danmark</strong> så gennemskueligt som muligt<br />

for alle medlemmer, således at du som medlem<br />

har en mulighed for at kende retningen og påvirke<br />

den.<br />

Desværre mangler denne dimension som<br />

omtalt internationalt set. Dette er beklageligt<br />

og hæmmende for udviklingen af <strong>IPA</strong> internationalt.<br />

Intet er dog umuligt, og vi er en række<br />

lande, der arbejder på at forbedre denne situation.<br />

Velkommen til gode oplevelser og lidt til...<br />

4-stjernet konferencehotel kun få minutter fra motorvejen.<br />

Hos os ved vi at gode oplevelser indebærer god service.<br />

Vor reception har åbent 24 timer i døgnet, og De er altid<br />

velkommen til at kontakte os, hvis De har spørgsmål. Vi er<br />

altid behjælpelige med specielle ønsker, da vores mål er, at<br />

De får en god oplevelse.<br />

<strong>IPA</strong>-nyt • nr. 04/2010<br />

Indhold<br />

Hvor skal vi hen, du? CO2 neutralisering<br />

Med dette sidste blad i 2010 er det også tid<br />

til at kigge lidt tilbage og gøre status. Vi har<br />

siden 2007 gjort mange forsøg på at få <strong>IPA</strong>-<br />

Nyt tilbage på et spor, hvor der er økonomisk<br />

sammenhæng i at udgive bladet. Det blad, du<br />

sidder med i hånden, er det sidste, der udgives<br />

med Rosendahls Bogtrykkeri som forlægger. Vi<br />

har haft et udmærket samarbejde, men desværre<br />

har økonomien ikke rigtigt kunne hænge<br />

sammen. Vi har derfor skiftet forlægger fra og<br />

med 2011, og det ser nu ud til, at vi er ved at<br />

være tilbage på et fornuftigt økonomisk spor.<br />

Vi har i år fået en beslutning om, at det internationale<br />

IEC-møde skal holdes i København<br />

i 2013. Sammen med planlægningen af vores<br />

halvtredsårsjubilæum i 2012 venter der således<br />

to store opgaver foran os.<br />

Men før end vi tager fat på et arbejdsomt<br />

2011, vil jeg gerne her benytte lejligheden til<br />

at ønske alle medlemmer og deres familier en<br />

glædelig Jul og et godt nytår, idet jeg takker<br />

for den tillid, I har vist os i 2010.<br />

Med de bedste hilsener<br />

SERVO PER AMIKECKO<br />

Michael Boolsen<br />

Præsident<br />

Hotel Maribo Søpark ApS Vestergade 29 DK 4930 Maribo Tlf. 54781011 Fax 54780522 Mail: info@maribo-soepark.dk www. maribo-soepark.dk CVR.nr. 20688734<br />

4<br />

Hjemmeside: www.ipa-dk.dk<br />

e-mail: mail@ipa-dk.dk<br />

Ansvarshavende redaktør:<br />

Bjarne Davidsen<br />

Syd- og Sønderjyllands Politi,<br />

Politigården, 6700 Esbjerg.<br />

tlf. +45 2550 2010<br />

e-mail: 2.vicepresident@ipa-dk.dk<br />

Redaktionssekretær<br />

Svend Sandberg<br />

Sydøstjyllands Politi,<br />

Politigården, 8700 Horsens<br />

tlf. +45 7562 6300, tast 4812<br />

e-mail: editor@ipa-dk.dk<br />

<strong>IPA</strong>-nyt • nr. 04/2010<br />

8<br />

15<br />

23<br />

Præsidentens spalte: Hvor skal vi hen, du?<br />

2<br />

På vulkaner! 4<br />

Overvældende tur til Færøerne 6<br />

Hæsblæsende tur til Sydengland 8<br />

IEC-møde med unge øjne 10<br />

Røde Mølle lukker!, Generalforsamling i <strong>IPA</strong> Arresøhus og Turledere søges 12<br />

Generalforsamlinger 13<br />

Dobbelt jubilæum i grænselandet 14<br />

Det bedste af Peru 15<br />

Fakta – Peru lige nu 21<br />

Kurser på Gimborn i 2011 og <strong>IPA</strong> søger ny materielforvalter 22<br />

Kajakpolo i lagunen 23<br />

Hike på "Inca-stien" i Peru 24<br />

Taquile – Øen der danses på 26<br />

Aftentur med Ida og <strong>IPA</strong>´s 60-års jubilæum 27<br />

IEC 2010 – Et forretningsmøde og Tjenestefri og hva` så? 28<br />

<strong>IPA</strong>´s arbejdsprogram 2011 og Flyttemeddelelse 29<br />

Layout og design: designZoo.dk, e-mail: kontakt@designZoo.dk<br />

udgives af: International Police Association, Sektion <strong>Danmark</strong>.<br />

Flyttemeddelelser/medlemssekretær:<br />

Erling Kjær<br />

Politistationen, Falkenborgvej 5,<br />

3600 Frederikssund<br />

tlf. +45 4731 1448<br />

e-mail: ass.sec.general@ipa-dk.dk<br />

Annoncetegning og distribution:<br />

Rosendahls Mediaservice<br />

v. Heidi Benn Laurberg<br />

Oddesundvej 1, 6715 Esbjerg N.<br />

tlf. +45 7610 1164, fax +45 7610 1123<br />

e-mail: hbl@rosendahls.dk<br />

Tryk: Rosendahls<br />

Eftertryk må kun ske med kildeangivelse.<br />

Klimapåvirkningen ved fremstillingen<br />

af denne tryksag<br />

er neutraliseret ved at støtte<br />

klimaprojekter i udviklingslandene,<br />

der resulterer i en<br />

tilsvarende CO2-reduktion.<br />

Indsendte artikler udtrykker ikke nødvendigvis<br />

bladets synspunkter, ligesom bladet ikke påtager<br />

sig ansvar for priser, annoncer mv.<br />

Indlæg og artikler til næste <strong>IPA</strong>-nyt 1/2011<br />

skal indsendes til redaktionssekretæren<br />

inden den 1. februar 2011.<br />

Forsidebillede:Young Police Officers på toppen<br />

af "Det Danske Hus" i Paris.<br />

Ved udgivelse af efterfølgende numre af bladet<br />

forestår FL Reklame APS, Agerbakken 21,<br />

8362 Hørning, tlf. 7022 1870, annoncetegning,<br />

layout og tryk. Distribution v/<strong>IPA</strong> Sektion<br />

<strong>Danmark</strong>.<br />

3


4<br />

Henrik Holten fortæller om<br />

<strong>IPA</strong> Slagelse´s besøg på Island<br />

den 23.-27. september 2010<br />

På vulkaner!<br />

Tidligt om morgenen startede 46 af lokalforeningens<br />

medlemmer den intensive rejse<br />

til Island. Flyveturen varer tre timer, men uret<br />

skal stilles to timer tilbage i forhold til dansk<br />

sommertid, så den første dag bliver tilsvarende<br />

længere.<br />

Allerede ved køreturen fra lufthavnen Keflavik<br />

giver Island et voldsomt indtryk. Kilometer<br />

efter kilometer af lavamarker, kun bevokset<br />

med lidt mos og med klare kegler af vulkaner i<br />

baggrunden. Landskabet er meget særpræget<br />

og indtrykket fortsætter ved ankomsten til en<br />

af de sikre turistattraktioner, badesøen ”Den<br />

Blå Lagune”. Søen er menneskeskabt, som<br />

resultat af oppumpning af damp fra undergrunden<br />

til brug for husopvarmning og elektricitetsfremstilling.<br />

Den ligger ved et kraftværk<br />

og var oprindelig udtryk for et ”affaldsdepot”<br />

af vand. I dag er lagunen en helt speciel oplevelse,<br />

hvor gæsterne bader i 39 – 40o lyseblåt<br />

og kiselholdigt vand. Efter sigende skulle<br />

man blive 10 år yngre af et enkelt bad, som er<br />

godt for hudsygdomme og meget andet ondt.<br />

Badningen er velorganiseret med high techomklædningsfaciliteter.<br />

Selvom turistpresset er<br />

stort, føler man som gæst, at der er fin plads,<br />

og oplevelsen er helt fantastisk.<br />

På den videre køretur fra lagunen til hotellet<br />

i Reykjavik kunne de første spor af finanskrisen<br />

iagttages. Der er meget flot nybyggeri, men en<br />

foruroligende del af boligerne er ikke beboet.<br />

Indkvarteringen foregik på Hotel Cabinn,<br />

hvor værelserne er så små som en kabine. En<br />

fordel ved hotellet var, at der på gangen var<br />

et opholdsrum, hvor gruppen kunne socialisere<br />

med medbragte forsyninger.<br />

Den klassiske rundtur<br />

”Den Gyldne Cirkel” er en klassisk turistsightseeing<br />

og ikke uden grund. Den begynder med<br />

Tingvallasletten, som åbner et åndeløst smukt<br />

landskab, hvor man – og det anede jeg ikke!<br />

– står på grænsen mellem den amerikanske<br />

og europæiske kontinentalplade. Området har<br />

utrolig stor betydning for det nationale Island.<br />

Som storeuropæer er det interessant at læse,<br />

hvor mange bønder, der egentlig var repræsenteret<br />

ved de første Alting. Der var i alt tale om<br />

et par hundrede stykker d.v.s. svarende til en<br />

middelstor grundejerforening. Fra sletten går<br />

turen til Gullfossvandfaldet, som må være et<br />

af Nordeuropas smukkeste vandfald. Efter frokost<br />

fortsætter turen til Geysir-området, hvor<br />

man igen føler, at man er på vulkaner. Og ja,<br />

<strong>IPA</strong>-nyt • nr. 04/2010<br />

geyserne sprøjter med usvigelig sikkerhed og<br />

voldsom kraft! Sidste stop var et termisk kraftværk.<br />

På det tidspunkt var vi lidt trætte, og oplevelsen<br />

blev måske ødelagt af tidspunktet og<br />

foredragsholderens dårlige engelsk. Men det<br />

var flot, spændende og visionært – hvis man<br />

trak sig selv lidt i håret og hørte efter.<br />

Heste og hvaler<br />

På gåture rundt i byen kunne der stiftes bekendtskab<br />

med en anden islandsk specialitet.<br />

En firehjulstrækker er et must for enhver islandsk<br />

mand, helst forsynet med overdimensionerede<br />

ballondæk. På tankstationerne sælges<br />

foruden chips og chokolade også tørfisk. Skønt<br />

at kunne trille rundt i sin Toyota Landcruiser og<br />

gumle på en tørret torsk!<br />

Island er for mange forbundet med heste<br />

og hvaler. En del af gruppen havde på forhånd<br />

meldt sig som øvede ryttere og stillede op til<br />

en heldagstur på de små, nationale heste. Andre<br />

fra gruppen var ikke så skrappe, og der var<br />

derfor også arrangeret en tur, hvor man både<br />

kunne prøve at ride på hest og se en hval. Den<br />

sidste tur tiltrak de fleste deltagere, men des-<br />

<strong>IPA</strong>-nyt • nr. 04/2010<br />

værre var dagen præget af rigtig meget regn<br />

og en hel del blæst. Rideskolen havde regntøj,<br />

og hvalsafari-skibet havde overtræksdragter, så<br />

alt gik meget fint, bortset fra en ting. Den eneste<br />

hval, der blev set, var en flok marsvin, og de<br />

ligner dem i Storebælt. Man skal være søstærk<br />

for at tage på hvalsafari. På et vist tidspunkt<br />

rullede skibet med en 60-graders bevægelse.<br />

Island var en overraskende god oplevelse på<br />

det madmæssige område. Restaurantbesøg ligger<br />

prismæssigt nogenlunde som i <strong>Danmark</strong>,<br />

hvis man går efter almindelig mad. Øl og vin er<br />

ca. 25% dyrere. Hvis man ofrer en smule mere<br />

på maden, stiger kvaliteten til det sublime, og<br />

fiskeretterne er helt fantastiske. Spisekortet byder<br />

på mange ting, som vi ikke ser derhjemme<br />

f.eks. hvalbøf og søpapegøje. Man kan roligt<br />

kaste sig ud i det – tilberedningen er fremragende.<br />

Oplevelser vi vil huske<br />

Efter fire hektiske dage returnerede vi til Slagelse.<br />

Nu skal vi blot have fordøjet indtrykkene,<br />

og det er helt sikkert en rejse med oplevelser,<br />

som vi alle kommer til at huske i lang tid.<br />

5<br />

Foto:<br />

Og så til hest!


6<br />

Overvældende tur til Færøerne<br />

Fra Finn Moesgaard, lokalforeningen<br />

<strong>IPA</strong>-Herning har<br />

vi modtaget en detaljeret beretning<br />

om lokalforeningens<br />

spændende tur til Færøerne i<br />

juni måned. De 23 deltagere<br />

oplevede Færøerne på nært<br />

hold og kom ud i mange<br />

afkroge af de vindblæste øer<br />

i Nordatlanten<br />

Her bringes et uddrag af<br />

beretningen<br />

Foto:<br />

<strong>IPA</strong>-holdet fra Herning i<br />

Vägár Lufthavn<br />

Allerede ved indflyvningen til Vägár Lufthavn<br />

får man det første overvældende<br />

indtryk af Færøernes skønhed, når man glider<br />

forbi Mykines vilde pragt, og videre forbi de<br />

knejsende basaltklipper langs fjorden ind mod<br />

landingsbanen.<br />

Ved den chartrede bus blev vi modtaget af<br />

turens guide, Janna Hansen. Turen til Thorshavn<br />

tog 45 min. ad udmærkede veje og gik<br />

bl.a. gennem en 4,9 km lang undervandstunnel.<br />

Vi blev indlogeret på ”Hotel Thorshavn”,<br />

der er centralt beliggende ved havnen og i centrum<br />

af Thorshavn med udsigt over færge- fiskeri-<br />

og lystbådehavnen.<br />

Næste morgen kørte vi til Vestmanna-øen<br />

(1256 indb.) og steg ombord på en moderne<br />

turbåd, ”Silver Star”.<br />

Sejlturen gik langs Streymoy´s stejle klippeformationer,<br />

Vestmannabjørgini og Fuglefjeldet<br />

med dens dybe grotter, formet af brændingen<br />

gennem millioner af år. Mange steder i grotterne<br />

var der mindre end en meter til klippevæggene,<br />

og vandets farver skiftede i mange<br />

blå og grønlige nuancer.<br />

En klippeformation som en grå kæmpeelefant,<br />

dekoreret med lyserøde strejf af tuf og<br />

med saftiggrøn græskalot på sit hoved tårnede<br />

sig op. Højt oppe gik græssende får, der om<br />

foråret bliver hejst op på de stejle skråninger<br />

og samme vej tilbage om efteråret. På klippehylder<br />

sås reder med rugende fugle.<br />

Mykines<br />

Medens vi satte kursen mod Mykines – Færøernes<br />

vestligste ø, spiste vi den medbragte<br />

frokost med færøske specialiteter som f.eks.<br />

”skærpe kød” (lufttørret fårekød). Det smager<br />

faktisk bedre end det lugter.<br />

Fra øens naturhavn var der en stejl opgang<br />

til en klynge huse, der udgør øens bebyggelse.<br />

Her lever syv faste beboere, heraf to børn. Resten<br />

af husene benyttes som sommerbeboelse.<br />

Vi besøgte stedets kirke og forunderligt nok<br />

fandtes også et lille cafeteria – det blåmalede<br />

”Kristianshús” til betjening af turisterne.<br />

Efter et par timers ophold på øen var turbåden<br />

vendt tilbage fra Vägár. Men det var blæst<br />

op, og i den kraftige brænding måtte vi springe<br />

ombord. Nu fortsatte sejlturen nord om Vägár,<br />

en halvbarsk affære for ikke søstærke folk. Undervejs<br />

så vi kongen over Færøernes fugle, den<br />

store kridhvide Sule, der har sin yngleplads på<br />

Mykines.<br />

Thorshavn<br />

Færøernes ”hovedstad” er som en vandring<br />

gennem historien, og vi begav os den korte<br />

gåtur fra hotellet til halvøen Tinganes´s røde<br />

<strong>IPA</strong>-nyt • nr. 04/2010<br />

bygninger, der rummer Færøernes landsstyre<br />

og en god del af byens kreative klasse. Mange<br />

af bygningernes tage er belagt med græstørv.<br />

Turen fortsatte til den gamle fæstning ”Skansin”,<br />

der i perioden fra 1580 op til 1700-tallet<br />

var forsvarsværk mod de utallige sørøvere, der<br />

kom til Færøerne for at hærge og plyndre. For<br />

nogle år siden blev fæstningen restaureret med<br />

vagthus og fire malmkanoner fra 1782 samt to<br />

kanoner fra anden verdenskrig.<br />

På vej tilbage til centrum gjorde vi stop ved<br />

en souvenir forretning, inden vi gik gennem<br />

Gågaden og endte i et af Thorshavns utallige<br />

gallerier.<br />

En aften besøgte vi politistationen i Thorshavn,<br />

hvor vi blev modtaget af formanden for<br />

<strong>IPA</strong>-Færøerne Bergleif Brimvik og Jan Fossaberg.<br />

De viste rundt i lokaliteterne og fortalte<br />

om de lokale forhold.<br />

Problemstillingerne er tilsyneladende de<br />

samme som i <strong>Danmark</strong>. Færøerne hører under<br />

Rigspolitichefen i økonomisk henseende. De lider<br />

af pladsmangel som os andre, - og så hilste<br />

vi i øvrigt lige på politimesteren, der arbejdede<br />

over!!!<br />

I det hyggelige selskab blev der serveret et<br />

lækkert traktement, inden vi blev transporteret<br />

til ”Hotel Føroyar” med hovedstadens absolutte<br />

flotteste panoramaudsigt over byen. Her fik<br />

vi serveret en lækker gourmet middag.<br />

Byfest<br />

Med færgen ”Smyril” sejlede vi fra Thorshavn<br />

til Suduroy´s næststørste by Vágur (ca. 1400<br />

indb.), hvor der i år blev afholdt byfest. Byfesten<br />

afholdes på skift med Tøroyri, øens største<br />

by med ca. 1800 fastboende.<br />

Hovedattraktionen ved byfesten er kaproning<br />

- en nationalsport på Færøerne.<br />

Færgen var godt fyldt med forventningsfulde<br />

mennesker. Flest unge kaproningsdeltagere<br />

fra mange forskellige bygder, der skulle deltage<br />

i det prestigefyldte ro-race i forskellige kategorier.<br />

På vogndækket stod top gejlede robåde i<br />

stærke farver enten på lastbiler eller blot båret<br />

eller kørt ombord. Begivenheden tiltrak også<br />

mange feststemte unge mennesker, som ville<br />

fejre deres netop afsluttede ungdomsuddannelse.<br />

Vi passerede øerne Sandoy, Stóra Dímun og<br />

Lítla Dímun i dis og blæst. Dímon betyder ”de<br />

to tinder”.<br />

På turen var der tid til at besøge Vágs Kirkja,<br />

der er mere sjælden end køn. Men den nygotiske<br />

betonkirke fra 1917 betragtes som Færøernes<br />

helligste, fordi dens forgænger fra 1862,<br />

<strong>IPA</strong>-nyt • nr. 04/2010<br />

der nu står i Hov, var den første, hvor Luthers<br />

lære blev forkyndt.<br />

Byfesten var iøvrigt som byfester er flest -<br />

med forlystelser og spisemuligheder.<br />

Overtro og panorama<br />

En tur til den næststørste ø, Eysturoy førte til<br />

bygden Gjógv (41 indb.). Specielt turen op fra<br />

bygden Funningur mod landets højeste fjeld<br />

Slættaratindur (882 meter) åbenbarer en fantastisk<br />

panoramaudsigt ned mod fjorden med<br />

de smukke foldebjerge på øen Kalsoy i baggrunden.<br />

Selve Gjógv, der er berømt for sine velholdte<br />

huse, er bygget op om slugten, der danner den<br />

naturhavn, som bygden har taget navn efter.<br />

Indbyggerne har opført en udsigtsbænk, som<br />

kronprinsparret indviede i juni 2005 – endnu<br />

en attraktion.<br />

På den videre færd mod bygden Eidi (634<br />

indb.) fik vi en smuk udsigt til de fritstående<br />

klipper ”Risin” (75 meter) og ”Kellingin” (73<br />

meter). Sagnet fortæller det er forsteninger af<br />

en islandsk kæmpe og hans troldkvinde, som<br />

engang forsøgte at slæbe Færøerne til Island.<br />

Betaget af øernes skønhed lagde de et reb<br />

rundt om Eidiskollur på Eysturoy´s nordspids,<br />

men de skændes så meget under arbejdet, at<br />

solen stod op, inden de var færdige, og så blev<br />

de forvandlet til klipperne.<br />

Læge Knud Jacobsen, tidligere medlem af<br />

Ringkøbing Amt, modtog os i sin konsultation<br />

i privatboligen i Eidi. Han fortalte om lægegerningen<br />

på Færøerne gennem en årrække, hvor<br />

han skiftevis arbejder seks uger i Eidi og seks<br />

uger i <strong>Danmark</strong>.<br />

Spirende løsrivelsestendenser<br />

Efterfølgende gik vi den korte vej til Hotel Eidi,<br />

hvor Knud Jacobsen under kaffen levende fortalte<br />

om ”Klaksvik-affæren” i 1955. Den handlede<br />

om spirende løsrivelsestendenser, som fik<br />

ny næring, da de danske myndigheder ville<br />

fjerne en dansk læge fra hospitalet. Lægen<br />

havde været nazisympatisør under krigen og<br />

blev nu smidt ud af Den danske Lægeforening.<br />

Men så gjorde byen oprør. Store politistyrker<br />

blev sendt til Klarksvik, hvor indbyggerne blokerede<br />

havnen. Heldigvis blev der indgået forlig,<br />

før det hele gik galt.<br />

Denne interessante, naturskønne og minderige<br />

rejse bød på mange flere oplevelser og<br />

eventyr om Færøerne, som vi vel oftest hører<br />

om i vejrudsigten.<br />

/red.<br />

7


8<br />

Hæsblæsende tur<br />

til Sydengland<br />

Af Anette Sylvest, <strong>IPA</strong> i Hillerød<br />

Rejselederen Kirsten Mølhave fra Gislev<br />

Rejser modtog i Kastrup Lufthavn<br />

de 43 rejsedeltagere fra <strong>IPA</strong> Hillerød den<br />

første efterårsdag i 2010. En spændende<br />

rejse til Sydengland, Cornwall og Bath<br />

ventede.<br />

Ombord på ”vores fly” fra Cimber Air,<br />

kun med plads til 46 passagerer, og så afsted<br />

med landing 2½ time senere i ”Lufthavnen<br />

London City”.<br />

Een times buskørsel og indkvartering<br />

det første overnatningssted, ”Hotel Jury´s<br />

Inn” i Chelsea, og den første dag var gået<br />

med rejsen og med at blive rystet sammen.<br />

Næste dag afgang i herligt solskin mod<br />

Portsmouth, som er Charles Dicken´s –<br />

men også chaufføren Steve´s fødeby.<br />

Vi kørte først en rundtur i London. Her<br />

bor 7.5 mio mennesker – i hele England<br />

bor der 87 mio.<br />

Turen gik forbi forbi Kensington Garden,<br />

hvor der konstant ligger blomster til minde<br />

om Lady Di, og fortsatte forbi Royal Albert<br />

Hall, Buckingham Palace, Westminster,<br />

Downing Street,Trafalgar Square og langs<br />

Themsen, hvor vi kunne se det store hjul<br />

”London Eye”. Det er så stort og drejer så<br />

langsomt, at man næsten ikke kan se det<br />

bevæge sig. Vi kørte også forbi et monument<br />

til minde om døde dyr i 2. verdenskrig.<br />

I Portsmouth besøgte vi Historic Dockyard<br />

med Lord Nelson´s ”`Victory”, som er det<br />

ældst bevarede krigsskib i verden. ”Vic-<br />

tory” var dengang Englands flagskib, designet<br />

af Thomas Slade i 1759, og startede<br />

sine togter i 1778. Det var i aktiv tjeneste<br />

indtil 1812. Skibet er enormt, har 5 dæk,<br />

og har haft en 850 mand´s besætning.<br />

Admiral Lord Nelson deltog bl.a. med<br />

skibet i slaget på Rheden i 1801 og ved<br />

Trafalgar. Under sidstnævnte togt blev<br />

Lord Nelson ramt af en musketer fra det<br />

franske skib ”Redoubtable” og faldt hårdt<br />

såret om på øverste dæk. Der er nedlagt<br />

en messingplade i dækket, hvor han faldt<br />

om. Lord Nelson døde af sine sår den 21.<br />

oktober 1805, 47 år gammel. Hans legeme<br />

blev afklædt og lagt i en stor trætønde,<br />

fyldt med brandy, så liget kunne holdes<br />

preserveret på rejsen tilbage til England.<br />

Her fik Lord Nelson en statsbegravelse<br />

den 9. januar 1806 og blev begravet i St<br />

Paul´s katedral i London.<br />

Efter en fin pubtur blev vi indkvarteret<br />

på Hotel Holiday Inn i Portsmouth for to<br />

nætter.<br />

Den tredie dag drog vi i dejligt vejr<br />

med færge til havnebyen Ryde på Isle of<br />

Wight. Øen er lidt mindre end Bornholm<br />

med Dronning Victoria´s og Prins Albert´s<br />

foretrukne feriested, Osborne House som<br />

største attraktion. Prins Albert var selv med<br />

til at designe Osborne House, som blev<br />

bygget i italiensk renæssancestil og indviet<br />

i 1847.<br />

Dronningen og Prins Albert havde ni<br />

børn, og det fortælles, at huset blev udvidet<br />

flere gange når børneflokken forøge-<br />

des. I en sal er der et sjovt billede med teksten:<br />

”Her sidder Dronningen og Prinsen.<br />

Der bliver lukket to børn ind til dem ad<br />

gangen, så de kan se dem lege”! Dronning<br />

Victoria døde i januar 1901.<br />

Herfra kørte vi videre igennem de meget<br />

flotte engelske landskaber ad smalle<br />

veje til en perle- og smykkebutik ved<br />

Brightstone, hvor prinsesse Dianas perlekjole<br />

er udstillet. Vi fortsatte videre til Ryde<br />

og nåede med nød og næppe færgen tilbage<br />

til Portsmouth.<br />

Næste dag ventede os en lang bustur<br />

og vi kørte igennem de tre grevskaber,<br />

Dorset – Sommerset – Cornwall. Turen gik<br />

også over Dartmoorheden, dog uden at vi<br />

så Baskerville´s hund.<br />

Her midt på heden ligger et ”højrisikofængsel”<br />

med plads til 600 fanger. Forsøger<br />

en fange at flygte, bliver han altid<br />

fanget igen, for når man kommer ud midt<br />

i ”no-where”, kan man ikke orientere sig<br />

om i hvilken retning, man skal.<br />

Prins Charles ejer ¾ af jorden i Cornwall-grevskabet.<br />

Her er subtropisk klima,<br />

og man har eget flag – et hvidt kors på<br />

sort bund.<br />

Vi kørte videre til det lille charmerende<br />

fiskerleje, Polperro og ad smalle gader til<br />

havnen. Fiskerbådene ligger på bunden<br />

ved ebbe, men befolkningen lever næsten<br />

udelukkende af turismen.<br />

Da alt var set og undersøgt, var det på<br />

tide at køre mod vores nye tilholdssted,<br />

Green Lawns Hotel i Falmouth. Det er et<br />

100 år gammelt badehotel. Meget charmerende<br />

med lange gange og store værelser,<br />

som bærer præg af den tids sommerbadegæster.<br />

<strong>IPA</strong>-nyt • nr. 04/2010<br />

Her skulle vi heldigvis bo i tre nætter, så<br />

det krøllede tøj kunne luftes.<br />

Efter nogle hektiske dage med mange<br />

indtryk, var det rart med en hviledag med<br />

få planlagte aktiviteter.<br />

Men så blev det ”hverdag” igen med<br />

en rundtur i Cornwall. Grå skyer hang lavt<br />

på himlen, så regntøj og paraply blev fundet<br />

frem.<br />

Dagen startede ved St. Michaels Mount,<br />

en lille klippeø med historie tilbage til det<br />

12. århundrede. Man kan spadsere derud<br />

ved lavvande. I dag bor familien St. Aubyn<br />

på klippeøen. De har fire børn, som hver<br />

dag tager til fastlandet for at gå i skole.<br />

I middelalderen blev borgen brugt af<br />

pilgrimme, som kom fra alverdens hjørner.<br />

En del af os tog vandreturen til borgen<br />

på toppen af Michaels Mount. Det gik<br />

over våde sten og klipper, så det gjaldt<br />

om at passe på, hvor man satte fødderne.<br />

På vejen derop er en hjerteformet sten,<br />

som myten siger tilhørte the Giant. Står<br />

man med en fod på stenen og holder på<br />

sit eget hjerte, kan man føle kæmpens<br />

hjerteslag. Jeg tror nu nok mit hjerte<br />

hamrede afsted på grund af den hårde<br />

opstigning.<br />

Dronning Victoria var på besøg herude<br />

i 1846, og i ”drawing room” står den blå<br />

sofa, hun har siddet i. Man havde dog<br />

bygget en ”håndtrukket elevator” til lejligheden,<br />

idet trapperne var for meget for<br />

hende.<br />

På vejen tilbage til bussen åbnede himlens<br />

sluser sig over os, og samtidig stormede<br />

det, så paraplyen ikke kunne bruges.<br />

Vi blev drivende våde, og måtte tilbage til<br />

hotellet efter tørt tøj.<br />

<strong>IPA</strong>-nyt • nr. 04/2010<br />

Men dagens sightseeing sluttede ved<br />

Lands End i øsende regn. På vej tilbage<br />

passerede vi den position i Den Engelske<br />

Kanal, hvor Kaptajn Carlsen julenat i 1952<br />

lå med sit ”skæve skiv”, Flying Enterprise.<br />

Skibet gik ned, og er aldrig søgt hævet.<br />

Der er en masse konspirationsteorier om,<br />

hvad det havde ombord.<br />

Nu måtte vi pakke sammen igen for at<br />

skifte destination fra badehotellet i Falmouth<br />

til ”Grand Hotel” i Bristol.<br />

Første stop på turen var ”Smugglers<br />

Inn”, hvor Daphne du Maurier har boet<br />

og skrevet en del af sine bøger. Alle hendes<br />

bøger kan købes på kroen. Den mest<br />

kendte er nok Rebecca, som blev filmatiseret<br />

af Hitchcock. Daphne du Maurier døde<br />

81 år gammel i 1981.<br />

Vi besøgte også et af landets ældste<br />

pilgrimssteder, den lille by Glastonbury.<br />

Området kaldes ”Arthurland”, fordi der<br />

findes ganske omfattende myter om Kong<br />

Arthur! Glastonbury er en meget aparte<br />

by, med lige så aparte indbyggere - gamle<br />

hippier, iført tøj fra 70´erne og med tilsvarende<br />

hår og skæg.<br />

Sidste dag før hjemrejsen skinnede solen<br />

fra en skyfri himmel, og programmet<br />

stod på en heldagstur til Bath.<br />

I byen, der kan betegnes som forstad til<br />

Bristol, bor 25.000 mennesker. Her er en<br />

del bevaringsværdige huse. Tre varme kilder<br />

med 46,5° varmt vand har givet navn<br />

til byen og udnyttes til anlagte romerske<br />

bade.<br />

Vi besøgte også Jane Austen´s hus, hvor<br />

der udenfor stod en herlig ”vagt” klædt i<br />

datidens tøj og bød os velkommen. Jane<br />

Austen (1775-1817) var den tids store novelleskribent.<br />

9<br />

Nogen af os supplerede dagen med en<br />

sejltur på floden Avon.<br />

Så var det hjemrejsedag og alt pik-pak<br />

blev stuvet sammen en sidste gang.<br />

En sidste rundtur i Bristol og så gik det<br />

østover til Stonehenge, som ligger i grevskabet<br />

Wiltshire, 13 km nord for Salisbury.<br />

Stonehenge er et af verdens meste berømte<br />

monumenter fra den tidlige stenalder/bronzealder,<br />

og består af store opretstående<br />

sten i en cirkel.<br />

Arkæologer mener, at det første stenmonument<br />

blev opført omkring 3000 år<br />

før Kristus, og det andet 6 -800 år senere.<br />

I anlæggets centrum fra anden byggeperiode<br />

er opstillet et horisontalt punkt,<br />

hvor man ser solen står op ved sommersolhverv<br />

og går ned ved vintersolhverv. Stenene<br />

mener man er brugt som begravelsesvolde.<br />

Hvordan de er ”transporteret”<br />

dertil er stadig et stort mysterium.<br />

Stonehenge er indføjet i Unesco´s liste<br />

over bevaringsværdige monumenter. Stenene<br />

er i dag omgivet af et hegn, fordi<br />

man er bange for ”dominoeffekten”, idet<br />

turister hugger navne i og ”hugger” stykker<br />

af stenene som souvenir.<br />

Vi nåede Lufthavnen London City efter<br />

flere timers trængsel i myldretrafikken<br />

og tog afsked med chaufføren Steve, der<br />

stod og vinkede med tårer i øjnene efter at<br />

have kørt os rundt i Sydengland i ni dage.<br />

Til sidst en stor tak til <strong>IPA</strong>-Hillerød for en<br />

vel tilrettelagt tur sammen med Gislev Rejser.<br />

En særlig tak til Aage Poulsen, der var<br />

vores ”ankermand” fra start til slut.<br />

STONE<br />

TRANSLATION<br />

Rygårdsvej 2-24<br />

7000 Fredericia<br />

Mobil : +45 26 16 34 50<br />

Skype: stone_translation<br />

Telefax: 75 92 34 52<br />

mail@stone-translation.com<br />

www.stone-translation.com<br />

®


10<br />

IEC-møde med unge øjne<br />

Af young police officers, Lars Hudtloff<br />

Nielsen, Nordsjællands Politi og<br />

Jan Egelund Jensen, Københavns Politi.<br />

<strong>Danmark</strong> skulle traditionen tro<br />

<strong>IPA</strong> deltage i IEC mødet i <strong>IPA</strong>, der i<br />

år blev afholdt i Paris i dagene fra den 7.<br />

– 12. september. <strong>Danmark</strong> var som altid<br />

repræsenteret af vores delegerede, præsident<br />

Michael Boolsen.<br />

Da hovedbestyrelsen gerne vil gentage<br />

konceptet - at sende unge <strong>IPA</strong> medlemmer<br />

med, blev vi valgt ved lodtrækning<br />

blandt de indstillede kandidater fra kredsene<br />

– en chance vi begge blev glade for.<br />

Nu kunne vi bare ikke vente ---.<br />

Så kom dagen, hvor vi mødtes i Kastrup<br />

Lufthavn. Efter indtjekning og sikkerhedskontrol<br />

var der ingen vej tilbage.<br />

En time efter sad vi i flyvemaskinen fra<br />

SAS med hver vores avis og forventninger<br />

til det, vi nu skulle opleve. Vi var begge<br />

en smule forvirrede, da vi kun havde<br />

modtaget enkelte informationer om vores<br />

program fra <strong>IPA</strong> Frankrig. Hvad mon<br />

vi havde i vente?<br />

Vores første indtryk af Frankrig var<br />

”De Gaulle Lufthavn”. Det virkede, som<br />

vi var fløjet tilbage i tiden og landet i<br />

have stået stille. Vi blev modtaget af en<br />

repræsentant fra <strong>IPA</strong> Paris - Nibel, der senere<br />

viste sig at blive en ven for livet for<br />

os begge.<br />

Ved ankomst til ”Hotel Novotel Paris”<br />

blev vi modtaget af arrangørerne og fik<br />

udleveret materialer og specifikke informationer<br />

om vores deltagelse. Vi fik indtryk<br />

af, at det var et stort og velforberedt<br />

arrangement, både med hensyn til ungdomsprogrammet<br />

og selve IEC mødet.<br />

Kort efter deltog vi i en velkomst receptionen,<br />

hvor vores præsident viste vejen<br />

og præsenterede os for de relevante<br />

<strong>IPA</strong> repræsentanter – præsidenter o.s.v.<br />

Efterfølgende var der stor middag. Vi var<br />

kommet i fint selskab og sad til bords<br />

med præsidenterne fra Australien og<br />

Mexico samt repræsentanter fra Tasmanien.<br />

Åbningscermoni<br />

Næste morgen fik Lars sit første chok, da<br />

man i Frankrig serverer Corn Flakes med<br />

varm mælk. Vi var nu begge enige om, at<br />

det ikke skulle prøves igen. Efter at være<br />

kommet sig over chokket stod den på<br />

åbningsceremoni i Unesco´s hovedsæde i<br />

Paris. Turen dertil foregik i bus under politieskorte<br />

– ret imponerende. Turen gik<br />

bl.a. forbi Notre Dame, Paris´s Rådhus,<br />

Eiffeltårnet og mange andre seværdigheder.<br />

Den hurtigste sightseeing vi har<br />

prøvet, men effektiv.<br />

Foredrag om "Urban Crime"<br />

Tilbage på hotellet startede ungdomsprogrammet.<br />

Temaet var ”Urban Crime”.<br />

Indsats mod ungdomsuroligheder i bymæssige<br />

områder med stor fattigdom,<br />

arbejdsløshed og kriminalitet. Vi var i alt<br />

11 deltagere fordelt på landene Frankrig,<br />

Finland, Rusland, Sri Lanka og <strong>Danmark</strong>.<br />

Manden bag programmet var Commissaire<br />

Joel Deom.<br />

Først var der foredrag omkring emnet<br />

og med gæstetaleren Commissarie Robert<br />

Hatsch. Han holdt et foredrag om<br />

indsatsmetoder og fremviste videoer om<br />

emnet. Efterfølgende var der en sparring<br />

med alle deltagerne om vores syn på det<br />

foreviste. Det var interessant at se, hvad<br />

de gør i Frankrig, men også at høre kommentarerne<br />

fra de andre landes repræsentanter.<br />

Vi sluttede dagen i loungen, hvor vi<br />

mødte <strong>IPA</strong>´s internationale præsident og<br />

hovedbestyrelse.<br />

<strong>IPA</strong>-nyt • nr. 04/2010<br />

"Praktiske" besøg<br />

Resten af ugens ungdomsprogram var i store<br />

træk baseret på besøg ved vagtcentraler,<br />

alarmcentraler og disponenter ved politiet i<br />

Paris, samt enkelte udflugter i byen.<br />

Vi så desuden deres indsatskoncepter<br />

”live”, som virkede noget gammeldags i<br />

forhold til vores. Det fungerede primært<br />

med skjolde og tilbagetrækningsmetoder.<br />

Det var dog meget interessant at<br />

se. Betjentene fremviste også stolt nogle<br />

Ford Mondeo patruljevogne og sagde,<br />

at de var af bedre kvalitet end alle deres<br />

Peugeoter. - Enig!<br />

Besøgene på forskellige kontrolcentre<br />

var ligeledes spændende. Deres opdeling<br />

af centrene og deres metode med konstant<br />

at have ”KSN” oprettet, virkede<br />

interessant.<br />

Socialt samvær<br />

De sociale udflugter og besøg ved attraktioner<br />

i Paris var godt planlagt. Det var<br />

en klar fordel, at vi i ungdomsprogrammet<br />

havde separate udflugter, så der var<br />

mere tid og mulighed for at knytte bånd<br />

på samme plan.<br />

<strong>IPA</strong>-nyt • nr. 04/2010<br />

En eftermiddag fik vi også lov til at deltage<br />

i selve ICE kongressen, hvor temaet var<br />

”sikkerhed ved store sportsbegivenheder”.<br />

Der var flere indlæg fra indbudte gæstetalere,<br />

bl.a. fra UEFA. Interessant at høre andres<br />

opfattelse af opgaveløsningen.<br />

Det Danske Hus<br />

Om fredagen gik turen til Le Avenue des<br />

Champs Elysées, hvor vi skulle afholde<br />

mindeceremoni for faldne kollegaer. Vi<br />

var i god tid, så vi aflagde ”Det Danske<br />

Hus” et besøg - og hvilken udsigt de havde<br />

ud over Paris!<br />

Senere marcherede vi op ad Champs Elysées<br />

til Triumf Buen og tog opstilling ved<br />

siden den evige flamme, hvor vi stod under<br />

hele kransenedlæggelses ceremonien. Det<br />

var en kæmpe oplevelse og de franske kollegaer<br />

sagde: ”Det er der ikke mange af os,<br />

der prøver”. Samme aften var der sejltur på<br />

floden Seinen med alt, hvad dertil hører.<br />

Festmiddag og<br />

afsluttende cermoni<br />

Den sidste dag - lørdag bød på endnu<br />

et presset program. Hele dagen fulgtes<br />

11<br />

vi med alle deltagere i mødet til bl.a.<br />

Château de Versailles, hvor nogen af os<br />

desværre ikke kom indenfor. Planlægningen<br />

var for første gang gået i vasken. Vi<br />

besøgte Police GSR afdeling, hvor Frankrigs<br />

Nationale Politiorkester stod for underholdningen.<br />

Vi blev samtidig beværtet<br />

efter alle kunstens regler og om aftenen<br />

rundede man ugen af med festmiddag<br />

og de afsluttende ceremonier.<br />

Tak til <strong>IPA</strong> i Frankrig<br />

Søndag rejste tre trætte <strong>IPA</strong>-medlemmer<br />

tilbage til <strong>Danmark</strong>, fyldt af indtryk og<br />

med nye venskaber i bagagen.<br />

Vi vil sluttelig takke <strong>IPA</strong> Frankrig herunder<br />

Paris for en god oplevelse. Rammerne<br />

omkring vores besøg fejlede ikke<br />

noget. Vi har fået mange nye indtryk<br />

af måden at udøve hvervet ”politi” på,<br />

både fra værterne og fra de øvrige deltagere<br />

i ungdomsprogrammet.<br />

Samtidig vil vi begge sige tak til <strong>IPA</strong><br />

<strong>Danmark</strong>s hovedbestyrelse for denne oplevelse,<br />

som vi aldrig vil glemme. Vi har<br />

fået knyttet flere gode venskaber og nogen<br />

af os ses helt sikkert igen – tak!<br />

70’erne. Lufthavnens udvikling syntes at Bevæbnet! Foran Eiffeltårnet<br />

Fransk politi´s stolthed – den er bedre! På toppen af ”Det Danske Hus”


12<br />

”Røde Mølle” lukker! Turledere søges<br />

Nordeuropas hyggelige og meget<br />

roste <strong>IPA</strong> hus, Røde Mølle lukker<br />

og slukker med udgangen af 2011.<br />

Onsdag den 10. november var husets<br />

bestyrelse, Kenneth Kiel, Mogens<br />

Kyed og undertegnede, inviteret til<br />

møde med Greve Christian og dennes<br />

bogholder. De meddelte, at kontrakten<br />

med Hvidkilde udløber med udgangen<br />

af 2011.<br />

Det betyder, at alle reservationer for<br />

2012 og efterfølgende år indtil 2016<br />

må annulleres.<br />

En beslutning vi ikke var glade for,<br />

men som var nødvendig alene på<br />

grund af økonomien.<br />

Manglende indtjening som følge af<br />

vigende interesse for <strong>IPA</strong> husene generelt<br />

og stigende udgifter til varme, el,<br />

vand, vedligeholdelse og 20 års slid på<br />

inventar med udsigt til en snarlig udskiftning,<br />

førte til beslutningen.<br />

Greve Christian lagde ikke skjul på,<br />

at han også er ked af, at samarbejdet<br />

med <strong>IPA</strong> ophører. Han gav udtryk for,<br />

at han helst havde set os fortsætte. Vi<br />

havde været nemme lejere, som selv<br />

kunne finde ud af at holde huset i en<br />

god stand, så det så pænt ud, når han<br />

kørte forbi. Og han havde været glad<br />

for at huset blev brugt.<br />

Christian har endnu ikke nogen<br />

plan for husets fremtid. Han overvejer<br />

flere muligheder, bl.a. at indrette det<br />

til ungdomsboliger eller kontorlokaler.<br />

Vi når at få 21 år som brugere af<br />

Røde Mølle. Det har været en fanta-<br />

stisk tid, og vi har haft mange gode oplevelser<br />

i huset sammen med <strong>IPA</strong> medlemmer<br />

fra mange forskellige lande. Vi<br />

har haft mellem 3400 og 5200 overnatninger<br />

om året. <strong>IPA</strong> medlemmer<br />

fra 35 nationer heriblandt Australien,<br />

Sydafrika, Israel, USA, Canada, Island,<br />

Rusland og alle europæiske lande har<br />

haft glæde af Røde Mølle.<br />

Vicepolitiinspektør Ole Larsen, som<br />

desværre døde kun to måneder efter,<br />

at han som 63 årig var gået på pension,<br />

skylder vi en stor tak for sin utrættelige<br />

indsats i forbindelse med etableringen<br />

af Røde Mølle som <strong>IPA</strong> hus. Han<br />

formåede at få en stor gruppe kolleger<br />

til ulønnet at yde en kæmpeindsats, da<br />

huset skulle renoveres og ombygges<br />

fra restaurant til vandrerhjem for <strong>IPA</strong><br />

medlemmer. Han fik 10 år som utrættelig<br />

formand for Røde Mølle og lagde<br />

et niveau på vedligeholdelse og indretning,<br />

som gjorde Røde Mølle til noget<br />

helt særligt sammenlignet med andre<br />

<strong>IPA</strong> huse i Europa.<br />

Ole Larsen fik efter sin død fortjent<br />

<strong>IPA</strong>’s æresnål for sin store indsats.<br />

I januar 2012 skal Røde Mølle tømmes<br />

for alle de effekter, som foreningen<br />

”Røde Mølle” har fået eller købt<br />

igennem alle årene. Til den tid bliver<br />

der igen brug for ulønnet arbejdskraft.<br />

Egon S. Andresen<br />

formand<br />

Generalforsamling i <strong>IPA</strong> Arresøhus<br />

Mandag den 17. januar 2011 kl.<br />

1700 i <strong>IPA</strong>-Arresøhus, Arresødalsvej<br />

101, 3300 Frederiksværk<br />

Dagsorden ifølge vedtægterne.<br />

Forslag der ønskes behandlet på<br />

generalforsamlingen skal være bestyrelsen<br />

i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.<br />

Alle er velkomne til generalforsamlingen,<br />

men kun <strong>IPA</strong>-medlemmer<br />

i politikredsene: København, Københavns<br />

Vestegn, Nordsjælland og Køge/<br />

Roskilde fra Midt og Vestsjælland kan<br />

stemme.<br />

Fuldmagt: Et medlem kan kun medbringe<br />

èt stk., højst 2 uger gammel,<br />

dateret fuldmagt på et navngivent<br />

medlem.<br />

Ønsker du at deltage i den efterfølgende<br />

spisning skal tilmelding ske<br />

til bbs002@politi.dk eller på tlf. 7258<br />

8447.<br />

Bent Sørensen, bestyrelsesformand.<br />

har behov for flere nye voks-<br />

<strong>IPA</strong> ne turledere ved afviklingen<br />

af de årlige ungdomsture. Turene i<br />

2011 er som sidste år:<br />

• Tur til <strong>IPA</strong> Center Esbjerg 26/6-<br />

2/7 2011 for de 9-13 årige<br />

• Sejltur rundt i det sydfynske<br />

øhav 17/7-23/7 2010 for de<br />

13-15 årige<br />

• Aktivitetstur i Tjekkiet 26/6-<br />

2/7 2011 for de 15-18 årige<br />

Fra turledernes side forventer <strong>IPA</strong><br />

almindelig god ansvarlighed, sund fornuft,<br />

almindelig organisationstalent,<br />

lyst til at være sammen med de unge,<br />

og gode samarbejdsevner i relation til<br />

de andre turledere.<br />

<strong>IPA</strong> forsøger at sammensætte holdene<br />

således, at der altid er rutinerede<br />

kræfter med på turene, så din erfaring<br />

på området behøver ikke at være i top<br />

– bare din motivation er det.<br />

Oplevelser med de unge<br />

Jobbet som turleder er ganske ulønnet,<br />

idet turen og oplevelserne med<br />

de unge, de andre turledere samt rejseselskaber<br />

mv. beriger og giver inspiration<br />

i den travle hverdag.<br />

Som turleder betaler du naturligvis<br />

ikke for turen. Du har fortrinsret til i<br />

rimeligt omfang og mod betaling at<br />

lade egne børn, der opfylder betingelserne,<br />

deltage på den tur, hvor du er<br />

leder.<br />

Kontak<br />

Er du interesseret i at være turleder<br />

i 2011, så send ansøgning til Søren<br />

Dam Mortensen KTC-Syd via e-mail<br />

youth.travel@ipa-dk.dk snarest. Du er<br />

også velkommen til at ringe på 2010<br />

8927 for nærmere oplysninger. Inden<br />

udgangen af januar bliver det afgjort,<br />

hvem som skal med på turene som leder,<br />

og alle får svar.<br />

<strong>IPA</strong>-nyt • nr. 04/2010<br />

Generalforsamlinger<br />

Generalforsamling i<br />

Generalforsamling i<br />

<strong>IPA</strong> København<br />

<strong>IPA</strong> Kreds 11, København<br />

Lokalforeningen <strong>IPA</strong> København af<br />

holder generalforsamling torsdag den<br />

27. januar 2011 kl. 1500 i kantinen på<br />

Station Amager.<br />

Dagsorden ifølge vedtægterne.<br />

NB. Kun medlemmer af <strong>IPA</strong> Lokalforening<br />

København (bl.a. tidl. <strong>IPA</strong><br />

København, <strong>IPA</strong> Frederiksberg og <strong>IPA</strong><br />

Tårnby) kan deltage.<br />

Ønsker du at deltage i den efterfølgende<br />

spisning skal tilmelding ske til<br />

cbh@politi.dk eller på tlf. 4068 4748.<br />

Bent B. Sørensen, formand.<br />

Generalforsamling i<br />

<strong>IPA</strong> Lyngby-Gentofte<br />

Lokalforeningen <strong>IPA</strong> Lyngby-Gentofte<br />

afholder generalforsamling mandag<br />

den 17. januar 2011 kl. 1700 på politistation<br />

Syd, Ørnegårdsvej 16-18, 2820<br />

Gentofte.<br />

Dagsorden ifølge vedtægterne.<br />

Forslag der ønskes behandlet på<br />

generalforsamlingen skal fremsendes<br />

senest 8 dage før.<br />

Spisning efter generalforsamlingen.<br />

Tilmelding til Kim Frøkjær via mail:<br />

KFR008@politi.dk eller lyngby@ipa-dk.<br />

dk - senest den 5. januar 2011<br />

HJØRNE<br />

KROEN<br />

Storegade 47<br />

6440 Augustenborg<br />

Tlf. 7447 1713<br />

<strong>IPA</strong>-nyt • nr. 04/2010<br />

<strong>IPA</strong> Kreds 11 afholder generalforsamling<br />

torsdag den 27. januar 2011 kl.<br />

1700 i kantinen på Station Amager.<br />

Dagsorden ifølge vedtægterne.<br />

Ønsker du at deltage i den efterfølgende<br />

spisning skal tilmelding ske til<br />

cbh@politi.dk eller på tlf. 4068 4748.<br />

Bent B. Sørensen, formand.<br />

Generalforsamling i<br />

<strong>IPA</strong>-Klub Frederiksberg<br />

<strong>IPA</strong>-Klub Frederiksberg afholder ordinær<br />

generalforsamling fredag den 21.<br />

januar 2011 kl. 1700 i <strong>IPA</strong>-lokalet, Howitzvej<br />

28, Frederiksberg.<br />

Dagsorden ifølge vedtægterne.<br />

Forslag, der ønskes behandlet på<br />

generalforsamlingen, skal være bestyrelsen<br />

i hænde senest fredag den<br />

7. januar 2011. Et medlem kan kun<br />

medbringe 1 fuldmagt, der skal være<br />

dateret og ikke over 14 dage gammel.<br />

Fuldmagten skal indeholde navnet på<br />

den, der stemmer og underskrift fra<br />

den, der giver fuldmagten.<br />

Efter generalforsamlingen vil der<br />

være spisning, hvorfor det er nødvendigt<br />

med tilmelding til Henning<br />

Jansson på tlf. 3646 1543 eller på<br />

hjansson@pc.dk - Pris pr. person er<br />

kr. 50,-<br />

Tilmelding senest fredag den 7. januar<br />

2011.<br />

Finn Jensen, formand.<br />

AC Bilsyn Frederikshavn ApS<br />

AC Bilsyn Frederikshavn ApS v/ Allan Spring og Claus Jacobsen · Tlf. 98 42 92 92 · www.acbilsyn.dk<br />

Vi syner alle køretøjer op til 3500 kg.<br />

Vi udfører tempo 100 godkendelser<br />

på påhængskøretøjer.<br />

Vi udleverer tyske miljømærker.<br />

Generalforsamling i<br />

<strong>IPA</strong> Kreds 9, Nordsjælland<br />

13<br />

<strong>IPA</strong> Kreds 9, Nordsjælland afholder generalforsamling<br />

tirsdag den 8. februar<br />

2011 kl. 1700 i kantinen på Hillerød<br />

Politigård.<br />

Dagsorden ifølge vedtægterne.<br />

Forslag der ønskes behandlet på<br />

generalforsamlingen skal fremsendes<br />

senest 8 dage før.<br />

Spisning efter generalforsamlingen.<br />

Tilmelding til Erling Kjær via mail:<br />

EKJ003@politi.dk eller kreds9@ipa-dk.<br />

dk - senest den 1. februar 2011.<br />

Generalforsamling i<br />

<strong>IPA</strong> Helsingør<br />

<strong>IPA</strong> Helsingør afholder generalforsamling<br />

fredag den 28. januar 2011 kl.<br />

1700 på Helsingør Politigård.<br />

Dagsorden ifølge vedtægterne.<br />

Forslag der ønskes behandlet på<br />

generalforsamlingen skal fremsendes<br />

senest 8 dage før.<br />

Tilmelding til Finn Janniche via mail:<br />

FJA002@politi.dk eller helsingor@ipadk.dk<br />

- senest 25. januar 2010.<br />

CO2 neutralisering<br />

Klimapåvirkningen<br />

ved fremstillingen<br />

af denne tryksag er<br />

neutraliseret ved at<br />

støtte klimaprojekter i<br />

udviklingslandene, der<br />

resulterer i en tilsvarende<br />

CO2-reduktion.


14<br />

Dobbelt jubilæum i grænselandet<br />

Af Erik Bryld, <strong>IPA</strong> i København<br />

Foto: Anne-Lise Bryld<br />

<strong>IPA</strong><br />

Flensborg blev stiftet i 1960,<br />

kun 10 år efter <strong>IPA</strong>s grundlæggelse<br />

i England, og den er således<br />

blandt de ældste tyske lokalforeninger.<br />

Omkring 1990 blev Erik Bille Kristoffersen<br />

valgt til formand for <strong>IPA</strong> Åbenrå/<br />

Padborg. Han tog initiativ til forskellige<br />

<strong>IPA</strong>-arrangementer, og da det danske politi<br />

i grænseområdet havde et tæt samarbejde<br />

med politiet i Flensborg, blev<br />

<strong>IPA</strong> kollegaer herfra også inviteret med.<br />

Blandt disse var Peter Hansen, den daværende<br />

formand for <strong>IPA</strong> Flensborg. Disse<br />

to ildsjæle fik den ide, at samarbejdet<br />

på tværs af grænsen i <strong>IPA</strong> regi skulle udbygges<br />

og måske også på en eller anden<br />

måde formaliseres. Men specielt fra<br />

dansk side var der en del modstand, især<br />

blandt de ældre <strong>IPA</strong>-medlemmer, som<br />

endnu ikke havde fået 2. verdenskrig på<br />

tilstrækkelig afstand.<br />

De to initiativtagere fortsatte dog deres<br />

bestræbelser, og her var det en stor<br />

fordel, at Peter Hansen forstod og talte<br />

dansk. Efter adskillige møder, blev der i<br />

1999 lavet en smuk lakforseglet samarbejdsaftale,<br />

som blev underskrevet den<br />

15. september 2000 i Flensborg ved en<br />

stor højtidelighed.<br />

I 2009 besluttede formanden for <strong>IPA</strong><br />

Flensborg, Hartmut Kleist og formand for<br />

<strong>IPA</strong> Haderslev, Eivin Christensen at disse<br />

henholdsvis 50-års og 10-års jubilæer<br />

skulle fejres på behørig vis.<br />

Festlighederne startede torsdag den 9.<br />

september 2010 kl. 1800 med en rundvisning<br />

på Flensburger Brauerei, grundlagt<br />

i 1888, og her bliver øllet stadig<br />

tappet på ½ liters flasker med porcelæns<br />

patentpropper. Når efterspørgslen er<br />

størst, produceres 1 million flasker om<br />

dagen. Efter rundvisningen blev vi samlet<br />

i bryggeriets repræsentationslokale, hvor<br />

der var smagsprøver af de forskellige øl<br />

sorter og mulighed for at smage et dejligt<br />

pølsebord. Snart gik snakken livligt<br />

på dansk og tysk, og nogle af os måtte<br />

genopfriske vores tyske sprogkundskaber.<br />

Fredag den 10. september mødtes<br />

deltagerne i Neuer Marked på Flensborgs<br />

gågade Her blev vi delt i en dansk og<br />

en tysk gruppe med hver sin rundviser,<br />

som fortalte Flensborgs historie lige fra<br />

grundlæggelsen i 1100 tallet. Byen fik tildelt<br />

købstadsrettigheder i 1284, og med<br />

havnens ideelle beliggenhed i bunden<br />

af fjorden, blev Flensborg en stor handelsby.<br />

Arkitekturen af handelshusenes<br />

smukke facader i gågaden bærer præg<br />

af dels den danske og dels fra 1864 den<br />

prøjsiske periode.<br />

På turen var også indlagt et besøg i<br />

Johannsens rom destilleri, et af de sidste<br />

som er tilbage efter danske tiden, hvor<br />

Flensborg drev en meget indbringende<br />

handel med varer til den danske koloni<br />

i Ghana. Herfra blev der bragt slaver til<br />

Dansk Vestindien og rørsukker tilbage til<br />

Flensborg, som så blev destilleret til rom.<br />

Næste programpunkt var Flensborg<br />

Rådhus. Den tidligere chef for Flensborg<br />

politi, borgmester Jochen Barcmann gav<br />

en orientering om byens politiske situation,<br />

hvor det dansksindede parti SSV er<br />

den næststørste politiske gruppe i byrådet.<br />

Aftenen sluttede med en buffet på<br />

et gammelt sejlskib i Flensborg Havn.<br />

Som led i det grænseoverskridende<br />

samarbejde, blev vi om lørdagen kørt<br />

i bus fra Flensborg og via Kruså ad den<br />

smukke fjordvej til Dybbøl Mølle Skansemuseum.<br />

Her fik vi genopfrisket grænselandets<br />

historie med krigen i 1864, som<br />

danskerne tabte og derved mistede Slesvig<br />

og hertugdømmerne.<br />

Festaftenen var henlagt til den smukke<br />

”kongesal” i Flensborg Borgerforenings<br />

smukt restaurerede bygning, der har været<br />

de dansksindede Flensborg borgeres<br />

mødested siden stiftelsen den 12. maj<br />

1835, og hvor både Kong Frederik d. 7.<br />

og grevinde Danner har danset.<br />

Efter velkomstdrikken og de officielle<br />

lykønskningstaler fra både danske og tyske<br />

<strong>IPA</strong> lokalforeninger kom vel nok aftenens<br />

mest bevægede øjeblik, da Eivin<br />

Christensen bad de to initiativtagere Erik<br />

Bille Kristoffersen og Peter Hansen træde<br />

frem for at modtage <strong>IPA</strong> <strong>Danmark</strong>s Æres<br />

Nål. Forsamlingen rejste sig og applauderede<br />

æresbevisningen. Efter en storslået<br />

buffet var der underholdning, og så blev<br />

der danset til langt ud på natten.<br />

Et særdeles vellykket <strong>IPA</strong> arrangement i<br />

pagt med mottoet ”Venskab over Grænser”<br />

og helt i tråd med tankerne bag <strong>IPA</strong>,<br />

”Servo per Amiceko”.<br />

At rejse er at leve, skrev H.C. Andersen for<br />

mange år siden. Disse ord gælder stadig.<br />

Det kan 36 <strong>IPA</strong>-medlemmer, ledsagere og mennesker<br />

med anden form for tæt tilknytning til<br />

<strong>IPA</strong> skrive under på efter en fantastisk rejse til<br />

det bedste af Peru og med en lille afstikker ind i<br />

Bolivia. Tre uger fra slutningen af august til henover<br />

midten af september, gjorde denne tur til<br />

noget helt særligt for deltagerne. En oplevelse,<br />

der mere blev en odyssé, end en almindelig turistrejse.<br />

En oplevelse, udbudt af <strong>IPA</strong> Århus og<br />

med rejseselskabet Jesper Hannibal & Co som<br />

teknisk arrangør, som samlede deltagere fra<br />

store dele af landet.<br />

Turen udgik fra Billund og fra Kastrup med<br />

samling i Amsterdam forud for den endelige<br />

færd over Atlanterhavet til Peru.<br />

Hovedstaden Lima<br />

Peru er et meget stort land i Sydamerika med<br />

op mod 30 millioner indbyggere. Og hovedstaden<br />

Lima er en meget stor by. Officielt er der<br />

8,2 millioner indbyggere i byen, men uofficielt<br />

<strong>IPA</strong>-nyt • nr. 04/2010 <strong>IPA</strong>-nyt • nr. 04/2010<br />

Det bedste af Peru<br />

bor der over 10 millioner mennesker i byen. I<br />

denne pulserende storby begyndte vores ophold<br />

i landet. Vi sluttede også opholdet i Peru<br />

med nogle dage i hovedstaden under meget<br />

luksuriøse indkvarteringsomstændigheder. I<br />

begge tilfælde i den dejlige bydel Miraflores.<br />

På vej væk fra Lima kørte vi mod syd langs<br />

med Stillehavet til de imponerende Ballestasøer.<br />

Man kan ikke gå i land på øerne, som er<br />

rige på forskellige havfugle, pingviner, søløver<br />

og delfiner. Vi sad i båden og så alle arterne<br />

så tæt på, at man næsten kunne klappe dem.<br />

Fuglelivet på øerne danner basis for indsamling<br />

af store mængder værdifuld gødning, den såkaldte<br />

guano, der sælges overalt og som naturligvis<br />

er en vigtig indtægtskilde.<br />

Vi besøgte de berømte Nazca-linjer, som<br />

stort set kun kan ses fra luften. Store og imponerende<br />

symboler om hvis betydning, der<br />

stadig både forskes og gisnes. Enkelte af rejsedeltagerne<br />

var da også så modige, at de tog<br />

på en flyvetur henover linjerne for at få det helt<br />

rigtige overblik.<br />

15<br />

Foto:<br />

Gruppen sammen med<br />

nogen af vagterne ved<br />

indgangen<br />

Teks af:<br />

Harald Kvist, <strong>IPA</strong> Århus


16<br />

Inca ved Colcakløften –<br />

bemærk den bulede kind<br />

Arequipa<br />

Storbyen Arequipa, eller ”den hvide by,” som<br />

den også kaldes, konkurrerer med Lima om at<br />

tilbyde det bedste byliv. Fra byen havde vi en<br />

imponerende udsigt til den næsten 6000 meter<br />

høje vulkan El Misti. Samtidig var det spændende<br />

ophold i byen begyndelsen på vores opstigning<br />

mod det peruvianske højland. Arequipa<br />

ligger cirka 2300 meter over havets overflade.<br />

På vej derfra nåede vi turens højdepunkt, da vi<br />

besøgte et pas i næsten 5000 meters højde. På<br />

det sted kunne rejseselskabet tie stille. Der var<br />

nok at gøre med at trække vejret.<br />

Vi gjorde holdt ved den fantastiske Colca<br />

Canyon. Verdens dybeste kløft. Et rent ud fabelagtigt<br />

syn og med et ubeskriveligt smukt<br />

dyre- og fugleliv. At se de store kondorer svæve<br />

henover kløften er en oplevelse for livet.<br />

Titicaca søen<br />

Verdens højest beliggende sejlbare sø er Titicaca,<br />

der er lidt større end Sjælland. Søens<br />

midte danner grænse mellem Peru og Bolivia.<br />

Her delte rejseselskabet sig i to. En del tog ud<br />

på øen Taquile i Titicaca søen for at overnatte,<br />

mens andre besøgte den bolivianske grænseby<br />

Copacabana, der trods navnefællesskabet byder<br />

på lidt andre værdier end den berømte brasilianske<br />

strandbred. En spændende by, hvor<br />

det straks kunne fornemmes, at vi var kommet<br />

til et nyt land med andre kulturer. De, der besøgte<br />

Copacabana overnattede bagefter i en<br />

katamaran på søen.<br />

Cusco<br />

Den tredje storby vi besøgte, var Cusco. Små<br />

300.000 indbyggere og omkring 3.500 politifolk.<br />

Også en spændende by, hvor der blev tid<br />

til at overnatte nogle gange. Nogle i rejseselskabet<br />

benyttede opholdet til at trekke på Inkastien,<br />

mens andre slappede af eller kastede sig over<br />

nogle af de mange andre tilbud, der stod i kø for<br />

at blive benyttet forud for næste store oplevelse.<br />

Machu Picchu<br />

Et ”must” for enhver peru-rejsende er besøget<br />

på Machu Picchu – Inkaernes glemte by. Med<br />

tog kørte vi fra Cusco mod det lille plateau på<br />

toppen af et bjerg med Urumbafloden smygende<br />

omkring sig.<br />

Ruinerne blev genopdaget i 1911 efter at<br />

de i mange år havde været begravet i junglen.<br />

Terrasser, trapper, paladset, templer og tårne<br />

ligger smukt og betagende henover området,<br />

der ligefrem kalder på grundige spadsereture<br />

og egne undersøgelser.<br />

<strong>IPA</strong>-nyt • nr. 04/2010<br />

Amazonas regnskov<br />

Et indenrigsfly førte selskabet fra Cusco og til<br />

Amazonas jungle. Her ventede en båd på at<br />

sejle os halvanden time ned ad floden Madre<br />

de Dios, hvor opholdsstedet EcoAmazonia Lodge<br />

ligger smukt, midt i det uvejsomme terræn.<br />

Et primitivt liv i egne hytter ventede rejsedeltagerne<br />

over de næste dage. Alt uden betydning,<br />

når man sammenholder med den nydelse<br />

opholdet også bragte. At vågne hver morgen<br />

til naturens eget vækkeur. Abernes, papegøjernes<br />

og de andre fugles mange forskellige lyde<br />

i et og samme smukke kor henover de tidlige<br />

morgentimer. Igen en af turens helt store oplevelser,<br />

hvor ord er for fattige. Ekspeditioner og<br />

gåture sammen med kyndige fortællere ind i<br />

de tætte krat hørte til dagenes orden og bragte<br />

alle deltagerne store glæder samt en del myggestik.<br />

”Stands ikke – Ordre til at skyde”<br />

Rundrejsen indeholdt to arrangementer af høj<br />

politifaglig relevans. Det første fandt sted i<br />

Cusco, hvor vi besøgte Prison Central Qencoro<br />

fængslet.<br />

Alle danskere kender sikkert ordene fra<br />

barndommens leg: -Stands, eller jeg skyder!<br />

Men ved vejen udenfor fængselsmuren var<br />

dette budskab ændret radikalt: Stands ikke –<br />

Ordre til at skyde, stod der på spansk med store<br />

bogstaver langs muren. Otte skarpt bevæbnede<br />

tårnvagter rundt om fængslet holdt øje<br />

med, at påbuddet blev efterlevet. Vi var dog<br />

inviterede gæster, så det gik an, at vore busser<br />

holdt udenfor muren.<br />

Fængslet er kun for mandlige indsatte, og da<br />

vi ankom, var der besøgsdag for de pårørende.<br />

En flere hundrede meter lang kø af kvinder og<br />

børn ventede udenfor fængslet på at komme<br />

ind til deres pårørende. Højlydte klageråb fra<br />

køen lød, da vi kom ind i fængslet udenom de<br />

ventende.<br />

Udenfor havde der været opstillet en slags<br />

æresgarde af politifolk for at byde os velkomne.<br />

Men umiddelbart indenfor murene fik piben<br />

en anden lyd. Der var nærmest tale om<br />

kropsvisitering af hver enkelt. Man stillede op i<br />

rækkefølge og blev godkendt. Fik sit nummer<br />

og fængslets stempel på håndleddet. Så var vi<br />

klar til en tur indenfor murene. For ledsagerne<br />

var det med stor sandsynlighed første gang i<br />

et fængsel.<br />

I Peru har man ikke en traditionel kriminalforsorg<br />

i dansk forstand. Fængselspersonalet<br />

er politifolk men med bistand af læger, psykologer<br />

og socialarbejdere.<br />

med Coca-blade Betjentene køber selv uniform<br />

<strong>IPA</strong>-nyt • nr. 04/2010<br />

17


18<br />

Fotos til venstre:<br />

Morgenstemning i oasen<br />

”Huacachina” ved Ica<br />

Fotos til højre:<br />

Selv halvstore børn blev<br />

båret på ryggen<br />

Stedets politichef, Alejandro Castillo, bød<br />

velkommen, såvel til landet Peru som til byen<br />

Cusco. Han var glad for at møde danske politifolk<br />

og nævnte, at vi sikkert kunne lære meget<br />

af hinanden. Indtil for kort tid siden var der<br />

udelukkende politifolk ansat i de peruvianske<br />

fængsler. Men de nye personalegrupper er blevet<br />

vel modtagne. Rejseselskabet fik i øvrigt et<br />

bevis på effektiviteten. Da en fra selskabet fik<br />

et lille ildebefindende blev fængselslægen tilkaldt<br />

og ydede glimrende behandling.<br />

Man betaler selv<br />

Fængslet er normeret til 650 indsatte, men på<br />

tidspunktet for vores besøg var der i alt 1343<br />

indsatte. Til at klare den opgave er der i alt 150<br />

ansatte. De fleste er politifolk, men altså også<br />

advokater, læger, sundhedspersonale og socialarbejdere.<br />

De indsatte skal selv betale for mad<br />

og øvrige velbefindende. Derfor så vi den lange<br />

kø af kvinder og børn, der kom med hjælp og<br />

trøst til deres slægtninge. Der er besøgsdage to<br />

gange hver uge fra kl. 9 til kl. 16.<br />

Den ydre sikkerhed består som anført af otte<br />

skarpt bevæbnede tårnvagter. Indenfor murene<br />

er alle personalegrupper ubevæbnede.<br />

Fængslet huser alle typer indsatte, lige fra<br />

folk, der er dømt for mindre knivoverfald til terrordømte<br />

og deriblandt også drabsmænd. Mellem<br />

60 og 70 procent af de indsatte er voldtægtsforbrydere.<br />

Det er et stort problem, især ude i landdistrikterne,<br />

forklarede Alejandro Castillo. Syv<br />

procent af de indsatte er dømt for terrorvirksomhed<br />

og en anden stor gruppe er dømt for<br />

narkotikakriminalitet.<br />

Resocialisering<br />

Den kriminelle lavalder i Peru er 18 år. Kriminelle<br />

under den alder kan sanktioneres med<br />

ophold i særlige ungdomscentre. Strafferammerne<br />

er forholdsvis høje. For eksempel medfører<br />

voldtægt overfor børn under 14 år altid<br />

en livstidsdom. Ellers er voldtægtsdomme fra<br />

30 års fængsel og indtil livstid.<br />

En egentlig målrettet resocialisering finder<br />

ikke sted. Det er op til de indsatte selv, forklarede<br />

Alejandro Castillo. Straffen kan dog nedsættes<br />

ved god opførsel eller hvis der ikke er<br />

forekommet direkte vold i forbindelse med den<br />

begåede forbrydelse. Det er alt sammen noget,<br />

der vurderes individuelt efter de indsattes adfærd.<br />

Indsatte har mulighed for at studere ved<br />

universiteterne via fængslets computere. De<br />

indsatte, der har fortjent det, kan mod slutningen<br />

af afsoningen få fri til at komme ud og<br />

søge arbejde, ligesom der som regel bevilges<br />

frihed ved dødsfald i den nærmeste familie.<br />

Vi talte med en sydafrikansk indsat, som<br />

forklarede, at han var idømt en straf på otte<br />

års fængsel i en sag om kokain. Denne straf<br />

var senere sat ned til fire år på grund af den<br />

indsattes samarbejdsvilje. På besøgstidspunktet<br />

havde han afsonet de to år, så nu begyndte<br />

han så småt at glæde sig til at gense Sydafrika.<br />

Rundvisning<br />

Rejseselskabet blev kun vist rundt blandt den<br />

velfungerende del af de indsatte. Det vil altså<br />

sige i de arbejdende værksteder. Vi så ikke<br />

de indsattes celler eller sovesale. Men overalt,<br />

hvor vi kom frem, var der stor venlighed, smil<br />

og salg af de varer, der blev produceret. Dog<br />

<strong>IPA</strong>-nyt • nr. 04/2010<br />

var vi hele tiden diskret fulgt af et antal politifolk<br />

som var klar til at gribe ind, når der skulle<br />

handles eller der opstod misforståelser mellem<br />

de indsatte og os besøgende.<br />

Vi så læderarbejde, strikkestuer og vævesale.<br />

Overalt blev der produceret varer, som for<br />

os at se var af pæn kvalitet. Mange af de fremstillede<br />

ting var forudbestemt til firmaer rundt<br />

omkring i landet eller var beregnet til salg på<br />

de lokale markedspladser.<br />

Besøget var slut og Alejandro Castillo takkede<br />

for at vi havde vist interesse for fængslet.<br />

Svend Sandberg gav på rejseselskabets og<br />

<strong>IPA</strong>’s vegne udtryk for glæde over, at selskabet<br />

nu havde fået kendskab til livet i et peruviansk<br />

fængsel.<br />

Besøg hos <strong>IPA</strong> i Lima<br />

Det sidste politifaglige indslag i turen var et besøg<br />

hos <strong>IPA</strong> i Lima. I et klubhus med restaurant<br />

og tjenerstab blev vi modtaget af en delegation<br />

af topledere fra <strong>IPA</strong> Peru med præsidenten, César<br />

Salgado Méndez, vicepræsidenten, César<br />

Vasquez Valderama og den lokale præsident<br />

for <strong>IPA</strong> Lima, Jose Vilches i spidsen.<br />

Præsidenten oplyste i sin velkomsttale, at <strong>IPA</strong><br />

Peru har 8-10 procent af den samlede politistyrke<br />

som medlemmer. <strong>IPA</strong> er først nu ved at<br />

blive kendt i landet og man har planer om at<br />

udbygge kendskabet til <strong>IPA</strong>, så flere kan komme<br />

med.<br />

Alle, som har en politifaglig funktion, kan<br />

blive medlemmer af <strong>IPA</strong>. Det gjaldt for eksempel<br />

også Zoila Schmidt Sebastuemi, som præsidenten<br />

præsenterede under mødet og som ar-<br />

<strong>IPA</strong>-nyt • nr. 04/2010<br />

bejder som psykolog i politiet. Hendes opgave<br />

er blandt andet at vurdere sandhedsværdien af<br />

de udsagn, der kommer frem under afhøringer.<br />

Præsident Méndez forklarede, at der er tre<br />

politigrupper i Peru. Det er henholdsvis statspolitiet,<br />

borgerpolitiet og det private politi,<br />

som private mennesker og firmaer har lov at<br />

ansætte.<br />

Den eneste politimyndighed som har lov til<br />

at drive efterforskning er statspolitiet, hvorfra<br />

alle de peruvianske politifolk, som var til stede<br />

under besøget, kom. Man har en gradinddeling<br />

med titler som i militæret og de her nævnte har<br />

alle grader som oberster.<br />

Det tager tre år at blive færdiguddannet som<br />

almindelig politiofficer, men vil man have med<br />

ledelsesarbejde at gøre skal man være under<br />

uddannelse i fem år.<br />

Der er omkring 250.000 politifolk i landet<br />

og cirka 50.000 af dem er kvinder. En udvikling,<br />

der er sket indenfor de seneste 20 år.<br />

Fornemt klubhus<br />

<strong>IPA</strong> klubhuset i Lima er et meget fornemt sted.<br />

Nærmest et lille palæ. Det drives i fællesskab af<br />

de tre <strong>IPA</strong>-klubber, der findes i Lima: <strong>IPA</strong> i byen,<br />

<strong>IPA</strong> på landet og <strong>IPA</strong> ved stranden. Der er også<br />

en præsident til at drive klubhuset. I huset kan<br />

alle <strong>IPA</strong>-folk fra hele verden komme og spise.<br />

Politifolk kan tage deres familier med. Der er<br />

en børneafdeling og der er alle typer af sportsanlæg<br />

i forbindelse med anlægget. Man kan<br />

gå i sauna eller tage en tur i swimmingpoolen.<br />

Der blev serveret en meget fornem frokost<br />

for os i restauranten. Præsident Méndez holdt<br />

en tale, hvor han takkede for det danske be-<br />

19<br />

Fotos til venstre::<br />

Charmetrold med<br />

nebengeschäft<br />

Fotos til højre:<br />

Fra v. <strong>IPA</strong>-formand Jose<br />

Vilches, guiden Simon og<br />

<strong>IPA</strong>s præsident i Peru, César<br />

Salgado Meéndez


20<br />

Foto:<br />

Politichef og fængsels-<br />

inspektør Alejandro Castillo<br />

søg. Han gav udtryk for, at politifolk fra alle<br />

egne af verden var som en stor familie, som<br />

havde de samme mål.<br />

-Vi vil gerne udbygge kontakten med jer for at<br />

vi kan lære af hinanden. Vi er særdeles glade for<br />

at møde kolleger fra alle egne og vil gerne deltage<br />

i konferencer om alle mulige politimæssige<br />

problemstillinger, sagde han. I slutningen af talen<br />

udtrykte han håb om, at vi alle kunne ses igen,<br />

måske til en konference og måske i <strong>Danmark</strong>.<br />

En af rejsedeltagerne, Gunnar Baadsgaard,<br />

havde taget danske politihuer med til uddeling<br />

blandt de peruvianske officerer. En handling, som<br />

udløste jubelscener, også hos deltagerne fra Peru.<br />

Svend Sandberg sagde i sin takketale til værterne,<br />

at den danske <strong>IPA</strong>-delegation havde været<br />

meget glade for at kunne besøge <strong>IPA</strong> i Lima og at<br />

grundtanken med alt <strong>IPA</strong>-arbejde endnu en gang<br />

havde vist sig at være rigtig. Han var glad for de<br />

bånd, der nu var knyttet og sluttede med at lede<br />

selskabet gennem et trefoldigt leve for <strong>IPA</strong> i Peru.<br />

Kultur med mere<br />

Gennem alle tre uger var turen spækket med kultur,<br />

god mad, arkitektur og andre former. Masser<br />

af mindesmærker, klostre, museer, ruiner, og<br />

fortællinger om det hele. Nogle fandt endda tid<br />

til en aften i teateret.<br />

Mad og drikke var i fokus. Rejsefællerne fik<br />

blandt andet tilbud om at prøve at spise marsvin.<br />

En yndet peruviansk ret. Men fraværet af dette<br />

dyr på middagsbordet glædede alligevel de fleste.<br />

Et dyr til spisebrug nød vi dog til fulde. Alpakakød<br />

viste sig at være meget delikat. Kendskab<br />

til en ny drink fik vi også. Pisco Sour, som er en<br />

peruviansk alkohol blendet med is, æggehvide<br />

og angostura, var stort set indledningen til alle<br />

måltider.<br />

Lamaarten alpaka er på flere måder et nyttigt<br />

dyr. Talrige salgsboder overalt hvor rejseselskabet<br />

kom frem, tilbød strik og andre turistvarer. Priserne<br />

var til forhandling.<br />

Rejselederen<br />

Det er kendt for enhver, at når en flok føres af<br />

en leder, som har opnået folkets gunst,<br />

så er der stor velvilje og opbakning.<br />

Alligevel fortjener turens professionelle<br />

rejseleder, Simon<br />

Brammer Hansen et par<br />

særlige kommentarer.<br />

Han har boet i Peru i 10<br />

år og er peruviansk gift.<br />

Rejselederen var et<br />

sandt multitalent med<br />

dyb indsigt i de frem-<br />

mede forhold og med komplette sprogkundskaber.<br />

Suverænt dygtig i alle situationer. Han er<br />

dansk uddannet naturvejleder. Deraf rejseselskabets<br />

opdaterede kendskab til alle dyr, fugle og<br />

fisk. Deltagerne kender såvel vingefanget som<br />

brystfjerenes farve og parringsritualerne på alle<br />

væsener, vi mødte undervejs. Dertil kommer Simon<br />

Brammers evne som akut agerende medicinmand.<br />

På så lang en tur i de store højder og<br />

med fremmed mad og drikke, er det naturligvis<br />

uundgåeligt, at der opstår sygdomstilfælde. I alle<br />

tilfælde var Simon Brammer øjeblikkeligt på pletten<br />

med førstehjælp og efterfølgende lægebesøg,<br />

hvor det var nødvendigt.<br />

Med til billedet af denne kompetente rejseleder<br />

hører, at han i sin slægt rummer mange<br />

tidligere danske politifolk. Et faktum som gjorde<br />

hans glæde ved, for første gang at håndtere et<br />

selskab af danske politifolk ganske åbenlys.<br />

At rejse er at finde<br />

Sådan nåede vi til vejs ende på denne store og<br />

vellykkede tur. Det er ikke for meget at citere<br />

H.C. Andersen i indledningen. Jeg tillader mig<br />

oven i købet at brede ordene lidt ud. At rejse er<br />

også at finde. At bevæge sig fra en tilstand til en<br />

anden. Det skete, efter<br />

min opfattelse,<br />

for <strong>IPA</strong>-holdet i<br />

Peru.<br />

<strong>IPA</strong>-nyt • nr. 04/2010<br />

FAKTA<br />

Peru lige nu<br />

Den tidligere terrororganisation Den Lysende<br />

Sti er stadig til stede i landet. Nu mere<br />

som et politisk parti, som arbejder sammen med<br />

FARC, til dels om narko. Alan Garcia, en "slags<br />

socialdemokrat", sidder for tiden på præsidentposten.<br />

Han kan, ifølge forfatningen, ikke genvælges.<br />

Der skal være valg næste år. Kort efter<br />

vores besøg i landet er der gennemført lokalvalg,<br />

hvor mange kandidater på tværs af partierne siger,<br />

at det skal være slut med vennetjenester og<br />

korruption som virkemidler i det politiske liv.<br />

Skolesystemet blev grundlagt i 1500-tallet af<br />

franciscanermunkene. I dag er det et lovkrav, at<br />

alle børn skal i skole fra 6 års alderen til de er<br />

16-17 år. Det er gratis at gå i statsskole mens<br />

privatskole koster op til 2.000 soles.<br />

Alle har ret til at komme på sygehus og blive<br />

behandlet. Der betales 2 soles for behandlingen<br />

og startmedicin. Efterfølgende betaler man selv.<br />

Løn: Offentligt ansatte modtager omkring<br />

750 soles (cirka 1.500 danske kroner) i løn om<br />

måneden. Akademisk uddannede mennesker får<br />

cirka det dobbelte.<br />

Statsansatte arbejder til de er 60 år. Så får de<br />

pension, cirka 200 soles om måneden. Derfor er<br />

de nødt til at finde på noget at lave som gamle.<br />

Også som aktiv kan man forbedre sin indtægt.<br />

Praktiserende politifolk kan for eksempel ved si-<br />

<strong>IPA</strong>-nyt • nr. 04/2010<br />

den af arbejde som sikkerhedschefer for en del<br />

af deres by og så beskæftige ufaglærte under<br />

sig. Politifolk må i den situation både bære uniform<br />

og våben.<br />

45 procent af befolkningen er statsansatte.<br />

De betaler 12 procent af indtægten i skat. Dog<br />

kan man, hvis man er hårdt spændt for, søge om<br />

at blive fri for skatten.<br />

Resten af befolkningen er enten selvstændige<br />

eller tager del i en form for makro-økonomi,<br />

hvor de arbejder for andre. En almindelig<br />

arbejderfamilie har brug for mellem 1500<br />

og 2000 soles pr. måned. Så begge skal arbejde,<br />

Tidlige havde familerne i gennemsnit 6 børn.<br />

Nu kun to pr. familie.<br />

Boligforhold: Man køber og afdrager sin bolig.<br />

Bankerne låner op til 33.000 dollars ud over<br />

30 år og det vel at mærke uden renter. Vores<br />

rejseleder, Simon Brammer Hansen, har et smukt<br />

rækkehus som han har købt for 100.000 danske<br />

kroner.<br />

Religion: Katolsk - men dog ikke så meget, at<br />

det gør noget. Man tror lige så meget på den<br />

gamle Andes-religion. Giver til jorden. Hælder<br />

gerne den første slat øl ud på jorden som gave,<br />

og drikker så efterfølgende selv.<br />

21<br />

Foto:<br />

Den flotte Kondor med<br />

et vingefang på 3,2 meter


22<br />

Kursustilbud på Gimborn 2011<br />

Få en unik oplevelse sammen med<br />

politikolleger fra hele verden.<br />

Hermed et lille udpluk - en appetitvækker<br />

- af kursus-seminar tilbud<br />

fra Gimborn – <strong>IPA</strong>s egen kursusejendom<br />

i det dejlige ”Bergishes Land”<br />

udenfor Køln i Tyskland.<br />

De følgende eksempler på kurserseminarer<br />

afvikles på hhv. tysk og engelsk.<br />

<strong>IPA</strong> 07 The Police Profession – concepts,<br />

training and further education<br />

– a survey (English), 14.-18. marts.<br />

<strong>IPA</strong> 12 Money and Crime – investigation<br />

and prosecution in liberal societies<br />

with open borders / Geld und<br />

Kriminalität – Ermittlungsarbeit und<br />

Strafverfolgung in liberalen Gesellschaften<br />

bei durchlässigen Grenzen<br />

(German/English), 2.-6. maj.<br />

<strong>IPA</strong> 18 Immigration and Crime –<br />

conditions and consequences of migration<br />

to Europe / (German/English)<br />

[target group: Young Police officers up<br />

to 35 years of age], 11.-15. juli.<br />

<strong>IPA</strong> 21 Women leadership - gender<br />

mainstreaming, quotas, formal and<br />

informal regulations – concepts, facts<br />

and experiences in police and public<br />

authorities of European (German/English),<br />

29. august til 2.september.<br />

<strong>IPA</strong> 23 Safety and securety in the<br />

„Event“-culture – Public Viewing,<br />

Love Parades, Flash-Mobs, Binge-drinking,<br />

12.-16. september.<br />

<strong>IPA</strong> 28 Domestic violence and Child<br />

protection – intervention and prosecution<br />

by police and public authorities<br />

– concepts and experiences (English),<br />

24.-28. oktober.<br />

Du kan selv klikke ind på www.ibzgimborn.de<br />

og se mere om betingelser<br />

og øvrige kurser på Gimborn i 2011.<br />

Det er samtlige tidligere deltageres<br />

efaring, at man efter et kursus på<br />

Gimborn har fået nye professionelle<br />

kompetencer og kontakter med hjem,<br />

som kan bruges i den daglige tjeneste<br />

efterfølgende.<br />

<strong>IPA</strong> Sektion <strong>Danmark</strong> yder et fast tilskud<br />

til kursusdeltagelse på Gimborn.<br />

Nærmere om tilskud fra sektionen ved<br />

henvendelse til din kredsformand eller<br />

til mig.<br />

Søg også tilskud til turen hos din<br />

egen lokalforening og- eller <strong>IPA</strong> kreds.<br />

Desuden er det ofte muligt at få bevilliget<br />

støtte m.h.t transport og evt.<br />

helt eller delvist tjenestefrihed i egen<br />

politikreds efter lokal forhandling med<br />

egen ledelse.<br />

Bjarne Davidsen<br />

2.vicepresident@ipa-dk.dk<br />

<strong>IPA</strong> søger ny<br />

materielforvalter<br />

Vores materielforvalter igennem rigtig<br />

mange år har valgt at stoppe, hvorfor<br />

der hermed opslås en ledig kommissionspost<br />

i 2. kommission.<br />

<strong>IPA</strong> <strong>Danmark</strong>s Materielforvalter:<br />

Posten indbærer primært ansvaret for:<br />

Indkøb og salg af <strong>IPA</strong> effekter, gaveartikler<br />

m.v. til alle <strong>IPA</strong> medlemmer i<br />

både ind- og udland<br />

Forsendelse og alt vedrørende betaling<br />

af varer<br />

Føre regnskab og status på varelager,<br />

herunder årsregnskab til hovedkassereren<br />

Være tilstede og synlig på visse af<br />

<strong>IPA</strong>s hovedaktiviteter - og derudover efter<br />

aftale<br />

Det forventes af kommissionsmedlemmet<br />

at pgl.:<br />

Brænder for at yde et stykke tillidsarbejde<br />

for <strong>IPA</strong> <strong>Danmark</strong><br />

Har flair for IT, herunder at sætte sig<br />

ind i det anvendte regnskabsprogram<br />

(nødvendig oplæring vil kunne tilbydes).<br />

Er villig til at opbygge et IT- onlinesalg<br />

system – uden onlinebetaling -<br />

via <strong>IPA</strong> <strong>Danmark</strong>s officielle hjemmeside.<br />

Grundlæggende platform for dette kan<br />

leveres. Du får: En stor berøringsflade<br />

med <strong>IPA</strong> medlemmer over hele landet<br />

Mulighed for at bruge dine kreative<br />

evner<br />

Nødvendigt IT-udstyr og software<br />

stillet til rådighed af <strong>IPA</strong><br />

Yderligere retningslinier for kommissionsmedlemmets<br />

funktion kan findes<br />

på www.ipa-dk.dk under 2. kommission,<br />

materielforvalter.<br />

Endelig beslutning og udvælgelse<br />

blandt ansøgere vil blive truffet ved<br />

næste mulige lejlighed af Hovedbestyrelsen,<br />

efter indstilling fra 2. vicepræsident.<br />

Ansøgninger og evt. spørgsmål fra<br />

interesserede medlemmer pr. E-mail til<br />

2.vecepresident@ipa-dk.dk.<br />

Frist: 1. Februar 2011.<br />

Bjarne Davidsen<br />

2. vicepræsident.<br />

<strong>IPA</strong>-nyt • nr. 04/2010<br />

Kajakpolo i lagunen<br />

Onsdag den 25 august 2010 inviterede <strong>IPA</strong>s lokalforening<br />

i København til kajakpolo i lagunen på Amager Strandpark.<br />

Det havde regnet hele formiddagen, men heldigvis klarede<br />

vejret nogenlunde op til om eftermiddagen.<br />

Tolv deltagere havde meldt sig til dysten, og dermed kunne<br />

der laves fire hold med tre personer på hvert hold.<br />

Der blev gået til makronerne<br />

Vi havde masser af tid til at boltre os i lagunen, idet vi havde<br />

kajakpolobanen til rådighed i to timer, så der var mulighed<br />

for nogle rigtige gode fighte. Reglerne er meget enkle, for<br />

det gælder om, at kaste bolden op i et mål, der hænger i<br />

to meters højde. Bolden må man ikke have i sin kajak i<br />

mere end højst 5 sekunder.<br />

Der blev rigtig gået til makronerne, og i vanlig stil når politifolk<br />

er samlet til leg, blev der brugt masser ureglementerede<br />

tricks på den fede måde. Alle fire hold mødte hinanden,<br />

og da regnskabet blev gjort op, viste det sig, at hold 1 suverænt<br />

vandt dysten med sejre i alle kampene.<br />

<strong>IPA</strong> havde lavet en aftale med et koncept, der hedder<br />

”Sommergrill” og chefkokken fra Sommergrill kom ned til<br />

os på Amager Strandpark med lækker grillmad. Selvom vejret<br />

klarede nogenlunde op, blæste det kraftigt, og det var en<br />

smule køligt, så da kampene var færdige, besluttede vi os til<br />

at køre til St. Amager og der starte grillen op i stedet for at<br />

grille på stranden. I grillpakken fra ”Sommergrill” var der marineret<br />

kylling, oksekød, svinekottelet, grillpølse og tigerrejer<br />

samt en god salat og en lille frugtdessert. Kødet skulle tilberedes<br />

på en engangsgrill, idet konceptet går ud på, at man selv<br />

griller maden, der i øvrigt var rigtig lækkert tilberedt.<br />

Alt i alt havde vi en rigtig god og sjov dag, idet kajakpolo<br />

er en utrolig sjov event, som kan spillles af alle. Jeg kan<br />

kun anbefale folk, der ikke har prøvet kajakpolo før, at prøve<br />

kræfter med denne sjove sportsgren.<br />

<strong>IPA</strong>-nyt • nr. 04/2010<br />

Forsikringer<br />

til politiansatte<br />

Du kan se forsikringer og præmieeksempler på<br />

www.popermo.dk<br />

POPERMO<br />

Popermo Forsikring g/s<br />

C.F. Tietgens Boulevard 38 • DK-5220 Odense SØ<br />

Telefon 66 12 94 48 • Telefax 66 17 75 98<br />

www.popermo.dk • popermo@popermo.dk<br />

23<br />

Af Jonas Muff,<br />

<strong>IPA</strong> København<br />

Stort foto:<br />

Roerne i vild dyst<br />

Lille foto:<br />

Vinderholdet: Christina<br />

Larsen, Jens Hørlyck og<br />

Thomas Jensen<br />

Popermo Forsikring g/s Popermo Forsikring g/s Popermo Forsikring g/s Popermo Forsikring g/s<br />

Popermo Forsikring g/s Popermo Forsikring g/s Popermo Forsikring g/s Popermo Forsikring g/s


24<br />

Hike på "Inca-stien" i Peru<br />

Turen var ekstrem anstrengende og<br />

”gik” langt ud over vores ”grænser”.<br />

Vi gentager bestemt ikke turen, siger Annelise<br />

og Jens.<br />

Normalt kan man danne sig et nogenlunde<br />

realistisk overblik ved at læse forskellig<br />

litteratur, og derfra danne sit eget<br />

billede af, om det er noget man kan klare.<br />

Vi gennemførte turen, men havde aldrig<br />

i livet forestillet os, at det var så ekstremt<br />

hårdt. Det kunne ikke læses i den tilgængelige<br />

litteratur. Vi havde fået det indtryk,<br />

at Inca-stien rimeligt jævnt gik op og ned,<br />

men der var nogle trapper som skulle overvindes<br />

på anden dagen.<br />

Som forventet steg stien jævnt den første<br />

dag. Ganske vist var der trapper her og<br />

der - men hvad så! Af og til havde vi behov<br />

for at hvile os og lige få vejret, men det gik<br />

helt fint. Efter 11 km.s vandring nåede vi<br />

den første lejr, Wayllabamba i 3.000 meters<br />

højde. Vi var da trætte, men ikke sådan<br />

total udmattede.<br />

”Bærerne” havde allerede rejst teltlejren<br />

til overnatning og modtog os med et<br />

glas læskende saftevand.<br />

Fra venstre: Mie Thyrring<br />

samt Annelise og Jens<br />

Faurholm<br />

Vi overnattede i små to og tre mands<br />

telte, havde en dejlig varm sovepose og et<br />

selvoppusteligt liggeunderlag. Vi sov rigtig<br />

behageligt. I lejren var også rejst både et<br />

køkken- og et spise telt. Gruppen bestod<br />

foruden os af to australske søstre i 30års<br />

alderen, seks bærere, en kok og vores<br />

guide, Rauel.<br />

Streng kontrol, men primitivt<br />

De peruvianske myndigheder holder<br />

streng kontrol med, hvor mange mennesker<br />

der får adgang til Inca-stien. Man<br />

får kun adgang i følge med en guide, og<br />

ved stiens begyndelse bliver alle registreret<br />

med pasnummer og igen checket ud ved<br />

afslutningen 42 km. senere. Kun 500 personer<br />

må opholde sig på stien pr. dag og<br />

det er incl. bærerne og guider.<br />

Vi havde personlige ”bærere” til at<br />

transportere den bagage som vi ikke selv<br />

magtede – sovepose, ekstra tøj, toiletgrej<br />

og andet. To personer kunne dele en ”bærer”,<br />

men hver af dem kunne højst transportere<br />

14 kg. af vores bagage, fordi han<br />

også skulle have en del af den fælles ud-<br />

rustning og således transportere op til 23<br />

kg. på ryggen. Vi fik enorm respekt for de<br />

”bærere” der betjener turisterne på Inca<br />

Stien. En strækning som vi bruger ti timer<br />

på at tilbagelægge, klarer de på tre timer<br />

med 23 kg. på ryggen!<br />

Toiletforholdene på lejerpladserne var<br />

utroligt uhumske. Nogle gange fik man ligefrem<br />

brækfornemmelser ved at gå derind.<br />

I eet tilfælde blev det os for meget.<br />

Resolut hentede jeg flere spande vand<br />

nede i en bæk og spulede hele ”lokumet”,<br />

så det blev bare nogenlunde rent.<br />

Desværre har peruanerne endnu ikke lært<br />

at affald ikke efterlades i naturen. Der<br />

fandtes overhovedet ingen affaldspande<br />

på Inca-stien.<br />

Næste dag blev vi vækket af hanegal og<br />

af høns, der blev voldtaget lige uden for<br />

teltet. Guiden serverede en varm kop Coca<br />

The på ”sengekanten” – dejligt. Udenfor<br />

teltet stod et lille rødt vaskefad med lunkent<br />

vand, det var til vores morgentoilette<br />

– en ”liverpooler” kunne det blive til.<br />

Efter morgenmaden–- majspandekager,<br />

begyndte vi opstigningen mod Warmiwanusca<br />

passet – ”Den Døde Kvindes Pas”<br />

i 4.215 meters højde. Efter sigende skulle<br />

anden dagen være den hårdeste dag – det<br />

kom til at holde stik! Vi skulle 1.200 meter<br />

op til passet og derefter 600 meter ned på<br />

den anden side til vores næste Camp.<br />

Lige fra første skridt gik det rimeligt<br />

stejlt opad, og det varede ikke længe inden<br />

vi ”hev” efter vejret og sveden ”haglede”<br />

ned ad ryggen. Mie og Annelise var<br />

i god form og havde tilsyneladende luft<br />

nok, så de lå i front.<br />

Det er værre for mig. Jeg fik ikke ilt nok<br />

og måtte holde mange pauser.<br />

Rauel – vores guide, var rigtig god til at<br />

holde øje med om nogen sakkede agter<br />

ud – mig. Tempoet blev langsommere og<br />

langsommere jo nærmere vi kom til toppen<br />

af passet. Der var kun 60 % ilt i luften.<br />

Man skulle tro at terrænstigningen var<br />

proportional med afstanden til toppen, for<br />

jo tættere man kom på toppen jo stejlere<br />

blev stien. Et kvalificeret skøn er at de sidste<br />

200 m. havde en stigning på omkring<br />

50-60%.<br />

Gå eller nærmere kravle 5 m. op ad<br />

trapper – pause, igen 5 m. op – pause.<br />

Det var tvingende nødvendigt. Jeg havde<br />

ingen luft og mit hjerte hamre helt vildt.<br />

Aldrig er mit blod blevet pumpet så hurtigt<br />

<strong>IPA</strong>-nyt • nr. 04/2010<br />

rundt i kroppen. Jeg skal lige love for at<br />

blodårerne bliver skyllet igennem. Og så –<br />

endelig belønningen – 4.215 højdemeter<br />

– toppen var nået.<br />

Efter at være kommet ned at sidde<br />

– af med rygsækken, drukket lidt vand og<br />

igen havde fået kroppen mættet med ilt,<br />

så kom reaktionen. Vi så ned gennem den<br />

dal, vi lige er kommet op gennem – et fantastisk<br />

skue - og blev dybt bevæget.<br />

Nu var det værste overstået – sandt<br />

nok, men vi erfarede at det er næsten lige<br />

så fysisk krævende, at gå ned ad trapper<br />

som at gå op ad. Trinnene er meget<br />

uensartet og varierer fra 30 til 80 cm. i<br />

højden. Nogle gange gik trapperne næsten<br />

lodret ned. Den største forskel på op<br />

og nedstigningen ved passet var, at ved<br />

nedstigningen havde man luft nok. Så vi<br />

overlevede også de 600 meters nedstigning<br />

til næste camp, Pacamayo der lå i<br />

3.600 meters højde.<br />

Den tredje dag – 11. september – da<br />

vi kom ud af teltet, fik Annelise et stort<br />

knus og et ”tillykke med fødselsdagen” af<br />

Mie. Jeg, og vist også Annelise, havde helt<br />

glemt fødselsdagen. Men der blev serveret<br />

varm kakao og sunget fødselsdagssang på<br />

dansk, engelsk og spansk. En rigtig god<br />

start på dagen!<br />

Lidt efter dagens start kunne vi se Runkuraqay<br />

ruinen oppe på bjergsiden. Ruinen<br />

havde i fordums tid, da bygningerne<br />

var intakte i 1500-1560 fungeret som opholdssted<br />

for Inca rejsende. Nu var den en<br />

markering af halvvejen til det næste pas<br />

i 3.998 meters højde. Passet havde ikke<br />

noget officielt navn men ligger mellem de<br />

to Inca ruiner Runkuraqay og Sayacmarca<br />

og derfor benævnes det som ”Runkuraqay<br />

Passet”. Vi kom over passet i god behold<br />

– ikke så udmattede og medtagne som<br />

den foregående dag. Desværre var dagen<br />

overskyet og diset, så vi gik glip af en –<br />

efter sigende – fantastisk udsigt til Vilcabamba<br />

bjergene.<br />

Så var der igen dømt nedstigning.<br />

Masser af trapper og næsten lodrette. Vi<br />

passerede gennem Tågeskov, med tæt<br />

vegetation og store mosbegroede træer<br />

og buske samt mange forskellige typer<br />

Orkideer. Kolibrierne lavede et sandt flyve<br />

show for os.<br />

De tusindvis af trapper var bl.a. ført ned<br />

gennem flere tunneler, udhugget i klippen.<br />

Nogle af trinnene var hugget ind i klippe-<br />

<strong>IPA</strong>-nyt • nr. 04/2010<br />

siden. Der er ingen tvivl om, at det var den<br />

originale Inca-sti vi nu befandt os på.<br />

Selv om det var hårdt, så nød vi den helt<br />

fantastiske udsigt og natur.<br />

Under nedstigningen havde Annelise<br />

og jeg fundet vores eget tempo, så da vi<br />

ankom til campen, Winay Wayna var de<br />

andre i gang med the og snacks. Den dag<br />

havde vi tilbagelagt en distance på omkring<br />

16 km.<br />

Teltene var ”rejst” på en terrasse og klar<br />

til natten. Vi havde kun en halv meter at<br />

færdes på mellem teltindgangen og en<br />

skrænt på tre meters dybde, så det krævede<br />

balancekunst at komme ud og ind af<br />

teltet.<br />

I anledning af Annelises fødselsdag var<br />

der overraskelser på middags menuen.<br />

Tre retter mad. Legeret grøntsagssuppe,<br />

der ikke smagte af noget – en risret, der<br />

var sammenkogt med eet eller andet ubestemmeligt<br />

og en omgang spagetti uden<br />

noget tilbehør. Det var nøjsomme folk, vi<br />

var iblandt. Dertil skulle vi have haft en<br />

flaske vin, men der opstod forvirring og<br />

diskussion mellem guiden og bærerne, da<br />

vi spurgte efter den. De forklarede, at kokken<br />

havde ”glemt” at lægge vinen i bagagen<br />

– men det troede vi nu ikke var hele<br />

sandheden.<br />

Meget tidligt op, den sidste dag på Inca<br />

Stien – kl. 04. – Lidt morgenmad og så af<br />

sted. Vi stillede os i kø ved det sidste kontrolsted<br />

seks km. før Machu Picchu. Det<br />

25<br />

var bælg ravende mørkt og efterhånden<br />

forsamledes ca. 500 mennesker, der kun<br />

ventede på at ”kontrolløren” skulle dukke<br />

op. Kontrolstedet skulle egentlig åbne kl.<br />

05, men kontrolløren kom først en halv<br />

time senere, så vi nåede ikke frem til ”Inti<br />

Punku” (Solens Port) før solen allerede var<br />

stået op over Machu Picchu.<br />

Sværhedsgraden af strækningen fra<br />

den sidste camp til ”Inti Punku” var det<br />

rene ”barnemad” i forhold til de tidligere<br />

dages strabadser. Pludselig var vi bare<br />

oppe – oppe på Inti Punku, hvor vi havde<br />

den smukkeste udsigt ned over Machu Picchu<br />

– storslået!<br />

Glade ønskede vi hinanden tillykke med<br />

en vel overstået bedrift på Inca-stien.<br />

Vi startede turen i 2.600 meters højde,<br />

gik over pas i 4.215 og 3.998 meters højde,<br />

samt overnattede i højderne 3.000,<br />

3.600 og 2.700 meter. Turen sluttede i<br />

Machu Picchu ruinerne, der ligger i 2.400<br />

meter over havet. I alt har vi vandret 42<br />

km. på Inca-stien!<br />

Turen var hård, men samtidig en utrolig<br />

oplevelse. Tænk at have gået i Incaernes<br />

fodspor, og på egen krop føle den ufattelige<br />

lidelse og det slid der nødvendigvis<br />

må være forbundet med at leve et liv på så<br />

isoleret et sted som Machu Pichu. Det var<br />

en oplevelse, der har gjort et uudsletteligt<br />

indtryk og noget man aldrig glemmer!!<br />

Tak til <strong>IPA</strong> fordi vi fik mulighed for den<br />

store oplevelse!


26<br />

Taquile – ”Øen der danses på”<br />

Under <strong>IPA</strong>-rejsen 2010 til Peru havde<br />

seks af deltagerne valgt at besøge<br />

øen Tequile i Titicacasøen sammen<br />

med turguiden Simon og en lokal<br />

guide.<br />

Hanne og Ole Bech fortæller om<br />

den store oplevelse det var at møde<br />

den lokale befolkning, der stadigvæk<br />

lever med deres hundrede årige traditioner.<br />

Vi blev afhentet foran hotellet i Puno<br />

af fire cykeltaxaer, som med livet<br />

som indsats kørte os til byens havn ved<br />

Titicaca-søen. Søen dækker et areal som<br />

Sjælland, ligger i 3.810 meters højde og<br />

er op til 275 meter dyb. Det er den højest<br />

beliggende farbare sø i verden, i hvert<br />

fald i den størrelse. Denne dag skal vi besøge<br />

øen Taquile og tilbringe natten på<br />

øen hos en lokal familie.<br />

Ved besøg på Taquile er det almindeligt,<br />

at medbringe gaver til værtsfamilien<br />

så som købmandsvarer og legetøj til børnene,<br />

så vi shoppede lystigt på havnen<br />

før afrejsen.<br />

Sejlturen til Taquile tog næsten tre timer<br />

med en lille turbåd – en rigtig flot tur<br />

i frisk vejr.<br />

Taquile, som direkte oversat betyder<br />

”Øen der danses på”, er et selvstændigt<br />

samfund med en form for selvstyre, dog<br />

underlagt Peru. Der bor ca. 3.500 mennesker<br />

på den 7 km lange og 2-3 km brede<br />

ø. Befolkningen lever hovedsageligt af<br />

landbrug og fiskeri, dog er turisme også<br />

ved at få en vis betydning.<br />

Som et af de eneste steder i Peru har<br />

befolkningen bevaret deres gamle inkakultur,<br />

Quechua, og det var tydeligt, at<br />

de værner meget om den. Ret specielt<br />

var det at se mændene gå og strikke, når<br />

de kom vandrende, ligesom kvinderne<br />

tilsvarende gik og spandt uldgarn med<br />

tenen snurrende lystigt ved siden.<br />

De er et stolt folk med stærke traditioner<br />

og familiebånd, men samtidig meget<br />

gæstfrie.<br />

Ved ankomst til øen blev vi modtaget<br />

af vores vært Calixto Huata, og han fulgte<br />

os tæt under hele opholdet og dagen<br />

efter tilbage til Puno.<br />

Fra anløbsbroen gik han forrest i adstadigt<br />

tempo til vores første stop, hvor<br />

vi spiste frokost. Øens højeste punkt er i<br />

4.050 meters højde, altså med godt 200<br />

meters stigning, så vi blev hurtigt forpustede<br />

i den tynde luft. Da vi blev overhalet<br />

af en lokal, som bar to store gasflasker<br />

på ryggen, lod vi som ingenting og<br />

prustede videre opad.<br />

Efter et ophold i øens største bysamfund<br />

med den traditionelle ”Placa del<br />

arms”, et kollektiv med salg af befolkningens<br />

produkter og nogle få småbutikker,<br />

ankom vi til familiens gård og fik en hjertelig<br />

modtagelse af hele familien.<br />

Det var meget rørende at opleve deres<br />

oprigtige glæde ved vores besøg. Det er<br />

tradition på disse kanter, at dele en håndfuld<br />

coca-blade med værten, men det var<br />

vist ikke alle, som var lige begejstrede for<br />

smagen. Værten levede straks op til øens<br />

navn og tog en svingom i gården med<br />

husfruen, akompagneret af ”gammelfar”<br />

på banjo.<br />

Vi fik hurtigt anvist vores lille kammer<br />

med nystrøet græs på det lerklinede gulv.<br />

Der fandtes hverken rindende vand eller<br />

EL på gården. Dog var der opstillet et par<br />

solfangere, som lavede lidt strøm.<br />

Maden blev tilberedt på et lille gasblus<br />

i et meget spartansk indrettet køkken,<br />

men den var velsmagende.<br />

Vi nød den mest fantastiske solnedgang<br />

over Titicaca-søen, men modsat vores<br />

breddegrader blæser det op til aften,<br />

og der blev isnende koldt. Nu blev der<br />

rigtig brug for de nyindkøbte Peru-huer<br />

og vanter.<br />

Da solen gik ned, blev det hurtigt<br />

bælgravende mørkt, og efter aftensmaden<br />

var det tid til at kigge stjerner. Aldrig<br />

har vi set en stjernehimmel så klar<br />

med så mange stjerner og stjernebilleder.<br />

Mælkevejen lyste nærmest til os som en<br />

motorvej i New York. En imponerende<br />

oplevelse.<br />

Nu blev det sengetid. På med pandelampen,<br />

joggingsættet og lamasokkerne,<br />

hvorefter vi kæmpede os ned under de<br />

tre tykke lamatæpper. De føltes tunge<br />

som hæklet af bly, så det blev en meget<br />

rolig nat…. :-)<br />

Vores guide Simon havde proklameret<br />

solopgang kl. 05:30, men han var vist<br />

den eneste som glemte aftalen. Efter<br />

morgenmaden viste værterne os noget<br />

af deres lokale håndværk, og hvordan de<br />

væver de mest fantastiske tekstiler siddende<br />

på jorden ved simple væve. Desuden<br />

viste Calixto os hvordan han af en<br />

bestemt plante laver shampoo til vask af<br />

uld, ligesom vi fik vist deres afgrøder og<br />

fik demonstreret, hvordan de dyrker jorden<br />

på øens terrasser.<br />

Midt på formiddagen var det tid til afsked.<br />

Men før afgang skulle vi deltage i<br />

en traditionel indvielse af den nyopførte<br />

køkkenbygning. En flaske øl blev hængt<br />

op og under klapsalver knust med en<br />

hammer, hvorefter der blev skænket<br />

i glassene. Før vi drak blev den første<br />

mundfuld hældt ud som gave til ”Moder<br />

Jord”.<br />

Ved afskeden blev vi igen rørte over<br />

deres kærlige omfavnelser, så det var<br />

med vemod vi sagde farvel og begav os<br />

af sted mod toppen af øen.<br />

Højden tvang os igen til at holde et<br />

passende lavt tempo. På toppen var der<br />

ruiner af gamle templer, som vidnede om<br />

øens mangeårige historie. Vi gik videre til<br />

øens sydlige spids, hvor vi var et par stykker<br />

som tog et friskt bad i søens meget<br />

kolde vand, før vi hoppede ombord i båden<br />

og sejlede tilbage til Puno.<br />

Vi vil huske opholdet på Taquile som<br />

en ægte hjertelig og meget speciel oplevelse.<br />

<strong>IPA</strong>-nyt • nr. 04/2010<br />

Aftentur med Ida<br />

Fredag den 20. august 2010 stævnede<br />

Grønsund færgen ”Ida” ud<br />

fra Bogø havn med 63 gæster. Turen<br />

var arrangeret af <strong>IPA</strong> Vordingborg og<br />

ombord var <strong>IPA</strong> medlemmer, familie<br />

og venner fra Kreds 7 og 8.<br />

Arrangementet gik i al sin enkelthed<br />

ud på, at deltagerne skulle have<br />

en hyggelig tur på Grønsund og i godt<br />

selskab sejle ind under den smukke<br />

Farøbro.<br />

Masser af springende laks<br />

Man mødte op på havnekajen på Bogø<br />

med sin madpakke og drikkevarer.<br />

Besætningen og personalet fra<br />

”Idas Venner” sørgede for opsætning<br />

af borde og bænke på det åbne bildæk.<br />

Skipper Jan førte færgen stille og<br />

roligt forbi de store havdambrug med<br />

de mange springende laks og derefter<br />

videre tæt over mod Falsters nordkyst<br />

i læ for brisen, under ledsagelse af<br />

stemningsfulde toner fra en harmonika.<br />

<strong>IPA</strong>-nyt • nr. 04/2010<br />

Mellem tonerne fra den lokale spillemand<br />

berettede guiden fra Idas Venner<br />

om de lokale forhold og kom med anekdoter,<br />

som det hører sig til.<br />

Kort efter tårnede Farøbroens pyloner<br />

sig op, og det smukke bygningsværk<br />

fik en endnu smukkere fremtoning,<br />

som aftenen gik på hæld og<br />

vinden lagde sig.<br />

61 år gammel træfærge<br />

Skipper sejlede den 61 år gamle træfærge<br />

i siksak mellem pylonbenene, så<br />

der blev masser af tid til at nyde aftenen<br />

og synet af broen, som i år fyldte 25 år.<br />

Hjemturen blev lige så stemningsfuld,<br />

som man turde håbe. Mens mørket<br />

lagde sig og lysene på land blev<br />

tændt, sundet blev blankere og blankere,<br />

musikken spillede, gik deltagerne<br />

rundt på hele skibet eller sad over<br />

kaffen og udvekslede minder. – En dejlig<br />

loplevelse.<br />

Af Arne Holdensen<br />

<strong>IPA</strong> Vordingborg<br />

<strong>IPA</strong>’s 60-års<br />

Jubilæum<br />

27<br />

Præsidenten skriver:<br />

Den britiske sektion – og dermed<br />

den internationale sektion – har<br />

i 2010 fejret 60-års jubilæum – eller<br />

Diamond Jubilee, som briterne kalder<br />

det. I anledning af jubilæet, som den<br />

britiske sektion påtog sig at holde som<br />

både nationalt og internationalt jubilæum,<br />

blev der holdt en lang række<br />

arrangementer af forskellig karakter<br />

rundt om i Storbritannien. Alle arrangementer<br />

havde naturligvis tilknytning<br />

til aktiviteter, der foregår inden for<br />

rammerne af <strong>IPA</strong>. Arrangementerne<br />

kan ses omtalt på den britiske sektions<br />

hjemmeside www.ipa-dk.dk.<br />

Hovedarrangementet løb af stabelen<br />

i juni måned 2010, og jeg havde<br />

den fornøjelse at deltage som repræsentant<br />

for den danske sektion. Arrangementet<br />

bestod ud over det britiske<br />

landsmøde af en særlig gudstjeneste i<br />

Guildford Cathedral, hvortil var inviteret<br />

britiske <strong>IPA</strong>-medlemmer, der sammen<br />

med Arthur Troop havde grundlagt<br />

<strong>IPA</strong>. Som et led i gudstjenesten<br />

skete der genindvielse af et vindue i<br />

kirken med <strong>IPA</strong>’s logo. Vinduet er doneret<br />

af Sir Peter Matthews, der har<br />

været både britisk og international<br />

præsident.<br />

Jubilæet var som altid også en god<br />

lejlighed til at skabe nye kontakter og<br />

drøfte de internationale forhold med<br />

lande, der deler vore synspunkter.


28<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Tjenestefri og<br />

hva´ så?<br />

Ved tjenestefrihed slettes alle betalinger<br />

via Sprogforbundet og kan<br />

kun genoptages ved en ny indberetning<br />

fra den aktuelle forening m.v.<br />

Husk derfor at sende en meddelelse<br />

til ass. hovedkasserer, hvis du ønsker<br />

at opretholde dit medlemsskab af <strong>IPA</strong>.<br />

Send meddelelsen til assistant.treasurer@ipa-dk.dk<br />

for nærmere aftale,<br />

straks du begynder den tjenestefri periode.<br />

Servo per Amiceko<br />

Niels Erik Krarup Nielsen<br />

Ass. hovedkasserer<br />

Tlf. 8731 1448 lok. 2245<br />

IEC 2010 – Et forretningsmøde<br />

Af Michael Boolsen, præsident for <strong>IPA</strong><br />

Sektion <strong>Danmark</strong><br />

Fokus for den danske sektion er jo<br />

udvikling og fremdrift og ikke blot<br />

almindelig forretningsførelse. Med<br />

dette in mente er følgende beretning<br />

fra IEC-mødet 2010 måske knapt så<br />

opmuntrende som man kunne håbe<br />

på, når nu man samler næsten alle<br />

sektioner for at træffe beslutninger<br />

om <strong>IPA</strong>’s fremtid.<br />

Jeg deltog i mødet, der blev holdt i<br />

Paris, sammen med Janne Holst, der er<br />

vores leder på projektet for IEC 2013 i<br />

<strong>Danmark</strong>. Derudover deltog fra dansk<br />

side som young police officers Jan<br />

Egelund Jensen fra København og Lars<br />

Hudtloff Nielsen fra Nordsjælland. Jan<br />

og Lars har en artikel andetsteds i bladet<br />

om deres oplevelser.<br />

Som antydet indledningsvis gav<br />

dagsordenen ikke de løfter om den<br />

store fremdrift i arbejdet i den internationale<br />

sektion, og dagsordenen løj<br />

da heller ikke. Afrapporteringer fra<br />

det internationale forretningsudvalg<br />

(PEB) viste, at <strong>IPA</strong> er en sund organisation<br />

med mange interessante internationale<br />

aktiviteter og med en sund og<br />

stabil økonomi. Hvad der set fra min<br />

stol manglede i disse afrapporteringer<br />

var fremsyn. PEB gav på ingen måde<br />

udtryk for, hvordan man forventer at<br />

drive arbejdet i <strong>IPA</strong> fremad. Det forekommer,<br />

at man blot er tilfreds med<br />

at lade tingene fortsætte ad de skinner,<br />

der nu en gang ligger. Dette forekommer<br />

noget frustrerende – særligt,<br />

når man tager i betragtning, at der<br />

er mange lande, der gerne vil drøfte<br />

fremtid og udvikling.<br />

Højdepunktet på dagsordenen set<br />

fra dansk side var spørgsmålet om,<br />

hvorvidt IEC 2013 skulle holdes i <strong>Danmark</strong>.<br />

På verdenskongressen sidste år<br />

blev der truffet en principbeslutning<br />

om, at mødet skulle holdes i <strong>Danmark</strong>,<br />

men den endelige beslutning blev udskudt<br />

til i år, da der skulle præsenteres<br />

et nogenlunde holdbart budget.<br />

Det blev med overvældende majoritet<br />

besluttet, at den danske sektion skal<br />

være vært i 2013, og der venter os et<br />

stort og spændende arbejde forude.<br />

Herudover blev det på baggrund af<br />

et maltesisk forslag besluttet, at det<br />

gamle medlemskort udfases til fordel<br />

for et nyt papirkort i kreditkortstørrelse<br />

med plads til ’frimærker’. Jeg<br />

stemte på den danske sektions vegne<br />

imod dette forslag, som på sigt vil<br />

medføre, at vi har tre medlemskort på<br />

én og samme tid, nemlig det gamle,<br />

det nye og det mellemproportionale.<br />

Dette er kun egnet til at skabe forvirring<br />

omkring medlemskortet.<br />

Endelig blev Moldavien optaget som<br />

<strong>IPA</strong>’s 62. medlemsland. Den rumænske<br />

sektion har været fadder for den moldaviske<br />

sektion. Et stort tillykke til den<br />

moldaviske sektion.<br />

<strong>IPA</strong>-nyt • nr. 04/2010<br />

<strong>IPA</strong>´s Arbejdsprogram 2011<br />

Forretningsudvalget har besluttet, at<br />

der skal udarbejdes et arbejdsprogram<br />

for det kommende år, og at dette<br />

skal være en tilbagevendende begivenhed.<br />

Formålet med dette program er<br />

flersidigt. For det første påhviler det<br />

forretningsudvalget sammen med den<br />

øvrige hovedbestyrelse at udstikke<br />

nogle retningslinier for arbejdet i den<br />

danske sektion. For det andet gør arbejdsprogrammet<br />

det muligt at holde<br />

os selv op på vore mål. For det tredje<br />

– og dette er et meget vigtigt punkt<br />

– gør programmet det muligt for medlemmerne<br />

at have indsigt med, hvilken<br />

retning tillidsværket fører den danske<br />

sektion i – og at øve indflydelse på<br />

denne retning.<br />

Her vil jeg ikke gennemgå arbejdsprogrammet<br />

i detaljer. Det er tilgængeligt<br />

på hjemmesiden www.ipa-dk.dk.<br />

Jeg vil imidlertid fremdrage hovedlinjerne<br />

i programmet, idet jeg håber, at<br />

det kan skabe appetit på at læse videre<br />

på selve programmet. Programmet deler<br />

sig i to dele – en mere generel og<br />

fremtidsorienteret del, og en konkret<br />

del med konkrete projekter.<br />

<br />

Flyttemeddelelse<br />

<strong>IPA</strong>-nyt • nr. 04/2010<br />

29<br />

Navn: ........................................................................................................................................................................................<br />

Gade: .................................................................................................................................................................................<br />

Postnr.: ......................... By: .....................................................................................................................................................<br />

Tjenestested: ........................................................................................................................................................................<br />

(noter venligst navn og adresse som anført på adresselabelen på bagsiden af <strong>IPA</strong>-nyt)<br />

meddeler hermed at jeg pr. ........................ flytter til:<br />

Inden for den generelle del har vi<br />

valgt at fokusere på følgende hovedemner:<br />

• Unge medlemmer<br />

• Den professionelle dimension<br />

i <strong>IPA</strong>.<br />

De unge medlemmer er den<br />

fremtidige grundstamme i<br />

<strong>IPA</strong>. Derfor er det naturligvis<br />

helt nødvendigt, at vi skaber<br />

en organisation, der også er<br />

attraktiv for de unge medlemmer.<br />

Den professionelle<br />

dimension i <strong>IPA</strong> er anerkendt<br />

både nationalt og internationalt<br />

som et fokusområde.<br />

Spørgsmålet er selvfølgelig,<br />

hvordan man skal håndtere<br />

det. Dette har vi valgt at koncentrere<br />

os om ved at udpege<br />

tre hovedområder, hvor vi<br />

mener, at der er et potentiale,<br />

nemlig:<br />

• Uddannelse på IBZ Gimborn<br />

• Police Placement Programme<br />

• Lokale uddannelsesaktiviteter<br />

I den konkrete del er der afsat følgende<br />

punkter på to-do-listen:<br />

• Nordisk-baltisk møde<br />

• Nordisk ungdomsuge<br />

• Halvtredsårsjubilæet 2012<br />

• IEC 2013.<br />

God fornøjelse med arbejdsprogrammet!<br />

Såfremt du har bemærkninger,<br />

kan du altid gå til din lokalforeningsformand,<br />

men du er også<br />

velkommen til at kontakte mig på<br />

president@ipa-dk.dk.<br />

Servo per Amiceko<br />

Michael Boolsen, præsident<br />

w w w . d e s i g n z o o . d k<br />

k o n t a k t @ d e s i g n z o o . d k<br />

G r a f i s k d e s i G n & d t P<br />

G r a P h i c d e s i G n & d t P<br />

w e b d e s i G n<br />

w e b d e s i G n<br />

f o t o o P G a v e r & b i l l e d b e h a n d l i n G<br />

P h o t o G r a P h Y & i m a G i n G<br />

Korrekt navn: .............................................................................................................................................................................<br />

Gade: .................................................................................................................................................................................<br />

Postnr.: ......................... By: .....................................................................................................................................................<br />

Tjenestested: ........................................................................................................................................................................<br />

(noter venligst det korrekte navn og adresse)<br />

Fremsendes til: Erling Kjær, Politistationen, Falkenborgvej 5, 3600 Frederikssund, e-mail: ass.sec.general@ipa-dk.dk<br />

d e n d i G i t a l e v æ r k t ø J s k a s s e<br />

t h e d i G i t a l t o o l b o x


Kør sikkert og lovligt med et Jabra håndfrit sæt til bilen<br />

Med et Jabra Bluetooth håndfrit sæt til bilen for du en ansvarligt løsning, så du kan foretage håndfri mobilopkald i bilen –<br />

sikkert og lovligt. Lovgivningen bliver mere og mere fokuseret på aktiviteter, der distraherer bilisterne – f.eks. snakke i en<br />

håndholdt mobiltelefon og der er stadig mange, som ikke bruger en håndfri enhed, hvilket er lovpligtigt i <strong>Danmark</strong>. Men<br />

med Jabra løsninger, er der ikke nogen undskyldning mere – du skal bare klipse det håndfrie sæt fast i solskærmen, og<br />

så er du kørende.<br />

JABRA CRUISER – Dobbelt mikrofon til overlegen lyd<br />

Jabra CRUISER eliminerer baggrundsstøjen via den dobbelte mikrofonteknologi samtidig med, at samtalekvaliteten<br />

forbedres. Jabra CRUISER har mange fantastiske ekstrafunktioner, bl.a. en FM-sender samt A2DP og AVRCP, som<br />

sætter dig i stand til at streame og styre stereomusik fra telefonen til din bil eller dit stereoanlæg. Og lige nu, når du<br />

bestiller en CRUISER, får du et Jabra CHILL stereoheadset med – helt uden ekstra omkostnigner. så er der en julegave<br />

mindre, du skal tænke på at købe. Læs mere www.jabra.dk/cruiser<br />

<br />

<br />

JABRA CRUISER<br />

Samlet pris på CRUISER juletilbuddet 699 kr.<br />

Jabra SP200 - den nemme løsning til håndfri samtaler i bilen<br />

JABRA SP2000 er en af de mest brugervenlige håndfri sæt til bilen på markedet. Du skal bare klipse den fast i<br />

solskærmen og parre den op til din mobiltelefon, så er du klar til håndfri samtaler. Den har en stor og let tilgængelig<br />

kontrolknap, et volumen-hjul samt en dedikeret on/off knap, så du kan styre dine opkald meget enkelt. Lydkvaliteten er<br />

høj og leveres gennem en kraftfuld højttaler. Læs mere www.jabra.dk/sp200<br />

Jeres pris 349 kr. Fås også i en udgave med FM-sender<br />

• Få oplysninger via Voice Announcements - så<br />

du kan holde øjnene på vejen<br />

• Krystalklar lyd og tale med DSP<br />

• Afspil musik og opkald via bilstereo<br />

• Multiuse - tilslutning til to Bluetooth-enheder<br />

samtidigt<br />

• Op til 10 timers taletid og op til 13 dages<br />

standby-tid<br />

JABRA SP200<br />

• Nem at bruge og ingen installation<br />

• Støjreduktion og ekkoannullering (DSP)<br />

• Multiuse - tilslutning til to Bluetooth-enheder<br />

samtidigt<br />

• Op til 10 timers taletid og op til 23 dages<br />

standby-tid<br />

Bestilling kan ske på Tlf. 86 15 05 00 eller<br />

Alle priserne er inkl. moms, men ved fragt tillægges kr. 65 kr<br />

<br />

Eksklusivt tilbud til <strong>IPA</strong>´s medlemmer<br />

Kun medlemmer af <strong>IPA</strong>´s lokalafdelinger kan benytte sig af tilbuddet.<br />

Få hele familien med på tilbuddet – dog hæfter <strong>IPA</strong> medlemmet<br />

<br />

Hvad er vilkårene for <strong>Danmark</strong>s billigste abonnement ?<br />

• Mobilabonnement pr. md. 12,00 kr. inkl. moms<br />

• Pris pr. minut til fastnet 0,14 kr. inkl. moms<br />

• Pris pr. minut til andre mobil 0,51 kr. inkl. moms<br />

• Pris pr. minut internt i <strong>IPA</strong> 0,00 kr. inkl. moms (gælder alle 1500+ numre under aftalen)<br />

• Pris pr. SMS 0,14 kr. inkl. moms<br />

• Opkaldsafgift 0,11 kr. inkl. moms (0,00 til alle numre under aftalen)<br />

• Opkaldsforsøgsafgift 0,11 kr. inkl. moms (opkræves ved manglende svar eller optaget)<br />

• Oprettelse 0,00 kr. inkl. moms<br />

Opkald til særtjenester, telefonsvarer, indholdstjenester, udlandsopkald m.v. afregnes efter forbrug.<br />

Opkrævningsgebyr for telefonregningen er:<br />

kr. 39,00 ved girokort, kr. 9,75 ved PBS, kr. 0,00 ved E-boks tilmelding & 0,00 ved betaling via telia.dk<br />

Aftalen er sekundtakseret!<br />

Tilkøbsmoduler til aftalen:<br />

• Tilkøb af Mobil Surf 300 MB (inkl. 300 MB data pr. måned i DK) koster 59,00 kr. inkl. moms pr. mdr.<br />

• Tilkøb af Mobil Surf 10 GB (inkl. 10 GB data pr. måned i DK) koster 223,75 kr. inkl. moms pr. mdr.<br />

• Tilkøb af Fri SMS (i DK) til dit abonnement koster 56,00 kr. inkl. moms pr. måned.<br />

• Tilkøb af Fri MMS (I DK) til dit abonnement koster 100,00 kr. inkl. moms pr. måned.<br />

Til din bærbare computer<br />

Mobilt Bredbånd inkl. USB-dongle og frit data forbrug i DK til 149,25 kr. inkl. moms pr. måned.<br />

Ingen begrænsninger i hastighed, altid højest mulige hastighed<br />

OBS Kampagne! De første 6 måneders mobilbredbånd abonnement er Kr. 0,00!<br />

Hvad koster telefonerne og hvilke modeller kan jeg købe ?<br />

Der er et bredt udvalg af telefoner til gode priser. Se hvilke modeller og priser på tilmeldingsblanketten.<br />

Skal jeg oprette nyt nummer ?<br />

Nej, ikke nødvendigvis. Du kan overflytte dit eksisterende nummer fra dit nuværende teleselskab.<br />

Hvis du er Telia privat kunde, skal du være opmærksom på, at nummeret først skifter til <strong>IPA</strong>´s aftale, når du<br />

modtager et bekræftelsesbrev på dette.<br />

Er du allerede er under denne aftale, kan du købe ny mobiltelefon, hvis det er over 12 måneder siden du<br />

sidst købte ny mobil – dvs, hvis du købte mobiltelefon sidste gang (i foråret 2010) kan du ikke købe ny telefon<br />

med tilskud nu.<br />

Hvad gør jeg ?<br />

Udfyld tilmeldingsblanketten og send den til:<br />

Østjyllands Politi, Ridderstræde 1, 8000 Århus, Att: Heidi Voss (som skal godkende din tilmelding.)<br />

Spørgsmål ang. dette tilbud, kan kun rettes pr. mail til Heidi Voss, Århus Politi på HSV005@politi.dk<br />

Dette gælder også opsigelse og/eller eventuelle spørgsmål efter aftalen er indgået.<br />

Simkort og/eller Telefon vil hurtigst muligt blive leveret direkte til din adresse (i hver sin pakke).<br />

Vær opmærksom på at der kan være ventetid på levering af telefon.<br />

Prisen på din telefon opkræves via din Telia telefonregning.<br />

Tilmeldingsblanketten skal være modtaget - Senest mandag d. 15. november 2010


Erhvervsoprettelse af Telia Business Plus til International Police Associations medlemmer & familier.<br />

Medarbejderinformation: (udfyldes af <strong>IPA</strong> medlem)<br />

Tilknyttet <strong>IPA</strong> lokalforening/region: ________________ Navn & Medlemsnummer på <strong>IPA</strong> medlem: _____________________________________________<br />

______________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Udfyldes af brugeren: Udfyldes med BLOKBOGSTAVER<br />

Navn :____________________________________________________________________ Kontakt tlf. nr: __________________________<br />

Adresse :____________________________________________________________________________________________________________<br />

Postnr. :_________________________ By :________________________________________________________<br />

Mail adr.: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ @ politi.dk og/eller privat mail adr. _____________________________________________<br />

Nummerportering/Overdragelse: (Skal udfyldes hvis du ønsker at flytte et nummer fra andet teleselskab - skal også udfyldes hvis nummeret allerede er hos Telia privat i dag)<br />

Overførsel af nummer<br />

Mobilnummer : ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___<br />

Ønsket porteringsdato:<br />

Jeg giver hermed lov til, at Telia opsiger mit mobilabonnement hos mit nuværende teleselskab og anmoder om, at overføre mit mobiltelefonnummer til Telia.<br />

Nuværende teleselskab_______________________________ Simkortnr: _______________________________________________________________ (Skal udfyldes)<br />

.<br />

Jeg ønsker at oprette et nyt Telia mobilnummer (med ønske til de sidste 4 cifre): X X X X ____ ____ ____ ____ (vi kan ikke garanterer at nummeret bliver som ønsket, men vi vil gøre vores bedste)<br />

Tillægsabonnementer til mit abonnement (sæt gerne flere krydser)<br />

SMS modul: (56,00 kr. pr. måned) ___ Sæt kryds + angiv mobilnummer: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___<br />

MMS modul: (100,00 kr. pr. måned) ___ Sæt kryds + angiv mobilnummer: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___<br />

Mobil Surf (inkl. 300 MB data): (59,00 kr. pr. måned) ___ Sæt kryds + angiv mobilnummer: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___<br />

Mobil Surf (inkl. 10 GB data): (223,75 kr. pr. måned) ___ Sæt kryds + angiv mobilnummer: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___<br />

Til din bærbare<br />

Mobilt Bredbånd inkl. USB-Dongle: (149,25 kr. pr. måned) ___ Sæt kryds + angiv mobilnummer: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___<br />

OBS Kampagne! De første 6 måneders mobilbredbånds abonnement er Gratis! (Hvis du har et <strong>IPA</strong> nummer, og vil have den på samme regning)<br />

Jeg forlænger mit nuværende <strong>IPA</strong> aftale, og vælger en telefon på listen nedenfor: (angiv eks. <strong>IPA</strong> mobilnummer) ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___<br />

___<br />

Telefontype<br />

Pris<br />

inkl moms Farvemuligheder Påfør Farvevalg hvor det er muligt.<br />

Telefon Valg<br />

(Sæt Kryds)<br />

Sony Ericsson J1012 Elm kr 799,00 Sort & Sølv eller Pearly Rose<br />

Sony Ericsson X10 mini kr 1.399,00 Sort eller Hvid<br />

Nokia 2730 kr 99,00 Sort & Sølv<br />

Nokia 5230 kr 499,00 Sort & Crome eller Hvid & Blå<br />

Nokia C5 kr 699,00 Grå<br />

Nokia 6710 Navigator kr 1.299,00 Titanium<br />

HTC Desire kr 2.699,00 Sort & Brun<br />

HTC Smart kr 699,00 Sort<br />

Iphone 3GS - 8 GB kr 2.899,00 Sort<br />

Iphone 4 - 16 GB kr 3.599,00 Sort<br />

OBS - leveringstid på op til 4 uger på iPhone<br />

Jeg bekræfter hermed at ovenstående oplysninger er korrekte. Jeg er informeret om de abonnementsvilkår, der gælder for <strong>IPA</strong>´s Telia Business Plus aftale og om de vilkår, priser, og services, der gælder for Telia Business Plus. Jeg accepterer ifølge<br />

aftale med <strong>IPA</strong> at betale telefonregningen i sin helhed.<br />

Endvidere er jeg bekendt med, at hvis virksomheden opsiger/forlænger eller på andre måder ændre aftalen, så ophører/forlænges eller ændres min Telia Business Plus for ansatte automatisk til det aftalte.<br />

Jeg kan dog vælge at tegne et Privat Telia abonnement i eget navn i henhold til gældende priser og betingelser og beholde mit nummer hvis det er minimum 12 måneder siden at aftalen blev indgået og/eller telefon er blevet indkøbt<br />

Jeg bekræfter endvidere, at jeg er indforstået med, at Telia Business Plus samt/eller Mobilt Bredbånd indgås for minimum 12 måneder.<br />

__________________________________<br />

____________ Underskrift (<strong>IPA</strong> Medlem)<br />

Dato<br />

___________________________________<br />

Underskrift (Bruger, hvis anden end <strong>IPA</strong> medlem)<br />

UDFYLDES AF <strong>IPA</strong><br />

Jeg bekræfter, at ovenstående oprettes under International Police Associations aftale under CVR nr. 32694020.<br />

Hvis den ansatte ikke betaler sin regning til forfaldsdato, er International Police Association overfor Telia ansvarlig for det skyldige beløb.<br />

Virksomheden hæfter for abonnement og forbrug indtil kontoen er spærret, aftalen er opsagt eller at aftalen er overdraget til et Telia privat abonnement.<br />

______________________ _________________________________________________________________<br />

Dato Underskrift <strong>IPA</strong> (Heidi Voss)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!