udbud med omtanke - Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde

rops.dk

udbud med omtanke - Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde

indholdsfortegnelse

indledning 2

før udbuddet 4

1. Hav god og konstruktiv dialog om opgaveløsningen 4

2. Tag hånd om at gøre udbudsmaterialet klart og forståeligt og hav fokus på,

hvilke mindstekrav der stilles til opgaven 6

3. Hav fokus på, hvilke mindstekrav der stilles til leverandørernes

kvalifikationer (formåen) 8

4. Anvend udbud til at understøtte innovative og mere effektive

opgaveløsninger 10

under udbuddet 12

5. Hav dialog om uklarheder i udbudsmaterialet 12

6. Hav fokus på muligheden for at korrigere åbenlyse og formelle fejl og

mangler og på, om tilbuddene opfylder mindstekravene til leverancen 14

efter udbuddet 16

7. Hav dialog om tildelingsbeslutningen 16

8. Bidrag til at efterleve kontrakten 18

sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur – udbud med omtanke – 1

More magazines by this user
Similar magazines