Nr. 2 - 2010 - Virum-Sorgenfri Tennisklub

vst.tennis.dk

Nr. 2 - 2010 - Virum-Sorgenfri Tennisklub

Centre Court

oktober Centre Court 2010

Glade børn fra Sommerlejrene 2010

Formanden har ordet side 3

Klubmesterskaberne side 6

Oprykning til VST3 side 7

VST Sommer Cup side 8

Tennis Le Mans side 12

Motionisternes

indendørssæson side 14

CenTre COurT OKTOber 2010

BRILLE

aBonnEmEnt

FashIon stEL på

BRILLEaBonnEmEnt

FRa kun

kR. 50,-

pR. md. VEd 24 mdR.

I REntE, gEByR og udBEtaLIng

Sorgenfri gadEnaVn Torv nR. 7 · postnR. By

tLF. xx xx xx xx · www.pRoFILoptIk.dk

. 2830 virum

Tlf. 45 85 27 29 . www.profilopTik.dk


2

Hacienda

araucano

2009 Sauvignon Blanc

reserva

Kraftfuld frisk næse med

tropisk frugt og citrus.

Balanceret i munden med

en frisk syrlighed. en vin,

der egner sig godt til hvid

fisk og skaldyr.

Man kan godt mærke, at

fam. Lurton er vant til at

skabe fremragende vine

på Sauvignon i Graves

distriktet ved Bordeaux.

de er i stand til at få alle

de gode smagsnuancer

frem.

Centre Court - oktober 2010

Vindynastiet Lurton fra Bordeaux laver nogle af Chiles

bedste vine på deres vingård

HaCienda arauCano

Spar

120 kr.

v/6 fl.

Pr. flaske 85,v/6fl.390,-

Læs sporten i

Hacienda

araucano

2008 Cabernet

Sauvignon reserva

Lurton familien ejer flere

Grand Cru Classé slotte i

Bordeaux, og dette kan

man tydeligt smage.

Vinen har alle de bedste

dyder fra både Chile og

Frankrig.

duften har moden frugt

med noter af vanille og

chokolade.

God koncentration i

smagen med silkebløde

tanniner.


Formanden har ordet

oktober 2010

En på mange måder rigtig god udendørssæson

er nu slut. Sæsonen blev servet i gang på en

dejlig forårsdag i april ved en standerhejsning

med deltagelse af rigtig mange mennesker,

stor aktivitet på banerne, hygge og god mad.

Vi er fra bestyrelsens side glade for, at ikke

mindre end 60 personer valgte at tage imod

vores introduktionstilbud ved at melde sig ind

i VST. Jeg vil gerne byde alle nye medlemmer

velkommen i klubben. Jeg håber, at I alle har

haft glæde af træningen og er kommet godt

i gang med det dejlige spil. Da der kun er få

Forældremøde for forældre til

junior spillere i VST

Hvornår: Mandag den 1. november 2010 kl.19.30

Hvor: I VST klublokale

Som forældre betaler vi pligtskyldigt for vores børns månedlige

træning, og ungerne er flittige og møder op til samtlige trænings

timer. Derefter sker der ikke mere……

Vi har alle været der med forundring omkring vores børn og deres

tennis aktiviteter. Kom til vores forældremøde, og vi vil prøve at

adressere nogle af de mange spørgsmål så som:

Hvad skal der til for, at dit barn bliver mere engageret i tennis?

Hvad er nøglen til denne ’lukkede’ verden?

Hvornår og hvordan bliver man turnerings spiller?

Tilmelding er muligt fra den 11. oktober på liste ophængt i klubben

eller ved henvendelse til mette-qvist@hotmail.com.

Vel mødt,

VST juniorudvalg: Trine Rørdam, Mads Rørdam,

Toni Noonan, Alice Mørch, Claus Løppke og Mette Qvist

Husk at sætte i kalenderen:

Årets VST Jule Banko er torsdag den 9. december

kl.17.00 i klublokalet.

Husk at meld dig til på ophæng i klubben om 14 dage før!

VST Juniorudvalg

Centre Court - oktober 2010 3

ledige indendørsbaner, er de tilbud, klubben

kan tilbyde nye medlemmer i vintersæsonen,

desværre mere begrænsede end i udendørssæsonen.

Hver anden fredag aften er banerne dog

til rådighed for nye/uøvede spillere til diverse

aktiviteter. Endvidere er der mulighed for at

melde sig til clinics visse lørdage og deltage i

tennisskolen for seniorer om søndagen. Læs

mere om de forskellige tilbud inde i bladet.

Generelt har vi i udendørssæsonen haft rekord

mange aktivitets- og træningstilbud for vore

voksne medlemmer. For at planlægningen og

gennemførelsen af disse aktiviteter ikke altid

skal hænge på nogle få frivillige, har vi indført

begrebet ”motionisttjansen”, som jeg gerne

vil slå et slag for. Tjansen går i al sin enkelhed

ud på, at et par stykker sammen står for mad

og drikke til et konkret arrangement indenfor

nogle fast definerede rammer og budgetter.

Vi forventer, at alle, der deltager i aktiviteter

bare én gang på en sæson melder sig til denne

tjans. Det er planen, at vi også vil indføre dette

system i forbindelse med diverse aktiviteter for

klubbens øvrige medlemskategorier.

Som en ny aktivitet gennemførte vi i starten af

september ”Tennis Le Mans”, som er 24 timers

uafbrudt tennisspil, hvor alle kunne deltage

og spille med skiftende makkere. Arrangementet

blev en succes, som vi forventer at ville

Læs sporten i

Virum-Sorgenfri Tennisklub

- siger hermed en stor tak

til alle vores Sponsorer

nordea

Advokathuset

Det Grønne Område

nykredit

eDC Hjort

Profil Optik

Faxe

Fiat Virum

Shangri La

Frilandsmuseets

restauration

og Selskabslokaler

Grant Thornton/

Sven Halberg

gentage næste år, hvor vi håber, at endnu flere

vil møde frem og spille og også gerne tegne

et sponsorat med betaling af 10 øre pr. spillet

parti. I år blev der på 24 timer spillet næsten

1600 partier.

VST’s spillere har igen i år både i individuelle

turneringer og i holdturneringerne opnået en

række flotte resultater, som jeg gerne vil ønske

tillykke med. Resultaterne er nærmere beskrevet

i bladet. Jeg vil også gerne lykønske alle

vore nye klubmestre - læs mere i bladet.

Alle vore trænere takkes for deres flotte

indsats i sæsonen. Da Marc Møller og Anne-

Sofie Leerhøi er begyndt at studere, vil de

trappe deres træning ned, men heldigvis stadig

være tilknyttet som trænere. Jeg er glad for at

kunne byde velkommen til tre nye, kompetente

trænere, nemlig 2. holdets kaptajn Katrine

Schiander samt Ulrik Galskov og Niels Klausen.

Også en stor tak til Per Tuft, vores banemand

Ole samt alle frivillige, som har bidraget til og

skabt en vellykket udendørssæson.

Afslutningsvis vil jeg ønske alle en rigtig god

indendørssæson.

Per Hillebrandt

Svanekøkkenet

Holte Vinlager

Transocean Sport

Jyskebank

Virum Motor Co

Citroën Virum

Superbest Virum

Lyngby Turistfart

rockwool International A/S

Slagtermester

Johannes Petersen

Malerfirmaet Ares

nybolig Virum


4

Inde-sæsonen

er i gang

Baneleje &

retningslinjer

Centre Court udgives af

Virum-Sorgenfri Tennisklub,

Boelvej 10, 2830 Virum.

Kontortid:

Mandag kl. 14.00-16.00.

Torsdag kl. 16.00-18.00

Tlf. 45 85 14 32

E-mail: kontoret@vst-tennis.dk

www.vst-tennis.dk

Banereservation:

www.banebooking.dk/vst

4585 1444 klubnr. 16

Redaktion:

Niklas Rosengren

Hugo Mathiesen

Per Hillebrandt

Annoncer:

Hugo Mathiesen

Tlf. 4089 9091

celine1@get2net.dk

Oplag 1000 eks.

Centre Court udkommer

2 gange årligt.

Postomdeles til klubbens medl.

Næste nr. udkommer marts. 2011.

Deadline for materiale d. 1 . februar.

E-mail dokumenter til

Niklas Rosengren på

sportschef@vst-tennis.dk

Lay out og produktion:

Lotte Thomsen

Tlf. 4590 8170

lotte.thomsen@lokalavisen.dk

KOLOFOn:

Den nye indendørssæson er

i gang, selvom det stadig er

muligt at spille udendørs. Og

husk at kunstgræsbanerne 9 og

10 er åbne hele vinteren, mens

grusbanerne vil blive lukket ned

i begyndelsen af oktober under

hensyn til vejret. Dette kan man

følge med i via banebookingen.

Vores hal har en meget høj

belægningsprocent (ca. 87 %) og

bliver brugt dagligt fra 7-23, så

der er stort slid på tæppet. Men

selv om det er 14. sæson, vi er i

gang, holder det endnu, dog er

slitagen værst ved servefelterne,

Bestyrelse:

Per Hillebrandt

formand, Sponsorudvalget

Tlf. 4026 1348

Poul Horup Sørensen

kasserer

Økonomiudvalg, Anlægsudvalg

Tlf. 2172 0054

Mette Qvist Jensen

Juniorudvalg

Tlf. 2367 7298

Kirstine Andersen

Motionistudvalg

Tlf. 4583 1283

Ann-Birgitte H. Gregersen

Seniorudvalg. Tlf. 2014 4968

Thomas Klinkby

Turneringsudvalg Tlf. 6076 3627

Brian Sonne Friis

Sportsudvalg

Tlf 4021 2235

Kim Voss, suppleant

Tlf. 4583 1280

Halinspektør:

Per Tuft

Tlf. 4585 1432

kontoret@vst-tennis.dk

Sportschef / cheftræner:

Niklas Rosengren

Tlf. 2370 3590

sportschef@vst-tennis.dk

www.vst-tennis.dk

Centre Court - oktober 2010

Læs sporten i

ligesom der er skjolder efter de

vandskader, vi har haft, og som er

svære (umulige) at fjerne.

For at skåne tæppet mv. beder

vi alle om at overholde klubbens

retningslinjer for spil i hallen:

1. Der spilles kun i rene tennissko,

og man skifter til tennissko

i omklædningsrummet

eller evt. kantinen.

Man kommer altså ikke med

spillesko på hjemmefra, og

man tager ikke sine udesko

med ind på banen.

2. Der spilles ikke med løbesko,

kondisko mv. med sorte såler.

De laver sorte streger på tæppet,

som kun meget langsomt

slides af.

3. Ingen madvarer på banerne,

og kun drikkevarer med

skruelåg.

4. Ikke slå bolde op ad vægge

eller loft, det laver huller og

får træbetonen til at drysse

ned.

5. Gå ikke ind på banen før

timen starter. De radiostyrede

ure udenfor i hallen viser

tiden.

Virum SuperBest

din lokale fødevarebutik

Vi tilbyder altid følgende betjente afdelinger

n fISkeafdelIng

n delIkaTeSSeafdelIng

n SlagTerafdelIng

n grønTafdelIng

n VInafdelIng

Stort sortiment i specialiteter

i alle vore afdelinger.

Virum

Geels Plads 20 . 2830 Virum . Tlf. 45 95 09 99

Åbningstider: Man. - fre. 9-19. Lør. 8-16.

Vi appellerer også til alle med en

fast bane om at frigive en time,

hvis man en dag ikke skal benytte

denne. Dette gøres i bookingsystemet.

På denne måde får andre

mulighed for at booke timen, og

de, der frigav timen, får halvdelen

af timeprisen refunderet. Bookes

timen ikke af andre, sparer klubben

i stedet lyset.

(Har du ikke fast bane i hallen kan

nøgle til dørene købes på kontoret

á 200,- )

Er du interesseret i en fast time i

hallen, henviser vi til den sidste

tavle i hallen eller vores hjemmeside

www.vst.tennis.dk, hvor det

fremgår hvilke tider, der er ledige,

samt priser m.v. Henvendelse kan

også ske til kontoret, hvor man

kan blive skrevet på venteliste,

hvis det ønskede tidspunkt ikke er

ledigt. På de mest attraktive tider

(ma-to 17-21) er der desværre

nogle års ventetid.


Centre Court - oktober 2010 5

De bedste beslutninger er dem,

der er sværest at træffe!

Det er ikke nemt at sælge sin bolig, det er ofte en svær og følelsesbetonet proces.

Hos Nybolig Martin Frost hjælper vi dig med, at træffe den rigtige beslutning -

også selvom den er svær.

Vil du vide hvad din bolig er værd? Så kontakt Nybolig Martin Frost.

Vil tilbyder en gratis og uforpligtende salgsvurdering.

RING 4583 1444

Nybolig Martin Frost

Virum Torv 4

2830 Virum

Tlf. 4583 1444

Læs sporten i


6

Centre Court - oktober 2010

Klubmesterskaberne 2010

Vejrguderne var med os og

kampene kunne gå i gang kl.10:00

som planlagt. Vi havde i år lavet

lidt om på konceptet og havde

lavet nogle af rækkerne om til

puljer, således at der var lidt flere

kampe til 35+ generationen!

To af de tre programsatte kampe

kl. 10:00 kom i gang. Den 3. blev

desværre ikke spillet, så Peter

Olsen blev vinderen af Herre C

uden kamp.

På bane 3 havde vi finalen i

damedouble 35+ og på bane 5

havde vi finalen i herredouble. Det

var en fornøjelse at kunne stå/

gå/sidde og se 2 så velspillede

kampe. I damedouble havde vi det

meget rutinerede og velspillende

par Lilla Budd og Jannie Bæk mod

et nyt par nemlig Helle Sehested

og Gitte Salomon. Lille og Jannie

har haft en god og lang sæson og

vundet alt, hvad vindes kunne i

de turneringer, som de har været

med i, så hvad var mere oplagt

end at slutte sæsonen af med at

blive klubmestre? De kom, de så

og de sejrede i 2 sæt 6/3 – 6/1.

I herredouble var det 4 kendte

ansigter, der spillede mod hinanden

– Lars Berno og Jens Chr.

Moestrup mod Michael Odfeldt og

Niels Mouridsen. Der var lagt op

til et brag af en kamp, for der er

ingen af de herrer, der giver ved

dørene. Der blev kæmpet til det

sidste og råbt og svedt før Lars

og Jens Chr. kunne række armene

i vejret som vindere med cifrene

6/4 - 7/5.

Kl. 12:00 satte vi de sidste 3

kampe i gang: Herre A, Dame 35+

og Herre B.

Herre A finalen stod mellem sidste

års vinder Adam Lange og forrig

års vinder Marc Møller. Og der

blev godt nok gået til den. De

spiller altså godt og slår hårdt til

bolden. Og når de spiller sådan, er

det en fornøjelse at se på. Adam

trak det lange strå og fastholder

titlen som klubmester med cifrene

6/1 – 6/3.

På nabobanen spillede Lilla Budd

og endnu et nyt ansigt Lone

Petersen finale i dame 35+. Det

blev desværre en kort affære. Lilla

var nu godt brugt og endte med

at trække sig, så mon ikke, der

lagt op til revanche på et andet

tidspunkt....

Og på bane 5 havde vi så det,

som vi må betegne som dagen

og måske årets kamp. 3½ time

Fra venstre Lars Berno, Jens Chr. Moestrup, Michael Odfeldt og

Niels Mouridsen

Læs sporten i

varede den. Poul Horup var oppe

imod sidste års vinder Jesper

B. Larsen. Jesper lagde godt ud

og det lignede en gentagelse af

sidste års finale... Men så tog en

vis herre ved Poul og han vendte

1/5 til 7/6 i andet sæt og endte

så også med at tage 3. sæt, så

slutcifrene blev 6/7 – 7/6 – 6/4.

Tillykke med det Poul og super flot

spillet af jer begge.

For os, der var mødt frem, var det

en meget hyggelig dag. Der var

lidt grill-tumult, men vi fik den

op at køre til sidst. Der var frugt,

grønt, chips og sodavand og gode

tenniskampe, men vi savnede et

større fremmøde.

Vi vil meget gerne vide, hvad vi

kan gøre bedre for at få flere til

møde op og være med til at støtte

op om de mennesker, der står

for arrangementet og de dygtige

spillere, der fortjener et meget

større publikum. Læg jeres forslag

i kassen overfor kontoret, så vi har

lidt at gå efter til næste år.

Men tak til jer, der var der. Og tak

til spillerne for nogle gode kampe.

Mange hilsner turneringsudvalget.

Jesper B. Larsen & Poul Horup

Fra venstre Gitte Salomon,

Helle Sehested, Jannie Bæk &

Lilla Bud


for seniorer

Centre Court - oktober 2010 7

Oprykning til VST3 !

Vores 3. seniorhold spillede sig i sæsonen til

en anden plads i serie 3 puljen. I og med der

var fire serie 2 puljer, altså fire nedrykkere og

blot to serie 3 puljer kunne man formode at

både vinderen og nr to skulle rykke direkte

op fra de to serie 3 puljer. Det spurgte vi så

unionen om, og fik bekræftet at dette var korrekt.

Det kommer vi tilbage til.

Efter forårets sikre sejre over Ølstykke, samt

de senere trukkede hold Lyngby og Hillerød,

starede vi efteråret med en tur til Hørsholm.

Det småregnede men som holdlederen

havde bekræftet i forvejen pr sms var der rig

mulighed for at spille indendørs. Det gjaldt

dog ikke 1. og 2. herre, de ville ikke spille

indendørs. Fair nok, vi var flexible og udsatte

kampene samt en 1. double.

I de øvrige kampe viste Hørshold sig at være

for stærke, vi fik da også siden bekræftet at

flere af dem normalt spillede i sj.serien og var

sat på for at forstærke med oprykning for øje.

Bagud 1-5 fik vi de sidste to singler afviklet

(begge tabt, 1. single Karsten Flemin foran 7/5

5/1 måtte udgå med skade, øv...), men doublen

lykkedes det ikke at få færdigspillet inden

næste runde. Hørsholm mente vi sagtens

kunne få dispensation til at spille den alligeve,

vi aftalte en dag (og nu ville de godt spille

indendørs hvis det regnede...). Udsættelsen

blev afvist af unionen da vi selv checkede op

på det. Så sendte Hørsholm resultat ind med

dem som vinder af doublen fordi de synes vi

ikke havde været fleksible nok. Efter en del

skriv igen med unionen blev det så efterfølgende

rettet til en VST sejr. Vi var jo bagud

1-7 på det tidspunkt, men ret skal være ret og

med reglen om at alle enkeltkampe giver point

og andenpladsen i puljen ville gå til holdet

med flest point, så kunne det vise sig at blive

vigtigt. For i mellemtiden havde vi spillet mod

Nivå, vundet 6-3 i meget tætte kampe, og inden

sidste runde var situationen den at VST og

Nivå begge havde 17 point. Hørsholm skulle

møde Nivå og kunne med blot 4 enkeltkampe

(altså nøjes med nederlag til Nivå på 4-5) i

sidste runde, sikre sig første pladsen, og vi var

derfor presset til at skulle vinde sidste kamp

mod Brøndby med minimum 6-3 for at føle os

sikre på anden pladsen som gav oprykning,

troede vi...

Vi vandt 9-0 over Brøndby. Men så kom

det frem ved et tilfælde at vi skulle spille

om oprykning. Tilbage til unionen igen som

bekræftede at vi havde “misforstået” deres

svar tidligere. Og vi kunne se program for

oprykningsspil under serie 2 på Infosport

! Så var der 5 dage til at få samlet et hold.

Enogtyve! forskellige spillere blev spurgt og

Læs sporten i

kunne ikke, men det lykkedes til

sidst at stille op med fuldt hold, som skulle til

Albertslund, og heldigvis klarede de den med

en 7-2 sejr.

Sæsonens klare mål var oprykning, det

lykkedes, men ikke uden lidt bøvl bl.a. skabt

af en ikke imponerende turneringsledelse i

unionen. Nivå havde vist samme oplevelse...

Tak til alle der deltog på holdet og specielt

35+ holdets spillere som trådte til og hjalp når

der var brug for det ! Faste spillere på holdet

har været Nikolaj Salling, Kim Voss og Peter

Schmitz med 6 af 7 kampe og holdets sikre

kort på 1. single, indtil en skade satte ind,

Karsten Flemin med 5 kampe, samme som

Jimmie Thomsen. Frithiof Bager har hjulpet

til et par gange, en enkelt kamp til Patrick

Plucnar og som nævnt stor hjælp fra +35

holdet, hvor Morten Gregersen og Stephanie

Løber trådte til og vandt afgørende kampe i

den sidte del af turneringen. På pige siden i

øvrigt har de unge VST piger vist stor styrke i

kampe mod spillere med en del mere erfaring

og noget anderledes spillestil, god erfaring og

mange vigtige sejre har de stået for: Christine

Qvist, Simone Trolle, Anne-Sofie Lerhøj, Sofie

Ries, Alma Scheel og Amalie Rugaard.

Peter VST3

Lilla Budd & Lone

Petersen

Marc Møller &

Adam Lange


8

For 4 år blev VST Sommer Cup afholdt på vores

dejlige anlæg. Turneringen spilledes i uge 25

og interessen for turneringen er blevet større

fra år til år, i år deltog 160 spillere fra hele

Sjælland.

Vores målsætning og ambition er at bidrage

med en god sommerturnering i dansk tennis

samtidig som vi vil tilbyde vores egne spillere

en turnering på hjemmebane.

I år havde klubben flere spillere som markerede

sig gennem at præstere flotte resultater. På

juniorsiden lykkedes det Andreas Boers at

vinde drengesingle u14 efter blandt andet at

have besejret klubkammeraten Peter Foersom

i finalen og Anders Ibh (også fra VST) i semifinalen.

I drengesingle u12 viste Theis Mørch

fra VST at han hører til blandt de 15-20 bedste

spillere i landet gennem at overbevisende

vinde sin række.

Clara Galler leverede også en fornem indsats

gennem at vinde Damesingle senior. Efter at i

finalen have tabt første sæt med 6-0 så kæm-

Centre Court - oktober 2010

VST Sommer Cup 2010

– flot fremgang for vores egne spillere!

pede hun sig bravt tilbage i kampen og det

lykkedes hende efter en meget flot indsats at

vinde afgørende sæt med 6-3 imod topseedede

Kathrine S Christensen fra Birkerød.

Anna-Maria Møller (VST) gjorde også en meget

flot indsats hvor hun nåede semifinale og

tabte meget knebent (10-8 i afgørende match

tiebreak) imod den endelige vinder Sofie Boers

fra Holte.

I alt var det i år igen en god turnering med

fin atmosfære og med mange mennesker på

vores anlæg hvilket er meget hyggeligt. Arrangementet

forløb perfekt, takket være en

super indsats fra alle de frivillige der blandt

andet hjalp til og stod i cafén. En stor tak alle

frivillige og til vores sponsorer Prince, Lotto,

Tecnifibre og Transocean Sport som stiller op

og gør det muligt at gennemføre VST Sommer

Cup. Vi ses igen i 2011.

Niklas Rosengren / Thomas Klinkby

Læs sporten i

Igen i år har der været meget stor

interesse for VST Sommer Cup

- 160 spillere havde tilmeldt sig

turneringen.


VST Sommer U 12 pigernes Cup

i uge første 26 sæson

VST er igen, for tredje år i træk, vært for en stor

Ida åben Marie, sommerturnering. Zoe, Emilie, Anne-sofie Turneringen og Ida bliver udgør både VST U 12 hold for piger.

De forhar juniorer haft en u10, forrygende u12, u14, sæson u16med og seniorer. en stigende performance kurve og

kunne Som noget således nyt se for en udvikling i år arrangerer fra at vinde vi også holdkampene 4-2 til at vinde

dem en veteran med rent række. bord 6-0. Det har været rigtig sjovt, og pigerne har prøvet

at spille under truende sorte regnvejrs-skyer med begyndende regnskyller

Klubbens – men ambition ikke tale er om, at vi at i år de igen ville skal afbryde lave spillet, en for nu gik det jo så

godt god turnering - og under med hedebølge endnu flere uden deltagere en vind – i forhold sådan som tennisvejr kan arte

sig. til sidste Det er år. nogle Det er dygtige, også håbet positive, at vi velopdragne igen vil skabe og høflige piger, der har

været en festlig, værter hyggelig og selv og har samlende været udenbys. begivenhed Vi glæder for os til næste sæson

med vores en medlemmer, masse gode som kampe vi håber – og vil gerne støtte lidt og mere modstand!

Mange hjælpe under hilsner turneringen. Trine

Velkommen til Vst sommer Cup 2009

2. holdets sæson 2010

Niklas Rosengren, Peter Lauritsen og Thomas Klinkby

Efter sidste års oprykning til serie 2 vidste vi, at en svær sæson

ventede os på 2. holdet. Og det blev ganske rigtigt nogle vanskelige

kampe med en del nederlag som følge. Dette resulterede i, at holdet

måtte ud i en kamp om nedrykning. Heldigvis fightede vi os en

overbevisende sejr på 8-1 over Hillerød og fik dermed bevist, at vi

hører til i serie 2.

Game, set and match her fra holdets ene kaptajn Kathrine Schiander

DROP IN er tilbage…

Hver onsdag kl. 11.00-13.00 fra uge 8

En af indendørssæsonens mange aktiviteter Drop In har midlertidigt

været stillet i bero, dels på grund af for få fremmødte, dels på grund af

Max Haases afgang fra Tandlægerne

klubben i efteråret 2008.

Henrik & Mette Ehlers-Hansen

Nu er der imidlertid igen blevet mulighed for at få kvalificeret træning

alle onsdage i ulige uger fra kl. 11.00-13.00. Carlos har stillet sig til

rådighed

Implantat

med træning

behandling

af de fremmødte.

og almindelig tandbehandling

Aktivitetens betegnelse

Virum

henviser

Torv

til,

1,

at

2830

man ikke

Virum

tilmelder sig, men blot

møder op. En forudsætning

Telefon:

for fortsættelse

4585 5774

af aktiviteten er imidlertid,

at der møder minimum

e-post:

7-8

klinik@ehlers-hansen.dk

personer op de uger, hvor der er træner til

rådighed.

www.ehlers-hansen.dk

Konsultation efter aftale

I de lige uger er der tillige mulighed for at komme inden for samme

tidsrum: Her spilles blot Klinikkens med andre åbningstider:

fremmødte, men uden træner.

Mandag 8-16.00

Prisen for to timer med Tirsdag træner i ulige uger 8-18.00 er 60,- kr., mens to timers spil

i lige uger koster 30,- kr.

Onsdag 8-16.00

Torsdag 8-16.00

Fredag 8-12.30

VEL MØDT TIL DROP IN

Specialklinik for implantater og kirurgi

Motionistudvalget

(Henvendelser kan rettes til Niklas Rosengreen eller Gitte Nielsen)

Centre Court - marts 2009 9

Centre Court - oktober 2010 9

Læs sporten i

Læs sporten i

Sjællandsmesterskaber med

VST spillere i finalerne

I januar måned spilledes finalerne i sjællandsmesterskaberne og VST

havde tre spillere med i finalerne. Desværre lykkedes det ikke for nogen

af dem at blive sjællandsmestre. Anders Ibh (u12 drenge + double),

Frederik Nymann (u14 drenge) og Caroline Wahl Andersen (U16 piger)

tabte alle sine finaler.

Udover ovennævnte spillere så havde VST spillere med fremme i andre

rækker.

Magnus Ibh (u12 drenge) og Andreas Toftgaard (u10 drenge)spillede sig

begge frem til semifinalerne. Andreas overraskede positivt, da det var

hans første “rigtige” turnering!

Alle spillere ønskes et stort tillykke med deres flotte resultater!

Anna Marie Møller og Anne Sofie Urne Rørdam

Få en gratis

hverdag


Gratis Visa/dankort

• Gratis adgang til Netbank

• Gratis betaling af regninger og

over førsler i Netbank.

Test dig selv på nordea.dk/gratishverdag

og se, hvad du kan spare, eller ring på

70 33 33 33.

nordea.dk

www.vst-tennis.dk

Gør det muligt


10

Klubmesterskaber for juniorer

Det var i år flere deltagere med i juniorernes klubmesterskaber end

tidligere år og det blev spillet mange

gode kampe i de forskellige rækker. Finalerne bød også på flot spil med

flere gode indsatser.

Finalisterne kunne også se frem imod flotte pokaler som præmier.

Vindere og klubmestre blev følgende spillere:

U10 piger – Zöe Noonan

U10 drenge – Christopher Rosengren

U12 piger – Anna-Marie Møller

U12 drenge – Theis Mørch

U14+ piger – Simone Trolle

U14+ drenge – Magnus Ibh

Billeder på nogle af finalisterne

.

TIL DINE

MINE

VORES

OG DERES

BØRN

FÅS FRA: 289.990 KR.

VAN FRA: 184.990 KR.*

PEUGEOT 5008

Centre Court - oktober 2010

Priserne er ekskl. lev.omk. på 3.680 kr. og evt. metallak. *Ekskl. moms. Bilen kan være vist med ekstraudstyr.

Brændstofforbrug ved blandet kørsel (EU-norm) er fra 13 til 19,6 km/l. CO2-emissionen er fra 135 til 181 g/km.

5008 er den bil, der kan rumme dit liv, uden at du behøver gå på kompromis med drømmen om en rigtig fed bil. Der er plads til syv sæder

og masser af lækkert udstyr. Vi glæder os til at se dig til en prøvetur, hvor du også kan få en række cool tilbud på Peugeot 5008.

PEUGEOT LYNGBYAggerholm

Tillykke til alle

klubmestre!

Niklas Rosengren

Læs sporten i

Christopher Rosengren, Cecilie Rørdam, Frederik Rørdam og Zöe

Noonan

Magnus Ibh, Anders Ibh, Simone Trolle og Christine Qvist Andreas Toftgaard og Theis Mørch

Lyngby: Firskovvej 21-23

Mandag-fredag 9-17.30, lørdag lukket, søndag 11-15

Telefon 4444 9999 . www.peugeot.dk/lyngby

www.peugeot.dk


Veteranerne havde en blandet 2010-sæson

- 40/45+ rykkede ned, mens 50/55+ rykkede op

Sidste år efterlystes forstærkninger til 2010-sæsonen for veteran-holdene,

hvor VST i 40/45+rækken havde to hold (serie 2 og serie 3), mens

50/55+ spillede i serie 1.

(40/45+ betyder, at kvinder skal mindst fylde 40 og mænd 45 i løbet af

året).

Til 40/45+ syntes der umiddelbart ved tennisårets start at kunne etableres

to gode og robuste bruttotrupper med de efterspurgte forstærkninger,

men problemer med at finde holdkaptajn til mere end ét hold betød,

at klubben var nødsaget til at trække det lavestrangerende, dvs. serie

3-holdet. Ærgerligt, men årets forløb har dog også vist, at det ville have

været særdeles svært at få stablet to hold på benene til de fem holdkampe

i hver række.

VST var derfor kun repræsenteret i serie 2 i 40/45+-rækken, hvor holdet

mødte stærke klubber som Bagsværd, Rødovre, Farum, Sorø og Jyllinge.

Det blev til 4 ret klare holdnederlag mod førstnævnte klubber og kun 1

sejr. På trods af dette resultat var der dog i holdkampene mange gode

og lige enkeltkampe, og stemningen på holdet var fin.

Konklusionen af ovennævnte er en nedrykning af holdet til serie 3 til

2011-sæsonen, og en tvangsnedrykning af det scratchede serie 3-hold til

serie 4.

Positivt er det imidlertid, at der i løbet af sæsonen blev introduceret en

række nye og motiverede spillere på holdet, ligesom der jo stadig i klubben

er yderligere en række kvalificerede kandidater til holdene – derfor

er håbet for 2011-sæsonen, at vi kan stille op både i serie 3 og serie 4!

På veteran 50/55+ gik det dog rigtig godt, 5 sejre i 5 kampe – se her:

k V U T Score P

1 Virum 5 5 0 0 32-8 32

2 Tårbæk 5 4 0 1 26-14 26

3 Karlslunde 5 3 0 2 20-20 20

4 Fredensborg 5 1 1 3 14-26 14

5 Greve 5 0 1 4 14-26 14

6 Herlev 5 1 0 4 14-26 14

Det betyder oprykning til Sjællandsserien, den bedste række i 50/55+ og

der venter sikkert hårde og spændende opgør til næste år.

Årets gode resultat skyldes bl.a., at vi ikke har været ramt af mange

afbud (måske pga at vi spiller fredag aften). På holdet har deltaget

Lilla Budd, Nina Hvidberg, Bodil Kristiansen, Aase Zenner, Jannie Bæk,

Frithiof Bager, Mikael Østergaard, Ole Møller, Mogens Jacobsson, Stig

Johansen, Per Tuft og Jes Hansen.

Trods rimeligt overbevisende/lette sejre (undtagen mod Tårbæk, der

endte 5-3 i et tæt opgør) blev der spillet mange gode og hyggelige

kampe, og fornøjelsen bliver jo ikke mindre af, at vi gerne slutter af med

fælles spisning og et enkelt glas limonade.

Vi glæder os til næste års kampe og håber alle er friske på at stille op

igen. Er der andre medlemmer, der kunne tænke sig at deltage, er man

meget velkomme til at kontakte os.

Poul Horup Sørensen, 21720054 Jannie Bæk, 45930520

Holdkaptajn 40/45+ Holdkaptajn 50/55+

Centre Court - oktober 2010 11

Læs sporten i

aktivitetskalender

Dato: Aktivitet: Tidspunkt:

OKTOBeR

1. Hyg Ind – nybegyndere / let øvede 19.00 – 21.00

2. Juniorudvalget – aktivitet se opslag 17.00 -

3. Tennisskole – motionsspillere 13.00 – 15.00

4. Tennisskole – juniortræning start inde

6. Drop In med Stig Johansen 11.00 – 13.00

8. Hyg Ind – let øvede / øvede 19.00 – 21.00

9. Tennis Clinic – se opslag 17.00 – 20.00

10. Puljeturnering – seniorer 13.00 – 15.00

13. Drop In 11.00 – 13.00

15. Hyg Ind – nybegyndere / let øvede 19.00 – 21.00

17. Tennisskole – motionsspillere 13.00 – 15.00

18.-23. Tennisskole jun. træning aflyst efterårsferie

20. Drop In med Stig Johansen 11.00 – 13.00

22. Hyg Ind – let øvede / øvede 19.00 – 21.00

24. Puljeturnering – seniorer 13.00 – 15.00

27. Drop In 11.00 – 13.00

29. Hyg Ind –nybegyndere / let øvede – træning 19.00 – 21.00

30. DH 3 div. VST - ALT 17.00

31. Tennisskole – motionsspillere 13.00 – 15.00

NOVeMBeR

1. Bestyrelsesmøde 18.00

3. Drop In med Stig Johansen 11.00 – 13.00

5. Hyg Ind – let øvede / øvede 19.00 – 21.00

6. Juniorudvalget – aktivitet se opslag 17.00 -

7. Puljeturnering – seniorer 13.00 – 15.00

10. Drop In 11.00 – 13.00

12. Hyg Ind – nybegyndere / let øvede 19.00 – 21.00

13. Tennis Clinic – se opslag 17.00 – 20.00

14. Tennisskole – motionsspillere 13.00 – 15.00

17. Drop In med Stig Johansen 11.00 – 13.00

19. Hyg Ind – let øvede / øvede 19.00 – 21.00

20. Seniorudvalget – aktivitet 17.00 -

21. Puljeturnering – seniorer 13.00 – 15.00

24. Drop In 11.00 – 13.00

26. Hyg Ind – nybegyndere / let øvede 19.00 – 21.00

27. DH 3 div. VST – Holte 17.00 -

28. Tennisskole – motionsspillere 13.00 – 15.00

DeCeMBeR

1. Drop In med Stig Johansen 11.00 – 13.00

3. Hyg Ind – let øvede / øvede 19.00 – 21.00

4. DH 3 div. VST – Farum II 17.00 -

5. Puljeturnering – seniorer 13.00 – 15.00

8. Drop In 11.00 – 13.00

9. Bestyrelsesmøde 18.00

9. Julebanko Se opslag

10. Juniorudvalget – aktivitet se opslag 19.00 -

11. SLTU Vinter Tour 14.00 -

11. Tennisskolen aflyst! 14.00 – 17.00

12. SLTU Vinter Tour u 14 drenge Se opslag

15. Drop In med Stig Johansen 11.00 – 13.00

17. Hyg Ind – let øvede / øvede 19.00 – 21.00

18. Gløggturnering – motionsspillere 17.00 -

18. Tennisskole / jun. træning

sidste gang inden jul 14.00 – 17.00

19. Tennisskole – motionsspillere 13.00 – 15.00

en mere detaljeret kalender kan ses på

www.vst-tennis.dk

eller på opslagstavlen.


12

Centre Court - oktober 2010

Tennis Le Mans

i VST blev en

stor succes

Præcis kl 15.00 fredag den 3. september

lød startskuddet til 24 timers tennis

i VST. en stor del af vores juniorer

var klar til at spille mod hinanden, så

vi kom rigtig godt fra start med en

masse spillede partier.

Senere kom en hel del seniorer til, og

der blev spillet kampe på kryds og

tværs. Mange fik spillet med andre,

end de plejer, og der var glade ansigter

at se alle vegne.

Uden svin og drikke, duer tennisspillerne

ikke…

Claus var gået i gang med at grille vores pattegris

kl. ca.13. Ungerne skulle med jævne mellemrum

hen til den store lukkede grill for at se

til det hele svin med alt fra tryne til krøllet hale

og for at frydes over synet og duften. Klokken

19.00 var der pattegris til alle, der deltog.

Mange havde aldrig smagt så herligt svinekød.

Man må sige, at det blev langtidsstegt!

I køkkenet var der i mellemtiden blevet

fremstillet de skønneste salater mv. så det blev

en festlig aften med meget hygge og socialt

samvær. Det var hyggeligt at være VST’er.

Masser af tennis, lidt søvn og

masser af tennis

Da vi ikke kunne se bolden mere udenfor og

myggene gik ombord i os alle, spillede vi videre

indenfor i vores dejlige hal. Der var nu en hård

kerne på ca. 25 spillere tilbage, heriblandt flere

seniorer, som spillede på livet løs i doubler og

singler til kl. ca. 02.00. Så blev det tid til at

overnatte, og vi sov 18 personer i hallen.

Morgenmad sørgede Mette for, og så var vi

klar til at spille igen – boldsikkerheden var dog

ikke ligeså skarp som aftenen før!!!

Der var også en holdkamp, som blev afviklet

om lørdagen, så det gav yderligere partier – alt

talte med.

Læs sporten i

Da klokken var 15.00 om lørdagen havde vi

spillet i 24 timer og nåede 1591 partier, hvilket

må siges at være ganske flot. Dermed kommer

alle sponsorer til at betale de 10 øre pr. spillet

parti med max. beløbet på 150 kr. Der deltog i

alt 123 spillere i løbet af de 24 timer, og vi var

ca. 55 til spisningen fredag aften.

Vi glæder os allerede til næste år, og håber,

at der er mange flere spillere, der vil deltage.

Til næste år bør Tennis Le Mans blive afholdt

tidligere på året, hvor det er lysere til længere

ud på aftenen.

Tak til alle deltagere og sponsorer for et godt

og hyggeligt døgn, der ud over en god oplevelse

for klub livet også gav penge til juniorafdelingen.

Claus Løppke og juniorudvalget


Centre Court - oktober 2010 13

Trænersituationen/nye trænere:

VST har ansat nye trænere til den kommende

indendørssæson som erstatning for Marc

Møller og Ann-Sofie Leerhøj. De har begge

valgt at begynde at studere på universitet men

de har begge også meddelt at de stadigvæk

har mulighed for at hjælpe 1-2 dage om ugen.

Følgende trænere er blevet

ansat:

Niels Clausen

Niels er 21 år og kommer fra Hørsholm. Som

junior spillede han i Hørsholm-Rungsted Tennisklub.

Gennem de sidste 2-3 år har Niels

arbejdet i folkeskolen som pædagog i en SFO

samtidig med at han har været tennistræner

i Team Øresund Tennis (Nivå Tennisklub og

Fredensborg Tennisklub). Niels startede sin

træneruddannelse på DGI linjen og har derefter

uddannet sig i Dansk Tennis Forbund hvor han

kommer til at deltage i KT 4 til efteråret.

Fire friske

motionistpiger,

Lena, Mette, Liss

og Anne står klar

med deres våben

Mange nye motionister kom til i 2010

Det var overvældende så mange nye voksne medlemmer, der kom til udendørssæsonen, så der blev lynhurtigt ’udsolgt’ på klubbens

tilbud om tennistræning, så der blev lavet ekstra tennisskole for begyndere søndag, mandag og onsdag.

Desuden lavede vi et udvidet koncept for Hyg-ind om mandagen, så der også var reserveret en bane til nybegyndere.

Vi håber alle de nye medlemmer er kommet godt i gang med tennisspillet, og at I vil benytte nogle af de målrettede tilbud, vi har

lavet til jer i indendørssæsonen.

Onsdags-træningen for øvede/let-øvede var igen fuldtegnet, og der er gjort store fremskridt rundt omkring. Vi er dog nogle, som

undrer os over, at vi tilsyneladende ikke rigtig kommer op på Wozniaki niveau, selvom vi har gået i flere sæsoner.

Tøseturnering, herreturnering og mixed-grill turnering var som sædvanlig med høj spillemæssig kampånd og hyggelig stemning.

Tak til arrangører og de som tog motionisttjansen på sig og serverede god mad og drikke.

Kirstine Andersen

Ulrik Galskov

Ulrik er 20 år og kommer fra Lyngby. Han

har gennem alle år som junior repræsenteret

Lyngby Tennisklub hvor han de sidste 5 år også

har været aktiv som træner på alle niveauer.

Ulrik har som spiller være aktiv på klubbens

2-3 hold og han har også deltaget i SM og DM.

Ulrik kommer i efteråret til at deltage i Dansk

Tennis Forbunds trænereuddannelse KT 4.

Kathrine Schiander

Kathrine er 22 år og kommer fra Virum. Hun

er en af vores egne medlemmer som er vokset

op i klubben fra barnsben. Kathrine har været

aktiv turneringsspiller som junior og hun har

været fast inventar de sidste år på klubbens

1-2 hold. Kathrine studerer til folkeskolelærer.

Kathrine har Dansk Tennis Forbund træneruddannelse

KT 3.

Vi hilser alle tre velkommen og jeg håber at

alle børn og forældre vil tage godt imod dem.

Læs sporten i

Niklas Rosengren

Ulrik Galskov

Niklas Rosengren


14

Aktivitetsplan motionister indendørs 2010

aktivitet

Fredags Hyg-ind i

lige uger for

let-øvede/øvede

Fredags Hyg-ind for

nybegyndere i ulige

uger fra 19-21

Onsdags Drop-in.

For alle motionister

Træning i lige uger.

Uden træner i ulige

uger

Søndags tennisskole

Kick-off for nybegynder/let-øvet

Lørdagsclinic 1

Lørdags clinic 2

Tøser på tværs af

VST

Gløgg-turnering

Mixed turnering

Lørdags clinic 3

Lørdags clinic 4

Lørdags clinic 5

dato

Fredag i lige uger

fra 19-21. Start

24. sep. Kr 100

for sæsonen

Fredag i ulige

uger. Start 1. oktober.

Tilbud om

træning 29.10 og

26.11 ved Stig. Kr

100 for sæsonen

Onsdage 11-13

Træner (Stig)

Søndage 13-15

Modul 1 (3,17,31

okt, 14,28 nov,

12.dec)

Modul 2 (9,23

jan, 6.feb,6,20

marts, 3,17 april)

25. september

16-19. Træning

9. oktober

13. november

5. november

18. december

8. januar

22. januar

26. februar

2. april

ansvarlig

Liss

Stig

Liss

Niklas

Stig

Niklas

Liss og

Jørgen

Centre Court - oktober 2010

Motionisttjansen

nej

nej

nej

nej

Læs sporten i

Motionisternes

indendørssæson

Som noget nyt har vi lavet to

tiltag, der er målrettet nybegyndere:

kick-off for nybegyndere

lørdag den 25. september fra

14-17.

Som noget nyt har vi Hyg-ind

for nybegyndere i de ulige

uger om fredagen fra 19-21.

Der spilles double med skiftende

makkere. Ingen tilmelding

nødvendig – bare mød op! Der

er tilbud om træning den 29.10

og 26.11. Det koster 100 kr for

sæsonen.

nyt initiativ er mixed-turnering

den 8. januar. Doubleturnering

for damer og herrer. Der spilles

med skiftende makkere. Efterfølgende

middag og præmieoverrækkelse.

nyt initiativ er også en aften

for tøser på tværs af klubben

den 5. november. Motionister,

mødre til juniorer og seniorer kan

opleve en kollektion af tennis-tøj

til billige priser, spille tennis, få et

par husmoder-tips og der vil være

ost og rødvin.

Vi har i denne sæson fået 5 hele

lørdagsclinics, som er for let-øvede

og øvede.

Vi fortsætter succes med Hyg-ind

for let-øvede/øvede fortsætter

fredage i de lige uger fra 19-21.

Det koster i denne sæson 100 kr

– det er jo billigt!

Den succesfulde søndags tennisskole

fortsætter. Der vil i år være

fortrinsret for dem som ikke har

adgang til en indendørsbane.

Desuden fortsætter drop-in

onsdag formiddag, som er for

alle motionister. Der er træning i

lige uger, og spilles uden træner i

de ulige uger. Mød op – tilmelding

ikke nødvendig.

gløgg-turneringen bliver i år

den 18. december – det er meget

tæt på jul – men vi håber, I får

købt julegaverne i god tid. Alle

er velkomne til denne traditionsrige

juleturnering, hvor herrer

og damer dyster på livet løs med

skiftende makkere. I pausen er der

gløgg og æbleskiver. Tilmelding

nødvendig.

Motionistudvalgets

organisering

Motionistudvalget står for at

planlægge og tilrettelægge

indendørs og udendørssæsonens

aktiviteter. Til alle motionistudvalgets

arrange-menter er der en

tovholder fra motionistudvalget.

Tovholder til arrangementer sørger

for at lave en indbydelse, og få

indbydelsen ud – dvs opslag på

opslagstavlen, mail og hjemmeside.

Desuden er det tovholderens

opgave at sikre, at der er folk til

motionisttjansen og at de instrueres

i, hvad deres opgave er.

www.vst-tennis.dk


Vi skal deles om de mange praktiske opgaver,

der er ved at få en frivillig forening

som VST til at fungere.

Alle motionister, der deltager i vores arrangementer

skal derfor påtage sig en motionisttjans/madtjans

1-2 gange i løbet af sæsonen.

Dvs melde sig til at stå for de praktiske

opgaver med mad/drikke til et arrangement

som fx tennis clinic, gløgg-turnering, mixedturnering,

tøser på tværs.

I bedes selv sørge for at melde jer til at tage

Virum II vinder SLTU’s motionistholdturnering

2010

Begge VST’s motionisthold havde en flot

udendørssæson 2010. Virum I blev nr. 2 pulje

I og Virum II vandt pulje H og gik derefter

hele vejen og vandt motionistholdturneringen

i kategori 2B. I semifinalen blev Solrød

lammetævet 6-0 og i finalen blev vundet med

5-1 over Rødovre efter nogle tætte kampe. I

løbet af sæsonen spillede Virum I i alt 7 kampe

og Virum II nåede helt op på 11 kampe. Det

kræver selvfølgelig en stor trup at spille så

mange kampe og rigtig mange motionister har

Centre Court - oktober 2010 15

Motionisttjansen

madtjansen til et af sæsonens arrangementer.

Ellers vil du blive sat på til et af de arrangementer,

hvor vi mangler nogen. Desuden vil der

være fortrinsret til pladserne på tennis-clinic

til de som har taget motionistjansen. Sådan er

reglerne fremover!

Skriv jer på listen på opslagstavlen til at tage

en motionisttjans. Der er brug for 2-4 personer

til de arrangementer, hvor der er mad, så er det

ikke nogen uoverkommelig opgave. Find evt

sammen i grupper, der påtager jer et arrangement

. Så kan I kan aftale indbyrdes, og har en

derfor deltaget i turneringen og bidraget til det

flotte resultat.

Læs sporten i

buffer hvis nogen bliver forhindret.

Vi har lavet et papir med en instruktion til,

hvad I skal gøre, når I har madtjansen, og

der er én fra motionistudvalget, der vil være

tovholder på arrangementet og l bistå med råd

og vejledning.

I kan også melde jer til madtjansen til nogle

af klubbens fælles aktiviteter – det gælder

naturligvis også.

Finaleholdet mod Rødovre. Fra venstre

ses Simon Hauch, Thomas Riber, Lilla

Budd, Niels Elmo, Michael Nielsen, Hans

Chr. Ammentorp. Forrest ses Jannie Bæk

og Jesper ”Trut” Gude

En motionistholdkamp består af én damebouble,

to mixdoubler og tre herrredoubler og

der skal minimum være 4 herrer og 2 damer

på holdet, for at afvikle en kamp. Kampene

spilles enten en tirsdag eller onsdag aften og

holdkampen afsluttes altid med fællesspisning

i klubhuset. Niels Elmo Jensen, fung. holdkaptajn på

Virum II


16

Mandags Hyg ind

Som nyt medlem af tennisklubben

VST har jeg troligt deltaget i mandags

hyg ind som på alle måder har

været og er, et rigtig hyggelig og

socialt forum. Her bliver spillet tennis

på kryds af og tværs af aldre,

køn og niveauer. Det fælles mantra

for hyg in minder om ”hyggeligt

samvær med tennis”. Stemningen

er altid god og folk er venlige og

imødekommende med en lille

peptalk, hvis bolden ikke lige vil

som man selv gerne vil (for det er

jo aldrig en selv, der laver fejlen...).

Skulle man have behov for et godt

råd omkring egen teknik, er der

også altid god erfaring at hente fra

de mere erfarne spillere, som ofte

også er gode til humoristiske indslag

om spillets gang. Der er både

plads til de mere seriøse spillere

samt ”hygge-hyg in´er.

Til sidst vil jeg gerne opfordre de

”yngre” motionister til også at

deltage i hyg in, da det er en

aldersgruppe der er i undertal. Det

har for mig været en god måde at

lære klubben og tennisspillerne at

kende, samt at udvide og afprøve

mit eget spil.

Anne Mazanti

Liss Frederiksen har igen i år været tovholder og sørget

for de praktiske ting til hyg-ind. Dvs sørger for at hente

bolde, fordeler hold osv. I år blev Liss nødt til at have

en fløjte til hjælp for at kalde folk til orden, når der skal

skiftes makkere hver halve time.

Tusind tak for din indsats Liss.

fast pris din pris

Advokathuset Kongevejen 354

2840 Holte

Jørgen Søtofte

Advokat (H)

Janus Fürst

Advokat (H)

Per Tørsløv

Advokat (L)

Kr

Centre Court - oktober 2010

Ole Conradsen

Lige nu kan du Advokat fi nde din (L) helt egen pris hos Fiat

Michael Transø Schultz

Advokat (L) LLM

Hvad skal din nye Fiat koste? Så lidt som muligt, vil du sikkert svare…

Og heldigvis er Fiat til at handle med. Der er jo mange knapper, som man

kan skrue på, når det handler om at fastsætte en fornuftig pris – og der er

sikkert mulighed for at gøre en god handel. Prisen er – næsten – helt op

til dig selv og dine forhandlingsevner. Under alle omstændigheder glæder

vi os til at se dig!

Tlf. 4546 9300

Fax 4546 9301 mange muligheder www.kongevejen.dk

for at fi nansiere din bil

Vi Spiller Tennis

Sommerlejrene 2010

Sommerlejrene 2010, der igen i år lå i første og sidste uge af sommerferien

var på alle måder en kæmpe succes. Ikke nok med, at vi havde

næsten 200 skønne tennistalenter tilmeldt var vejret var også fremragende.

Som ugen forløb viste det sig hurtigt, at vi havde at gøre med

rigtige tennistalenter og samtidigt begyndte nye venskaber at spire og

nye teknikker at komme tilvirkelighed. Vejen til den perfekte flugtning

synes nu pludselig ikke så lang. De tre første dages formiddage gik på

at lære en masse grundslag i faste hold efter niveau og alder, og efter

frokost valgte børnene selv, hvor de ville være og der stod den på tennislege

såsom ”tab og vind”, kano og fængsel, men der var også mulighed

for rundbold, fodbold, hockey og dyreleg for de yngste. På den måde

fik de unge spillere gennem leg øvet deres teknikker i praksis. Børnene

lærte også vigtige ting såsom fair-play, altså hvordan man skal behandle

andre og i slutningen af dagen lærte de, hvordan man efter en god hård

dag, strækker de vigtigste muskler ud. Vores berømte konkurrence-dag

lå om torsdagen, hvor der blev dannet nye hold med forskellige niveauer,

hvor der blev dystet i forskellige discipliner, som børnene havde lært i

løbet af ugen, som fx forhånds- og serve præcision. Men færdigheder

så som sammenhold, teamspirit, et kampråb/kampdans og dem der var

bedst til at samle bolde talte også med i point-scoren til sidst. Sidst på

fredagen blev der delt præmier ud til det heldige vinderhold af torsdagens

konkurrence, til ugens spiller, der i første uge blev Nanna Pedersen

et lysende nyt talent og til ugens ven, som i første uge var Alec Deacon.

Selvfølgelig var det svært at vælge nogle ud, så alle fik et diplom og

en lille ting med hjem. Vi sluttede begge uger med den legendariske

vandkamp, hvor vi trænere fik, hvad vi havde fortjent…

-lige hilsner Anne-Sofie Leerhøi og resten af trænerteamet

SOME LITTLE THINGS ARE MAGIC

SOME LITTLE VÆR THINGS ÅBENARE

MAGIC

Få din Fiat som du vil.

.com/dk

Fiat 500C fra kr. 188.990,-

Privat leasing fra kr. 1.495,- pr. md.

*

Privatleasing 1.895,- kr./md. **

VÆR ÅBEN

Besøg os for en prøvetur eller hør om

mulighederne for at købe eller privatlease.

.com/dk

you are, we fi a t . dcar. k

Dawall Virum

you are, we car.

* Ved køb: leveringsomkostninger 3.680,-

** Kr. Bilhuset 20.000 i førstegangsydelse, i Birkerød I/S 36 mdr. løbetid, Tangholm 45.000 km i Hillerød perioden. Prisen A/Ser

inklusive moms, Valby serviceaftale, Autoforum vejhjælp, A/S etablerings- og leverings-

Besøg din Fiat forhandler og hør om Fiat Finansierings omkostninger, Kongevejen og eksklusiv 86-88 grøn ejerafgift, forsikring Frejasvej og evt. ekstraudstyr. 40 Positiv kreditgodkendelse Spontinisvej kræves. 5

www.fi at.dk

LESS IS MORE, LESS IS BETTER, LESS IS GENIUS.

Priserne Birkerød er baseret på Fiat 500C Pop 1.2, 69 hk Hillerød med Start&Stop system: Brændstoføkonomi v.

J.Dawall & Sønner ApS København blandet kørsel: 20,8

. Grønnevej SVkm/l.

CO -udledning: 113 g/km.

2 141

Den

Bilhuset tlf: viste 45 bil 81 er med

i 13 ekstraudstyr.

Birkerød 43 I/S Tangholm tlf: 48 26 45 Hillerød 33 A/S Valby tlf: 36 Autoforum 17 77 77

Salg 45 85 23 90 - Værksted 45 85 A/S 23 90

Kongevejen 86-88 Frejasvej 40

Spontinisvej 5

Birkerød

Hillerød Ma. - Fr. 10.00-17.30 Lørdag København lukket SV

tlf: Bilhuset 45 81 13 i 43 Birkerød I/S tlf: Søn. Tangholm 48 26 11.00-15.00

45 33 Hillerød A/S tlf: Valby 36 17 Autoforum 77 77 A/S

Kongevejen 86-88 Frejasvej 40

Spontinisvej 5

Bilhuset i Birkerød I/S

Birkerød

tlf: 45 81 13 43

Tangholm Læs Hillerød sporten A/S Valby i Autoforum A/S

Hillerød

tlf: 48 26 45 33

København SV

tlf: 36 17 77 77

Kongevejen 86-88 Frejasvej 40

Spontinisvej 5

Birkerød

Hillerød

København SV

tlf: 45 81 13 43

tlf: 48 26 45 33

tlf: 36 17 77 77


Undendørs SM 2010 for

juniorer

Christoffer Rosengren blev nr. 2 i U10 HD. Efter

en række flotte kampe med sin makker Ulrik

Schmidt-Jørgensen fra Lyngby måtte de se sig

slået i finalen. Vi forventer os meget at Christoffer

og glæder os til at følge ham i fremtiden.

Emil Løppke blev nr. 2 i U12 HS kat. 4. Det var

Emils første rigtige turnering, så det var flot at

nå finalen. Emil har valgt at spille mere tennis

og mindre fodbold,’ så det bliver spændende at

se om resultaterne bliver bedre i fremtiden.

Anders Ibh nåede finalen i U14 double sammen

med sin makker Mikkel fra Holbæk. De spillede

en rigtig flot kamp specielt andet sæt var helt

lige med en masse gode bolde. Da de begge er

1 års U 14 lover det godt for fremtiden.

Magnus Ibh nåede finalen i U 16 HD sammen

med sin makker Mathias Olsen fra Holte efter

flere gode kampe, specielt semifinalen var

rigtig spændende.

I finalen var de topseedede dog for stærke.

Alt i alt var der rigtig mange fra Virum der

deltog i SM, og der blev spillet en masse gode

kampe rundt om på sjælland.

Claus Løppke

Gastronomi

når den er bedst

smørebrød

Alle dage kl. 12-16

dansk/kinesisk frokostbuffet

Kun efter aftale

lækker aftenbuffet

Nu også med Mongolian Barbeque

Alle dage kl. 18-21 kr. 135.-

Husk! Vi har også dinner transportable med Aftenbuffet

Ps. nu bringer vi også enkeltretter “ud af huset”

i Virum, sorgenfri, brede og lundtofte. lev. kr. 30,lyngby,

Holte og omegn kr. 35,-

Åbent alle dage kl. 11.00-22.00

Kongevejen 194, 2830 Virum · Bordbestilling på 45 83 01 07

www.restaurantshangrila.dk

Centre Court - oktober 2010 17

U 14 Holdet

I år stillede vi et U 14 Hold sammen med

Holbæk. Dette var nødvendigt for at komme i

den bedste række dvs. spille med om DM. Fra

Virum deltog Anders Ibh, Andreas Boers og

Peter Foersom.

Efter opvarmningskampe i både Virum og

Holbæk var vi klar til kamp.

Vi spillede en række rigtig gode kampe mod

hold som bla. KB, Birkerød og HIK. I alt blev

der spillet 6 holdkampe da Hørsholm Rungsted

måtte trække deres hold. Resultatet

blev 2 klare sejre mod HIK og Hvidovre, 2

tætte kampe mod NKG og Team Vest som vi

desværre tabte knebent, og 2 nederlag til KB

og Birkerød.

Alt i alt en godkendt indsats, som med lidt held

kunne have udløst slutspil om medaljer.

Til sidst tak til Thomas Ibh for god support gennem

sæsonen.

Claus Løppke

Læs sporten i

45 87 01 11

Chr. X’s Allé 3 • DK-2800 Lyngby

Telf. 45 87 01 11 • Fax 45 87 62 55

Indendørsaktiviteter

for seniorholdspillere 2010/2011

Puljeturnering

(søndage fra 13-15)

26. sept., 10. okt., 24. okt., 7. nov., 21. nov.,

5. dec., 2. jan., 16. jan., 13. feb., 27. feb.,

13. marts.

fællesspisning og spil

20. november fra kl. 17.00

afslutning på puljeturnering indendørs

19. marts fra kl. 17.00

kom og se 1.holdets hjemmekampe i

3. division

30. oktober kl. 17.00: VST – ALT

27. november kl. 17.00: VST – Holte

4. december kl. 17.00: VST – Farum II

5. marts kl. 17.00: VST – Roskilde


18

Centre Court - oktober 2010

Udendørssæsonen 2010 - 1. holdet

Ambitionerne var høje

1. holdet har leveret en godkendt indsats i den

forgangne udendørssæson. Ved sæson-start

var ambitionen oprykning - denne ambition

blev justeret i løbet af spillesæsonen på grund

af en række udenlandsrejser, herunder bizarre

deltagelser i bartenderkurser og tv-programmer.

Derudover må det også konstateres, at

nogle af de gamle på holdet efterhånden er

blevet ret gamle og krumbøjede.

Det var dog kun to smertelige og uheldige 5-4

nederlag, som betød, at vi ikke sluttede på 2.

pladsen og dermed en mulig oprykning.

Flyvende udskiftning i en bred trup

Der har været stor udskiftning fra kamp til

kamp, men alligevel godt sammenhold i truppen

og god lir under holdkampene.

Alle har kæmpet og fightet til den helt store

guldmedalje og sæsonen har budt på flere

heroiske indsatser, ikke mindst af Danmarks

nye håb indenfor reality-tv, Carlos The Iceman

Zamora, som i den grad ikke er et pivehoved

– flere gange, blev der udvist en massiv consistency

over 2-3 timer. Typisk Virum!

De unge håb, er også ret gode når det gælder,

fx Clara Galler, når det gælder. Gælder, Galler,

get it! Og sikke hun kan brave til bolden og

nogle gange også holde den kryds flere gange i

træk uden at tage store unødige chancer.

Magnus Ibh er også vokset med opgaven, og

forhånden er fuldt med. Magnus er venstehåndet

ligesom Nadal, og det er pænt nasty når

Magnus trækker venstreskøjten tungt ned i en

højrehånds-modstanders slatne baghånd. Vi

glæder os til mere af samme skuffe - ja tak!

Hold K V U T Kampe Sæt Point

NTK-Amager 7 7 0 0 43 - 20 94 - 49 22

Brøndby Strand 7 5 0 2 38 - 25 79 - 61 19

HIK II 7 5 0 2 37 - 26 77 - 60 18

Holbæk 7 4 0 3 35 - 28 76 - 62 18

VST 7 4 0 3 34 - 29 78 - 64 18

Roskilde 7 2 0 5 29 - 34 64 - 76 14

B93 II 7 1 0 6 21 - 42 49 - 86 9

HRT III 7 0 0 7 15 - 48 41 - 100 6

VST’s U16 piger Sjællandsmestre 2010

VST blev suveræne vindere af A-rækken i SLTU’s holdturnering for U16 piger i 2010. Selvom det var første

gang at VST var med i turneringen, så vandt pigerne alle kampene stort. Det viser at VST har en bred trup

af dygtige unge tennispiger. På holdet var Christine Qvist, Pauline Ravn, Simone Trolle, Andrea Thit Bang,

Amalie Rugård, Alma Wegener, Sofie Ries og Marie Qvist.

Læs sporten i

Et come-back af den tidligere stjernespiller

Kasper von Rosen lunede også. Kasper har

flere gange vundet S.A. Horwitz vandrepokal

som junior og niveauet fra den gang viste han i

glimt i sæsonen – det smager af mere!

Men som sagt, alle spillere leverer når de er

der! When the going get’s tough, the tough

gets going. Eller noget i den stil.

Kaptajnen vil gerne takke hele holdet for

endnu sæson med storspil: Clara Galler,

Louise Hillebrandt, Katrine Schiander, Inge

Meldgaard, Carlos Zamora, Kasper von Rosen,

Peter Lauritsen, Adam Lange, Frederik Møller,

Magnus Ibh, Sune Bang og Tobias Heilmann!

Fremtiden

Jeg håber at vi kan undgå alt for mange afbud

i den kommende indendørssæson, så vi

kan være med i toppen af 3. division! Vi har et

spiller-materiale til noget stort, men mangler

måske lidt Iceman-consistency for helt at

udleve potentialet.

KOM SÅ VIRUM !!!

Marc Møller, holdkaptajn

Holdet, som besejrede Lyngby

6-0 i den sidste kamp. Fra venstre

ses Simone Trolle, Pauline

Ravn, Alma Wegener, Andrea

Thit Bang, Sofie Ries og Marie

Qvist. Til venstre holdkaptajn

Niels Elmo Jensen.

Tillykke med

mesterskabet,

piger!!!!!

Niels Elmo Jensen, Holdkaptajn


Virums

Centre Court - oktober 2010 19

+35 Sjællandsserien

Virum har et +35 i sjællandsserien,

der er den bedste række for +35

seniorer.

Vi har i år pga mange afbud til flere af kampene

været nødt til trække på næsten alle spillere,

som vi havde i vores bruttoliste. Følgende

spillere har i år deltaget på +35:

Gitte Nielsen, Nian Hvidberg, Stephanie Løber,

Ann-Birgitte Holm Gregersen, Henrik Lilja, Jens

Christian Moestrup, Morgen Holm Gregersen,

Thomas Ismiris, Michael Odfeldt, Niels Mouridsen

& Lars Berno.

Jeg vil gerne takke alle spillere på holdet for en

god indsat og en samlet pæn placering som nr.

2 i vores pulje.

Holdets målsætning var i år at vinde puljen,

men pga. mange afbud kunne vi ikke stille

op i stærkeste opstilling i alle kampe, hvilket

betød at vi missede muligheden for at vinde

puljen og dermed komme til at spille finale om

Danmarksmesteskabet for +35.

Året bedste +35 holdkamp var vores sidste

holdkamp mod på det tidspunkt puljens nr.

1 - Espergærde. Virum havde bragt sig i en

situation, hvor holdet reelt kunne komme i

nedrykningsfare, hvis vi tabte. Espergæde lå til

at vinde puljen, men Virum ville det anderledes

Vi var endnu engang ramt af afbud og valgte

at scratche vores 2. herredouble, således at

Espergærde førte 1-0. Hvad Espergærde ikke

vidste var, at vi stillede op i noget nær

stærkeste opstilling i de resterende kampe.

Herefter vandt Virum resten af kampene.

Stephanie Løber vandt 1 DS, Lars Berno vandt

2 HS og Morten Holm Gregersen vandt 3 HS.

Alle i overbevisende 2 sæts kampe. Jens Christian

Moestrup vandt 1 HS i 3 tætte sæt. 1 DD

ved Ann Birgitte Holm Gregersen og Stephanie

Løber vandt også en lang 3 sæts kamp. 1 MD

med Ann-Birgitte Holm Gregersen og Morten

Holm Gregersen vandt ligeledes en tæt 3 sæts

kamp. Afslutningsvis vandt Jens Christian

Moestrup og Lars Berno 1 HD med cifrene

Pulje A

Fang en bedre

økonomi

Kig ind og hent Jyske Velkomst – en gratis pakke

til dig, der overvejer at skifte bank. Få også et

uforpligtende økonomitjek. Det er gratis, og der

kan være mange penge at spare.

Østerbrogade 25 • København ø • Tlf. 89 89 01 30

Læs sporten i

7-6, 7-6 (14-12). Samlet resultat 7-1 til Virum

over Espergærde. Efter et så flot resultat mod

Espergærde kunne Virum reelt have snuppet

1 pladsen, hvis Tårbæk tabte eller spillede

uafgjort. Tårbæk ville det desværre anderledes

og vandt den sidste kamp 7-1 over Birkerød.

Dermed vandt Tårbæk puljen foran Virum.

Tilykke til Tårbæk med 1. pladsen i puljen fra

Virum.

Næste år går vi efter at stille stærkest muligt

op i langt flere kampe end i år og derved sikre

en puljesejr til Virums +35 og dermed en finalekamp

om danmarksmesterskabet.

Holdkaptajn

Lars Berno

K V U T Score P

1 Tårbæk 4 2 1 1 20-12 20

2 Virum 4 2 0 2 18-14 18

3 Espergærde 4 2 1 1 16-16 16

4 Fredensborg 4 1 2 1 14-18 14

5 Birkerød 4 1 0 3 12-20 12

6 Nivå/K. (udg) 0 0 0 0 0-0 0


Afs.: Virum-Sorgenfri Tennisklub, boelvej 10, 2830 Virum

NY CITROËN C3

VISIODRIVE

FRA 1 49.

990,

-

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

UDSIGT TIL LAVERE FORBRUG: 23,8 km/l • 110 g CO2/km

Den nye Citroën C3 gør dig til en sjælden gæst på tankstationen. Hvis du f.eks. vælger den med HDi 70-dieselmotor, kører du hele

23,8 km/l med et CO 2-udslip på kun 110 g/km. I modeller med gearskifteindikator, får du hjælp til at reducere brændstofforbruget

yderligere. Gør miljøet og din privatøkonomi en tjeneste. Prøv den nye Citroën C3.

FÅ EN VIRTUEL FORSMAG PÅ CITROEN.DK

2

www.citroen.dk

D e angivne

priser

er

ekskl.

lev.

kr.

3.

680,

- og

gælder

ved

levering

inden

31.

03.

10.

Brændstofforbrug

v/

bl.

kørsel

16,

4-23,

8 km/

l.

CO

110-140

g/

km.

Bilen

kan

være

vist

med

ekstraudstyr.

Forbehold

for

prisændringer

og

trykfejl.

CITROËN

VIRUM

• VIRUM

AUTO

A/

S • VIRUMVE

J 96

• TELEFON

45

85

88

66

More magazines by this user
Similar magazines