Forslag til pilotprojekt - Guldborgsund Kommune

guldborgsund.dk

Forslag til pilotprojekt - Guldborgsund Kommune

Udfordring

Fakta

Forslag til pilotprojekt - forebyggende hjemmebesøg

Forslag til ændret arbejdsgang

Forslag om pilotprojekt omhandlende ændring af

kontaktproceduren til målgruppen for forebyggende

hjemmebesøg

At alle borgere på 75 år+, som har lyst og behov,

modtager tilbud om et årligt forebyggende hjemmebesøg

At forebyggelsesteamets ressourcer udnyttes optimalt

I 2011 blev forebyggelsesteamet reduceret med 66 timer

om ugen. Årsagen var ændring i lovgivningen fra to årlige

besøg til et årligt besøg.

Iht. en LEAN proces er det blevet afdækket at der bruges

unødvendig tid på administration

I 2011 var det ikke muligt at tilbyde alle borgere på 75 år

eller derover et årligt hjemmebesøg

I 2011 blev der kørt forgæves til 114 borgere, som ikke

havde givet tilbagemelding på, at de ikke kunne modtage

eller ønskede at modtage et forebyggende hjemmebesøg

1.135 borgere tilbagemeldte i 2011 at de ikke ønsker et

forebyggende hjemmebesøg

Alle borgere, som er fyldt 75 år får tilbud om 1. besøg via

brev som på nuværende tidspunkt.

Borgere får efterfølgende tilbud om besøg ved en direkte

telefonkontakt.

Forebyggelseskonsulenten medbringer en IPAD med G/ON

nøgle og printer med det formål at:

kunne dokumentere under besøget i samarbejde

med borgeren

forebyggelseskonsulenten under besøget kan

kontakte samarbejdspartnere i kommunen

give borgeren opdaterede oplysninger om bl.a.

aktivitets- og samværsmuligheder i lokalområdet


Mål med projektet

Økonomi

Projektperioden

Evaluering

At borgere, som udskives og som ikke er tilknyttet

hjemmeplejen kontaktes med det formål at vurdere om

borgeren har behov for et opfølgende besøg

At udnytte de tilstedeværende ressourcer mere optimalt,

således at:

At flere borgere får tilbud om et årligt hjemmebesøg

At flere borgere tager imod det årlige hjemmebesøg

At forebyggelseskonsulenter kører til færre forgæves

besøg

At dokumentationen og informationen effektiviseres og

kvalificeres

At forebygge genindlæggelse

Det forventes at timerne i gruppen udnyttes mere

optimalt = større BTP

Der indkøbes en IPAD med udstyr i projektperioden til

afprøvning

Projektet vil påvirke administrationsudgifterne +/- til

brevpapir, konvolutter,forsendelse, telefonopringning,

samt kørselsudgifterne til personalet.

Mindre udgifter til pjecer m.m.

Fra 1.6.12 til 31.12.12

Midtvejsevaluering oktober 2012

Projektet evalueres objektivt ud fra:

Antal besøg

Antal afbud

Antal forgæves besøg

Antal borgere, som havde behov for et hastebesøg efter

indlæggelse


EM maj 2012

Projektet evalueres subjektivt ud fra:

Hvordan oplever borgeren telefon kontakten før

besøget?

Hvordan oplever borgeren brugen af IPAD under

besøget?

Hvordan oplever medarbejderen brugen af IPAD under

besøget?

More magazines by this user
Similar magazines