Marts - Vrensted

rubjergknudesogne.com

Marts - Vrensted

Kirkebladet

Løkken Storpastorat

Marts - April - Maj 2013

Løkken - Furreby - Vrensted - Rubjerg - Jelstrup - Lyngby - Børglum

1


Indholdsfortegnelse

Forår af Niels Clemmesen

Program i Sognegården

Danske Kirkedage

Gudstjenesteliste

Det sker i de enkelte sogne

Kontakt og adresser

Forårets konfirmander

Gudstjenesterne på Havgården

af Karsten Erbs

Forsidebillede samt øvrige billeder af kristne

symboler er malet af børn fra storpastoratets skoler.

Det første bidrag til udsmykningen af Løkken Sognegård.

Her til venstre: Folkekirkens nye logo.

Billederne s. 6 og 7 er fra Kirke-skoletjenesten i Hjørring.

Kirkebladet er udgivet af menighedsrådene i Løkken Storpastorat

Kirkebladet Løkken Storpastorat, Årgang 1, nr. 2

Redaktionsudvalg: Præsterne

Lay-out og redaktion: Karsten Erbs, (ansvarshavende) ke@km.dk

Foto: Niels Clemmensen og Jette Lyngby Erbs.

Udkommer fire gange årligt. Er sat med Baskerville

Trykt hos Vestergaards Bogtrykkeri i 2500 eksemplarer

Adresse: Sognegården, Præstevangen 2, 9840 Løkken

Læs om mange flere ting på kirkernes hjemmesider:

Løkken-Furreby: løkkenkirke.dk

Børglum: borglumsogn.dk

Vrensted-Rubjerg-Jelstrup-Lyngby: rubjergknudesogne.com

Forår

af Niels Clemmensen

Det er forår, og naturen vågner op af vinterens

dvale. Temperaturerne stiger langsomt,

men sikkert. Dagene bliver mærkbart

længere. Ved indgangen til marts er

dagen 10½ timer. Ved månedens slutning

er der 13 lyse timer. Det er noget, der kan

mærkes. Solen får mere magt, og lyset har

en styrke, der ikke er set længe.

Udenfor kan man glæde sig over de første

forårsløg, og efterhånden er der mere

og mere, der bliver grønt. Fuglesangen er

som et helt orkester, der akkompagnerer

det liv, der vågner op. Der er en energi

uden lige, for der er så meget, der skal nås.

Der er noget særligt livsbekræftende

ved foråret.

Det gør noget ved et menneske. Når

man følger forårstegnene og lever med i

de forandringer, der sker fra dag til dag,

kan man fornemme en rigdom af glæde.

Den opløftende fornemmelse er digterne

dygtige til at beskrive. Man kan

bare tage en sangbog og læse et par forårssange

og se, hvordan de sprudler af liv

og livslyst. Benny Andersen har f.eks. en

fin sang, der hedder ”Det er forår”. Den

handler om, hvordan foråret er i stand til

at sprede glæde, selvom mismodet griber

om sig:

Jeg har længe næret en

istap ved min barm,

men når forårssolen skinner,

bliver jeg varm!

Selv den koldeste sjæl forvandles! Når

man bliver overvældet af foråret og for-

nemmer, at der ikke er plads til mismod,

er det nærliggende at tænke på den første

skabelsesberetning. Det understreges

nærmest som et omkvæd, at Skaberen for

hver dag betragtede sit værk og så, at det

var godt.

At skaberværket er godt, kan man finde

udtrykt mange steder som f.eks. i Salmernes

Bog kap. 104 vers 14:

”Græs lader du gro til kvæget

og planter til tjeneste for mennesker,

så der frembringes brød af jorden

og vin, der giver mennesker glæde.”

Det er godt, at der er græs, planter,

brød og vin – altså alt det, der er nødvendigt

for, at mennesker kan leve og være

glade.

Troens svar på livets under er, at det er

Guds gode gave. Gud har skabt verden ud

af sit ufattelige overskud udelukkende for

at glæde mennesker.

Bag forårets kræfter og naturens storladenhed

fornemmer man skabelsens kræfter

og Guds væsen. Eller rettere: Noget

af Guds væsen. For det er ikke det hele.

Naturen er ikke kun vækst og blomstring

og lysere dage, men også efterår, fordærv,

død og formuldning.

Så hvis man skulle tegne et billede af

Gud ud fra, hvad man kan iagttage i natu-

2 3


en, hvordan ville Gud så være?

Er Gud god som en livgivende forårsdag?

Hvis ja, hvad så med alt det fordærv,

der både findes i naturen og i menneskers

liv? Og hvis Gud ikke er god, så opstår

der et stort problem. For en gud, der er

ond, giver ikke mening. Ondskab og død

må være forbeholdt Guds modstander,

djævelen.

Hvis man skal tegne et billede af Gud

alene ud fra naturen, så må han være tvetydig

og skræmmende, for det vil ikke

være til at vide, om han er som forår og

sommer eller som efterår og vinter. Og er

han begge dele, vil man ikke kunne vide,

hvornår han er det ene, og hvornår han er

det andet.

For troen er der derimod et klart og

utvetydigt svar: Gud har åbenbaret sig i

Jesus Kristus. Gennem ham – og kun gemmen

ham – er det muligt at få et indblik i,

hvordan Guds væsen egentlig er.

I Kristus bliver det synligt, at Gud stiller

sig entydigt på livets, kærlighedens og

lysets side. Livet blomstrer op, hvor han

kommer, som blomster om foråret. Han

tager parti imod døden, imod det onde og

imod alt det, der på den ene eller anden

måde finder en særlig fornøjelse i at ødelægge

livet for mennesker.

I evangelierne kan man finde masser af

fortællinger, der belyser det ud fra forskellige

vinkler. Men det vigtigste udtryk for,

at Gud har taget parti for livet og væksten

imod døden og fordærvet er den fortæl-

ling, der hører til forårets største kirkefest:

påsken.

Påskens budskab er: Lidelsen, fordærvet

og døden undermineres indefra.

Dødens magt er brudt. Lyset og livet har

vundet.

Derfor er der så meget forår i påskens

salmer. Ligesom forårssangene er påskesalmerne

fyldt med blomster: Der er påskeblomsten

med sit gule bæger. Der plantes

liljer, hvor det sorte kors stod. Blomster

spirer for vor fod for hvert eneste skridt i

dødninghaven.

Også lyset gennemtrænger påskesalmerne:

Den gyldne sol bryder frem gennem

den kulsorte sky. Både morgenlys og

forårssol er på færde – nogle gange hver

for sig, nogle gange samtidig: Som forårssolen

morgenrød, stod Jesus op af jordens

skød, med liv og lys tillige.

Det er, som om forår og påske hører sammen

med det fælles fokus på det nye liv,

der bryder frem.

Men hvor foråret fortæller om livets

årlige tilbagevenden, forkynder Kristus på

korset Guds og livets sejr én gang for alle

over alle nedbrydende magter.

For troen betyder det, at vi trygt kan

stole på ham, der har besejret døden,

selvom vi selv har en død i vente. Midt

i menneskers lidelse spirer en blomst, der

forkynder, at der findes et sted, hvor al lidelse

er overvundet.

4 5


Lær vore kirker at kende

v. Niels Clemmensen

Møderækken om kirkerne fortsætter. Den

sidste aften bliver tirsdag den 5. marts

kl. 19.30 i sognegården i Løkken. Emnet

bliver alle de historier, der gemmer sig i

det inventar, der er kommet ind i kirkerne

efter reformationen. Det er først og fremmest

altertavler, prædikestole og epitafier. –

Lørdag den 6. april sluttes med en udflugt

til tre af kirkerne i storpastoratet: Rubjerg,

Vrensted og Børglum. I Rubjerg vil Tage

Carlsen fortælle om kirkens historie. Udflugten,

der foregår i egne biler, begynder

fra Løkken klokken 13.00 og slutter med

kaffe i Børglum præstegård.

Film og eksistens v. Karsten Erbs

Torsdag den 7. marts kl. 19.30

Filmen ’Miraklet i Le Havre’ minder os

om, at vi ikke bør være smålige med hensyn

til, hvem vi vil hjælpe. Love og regler er

én ting. Men ingen mennesker er illegale.

Pris film, brød og rødvin 40 kr.

Sangaften med violin og klaver

v. Jens Mathiasen og Karsten Erbs

Tirsdag den 12. marts kl. 19.30

Vi inviterer til sangaften med salmer, sange

og revyviser. Vi havde en sangaften i efteråret,

og derfor glæder vi os rigtig meget.

Program i sognegården

Dengang var der mange deltagere. Stemningen

var god og sangen stor. Nu gælder

det sangene, som vi alle venter på: Foråret.

Der kan købes øl, vand og vin til snacks.

Hyggeeftermiddag

Onsdag den 20. marts

Forårets sidste hyggeeftermiddag, hvor

Lene Dahl Larsen fra Statsfængslet Kragskovhede

fortæller om hverdagen på stedet.

Alle vores konfirmander er også inviteret til

at deltage i eftermiddagen. Mødet begynder

kl. 14.30 og kaffen koster 35 kr.

Babysalmesang

Hver fugl synger med sit næb, men ingen

synger så smukt som min egen mor og far!

I salmebogen har vi en skat af smukke salmer.

Disse to elementer forenes på smukkeste

vis, når mor eller far tager baby på armen

og synger, danser og vugger salmernes

stemning ind i barnet.

Babysalmesangen varetages af sogne-

- og Danske Kirkedage

præst Tove Brogaard. Vi begynder torsdag

den 28. februar kl. 10.00. Derefter er der

babysalmesang den 7., 14. og 21. marts

samt den 4. og 11. april.

Vi synger en halv times tid. Derefter er

der mulighed for at nyde en snak og en forfriskning

i sognegården.

Danske Kirkedage 9. maj - 12. maj

Kom og vær med til fire dages kirke- og kulturfestival!

Kirkedage skydes i gang torsdag

den 9. maj kl. 15.30 med en storslået

åbningsgudstjeneste i Gigantium i Aalborg.

Danske Kirkedage i Kristi Himmelfartsdagene

er en enestående lejlighed for

hele familien til at opleve et sandt overflødighedshorn

af aktiviteter med foredrag,

debatter, musik, Knirkerevy, workshops,

kunst, Mulighedernes Marked og gudstjenester.

Mere end 200 forskellige programpunkter

for alle fra 3 år til 100+ venter og

viser mangfoldigheden blandt de 60 for-

skellige kirker og kirkelige organisationer,

som står bag kirkedagene.

Blandt de personer, man kan møde på kirkedagene

er:

- Stortingspræst Per Arne Dahl, Norge,

der på baggrund af terrorhandlingerne i

Oslo og på Utøya taler om ’At rejse sig efter

en rystelse’

- Biskop Tine Lindhardt, Fyn

- Forfatteren Jens Smærup Sørensen

- Værterne på DR´s Tro-redaktion, som

vil være til stede under kirkedagene- Korshærschef

Helle Christiansen

- Forfatteren Søren Ulrik Thomsen, der

vil forsvare gudstjenesten

Alle kan deltage på Danske Kirkedage

Tilmelding inden 1. april sker på www.

kirkedage.dk, hvor man også kan finde det

samlede program og alle praktiske oplysninger

om arrangementet. Henvendelse

kan også ske til kirkedagenes sekretær

Christen Staghøj Sinding: css@km.dk eller

tlf. 40 34 90 96.

Esbjerg-evangeliet

I hele april måned vil foyer’en i sognegården

være ommøbleret for at huse kunstneren

Erik Hagens 30 m lange billedtæppe

ved navn: ”Esbjergevangeliet”. Det et spejlbillede

af vores egen tid, fyldt med gode,

skræmmende, provokerende og humoristiske

billedfortællinger. Flettet ind i billederne

er omkring 150 bibelcitater, så fortolkningen

går bedst med en Bibel under armen!

Det er Skole-kirketjenesten i Hjørring, der

står for udstillingen, som er åben for både

skoleklasser og alle andre interesserede.

6 7


GUDSTJENESTELISTE – for alle sognene

LØKKEN FURREBY

BØRGLUM

KLOSTER

Kirkebil for alle sogne: Ring til Kristians Taxi på 98991877 senest fredag ml. kl. 8 og 16.

Hvor der ikke er nævnt noget efter klokkeslet, er det stedets egen præst, der prædiker. De

steder, hvor der er nævnt noget, betyder initialerne: TB=Tove Brogaard; NC=Niels Clemmensen,

NK=Niels Kirketerp, KEN=Knud Erik Nielsen.

BØRGLUM VITTRUP VRENSTED RUBJERG JELSTRUP LYNGBY

3. marts 3.s. i Fasten 10.30 10.30 10.45 (1) 9.30

10. marts Midfasten 14.00 NC 10.30 9.30 10.45

17. marts Mariæ Bebudelse 10.30 9.30 TB 10.45 NK

24. marts Palmesøndag 10.30 9.00 TB 10.30 19.00 (2)

28. marts Skærtorsdag 19.00 19.00 19.00 (3) 10.30

29. marts Langfredag 10.30 10.30 9.30 10.45

31. marts Påskedag 10.30 9.00 10.30 10.45 9.30

1. april 2. Påskedag 10.30 20.00 Film 10.30

7. april 1.s.e. Påske 10.30 10.30 9.30 TB 9.30 NC

14. april 2.s.e. Påske 10.30 10.30 10.45 9.30

21. april 3.s.e.Påske 10.30 9.30 10.45

26. april Bededag 10.30 Konf. 10.30 Konf. 10.00 Konf.

28. april 4.s.e. Påske 10.30 NC 9.30 9.30 10.45

5. maj 5.s.e. påske 10.30 NC 9.30 10.45

9. maj Kr. Himmelfart 10.30 11.00 (4) 9.30

12. maj 6.s.e. Påske 10.30 10.30 10.45 9.30

19. maj Pinsedag 10.30 9.00 10.00 9.30 11.00 (5)

20. maj 2. Pinsedag 10.30 10.30

26. maj Trinitatis 9.00 10.30 10.00 10.30 KEN 9.00 NC

2. juni 1.s.e.Trinitatis 10.30 9.00 10.45 9.30

Klokkeslet mærket med tal i parentes betyder:

(1): Med efterfølgende kirkefrokost i konfirmandstuen; (2): Påsken i ord og toner med to

kor; (3): Skærtorsdagmåltid; (4): Udendørs gudstjeneste i præstegårdshaven; (5): Udendørs

gudsjeneste på Fælleden

8 9


Påskeoptakt for børn

Spaghettigudstjenesten d. 20.marts bliver

en rejse i børnehøjde gennem alle påskens

dage: Palmesøndag, skærtorsdag, langfredag

og påskedag. Børne- og ungdomskoret

medvirker. Gudstjenesten begynder kl. 17.

Bagefter spiser vi spaghetti og kødsovs i

sognegården.

Fælles tur den 9. maj til

åbningsgudstjenesten i Aalborg

Sportshallen Gigantium i Aalborg forventes

fyldt med 5.000 kirkegængere, når Danske

Kirkedage holder åbningsgudstjeneste

den 9. maj. Et 300 personers kor, en indisk

dansetrup og en salme skrevet specielt til

lejligheden er med til at give en helt unik

oplevelse. Vi arrangerer fælles bustransport

fra Løkken Kirke for alle. Bussen kører fra

Kirken kl. 14.00. Gudstjenesten begynder

kl. 15.30. Tilmelding til Kirkekontoret eller

sognepræst Tove Brogaard senest d. 3.maj.

Kaffebryggere søges!

Gudstjenesterne i Løkken Kirke kl. 10.30

har fået tilføjet et ekstra led! Efter gudstjenesten

er det muligt at drikke en kop kaffe

eller te i sognegårdens foyer.

De kommende konfirmander

Løkken-Furreby

Vi synes allerede, at det er blevet sådan, det

skal være, og derfor vil vi gerne tilbyde alle,

der har lyst, en plads på listen over kaffebryggere.

Man møder i sognegårdens køkken ca.

20 minutter inden gudstjenesten begynder.

Ved siden af kaffemaskinen ligger en seddel

med instrukser i, hvordan man gør. Der

skal laves kaffe og te, og der skal sættes

kopper frem på rullevognen.

Efter gudstjenesten sørger man for, at

rullevognen er kørt frem, og når kaffen er

drukket, kører man rullevognen tilbage til

køkkenet. Der skal ikke vaskes op.

Som udgangspunkt står man på listen

en gang hvert halve år – men man må selvfølgelig

gerne bede om at komme til at stå

der flere gange! Henvendelse til Tove Brogaard

eller Birgit Aagaard (kirkekontoret).

Klokkeringning

- gamle traditioner og en ny skik

Det er 1100 år siden, at de første kirkeklokker

lod sig høre over det danske land som

en slags ”tidens” budbringere til samfundet:

Nu er det tid til at påbegynde arbejdsdagen!

Nu er det tid at gå hjemmefra, hvis

du vil være til stede, når gudstjenesten begynder!

Nu skal NN begraves! Nu skal her

være bryllup!

Nogle steder er der flere klokker i kirketårnet,

andre steder kun én, alligevel kan

der ringes på forskellig måde, så lyden i sig

selv bærer budskab med sig. Særlig festlig er

det, når der kimes, - til bryllup eller jul, påske

eller pinse. Her slår klokken med hurtige

slag som et hjerte i festgalop. Anderledes

langsomme og andægtige er de 9 bedeslag

(3 x 3 opdelte slag), der afslutter ringningen

op til gudstjenesten. De repræsenterer bønnen

til den treenige Gud – Fader, Søn og

Helligånd.

Klokkeringning sker efter gamle kirkelige

forordninger, men også ifølge hævdvundne

lokale skikke. I Løgumkloster ringes

der således stadig, hver gang der sker

dødsfald i byen, og som et levn fra katolsk

tid ringer bedeslagene 3 ekstra små slag for

jomfru Maria. I Holstebro findes en sen aftenringning,

som blev indført efter at byen

engang brændte ned til grunden. I dag mindes

Holstebros borgere stadig kl. 22 om at

tjekke, om de har husket at slukke levende

lys og andre ildsteder inden de går i seng.

Det var også i Holstebro jeg lærte den

ringeskik at kende, som menighedsrådet nu

har givet tilladelse til, at vi forsøger os med

her i Løkken, i første omgang i et år.

Klokkeringningen ledsager vores gudstjenester

og dermed også vores begravelser.

Egentlig er det meningen, at bedeslagene

skal lyde, når kisten sænkes i graven. Men

vores kirkegård ligger så langt fra kirken,

at det ikke er muligt at afpasse ringningen

med handlingen på kirkegården. I stedet

afsluttes ringningen efter udbæringen med

bedeslagene, enten, ved bisættelse, når rustvognen

kører bort med kisten, eller, ved

begravelser, når graverne skønner, at rustvognen

har nået kirkegården.

Men man kan godt bringe bedeslagene

tættere på den oprindelige mening. Det nye

er, at kirkeklokken nu også vil ringe bedeslag

lige efter at velsignelsen har lydt ved kisten

i kirken. Vi bliver lige så stille stående,

mens lyden af klokkens slag når os inde i

kirkerummet. Det er en særlig lyd!

Der er en klang af afslutning over de

langsomme slag. Vi tager afsked. Men det

er også lidt som en hilsen oppefra. Et tilsagn

om Guds fred til os, der lever her. Vi

er blevet et menneske fra vores midte fattigere,

men livet er ikke væk. Det indgår

nu blot i en sammenhæng, som kun Gud

forstår, og vi må stole på, at han gemmer

vores kære til os.

Tove Brogaard

10 11


Påskemåltid

Vi har stor glæde af fællesspisning og gudstjeneste

i Vrensted kirke Skærtorsdag aften,

så det vil vi fortsætte med også i år. Mænd

fra den lokale madklub tilbereder påskelam.

Vi synger salmer, hører prædiken og

nyder en aften under hvælvingerne. Det er

den 28. marts kl. 19.00. Medbring selv det

fineste porcelæn og den bedste vin. Tilmelding

til præstegården senest 30. marts. Pris

60 kr. Overskuddet går til Folkekirkens

Nødhjælp.

Film i Jelstrup kirke.

2. påskedag, 1. april kl. 20.00 ser konfirmander

og forældre en film, som handler

om opstandelse. Ponnette hedder den. Alle

er velkommen til at se med.

Musical i Jelstrup kirke.

Mandag den 15. april kl. 19.00 opfører

børnekoret (Store Kor) en musical over H.

C. Andersens eventyr ”Klokken”. Benedicte

Riis har skrevet musikken, så det bliver

ikke kedeligt! Alle er velkomne

Gudstjeneste under himlen

med kirkefrokost

Kristi Himmelfartsdag 9. maj kl. 11.00

I garagen i Vrensted præstegård fyldes den

Vrensted Rubjerg Jelstrup Lyngby

ene side af gamle bænke, som formodentlig

har været i konfirmandstuen før stolenes

tid. Nu skal de bruges. Bænkene. Vi flytter

dem ud på den store plæne foran præstegården.

Der vil vi under Guds store himmel med

udsyn til engene over mod Ingstrup holde

Kristi Himmelfartsgudstjeneste. Vrensted

Musikforsyning spiller. Efterfølgende er

der kirkefrokost i konfirmandstuen. I tilfælde

af regn flytter vi gudstjenesten ind i

kirken, men der vil stadigvæk være kirkefrokost

i konfirmandstuen.

Pinsegudstjeneste på Fælleden

Søndag den 19. maj kl. 11.00

Hundelev Beboerforening og menighedståder

arrangerede sidste år pinsegudstjeneste

på Fælleden. Vorherre sendte det bedste

vejr, solen skinnede, og vi var mange. Derfor

vil vi prøve igen i år. Voksenkoret med-

Vittrup og Børglum

virker som sidste år. Og hvis vejret igen er

til det, vil vi efterfølgende dyrke fællesskabet

ved at spise medbragt mad sammen. I

tilfælde af regnvejr og storm og kulde bliver

vi i kirken til en festgudstjeneste med kor.

En vinter med fælles sognegård

Det har bare været så godt at bruge sognegården

i Løkken! Og jeg er så taknemmelig

for, at I er kommet så flittigt. Vi har

været mange til filmaftener. Og vi var rigtig

mange til den første fælles sangaften. Selv

til kirkeskolen var der 15 deltagere. Tusind

tak fordi I flyttede så villigt med.

Sommerkoncert i Lyngby kirke

Torsdag den 20. juni kl.20.00

- er der koncert med ”Klezmerduo” i Lyngby

kirke. Duoen var blandt de første, der

introducerede den stemningsfulde jødiske

klezmermusik herhjemme. Mere i næste nr.

Skærtorsdag

Skærtorsdag er der gudstjeneste i Børglum

kirke kl. 19.00. Efter gudstjenesten serveres

der kaffe i konfirmandstuen og almindeligt

hyggeligt samvær.

Pinsedag

Pinsedag afholdes der festgudstjeneste i

Klosterkirken kl. 10.00.

Dagen bliver markeret ved, at Lars Ole

Schmidt og Mette Højen medvirker på

trompet foruden kirkens egen betjening.

Med gudstjenesten pinsedag åbnes der for

de regelmæssige gudstjenester i Klosterkirken

frem til høstgudstjenesten i slutningen

af september.

Kirkehøjskolen i Vendsyssel

Torsdag den 21. marts kl. 19.30

Sognegården i Brønderslev

”Tyvesprog og tungetale” - refleksioner

over menneskets sprogbrug hos Kierkegaard.

v. sognepræst Dorothea Glöckner

12 13


Løkken-Furreby Sogn

Sognepræst

Tove Kallehave Brogaard

Tlf. 98991141, mobil: 30356326

tban@km.dk. Mandag fridag

Kirkekontoret

Præstevangen 2, 9480 Løkken

Tirsdag - fredag 9-14

Præstesekretær Birgit Aagaard

Tlf. 98963755. biaa@km.dk

Graver Per Damsgaard

Træffes tirsdag - fredag mellem 9 og

10 på Tlf 98991459/23432912

loekkenkirkegaard@mail.dk

Organist Jens Mathiasen,

Tlf. 98381115 mobil: 61383029

jensmathiasen@gmail.com

Kirkesanger Helle Windfeldt

Tlf. 98801980 mobil: 20891980

Helle.windfeldt@skolekom.dk

Menighedsrådsformand:

Britta Drivsholm, Tlf. 98991918

britta.drivsholm@skolekom.dk

Kirkeværge for Løkken Kirke:

Hanna Bach. Tlf. 98991484

Kirkeværge for Furreby Kirke:

Aase Bladt, Tlf. 98991577

Kontaktadresser Forårets konfirmander

Menighedsrådsmøder

Den 13. marts, den 18. april og den 23. maj

kl. 19.00 i sognegården.

Vrensted, Rubjerg, Jelstrup og

Lyngby Sogne

Sognepræst Karsten Erbs

Tlf. 98889096/21469496. ke@km.dk

Graver i Vrensted Henry Kragh

Tlf. 97709105 og 21440536

mathias_kragh5@hotmail.com

Graver ved Rubjerg Kirke, Tage Carlsen

Tlf. 98999172/61319172

tagecarlsen@loekkennet.dk

Graver ved Jelstrup Kirke, Lars Kirkedal

Tlf. 98999156/20655125

soelyst@adslhome.dk

Graver ved Lyngby Kirke

ElseMarie Westergaard

Tlf. 98996358/24407988

Organist Anne Lindhardt Toft

Tlf. 98982580. lindhardttoft@gmail.com

Kirkesanger Jeanette Lauritsen

Tlf. 28406275.

jeanettettl2211@hotmail.com

Menighedsrådsformand i Vrensted

Jens Juhl

Tlf. 98889306. jens.juhl02@gmail.com

Menighedsrådsmøder

14. marts; 16. maj kl. 19 i præstegården

Menighedsrådsformand i Rubjerg-Lyngby

Gitte Lundsgaard,

Tlf. 8944809/40544809

svendlundsgaard@privat.dk

Menighedsrådsmøde

10. april kl. 16 i Multihuset i Rubjerg

Menighedsrådsformand i Jelstrup

Ole Holmen Andersen,

Tlf. 98999067/20459066. oha@os.dk

Menighedsrådsmøder efter behov.

Børglum Sogn

Sognepræst Niels Clemmensen

Tlf. 98994024. ncl@km.dk

Graver Erik Jensen, Tlf. 98994277

mellem kl. 8-16. graverenshus@mail.dk

Organist Vibeke Skagbo,

Tlf. 98920606. vibeke@skagbo.dk

Kirkesanger Signe Fonseca

Tlf. 98909861

Menighedsrådsformand

Niels Erik Gregersen

Tlf. 98994186

Menighedsrådsmøder: 11. marts kl.

19,00 og 7. maj kl. 19,30 i Præstegården

Årets konfirmander

Løkken kirke Bededag 26. april

Mads Hyldgaard Aagaard

Anne Bæk Randa Adriansen

Rasmus Bülow Birk

Amanda Helledie Boelskift

Christian Buchwald

Romy-Tané Danker

Signe Andersen Foghsgaard

Magnus Woulhøj Jakobsen

Ulrika Woulhøj Jakobsen

Matilde Løngaard Jensen

Sandie Vestergaard Jensen

Sofie Westergaard Mortensen

Mads Wenneberg Mikkelsen

Astrid Laura Mortensen

Sonny Jonas Poulsen

Anja Sofie Præstekær

Jonas Husted Ravn

Josephine Bach Sloth

Christian Thellufsen

Per Thomsen

Emil Ussing

Jelstrup kirke Bededag 26. april

Anton Kyneb Bauer

Betina Emma Hansen

Laura Jacobsen

Johanne Cecilie Avila Jensen

Daniel Kjærsgaard

Cecilia Brogaard Lohse

Chris Balleby Nordli

Gustav Duch Pedersen

Rebekka Delia Vestergaard Rogers

Lasse Rødbro

Nikolai Skov½

Johanne Bruun Sørensen

Freja Thomsen

Morten Thaagaard

Vittrup kirke Bededag 26. april

Niels Mejholm

Jonas Hingelbjerg Mariegaard

14 15


Gudstjenesterne på Havgården

Årligt holder vi 32 gudstjenester på ældrecenteret Havgården. Det er en

stor fornøjelse at have gudstjeneste hos beboerne. De er fornøjede og tak -

nemmelige for vores besøg. Præsterne Tove, Niels og jeg skiftes til at komme

der sammen med organisten Jens og kirketjeneren Per. Og ledelsen på

Havgården tager meget positivt i mod os. Som alterbord har vi en gammel

skænk, som står i dagligstuen, men når vi skal have gudstjeneste, så vender

vi den om, og så afsløres der et meget smukt fortæppe, et antependium, som

forsetiller den hellige nadver, lavet som en meget smuk applikation. Rita

Nielsen hed en medhjælper på Havgården i slutningen af halvfemserne.

Hun foreslog, at frivillige og ansatte lavede et nyt alterbillede. Hun fandt et

fotografi hos en bekendt, som netop havde lavet det som eksamens opgave

på beskæftigelsesvejlederskolen i Hammer Bakker. Rita tegnede det større

og de arbejdede på det i tre år. Hvor mønsteret oprindeligt stammer fra er

uvist. Smukt er det i hvert fald og gør megen nytte. Vi mangler et ordentligt

altersæt med disk og kalk. Det, vi har, er alt for småt, for vi er altid mange.

Her er der et godt formål at samle.

More magazines by this user
Similar magazines