Angel Mining (Gold) - Arctic Forum Foundation

eu.arctic.forum.org

Angel Mining (Gold) - Arctic Forum Foundation

Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik

Råstofdirektoratet

Efterforskning og udnyttelse i Grønland

Jørgen T. Hammeken-Holm, Råstofdirektoratet


Råstofdirektoratets opgaver

Med udgangspunkt i Råstofloven:

Myndighed overfor alle aktiviteter indenfor råstofefterforskning i

Grønland.

Licenstildelinger, strategiplanlægning mv.

Sikre at loven overholdes herunder:

Sikkerhed

Sundhed

Miljø (uafhængig rådgivning fra DCE)

Sikre samfundsøkonomiske interesser, herunder

Royalty

Skatter

Beskæftigelse mv.


Oversigtspunkter

Udviklingen og status på mineralefterforskning

Udviklingen og status på olieefterforskning

14-05-2012 3


Tilladelsesudvikling 2002-2011

120

100

80

60

40

20

0

Mineral licences in Greenland

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Year

Antallet af efterforskningstilladelser er 6-doblet siden 2002

Der er i dag mere end

120 efterforsknings-,

forundersøgelses- og

udnyttelsestilladelser

Exclusive licences

Prospecting Licences

Exploitation licences

14-05-2012 4


Efterforskningsudgifter 2002-2011

Beløb DKK

600.000.000

500.000.000

400.000.000

300.000.000

200.000.000

100.000.000

0

Efterforskningsudgifter

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

År

Godkendt beløb

*2011 er endnu ikke

opgjort, men forventes

højere end i 2012.

14-05-2012 5


Landefordeling af aktive tilladelser

Småskala (Grønland);

6

Grønland; 4

Schweiz; 2

Australien; 12

Landefordeling

Tjekkiet; 1

Tyskland; 1

Storbritannien; 7

Norge; 3

Danmark; 1

Canada; 8

Tjekkiet Tyskland Storbritannien Canada

Norge Danmark Australien Schweiz

Grønland Småskala (Grønland)

14-05-2012 6


Fraser Institute

landeundersøgelse

2011

PPI er et index som måler

effekten på efterforskning ud fra

den førte politik i landene,

herunder barrierer i forhold til

administration, regulering,

infrastruktur, geologisk

potentiale, socioøkonomi m.v.

Grønland rangerer nr. 12 ud af

79 lande i den samlede oversigt

14-05-2012 7


Grønland i konkurrence med

andre minelande

Grønland er i konkurrence med andre lande om at tiltrække efterforskningsselskaber

Markedsføring af mineralpotentialet i Grønland på forskellige messer i primært

Canada og Australien

Grønland har en udfordring i forhold til

infrastruktur,

knowhow på mineralområdet,

længden på feltsæsonen i arktiske egne og

en (ny)uddannet arbejdsstyrke som skal forsyne mineralindustrien med lokal

arbejdskraft

Derfor må Grønland stå stærkere på andre områder:

Fleksibel og effektiv administration

Enhedsforvaltning (One-Stop-Shop myndighed)

Fair ”government take” i forhold til andre lande

Professionel geologisk rådgivning og tilgængelig data (GEUS)

14-05-2012 8


Bly og zink (Citronen Fjord)

Bly/zink mine (Maarmorilik)

REE (Sarfartoq)

Jern (Isua) Guld/PGE (Skaergaard)

Rubiner (Fiskenæsset)

REE (Kuannersuit)

REE (Killavaat Alannguat)

Guldmine (Nalunaq)

Modne

efterforskningsprojekter

og

nuværende

udnyttelses-projekter

Molybdæn (Malmbjerg)

14-05-2012 9


Citronen Fjord – Ironbark Zinc Ltd.

Ironbark – Citronen Fjord

Boeing 727 landing at Citronen Fjord

• Citronen Fjord Zn, Pb

• Fundet i 1993 af Platinova

• Ressource >100 Mt zinkmalm

• Lønsomhedsstudium 2012/2013?

• Stort boreprogram i 2010 på næsten

18.000 meter

• Antal ansatte i drift fase: 300

14-05-2012 10


Malmbjerg Molybdenum A/S –

godkendt mineprojekt

Fundet i 1954

• Ressourcer:

- Målte 52.9 mt@0.23% MoS 2

- Indikeret 163.9 mt@0.19% MoS 2

- Formodet 12 mt@0.15% MoS 2

Malmbjerg

Illoqqortoormiut

14-05-2012 11


• Platina Resources (Australien)

• Guld, palladium, platin

• Ca. 10.000 m boreprogram i 2011

• Tæt ved Sødalen landingsbanen

• Miljøundersøgelser er startet

• Antal ansatte i drift fase: 300-500

Skærgården på østkysten

14-05-2012 12


Angel Mining (Gold) A/S – Nalunaq

Guld konstateret i 1992 i

Kirkespirdalen, 40 km fra

Nanortalik

Angel Mining (Gold) A/S

Nanortalik

• Underjordisk mine

• Ny ejer: Angel Mining (Gold)

A/S – Nalunaq

• Høj lødighed, tynd kvartsåre

og lav tonnage

• 2-3 års produktion tilbage

med nuværende ressource

• Ca. 50 % lokal arbejdskraft

• Ca. 100 ansatte

14-05-2012 13


TANBREEZ Mining Greenland A/S

Killavaat Alannguat (Kringlerne)

Narsaq

• Megaforekomst på > 4 mia. ton

• Zirconium, eudialyt og sjældne

jordarter (REE)

• Hvad bruges mineralerne til?

- Mobiltelefoner

- Computere

- Elektronik

- Vindmøller

- El-biler

• Ansøgning om udnyttelse marts 2012

• Antal ansatte ved drift: 100

14-05-2012 14


Greenland Minerals & Energy Ltd

Kvanefjeld: 619 Mt

4.79 Mt REO,

283 M lbs U 3O 8

1M tonnes Zn

Northern Ilimaussaq Complex

Specialty Metal Project

License Boundary

4km

Northern Ilimaussaq Complex

Key Geological Units

New discovery zones

14-05-2012 15


True North Gems Inc – Fiskenæsset

• Endelig ansøgning om

udnyttelse fremsendes i 2012

• Åben mine

• Kommende borgermøder

• VVM og VSB kommer i høring

• Ca. 80 ansatte i Fiskenæsset

og Nuuk

• Omfattende kontrol og tilsyn

14-05-2012 16


London Mining Plc – Isua

• Isua, Au, Fe

• Fundet i 1965

• Båndet Jern Formation

• Ressource på over 1.200 Mt malm @ 33% Fe

• Åben mine

• Lønsomhedsstudium og ansøgning om

udnyttelse maj 2012

• Igangværende borgermøder og kommende

høringer

• Antal ansatte: 700 (drift) og 2300 (anlæg)

Boreprogram på Isua.

14-05-2012 17


Sorte Engel bly-zink

-Forekomsten indeholder

bly, zink og sølv

-Udnyttelsestilladelse tildelt

2008

-Forventet produktion

ultimo 2012 / primo 2013

-Fase 1 bliver at bryde de

nuværende søjler i Sorte

Engel fjeldet

-Der er 3 andre faser i

projektet

-Antal ansatte ved drift: 70

14-05-2012 18


Oversigtspunkter

Udviklingen og status på mineralefterforskning

Udviklingen og status på olieefterforskning

14-05-2012 19


Licenspolitik

Licensrunder hvert

andet år: 2002, 2004,

2006, 2007 (2008) og

2010 har resulteret i et

boom i licenser.

Mere end 200.000 km 2

offshore Vest Grønland

er nu dækket med

olielicenser.

2006

og

2007

2010

2002

og

2004

2007 og

2008

Udbudsrunder

i

2012

og 2013


Oliepotentialet i Grønland

Skøn for havet

mellem Canada og

Nordvestgrønland :

17 milliarder tønder

olie og gas

For information om USGS’ vurderinger se: http://energy.usgs.gov/arctic.

Skøn for

havet ud for

Nordøstgrønland:

31,4 milliarder

tønder olie og gas


Muligt scenarie på olieområdet

Forudsætningerne for nedenstående beregninger er blandt andet en

salgspris på USD 75, en produktionsperiode på ca. 30 år samt omkostninger

til produktion, drift, transport og nedlukning af anlægget fastsat på baggrund

af relevante internationale referencer.

(Beløb i DKK mio.) 500 mio.

tønder

1.000 mio.

tønder

2.000 mio.

tønder

Udbytte- / selskabsskat 32.706 33 % 62.620 30 % 143.667 28 %

Overskudsroyalty 14.893 15 % 45.781 21 % 137.000 27 %

Nunaoil, 12,5 %-andel 6.683 6 % 13.123 6 % 28.938 6 %

Samlet Government Take

over ca. 30 år

54.283 54 % 121.524 57 % 309.605

Kilde: Råstofdirektoratet og PriceWaterhouseCoopers. Til beregningen er USD omregnet til DKK med valutakurs 530

61 %


Oliefond

Hvis der på et givet tidspunkt påbegyndes udvinding af olie vil det give

væsentlige offentlige indtægter i form af skatter og royalties.

For at eventuelle olieindtægter kan danne grundlag for en selvbærende

økonomi, må disse spares op i en oliefond.

Landstingslov nr. 6 af 5. december 2008 om Grønlands Råstoffond.


Efterforskningsaktiviteter

Seismic acquisition in Greenland from 2001-2010

24


Efterforskning og omkostninger

År

Omkostninger seismisk dataindsamling offshore Grønland i

perioden 2002-2012 i USD

2002 $573.474

2003 $1.878.715

2004 $731.382

2005 $1.602.787

2006 $3.034.529

2007 $967.453

2008 $83.874.872

2009 $58.370.729

2010 $47.390.978

2011 $74.835.206

25


Antal efterforskningsboringer

i

Grønland

Før 2000: 7

Cairn 2010: 3

Carin 2011: 5

Total: 15

Omkostninger ved

Cairn Energys

boringerne:

2010 = 400.000.000 USD

2011 = 750.000.000 USD

26


Qujanaq

14-05-2012 27

Copyright: Nalunaq Gold Mine A/S

More magazines by this user
Similar magazines