udbud med omtanke - Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde

rops.dk

udbud med omtanke - Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde

Vær som ordregiver opmærksom på, at:

– Dialog med markedet kan medvirke til skabe mere kvalitet i udbudsmaterialet,

og at I derved lykkes bedst muligt med jeres kommende

udbud.

– Ved dialog kan I bl.a. få afdækket, hvilke krav markedet kan honorere,

udviklingstendenser i markedet og forskellige muligheder i opgaveløsningen.

– Ved at offentliggøre en indkøbsplan på udbud.dk, giver I leverandørerne

mulighed for tidligt i processen at blive opmærksomme på og

give input til jeres kommende udbud.

– De leverandører, som I har haft dialog med, er ikke udelukket fra at

deltage i det efterfølgende udbud, medmindre de gennem dialogen har

opnået en konkurrencefordel.

Vær som leverandør opmærksom på, at:

– I gerne må opsøge ordregiver for at give input til nye og innovative

måder at løse opgaverne på.

– Når ordregiver søger dialog om en kommende opgave, kan I medvirke

til at give ordregiver overblik over muligheder i markedet. Jeres oplysninger

kan derfor gøre udbudsmaterialet nemmere at forstå og reducere

jeres omkostninger ved tilbudsskrivning.

– Ordregiver efterspørger typisk viden om, hvad der kendetegner markedet,

hvad der giver udfordringer, og hvad der giver ekstra omkostninger.

Ordregiver ønsker derimod ikke egentlige ”salgstaler” om jeres

produkter.

– Dialog med ordregiver udelukker jer ikke fra senere at byde på opgaven,

medmindre I gennem dialogen har opnået en konkurrencefordel.

sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur – udbud med omtanke – 5

More magazines by this user
Similar magazines