Har den økologiske so gode ben? - ICROFS

icrofs.dk

Har den økologiske so gode ben? - ICROFS

HAR DEN ØKOLOGISKE SO GODE

BEN?

KRISTIAN KNAGE-RASMUSSEN

PHD STUDERENDE

HAR DEN ØKOLOGISKE SO GODE BEN?

KRISTIAN KNAGE-RASMUSSEN

13. JUNI 2013

13. JUNI 2013


BAGGRUND

› Halthed i sobesætninger er et velfærdsproblem samt en

økonomisk udfordring. Arbejde og medicin omkostninger.

› I 2003 konkluderede et ekspert panel at halthed var

underestimeret i økologiske besætninger

› I 2010 blev der fundet en halthed prævalens på 29% i 33

konventionelle besætninger

› Undersøgelse der sammenligner udendørs- og

indendørssohold viser flere halte søer undendørs

HAR DEN ØKOLOGISKE SO GODE BEN?

KRISTIAN KNAGE-RASMUSSEN

13. JUNI 2013

2


FORMÅL

› 1. At finde halthedsprævalensen i økologiske

besætninger samt identificere risikofaktorer for

halthed på besætning- og soniveau

HAR DEN ØKOLOGISKE SO GODE BEN?

KRISTIAN KNAGE-RASMUSSEN

13. JUNI 2013

3


MATERIALE

› 9 økologiske besætninger

› Besøgt 2 gange (Sommer 2011 og vinter 2012)

› Stikprøve 40 diegivende og 60 drægtige

› System: Besætnings størrelse, gruppe størelse, foder…

› Reg:

› Halthed

› Huld

› Klove

› Trykninger

› Bylder,

› Sår

HAR DEN ØKOLOGISKE SO GODE BEN?

KRISTIAN KNAGE-RASMUSSEN

13. JUNI 2013

4


REGISTRERINGER

› Halthed:

› 0: Normal gang

› 1: Lethalt. (Går dårligt men bruger alle fire ben,

slinger med bagparten når den går, Afkorter sine

skridt)

› 2: Alvorligt halt. (Bruger den halte lem mindst muligt)

› 3: Kan ikke gå. (Bruger ikke den dårlige lem eller kan

ikke gå)

HAR DEN ØKOLOGISKE SO GODE BEN?

KRISTIAN KNAGE-RASMUSSEN

13. JUNI 2013

5


HALTHED

Antal halte søer

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Let halt Alvorligt Kan ikke gå

Haltheds grad

HAR DEN ØKOLOGISKE SO GODE BEN?

KRISTIAN KNAGE-RASMUSSEN

Sommer

Vinter

13. JUNI 2013

6


RESULTATER: BESÆTNINGSSTØRELSE

% Halte søer

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

< 250 søer >250 søer

HAR DEN ØKOLOGISKE SO GODE BEN?

KRISTIAN KNAGE-RASMUSSEN

13. JUNI 2013

7


RESULTATER: SÆSON

% Halte søer

12

10

8

6

4

2

0

Sommer Vinter

HAR DEN ØKOLOGISKE SO GODE BEN?

KRISTIAN KNAGE-RASMUSSEN

13. JUNI 2013

8


RESULTATER: BEN PROBLEMER

% Halte søer

30

25

20

15

10

5

0

Ingen problem Problem

HAR DEN ØKOLOGISKE SO GODE BEN?

KRISTIAN KNAGE-RASMUSSEN

13. JUNI 2013

9


RESULTATER: HULD

% Halte søer

12

10

8

6

4

2

0

Normal Fed

Huld

HAR DEN ØKOLOGISKE SO GODE BEN?

KRISTIAN KNAGE-RASMUSSEN

13. JUNI 2013

10


SAMMENLIGNING: ØKO-SØER

Haltheds prævalens

Besætninger

HAR DEN ØKOLOGISKE SO GODE BEN?

KRISTIAN KNAGE-RASMUSSEN

13. JUNI 2013

11


RESULTATER: ØKO-SØER

› Halthedsprævalens: Sommer 11% og Vinter 4,6 %

Risiko

5

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

Vinter

Sommer

son Fed Sår, trykninger og

bylder

HAR DEN ØKOLOGISKE SO GODE BEN?

KRISTIAN KNAGE-RASMUSSEN

13. JUNI 2013

12


SPØRGSMÅL:

› Hvorfor er søerne mere halte om sommeren?

› Hvad gør fed søer mere udsatte?

HAR DEN ØKOLOGISKE SO GODE BEN?

KRISTIAN KNAGE-RASMUSSEN

13. JUNI 2013

13


FORMÅL

› 2. At finde forskel mellem halthedsprævalensen i

drægtige søer i økologiske og konventionelle

besætninger samt identificere risikofaktorer for

halthed på besætning- og soniveau

HAR DEN ØKOLOGISKE SO GODE BEN?

KRISTIAN KNAGE-RASMUSSEN

13. JUNI 2013

14


MARTERIALE

› 44 konventionelle besætninger

› Besøgt 1 gang fra oktober 2010 til marts 2011

› Stikprøve 30 drægtige søer

› Reg:

› Halthed,

› Huld,

› Trykninger

› Sammenlignes med stikprøve på 60 drægtige

søer med samme risiko faktorer

HAR DEN ØKOLOGISKE SO GODE BEN?

KRISTIAN KNAGE-RASMUSSEN

13. JUNI 2013

15


KON. VS ØKO

HAR DEN ØKOLOGISKE SO GODE BEN?

KRISTIAN KNAGE-RASMUSSEN

13. JUNI 2013

16


RESULTATER: KON. VS. ØKO.

Odds ration

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

System Trykninger

HAR DEN ØKOLOGISKE SO GODE BEN?

KRISTIAN KNAGE-RASMUSSEN

13. JUNI 2013

17


KONKLUSION: HALTHED

› Økologiske søer er mindre halte om vinteren. Fede

søer og søer med ben problemer har øget risikoen for

halthed

› Halthedsprævalensen er lavere i økologiske

besætninger og trykninger øger generelt risikoen for

halthed

› Generelt er halthed ikke et problem i økologiske

besætninger, men det er yderst vigtigt at havde en

strategi for haltedyr

HAR DEN ØKOLOGISKE SO GODE BEN?

KRISTIAN KNAGE-RASMUSSEN

13. JUNI 2013

18


SPØRGSMÅL:

1. Hvorfor er søerne mere halte om sommeren?

2. Hvad gør fed søer mere udsatte?

3. Er halthed et problem for økologiske søer?

HAR DEN ØKOLOGISKE SO GODE BEN?

KRISTIAN KNAGE-RASMUSSEN

13. JUNI 2013

19


› Tak for opmærksomheden

› Spørgsmål

HAR DEN ØKOLOGISKE SO GODE BEN?

KRISTIAN KNAGE-RASMUSSEN

13. JUNI 2013

20

More magazines by this user
Similar magazines