2 - Bjerke travbane

bjerke.no

2 - Bjerke travbane

AdministrAsjon

Adresse: Postboks 194 Økern, 0510 OSLO

Besøksadresse: Trondheimsveien 271-273, 0589 Oslo

GP-adresse: N59°-56`-23” N, 10°-48´-36” Ø

E-mail: bjerke@rikstoto.no

Telefon: 22 95 60 00 (kontortid)

Telefax: 22 95 60 95

Bankgiro: 8200.01.81877 (DnB Nor)

Ekspedisjon: kl. 08.00–15.45 (15.9–14.5)

kl. 08.00–15.00 (15.5–14.9)

Adm. direktør: Arnlioth Heltberg (dir. linje 22 95 60 22/mob. 92 25 23 71)

Programansvarlig: Knut Sollie, tlf. 22 95 60 51

Funksjonærer

Løpsleder: Gørill Nordve

Løpsreferent: Ole Jonny Solberg

Måldommer: Oddvar Tuverud

Banedommere: Øivind W. Johannessen, Morten Arnesen

og Petter Hansen

Oppløpskontrollører: Finn Dotsetsveen, Åge Dotsetsveen

Hovedstarter: Finn Dotsetsveen

Fungerende plassjef: Øystein Bjørnstad

Totalisatorsjef/Spilloperatør: Marianne Røste

Stevneveterinær: Stein E. Fiskum, Svein H. Bakke

Sanitetstjeneste: Norsk Folkehjep Sanitet, Oslo

teleFonservice:

Telefonvakt løpsdager: 22 95 60 24

Vakt Service 33 30 88 00

Banevakt 90 36 04 33

Dyrehospital: 815 11 226

Enhver som inngår veddemål plikter selv med en gang å forvisse seg om at de mottatte bonger er som

forlangt. Senere innkomne protester fra spillerne godtas ikke.

Reglementet for veddemål ved totalisator fåes ved henvendelse til Bjerkeboden.

veddemål på totalisatorbaner kan kun inngås av personer som er fylt 18 år.

trenere med stAll på Bjerke

navn: tlf. priv.: tlf. stall: mob.tlf.:

Eggen, Arild 98 04 78 14

Eggen, Gunnar 22 65 17 21 22 65 17 21 90 79 72 14

Holm, Hans Chr. 99 00 53 52

tomA Hesteutstyr As avd. Bjerke: Tlf. 22 64 08 86

åpningstider i BjerkeBoden (22 95 60 75)

mandag t.o.m. fredag: Fra kl. 11.30 og til siste løp er i mål.

lørdag: Fra kl. 11.00 og til siste løp er i mål.

søndag: Fra kl. 10.00 og til siste løp er i mål.

miniBAnk Finnes i BjerkeBoden

styre:

Torhild Grimseth Huseby (leder), Arne J. Salberg (nestleder),

Svenn Kristiansen, Unni Holmen, Oddmund Wallevik og Jon Erik Kirkeby.

4

Ingen hurtigkjøring

lørdag 12. og søndag 13. mai

More magazines by this user
Similar magazines